Portál:Životní prostředí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání


Portál:Životní prostředí

Zajímavosti

Víte, že…

  • emise oxidu siřičitého (SO2) v polovině osmdesátých let dosáhly 2,2 milionu tun za rok?[1]
  • ČR trápí kvalita ovzduší - prachové částice (pocházejí např. z lokálních topenišť a automobilů)?
  • současné vysoké ceny ropy nahrávají rozvoji obnovitelných zdrojů a jejich rentabilitě?
  • za posledních šest let stoupla cena ropy více než šestinásobně?
  • v roce 2006 vyrobily větrné elektrárny na území Česka okolo 50 GWh, což tvořilo okolo 0,4% celkové energetické spotřeby státu


  1. Jeňýk Hofmeister, Jakub Hruška, Filip Oulehle, Horské lesy nakyselo, časopis Vesmír 85, 398, 2006/7

Článek

EIA je zkratka pro Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je označení pro studii - o vyhodnocení zda je vhodné realizovat stavbu s ohledem jejího vlivu na životní prostředí a případně určit za jakých podmínek je realizace přijatelná. Má doporučující charakter, ale je většinou správními úřady akceptována.

Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.).

EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem O posuzování vlivů na životní prostředí (1992). EIA je součástí zákonodárství všech států Evropské unie a řady dalších států, mimo jiné USA.


Citát

Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po ekonomické stránce a spalují příliš mnoho petroleje
— James Lovelock

Pomozte

  • narazíte-li na zajímavý článek o životním prostředí (z Wikipedie), navrhněte ho na diskusní stránce jako článek měsíce
  • narazíte-li na Wikipedii na zajímavý obrázek, týkající se životního prostředí, navrhněte ho na diskusní stránce jako obrázek měsíce
  • narazíte-li na zajímavost o životním prostředí, kterou je možno uvést pomocí jedné (maximálně dvou) vět, přidejte ji prosím do k tomu určeného boxu podle pravidel na diskusní stránce
  • přidejte Wikipedií nepokryté pojmy, související s životním prostředím do boxu CHYBĚJÍCÍ ČLÁNKY a ČLÁNKY, KTERÉ POTŘEBUJÍ VYLEPŠIT.

Máte další nápady, jak přispět?

Pak Vás rádi přivítáme v našem Wikiprojektu.

Obrázek

Koloběh uhlíku
Diagram koloběhu uhlíku.

Chybějící články

Ekologická farma - Komunální služby - Lesní požár - Pelety - Plynová elektrárna - Polena - Rostlinné invaze - Státní zákon o ochraně životního prostředí USA - Těkavá organická látka - Vegetační stupeň - Živočišné invaze

Články, které potřebují vylepšit

Biologicky rozložitelný odpad - Černozem - Globální klimatický model - Natura 2000 - Odkaliště - Přírodní zdroj - Spalovna - Štěpka - Tuhé biopalivo -

Kategorie

OSTATNÍ PORTÁLY


Portál Životní prostředí potřebuje i vaši pomoc. Přiložme ruce k dílu!


Vyprázdnit cache serveru