Portál:Životní prostředí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


e

Portál:Životní prostředí

e

Zajímavosti

Víte, že…


  1. J. Hofmeister, Jakub Hruška, Filip Oulehle, Horské lesy nakyselo, časopis Vesmír 85, 398, 2006/7

e

Článek

EIA je zkratka pro Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je označení pro studii - o vyhodnocení zda je vhodné realizovat stavbu s ohledem jejího vlivu na životní prostředí a případně určit za jakých podmínek je realizace přijatelná. Má doporučující charakter, ale je většinou správními úřady akceptována.

Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.).

EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem O posuzování vlivů na životní prostředí (1992). EIA je součástí zákonodárství všech států Evropské unie a řady dalších států, mimo jiné USA.


e

Citát

Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po ekonomické stránce a spalují příliš mnoho petroleje
— James Lovelock

e

Pomozte

  • narazíte-li na zajímavý článek o životním prostředí (z Wikipedie), navrhněte ho na diskusní stránce jako článek měsíce
  • narazíte-li na Wikipedii na zajímavý obrázek, týkající se životního prostředí, navrhněte ho na diskusní stránce jako obrázek měsíce
  • narazíte-li na zajímavost o životním prostředí, kterou je možno uvést pomocí jedné (maximálně dvou) vět, přidejte ji prosím do k tomu určeného boxu podle pravidel na diskusní stránce
  • přidejte Wikipedií nepokryté pojmy, související s životním prostředím do boxu CHYBĚJÍCÍ ČLÁNKY a ČLÁNKY, KTERÉ POTŘEBUJÍ VYLEPŠIT.

Máte další nápady, jak přispět?

Pak Vás rádi přivítáme v našem Wikiprojektu.

e

Obrázek

Koloběh uhlíku
Diagram koloběhu uhlíku.

e

Chybějící články

Ekologická farma - Komunální služby - Pelety - Plynová elektrárna - Polena - Rostlinné invaze - Státní zákon o ochraně životního prostředí USA - Vegetační stupeň - Živočišné invaze


e

Články, které potřebují vylepšit

Biologicky rozložitelný odpad - Černozem - Natura 2000 - Odkaliště - Přírodní zdroj - Spalovna - Štěpka - Tuhé biopalivo -

e

Kategorie

e

OSTATNÍ PORTÁLY


Portál Životní prostředí potřebuje i vaši pomoc. Přiložme ruce k dílu!