Tento portál patří mezi dobré v české Wikipedii. Kliknutím získáte další informace.

Portál:Obojživelníci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vítejte na portálu Obojživelníci!

Blue.poison.dart.frog.arp.jpg
Feuer Salamander 2.jpg

Obojživelníci (Amphibia) jsou studenokrevní obratlovci, nejprimitivnější známí čtyřnožci. Jejich končetiny mají rozlišené zápěstí (zánártí) a jednotlivé prsty, což je odděluje od původního, rybě podobného předka. Věda, která obojživelníky zkoumá, se nazývá batrachologie. Od pokročilejších skupin čtyřnožců je odlišuje fakt, že ještě nejsou plně přizpůsobeni životu na souši: jejich vajíčka nemají ochranný obal, musejí být proto kladena do vody (nebo do podobně vlhkého prostředí), stejně tak ani rostoucí embryo si nevytváří obaly (obojživelníci proto patří do skupiny Anamnia). Vývoj probíhá přes larvu, která žije ve vodě a prodělává metamorfózu, během které se přemění v dospělého jedince. U některých obojživelníků se setkáváme s neotenií, kdy k metamorfóze nedochází a rozmnožuje se přímo larvální stadium. Všichni recentní obojživelníci jsou vázáni na sladkou (výjimečně brakickou) vodu. Více...

Článek měsíce

Pralesnička ohnivá

Pralesnička ohnivá (Oophaga histrionica) je drobná, nápadně zbarvená jedovatá žába řazená k tzv. „harlekýnovým šípovým žabám“. Vylučuje kůži vysoce toxický sekret obsahující kadiotoxiny, který odpuzuje nebo dokonce zabíjí malé predátory. Pralesnička ohnivá je suchozemský obojživelník trávící většinu svého života skrytě ve vlhkém prostředí pod spadaným listím tropických rostlin, kde také nachází živočišnou potravu. Více...

Obrázek1

Litoria infrafrenata - Julatten.jpg

Rosnice běloretá (Litoria infrafrenata)

Vybraná čeleď

Mantela modronohá (Mantella expectata)

Mantelovití (Mantellidae) je čeleď žab, kterou popsal Raymond Ferdinand Laurent v roce 1946. Vyskytuje se pouze na ostrovech Madagaskar a Mayotte. K životu mantelovité dávají přednost vlhkým až bažinatým lesům, ale žijí také v blízkosti pobřeží.

Čeleď mantelovití je rozdělena na tři ekologicky odlišné podčeledi: Mantellinae je podčeleď především zemní, část života mohou žít u vody, Laliostominae jsou velké zemní žáby a Boophinae stromové druhy. Nejasné je postavení rodu Tsingymantis, na ostrově Mayotte navíc žijí dva nepopsané druhy patřící do rodů žijících výhradně na Madagaskaru, geneticky se však odlišují od všech madagaskarských druhů. K 3. květnu 2016 bylo popsáno 216 druhů, řada z nich je stále nepopsána. Čeleď na ostrovy dostala z Asie před 76 až 87 miliony lety a rozrůznila se zde; tvoří nejrozmanitější žabí čeleď na Madagaskaru. Více...

Obojživelníci v ohrožení

Status iucn3.1 CR cs.svg

Kriticky ohrožený taxon


Nosatka rezavá (Rhinoderma rufum) je druh malé žáby z podčeledi nosatkovitých (Cycloramphinae), který se endemicky vyskytuje ve středním Chile. Je to jeden z pouhých dvou druhů výše zmíněné podčeledi. Tento žabí druh je pozoruhodný neobvyklým způsobem rozmnožování, neboť jeho pulci se líhnou a vyvíjejí v hrdle samců. Nosatka rezavá je v současné době Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) vedena jako "kriticky ohrožená", avšak vzhledem ke skutečnosti, že od roku 1978 nemáme objektivně potvrzeno, že byla spatřena, může už být dokonce vyhynulá. Největší hrozby, jimž musí čelit, je kácení borových lesů, v nichž žije, a stavební práce. Nicméně to nevysvětluje prudký úbytek její populace. Jedním z možných vysvětlení by byla epidemie chorob, jako je chytridiomikóza obojživelníků, ta však nebyla v době, kdy úbytek začal, v Chile hlášena. Pokud jsou ještě tyto nosatky mezi živoucími živočichy, hrozí jim zcela jistě ztráta stanovišť způsobená jejich ničením, znečištění a nákaza způsobená primitivní houbou Batrachochytrium dendrobatidis. Více...

Zajímavosti

Víte, že...
  • ropucha jihoasijská (Duttaphrynus melanostictus) je místy, hlavně v Thajsku, Laosu a Číně, místními obyvateli konzumována, přičemž při špatném zpracování masa dochází k onemocnění až otravám?
  • čolek dravý (Triturus carnifex) může mít v různých lokalitách zcela odlišné zbarvení?

Obrázek2

Krallenfrosch Xenopus laevis.jpg

Drápatka vodní (Xenopus laevis)

Obojživelníci v Česku

Skokan zelený

Skokan zelený (Pelophylax esculentus, dříve Rana esculenta) je hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého. Rozšířen je od Francie až po Volhu. V Česku je chráněný zákonem jako silně ohrožený druh. Typické pro tohoto skokana je, že tvoří přechod mezi oběma rodičovskými druhy, jejichž křížením vznikl. Skokan zelený je například menší než skokan skřehotavý, ale větší než skokan krátkonohý. Samci dorůstají velikosti 8,5 cm; samice až 10 cm. Zbarvením je podobný skokanu krátkonohému. Oči mají tmavě hnědou duhovku, v období páření se však mění u samic na žlutou či žlutohnědou a u samců na zelenožlutou až světle hnědožlutou. Má viditelné ušní bubínky a samci mají také rezonanční měchýřky. Určování je však velmi složité; jednotlivé typy kříženců se od sebe také velice liší. Některé formy jsou podobné více skokanu skřehotavému, jiné stojí uprostřed a další jsou velice podobné skokanu krátkonohému.

Skokan zelený zimuje na souši nebo ve vodě, vylézá již v dubnu, o pár měsíců později se páří na rozmnožišti. Často se množí s rodičovskými druhy. Ozývá se rychlým kuoooooór až kvóóóóór. Rád se vyhřívá v mělké vodě. Živí se drobnými bezobratlými, výjimečně také obratlovci. Za určitých podmínek dokáže skočit až metr daleko. Žije hlavně v nížinách; ale neplatí to stoprocentně. Více...

Kategorie

O portálu

e

Nové články

e

Wikimedia

e

Příbuzné portály

e

Informace

O PORTÁLU

Zakladatelem portálu je OJJ, který ho i udržuje. V případě potřeby se na něj obraťte.
Portál vznikl 22. 12. 2015 a 3. prosince 2016 byl zařazen mezi dobré portály.

KVALITNÍ ČLÁNKY

POMOZTE

Neváhejte připsat článek, který Vám tu chybí nebo ho založte! (Možné zdroje)

Červor žlutoboký; Kuňka pralesní; Leiopelma; Skokan zlatavý  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Obojživelníci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Pokud založíte nový článek týkající se obojživelníků neváhejte ho přidat do nových článků.
  • Krátké články by měly být označeny {{Pahýl}}.