Létavkovití

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wikipedie:Jak číst taxoboxLétavkovití
alternativní popis obrázku chybí
Rozmanitost létavkovitých
Vědecká klasifikace
Říše živočichové (Animalia)
Kmen strunatci (Chordata)
Podkmen obratlovci (Vertebrata)
Třída obojživelníci (Amphibia)
Řád žáby (Anura)
Čeleď létavkovití (Rhacophoridae)
Hoffman, 1932
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Létavkovití (Rhacophoridae) je čeleď žab. V rámci systematiky se dělí na dvě podčeledi: japonečky (Buergeriinae) a létavky (Rhacophorinae) obsahující k roku 2016 devatenáct rodů. Je známo přes 400 druhů a počet popsaných létavkovitých stále roste. Tato čeleď je rozšířena ve východní, jižní a jihovýchodní Asii a také v Africe. Tyto žáby obývají především lesy, ale přizpůsobily se i jiným biotopům včetně krajiny změněné lidmi. Zaznamenány byly na různých plantážích včetně palmových a v zemědělských oblastech, adaptovaly se i životu ve městech.

Létavkovití jsou malé i velké žáby, dosahují velikosti mezi 15 až 120 mm. Jejich zploštělé tělo může být různorodě zbarvené. Mezi prsty mají létavkovití blánu, pomocí které mohou někteří zástupci při skocích plachtit ze stromu na strom, kvůli čemuž se stali známými mezi lidmi. Létavkovití jsou stromové žáby, žít mohou nicméně i na zemi. Aktivní jsou během noci a živí se převážně bezobratlými, jako je hmyz. Způsob rozmnožování závisí na jednotlivých rodech. Zatímco některé žáby kladou vajíčka na zem a prodělávají přímý vývoj, jiné do dutin stromů naplněných vodou a další pro ně vytvářejí pěnovitá hnízda nad vodní hladinou. Vylíhlí pulci poté spadnou do vody.

O proslavení těchto žab se zapříčinil vědec Alfred Russel Wallace. Lze je chovat v zajetí, jinak je jejich užitečnost pro člověka malá. Některé druhy jsou loveny pro maso. Na základě Mezinárodního svazu ochrany přírody bylo k roku 2018 hodnoceno 18 druhů jako vyhynulých a 25 kriticky ohrožených. Nebezpečí představuje hlavně ztráta přirozeného prostředí, která se týká především endemitních druhů žijících na malém území.

Taxonomie[editovat | editovat zdroj]

Čeleď létavkovití z řádu žáby byla poprvé popsána roku 1938 jako čeleď Polypedatidae. Abraham Carel Hoffman ji roku 1932 přejmenoval na současný název Rhacophoridae.[1] Českým synonymem této čeledi je dlouhoprstovití. V rámci ní existují dvě podčeledi: japonečky (Buergeriinae) a létavky (Rhacophorinae).[2] Fosilní záznamy neexistují.

Systematika této čeledi byla vícekráte měněna a je nejasná.[3] Do čeledi létavkovití byly zařazovány i jiné, později osamostatněné taxony. Na počátku dvacátého prvního století dva němečtí herpetologovéMiguel Vences a Frank Glaw vyňali z létavkovitých několik rodů (Boophis, Laliostoma, Aglyptodactylus, Mantella a Mantidactylus) a správně je přeřadili mezi mantelovité.[1] Rovněž některé africké čeledi, jako současná čeleď rákosničkovitých (Hyperoliidae), byly kdysi řazeny mezi létavkovité, další analýzy je nicméně osamostatnily a na základě nich se obě linie odštěpily od skokanovitých.[4]

Létavkovití byli na základě studií několika autorů (Lynch, Dubois) považováni za podčeleď čeledi skokanovití (Ranidae). Dubois ještě v roce 2005 ve své studii tuto systematiku podporoval, když skokanovité rozčlenil na triby Buergeriini, Philautini a Rhacophorini, další řada autorů (Frost, Lynch a další) však považovala létavkovité za samostatnou čeleď. V takovém případě by společně s mantelovitými (Mantelidae) tvořili sesterskou skupinu skokanovitých. Pozdější studie však tento názor opět vyvracely a podporovaly zařazení létavkovitých mezi skokanovité.[1] Během dvacátého prvního století pak bylo provedeno několik molekulárních analýz. Například roku 2008 provedli vědci Li, Čche, Bain, Čao a Čang molekulární analýzu tehdy známých taxonů (od té doby byly některé druhy přeřazeny do jiných rodů). Všechny tyto žáby zařadili mezi létavkovité a v nich rozdělili do jednotlivých kladů taxony takto: pro dva druhy japoneček byl vytvořen klad vedle kladu létavek. V rámci podčeledi létavek tvořily drsnokožka stříkaná (Nyctixalus pictus) a pichlavá (Nyctixalus spinosus) sesterskou linii žábám rodu Theloderma. Pouchalka ostronosá (Philautus acutirostris) a luzonská (Philautus surdus) jsou součástí rozvětveného kladu. Tehdy hodnocené druhy Philautus charius, Philautus wynaadensis, a pouchalka malouchá (Philautus microtympanum) tvoří sesterské klady vůči pouchalce Eiffingerově (Kurixalus eiffingeri), tchajwanské (Kurixalus idiootocus), Aquixalus odontotarsus a Rhacophorus hainanus. Další klad sestávající z pouchalky štíhlonohé (Aquixalus gracilipes) a hunanské (Philautus jinxiuensis) představuje bazální větev pro tyto klady létavkek: pouchalku annamskou (Feihyla palpebralis), dvě sesterské společně monofyletické linie rodu Rhacophorus a klady tvořené rody Polypedates a Chiromantis. Vůči všem létavkám tvoří sesterský taxon pouchalka Romerova (Chiromantis romeri) společně s jedním nepopsaným taxonem.[5] Další analýza DNA byla provedena o rok později. Výzkumníky byli Jü Kuo-chua, Žao Ting-čchi, Čang Ming-wang a Jang Ťün-sing. V ní bylo potvrzeno postavení pouchalky Romerovy vůči ostatním létavkám a rovněž monofyletičnost rodu Rhacophorus. U druhu A. odontotarsus byly prokázány geografické rozdíly: zatímco jedinci z Jün-nanu byli postaveni vedle rodu Kurixalus, vietnamské populace vědci postavili vedle A. carinensis. Vedle tohoto kladu byl postaven druh Philautus jinxiuensis, zbylé taxony z rodu Philautus byly uskupeny do dvou kladů.[6]

Čeleď létavkovití je velmi rozsáhlá. AmphibiaWeb uvádí, že k roku 2016 existovalo celkem 19 rodů členících se na 415 druhů,[7] přičemž stále dochází k popisování nových či dokonce nalézání nových rodů. Podobnou rozmanitost lze pozorovat kupříkladu v pohoří Západní Ghát a na ostrově Cejlon.[8] Ze zdejší oblasti bylo například popsáno při revizi rodu Philautus dvanáct nových druhů.[9] Roku 2011 zde byl pak objeven nový druh z rodu Polypedates[10] a o dva roky později dva nové monotypické rody Mercurana a Beddomixalus. Ve zveřejněné studii rovněž autoři uvedli, že je možné jednotlivé jinak morfologicky podobné druhy odlišovat také na základě chování.[8] Roku 2015 byl na jihu pohoří Západní Ghát nalezen nový druh Ghatixalus magnus.[11] Další nový monotypický rod, Nasutixalus, s jediným druhem Nasutixalus medogensis, byl popsán zase v Tibetu o rok později na základě morfologických charakteristik.[12]

Genetickou výbavu tvoří diploidní karyotyp 2n = 24 nebo 26 chromozomů.[13]

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Létavka Rhacophorus malabaricus na visící rostlině, zelené pozadí
Rhacophorus malabaricus z pohoří Západní Ghát

Létavkovití jsou rozšířeni v Asii a Africe. V Asii jejich rozsah zahrnuje ostrovy Indonésie až po Sulawesi (Celebes)[1] či Filipíny a areál výskytu se dále táhne do států jižní a východní Asie, jako je Laos, Thajsko, Čína či východní Indie a ostrovní stát Srí Lanka.[3] Létavkovití potom osídlili i část Japonska. Africké populace zastupuje pouze rod Chiromantis, někde jsou uváděny i populace madagaskarské, na základě studií Venceho a Glawa přeřazeny mezi mantelovité. V rámci dělení na podčeledi je podčeleď Buergeriinae (s jedním rodem Buergeria) rozšířena od Tchaj-wanu po Japonsko, kdežto podčeleď Rhacophorinae obývá zbytek areálu výskytu.[3][14]

Zástupci čeledi mohou obývat různé biotopy. Obvyklým areálem výskytu jsou lesy, jako zástupce žijící v lesích lze zmínit druhy pouchalka Eiffingerova (Kurixalus eiffingeri) či pouchalka luzonská (Philautus surdus). Blízkost vody není obvykle potřebná, ale některé druhy jako japonečka zavalitá (Buergeria robusta), u vodních toku žijí. Africké populace se přizpůsobily životu v suchých oblastech, díky speciálním adaptacím jsou tomuto klimatu uzpůsobeny (odpařováním tekutin z kůže) a dovedou snižovat ztrátu vody. Žáby se adaptovaly i na prostředí vytvořená člověkem. Například zástupcům rodů Polypedates či Rhacophorus nevadí život na rýžových polích a některé druhy se vyskytují i v těsné blízkosti lidského osídlení.[3][14][15] Létavka Chiromantis baladika se adaptovala na život v plantážích palem olejných.[16]

Popis[editovat | editovat zdroj]

Létavka pardálí (záběr na předek těla) na šikmo umístěné větvi s viditelnou létací blánou; v pozadí tma
Létavka pardálí s viditelnou blánou mezi prsty

Čeleď létavkovití sdílí následující znaky:[17]

 1. pouze jediná část dlouhého natahovače prstů se upíná na distální plošce čtvrté nártní kosti,
 2. nejzevnější část dlouhého svalu dlaňového se upíná na proximolaterální okraj aponeurózy dlaně,
 3. lichoběžníkový tvar frontoparietální části lebky,
 4. rozvětvení posledního článku prstu.

Létavkovití mají zploštělé tělo, délka mezi čenichem a kloakou činí 15 až 120 mm a jedná se tedy o malé i velké žáby.[13] V rámci podčeledi létavek někteří členové rodu Theloderma dosahují velikosti pouze 17 až 20,6 mm.[18] V roce 2015 byla na jihu Číny objevena drobná létavka Liuixalus feii, u níž samci měřili mezi 16,2 až 17,6 mm a větší samice maximálně 18,7 mm.[19] Druhy jako létavka černoblanná (Rhacophorus nigropalmatus) − největší stromová žába Bornea − z podčeledi létavek naopak měří i okolo 10 centimetrů,[20] podobně velkým druhem je i létavka listová (Rhacophorus dennysi), která rovněž měří i okolo 10 cm. Zástupci druhé podčeledi, japoneček, měří mezi 25 a 70 cm.[14]

Lebka létavkovitých je široká a plochá, čelní kostkostí patrovou jsou srostlé, v horní čelisti rostou zuby. Létavkovití mají osm obratlů a výraznou hrudní kost. Z některých prstů vyrůstá po stranách chrupavka dávající prstům stupňovitý vzhled,[14] tento znak je typický i pro zástupce mantelovitých.[5] Z konce prstů poté vyrůstají přísavky, které žábám pomáhají lépe se pohybovat ve stromovém patře a vertikálních plochách,[3] tuto vlastnost sdílejí zase s některými skokanovitými.[5] U některých létavkovitých se mezi prsty či i po stranách těla vyvinula blána. Ta umožňuje těmto žábám plachtit až na vzdálenost několika metrů. Schopnost si však osvojilo navzdory popularitě mezi lidmi pouze několik druhů, většina nemá blánu dostatečně vyvinutou, aby jim umožnila plachtivý pohyb.[3][21] Naopak největší blány mají plochu až o 20 cm2[22]. Plachtivého pohybu jsou schopni především zástupci rodu Rhacophorus,[7] například létavka černoblanná, která uplachtí 7,3 m při skoku z výšky 5,4 m,[3] či létavka pardálí (Rhacophorus pardalis).[7] Podobně jako létavkovití mohou plachtění využívat i někteří zástupci čeledi rosničkovitých (Hylidae). Velké oči létavkovitých jsou zdobeny vodorovnými zornicemi.[7]

Zbarvení čeledi je různorodé. Pohybuje se na hřbetě od bílé přes zelenou (létavka černoblanná[20] či létavka Helenina[23]) až po tmavé odstíny, jako je hnědá (červenohnědá létavka pardálí[24]) či černá, vyvinout se může i vzorkování. Na stehnech mají tyto žáby výstražné vzory, pomocí nichž mohou překvapit případného predátora.[3]

Chování[editovat | editovat zdroj]

Amplexus létavek obecných. Větší samice sedí na větvi a menší samec se jí drží za podpaží
Pářící se létavky obecné

Létavkovití jsou převážně stromové žáby, konvergentní starosvětská obdoba některých amerických stromových rosničkovitých.[7] Některé létavky nicméně žijí i na zemi. Řada z nich je nočních.[3][25] Zbarvení některých druhů, například Theloderma corticale či Philautus macroscelis, funguje jako mimikry, díky kterým nejsou žáby vidět, když odpočívají (Theloderma corticale je navíc také schopna předvádět smrt a tím odradit predátory).[26][27] U létavky Rhacophorus penanorum pak byla dokonce zaznamenána i změna zbarvení během dne, kdy jinak zelené žáby přes den ztmavnou.[28] Létavkovití žerou především členovce, jako hmyz nebo pavouky, některé mohou pojídat i vajíčka jiných druhů žab.[3] Větší žástupci čeledi se uchylují i k lovení jiných obratlovců a výjimkou není ani kanibalismus.[29]

Dvě létavky velkohlavé (hnědé žáby) pářící se ve vegetaci pomocí axilárního amplexu
Páření létavek velkohlavých (Polypedates megacephalus)
Pěnové hnízdo na stromě
Pěnové hnízdo létavky

Rozmnožování[editovat | editovat zdroj]

Nejvíce informací o létavkovitých bylo zjištěno během doby rozmnožování, kdy se stávají nejaktivnějšími. Tehdy samci od různých tůní lákají samice, aby se s nimi mohli spářit.[3] Teritorialita létavkovitých byla zkoumána v 80. letech 20. století na jednom cejlonském druhu z rodu Philautus. Samci lákali samice na rostlinstvu v maximální výšce 2,5 metru a zároveň se kvákáním zastrašovali navzájem. Volání, kterým lákali samice, trvalo obyčejně asi 0,09 až 0,14 s. Křik, kterým zastrašovali jiné samce, 0,38 až 0,80 s. Mohlo dojít i k přímému souboji.[30] Samci létavkovitých se při reprodukci drží samic za podpaží, tomuto způsobu rozmnožování se říká axilární amplexus.[25] Ten může trvat několik hodin až pět dní. Pokud na něj samice není připravena, dá to najevo zvláštními pohyby a ostrými výkřiky. Často se páří více samců s jednou samičkou.[29] Zástupci rodu Philautus prodělávají vývoj přímý a svá vajíčka kladou na zem. Jiné druhy však mají odlišné rozmnožovací strategie. Rody Nyctixalus a Theloderma umisťují svá vajíčka do vodou naplněných dutin. Létavkovití z rodu Rhacophorus, Polypedates, Chiromantis a Chirixalus vytvářejí na vegetaci umístěné nad vodní hladinou pěnovité hnízdo, do něhož nakladou vajíčka. To je tvořeno sekretem samic a může obsahovat i sperma samečků, kteří se na jeho napěnění podílejí kopáním nohama.[3][13][26][31] Z toho důvodu, že se společně může pářit i více samců, je zde velká konkurence, samcům létavkovitých se proto vyvinula neúměrně velká varlata. Konkrétně uváděná studie zkoumala devatenáct druhů japonských žab, z nichž varlata létavkovitých byla nejmohutnější. Zatímco u ostatních žab se podílela jen na asi 0,2 až 0,4 % tělesné hmotnosti, u jedné z létavek tvořila až 5 % hmotnosti, minimálně vždy nad 1 %.[32] Pěnové hnízdo plní funkci termostatu a udržuje vajíčka v konstatní teplotě. Uvnitř hnízda se vytváří vodní prostředí a asi za dva týdny se začne rozpadat.[33][34] Pulci, kteří se z pěnovitého hnízda dostanou, spadnou do vodní hladiny pod ním, kde dále pokračuje jejich vývoj.[3] Pokud se hnízdo rozpadne za příliš krátkou dobu, larvy vykazují pomalý růst.[33] Pulci mají ústa tvořená keratinem a žábrové komory za srdcem.[14] Jsou všežraví a nevyhýbají se ani kanibalismu, kdy požírají ostatní pulce či vajíčka.[34] U létavkovitých (pouchalka EiffingerovaKurixalus eiffingeri) byla zaznamenána i rodičovská péče, kdy samice svým mláďatům přinášejí potravu tvořenou zbylými vajíčky. Zdá se, že pulci na přítomnost matky reagují pomocí chemických signálů vylučovaných ve vodě.[35] Jakmile dosáhnou pulci velikosti asi 4 cm, promění se v dospělce. Při vysokých teplotách se v dospělce mohou vyvinout i dříve, což se nicméně negativně odrazí v jejich dalším životě.[36]

Vztah s lidmi[editovat | editovat zdroj]

Černobílá kresba létavky ve vzduchu s roztaženými nohama, pod ní vodní tak, za ní vegetace
Wallaceova kresba létavky

O popularizaci těchto žab se zasloužil britský přírodopisec, badatel, geograf, antropolog a biolog Alfred Russel Wallace,[21] který zmiňoval létavku černoblannou ve své publikaci The Malay Archipelago. Létavku Wallace poprvé spatřil na ostrově Borneo roku 1855 a i pomocí ní osvětloval evoluční teorii. Svůj text opatřil dřevorytem žáby vytvořeným podle dříve nakresleného akvarelu.[37] Napsal:[38]

Domnívám se, že je tento první příklad „létající žáby” pro darwinisty velmi zajímavý. Prsty, které se vyvinuly k plavání či šplhání, nyní umožnily druhu létat vzduchem jako někteří ještěři.

Létavky, především z rodu Polypedatus či Rhacophorus, se chovají v zajetí. Obecně je pro ně zřizována ubikace pokrytá rašelinou s dostatkem úkrytů a větví, vzhledem k pohyblivosti žab vysoká alespoň jeden metr. Teplota by měla být v rozmezí mezi 24 a 29 °C a akvaterárium by mělo být doplněné o zdroj vody. Krmí se hmyzem.[25] V zajetí lze však chovat i jiné zástupce čeledi. Roku 2011 vytvořil M. F. Nagaturov studii, která se zabývala chovem létavek z rodu Theloderma. Jako nejlepší chovanec je zde uváděna drsnokožka kornatá (Theloderma corticale) z důvodu, že tráví většinu dne mimo vodu, a proto je dobře viditelná. Vzhledem k tomu, že zástupci tohoto rodu žijí převážně ve vodě, rod Theloderma je doporučeno chovat ve vodních nádržích o teplotě 22 až 24 °C doplněných o větve či další rostlinný materiál, avšak s vytvořeným dnem. Vodu je vhodné měnit jednou za 8 až 9 měsíců, protože častým měněním přijde o živiny. Důlěžitý je dostatek tříslovin, zajištěných například listy dubu v nádržích. Zajímavé je, že v případě vlastnění věší nádrže je možné v ní chovat dospělce společně s pulci i vajíčky.[39] Pro člověka jinak nemají létavkovití velký význam.[3] Některé druhy však mohou lovit lidé pro maso, jako například létavku indočínskou (Rhacophorus feae) původem z Číny, Laosu, Myanmaru, Thajska a Vietnamu, která je z tohoto důvodu domorodci pronásledována.[40]

Ohrožení[editovat | editovat zdroj]

Tmavá žába na ruce člověka
Kriticky ohrožená Pseudophilautus amboli

Nebezpečí pro létavkovité představuje ztráta přirozeného prostředí, kvůli které se několik druhů stalo ohroženými,[3] některé druhy, například létavku indočínskou (Rhacophorus feae), může ohrožovat i odchyt pro obchod se zvířaty.[40] Následkem ztráty lesů se například stala téměř nebo možná vyhynulou javánská pouchalka Jacobsnova (Philautus jacobsoni), jejíž poslední državou je či bylo malé území o rozloze asi 10 km2 na hoře Ungaran. Ztráta přirozeného prostředí na úkor plantáží přivedla k vyhynutí i létavku Raorchestes sushili. Druh Pseudophilautus papillosus je kromě výsadby plantáží a jiné degradace stanovišť ohrožován i ztrátou přirozeného prostředí následkem těžby drahých kamenů (všechny tři druhy hodnoceny jako kriticky ohrožené).[41][42][43][44] Druh Chiromantis baladika ohrožuje znečišťování vodních toků chemikáliemi.[16] Nebezpečí ze ztráty přirozeného prostředí se týká především druhů, co žijí endemitně na malém území, jako létavky z oblasti Západního Ghátu.[45]

Některé létavky jsou již pravděpodobně vyhynulé, jako cejlonská létavka Pseudophilautus extirpo, která byla poprvé a naposledy spatřena roku 1882 a za jejíž vymření může pravděpodobně také ztráta biotopu.[46] Roku 2009, kdy bylo v čeledi hodnoceno 272 druhů, jich bylo celkem 36 kriticky ohrožených či vyhynulých, což činí asi 13,2 %. Nejvíce ohrožených nebo vyhynulých druhů bylo v tehdy hodnoceném rodu Philautus, celkem 34, což z něj dělalo v tu dobu třetí rod žáby s nejvíce takto ohroženými druhy hned po bezblance rodu Eleutherodactylus a rodu atelopus (Atelopus).[47] K roku 2018 bylo Mezinárodním svazem ochrany přírody jako vyhynulých hodnoceno 18 druhů létavkovitých, jako kriticky ohrožených už 25 druhů a celkem 143 dalších bylo buď ohrožených, zranitelných či téměř ohrožených; k řadě z nich pak chybí údaje a jejich status je ještě nejasný.[44]

Seznam druhů[editovat | editovat zdroj]

Na základě AmphibiaWeb z roku 2016:[7]

 • rod Nasutixalus
podčeleď japonečky (Buergeriinae)
podčeleď létavky (Rhacophorinae)
 • rod Beddomixalus
 • rod Dendrobatorana
 • rod Mercurana

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Веслоногие лягушки na ruské Wikipedii.

 1. a b c d Rhacophoridae Hoffman, 1932 (1858) | Amphibian Species of the World. research.amnh.org [online]. [cit. 2018-01-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. létavkovití. www.biolib.cz [online]. [cit. 2018-01-18]. Dostupné online. (česky) 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o DUELLMAN, W. E. & kol. Grzimek's animal life encyclopedia. Volume 6.. 2. vyd. Detroit: Gale ISBN 0787657824. S. 291−293. [Dále jen Duellman & kol.]. 
 4. Duellman & kol., s. 29.
 5. a b c LI, Jia-tang; CHE, Jing; BAIN, Raoul H. Molecular phylogeny of Rhacophoridae (Anura): A framework of taxonomic reassignment of species within the genera Aquixalus, Chiromantis, Rhacophorus, and Philautus. Molecular Phylogenetics and Evolution. July 2008, roč. 48, čís. 1, s. 302–312. PMID: 18442928. Dostupné online [cit. 2018-01-18]. ISSN 1095-9513. DOI:10.1016/j.ympev.2008.03.023. PMID 18442928. 
 6. YU, Guohua; RAO, Dingqi; ZHANG, Mingwang. Re-examination of the phylogeny of Rhacophoridae (Anura) based on mitochondrial and nuclear DNA. Molecular Phylogenetics and Evolution. March 2009, roč. 50, čís. 3, s. 571–579. PMID: 19100849. Dostupné online [cit. 2018-01-18]. ISSN 1095-9513. DOI:10.1016/j.ympev.2008.11.023. PMID 19100849. 
 7. a b c d e f AmphibiaWeb - Rhacophoridae. amphibiaweb.org [online]. [cit. 2018-01-18]. Dostupné online. 
 8. a b ABRAHAM, Robin; ALEXANDER PYRON, R; ZACHARIAH, Arun. Two novel genera and one new species of treefrog (Anura: Rhacophoridae) highlight cryptic diversity in the Western Ghats of India. Zootaxa. 2013-04-17, roč. 3640, s. 177–189. Dostupné online [cit. 2018-01-20]. DOI:10.11646/zootaxa.3640.2.3. 
 9. BIJU, S. D.; BOSSUYT, FRANKY. Systematics and phylogeny ofPhilautusGistel, 1848 (Anura, Rhacophoridae) in the Western Ghats of India, with descriptions of 12 new species. Zoological Journal of the Linnean Society. 2009-02-01, roč. 155, čís. 2, s. 374–444. Dostupné online [cit. 2018-01-20]. ISSN 0024-4082. DOI:10.1111/j.1096-3642.2008.00466.x. (anglicky) 
 10. ZACHARIAH, ANIL; K.P., Dinesh; RADHAKRISHNAN, C. A new Species of Polypedates Tschudi (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from southern Western Ghats, Kerala, India, Biosystematica, 5(1): 49-53.. Biosystematica. 2011-01-01, roč. 5, s. 49–53. Dostupné online [cit. 2018-01-20]. 
 11. ABRAHAM, Robin; K MATHEW, Jobin; PHILIP, Vivek. A novel third species of the Western Ghats endemic genus Ghatixalus (Anura: Rhacophoridae), with description of its tadpole. Zootaxa. 2015-11-24, roč. 4048, s. 101–113. Dostupné online [cit. 2018-01-20]. DOI:10.11646/zootaxa.4048.1.6. 
 12. JIANG, Ke; YAN, Fang; WANG, Kai. A new genus and species of treefrog from Medog, southeastern Tibet, China (Anura, Rhacophoridae). Zoological Research. 2016-01-18, roč. 37, čís. 1, s. 15–20. PMID: 26828030 PMCID: PMC4834735. Dostupné online [cit. 2018-01-19]. ISSN 2095-8137. DOI:10.13918/j.issn.2095-8137.2016.1.15. PMID 26828030. 
 13. a b c Rhacophoridae (Old World Tree Frogs). Animal Diversity Web [online]. [cit. 2018-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. a b c d e VITT CALDWELL, L. J.; CALDWELL, J. Herpetology - An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. 3. vyd. [s.l.]: Academic Press ISBN 978-0-12-374346-6. S. 200, 476−477. (anglicky) 
 15. Asian Treefrogs: Rhacophoridae - Habitat. animals.jrank.org [online]. [cit. 2018-01-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b KURNIATI, Hellen. STATUS OF TWO NEW SPECIES OF CHIROMANTIS FROM SUMATRA (ANURA: RHACOPHORIDAE). [s.l.]: Research Center for Biology, 2015. Dostupné online. DOI:10.13140/rg.2.1.3120.1127. 
 17. Rhacophoridae. www.tolweb.org [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné online. 
 18. SIVONGXAY, Niane; DAVANKHAM, Monekham; PHIMMACHAK, Somphouthone. A new small-sized Theloderma (Anura: Rhacophoridae) from Laos. Zootaxa. 2016-08-05, roč. 4147, čís. 4, s. 433–442. PMID: 27515627. Dostupné online [cit. 2018-01-20]. ISSN 1175-5334. PMID 27515627. 
 19. YANG, Jian-Huan; RAO, Ding-Qi; WANG, Ying-Yong. A new species of the genus Liuixalus (Anura: Rhacophoridae) from southern China. Zootaxa. 2015-07-24, roč. 3990, čís. 2, s. 247–258. PMID: 26250231. Dostupné online [cit. 2018-01-20]. ISSN 1175-5334. PMID 26250231. 
 20. a b Rhacophorus nigropalmatus. www.frogsofborneo.org [online]. [cit. 2018-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. a b Rhacophoridae. frogsofborneo.org [online]. [cit. 2018-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. БАННИКОВ, А. Г & kol. Жизнь животных. Земноводные. Пресмыкающиеся. Moskva: Просвещение, 1985. (rusky) 
 23. Nemocná Helena dala jméno novému druhu létající žabky. ČT24. 10. 1. 2013 Dostupné online [cit. 2018-01-20]. (česky) 
 24. AmphibiaWeb - Rhacophorus pardalis. amphibiaweb.org [online]. [cit. 2018-01-20]. Dostupné online. 
 25. a b c FOKT, Michael. Chováme obojživelníky. Praha: Grada, 2008. 142 s. ISBN 978-80-247-2162-0. S. 135. 
 26. a b MATTISON, Chris. Snakes and other reptiles and amphibians. 1. vyd. New York: DK Publishing, 2014. 352 s. ISBN 9781465421036. S. 330–333. 
 27. Philautus macroscelis. www.frogsofborneo.org [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Rhacophoridae. www.frogsofborneo.org [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. a b ZWEIFEL, R. Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. San Diego: Academic Press, 1998. ISBN 0-12-178560-2. S. 99, 100. (anglicky) 
 30. ARAK, A. Vocal interactions, call matching and territoriality in a Sri Lankan treefrog, Philautus leucorhinus (Rhacophoridae). Animal Behaviour. 1983-02-01, roč. 31, čís. 1, s. 292–302. Dostupné online [cit. 2018-01-24]. ISSN 0003-3472. DOI:10.1016/S0003-3472(83)80199-7. (anglicky) 
 31. GROSJEAN, S.; DELORME, M.; DUBOIS, A. Evolution of reproduction in the Rhacophoridae (Amphibia, Anura). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 2008-05-01, roč. 46, čís. 2, s. 169–176. Dostupné online [cit. 2018-01-24]. ISSN 1439-0469. DOI:10.1111/j.1439-0469.2007.00451.x. (anglicky) 
 32. KUSANO, Tamotsu; TODA, Mitsuhiko; FUKUYAMA, Kinji. Testes size and breeding systems in Japanese annrans with special reference to large testes in the treefrog, Rhacophorus arboreus (Amphibia : Rhacophoridae). Behavioral Ecology and Sociobiology. 1991-08-01, roč. 29, čís. 1, s. 27–31. Dostupné online [cit. 2018-01-24]. ISSN 0340-5443. DOI:10.1007/BF00164291. (anglicky) 
 33. a b АКИМУШКИН, И. И. Парашютисты // Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Moskva: Мысль ISBN 5-244-00803-X. S. 386, 387. (rusky) 
 34. a b СТИШКОВСКАЯ, Л.Л. Вечные странники. Moskva: Знание, 1988. ISBN 5-07-000027-6. (rusky) 
 35. Female–offspring communication in a Taiwanese tree frog, Chirixalus eiffingeri (Anura: Rhacophoridae). Animal Behaviour. 2002-12-01, roč. 64, čís. 6, s. 881–886. Dostupné online [cit. 2018-01-24]. ISSN 0003-3472. DOI:10.1006/anbe.2002.2004. (anglicky) 
 36. COGGER, H. G. & kol. Encyclopedia of Reptiles & Amphibians. [s.l.]: Fog City Press, 2004. ISBN 1-877019-69-0. (anglicky) 
 37. Flying Frog, 1855. The Scientist [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. 
 38. WALLACE, A. R. The Malay Archipelago: A Travel Narrative. [s.l.]: Courier Corporation, 2014. 550 s. ISBN 0486780686, ISBN 9780486780689. S. 29. 
 39. BAGATUROV, Mikhail F. Keeping Asian Treefrogs of the genus Theloderma Tschudi, 1838 (Anura: Rhacophoridae) in captivity: some notes of experience.. Herp Nation. 2011-01-01, s. 34–39. Dostupné online [cit. 2018-01-22]. 
 40. a b Rhacophorus feae (Thao Whipping Frog). www.iucnredlist.org [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. 
 41. Philautus jacobsoni. www.iucnredlist.org [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. 
 42. Raorchestes sushili (Sushil's Bushfrog). www.iucnredlist.org [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. 
 43. Pseudophilautus papillosus. www.iucnredlist.org [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. 
 44. a b Asian Treefrogs: Rhacophoridae - Conservation Status. animals.jrank.org [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. PANDIT, M. W.; SHIVAJI, S.; SINGH, L. You Deserve, We Conserve: A Biotechnological Approach to Wildlife Conservation. [s.l.]: I. K. International Pvt Ltd, 2007. 142 s. ISBN 8189866249, ISBN 9788189866242. S. 59. 
 46. Pseudophilautus extirpo. www.iucnredlist.org [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. 
 47. COLLINS, J. P.; CRUMP, M. L. Extinction in Our Times. Oxford: OUP, 2009. 296 s. ISBN 978-0-19-531694-0. S. 53−54. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]