Členovci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wikipedie:Jak číst taxoboxČlenovci
alternativní popis obrázku chybí
Vědecká klasifikace
Říše živočichové (Animalia)
Nadkmen prvoústí (Protostomia)
Kmen

členovci

(Arthropoda)
von Siebold, 1848[1]
Podkmeny
Sesterská skupina
drápkovci (Onychophora)
nebo
želvušky (Tardigrada) (vizte text)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Členovci (Arthropoda) představují největší kmen živočišné říše se značným hospodářským významem. Popsáno je přibližně 1 000 000 druhů. Velikost dospělců se pohybuje od méně než 1 mm (např. roztoči) až po téměř 60 cm (korýši, hrotnatci).

Evoluce[editovat | editovat zdroj]

Ve vývojové větvi prvoústých dosáhli nejvyššího stupně dokonalosti, který je srovnatelný s postavením obratlovců mezi druhoústými. Charakteristickým znakem všech prvoústých je nestejnocenné (heteronomní) článkování. Během fylogeneze u nich docházelo ke splývání sousedních tělních článků ve větší celky, které bylo provázeno odpovídajícími změnami vnitřních orgánů (např. splýváním nervových ganglií).

Každý tělní článek nesl původně jeden pár končetin. Často se uvádí, že se končetiny členovců odvozují od parapodií, tedy tělních výběžků u mnohoštětinatců.[2][3] To je však téměř jistě omyl, neboť mnohoštětinatci a členovci si nejsou navzájem vůbec příbuzní a končetiny členovců tedy vznikly nezávisle na parapodiích kroužkovců.[4] Domnělá příbuznost členovců a kroužkovců však dokonce vedla vědce k vytvoření taxonu Articulata, který tyto dva nepříbuzné kmeny zahrnoval. Dnes se prosazuje zařazení do skupiny Ecdysozoa.

Během vývoje členovců se zřejmě zmenšil počet končetin.[zdroj?] Pohybovou funkci si zanechaly pouze končetiny na hrudní části těla. Ostatní buď zanikly, nebo se přeměnily (např. v tykadla, čelisti, makadla, kusadla…).

Stavba těla[editovat | editovat zdroj]

Členovci jsou polymerní coelomata, u níchž je výrazná tagmatizace těla, na hlavu (cephalon), hruď (thorax) a zadeček (abdomen) Další pak na hlavohruď a zadeček. Tato heteronomní metamerie byla i důvodem evoluční úspěšnosti. Končetiny jsou článkované s klouby, které umožňují připojení k tělu. Původně nesl každý pár končetin jeden článek, později však některé z nich nabyly jiné funkce (hlavové články). Nyní se končetiny skládají z kyčle (coxa), předkyčlí (trochanter), stehna (femur), holeně (tibia) a chodidla (tarsus), zakončené 2 drápky či přísavkami (zákožka svrabová).

Tělo členovců je kryto několikavrstevnou kutikulou, která obsahuje polysacharid chitin (polyacetylglukosamin), vylučovaný jednovrstevnou epidermis. Kutikula samotná je složena z epikutikuly a prokutikuly. Epikutikula je velmi tenká, neobsahuje chitin, je však složená z několik vrstev:

- cementová (nejsvrchnější vrstva, chránící vrstvu pod ní)

- vosková (brání odpaření vody)

- polyfenolová

- kutikulinová

Prokutikula navazuje na epidermis. Obsahuje množství kanálků, které spojují epidermis s okolním prostředím, obsahuje chitin. Je složena z tenké, tmavé a tvrdé exokutikuly (sklerotin, někdy i CaCO3) a endokutikuly.

U většiny členovců je kutikula rozdělená na destičky, tzv. sklerity spojené bílkovinou gumovité povahy (resilin), naproti tomu např. škrkavky mají tělo složené z jedné souvislé kutikuly. Původně patřily ke každému článku těla 4 sklerity: tergum (tergit), sternum (sternit) a 2 pleurity. Někdy však mohou sklerity náležící k jednomu tagmatu splynout a vytvořit jednotný štít (karapax). Na vnitřní straně se kutikula vlní a tvoří četné výběžky (apodémy), na které se upínají svaly. Naopak na vnější straně se na povrchu tvoří drobné útvary podobné chlupům, ostnům a trnům. Tyto výběžky jsou často spojeny s nervovými buňkami a nazývají se pak senzily.

Vzhledem k tomu, že je kutikula pevná schránka, která brání růstu živočichů, musí ji jedinci několikrát za život svléci. Tomuto jevu je říká ekdyse. Jednotlivá stadia vývoje mezi ekdysemi jsou instary. Samotná ekdyse je řízena hormonálně, předohrudní žlázou a tzv. X orgánem. Svlékání začíná rozpuštěním endokutikuly. Exuviální tekutina vyloučená epidermis odděluje endokutikulu s epikutikulou od nové kutikuly. Nakonec dojde k prasknutí staré kutikuly (exuvie) a nový instar ji tímto otvorem opouští.

V době svlékání jedinec intenzivně roste a vytváří si krunýř větší. Kutikula krunýře je pro vzduch neprostupná, proto mají všichni členovci různě upravené dýchací orgány (žábry, plicní vaky, vzdušnice). Mimořádný rozvoj nervové soustavy vzdušnicovců jim umožňuje proniknutí do prakticky všech biotopů ve velkém počtu druhů i jedinců.

Fylogenetická systematika[editovat | editovat zdroj]

Zařazení[editovat | editovat zdroj]

Členovci jsou řazeni do nadřazené skupiny Panarthropoda, která patří mezi Ecdysozoa, tedy prvoústé živočichy svlékající chitinovou kutikulu.

Do skupiny Panarthropoda patří dále želvušky (Tardigrada) a drápkovci (Onychophora). Otázka sesterské skupiny recentních členovců dosud není jednoznačně vyřešena. Z molekulárních analýz vycházejí jako nejbližší drápkovci,[5] podle morfologických analýz uvažujících i fosilní záznam jsou sesterskou skupinou želvušky (společná skupina členovců a želvušek se nazývá Tactopoda).[6]

Kdyby byly uvažovány i prozkoumané vyhynulé skupiny, byly by recentním euarthropodům pravděpodobně nejbližší kambrijské rody Chengjiangocaris, Fuxianhuia a Shankouia;[6][7] do nejbližšího příbuzenstva by patřila i Opabinia a anomalokaridi (Anomalocarididae), známí zejména díky kambrijskému predátoru zvanému anomalocaris.

Systém[editovat | editovat zdroj]

Recentní členovci se tradičně člení na 4 velké skupiny, zpravidla označované jako podkmeny – klepítkatce, stonožkovce, korýše a šestinohé. Dlouho se usuzovalo na užší příbuznost stonožkovců a šestinohých (společný název Tracheata=Ateloceratavzdušnicovci) a spekulovalo se, zda korýši jsou bližší příbuzní klepítkatců (společný název Schizoramia) nebo vzdušnicovců (společný název Mandibulatakusadlovci). V 90. letech 20. století se na základě prvních molekulárních analýz objevily další konkurenční hypotézy – užší příbuznost šestinohých a korýšů (společný název Pancrustacea=Tetraconata) a klepítkatců se stonožkovci (společný název Myriochelata=Paradoxopoda).[8] Konečné rozhodnutí snad přinesla komplexní fylogenetická analýza jaderných genů z r. 2010[9]: Byla vyvrácena hypotéza vzdušnicovců a paradoxopodů a potvrzena přirozenost mandibulát a pancrustaceí, korýši v užším slova smyslu byli potvrzeni jako nepřirozená skupina, v jejímž rámci došlo k podstatným přeskupením. Studie však nenalezla dostatečnou podporu pro rozhodnutí o vnitřní příbuzenské struktuře pavoukovců jako hlavní skupiny recentních klepítkatců. Závěry studie byly v témž roce podpořeny širokou fylogenetickou studií jaderných genů, mikroRNA i morfologických znaků,[10] i studií z roku 2011, která již konstatovala prokázání dostatečné robustnoti fylogenetického stromu.[11] Novější a obsáhlejší studie pak přinesly jen drobnější změny, např. v postavení lupenonožců.[12] Molekulární analýzy byly často v rozporu s morfologickými analýzami. Teprve studie z r. 2013 potvrdila molekulární výsledky i rozsáhlou analýzou morfologických znaků z fosilního záznamu se správným uvažováním konvergentních znaků.[13][14]

Následující systém recentních členovců vychází (včetně českých názvů) z BioLibu[15], přičemž nejsou uváděny taxonomické ranky (třídy, podtřídy a řády), protože se v různých systémech liší. Byly provedeny některé názvoslovné úpravy při redukci monotypických úrovní[8] a zejména doplněny některé nové skupiny (označené Regier, 2010) a opuštěny všechny skupiny, které se ve fylogenetické analýze[9] ukázaly jako polyfyletické (např. Maxillopoda), u parafyletických je doplněna poznámka o nepřirozenosti.

Poznámka: Systém neuvádí vyhynulé skupiny členovců (trilobiti (Trilobita), kyjonožci (Gigantostraca), Euthycarcinoida apod.), jejichž postavení v systému je odkázáno na morfologii a nemůže být podpořeno molekulární analýzou.


Arthropoda syn. Euarthropoda - členovci

Fylogenetický strom[editovat | editovat zdroj]

Výše uvedený systém uvádí některé tradiční, ale parafyletické skupiny. Současné (počátek r. 2013) představy o skutečné vzájemné příbuznosti jednotlivých skupin recentních členovců ukazuje následující fylogenetický strom, zpracovaný podle fylogenetických analýz ("P?" značí skupiny, u kterých není analýzami vyloučena parafyletičnost).[9][10][11][16][12][17][13]


klepítkatci

nohatky


Euchelicerata

ostrorepi


pavoukovci


sekáčištíři

štírcisolifugy

štírenkyroztoči
pavouci
krabovcibičnatci
kusadlovci
stonožkovci

stonožky


Progoneata

mnohonožky


Edafopoda

drobnuškystonoženky[pozn. 1]

Pancrustacea
Oligostraca
(P?)

lasturnatky
rakovčíci


Ichthyostraca

kapřivcijazyčnatky

Altocrustacea
Multicrustacea
rakovci

EumalacostracaPhyllocaridaHexanauplia

klanonožci


Thecostraca

kapsovciypsilonovkysvijonožci

Allotriocarida
lupenonožci

žábronožky


Phyllopoda

listonožkyDiplostraca
Miracrustacea(P?)
Xenocarida

volnohlavci[pozn. 2]veslonožcišestinozí

hmyzenky

chvostoskocividličnatkyhmyz (Insecta=Ectognatha)


Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Podle jedné z nových komplexních analýz transkriptomů stonožkovců (2014) se stonoženky odvětvují jako bazální skupina stonožkovců ještě před stonožkami, což dosud nenaznačovala žádná z předchozích studií[18]
 2. Pozice volnohlavců se v různých analýzách mění. Vedle sesterské pozice k veslonožcům[11][16] se někdy jeví jako sesterská skupina lupenonožců,[12] někdy se dokonce odvětvují uvnitř Multicrustacea.[13]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HEGNA, Thomas A.; LEGG, David A.; MØLLER, Ole Sten, ROY, Peter Van; Lerosey-Aubril, Rudy. The correct authorship of the taxon name ‘Arthropoda’. Arthropod Systematics & Phylogeny [online]. 19. listopad 2013. Svazek 71, čís. 2, s. 71-74. Dostupné online. ISSN 1864-8312. (anglicky) 
 2. Lauterbach K-E (1978) Zool Anat Jahrbuch 99:64–92.
 3. kmen: KROUŽKOVCI (Annelida) [online]. © 2006 Votava. Dostupné online. 
 4. PANGANIBAN, Grace, Steven M. Irvine, Chris Lowe, Henry Roehl, Laura S. Corley, Beverley Sherbon, Jennifer K. Grenier, John F. Fallon, Judith Kimble, Muriel Walker, Gregory A. Wray, Billie J. Swalla, Mark Q. Martindale, Sean B. Carroll. The origin and evolution of animal appendages. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1997-05-13, roč. 94, čís. 10, s. 5162-5166. Dostupné online [cit. 2009-11-25]. DOI:VL - 94. 
 5. CAMPBELL, Lahcen I.; ROTA-STABELLI, Omar; EDGECOMBE, Gregory D., Trevor Marchioro, Stuart J. Longhorn, Maximilian J. Telford, Hervé Philippe, Lorena Rebecchi, Kevin J. Peterson, Davide Pisani. MicroRNAs and phylogenomics resolve the relationships of Tardigrada and suggest that velvet worms are the sister group of Arthropoda. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). 6. září 2011, svazek 108, čís. 38, s. 15920-15924. Dostupné online. DOI:10.1073/pnas.1105499108. PMID 21896763. (anglicky) 
 6. a b SMITH, Martin R.; ORTEGA-HERNÁNDEZ, Javier. From Hallucigenia’s onychophoran-like claws and the case for Tactopoda. Nature [online]. 17. srpen 2014. Online před tiskem. Dostupné online. Obrázek 2 [1]. ISSN 1476-4687. DOI:10.1038/nature13576. (anglicky) 
 7. WALOSZEK, Dieter; CHEN, Junyuan; MAAS, Andreas, WANG, Xiuqiang. Early Cambrian arthropods — new insights into arthropod head and structural evolution. Arthropod Structure & Development [online]. 2005. Svazek 34, s. 189-205. DOI:10.1016/j.asd.2005.01.005. (anglicky) 
 8. a b ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Ilustrace Pavel Hošek. 1.. vyd. Praha: Nakladatelství Scientia, spol. s r. o., 2006. 256 s. (Biologie dnes). Dostupné online. ISBN 80-86960-08-0. Část 6. Členovci, s. 147-167. 
 9. a b c REGIER, Jerome C.; SHULTZ, ,, Jeffrey W.; ZWICK, Andreas, April Hussey, Bernard Ball, Regina Wetzer, Joel W. Martin, Clifford W. Cunningham. Arthropod relationships revealed by phylogenomic analysis of nuclear protein-coding sequences. Nature [online]. 10. únor 2010 [cit. 2010-02-16]. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI:10.1038/nature08742. (anglicky) 
 10. a b ROTA-STABELLI, Omar; CAMPBELL, Lahcen, Henner Brinkmann, Gregory D. Edgecombe, Stuart J. Longhorn, Kevin J. Peterson, Davide Pisani, Hervé Philippe, Maximilian J. Telford. A congruent solution to arthropod phylogeny: phylogenomics, microRNAs and morphology support monophyletic Mandibulata. Proceedings of the Royal Society B. 11. srpen 2010. Online před tiskem. Dostupné online [cit. 2010-08-16]. ISSN 1471-2954. DOI:10.1098/rspb.2010.0590. PMID 20702459. (anglicky) 
 11. a b c REGIER, Jerome C.; ZWICK, Andreas. Sources of Signal in 62 Protein-Coding Nuclear Genes for Higher-Level Phylogenetics of Arthropods. PLoS ONE [online]. 4. srpen 2011. Svazek 6, čís. 8, s. 1-21. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1932-6203. DOI:10.1371/journal.pone.0023408. (anglicky) 
 12. a b c OAKLEY, Todd H.; WOLFE, Joanna M.; LINDGREN, Annie R., ZAHAROFF, Alexander K. Phylotranscriptomics to Bring the Understudied into the Fold: Monophyletic Ostracoda, Fossil Placement, and Pancrustacean Phylogeny. Molecular Biology and Evolution [online]. 12. září 2012. Svazek 30, čís. 1, s. 215-233. Dostupné online. PDF [3]. ISSN 0737-4038. DOI:10.1093/molbev/mss216. (anglicky) 
 13. a b c LEGG, David A.; SUTTON, Mark D.; EDGECOMBE, Gregory D. Arthropod fossil data increase congruence of morphological and molecular phylogenies. Nature Communications [online]. 30. září 2013. Svazek 4, čís. 2485. Dostupné online. ISSN 2041-1723. DOI:10.1038/ncomms3485. (anglicky) 
 14. Anatomical analysis puts insects in their place. PhysOrg, 1. říjen 2013. Dostupné online (anglicky)
 15. Členovci (Arthropoda) na serveru BioLib.cz
 16. a b ZWICK, Andreas; REGIER, Jerome C.; ZWICKL, Derrick J. Resolving Discrepancy between Nucleotides and Amino Acids in Deep-Level Arthropod Phylogenomics: Differentiating Serine Codons in 21-Amino-Acid Models. PLoS ONE [online]. 20. listopad 2012. Svazek 7, čís. 11, e47450, s. 1-12. Dostupné online. PDF [4]. DOI:10.1371/journal.pone.0047450. (anglicky) 
 17. SHARMA, Prashant P.; SCHWAGER, Evelyn E.; GIRIBET, Gonzalo, JOCKUSCH, Elizabeth L.; EXTAVOUR, Cassandra G. Distal-less and dachshund pattern both plesiomorphic and apomorphic structures in chelicerates: RNA interference in the harvestman Phalangium opilio (Opiliones). Evolution & Development [online]. 14. květen 2013. Online před tiskem. Dostupné online. PDF [5]. ISSN 1525-142X. DOI:10.1111/ede.12029. (anglicky) 
 18. REHM, Peter; MEUSEMANN, Karen; BORNER, Janus, MISOF, Bernhard; BURMESTER, Thorsten. Phylogenetic position of Myriapoda revealed by 454 transcriptome sequencing. Molecular Phylogenetics and Evolution [online]. 13. duben 2014. Svazek 77, s. 25-33. Dostupné online. ISSN 1055-7903. DOI:10.1016/j.ympev.2014.04.007. (anglicky)