Wikipedie:Jak číst taxobox

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Taxobox (zkratka označující taxonomický infobox) je tabulka nacházející se v článcích o organismech a skupinách organismů. Tento článek vám ukáže, jak ho číst.

Pokud chcete vytvořit nebo editovat taxobox, poslouží vám k základnímu přehledu také tento článek. Pro podrobnosti se však podívejte na dokumentaci Šablona:Taxobox/doc. Své nápady a náměty sdělte v diskuzi.

Popis taxoboxu[editovat | editovat zdroj]

Taxobox na příkladu mandelinky bramborové

Pořadová čísla jednotlivých prvků taxoboxu odkazují na obrázek vpravo, který odpovídá článku mandelinka bramborová.

 1. České jméno
  V titulku infoboxu se uvádí české vědecké jméno, pokud existuje, jinak se použije binomické jméno. Je zpravidla psáno s velkým počátečním písmenem.
 2. Stupeň ohrožení
  Tento řádek (nebo sekce) udává stupeň ohrožení druhu podle červeného seznamu ohrožených druhů IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody). Je to indikátor, který ukazuje na pravděpodobnost přežití druhu. U mandelinky bramborové je uvedeno „nevyhodnocený“, protože dosud nebyla podle kritérií IUCN vyhodnocena (není uvedena v tomto seznamu).
  Pokud by byla vyhodnocena, bylo by v poli 2 v taxoboxu např. toto schéma.
 3. Obrázek
  Obrázek ukazující podle možnosti typického jedince. Jeho popis se zpravidla píše s velkým počátečním písmenem; pokud je však automaticky přebrán z Wikidat, může se zde vzhledem k tamním pravidlům vyskytnout malé písmeno.
 4. Vědecká klasifikace
  Střední část taxoboxu ukazuje v současnosti uznávanou biologickou klasifikaci organismu nebo skupiny organismů popsaných v článku. Jde o hierarchii skupin zvaných "taxony", ke kterým organismus náleží. V případech, kde je klasifikace nejasná, vedou se o ní spory apod., měla by tato sekce ukazovat současné, ale spíše konzervativní zařazení a nepokoušet se zařazovat organismy podle nejnovějšího výzkumu. Případně rozpory, ne všeobecně přijímané zařazení aj. by měly být popsány ve vlastním článku.
 5. Pořadí taxonů
  Na levé straně klasifikace je pořadí taxonů, které jsou pak konkrétně vyjmenovány na pravé straně. Druh je populace příbuzných jedinců, kteří jsou schopni vzájemné reprodukce. Druhy se seskupují do rodů (což je skupina příbuzných druhů), ty se zase seskupují do čeledí atd. Standardně je k začlenění druhu třeba 7 „hlavních“ taxonů, jak je ukázáno zde. Pokud je třeba podrobnější zařazení, mohou zde být uvedeny i „vedlejší“ taxony – např. mezi čeleď a rod může být zařazena podčeleď, pokud existuje.
 6. Binomické jméno
  Binomické jméno (někdy označované jako vědecké jméno) je v současnosti uznávané mezinárodní vědecké pojmenování popisovaného druhu. Skládá se z rodového jména a přívlastku označujícího konkrétní druh. Binomické jméno musí být určeno tak, aby dva různé organismy neměly stejné jméno.[1] Znamená to, že z vědeckého jména Leptinotarsa decemlineata jednoznačně vyplývá, že jde o mandelinku bramborovou.
  Binomické jméno se vždy píše latinsky, případně je vždy přeloženo do latiny. U mandelinky bramborové Leptinotarsa je polatinštěné řecké slovo znamenající „lahodný tuk“; decemlineata je latinské slovo znamenající „desetipruhý“. První písmeno názvu rodu se píše vždy velké a první písmeno druhového jména vždy malé, i kdyby bylo odvozeno z vlastního jména.[2]
 7. Autor popisu druhu
  Pod binomickým jménem se uvádí objevitel – jméno toho, kdo poprvé uveřejnil binomické jméno spolu s popisem organismu (nebo odkázal na jeho popis). Konkrétně jméno Leptinotarsa decemlineata poprvé použil americký biolog Thomas Say v knize Americká entomologie neboli popis hmyzu v Severní Americe vydané v roce 1824.
  • Pokud není jméno objevitele uvedeno v závorce, znamená to, že tento druh byl poprvé popsán pod svým současným rodovým jménem (v tomto případě Leptinotarsa).
  • Pokud je uvedeno v závorce, znamená to, že druh byl původně popsán pod jiným rodovým jménem a do současného rodu byl přeřazen později (např. kočka TemminckovaCatopuma temminskii byla původně zařazena do rodu Felis a teprve později přeřazena do současného rodu Catopuma).
 8. (vymazáno, neaktuální)
 9. Rod
  Rod Mandelinka - Leptinotarsa obsahuje přes 30 druhů brouků. Z nichž nejznámější je mandelinka bramborová - Leptinotarsa decemlineata a „nepravá mandelinka“ Leptinotarsa juncta.
 10. Čeleď
  MandelinkovitíChrysomelidae je jedna z čeledi brouků. Tato obsáhlá čeleď zahrnuje vice než 2 200 rodů s 35 000 druhy brouků, kteří se živí rostlinami. Kromě mandelinek sem patří např. rody Altica – dřepčíci nebo Cassida – štítonoši.
 11. Řád
  Řád brouciColeoptera obsahuje přes 400 000 popsaných druhů. Brouci se vyznačují především párem tvrdých křídel – krovek – který kryje pár vlastních křídel.
 12. Třída
  Třída hmyzInsecta zahrnuje přes 925 000 popsaných druhů živočichů, kteří se vyznačují 6 končetinami a tělem složeným ze tří částí – hlavy, hrudi a zadečku.
 13. Kmen
  ČlenovciAnthropoda je kmen živočichové, kteří mají složené tělo, článkované nohy a exoskelet - tvrdý vnější plášť.
 14. Říše
  ŽivočichovéAnimalia je říše organismů, které jsou vícebuněčné, jsou v zásadě pohyblivé a reagují na své okolí. Toto jsou však jen vnější znaky, které nemusí být vždy dodrženy. Hlavní rozdíl oproti organismům v jiných říších je ve struktuře jejich buňky.

Do které říše či domény patří popisovaný druh je naznačeno také barvou pozadí infoboxu. Růžová barva v tomto případě udává, že mandelinka bramborová patří mezi živočichy.

Živočichové růžová
Rostliny světle zelená
Houby světle modrá
ostatní Eukaryota okrově žlutá
Bakterie světle šedá
Archea krémová
Viry fialová

Změny vědecké klasifikace[editovat | editovat zdroj]

Vědecká klasifikace organismů není pevně daná – je to tzv. vědecká hypotéza. Může být potvrzena nebo vyvrácena na základě nových důkazů. Může se například ukázat, že mandelinka bramborová není jeden druh, ale že jde o skupinu velmi blízce příbuzných, ale přece jen odlišných druhů. Nebo odborníci na systematiku mohou po důkladném zkoumání navrhnout novou klasifikaci a rozdělit čeleď mandelinkovitých do více čeledí nebo ji naopak sloučit s jinou blízce příbuznou čeledí.

 1. Jednoznačnost jména
  Jednoznačnost binomického jména je vždy dodržena v rámci jedné říše. Ojediněle se může stát, že organismy v různých říších mohou mít shodné rodové jméno a výjimečně i celé binomické jméno.
 2. Psaní velkých písmen ve jménech
  V českých vědeckých jménech se velká písmena píší jinak, než u binomického (vědeckého) jména. V češtině se první písmeno rodového jména píše malé; první písmeno druhového jména se píše malé kromě případu, kdy je odvozeno od vlastního jména osob. Tedy Tachyglossus aculeatus – ježura australská, ale Equus przewalskii – kůň Převalského.