Tento portál patří mezi dobré v české Wikipedii. Kliknutím získáte další informace.

Portál:Ptáci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Orel bělohlavýPORTÁL PTÁCI

Páv korunkatý

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300 až 9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

Vybraný článek

Rajkovití (Paradisaeidae) je čeleď pěvců, která zahrnuje celkem 43 druhů. Jednotný popis čeledi není možný, jelikož sem patří mnoho druhů rajek, které se od sebe často velmi liší, jak tvarem a velikostí těla, zbarvením, délkou peří samců a samic, způsobem hnízdění nebo potravními návyky. Dle příbuznosti druhů jsou rajkám nejblíže lemčíci, přičemž nejpravděpodobnějšími předky těchto dvou čeledí jsou krkavcovití. Poměrně nedávný vznik čeledi rajkovitých naznačuje i v přírodě relativně častý výskyt mezidruhových kříženců. Většina druhů není ohrožená.

Rajky pocházejí z Nové Guiney, kterou většina druhů stále obývá. Obývají tropické deštné pralesy, horské lesy a některé žijí na savanách nebo v mangrových džunglích na pobřeží. Některé druhy se vyskytují na poloostrově Cape York, na Aruských ostrovech a na Molukách. Více...

Vybraný druh

Dronte mauricijský, také známý jako blboun nejapný anebo dodo, je vyhynulý druh nelétavého ptáka, žijícího jako endemit na ostrově MauriciusIndickém oceánu. Předkové dronta žili v jižní Asii a na Maskarény se dostali pravděpodobně pomocí „ostrovních skoků”. Dronte mauricijský měřil asi 1 metr a vážil přes 10 kg. Jednalo se o nelétavého ptáka, pravděpodobně kvůli dostupnosti potravních zdrojů na ostrově a relativní nepřítomnosti predátorů. Vzhled drontů mauricijských se dochoval pouze na kresbách, malbách a v popisech ze sedmnáctého století. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé údaje značně liší a pouze některé ilustrace byly založeny na živých exemplářích, přesný vzhled a chování zůstává stále hádankou. Zatímco dříve byl dronte mauricijský považován za tlustého a pomalého ptáka, nyní ho odborníci považují za ptáka dobře přizpůsobeného ekosystému.

První zmínka o drontem pochází z roku 1598 od nizozemských námořníků. V následujících letech začal být loven jak námořníky, tak decimován novými, nepůvodními druhy, zatímco jeho přirozené prostředí bylo ničeno. Poslední pozorování doda je nejisté, IUCN uvádí rok 1662, kdy ztroskotalý námořník Volkert Evertsz objevil skupinku těchto ptáků na ostrůvku Île D'Ambre u Mauricia. Vyhynutí dronta nebylo zaznamenáno okamžitě a někteří lidé jej považovali za mytické stvoření. V 19. století byly prozkoumány pozůstatky čtyř exemplářů, které se dostaly do Evropy na počátku 17. století. Od té doby se na Mauriciu našlo množství subfosilních pozůstatků drontů, vyzvednutých většinou z bažiny Mare aux Songes. Zánik dronta během méně než sta let od jeho objevu poukázal na dříve neznámý fenomén vymizení celého živočišného druhu následkem lidské činnosti. Rozsáhlé pozornosti se mu dostalo od jeho vystoupení v knize Alenka v říši divů a od té doby se stal součástí populární kultury, často jako symbol vyhynutí a zastarávání. Více...

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

Celá taxonomie ptáků prochází neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se nadále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více

Ptáci v Česku

Sýkora modřinka

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

 • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
 • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
 • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
 • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
 • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více

Osobnost

Erwin Stresemann (22. listopadu 1889 Drážďany20. listopadu 1972 Východní Berlín) byl německý přírodovědec a ornitolog. Podnítil řadu mladých německých vědců, včetně Ernsta Mayra či Bernharda Rensche. Stresemann byl dlouholetým redaktorem časopisu Journal für Ornithologie (od roku 1922). V této pozici projevil své preference článků týkajících se anatomie, fyziologie a chování ptáků. Jeho hlavní publikací byl svazek Aves (1927–1934) v rámci Zoologické příručky (Handbuch der Zoologie). Napsal také Entwicklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart (1951), přehled vývoje ornitologie od Aristotela až po moderní dobu, do angličtiny přeložený v roce 1975 jako Ornithology from Aristotle to the Present. Více...
» Archiv «

Obrázek měsíce

Zajímavosti

Víte, že…
 • … mláďata hoacinů mají na křídlech prsty zakončené drápky, které jim umožňují šplhat po stromech?
 • … zatímco samci laločníků ostrozobých měli zobák tlustý a krátký, zobák samic byl tenký a dlouhý? Podobný pohlavní dimorfismus nebyl pozorován u žádného jiného druhu ptáka.
 • … v červenci roku 2019 bylo americkými úřady oznámeno, že počet vyklubaných mláďat kondorů kalifornských dosáhl jednoho tisíce? V roce 1987 přičemž přežívalo jenom 22 jedinců. Projekt na záchranu kondora kalifornského je dodnes nejdražším ochranářským opatřením v historii Spojených států.
 • kolibřík rubínohrdlý mává křídla až 70× za sekundu?
«Archiv«

Kategorie

Informace o portálu

e

Nové články


e

Wikimedia

e

Příbuzné portály

e

Pomozte


 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapiště ho prosím mezi nové články.