Portál:Ptáci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Orel bělohlavýPORTÁL PTÁCI

PORTÁL BIOLOGIEPORTÁL ŽIVOČICHOVÉPORTÁL PTÁCIHLAVNÍ ČLÁNEKKATEGORIE

Páv korunkatý

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300-9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

Vybraný článek

Tučňák žlutooký během výměny peří

Přepeřování je fyziologický, hormonálně řízený proces, při kterém ptákům vypadává staré peří (ecdysis) a na jeho místě vyrůstá peří nové (endysis). Přepeřování je proces pravidelný, odehrávající se minimálně jednou, dvakrát, u některých druhů i třikrát do roka. Probíhá poměrně pomalu a postupně, v zájmu udržení stálé tělesné teploty a ochrany před vlhkem totiž ptáci nemohou přijít o všechna pera najednou. Rozlišujeme přepeřování úplné, při kterém pták přichází o všechna obrysová pera a částečné, které se většinou odehrává před začátkem hnízdního období a jehož podstatou je výměna peří za pestřejší (opeření během tohoto období se nazývá svatební, či jarní šat) a zpět (do tzv. prostého či zimního šatu). Více...

Vybraný druh

Orel jasnohlasý s rybou, jezero Baringo, Keňa

Orel jasnohlasý (Haliaeetus vocifer) je velký druh orla. Samice orla jasnohlasého váží obvykle 3,2-3,6 kg, zatímco samci pouze 2-2,5 kg. Rozpětí křídel u samců se pak pohybuje kolem 2 m a u samic kolem 2,4 m. Délka u obou pohlaví činí 63–75 cm. Je velmi charakteristicky zbarven, převážně černě se světlým ocasem, hrudí, zátylkem a hlavou s výjimkou žlutého zobáku s tmavým koncem. Žlutého zbarvení jsou také končetiny. Je stále relativně běžným druhem v blízkosti sladkovodních jezer, nádrží a řek na téměř celém území subsaharské Afriky. Orel jasnohlasý se živí převážně rybami, které za letu z pozorovatelny chytá do svých silných pařátů a následně se s nimi vrací zpět na vyvýšené místo, kde ji postupně konzumuje. Občas loví i ryby těžší než 1,8 kg, v takovýchto případech je však pro orla příliš těžká, a tak ji pod vodní hladinou musí dotáhnout až ke břehu. Někdy se též stává, že je kořist natolik velká, že orla, který ji urputně drží, stáhne do vody a ten pak musí doplavat až ke břehu. Více...

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

V současné době prochází celá taxonomie neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Bohužel, ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se stále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více

Ptáci v Česku

Sýkora modřinka

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

 • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
 • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
 • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
 • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
 • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více

Osobnost

Coenraad Jacob Temminck

Coenraad Jacob Temminck (31. března 1778, Amsterdam - 30. ledna 1858, Lisse) byl holandský aristokrat a zoolog. Temminck působil od roku 1820 až do své smrti v roce 1858 jako první ředitel Národního historického muzea v Leidenu. Jedno z jeho prvních významnějších děl Manuel d'ornithologie, ou Tableau systematique des oiseaux qui se trouvent en Europe (1815) byla standardní práce s tematikou evropského ptactva na mnoho let. Zdědil velkou sbírku ptactva od svého otce, který dlouhá léta působil jako pokladník Holandské východoindické společnosti.

» Archiv «

Obrázek měsíce

Zajímavosti

Víte, že…
 • kolpík růžový (Platalea ajaja) získává růžovou barvu z korýšů, kterými se živí?
 • anhinga americká (Anhinga anhinga) loví ryby tak, že se za nimi potopí, napíchne je na zobák, vyhodí do vzduchu a spolkne je?
 • kukačka kohoutí (Geococcyx californianus) se živí hady a troufne si i na jedovatého chřestýše?
 • … plemeno slepice domácí hedvábnička má modrou kůži?

Kategorie

Informace o portálu

e

Nové články

Novinky bez dvou zdrojů označeny (SP), klasický pahýl (P)

e

Wikimedia

e

Příbuzné portály

Anguilla anguilla.jpg   Biologie


Fulmer Falls Closeup 3000px.jpg   Příroda


Lioness updated.jpg   Živočichové.


 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapiště ho prosím mezi nové články.