Tento portál patří mezi dobré v české Wikipedii. Kliknutím získáte další informace.

Portál:Ptáci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Orel bělohlavýPORTÁL PTÁCI

Páv korunkatý

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300 až 9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

Vybraný článek

Ptačí oblast Orlické Záhoří se nachází na východním okraji Královéhradeckého kraje při hranici s Polskem.

Území ptačí oblasti je tvořené enklávou lučních porostů ležících v rozmezí nadmořských výšek 660 až 770 m n. m. a je obklopeno rozsáhlými lesy Orlických a Bystřických hor.

Rozlohou 903,7 ha je šestou nejmenší oblastí v České republice. Probíhá po linii SZ – JV v délce necelých 8 km a jeho šíře kolísá mezi 1 a 1,5 km.

Celé území je ovlivněno dřívějším zemědělským hospodařením. V současnosti je valná část pozemků vypásána nebo kosena. Oblast je pravidelně ornitologicky sledována a monitorována. Podmáčené pozemky zůstávající ladem jsou velmi dobrým hnízdním biotopem pro silně ohroženého chřástala polního (Crex crex), jenž zde byl akusticky zjištěn nejméně na 30 místech. Z okolních lesů sem zaletuje za potravou několik jedinců čápa černého (Ciconia nigra) a včelojeda lesního (Pernis apivorus). Zvyšující se podíl keřů je stanovištěm ťuhýka obecného (Lanius collurio). Více...

Vybraný druh

Kalous pustovka

Kalous pustovka (Asio flammeus) je „ušatá sova“ z čeledi puštíkovítých. Jde o jednu z nejrozšířenějších sov světa, vyskytuje se na všech kontinentech kromě Austrálie a Antarktidy. V České republice běžně protahuje a zimuje, hnízdí jen sporadicky. Kalous pustovka je středně velká sova jen nepatrně větší než kalous ušatý (tělo je dlouhé 34–43 cm; hmotnost 206-475 g). Na rozdíl od něj má „ušní“ pírka (2-4 kusy) krátká a obvykle sklopená, ouška jsou tedy nevýrazná, někdy až neviditelná (v angl. se kalous ušatý jmenuje Long-eared Owl - dlouhouchá sova a kalous pustovka Short-eared Owl - krátkouchá sova). Svrchu je barva peří rezavě žlutá až nahnědlá s černohnědými skvrnami podél peří, na břiše světlejší až bělavé. Ocas je rezavě žlutý, hnědě napříč pruhovaný. Rozpětí křídel činí 85–103 cm. Samice se od samců zbarvením neliší, jen jsou mírně větší. Více...

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

V současné době prochází celá taxonomie neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Bohužel, ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se stále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více

Ptáci v Česku

Sýkora modřinka

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

  • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
  • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
  • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
  • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
  • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více

Osobnost

H. Kuhl

Heinrich Kuhl (17. září 1797, Hanau14. září 1821, Buitenzorg) byl německý přírodovědec a zoolog. Od roku 1817 do roku 1820 byl asistentem profesora van Swinderena na nizozemské Rijksuniversiteit Groningen. Již roku 1817 vydal svou monografii o netopýrech a o dva roky později práci Conspectus psittacorum popisující papoušky. Jako první publikoval monografii o buřňácích a také ilustrovaný seznam všech druhů ptáků Daubenton's Planches Enluminées. Se svým přítelem Johanem Coenraadem van Hasseltem společně napsali publikaci Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie (Příspěvky do zoologie a srovnávací anatomie), která byla zveřejněna ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1820. Heinrich Kuhl#Více...

» Archiv «

Obrázek měsíce

Zajímavosti

Víte, že…
«Archiv«

Kategorie

Informace o portálu

e

Nové články

Novinky bez dvou zdrojů označeny (SP), klasický pahýl (P)

e

Wikimedia

e

Příbuzné portály

e

Pomozte


  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapiště ho prosím mezi nové články.