Ethery

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Na tento článek je přesměrováno heslo Ether. Další významy jsou uvedeny na stránce Éter.

Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu -O-, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R-O-R’). Ethery se dělí na jednoduché (mají v molekule dva stejné uhlovodíkové zbytky) a na smíšené (mají v molekule dva různé uhlovodíkové zbytky).

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Dimethylether je plyn, ostatní vyšší ethery jsou kapaliny a některé i pevné látky. Mají charakteristickou vůni. Jsou těkavé a hořlavé. Mají nižší teplotu varu než alkoholy a nevytvářejí vodíkové vazby. Nemísí se s vodou a jsou to výborná nepolární rozpouštědla. Mají narkotické účinky.

Charakteristika vazby[editovat | editovat zdroj]

Vazba uhlíku a kyslíku je polární. Částečný kladný náboj na atomu uhlíku se stává místem pro nukleofilní substituci.

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Nukleofilní substituce se uskutečňuje hůře než u alkoholů. Pokud reagují se silnými anorganickými kyselinami, pak vznikají stejně jako u alkoholů oxoniové soli.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Pro výrobu se často používají nižší alkeny, které reakcí s kyselinou sírovou poskytují alkylhydrogensulfát, a ty reakcí s alkoholem dávají ethery. Cyklické ethery se vyrábějí z vícesytných alkoholů. Dále se připravují alkylací alkoholů a dehydratací alkoholů

Zástupci[editovat | editovat zdroj]

  • Dimethylether (DME; CH3-O-CH3) je nejjednodušší ether.
  • Diethylether (CH3CH2-O-CH2CH3) je snadno těkavá kapalina, která je vysoce hořlavá. Patří mezi hořlaviny první třídy. Páry se vzduchem tvoří výbušnou směs. Má nízkou teplotu varu (35 °C). Používá se jako rozpouštědlo a extrakční činidlo. Dříve se používal jako anestetikum.
  • Ethylenoxid (oxiran) je velmi reaktivní, jedovatý plyn. Používá se v organické syntéze k výrobě epoxidů.
  • Anisol (fenylmethylether) je příjemně vonící kapalina. Používá se k výrobě voňavek, v organické syntéze a jako rozpouštědlo.
  • Dioxan je jedovatá kapalina. Používá se jako rozpouštědlo.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]