Hexan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Hexan
Strukturní model
Strukturní model
Vzorec
Vzorec
Obecné
Systematický název Hexan
Funkční vzorec CH3(CH2)4CH3
Sumární vzorec C6H14
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-777-6
Indexové číslo 601-037-00-0
Vlastnosti
Molární hmotnost 86,18 g/mol
Teplota tání -95 °C
Teplota varu 69 °C
Hustota 0,654 8 g/cm3, kapalina
Rozpustnost ve vodě 13 mg/l (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H225 H361f H304 H373 H315 H336 H411
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R11 R38 R48/20 R51/53 R62 R65 R67
S-věty (S2) S9 S16 S29 S33 S36/37 S61 S62
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
Teplota vzplanutí -23,3 °C[1]
Teplota vznícení 233,9 °C[1]
Meze výbušnosti 1,2 - 7,7 %[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Hexan je uhlovodík s chemickým vzorcem C6H14. Předpona "hex" odkazuje na šest uhlíků, zatímco "an" naznačuje, že uhlíky jsou spojeny jednoduchými vazbami (tj. hexan patří mezi alkany). Izomery hexanu jsou převážně nereaktivní, a jsou často používány jako inertní rozpouštědlo v organických reakcích, protože jsou velmi nepolární. Jsou také součástí benzínu a lepidla používaná pro obuv, kožené výrobky a střešní krytiny. V laboratořích se hexan používá k extrakci oleje a maziva z vody a půdy před stanovením gravimetrickou analýzou nebo plynovou chromatografií.

Izomery[editovat | editovat zdroj]

Hexan má pět izomerů:

  • hexan (nebo také n-hexan), CH3CH2CH2CH2CH2CH3, přímé řetězce šesti atomů uhlíku.
  • 2-methylpentan (isohexan), CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 je pětiuhlíkový řetězec s jednou methylovou skupinou na druhé pozici.
  • 3-methylpentan CH3CH2CH(CH3)CH2CH3, pětiuhlíkový řetězec s jednou methylovou skupinou na třetí pozici.
  • 2,3-dimethylbutan, CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3, čtyřuhlíkový řetězec s jednou methylovou skupinou na druhé a třetí pozici.
  • 2,2-dimethylbutan (neohexan), CH3C(CH3)2CH2CH3, čtyřuhlíkový řetězec se dvěma methylovými skupinami na druhé pozici.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Hexan se vyrábí rafinací ropy. Přesné složení frakce závisí především na zdroji ropy (surová nebo reformovaná) a omezení na rafinaci.

Toxicita[editovat | editovat zdroj]

Toxicita hexanu je relativně nízká, i když se jedná o mírné anestetikum. Vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje nejprve mírnou euforii, následně ospalost s bolestí hlavy a nevolnost.

Na jaře 2010 bylo v čínské továrně, kde se vyrábějí přístroje iPhone, postiženo mnoho pracovníků chronickou otravou n-hexanem. Projevovala se u nich únava, slabost, závratě a bolesti hlavy a končetin. Nejméně 62 z nich muselo vyhledat lékařskou péči, někteří byli delší dobu hospitalizováni.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c Safety data for hexane
  2. Chinese workers link sickness to n-hexane and Apple iPhone screens

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]