NFPA 704

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
1
2
2
W
Ochranný diamant NFPA 704 pro Tetrahydridoboritan sodný

NFPA 704 jsou normy standardní v USA založené Národním sdružením protipožární ochrany. Určují se tzv. Ochranným kosočtvercem, který používají zaměstnanci pohotovosti k rychlému a jednoduchému určení rizik způsobených rizikovými materiály.

Symbolika[editovat | editovat zdroj]

Dvě plastové lahve obsahující NFPA 704 barevný kód pro identifikaci rizikových materiálů.

Čtyři části jsou typicky zbarvené. Modrá barva označuje pole pro zdravotní rizika, červené pro hořlavost, žluté pro chemickou reaktivitu a bílé pro speciální kód specifického rizika. Kolonky pro zdraví, hořlavost a reaktivitu mají hodnotu od 0 (žádné riziko) do 4 (velké riziko).

Zdraví
Stupeň Příklad Definice
4 Sulfan, kyanovodík Již při krátkém styku s látkou může dojít ke smrti nebo k vážným trvalým poraněním
3 Chlor, hydroxid sodný Při krátkém styku může látka způsobit závažné nebo středně vážné poranění
2 Chloroform, benzen Při častém nebo opakovaném, ale ne trvalém, styku může látka způsobit dočasnou neschopnost nebo případná trvalá poranění
1 Terpentýn, aceton Při styku s látkou může dojít k podráždění s menšími trvalými následky
0 Lanolin, voda Látka nemá žádná zdravotní rizika, žádné bezpečnostní opatření nejsou potřeba.
Hořlavost
Stupeň Látka Teplota vzplanutí Definice
4 Propan, zemní plyn méně než 23 °C Za normálního tlaku a teploty se látka rychle nebo úplně vypařuje nebo se snadno rozptyluje ve vzduchu a snadno se vznítí
3 Ethanol, benzín 23 °C–38 °C Kapalná nebo pevná látka může být zapálena téměř za všech okolních teplotních podmínek
2 Kyselina octová, nafta 38 °C–93 °C Látka musí být středně zahřívána nebo vystavena poměrně vysokým okolním teplotám před vznícením
1 Řepkový olej, vyšší uhlovodíky 93 °C+ Látka musí být před vznícením zahřívána
0 Voda, oxid uhličitý X Nehořlavé
Reaktivita a výbušnost
Stupeň Látka Definice
4 Nitroglycerin, trinitrotoluen Látka snadno vybuchuje nebo se rozkládá výbuchem za normálního tlaku a teploty
3 Fluor, dusičnan amonný Látka snadno vybuchuje nebo se výbuchem rozkládá, ale k výbuchu je potřeba vysoká iniciační energie, musí být samostatně zahřívána před vzplanutím, explozivně reaguje s vodou nebo vybuchuje při silném nárazu
2 Sodík, hydrazin Látka podléhá chemickým přeměnám za zvýšeného tlaku a teploty, reaguje prudce s vodou nebo může s vodou tvořit výbušnou směs
1 Acetylen, propen Za normálních podmínek je látka stabilní, ale může se stát reaktivní za vysokého tlaku a teploty
0 Helium, voda Za normálních podmínek je látka stabilní ani při vystavení ohni se nemění a nereaguje s vodou

Bílá – Ostatní rizika[editovat | editovat zdroj]

Bílé pole může obsahovat několik symbolů:

Poznámka: Pouze symboly W a OX/OXY jsou oficiální symboly NFPA 704. Ostatní symboly jsou občas použity na neoficiálních baleních.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]