Dusičnan amonný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Dusičnan amonný
2D model molekuly NH4NO3
2D model molekuly NH4NO3
Dusičnan amonný
Dusičnan amonný
Obecné
Systematický název Dusičnan amonný
Triviální název Ledek amonný
Ostatní názvy Amoniumnitrát
Anglický název Ammonium nitrate
Německý název Ammoniumnitrat
Sumární vzorec NH4NO3
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Vlastnosti
Molární hmotnost 80,043 g/mol
Teplota tání 169,6 °C
Teplota rozkladu 210 °C
Hustota 1,725 g/cm3
1,66 g/cm3 (170 °C)
Index lomu α - modifikace
nDa= 1,45
nDb= 1,59
nDc= 1,63
β - modifikace
nD= 1,413 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 117,43 g/100 ml (0 °C)
150 g/100 ml (10 °C)
189,87 g/100 ml (20 °C)
246,25 g/100 ml (32 °C)
421 g/100 ml (60 °C)
600 g/100 ml (80 °C)
871 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
17,1 g/100 ml (20 °C)
ethanol
3,80 g/100 ml (20 °C)
aceton
diethylether (ne)
Měrná magnetická susceptibilita -5,2·10-6 cm3g-1
Krystalová struktura kosočtverečná (α)
krychlová (β)
tetragonální (γ)
Hrana krystalové mřížky a= 575 pm
b= 545 pm
c= 496 pm
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -365,1 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 80,0 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 321 J/g
Standardní molární entropie S° 151 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -183,8 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,737 JK-1g-1
Oxidující
Oxidující (O)
R-věty R8,R36,R37,R38
S-věty S15,S16,S26,S36
NFPA 704
NFPA 704.svg
 
 
 
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Dusičnan amonný, triviálním názvem ledek amonný či amoniumnitrát, je chemická sloučenina (dusičnan amoniaku) s chemickým vzorcem NH4NO3. Je to bílá krystalická látka používaná jako zemědělské hnojivo, dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem také v pyrotechnice. Může vznikat přeměnou močoviny:

3CO(NH2)2 + 2 H2O → NH4NO3 + 3 CH4 + 2 N2

Dusičnan amonný je uveden v seznamu látek (tzv. prekurzorů výbušnin), na které se má podle navrhovaného nařízení vztahovat zákaz prodeje nepodnikajícím fyzickým osobám.[1] Při prudkém zahřívání se sám o sobě totiž rozkládá explozivně.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Dusičnan amonný se připravuje reakcí kyseliny dusičné a čpavku.[2]

HNO3 + NH3 → NH4NO3.

Dusičnan amonný se také vyrábí amatérskými nadšenci reakcí:

(NH4)2SO4 + 2 NaNO3 → Na2SO4 + 2 NH4NO3
Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4 → 2 NH4NO3 + CaSO4[zdroj?]

Tato reakce je silně exotermní. Lze ho také připravit reakcí AgNO3(aq) s NH4Cl(aq), přičemž vzniká jako nerozpustná sůl AgCl, která se dá odfiltrovat, takže výtěžek je pak poměrně vysoký.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady na regulaci prodeje a používání prekurzorů výbušnin
  2. Process_of_producing_concentrated_soluti

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Související články[editovat | editovat zdroj]