Přeskočit na obsah

Chlorid stříbrný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Chlorid stříbrný
Krystalická forma
Krystalická forma
Obecné
Systematický názevChlorid stříbrný
Anglický názevSilver chloride
Německý názevSilberchlorid
Sumární vzorecAgCl
VzhledBílá práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS7783-90-6
Číslo RTECSVW3563000
Vlastnosti
Molární hmotnost143,321 g/mol
Teplota tání455 °C
Teplota varu1 550 °C
Hustota5,564 5 g/cm3 (25 °C)
Dynamický viskozitní koeficient2,29 cP (457 °C)
1,74 cP (577 °C)
1,41 cP (697 °C)
Rozpustnost ve vodě0,000 089 g/100 g (10 °C)
0,002 1 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Kapalný čpavek
0,28 g/100 g
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
1,9 g/100 g (20 °C)
Součin rozpustnosti1,78×10−10
Relativní permitivita εr11,2 (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−4,27×10−6 cm3g−1
Povrchové napětí178 mN/m (460 °C)
166 mN/m (700 °C)
Struktura
Krystalová strukturakrychlová plošně centrovaná
Hrana krystalové mřížkya=550,14 pm
Dipólový moment2,36 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−217 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt92,1 J/g
Entalpie varu ΔHv1 284 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp457 J/g
Standardní molární entropie S°96,23 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−109,8 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,354 1 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Varování[1]
R-větyŽádné nejsou
S-větyŽádné nejsou
NFPA 704
0
2
0
Teplota vzníceníNehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chlorid stříbrný (AgCl) je bílá práškovitá chemická sloučenina prakticky nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná ve vodném roztoku amoniaku. Je světlocitlivý a na světle se rozkládá za uvolňování chlóru a kovového stříbra.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

[editovat | editovat zdroj]

Chlorid stříbrný je prakticky nerozpustný ve vodě. Rozpouští se ve vodném roztoku amoniaku za vzniku diamin-stříbrného kationtu ([Ag(NH3)2]+). Rozpouští se také v roztocích kyanidů, thiosíranů, kapalného čpavku a pyridinu.

Na světle se chlorid stříbrný za odštěpování chloru a vylučování jemně rozptýleného kovového stříbra barví šeříkově, bledě fialově a nakonec modrozeleně.

Díky jeho světlocitlivosti je založeno jeho použití ve fotografii (hlavně jako kopírovací papíry a také pro diapozitivní desky).

Chlorid stříbrný byl objeven roku 1565.

  1. a b Silver chloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]