Chlorid stříbrný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Chlorid stříbrný
Krystalická forma

Krystalická forma

Obecné
Systematický název Chlorid stříbrný
Anglický název Silver chloride
Německý název Silberchlorid
Sumární vzorec AgCl
Vzhled Bílá práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Číslo RTECS VW3563000
Vlastnosti
Molární hmotnost 143,321 g/mol
Teplota tání 455 °C
Teplota varu 1 550 °C
Hustota 5,564 5 g/cm3 (25 °C)
Dynamický viskozitní koeficient 2,29 cP (457 °C)
1,74 cP (577 °C)
1,41 cP (697 °C)
Rozpustnost ve vodě 0,000 089 g/100 g (10 °C)
0,002 1 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Kapalný čpavek
0,28 g/100 g
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
1,9 g/100 g (20 °C)
Součin rozpustnosti 1,78×10−10
Relativní permitivita εr 11,2 (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita −4,27×10−6 cm3g−1
Povrchové napětí 178 mN/m (460 °C)
166 mN/m (700 °C)
Struktura
Krystalová struktura krychlová plošně centrovaná
Hrana krystalové mřížky a=550,14 pm
Dipólový moment 2,36 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −217 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 92,1 J/g
Entalpie varu ΔHv 1 284 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 457 J/g
Standardní molární entropie S° 96,23 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −109,8 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,354 1 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Varování[1]
R-věty Žádné nejsou
S-věty Žádné nejsou
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Teplota vznícení Nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chlorid stříbrný (AgCl) je bílá práškovitá chemická sloučenina prakticky nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná ve vodném roztoku amoniaku. Je světlocitlivý a na světle se rozkládá za uvolňování chlóru a kovového stříbra.

Fyzikálně-chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Chlorid stříbrný je prakticky nerozpustný ve vodě. Rozpouští se ve vodném roztoku amoniaku za vzniku diamin-stříbrného kationtu ([Ag(NH3)2]+). Rozpouští se také v roztocích kyanidů, thiosíranů, kapalného čpavku a pyridinu.

Na světle se chlorid stříbrný za odštěpování chloru a vylučování jemně rozptýleného kovového stříbra barví šeříkově, bledě fialově a nakonec modrozeleně.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Díky jeho světlocitlivosti je založeno jeho použití ve fotografii (hlavně jako kopírovací papíry a také pro diapozitivní desky).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Chlorid stříbrný byl objeven roku 1565.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Silver chloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]