Kyanid amonný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kyanid amonný
Amonný ion
Amonný ion
Kyanidový ion
Kyanidový ion
Obecné
Systematický názevKyanid amonný
Funkční vzorecNH4CN
Sumární vzorecCH4N2
VzhledBílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS12211-52-8
Vlastnosti
Molární hmotnost44,056 g/mol
Teplota tání36 °C
Teplota varuRozklad (na NH3 a HCN)
Hustota1,02 g/cm3
Rozpustnost ve voděrozpustný
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-větyH300 H310 H330 H410
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-větyR26/27/28 R32 R50/53
S-věty(S1/2) S7 S28 S29 S45 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kyanid amonný je bílá anorganická látka se vzorcem NH4CN.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Kyanid amonný lze vyrábět reakcí kyanovodíku s amoniakem. Je-li použito plynných reaktantů, vznikající produkt je vysoce čistý a velice jemně práškovitý. Reakce probíhá dle rovnice:
HCN + NH3 → NH4CN
. Další možností výroby je reakce chloroformuhydroxidem (nejčastěji sodným) a amoniakem. Meziproduktem této reakce je kyanovodík. Výsledný produkt je však kontaminován chloridem sodným, který je obtížné odstranit.
CHCl3 + 2NH3 + 3NaOH + H2O → 3NaCl + 4H2O + NH3 + HCN → 3NaCl + 4H2O + NH4CN.
Tuto reakci je možné provádět v jedné nádobě, či zvlášť smíchat chloroform s hydroxidem sodným a vzniklý plynný kyanovodík smíchat s plynným amoniakem, proběhne reakce, která je již zmíněna výše. Další možností je reakce kyanidu vápenatéhouhličitanem amonným (popř. síranem amonným), podle rovnic:
Ca(CN)2 + (NH4)2CO3 → 2NH4CN + CaCO3
Ca(CN)2 + (NH4)2SO4 → 2NH4CN + CaSO4
Výhodou je, že vzniklé vedlejší produkty, uhličitan vápenatý a síran vápenatý, jsou nerozpustné ve vodě a které je možné snadno oddělit.

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Kyanid amonný reaguje se silnými kyselinami za vzniku kyanovodíku, například s kyselinou chlorovodíkovou reaguje podle rovnice:
NH4CN + HClNH4Cl + HCN
Se zásadami reaguje za vzniku amoniaku, dle reakce (s například hydroxidem sodným):
NH4CN + NaOH → NaCN + NH3 + H2O
S anorganickými solemi reaguje za vzniku příslušných kyanidů, například s chloridem hlinitým:
3NH4CN + AlCl3Al(CN)3 + 3NH4Cl
S některými látkami reaguje za vzniku komplexů, meziproduktem pro jejich vznik však je příslušný kyanid.

S halogenderiváty uhlovodíků vytváří nitrily (kyanidy). Takto reagují i kyanid draselný a kyanid sodný. Příkladem je reakce jodmethanu s kyanidem amonným, při které vzniká jodid amonný a acetonitril (methylkyanid):
CH3I + NH4CN → CH3CN + NH4I

Reaguje s ketony a aldehydy za vzniku slotučenin majících aminoskupinu a kyanoskupinu. Dojde na jejich navázání namísto kyslíku v ketonové (případně aldehydové) skupině C=O. Příkladem je reakce s dimethylketonem (acetonem):
CH3COCH3 + NH4CN → CH3NH2CCNCH2CH3 + H2O

Využití[editovat | editovat zdroj]

Kyanid amonný se používá na organické syntézy a na výrobu kyanidů a kyanidových komplexů.

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Při požití kyanid amonný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku za vzniku kyseliny kyanovodíkové, který se vstřebává žaludeční stěnou do krve. Kyanovodík následně zablokuje enzymy buněčného dýchání. Zásoba ATP v buňkách je prakticky okamžitě vypotřebována, dochází tedy k zastavení biochemických procesů, a smrti. Předpokládaje, že krevní oběh roznese vzniklý kyanovodík do celého těla do 5 sekund, zástava srdce nastává asi za 10 sekund a dochází ke smrti.

Měření přítomnosti látky[editovat | editovat zdroj]

Na zjištění koncentrace kyanidu amonného v roztoku je možno použít argentometrickou titraci, jsou-li však přítomny v roztoku halogenidy (fluoridy, chloridy, bromidy či jodidy), dochází ke znehodnocení výsledků.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ammonium cyanide na anglické Wikipedii.


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]