Dikyan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dikyan
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

3D vzorec

3D vzorec

Obecné
Systematický název
  • oxalonitril
  • ethandinitril
Ostatní názvy dikyan, EDN
Anglický název Cyanogen
Německý název Dicyan
Funkční vzorec (CN)2
Sumární vzorec C2N2
Vzhled bezbarvý plyn nebo kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 207-306-5
PubChem
ChEBI
UN kód 1026
Číslo RTECS GT1925000
Vlastnosti
Molární hmotnost 52,035 g/mol
Teplota tání -27,9 °C
Teplota varu -20,7 °C
Hustota 0,953 7 g/cm³ (-21 °C)
0,002 335 g/cm³ (20 °C)
Dynamický viskozitní koeficient 0,009 28 cP (0 °C)
0,009 87 cP (17 °C)
0,012 71 cP (100 °C)
Index lomu nD= 1,000 82 (0 °C)
Kritická teplota Tk 126,6 °C
Kritický tlak pk 6 009 kPa
Rozpustnost ve vodě 450 ml/100 g (20 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
ethanol
230 ml/100 g (80 °C)
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
diethylether
500 ml/100 g (18 °C)
Van der Waalsovy konstanty stavové rovnice a= 0,776 9 Pa m6 mol-2
b= 69,01×10−6 m3 mol-1
Ionizační energie 13,6 eV
Struktura
Dipólový moment 0 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 308,15 kJ/mol
Standardní molární spalná entalpie ΔH°sp -1 087,7 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 156 J/g
Entalpie varu ΔHv 448,3 J/g
Standardní molární entropie S° 241,8 J-1 mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 197,35 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,092 J K-1 g-1
Bezpečnost
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R11, R23, R50/53
S-věty (S1/2), S23, S45, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
4
2
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Dikyan je jednou z několika kyanových sloučenin. Tyto sloučeniny se vyznačují buď jednomocným radikálem –CN nebo aniontem CN-. Volný radikál nemůže ovšem existovat, ale je známa sloučenina dikyan, jejíž vzorec je (CN)2. Atomy uhlíku jsou v ní spojeny trojnými vazbami s atomy dusíku.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Dikyan je jedovatý plyn, který voní po hořkých mandlích. Jeho teplota varu je -20,7 °C. Dobře se rozpouští ve vodě a v ethanolu. Jeho spalováním za zvýšeného tlakukyslíkem lze dosáhnout namodralého plamene, jehož teplota je asi 4 800 °C (s ozónem pak ještě lehce vyšší). Dikyan je tak uváděn jako plyn s druhou nejvyšší teplotou hoření (po dikyanoacetylenu).

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Nejsnadněji se dikyan připravuje reakcí koncentrovaných roztoků síranu měďnatého a kyanidu draselného, přičemž v první fázi přípravy vzniklý kyanid měďnatý se v druhé fázi samovolně rozloží:

1. Cu2+ + 2CN- → Cu(CN)2
2. 2Cu(CN)2 → 2CuCN + (CN)2
Dikyan lze také získat rozkladem kyanidu rtuťnatého:
Hg(CN)2 → Hg + (CN)2

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]