Přeskočit na obsah

Bromidy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Roztoky bromidů přechodných kovů

Bromidy jsou soli kyseliny bromovodíkové (HBr) obsahující bromidový aniont Br a kationt elektropozitivního prvku. Vazba mezi nimi je iontová.

Různé druhy kationtů určují výsledné vlastnosti dané soli. Jsou to nejčastěji pevné látky, které se vyskytují v krystalových strukturách. Většina bromidů je dobře rozpustná ve vodě, ale rozpouštějí se i v protických a polárních rozpouštědlech. Mají vysoké teploty tání a varu. Jako taveniny nebo v roztoku vedou elektrický proud.

Jejich nejznámějšími zástupci jsou bromid sodný (NaBr) a bromid draselný (KBr), které byly koncem 19. a začátkem 20. století široce používané jako antikonvulzivum (léčba a prevence epilepsie) a sedativum (zklidnění a spavost). Příliš vysoké dávky bromidů jsou však toxické. Mohou vést k bromismu, syndromu s mnoha neurologickými příznaky. Toxicita bromidu draselného může způsobit i závažné kožní vyrážky.

Sloučeniny[editovat | editovat zdroj]

Bromidy vytvářejí sloučeniny s kovy i nekovy. Nejběžnější jsou anorganické sloučeniny. Ale obsahují je i některé organické sloučeniny.

Anorganické sloučeniny[editovat | editovat zdroj]

Anorganické bromidy obsahují aniont Br a kationt elektropozitivního kovu, mezi kterými je iontová vazba. Příklady anorganických bromidů:

Bromid draselný
Bromid stříbrný

Organické sloučeniny[editovat | editovat zdroj]

Methylbromid
Benzylbromid

V organické chemii jsou sloučeniny obsahující brom považovány za deriváty uhlovodíků. Atom bromu je zde kovalentně vázaný jednoduchou vazbou na zbytek molekuly. Například methylbromid CH3Br je organická sloučenina s kovalentní vazbou C−Br, ve které brom není aniont. Označení těchto organických sloučenin jako bromidy je tedy sporné, ale běžně se užívá. Existují i organické bromidy (například hydrobromidy nebo v tetramethylamoniumbromid), ve kterých je brom přítomen jako bromidový iont Br.

Příklady organických sloučenin bromu:

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Reakce bromidů[editovat | editovat zdroj]

Disociace bromidů[editovat | editovat zdroj]

Bromidové soli alkalických kovů, kovů alkalických zemin a mnoha dalších kovů se ve vodě rozpouštějí a disociují za vzniku bromidových iontů. Klasickým případem je bromid sodný, který ve vodě plně disociuje podle rovnice:

NaBr → Na+ + Br

Bromovodík HBr získává při kontaktu s vodou vlastnosti podobné soli za vzniku iontového roztoku kyseliny bromovodíkové. Tento proces je často zjednodušeně popisován jako tvorba hydroniové soli bromidu:

HBr + H2O → H3O+ + Br

Bromidy se rozpouštějí i v některých alkoholech a etherech.

Oxidace bromidů[editovat | editovat zdroj]

Bromidový iont lze otestovat přidáním některého oxidačního činidla. Jedna z metod používá zředěnou kyselinu dusičnou HNO3. Balardova a Löwigova metoda používá chlor. Využívá se pro testování vzorků na dostatečnou koncentraci bromidu a k extrakci bromu z mořské vody nebo solanek. Reakce probíhá takto:

Cl2 + 2 Br → 2 Cl + Br2

Příprava a výroba[editovat | editovat zdroj]

Anorganické bromidy[editovat | editovat zdroj]

 • Technicky významné jsou bromid sodný NaBr, bromid draselný KBr a bromid stříbrný AgBr.
 • Příprava přímou syntézou. Například použije-li se jako výchozí surovina amorfní bor a brom, vzniká bromid boritý:

2 B + 3 Br2 → 2 BBr3

4 K2CO3 + Fe3Br8 → 8 KBr + Fe3O4 + 4 CO2

Organické bromidy[editovat | editovat zdroj]

Výskyt v přírodě[editovat | editovat zdroj]

 • Minerál bromargyrit
  Nejznámějším, ale velmi vzácným, bromidovým minerálem je bromargyrit (krystalický bromid stříbrný).
 • Bromidy se vyskytují také v minerálech, které obsahují stříbro, rtuť nebo měď.
 • Bromidy jsou přítomné v mořské vodě nejběžněji s koncentrací kolem 65 mg/l. To je asi 0,2 % všech rozpuštěných solí.
 • Mořské plody a hlubokomořské rostliny mají obecně vyšší hladiny bromu, než suchozemské potraviny.

Historie využití v medicíně[editovat | editovat zdroj]

 • Umělecké vyjádření bipolární poruchy - střídání deprese a euforie
  Od počátku 19. století se bromid lithný a bromid draselný používaly jako sedativum. Stejně jako uhličitan lithný a chlorid lithný se používal také k léčbě bipolární poruchy.
 • Ve 40. letech 20. století se přestaly používat kvůli bezpečnějším a účinnějším sedativum (barbituráty).
 • V letech 1954-1977 zkoumala australská biochemička Shirley Andrewsová bezpečné způsoby využití bromidu lithného k léčbě maniodepresivních onemocnění. Při výzkumu zjistila, že i bromidy způsobují příznaky duševních chorob, což vedlo k výraznému snížení jejich užívání.
 • Během první světové války dostávali britští vojáci bromid, aby omezili své sexuální touhy.  
 • Bromidový iont je antikonvulzivum (léčba a prevence epilepsie) a jako bromidová sůl se používá ve veterinární medicíně v USA.
 • Bromidové soli se používají například ve vířivkách jako mírná germicidní činidla (desinfekční činidla).
 • V živých organismech některé enzymy používají bromid jako substrát nebo jako kofaktor pro biochemické reakce. Průměrná koncentrace bromidu v lidské krvi se mění s věkem a pohlavím. Vyšší hladiny mohou naznačovat expozici chemikáliemi s obsahem bromu.

Významné bromidy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Bromide na německé Wikipedii a Bromide na anglické Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]