Bromid rtuťný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Bromid rtuťný
Vzhled
Vzhled
Obecné
Systematický název Bromid rtuťný
Anglický název Mercury(I) bromide
Německý název Quecksilber(I)-bromid
Sumární vzorec Hg2Br2
Vzhled bílé až lehce nažloutlé krystaly nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
Vlastnosti
Molární hmotnost 560,99 g/mol
Teplota sublimace 345 °C
Hustota 7,678 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 4×10−6 g/100 ml
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
silné kyseliny
alkoholy (ne)
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin (ne)
Součin rozpustnosti 5,2×10−23
Měrná magnetická susceptibilita -2,556 Sm-1
Struktura
Krystalová struktura čtverečná
Hrana krystalové mřížky a = 465,7 pm
c = 1 116 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -204,3 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 218,9 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -378,1 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,186 6 JK-1g-1
Bezpečnost
R-věty R26/27/28 R33 R50/53
S-věty S13 S28 S45 S60 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Bromid rtuťný je bílá anorganická sloučenina se vzorcem Hg2Br2, jedovatá sloučenina kyseliny bromovodíkové a rtuti. Při zahřívání se uvolňuje brom, což zabarvuje látku do žluta. Tato látka funguje jako fluorescenční látka, v UV záření svítí oranžově. Existuje mimořádně vzácný nerost s podobným složením, Hg2(Br, Cl)2.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Bromid rtuťný se vyrábí reakcí bromidu sodného a dusičnanu rtuťného.

2 NaBr + Hg2(NO3)2 → Hg2Br2 + 2 NaNO3

 

 

 

 

Při zahřívání se tato látka však rozpadá na rtuť a bromid rtuťnatý.

Hg2Br2HgBr2 + Hg

 

 

 

 

Při dalším zahřívání se látka rozpadá úplně na rtuť a brom.

HgBr2Br + Hg

 

 

 

 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.