Bromid stříbrný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Bromid stříbrný
Krystaly látky
Obecné
Systematický název Bromid stříbrný
Anglický název Silver bromide
Německý název Silberbromid
Sumární vzorec AgBr
Vzhled Světle žlutá pevná látka
Identifikace
Vlastnosti
Molární hmotnost 187,772 g/mol
Teplota tání 432 °C
Teplota varu 1 303 °C (rozklad)
Hustota 6,473 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 0,000 008 g/100 ml (0 °C)
0,000 37 g/100 ml (100 °C)
Součin rozpustnosti 4,9×10-13 (20 °C)
Relativní permitivita εr 12,21
Součinitel tepelné vodivosti 1,03 Wm-1K-1 (0 °C)
Měrná magnetická susceptibilita -4,235·10-6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Hrana krystalové mřížky a=577,47 pm
Dipólový moment 18,7 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -99,5 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 401,7 J/g
Standardní molární entropie S° 100,9 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -96 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,278 5 JK-1g-1
Bezpečnost
R-věty Žádné nejsou
S-věty Žádné nejsou
NFPA 704
Teplota vznícení Nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Bromid stříbrný (AgBr) je žlutá krystalická látka prakticky nerozpustná ve vodě, používaná (podobně stejně jako jiné halogenidy stříbra) ve fotografickém průmyslu. Je rozpustný v roztocích rozpustných kyanidů, thiosíranů a amoniaku.

V přírodě se vyskytuje jako minerál bromargyrit.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Nejčastěji se připravuje reakcí dusičnanu stříbrného s bromidem draselným nebo bromidem sodným:

AgNO3(aq) + KBr(aq) → AgBr↓(s)+ KNO3(aq).

Fyzikální vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Na přímém slunečním světle se postupně rozkládá, což se projevuje tmavnutím zpočátku kanárkově žluté barvy na šedou. Šedá barva je způsobena vznikajícím stříbrem při rozkladu. Rovnice rozkladu:

2 AgBr −světlo→ 2 Ag + Br2
Struktura mřížky halogenidu stříbra
Sloučenina Krystal Struktura mřížka, a /Å
AgF, fluorid stříbrný fcc sůl kamenná, NaCl 4,936
AgCl, chlorid stříbrný fcc sůl kamenná, NaCl 5,549 1
AgBr, bromid stříbrný fcc sůl kamenná, NaCl 5,774 5
Struktura buňky
Plošně středová kubická struktura Struktura soli kamenné NaCl
Plošně středová kubická struktura Struktura soli kamenné

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo bromid ve Wikislovníku