Bromovodík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Bromovodík
Molekula bromovodíku v kuličkovém modelu
Molekula bromovodíku v kuličkovém modelu
Vzorec
Vzorec
Obecné
Systematický název Bromovodík
Latinský název Hydrogenii bromidum

Hydrogenium bromatum

Anglický název Hydrogen bromide
Sumární vzorec HBr
Vzhled bezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 80,91 g/mol
Teplota tání -87 °C, 186 K
Teplota varu -66 °C, 207 K
Hustota 0,003 307 g/cm3
Index lomu 1,325
Rozpustnost ve vodě 193 g/100 ml (20 °C)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -36,45 až -36,15 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 198,696 až 198,704 JK-1mol-1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
H-věty H314 H335
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R35, R37
S-věty (S2), S9, S26, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Teplota vznícení nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Bromovodík je bezkyslíkatá plynná sloučenina vodíku a bromu s ostrým, nepříjemným zápachem a vzorcem HBr, a řadí se mezi halogenovodíky. Při rozpouštění ve vodě vzniká kyselina bromovodíková se stejným vzorcem. Tato látka je poměrně užitečná v organické chemii, užívá se na výrobu některých léčiv.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Průmyslově se tato látka vyrábí reakcí plynného bromu s vodíkem při teplotě mezi 200 a 400 °C. Při reakci se užívají katalyzátory, obvykle platina:
Br2 + H2t, kat→ 2 HBr
Vzniklý produkt se následně ochlazuje na oddělení od nezreagovaného bromu, a vzniklý bromovodík je rozpouštěn ve vodě, a při tom je oddělen nezreagovaný vodík, který se ještě dá zužitkovat.
Za laboratorních podmínek se dá vyrábět reakcí bromidu draselného se silnou kyselinou, obvykle sírovou:
2KBr + H2SO4 → 2HBr + K2SO4
Vzniká bromovodík, který se rychle rozpouští ve vodě, a při vypařování vody se z ní uvolňuje.
Při přebytku kyseliny sírové dochází k rozbití molekuly bromovodíku na brom a oxid siřičitý a vodu:
2HBr + H2SO4Br2 + SO2 + 2H2O

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Tato látka má své užití v organické chemii:
Při reakci s alkeny či alkyny dochází k adici na nenasycenou vazbu:
CH2=CH-CH3 + HBr → CH3-CBrH-CH3
S alkiny reaguje podobně:
CH=C-CH + HBr → CH2=CBr-CH3
Je-li dostatek bromovodíku, reakce pokračuje takto:
CH2=CBr-CH3 + HBr → CH3-CBr2-CH3
Tyto adice se řídí Markovnikovovým pravidlem, avšak bromovodík jako jediný halogenovodík dokáže překonat toto pravidlo, podmínkou je světlo a kyslík. Reakce pak probíhá takto:
CH2=CH-CH3 + HBr → CH2Br-CH2-CH3
Tato látka reaguje s alkoholy za vzniku vody a bromderivátů:
R-OH + HBr → RBr + H2O

V anorganické chemii se používá na výrobu bromidů.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hydrogen bromide na anglické Wikipedii.