Bromid barnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bromid barnatý
Krystalová struktura bromidu barnatého __ Ba2+     __ Br-
Krystalová struktura bromidu barnatého
__ Ba2+     __ Br-
Obecné
Systematický název Bromid barnatý
Anglický název Barium bromide
Německý název Bariumbromid
Sumární vzorec BaBr2
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
7791-28-8 (dihydrát)
Vlastnosti
Molární hmotnost 297,15 g/mol
Teplota tání 847 °C
Hustota 4,886 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 90,5 g/100 ml (0 °C)
94,7 g/100 ml (10 °C)
98 g/100 ml (20 °C)
100 g/100 ml (25 °C)
106,2 g/100 ml (40 °C)
110,5 g/100 ml (50 °C)
120,7 g/100 ml (75 °C)
132 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol (málo)
glycerol
Relativní permitivita εr 8,66
Měrná magnetická susceptibilita -4,65×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná
Hrana krystalové mřížky a= 494 pm
b = 824 pm
c= 983 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -755,3 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 150 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -730,2 kJ/mol
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-věty R20, R22
S-věty S28
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Bromid barnatý je anorganická sloučenina bromu a barya se vzorcem BaBr2. Podobně jako chlorid barnatý, také bromid se snadno rozpouští ve vodě a je toxický.

Struktura a vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

BaBr2 krystalizuje ve struktuře obdobné chloridu olovnatému, tvoří bílé kosočtverečné krystaly, které navlhají.[1] Ve vodných roztocích se chová jako prostá sůl.

Bromid barnatý reaguje se síranovým iontemkyseliny sírové a tvoří sraženinu síranu barnatého:

BaBr2(aq) + SO42- → BaSO4(s) + 2 Br- (aq)

Podobně reaguje také s kyselinou šťavelovou, fluorovodíkovou a fosforečnou.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Bromid barnatý lze připravovat ze sulfidu nebo uhličitanu barnatého reakcí s kyselinou bromovodíkovou; takto vzniká hydratovaný bromid barnatý. Reakce proběhne během krátké doby.

BaS + 2 HBr → BaBr2 + H2S
BaCO3 + 2 HBr → BaBr2 + CO2 + H2O.

Bromid barnatý krystalizuje z roztoku v podobě dihydrátu BaBr2·2H2O. Bezvodou formu lze získat zahříváním na 120 °C.[2]

Použití[editovat | editovat zdroj]

Bromid barnatý je prekurzorem chemikálií používaných ve fotografii i dalších bromidů.

Dříve se používal k čištění radia v procesu frakční krystalizace, který vynalezla Marie Curie. Protože radium se z roztoku bromidu barnatého sráží přednostně, množství radia k baryu je ve sraženině vyšší než v roztoku.[3]

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Bromid barnatý, podobně jako jiné barnaté soli rozpustné ve vodě, je toxický a při požití může způsobit vážnou otravu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Barium bromide na anglické Wikipedii.

  1. Brackett, Elizabeth B.; Breackett, Thomas E.; Sass, Ronald L.(December),"The Crystal Structures of Barium Chloride, Barium Bromide, and Barium Iodide.",, 67(published 1963), pp. 2132, http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jpchax/1963/67/i10/f-pdf/f_j100804a038.pdf?essid=6006l3, retrieved 2007-12-03 
  2. Patnaik, Pradyot(2003),, McGraw-Hill Professional, pp. 81–82, ISBN 0070494398, http://books.google.com/?id=Xqj-TTzkvTEC&pg=RA1-PA81&dq=%22barium+bromide%22+subject:%22Chemistry,+Inorganic%22, retrieved 2007-12-03 
  3. Sime, Ruth Lewin(1996),, University of California Press, pp. 233, ISBN 0520208609, http://books.google.com/?id=uPzZQzx-mkcC&pg=PA233&dq=%22barium+bromide%22+radium, retrieved 2007-12-03 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.