Bromid zinečnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bromid zinečnatý
Strukturní vzorec krystalu

Strukturní vzorec krystalu

Bromid zinečnatý.PNG
Obecné
Systematický název Bromid zinečnatý
Anglický název Zinc bromide
Německý název Zinkbromid
Sumární vzorec ZnBr2
Vzhled Bílý hygroskopický prášek nebo rozplývavé krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
SMILES Br[Zn]Br
InChI 1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Číslo RTECS ZH1150000
Vlastnosti
Molární hmotnost 225,198 g/mol
Teplota tání 394 °C
Teplota varu 660 °C
Hustota 4,201 g/cm3
Index lomu nD= 1,545 2
Rozpustnost ve vodě 311 g/100 ml (0 °C)
447 g/100 ml (20 °C)
618 g/100 ml (60 °C)
672,2 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
ethanol
diethylether
aceton
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
4,5 g/100 ml (18 °C)
tetrahydrofuran
Povrchové napětí 49,5 mN/m (500 °C)
47,8 mN/m (600 °C)
40,5 mN/m (670 °C)
Struktura
Krystalová struktura klencová
Hrana krystalové mřížky a= 664 pm
α= 34°20´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -329,7 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 69,5 J/g
Entalpie varu ΔHv 487 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp -279 J/g (18 °C)
Standardní molární entropie S° 136 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -312,4 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,292 JK-1g-1
Bezpečnost
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R34
S-věty S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Teplota vznícení nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Bromid zinečnatý (ZnBr2) je anorganická sloučenina patřící mezi halogenidy.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Bromid zinečnatý může být připraven reakcí bromidu barnatého se síranem zinečnatým za vzniku nerozpustného síranu barnatého a bromidu zinečnatého nebo reakcí kovového zinku s kyselinou bromovodíkovou:

BaBr2 + ZnSO4 → BaSO4 + ZnBr2

Zn + 2 HBr → ZnBr2 + H2.

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Struktura ZnBr2 je stejně neobvyklá jako struktura ZnI2. Atomy zinku jsou uspořádány tetraedricky a skupiny po 4 tetraedrech vytvářejí supertetraedry o složení {Zn4Br10}.

Dihydrát má stejnou strukturu jako dimerní forma bromidu hlinitého.[1]

Použití[editovat | editovat zdroj]

Podobné sloučeniny[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Zinc bromide na anglické Wikipedii.

  1. Zinc bromide dihydrate ZnBr2.2H2O: a double-salt structure, R. Duhlev, I. D. Brown and R. Faggiani, Acta Cryst. (1988). C44, 1696-1698

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.