Molární koncentrace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Molární koncentrace
Název veličiny
a její značka
Molární koncentrace
c
Hlavní jednotka SI
a její značka
mol na metr krychlový
mol·m−3
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární
Zařazení jednotky v soustavě SIodvozená

Molární koncentrace (molarita nebo látková koncentrace) je vyjádření množství molů určité látky v celkovém objemu směsi.

Značení[editovat | editovat zdroj]

Tato veličina se označuje c. V tomto článku je značka veličiny doplněna indexem označující danou složku směsi. Podle normy[1] se doporučuje uvádět značky pro dané složky směsi v závorkách na stejném řádku, např. c(H2SO4).

Definice[editovat | editovat zdroj]

,

kde nA je látkové množství složky A a V je celkový objem roztoku.[1]

Jednotky[editovat | editovat zdroj]

Hlavní jednotka v soustavě SI je mol m−3.[1]

V praxi se často udává v jednotkách mol/l (mol/dm³), značených též jako M. Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii. Obě poslední možnosti však již nejsou v souladu s pravidly značení v SI, proto se od nich upouští a nahrazují se stejně velkým dílem hlavní jednotky 1000 mol m−3.

Vyjádření pomocí jiných veličin[editovat | editovat zdroj]

,

kde MA je molární hmotnost a mA je hmotnost složky A, ρA je hmotnostní koncentrace.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c ČSN ISO 80000-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Účinnost od 1. 2. 2011.

Související články[editovat | editovat zdroj]