Látkové množství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např. i chemické vazby daného druhu, proběhlé chemické reakce jednotlivých částic (tzv. reakční obraty) v látce a jiné obecnější entity. Entity, jejichž počet látkové množství vyjadřuje, musí být specifikovány.

V soustavě SI látkové množství číselně vyjadřuje poměr počtu entit k počtu částic v 12 g uhlíku 12 (asi 6,022141×1023, tzv. Avogadrova konstanta).

Značení a jednotky[editovat | editovat zdroj]

Jeden mol je látkové množství soustavy, jejíž počet entit (elementárních jedinců) se rovná počtu atomů v 0,012 kg uhlíku 12 (12C).
  • Další jednotky: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol

Výpočet[editovat | editovat zdroj]

Látkové množství je podle definice určeno vztahem

n = \frac{N}{N_A},

kde n je látkové množství, N je počet částic v látce a N_A je Avogadrova konstanta. Lze též vyjádřit vzorcem

n = \frac{m}{M},

kde m je hmotnost a M molární hmotnost. Tedy soustava, která obsahuje právě tolik částic (např. atomů, molekul, iontů), kolik je atomů nuklidu uhlíku {}_{6}^{12}\mbox{C} o celkové hmotnosti 12 g, má látkové množství 1 mol.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]