Wikipedie:Žádost o komentář/Oddělení článků o obcích od článků o jejich stejnojmenných částech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Popis problému[editovat | editovat zdroj]

Víceméně od počátku zde máme zavedenou převažující praxi, že (až na výjimky) o obci nebo městě nám tu pojednává jeden a tentýž článek jako o její stejnojmenné (hlavní, nominální) evidenční části. Toto řešení zřejmě bylo ideální z hlediska vlastního obsahu článku, protože celá obec má se svou jádrovou části společnou historii a sdílenou identitu. Výsledkem ovšem je paradoxní stav, že zatímco o všem méně důležitých částech obcí tu máme samostatné články s infoboxy, o těch nejdůležitějších a mnohdy největších částech obcí tu samostatné články nemáme, a nepodařilo se dotáhnout do plné realizace ani možnost, že by tyto články měly jakési zdvojené infoboxy, kde by jedna část (jeden infobox) uváděl údaje o celé obci a druhá část (druhý infobox) o té hlavní části obce. Obdobný problém se v Praze (možná i v Brně a individuálně v řadě dalších obcí) může týkat vztahu mezi prvky samosprávného, evidenčního, statistického a katastrálního členění, například skládá-li se jedna (evidenční) část obce de facto ze dvou vesnic, z nichž jedna nese název shodný s názvem části obce, druhá nikoliv. Rovněž o pražských obvodech tu máme trojjediné články, tedy jeden článek, který popisuje až tři různé celky stejného názvu. --ŠJů (diskuse) 21. 8. 2018, 09:33 (CEST)

Příklady[editovat | editovat zdroj]

 • Sedlčany, město je tvořeno stejnojmennou jádrovou částí a 9 připojenými vesnicemi: v článku je ale infobox pouze pro celé město, článek ani infobox pro hlavní část obce neexistují.
 • Zličín, článek s dvěma infoboxy: jeden pro městskou část Praha-Zličín (tedy včetně Sobína), druhý pro evidenční a katastrální celek Zličín.
 • Praha 9, článek pro tři různé významy: městská část, městský obvod a správní obvod rozšířené působnosti. Územní rozsah té městské části přitom víceméně odpovídá historickému (původnímu) územnímu rozsahu městského obvodu před rokem 1974.

Předchozí diskuse[editovat | editovat zdroj]

Téma se objevuje již odedávna, jeden čas dokonce vznikl druhý infobox {{IBOM}}, který měl být právě v těchto článcích a oddělovat údaje o sídle od údajů o obci. Kvůli složitosti používání byl nakonec zrušen.

Prosím o případné doplnění odkazů na dřívější diskuse k tématu. Vzhledem ke změněným podmínkám, zejména pokroku ve využívání Wikidat, se ovšem potřeby a názory mohly od té doby změnit. Ty spousty starších diskusí se mi bohužel nepodařilo najít.

Problémy k řešení[editovat | editovat zdroj]

Je zřejmé, že ve Wikidatech by každý odlišný celek měl mít svoji vlastní Q-položku. Ovšem k dosažení takového stavu ze stavu nynějšího je třeba vyřešit řadu otázek. Diskutujte, prosím, v příslušných sekcích, popřípadě založte nové sekce nebo problém přeformulujte.

Rozdělení obsahu článků[editovat | editovat zdroj]

Zatímco naklonování IQ položek a načtení údajů pro infoboxy může provést bot v podstatě přes noc, rozdělení samotných článků je proces pracný a komplikovaný, podobný operaci siamských dvojčat, nekonečná práce na dlouhá desetiletí. Jak proces provést? Stávající články ponechat jako články o obcích, a roboticky vytvořit strohé pahýly článků o hlavních částech obce? Jak zabránit nadměrným obsahovým duplicitám mezi takovou dvojicí článků, jak naopak zabránit jejich neúplnosti? Do kterého z těch dvou článků soustředit informace o historii obce, o památkách v jejím centru?

Rozlišovače[editovat | editovat zdroj]

Má některému z těch dvou článků zůstat název bez rozlišovače, nebo by pro jednoznačnost měly mít rozlišovač oba a na názvu bez rozlišovače ponecháme rozcestník? Řešit to u všech obcí stejně, nebo u některých obcí je vhodnější jedno řešení a u jiných obcí jiné řešení?

Položky Wikidat a interwiki[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že několik jazykových verzí Wikipedie má systematicky zpracované články o českých obcích, ale zřejmě dosud žádné články o českých částech obce, lze předpokládat, že naprostá většina jinojazyčných článků je míněna jako článek o obci. (Výjimkou mohou být snad jen cebuánská a švédská Wikipedie, ale to už je zase jiný problém, jestli Lsjbot je rakovinou Wikipedie nebo její budoucností.)

Nabízí se tedy řešení, že by dosavadní položky Wikidat (Q kódy) byly ponechány obcím, a pro stejnojmenné hlavní části by byly vytvořeny položky nové.

Druhou možností je reflektovat současný stav, kdy nynější článek a položka je určena pro dvojici subjektů, dvojici významů, tedy vlastně jde o vzor Cyril a Metoděj. Tedy mohli bychom ponechat Q kód pro Sedlčany jako stávající dvojici významů, a založit dvě nové položky, tedy pro každý ze specifických významů. Ovšem je otázka, zda pro sdružení dvou prolínajících se významů (témat) je vhodná P527 „skládá se z“, a ani komplementární P361 "část čeho" nevyjadřuje dobře sloučení dvou souvisejících témat do jednoho článku.

Q pro nečleněnou obec a její jedinou část[editovat | editovat zdroj]

Pokud se nějaká obec nečlení na evidenční části, má být i nadále pouze jedna Q-položka pro obec a zároveň i pro evidenční část obce, která je s tou obcí rozsahem a statistickými údaji totožná, ale může mít jiné identifikační kódy v číselnících ČSÚ? Jak zachovat historickou kontinuitu údajů a položek v případě, když se k takové obci připojí nová část nebo když se obec nově rozdělí na části?

Přehled[editovat | editovat zdroj]

V Česku je celkem 6258 obcí, z toho je asi 2650 členěných. Samostatným problémem je Praha (možná i Brno), kde je členění ještě složitější. U ostatních obcí nastává několik případů

Administrativně
 • Obec má více částí, nenese název podle žádné z nich (14 případů)
  • Obec má více částí, některé z nich tvoří centrální sídlo, centrum tohoto sídla (obvykle jménem či částí jména Město či Cenrum, např. Ústí_nad_Labem-centrum, Orlová-Město) může, ale nemusí, být považováno pro účely článků za stejnojmennou část.
 • Obec má více částí, má název podle dvou z nich (56 případů)
 • Obec má více částí, některé z nich mají název částečně shodný s názvem obce, mohou obsahovat i další části pojmenované jinak. (převážně větší města členěná na číslované části, např. České Budějovice, Staňkov_)
 • Obec má více částí, pojmenované s prefixem dle názvu obce, v praxi se prefix nemusí používat (např. Beroun)
 • Obec má více částí, některé jsou v podstatě neobydlené, zaniklé, jiné funkční (Hluboká nad Vltavou, Staré Město pod Landštejnem)
 • Obec má více částí, název je podle jedné z nich, která je řádově větší, než zbylé (např. Dobříš, Sedlčany)
 • Obec má více částí, název je podle některé z nich, ostatní jsou co do velikosti podobné jako hlavní část (např. Litvínovice)
Sídelně
 • Jednotlivé části obce tvoří samostatná, oddělená sídla.
 • Některé části tvoří dohromady jedno sídlo, zbytek jsou samostatná sídla (často větší města, pod která spadá i několik okolních vesnic (např. Příbram, Nový Knín))
 • Některé části jsou tvořeny více sídly (samotami)

K tomu jsou ještě extrémní případy, kdy, zvláště v aglomeracích, plně neodpovídají sídelní útvary obcím (část sídla patří k vedlejší obci, která přitom leží i kilometry daleko).

Katastrálně
 • Sídlům i částem odpovídají katastrální území, co sídlo, to území.
 • Na jednom katastrálním území leží více částí
 • Jedna část leží na více katastrálních územích.
 • Některé části zasahují do více katastrálních území, na kterých může ležet i (částečně) jiná část sídla

JAn (diskuse) 27. 8. 2018, 09:24 (CEST)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

JAnD[editovat | editovat zdroj]

Téma je dost obsáhlé a složité, tak aspoň ve stručnosti pár názorů na možné řešení na Wikipedii. Zanedbávám Prahu, v jejím členění se neorientuji a ani v minulosti jsem na ní nepracoval.

 • Ve chvíli, kdy budou existovat příslušné položky na Wikidatech, je možné pro začátek alespoň upravit {{Infobox - česká obec}} tak, aby uměl zobrazovat aspoň ty nejdůležitější údaje i o stejnojmenné části. V minulosti zde byl pokus o Infobox - obec, který měl obsahovat alespoň počet obyvatel a výměru stejnojmenné části.
 • Hromadné zakládání článků o částech obce mi nepřijde jako dobrý nápad, právě kvůli složitosti dělení článků. Pokud budou na Wikidatech předem vyplněné hlavní věci, bude ruční vytvoření článku jednodušší, jelikož se infobox z větší části vyplní sám (příslušnost k obci, souřadnice, výměra, počet obyvatel.
 • K vlastnímu dělení.
  • V některých případech by původní článek zůstal jako článek o obci, pouze by se věci týkající se pouze stejnojmenné části přesunuly do nového článku. Typicky půjde o obce, kde není mnoho informací a obsahují spíše jen základní kostru.
  • V jiných případech by se naopak do nového článku přemístily informace o celé obci. Toto se, myslím, bude týkat hlavně obcí, kde je hlavní část větší než zbytek (typicky větší města) a většina textu pojednává o stejnojmenném sídle.
  • Článek o obci by měl obsahovat obecný popis území celé obce, seznam částí (včetně historie slučování) a pak třeba přehled hlavních zajímavostí na území všech částí obce (Obec Lhota má dva kostely, sv. Jakuba ve Lhotě a sv. Ludmily v Makotřasech).
  • V každém případě zde zůstává otázka, co s obcemi, které již neexistují a v minulosti měly také jiné části. Kopíruji sem text, který jsem k problematice napsal na facebooku:
Existují obce, které jsou dnes obcí s jedinou částí. Ale v minulosti mohly mít částí více. Existují bývalé obce s jednou či více částmi, které jsou dnes částí jiné obce.

Proto mi přijde lepší dávat informaci o obci na sídlo s časovým vymezením. A nebo bychom měli udělat položky i pro historické obce.

A pak je otázka, zda obec Lhota (části Lhota a Lhotka) z roku 1888 je ta samá Lhota z roku 1935, kdy byla spojenas s Makotřasy (části Makotřasy, Lhota, Lhotka, Kotěhůlky), pak za války byly všechny tyto vesnice součástí Nového Města, pak byla opět obec Lhota (1945-1968) s částmi Lhota, Lhotka, Kotěhůlky. V letech 1968-1991 byla opět součástí Nového Města a od roku 1991 je samostatnou obcí s částmi Lhota a Lhotka.

Nebo reálný případ: Mokré_(Litvínovice)

 • 1850-1933 obec Mokré s osadou Š. Dvory
 • 1933-1943 obec Mokré bez osady
 • 1943-1945 obec Š. Dvory s osadou Mokré
 • 1945-1960 obec Mokré bez osad
 • 1960 obec Mokré s osadou Š Dvory
 • od 12. 6. 1960 obec Litvínovice s osadami Mokré a Š. Dvory

Dnes máme tři položky.

Plán je udělat ještě položku Litvínovice (sídlo)

ale neměly by být spíš položky Litvínovice (sídlo), Mokré (bývalá obec), Š. Dvory (býv. obec) + stávající Litvínovice (obec), Mokré, Š. Dvory (sídla) ?

JAn (diskuse) 4. 9. 2018, 15:18 (CEST)

Vojtěch Dostál[editovat | editovat zdroj]

Stav Wikidat:

v plánu je:

 • import dat o počtu obyvatel a domů v jádrových částech obcí
 • import výměry (rozlohy) všech částí obcí

--Vojtěch Dostál (diskuse) 4. 9. 2018, 15:44 (CEST)

Mimochodem, pokud obec má jedinou část (sama sebe), pak samostatné wikidata položky nezakládáme ([1]) - považujeme obec i část obce za totožný subjekt s totožnými vlastnostmi (jediné co se teoreticky liší jsou identifikátory, ale identifikují stejný subjekt) --Vojtěch Dostál (diskuse) 4. 9. 2018, 15:46 (CEST)

Vlout[editovat | editovat zdroj]

Ponechal bych to samovolnému vývoji. V opačném případě se vytvoří řada článků pahýlovitého, či spíše subpahýlovitého charakteru, které budou existovat jen proto, aby tvořily součást systému. Ostatně když se v budoucnu na Wikipedii zaměří více regionálních nadšenců a pochopí její možnosti, tak nepůjde o problém, který by existoval delší dobu. Čili nevytvářel bych je teď nějak masově, ale psal je až tehdy, bude-li do nich co napsat (srov. třeba článek Město (Opava) nebo Hradec Králové (místní část), které ale přesto potenciál k rozvoji mají).

Jestliže už takový článek má být vytvořen, měl by se týkat přímo dané (centrální) části, tedy mohl by obsahovat třeba její charakteristiku a popis, včetně památek. Osobně jsem takto třeba, a to postupně, vytvořil článek Olomouc-město. Naproti tomu historie daného města by měla zůstat v hlavním článku, jednak protože je to hlavní článek, jednak u kvalitně zpracovaných témat je stejně jen úvodem do specializovaného článku o dějinách města. A nakonec kvůli tomu, že popisuje (měl by popisovat) také růst města, připojování okolních obcí apod., zatímco tyto připojované obce mají svou vlastní a specifickou historii a ta by proto měla být popsána v jejich článcích (zde srov. ostatní olomoucké části, které jsem kvůli tomu pojal odlišně od té centrální). Opačný přístup s historií je třeba u článku Brno-město, ale to mi právě z uvedených důvodů už přijde jako částečně duplicitní řešení. Stačil by snad jen katastrální vývoj (srov. Brno-střed). --Vlout (diskuse) 14. 9. 2018, 00:45 (CEST)

Palu[editovat | editovat zdroj]

Jsem pro rozdělení i za cenu, že půjde o pahýlovité články. Systematizace je podle mě přednější a pahýly mohou být rozvinuty později. Přitom pro název bez rozlišovače bych volil přirozený význam, čímž je podle mě konkrétní vesnice. Pro stejnojmennou obec sdružující víc entit bych použil rozlišovač (například "obec" nebo "město"). K tomu bych možná vytvořil nějaký návod, aby bylo jasné, které informace jsou vhodnější do kterého "stejnojmenného" článku. Každopádně nedělám si iluze, že to bude rychlá transformace, takže v případě odsouhlasení budeme muset počítat s tím, že se tomu dlouho nikdo moc věnovat nebude a spíš to tak bude taková koncepce, než skutečný plán. --Palu (diskuse) 26. 10. 2018, 18:52 (CEST)

Bazi[editovat | editovat zdroj]

Téma vypadá dost komplexně, takže nevím, jestli dokážu domyslet všechny jednotlivosti do důsledků, ale jeví se mi jako vhodný přístup, který zmínil kolega Vlout. Tedy nezakládat systematicky samostatné články pro (jádrové) části obcí jen pro jejich samotnou existenci (a kategorizaci, navázání na položky Wikidat), ale vytvářet je tam, kde je bude čím smysluplně zaplnit. Může se k tomu připravit doporučený postup, ale jeho naplnění není nutno provést „roboticky“ v jednom zátahu, jen aby to bylo všechno hned podle nového řádu.

Na Wikidatech je rozdělení už připraveno/provedeno, jak jsem vyrozuměl z komentáře Vojty Dostála. Pokud je možné doplnit infobox o samostatnou sekci věnovanou hlavní části, nebránil bych se takovému rozšíření infoboxu. Jen by pak chtělo vyjasnit, jestli tyto údaje mají být pouze u článků, kde neexistuje pro část obce samostatný článek (jako částečná náhrada oněch článků), nebo i u těch, které samostatný článek mají. V případě obcí s jedinou částí, kde samostatná položka pro část na WD neexistuje, není IMHO potřeba zakládat samostatný článek vůbec, protože v principu by mělo dostačovat jen přesměrování a případná zmínka v článku.

Ohledně pojmenování článků bych obecně dával přednost tomu, aby při shodě názvu byl název bez rozlišovače použit pro celou obec, název s rozlišovačem pro její část. Ve výjimečných případech lze hledat jiný přístup, ale momentálně mě nenapadají ty případy, kde by to bylo potřebné/vhodné. --Bazi (diskuse) 6. 6. 2019, 14:53 (CEST)

Rekapitulace[editovat | editovat zdroj]

Děkuji všem (@JAn Dudík, Vojtěch Dostál, Vlout, Palu, Bazi:) za názor a za příspěvek do diskuse, která potvrdila, že řešení není jednoduché.

Zdánlivě se sice v názorech lišíme, když Palu by pahýly raději založil a někteří další od toho odrazují, ale myslím, že podobnou rozpolcenost vnímáme všichni: že bychom sice rádi ty články měli, ale zároveň víme, že to je náročná ruční práce, že spoustu věcí je nutno řešit individuálně pro každý typ obce jinak a v případě obcí se složitou historií nám mohou vznikat obtížně řešitelné situace a ani volba mezi pahýlem a duplikovaným obsahem někdy nemá žádné dobré řešení. Tedy asi nezbývá než se smířit s tím, že články o jádrových částech budeme i nadále zakládat spíše jen jednotlivě a příležitostně, čímž by nám časem měl vykrystalizovat nějaký úzus, jak to dělat. Shodu máme v tom, že nikdo tady v diskusi zásadně nebyl proti příležitostnému vzniku takových článků ani proti těm, které už založeny byly.

Na způsobu dělení tady úplnou shodu nemáme, nicméně řekl bych, že dosavadní praxe i většina názorů více tíhne k tomu, že název bez rozlišovače i původní položku Wikidat by měla zdědit celá obec, čili na "hlavní část obce" většinou zbude název s vhodným rozlišovačem. Z toho asi nepřímo plyne, že ten nový článek začne jako pahýl a postupně se do něj bude přesouvat nebo duplikovat část obsahu z původního článku o celé obci. Někdy by možná připadal v úvahu opačný postup, ale je zajímavé, že JAn o něm uvažuje spíše u obcí typu Sedlčany (dominantní městské jádro a přidružené vesničky), zatímco mně by připadal vhodný spíše v případě "střediskových obcí", kde jádrová vesnice není o mnoho větší než připojené vesnice a kde to spojení do jedné obce lidé chápou spíše jako jakýsi "malý okres" a ty připojené vsi jsou vnímány v podstatě jako "obce bez obecního úřadu". To by možná byly ty případy, kdy by šlo uvažovat o tom, že by článek o celé obci mohl mít také rozlišovač. Palu by pro název bez rozlišovače volil přirozený význam, což je podle něj konkrétní vesnice - dodávám, že to může platit i pro město v případě třeba těch Sedlčan, ale naopak to tak nebude úplně platit v případech, kdy i předměstí za hradbami či alespoň některé připojené vesnice do města vrostly a jsou vnímány jako jeho součást (Mladá Boleslav, Děčín, Plzeň aj.), nebo kde sloučené vesnice skutečně srostly v jeden sídelní celek. Vzhledem k tomu, že to je názor proti názoru a spousta případů je mezních nebo smíšených, vycházel bych ze zachování statu quo a tím je, že nynější články vznikly primárně jako články o obcích, jakkoliv někdy jde o význam méně přirozený a méně historický. Zakládání symetrických rozcestníků tady nenavrhoval nikdo (byť v některých jednotlivých případech nakonec možná i na to dojde.)

Předpokládám, že použití rozlišovače typu "Hradec Králové (část obce)" je přijatelnější než "Hradec Králové (Hradec Králové)" – někdy ovšem bude nutná kombinace s dalším rozlišovačem, aby název článku byl jednoznačný - takže by mohly vznikat i názvy např. typu "Kotěhůlky (část obce Kotěhůlky, okres Bruntál)". V některých případech by pro venkovské části obcí mohl připadal v úvahu rozlišovač "vesnice", ovšem to by nám fungovalo jen u urbanisticky ucelených a navzájem zřetelně oddělených vesnic. U srůstajících aglomerací i u rozptýlenější zástavby např. horského typu by nám to mohlo haprovat, stejně tak i u bývalých měst a městysů, které formálně tento status ztratily a neobnovily si ho, ovšem nazývat jejich jádrové části vesnicemi je urbanisticky nepatřičné.

Co se týče případné podoby rozlišovače pro název článku o celé obci, rozlišovač "obec" je dostatečný a vhodný k odlišení od článku o části obce. Ovšem slovo "město" je dvojznačné: legislativně dnes označuje celou obec, která je městem, ovšem v urbanistickém, přirozeném a nakonec i historickém pojetí se například městem Sedlčany rozumí jen ta jeho centrální část bez připojených vesnic - což jsou vesnice opravdu venkovské se vším všudy. A použít pro "celé město" rozlišovač "obec" by také bylo problematické, protože termínu "obec" je často rozuměno jako "obyčejná obec, která nemá status městyse ani města" a nazývat město obcí je vnímáno trochu jako degradující (i když, paradoxně, říkat části města "část obce" nám nevadí). S městysi je to pak podobné jako s městy.

S historickou kontinuitou si asi neporadíme beze zbytku, odrazovým můstkem tedy pro nás nejspíše bude stav aktuální, resp. změny jen v éře existence Wikipedie a Wikidat. Systematické zpracování minulosti (zaniklé a případně znovuvzniklé obce, změny hranic, slučování a rozdělování obcí aj.) by nám asi přineslo obtížně řešitelné situace. Navíc tu máme i fenomény jako sídla rozdělená do více obcí, ale to už bych bral jako něco navíc mimo základní systém a bez napojení na rejstříky a identifikační kódy. Stejně tak máme trochu mimo systém případné články o katastrálních územích, které jsme systematicky nezakládali, nanejvýš někdo systematicky zakládal přesměrování z názvů k. ú.

Tedy bych chtěl poděkovat JAnovi za doplnění té analýzy, která jednak naznačuje komplikovanost situace, jednak nám může pomoci uspořádat si nějaká modelová, typová řešení. Za zásadní a nejpřínosnější krok poděkujme Vojtěchu Dostálovi: doplnění položek ve Wikidatech nám vytváří podmínky jak pro případné ošetření "dvojjedinosti" v infoboxech (nevím ale, jestli dnes už je možné do infoboxu tahat data z jiné položky), tak k případnému rozdělování článků. Urgentně bychom tedy potřebovali ještě nějak vyřešit (obnovit?) tu funkci "dvojjediných infoboxů". Je to, Vojto, nějak možné už dnes, nebo bychom k tomu potřebovali nějakou funkcionalitu, kterou Wikidata ještě nemají? Zvlášť když bychom potřebovali použít sofistikovanou podmínku: "druhou část infoboxu zobraz pouze tehdy, nemá-li příslušná položka na Wikipedii svůj vlastní článek".

Vyčleňování samostatných článků pro jádrovou část obce bude zatím spíš záležitostí příležitostnou podle potřeby či pilotní pro vyzkoušení možných postupů a jen bychom si měli říct, že o tom víme a že s tím počítáme, aby kolem toho zbytečně nevznikaly nějaké tahanice a reverty. Souběžně lze podobný proces provádět i v Commons, kde to je mnohem jednodušší a méně problémové. --ŠJů (diskuse) 27. 5. 2020, 03:46 (CEST)

@ŠJů Pokud vím (@Matěj Suchánek: mě příp. prosím opraví), zatím neexistuje způsob, jak z Wikidat vytáhnout data položky, která se od ostatních nižších správních celků (nižší správní celky (P150)) odlišuje jen tím, že má instanci instance (čeho) (P31): stejnojmenná jádrová část obce (Q56398194). Byl by k tomu myslím potřeba filtr na základě instance, něco jako {{#invoke:Wikidata|formatStatement|of=P150|withinstance=Q56398194}}. --Vojtěch Dostál (diskuse) 1. 6. 2020, 14:37 (CEST)
Že to modul zatím neumí, neznamená, že to nejde. Ovšem načítání položky pro každou část obce narazit může. --Matěj Suchánek (diskuse) 2. 6. 2020, 11:27 (CEST)
Tak myslel jsem to tak, že to zatím neumí modul. Samozřejmě jde úplně všechno, ale něco vyžaduje poměrně složité programátorské zásahy :).--Vojtěch Dostál (diskuse) 4. 6. 2020, 07:45 (CEST)

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Praha[editovat | editovat zdroj]

Velké městské části a městské obvody
nynější článek městská část k. ú. totožné s městskou částí správní obvod městský obvod (územní členění státu) obvod 1949–1960 rozcestník
Praha 1* Praha 1* totožný s městskou částí i městským obvodem Praha 1* Praha 1 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu ne (šablona různé významy?)
Praha 2* Praha 2* totožný s městskou částí i městským obvodem Praha 2* Praha 2 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu ne (šablona různé významy?)
Praha 3* Praha 3* totožný s městskou částí i městským obvodem Praha 3* Praha 3 (1949) ne (šablona různé významy)
Praha 4* Praha 4 (městská část)* Praha 4 (správní obvod)-N Praha 4 (městský obvod)-N Praha 4 (1949) Praha 4-N
Praha 5* Praha 5 (městská část)* Praha 5 (správní obvod)-N Praha 5 (městský obvod)-N Praha 5 (1949) Praha 5-N
Praha 6* Praha 6 (městská část)* Praha 6 (správní obvod)-N Praha 6 (městský obvod)-N Praha 6 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu Praha 6-N
Praha 7* Praha 7 (městská část)* totožný s městským obvodem Praha 7 (městský obvod)-N Praha 7 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu Praha 7-N
Praha 8* Praha 8 (městská část)* totožný s městským obvodem Praha 8 (městský obvod)-N Praha 8 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu Praha 8-N
Praha 9* Praha 9 (městská část)* totožný s městskou částí Praha 9 (městský obvod)-N Praha 9 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu Praha 9-N
Praha 10* Praha 10 (městská část)* Praha 10 (správní obvod)-N Praha 10 (městský obvod)-N Praha 10 (1949) – historie začleněna do článku o dnešním obvodu Praha 10-N
Praha 11* Praha 11 (městská část)* Praha 11 (správní obvod)-N neexistuje Praha 11 (1949) Praha 11-N
Praha 12* Praha 12 (městská část)* Praha 12 (správní obvod)-N neexistuje Praha 12 (1949) Praha 12-N
Praha 13* Praha 13 (městská část)* Praha 13 (správní obvod)-N neexistuje Praha 13 (1949) Praha 13-N
Praha 14* Praha 14 (městská část)* Praha 14 (správní obvod)-N neexistuje Praha 14 (1949) Praha 14-N
Praha 15* Praha 15 (městská část)* Praha 15 (správní obvod)-N neexistuje Praha 15 (1949) Praha 15-N
Praha 16* Praha 16 (městská část)* Radotín Praha 16 (správní obvod)-N neexistuje Praha 16 (1949) Praha 16-N
Praha 17* Praha 17* Řepy Praha 17 (správní obvod)-N neexistuje ne ne (šablona různé významy)
Praha 18* Praha 18* Letňany Praha 18 (správní obvod)-N neexistuje ne ne (šablona různé významy)
Praha 19* Praha 19* Kbely Praha 19 (správní obvod)-N neexistuje ne ne (šablona různé významy)
Praha 20* Praha 20* Horní Počernice totožný s městskou částí neexistuje ne ne
Praha 21* Praha 21* Újezd nad Lesy Praha 21 (správní obvod)-N neexistuje ne ne (šablona různé významy)
Praha 22* Praha 22* Praha 22 (správní obvod)-N neexistuje ne ne (šablona různé významy)
Malé městské části
nynější článek městská část k. ú. totožné s městskou částí netotožné stejnojmenné k.ú. rozcestník
Čakovice* Praha-Čakovice* ne Čakovice-N? Čakovice (rozcestník)
Kolovraty* Praha-Kolovraty* ne Kolovraty-N? ne
Libuš* Praha-Libuš* ne Libuš-N? ne
Řeporyje* Praha-Řeporyje* ne Řeporyje-N? ne
Slivenec* Praha-Slivenec* ne Slivenec-N? ne
Suchdol (Praha)* Praha-Suchdol* ne Suchdol (Praha)-N? Suchdol
Troja* Praha-Troja* ne Troja-N? Troja (rozcestník)
Velká Chuchle* Praha-Velká Chuchle* ne Velká Chuchle-N? ne
Zbraslav* Praha-Zbraslav* ne Zbraslav-N? Zbraslav (rozcestník)
Zličín* Praha-Zličín* ne Zličín-N? různé významy
Kunratice (Praha)* Praha-Kunratice* Kunratice (Praha)* (od 1. července 2014 oboustranné přesahy hranice s Šeberovem) (od 1. července 2014 oboustranné přesahy hranice s Šeberovem) Kunratice
Šeberov* Praha-Šeberov* Šeberov* (od 1. července 2014 oboustranné přesahy hranice s Kunraticemi) (od 1. července 2014 oboustranné přesahy hranice s Kunraticemi) ne
Dolní Měcholupy* Praha-Dolní Měcholupy* Dolní Měcholupy* do roku 2009 tvořila MČ pouze část k. ú. ne
Dubeč* Praha-Dubeč* Dubeč* do roku 2009 byla MČ větší než k. ú. různé významy
Běchovice* Praha-Běchovice* Běchovice* ne ne
Benice (Praha)* Praha-Benice* Benice (Praha)* ne Benice
Březiněves* Praha-Březiněves* Březiněves* ne ne
Ďáblice* Praha-Ďáblice* Ďáblice* ne ne
Dolní Chabry* Praha-Dolní Chabry* Dolní Chabry* ne ne
Dolní Počernice* Praha-Dolní Počernice* Dolní Počernice* ne ne
Klánovice* Praha-Klánovice* Klánovice* ne ne
Koloděje* Praha-Koloděje* Koloděje* ne různé významy
Královice (Praha)* Praha-Královice* Královice (Praha)* ne Královice
Křeslice* Praha-Křeslice* Křeslice* ne ne
Lipence* Praha-Lipence* Lipence* ne ne
Lochkov* Praha-Lochkov* Lochkov* ne Lochkov (rozcestník)
Lysolaje* Praha-Lysolaje* Lysolaje* ne ne
Nebušice* Praha-Nebušice* Nebušice* ne ne
Nedvězí u Říčan* Praha-Nedvězí* Nedvězí u Říčan* ne Nedvězí
Petrovice (Praha)* Praha-Petrovice* Petrovice (Praha)* ne Petrovice
Přední Kopanina* Praha-Přední Kopanina* Přední Kopanina* ne ne
Satalice* Praha-Satalice* Satalice* ne ne
Štěrboholy* Praha-Štěrboholy* Štěrboholy* ne ne
Újezd u Průhonic* Praha-Újezd* Újezd u Průhonic* ne ne
Vinoř* Praha-Vinoř* Vinoř* ne ne
Protinávrh bez rozlišovačů:
Správní obvod Praha 10 - stejně jako máme analogické články Obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
Městský obvod Praha 10 - stejně jako máme analogické články Okres Český Krumlov
Ať základním významem Prahy 10 je "městská část" - analogie k městu Český Krumlov

Městské části a městské obvody statutárních měst[editovat | editovat zdroj]

Bez kolize: Opava, Plzeň, Pardubice, Liberec (Vratislavice nad Nisou), víceméně i Ostrava.

Kolize názvů: