Přeskočit na obsah

Wikipedie:Kategorizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:KAT
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Kategorie.

Software MediaWiki, na kterém Wikipedie běží, umožňuje vytvářet kategorie. Kategorie je zvláštní druh stránky, která obvykle neobsahuje téměř žádný text, ale automaticky se u ní zobrazí články nebo jiné kategorie, které jsou do takové kategorie přiřazeny.

Kategorie umožňují články přehledně třídit i hledat podle tématu a vyhledávat související články a související témata. I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž mohou v nejjednodušším případě vytvářet hierarchickou (stromovou) strukturu. Článek či kategorie však může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Česká literatura je podkategorií jak Kategorie:Česko, tak Kategorie:Literatura). Tak mohou být provázány různé obory a uplatněna zároveň různá kritéria přiřazování, čímž se vytváří hierarchická síť kategorií.

Užívání kategorií je pro čtenáře velmi jednoduché, i editorům zpravidla postačí odkoukat z existujících článků základní jednoduchý princip. Pokud však chcete provádět rozsáhlejší změny kategorií nebo přiřazení článků nebo o kategorizaci a jejích změnách diskutovat, je vhodné tento text prostudovat důkladněji.

Pro prohlížení sítě kategorií je možné začít buď od článku, který vás zajímá nebo který snadno a spolehlivě naleznete, nebo v kategorii Články podle témat, případně přímo z hlavní strany. Existuje také speciální stránka Speciální:Kategorie, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Systém kategorizace

[editovat | editovat zdroj]

Srovnání s jinými typy odkazů

[editovat | editovat zdroj]

Kategorie mají podobnou funkci jako různé ručně udržované seznamy, wikiportály i běžné wikiodkazy (viz též Průvodce). Výhodou kategorií oproti ručně udržovaným seznamům a portálům je, že na změny jiných článků reagují okamžitě, nezastarávají. Nevýhodou je, že jejich obsah je řazen jen abecedně, nikoliv například podle souvislostí nebo geografické blízkosti.

K souvisejícím článkům se můžeme dostat také pomocí odkazu (speciální stránky) Odkazuje sem. Tento seznam je však nahodilým vedlejším produktem odkazů, jejichž primární účel je jiný. Oproti kategorie jsou méně nahodilé, zařazení do kategorií by mělo vyjadřovat hlavní význam zařazeného článku či podkategorie.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky a podobné stránky je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za relativně neškodné.

Volba mezi seznamem a kategorií

[editovat | editovat zdroj]
 • Seznam, který obsahuje jednoduchý abecedně řazený výčet již existujících článků bez další informace, by měl být nahrazen kategorií.
 • Vyčerpávající (úplné) seznamy, seznamy odkazující i na dosud nevytvořené články, seznamy s anotacemi a výběrové seznamy by neměly být nahrazovány kategoriemi, je však vhodné je kategorií doplnit.
 • Prohlédněte si: Kategorie:Seznamy.

Hierarchická síť

[editovat | editovat zdroj]

I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž mohou v nejjednodušším případě vytvářet hierarchickou (stromovou) strukturu, jakou známe například z biologické systematiky.

Výhodou hypertextových internetových odkazů oproti fyzickým kartotékám či encyklopediím je, že jeden článek či kategorie může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Česká literatura je podkategorií jak Kategorie:Česko, tak Kategorie:Literatura). Kategorie:Fyzici bude zařazena do [[Kategorie:Fyzika]] a tím se stává podkategorií kategorie Fyzika. Tak mohou být provázány různé obory a uplatněna zároveň různá kritéria přiřazování, čímž se vytváří síť kategorií a zároveň i různé speciální seznamy. V některých kategoriích se mohou protnout zdánlivě nesouvisející obory: například Kategorie:Stavby sice spadá pod průmysl, ale zároveň do ní patří i stavby tvořené živočichy, které spadají především pod etologii, avšak i pro lidského konstruktéra či architekta jsou inspirativní. Biologie se může místy prolínat s živočišnou či rostlinnou výrobou, s životním stylem nebo s mýty a pohádkami.

Kategorizační síť by měla být dobře promyšlena a prodiskutována, aby v ní nenastal chaos. Hlavní diskuse se nachází na stránce Wikipedie:WikiProjekt Kategorizace, dílčí diskuse probíhají i na diskusních stránkách jednotlivých kategorií, na stránkách tematických projektů i jinde. Před zařazováním do kategorií nebo zakládáním nové kategorie se také podívejte, jak jsou zařazeny podobné články a jak jsou pojmenovány podobné kategorie na české, případně i na jinojazyčných verzích Wikipedie.

Pro prohlížení sítě kategorií je asi nejlépe začít buď od článku, který vás zajímá, anebo v základní kategorii. Existuje také speciální stránka Speciální:Categories, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Sdružování se souvisejícími články

[editovat | editovat zdroj]

Při zařazování článků do kategorií zkuste uvažovat, s jakými dalšími články by měl být Váš článek ve společné kategorii. Heslo může být spojeno s geografickou oblastí, s historickým obdobím, s určitým typem věcí, se zajímavým heslem, nebo například může také spadat do kategorie Cizí slova s články o úplně jiných tématech jen kvůli názvu. Zkuste vyhledat podobné články a inspirovat se při hledání odpovídajících míst.

Skupina souvisejících kategorií má často podobu hierarchie. To může mít několik odlišných forem, které jsou všechny vítány a doporučeny:

Kritérium nebo kategorie, které nejsou zajímavé pro Vás, mohou být zajímavé pro jiné čtenáře a většinou Vám nebrání, abyste současně uplatnil vlastní kritéria a představy o zařazení článku.

Pamatujte na to, že i název kategorie nebo zařazení článku do ní je vyjádřením hlediska či názoru. Snažte se co nejvíce dodržet neutrální hledisko. Zařazením nějaké teorie do kategorie Pseudovědy, náboženské společnosti mezi Sekty nebo sporného území do kategorie určitého státu byste mohli neutrální hledisko narušit.

Nejnižší možná kategorie a výjimky

[editovat | editovat zdroj]
Zkratka:
 • WP:OVERCAT

Článek by měl být umístěn v kategorii, která je co nejspecifičtější k danému článku, tedy co nejnižší možná. Například Karel IV. by neměl být uveden přímo pod Kategorie:Lidé, ale může být uveden pod Hlavy českého státu, Císaři Svaté říše římské, Lucemburkové, Narození v roce 1316 a Úmrtí v roce 1378. Víme, že všechny královny Anglie jsou slavnými Brity a členky královské rodiny a ti všichni jsou „lidé“. Obvykle se považuje za chybu zařadit článek do dvou kategorií, z nichž jedna je přímá nebo nepřímá podkategorie druhé. V případě provdaných žen z panovnických a šlechtických rodů kategorizujeme v souladu s historiografickými a genealogickými pravidly jak rod rodičů, tak i rody, do nichž byly tyto ženy provdány; oba typy jsou z hlediska kategorizace považovány za rovnocenné. Například Polyxena z Lobkovic by měla být uvedena v Kategorie:Pernštejnové, Kategorie:Rožmberkové a Kategorie:Lobkowiczové.

Pokud však v místě křížení dvou kategorizačních linií (kritérií řazení) v jedné linii lze zařadit článek o kategorii níž a v druhé nikoliv, může to být dobrým důvodem k výjimce spočívající v současném zařazení do dvou kategorií nad sebou, jinak by jej čtenář postupující po jiné linii mohl minout. Výjimkou může být i případ, kdy se článek týká převážně nižší kategorie, kde jej většina čtenářů bude hledat, ale okrajově se týká i nadkategorie. Například článek Vrtule bude čtenář nejspíš hledat v kategorii Konstrukce letadel, ale protože experimentálně byla vrtule použita i například u vlaku, je rozumné článek zařadit i do nadřazené kategorie Konstrukce dopravních prostředků.

Jinou výjimkou je zpravidla hlavní článek kategorie, který se obvykle zařazuje jak do kategorie, kterou definuje, tak zároveň i do nadřazených kategorií, do nichž je zařazena tato vlastní kategorie, pokud v nich je větší množství článků podobného druhu. Například článek Praha patří do Kategorie:Města v Česku i do Kategorie:Praha. Nedoporučuje se však řazení hlavního článku do těch nadkategorií, které by zbytečně znepřehledňoval.

Pokud se některá kategorie neustále plní články, které by měly být zařazeny spíše do podkategorií, lze na tuto skutečnost upozornit vložením šablony {{Frekventovaná kategorie}} do příslušné kategorie.

Vytváření stromů

[editovat | editovat zdroj]

Pokud je v kategorii větší množství různorodých článků nebo je kategorie přeplněna tak, že je nutno jejím obsahem listovat, uvažujte o vytvoření vhodných podkategorií.

Obsahuje-li kategorie zatím malý počet článků, třebaže ne zcela podobných, podkategorie by mohly čtenáři zbytečně komplikovat prohlížení. Proto je v takovém případě zakládejte, jen pokud je to užitečné například k provázání podkategorií s mezijazykovými odkazy nebo s jinou nadkategorií podle jiného kategorizačního kritéria.

Výhodou kategorií je, že umožňují výběr velkých částí Wikipedie. Například pokud jsou roky a data uspořádány jako v následujícím diagramu (vlevo jsou články, vpravo kategorie), výběr řekněme období v 21. století je jednoduchý.

2004 → Roky 21. století → Roky →
                 \
                  → Časová období
                 /
30. březen → Dny v březnu → Dny →

Kategorie mohou vytvářet i složitější sítě, například takto:

                -––––––– Gymnázia ––––––  – Střední školy –––– Školství
               /              /           / 
               / - Střední školy v Česku -            / 
              / /              \          /
Gymnázium Karla Sladkovského –– Školy v Praze –  ––––––– –– Školství v Česku –––– Česko
              \ \         \                 /
               \ –– Praha 3 ––––  –––––––––– Praha – Česká města – 
               \              / 
                – Secesní budovy v Praze – –– Budovy ––– Stavby
                              \ 
                               –– Secese –– Umělecké směry

Pokud jsou podkategorie rozlišeny podle různých kritérií a je jich větší počet, bývá praktické vytvořit ještě mezikategorii.

Například v kategorii Spisovatelé původně mohly být přímo podkategorie Čeští spisovatelé i Spisovatelé pohádek. Pokud se však počet podobných kategorií rozroste, je vhodné vytvořit kategorie Spisovatelé podle národnosti a Spisovatelé podle žánru. Takové kategorie, které jsou určeny pouze pro další podkategorie a nepatří do nich jednotlivé články, se nazývají metakategorie a označují se šablonou {{Metakategorie}}.

Zároveň se mohou wikipedisté dohodnout, že například vytvoří kategorii Spisovatelé podle jmen, kde budou všichni spisovatelé bez rozdílu národnosti i žánrů abecedně řazeni. Každý spisovatel v takovém případě zpravidla bude zařazen podle všech tří kritérií, tedy souběžně do tří kategorií spisovatelů.

Inkluzivita podřazených kategorií

[editovat | editovat zdroj]

Je-li to možné, neměl by tematický rozsah nižší kategorie přesahovat tematický rozsah nadkategorie (viz obrázek). Účelem kategorií však není téma definovat, ale umožnit čtenářům nalezení souvisejících témat, a proto někdy přesah a prolínání témat může být účelné. Například článek Němčina může být zařazen do kategorií Kategorie:Německo, Kategorie:Rakousko i Kategorie:Švýcarsko, přestože každou z těchto zemí svým významem přesahuje. Je v nich totiž užitečnější než v nějaké vyšší kategorii nebo než kdyby nebyl vůbec geograficky zařazen. Podobně článek CHKO Český kras i jeho kategorie mohou být zařazeny v kategoriích Okres Praha-západ, Okres Beroun Praha 16 i Praha 13. Z téhož důvodu není chybou, pokud z kategorie Lidstvo nebo Průmysl se čtenář dostane dolů na kategorii Stavby a v ní nalezne kromě lidských i zvířecí stavby.

Přibližné zařazení

[editovat | editovat zdroj]

Pokud oboru nebo tématu, do kterého chcete zařadit článek nebo kategorii, nerozumíte natolik, abyste si byli jisti správným zařazením do podkategorií, zařaďte článek do té nadkategorie, se kterou jste si jisti. Wikipedisté zabývající se tímto tématem jej již zařadí přesněji.

Pokud zjistíte, že některý článek nebo kategorie není zařazen přesně (například Kategorie:Elektrické přístroje má jiný odborný význam než význam v obecné češtině, takže do ní nepatří elektrické spotřebiče, nebo stránku lze zařadit do podkategorie), nemažte zařazení bez náhrady – ztratili byste tím souvislost, kterou již někdo nalezl. Pokuste se stránku zařadit do vhodnější kategorie, která lépe a přesněji vyjadřuje hledisko, které měl původní zařaditel na mysli. Pokuste se v záhlaví (textu) kategorie doplnit vysvětlení, které podobným omylům předejde, popřípadě se pokuste nevhodnou kategorii samu nahradit jinak nazvanými kategoriemi a obsah do nich přesunout.

Plošné a liniové objekty

[editovat | editovat zdroj]

Kategorizace geografických objektů, které jsou plošně či délkově větší (jako třeba chráněná území, pohoří, jezera / silnice, železnice či řeky) a zasahují na území více správních celků

 • Kategorie by měly být voleny na takové administrativní úrovni, aby jejich počet nepřesáhl 5. Pokud například zasahuje železnice na území 7 obcí, je lepší kategorizovat dle okresu či jiného vyššího správního celku.
 • U objektů zasahujících na území více států (např. Dunaj) je vhodné uvést příslušné kategorie všech států, i když jejich celkový počet bude vyšší.
 • Kategorie by měly být s ohledem na významnost, zatímco pro obec je třeba dálnice na jejím území významná, pro dálnici je tato obec jednou z mnoha, kterými prochází. Proto je lepší zmínit dálnici pouze v článku o obci, v článku o dálnici není třeba obec zmiňovat, ani kategorizovat.
 • Specifické kategorie typu Doprava v obci XYZ by se měly zakládat pouze tehdy, pokud budou mít alespoň tři články (dle výše uvedených kritérií), jinak kategorizovat do kategorií obcí.
 • Specifické geografické podkategorie jsou obecně vhodné převážně pro větší města (od úrovně odpovídající okresním)
 • Specifické geografické podkategorie jsou vhodné ve chvíli, kdy existuje souhrnný článek či seznam k tématu.

Název kategorie

[editovat | editovat zdroj]
Podrobnější pravidlo: Wikipedie:Pojmenování kategorií

Název kategorie by měl odpovídat obecným pravidlům pro název článku, má však určitá specifika. Název vymezuje téma kategorie a tím i rozsah článků, které do ní patří. Toto vymezení lze v případě potřeby upřesnit v úvodním textu kategorie. Dále je třeba dodržovat jednotný způsob pojmenování u kategorií, které mají obdobně vymezený obsah. Příkladem mohou být zeměpisně vymezené kategorie podle vzoru [předměty] v [stát], např. Kategorie:Řeky ve Slovinsku.

Slučování, rozdělování a přejmenovávání kategorií

[editovat | editovat zdroj]

Kategorie nemůže běžný uživatel přejmenovat (přesunout) tak, jak se to dělá s články. V případě slučování nebo přejmenování kategorie je třeba přesunout i celý její obsah, tj. v každém zařazeném článku i podkategorii opravit údaj o zařazení do kategorie. Přejmenování se provádí tak, že se založí kategorie s novým jménem a veškerý obsah původní kategorie se do ní přesune. Původní kategorie se označí šablonou {{Zastaralá kategorie}}. Podobně se provádí i slučování a rozdělování kategorií.

Pravidla pro přejmenovávání, slučování a rozdělování stránek i kategorií obsahuje doporučení Wikipedie:Slučování a přesun stránek.

Pokud by se změna týkala většího množství obsahu nebo by mohla být sporná, je vhodné nejprve návrh předložit k diskusi. To se provádí vložením šablony na úvod stránky kategorie, popřípadě též podrobnějším zdůvodněním v diskusi příslušné kategorie. K tomu jsou určeny například šablony {{Přesunout}}, {{Rozdělit}}, {{Vytvořit podkategorie podle zemí}}, {{Sloučit}}.

Přesměrování

[editovat | editovat zdroj]

U kategorií na rozdíl od jiných stránek nejsou plně funkční přesměrování (redirekty), a proto se nepoužívají. Z možných variant názvů kategorie je tedy nutné zvolit jednu nejpravděpodobnější.

Klíč pro řazení

[editovat | editovat zdroj]
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Klíč řazení.

Pokud je potřeba abecedně zařadit stránku jinak než podle jejího názvu, vloží se název, podle kterého se má zařadit:

 1. Za svislou čáru (Seznam českých spisovatelů > [[Kategorie:Seznamy|Čeští spisovatelé]]) pro použití jen v určité kategorii.
 2. Pomocí {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}} pro takové řazení ve všech (většině) kategorií. Tato možnost se využívá zejména u jmen lidí k řazení podle příjmení. Je nutné dávat pozor, že v některých kulturách (např. východoasijských) je příjmení uváděno jako první a defsort se tedy neuplatní.

Speciální znaky pro řazení:

 • Mezera ( ). Pokud za svislou čáru vložíme mezeru, článek se zařadí úplně na začátek abecedního seznamu – to se zpravidla používá u hlavního článku kategorie.
 • Pomlčka (–). K zařazení kategorií majících význam jen pro editory, nikoliv pro čtenáře (údržbové kategorie jako jsou kategorie pro nedokončené články, takzvané pahýly, nebo kategorie pro články k úpravě) se používá jako klíč pomlčka (nikoliv spojovník), tj. , která způsobí zařazení na konec abecedního seznamu.
 • Hvězdička (*), vykřičník (!) – pro řazení metakategorií v běžných kategoriích. Pro metakategorie v metakategorii platí běžné řazení.
 • Pí (π). Kategorie související s portály se řadí pod řeckým písmenem π, které je umísťuje až za českou abecedu, ale před pomlčku. Výsledek je možno vidět např. v Kategorie:Náboženství.

Stránka kategorie

[editovat | editovat zdroj]
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Stránka kategorie.

Pokud existuje článek, který definuje téma kategorie nebo o něm podává ucelený přehled, nazývá se hlavní článek kategorie. Odkaz na hlavní článek se vkládá na začátek kategorie šablonou {{Hlavní článek}}. Šablona {{Související kategorie}} slouží k upozornění na související či zaměnitelnou kategorii. Pokud k tematickému vymezení obsahu kategorie nestačí její (stručný) název ani tyto odkazy (nebo je nelze použít), je možné vymezení kategorie upřesnit stručným textem.

Pokud k příslušné kategorii existuje odpovídající kategorie v multimediálním projektu Wikimedia Commons, odkáže se na ni pomocí šablony {{Commonscat}}. Název se stejně jako u článků přebírá z Wikidat nebo zadává přímo (viz dokumentace šablony), rozdílné je jen umístění v úvodu kategorie.

Každá kategorie musí být zařazena do jedné nebo více nadřazených kategorií. Obvykle je vhodné zkusit uvést alespoň dvě nadřazené kategorie. Například Kategorie:Česká literatura by měla být v Kategorie:Literatura a Kategorie:Česko.

Pokud existuje kategorie stejného nebo alespoň velmi podobného názvu či tématu v jinojazyčných verzích Wikipedie, měla by s ní kategorie být propojena přes Wikidata.

Údržba kategorií

[editovat | editovat zdroj]

Pro kategorie, které by neměly obsahovat mnoho článků, ale naprostá většina článků by měla být zařazena v podkategoriích, byla navržena šablona {{Frekventovaná kategorie}}. O její účelnosti a používání proběhla diskuse, někteří wikipedisté nesouhlasí zejména s jejím původně navrhovaným vkládáním přímo na stránku kategorie, proti vkládání na diskusní stránku kategorie nebyly vážnější námitky.

Šablona pro označení kategorie, jejíž obsah je akutně třeba roztřídit nebo zrevidovat správnost zařazení (srv. en:Template:Cleancat), ani pro označení nové kategorie, do které je třeba zařadit odpovídající obsah (srv. en:Template:Popcat), na české Wikipedii zatím neexistuje. (Viz diskusi.)

Pro označení kategorie, k níž byla vznesena opodstatněná námitka, že její název nebo tematické vymezení a zařazování jejího obsahu vyjadřuje subjektivní názor a tedy je v rozporu s neutrálním úhlem pohledu, existuje šablona {{NPOV kategorie}}.

Zastaralé kategorie

[editovat | editovat zdroj]

Pokud některá kategorie byla přejmenována (její obsah přesunut pod kategorii s novým názvem) a předtím delší dobu nějaké články obsahovala nebo pokud k ní dosud směřují nějaké mezijazykové odkazy (interwiki) z Wikidat, nemá být mazána hned, ale v mezidobí má být původní obsah nahrazen šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která upozorní její dosavadní uživatele na alternativu a pomůže s případným robotickým přesunem náhodně se objevivších článků. Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování. V české verzi Wikipedie se u kategorií nepoužívá přesměrování pomocí #REDIRECT [[cíl]].

Související stránky

[editovat | editovat zdroj]

Diskuse a projekty

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]
 • Nástroj Navrhovač kategorií podle paralelních článků na jiných jazykových verzích Wikipedie (pozor, systémy kategorií se na jednotlivých jazykových verzích mohou lišit!)
 • SAKASTROVÁ, Lucie. Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie : analýza. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 2, s. 39-52 [cit. 2013-02-26]. Dostupný z WWW: [1], [2]. ISSN 1801-3252.