Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:NPOV)

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:NPOV
    WP:POV
    WP:NÚP
    WP:NUP

Wikipedie se drží principu nezaujatého úhlu pohledu (podle anglického Neutral Point of View zkracovaný na NPOV). To je jedno z mála základních a neměnných pravidel, na němž je Wikipedie založena; nelze o něm diskutovat nebo ho dokonce chtít změnit.

Vysvětlení pojmu

Nezaujatý úhel pohledu znamená, že články by měly být psány nezaujatě a korektně představovat všechny většinové a významné menšinové názory publikované věrohodnými zdroji v přibližném poměru rozšíření každého z nich. Při určování přibližného poměru rozšíření zvažujeme zastoupení pohledu ve věrohodných publikovaných zdrojích a kvalitu takových zdrojů. Porušení této zásady může nastat několika způsoby, včetně hloubky podrobností, délky textu, důležitosti umístění a vzájemného srovnávání tvrzení. Obdobný princip platí pro obrázky, vnitřní odkazy, interwiki odkazy, externí odkazy a kategorie. Pohledy velmi malých menšin by neměly být zahrnuty vůbec s výjimkou článků, které se jimi přímo zaobírají. Takové články by měly objasnit, že představený názor je menšinový, a měly by ho v dostatečné míře konfrontovat s většinovým pohledem, aby neuvedly čtenáře v omyl. Srovnání různých názorů musí být založeno na spolehlivých sekundárních zdrojích, které takové srovnání přímo provedly, aby se předešlo vlastnímu výzkumu.

Princip nezaujatého úhlu pohledu je často špatně chápán. Neznamená, že by články měly dodržovat jeden „objektivní“ a nezávislý pohled nebo že by měly obsahovat jen „věcné“ údaje. Princip říká, že bychom měli věrně představit soupeřící názory, bez stranění některému z nich. Články by neměly hodnotit, ale ani naznačovat, že některý názor je správný.

Tento princip umožňuje spolupráci lidí různých, i konfliktních názorů (a zároveň na spolupráci wikipedistů s různými pohledy spoléhá). Princip nezaujatého představování různých pohledů je jedním ze základů, výhod i odlišností Wikipedie.

Je potřeba zdůraznit, že popsané chápání nezaujatosti a nestrannosti se liší od mnoha jiných (a zcela oprávněných) použití těchto slov.

Praktická doporučení

Srovnejte dva způsoby prezentace názoru:

  • Dostojevskij je největší spisovatel všech dob. – názor podaný jako fakt
  • Stefan Zweig v knize „Tři mistři“ označil Dostojevského za největšího spisovatele. – faktická informace o významném názoru

Obecně tedy místo vyslovení názoru napsat fakta o názorech. Doslovné použití takového postupu by vedlo k špatně čitelnému textu nepřirozeného stylu (A tvrdí, že… B tvrdí, že… C napsal, že…), a tak je potřeba používat jemnější metody. Napsat dobrý článek s nezávislým úhlem pohledu je svým způsobem umění.

Články neodpovídající nezávislému úhlu pohledu

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Šablona:NPOV.

Pokud naleznete článek, o kterém se domníváte, že nedodržuje neutrální hledisko, můžete jej na začátku označit normovaným hlášením {{NPOV}}. V článku se pak bude zobrazovat upozornění:

Důvody pro přidání šablony NPOV je nutné na diskusní stránce článku vysvětlit, aby ostatní editoři věděli, v čem konkrétně je článek zavádějící, zkreslující, neúplný či dokonce lživý. Pro vás jasné porušení neutrality nemusí ostatní editoři vůbec postřehnout.

Obvykle ale existuje lepší řešení než pouhé přidání varující šablony. Nebojte se článek vylepšit! Pokud například článek reprezentuje jen jeden pohled, je lepší obohatit ho o další pohledy v ideálním případě podložené věrohodnými zdroji, než jen přidat do článku varování a nechat to být.

Pokud editujete článek označený NPOV varováním a domníváte se, že po Vašem zásahu už je dostatečně neutrální, požádejte o smazání šablony NPOV toho, kdo ji přidal. Pokud dlouhodobě neodpovídá, požádejte na diskusní stránce článku. Je nevhodné mazat cizí NPOV varování, pokud zastáváte právě ten úhel pohledu, který se někomu zdá být v článku protežován.

Související stránky