Diskuse k Wikipedii:Pojmenování kategorií

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 5 lety od uživatele Kacir v tématu „Kategorie typu "xxx v Čínské lidové republice"

Úvodní diskuse[editovat zdroj]

Jedná se o konkrétní návrh na doporučení, která vychází z předložené pracovní verze, která byla k připomínkám vystavena Pod lípou bez větších připomínek tolerována. Konstruktivní připomínky vznášel Adam Hauner, které jsem se pokusil do návrhu začlenit a které budou ještě v bodech zde upřesněny.

Přejmenování by se mělo stahovat i na České města (a vesnice) na Města (a vesnice) v Česku. Jedná se o korektní název, který za prvé bude vycházet z doporučení, za druhé České města (a vesnice) znamenají města (a vesnice) Čech, což není směrodatné pro obce na Moravě a ve Slezsku, které při zájmu je možné vyčlenit. Tento problém bych ale raději nechal na lidech, co pracují na projektu českých obcí. Předkládám jim tedy návrh na přejmenování kategorie v souladu s potenciálním doporučením.

Po debatě bylo shledáno, že přínos na cizojazyčný projekt commons je přínosný a tedy ho do návrhu začlěňuji.

Americká zkratka USA je jako reakce na častejší používaný tvar, českou zkratku SSA nikdo znát nebude a tak její použití by se minulo účinkem. Na druhou stranu bych preferoval použití zkratky než Kategorie:Hrady Spojených států amerických.. jedná se o příliš dlouhý název, který je podle mého zbytečný. Absolutní většina čtenářů bude vědět, co zkratka USA znamená. Při protiargumentech, jsem pro podrobnější debatu o problematice.

Problematika Severního Irska a dalších ostrovů (jako například Tasmánie) je potřeba vyřešit nyní a do doporučení je vhodně zakomponovat, kreativní návrhy vítány. Jako předkladatel předpokládám, že by se měly vyčleňovat samostatně a vkládat jako podkategorie. --Chmee2 11:24, 1. 9. 2006 (UTC)

Co se bude dávat do kategorie týkající se státních celků? Pokud se bude pojmenovávat podle politického názvu Tak bude třeba nějak to hromadně zastřešit, aby se náhodou někdo nepokušel dávat do Kategorie:Spolková republika Německo něco z doby před rokem 1949, kdy se Německo jmenovalo (Velko)-Německá říše a podobně třeba u Kategorie:Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje bude třeba dávat pozor na cokliv před rokem 1977. Druhou možností je držet se krátkých názvů. --Li-sung 13:43, 1. 9. 2006 (UTC)
Je to zatím formulované dost neobratně, z čehož vyplývají i nejasnosti, co vlastně kterým doporučením chce být řečeno. Navrhovaný text tématicky přesahuje název stránky – neřeší se v něm jen pojmenování, ale i další náležitosti. Doporučení by potřebovalo obsahově, stylisticky i pravopisně důkladně zredigovat.
Kategorie s názvy státních útvarů (států), nestačí-li pouhý článek o takovém státě, bych používal pouze pro články, které se bezprostředně a specificky týkají takové státní instituce. Pro většinu geograficky vázaných článků (o sídlech, přírodních útvarech, dění v zemi) bych raději viděl kategorie nazvané podle zemí nebo státních území, nikoliv podle samotných států, které jsou pomíjivější (a jejich názvy ještě více). --ŠJů 00:44, 3. 9. 2006 (UTC)
Značná část z uvedených doporučení se stejnou měrou jako názvů kategorií týká i názvů článků. Asi by tedy tento text měl být integrován do Wikipedie:Název článku (a ze zbylé části do Wikipedie:Kategorizace a Nápověda:Kategorie).
Doufám, že nikdo nebude České námořní loďstvo předělávat na Námořní loďstvo v Česku :-) (Zatím ještě článek k tomuto tématu neexistuje.)
Také u článků typu Liberecké autobusy může mít tento typ názvů své opodstatnění, protože MHD určitého města může zcela běžně zasahovat i mimo jeho území, takže Autobusy v Liberci by bylo méně výstižné. --ŠJů 00:56, 3. 9. 2006 (UTC)

@Li-sung - Tady bude důležité rozlišovat, jestli vytvářím kategorii Německo a nebo SRN, do budoucna když bude více článku, by to asi chtělo podrobněji kategorii Německo členit na SRN, 3.Ř atd. ale prozatím je to dobrá připomínka, skutečně takto to nyní bude fungovat více kostrbatě :-) Kratší názvy běžně používané jsou v tomto prozatím lepší a tedy asi bude lepší bod smazat/předělat.

@ŠJů - Úpravy textu jsou vítány :-) pokud se přímo nezmění obsah, který se zrovna projednává, tak stylistické a kostrbaté chyby je možno odstraňovat že :-) ? druhý odstavec řeší přímo samo doporučení, pokud chápu připomínku dobře, je tedy již vyřízena návrhem. Rozhodně bych neslučoval doporučení o pojmenování kategorií s již existujícím Wikipedie:Název článku. To že řeší zdánlivě podobné věci neznamená, že by se mělo zakomponovat. Jak již název napovídá, ten řeší pojmenování článků, který se dá mimo jiné řešitr redirecty, takže jeho pojmenování je volnější. Kategorie musí mít své vlastní svazující omezení, které budou respektovány. U článku je IMHO jedno jestli se jmenuje ČR, Česko, Česká republika, pokreju si to redirecty a je to pak jenom puntíčkářství, kam to dám. Zkus něco podobného udělat u kategorií a jsme zase v chaosu, ze kterého se tedka snažíme dostat. Stejně tak nesouhlasím zbylé části přesunout do obecného povídání o kategoriích. Výhodou doporučení místo obecného textu někde je to, že se má dodržovat a je "částečně závazné". 4 odstavec - tento problém je opět zahrnut v samotném doporučení, ŠJů - že tys to nečetl pořádně :-)). Odstavec 5 je opět řešen v doporučení tak jak píšeš. --Chmee2 11:00, 3. 9. 2006 (UTC)


Poznámky: Z další diskuse vyplynulo, že by bylo dobré ujasnit tyto části:

 • aby kategorie týkající se státních celků byly pojmenovány podle politického názvu - pojednává o dobových/současných názvech států. Příkladem je Hlavní kategorie:Německo>Kategorie:Historický vývoj Německa a zde podkategorie 3. říše, SRN, NDR atd. Kategorie by měly obsahovat články týkající se přímo těchto států.. jako jejich ústavy, politiky, prezidenty atd. Osoby, které jsou důležité pro režimy, které tehdy panovaly. Oproti tomu není důležité, jestli například sportovec zastupoval ČSR, ČSSR, či ČR, takže sportovec bude patřit do kategorie:Čeští sportovci... doufám, že nyní je to jasnější a nebudou panovat nejasnosti. --Chmee2 19:16, 7. 9. 2006 (UTC)

Potřebujeme takové doporučení?[editovat zdroj]

Potřebujeme vůbec takové doporučení? Já si myslím, že ne. Obsahově s návrhem v podstatě souhlasím, ale nemyslím si, že by měl mít status doporučení. --Petr Adámek 12:43, 8. 9. 2006 (UTC)

Abych svůj postoj rozvinul – je samozřejmě nutné se domluvit na pokud možno jednotném způsobu pojmenování kategorií, ale proč z toho dělat doporučení? Měla by o tom proběhnout běžná diskuse, které probíhají o jakémkoliv jiném podobném problému v příslušných WikiProjektech. Přece nebudeme dělat doporučení Pojmenování článků o lokomotivách, přestože zde byl zaveden jednotný styl, který dodržujeme. --Petr Adámek 12:47, 8. 9. 2006 (UTC)

nevim co na tohle mám odpovědět, vyjma že tvůj názor nesdílím. Máme doporučení Wikipedie:Psaní_let, Wikipedie:Biografie, Wikipedie:Psaní_dat a určitě mnoho dalších (pro přehled je to zde [[Kategorie:Doporučení]]). Psát o lokomotivách je mylné, to zahrnuje pouze část. Jenže tohle je návrh, jak pojmenovávat všechny kategorie na wiki, takže je to komplexní řešení problému, tedy by byla na místě možnost jeho závaznosti, což jako doporučení mít bude. --Chmee2 12:56, 8. 9. 2006 (UTC)
a ještě jeden argument [1].--Chmee2 13:06, 8. 9. 2006 (UTC)
Myslím si, že charakter doporučení by to mělo mít, protože se to týká mnoha oborů i některých sporných otázek, na které mohou být různé pohledy, ale je praktické se na jednom sjednotit. Forma „doporučení“ je právě pro dohody tohoto druhu určena. Není zcela závazná, ale vyjadřuje vůli komunity, jak vyplynula z diskuse – přitom umožňuje odchylky v případech, kdy by slepá aplikace pravidla byla na škodu. Navrhoval bych, aby Wikipedie:Kategorizace a Nápověda:Kategorie byly sloučeny do jednoho článku, který by měl charakter Doporučení, a do tohoto textu začlenit i zde navržené další zásady. O těch jednotlivých zásadách, které by mohly být sporné, dát hlasovat. Některé ze zásad (například o název typu "něco v Česku" namísto "České něco" nebo "Něco v ČR") uvést zároveň i ve Wikipedie:Název článku. Možná se na tom pokusím zapracovat, když mi zbude čas a chuť. --ŠJů 19:29, 8. 9. 2006 (UTC)

@Chmee2: Ok, přesvědčil jsi mne, takové doporučení může mít smysl. Ale souhlasím se ŠJů, že by to doporučení mělo být obecnější a řešit celou problematiku kategorizace, aby to bylo na jednom místě. --Petr Adámek 21:02, 8. 9. 2006 (UTC)

Název napovídá, že tato část má řešit Pojmenování kategorií a ne celou jejich problematiku. Slučovat to s pojmenováním článku je scestné, jelikož to s tím přímo nesouvisí, maximálně z některých pasáží vychází. O pojmenování článku by mělo být vlasntí doporučení ( jak tedka koukám, tak už i existuje). Dělat doporučení typu Pojmenování by bylo zbytečně náročné, je lepší to rozdělit na menší podcelky. Proč se snažit vytvářet monstrózní doporučení, které bude nepřehledné, když je možné vytvořit několik, které se budou doprovázet. Aťje to u mne nečekané, podívejte se na EN WIKI, jelikož ti už na to taky přišli, že je lepší řešit věci v menších celkách a ne dělat celou problematiku v jednom článku. Mají doporučení pro pojmenování téměř všeho ;) Důvody proto, aby to bylo menší jsou podle mne tyto: Za prvé se bude hůře prosazovat, za druhé bude nepřehledný pro rychlé hledání, což je důležité, k čemu mi bude doporučení, které budu muset minuty hledat, ja jako uživatel bych se na hledání vykašlal, takle už jen po přečtení nadpisů vím, o čem to je.
Podobně není ani hlasování o smazání zakomponováno v hlasování, i když by tam mohlo být. Podobně ani Wikipedie:Pahýl není v doporučení o délce článku. Aby to nevypadalo, ja se nebráním přepracování návrhu, to nikoliv, jen jsem proti jeho slučování, které považuji za krok špatným směrem, který jen tříští pozornost někam jinam. --Chmee2 22:04, 8. 9. 2006 (UTC)

O slučování s doporučením pro pojmenování článku tu pokud vím nikdo nehovoří; ŠJů pouze navrhnul, aby se některé zásady navržené v tomto návrhu aplikovaly i na názvy běžných článků. Přijde mni však jako velmi rozumné návrh sloučit s ostatními zásadami pro kategorizaci a udělat z toho jedno doporučení. Je to ucelená problematika, kterou nemá smysl kouskovat do více doporučení. Čím více těch doporučení bude, tím hůře se v nich bude orientovat a je větší riziko, že si je někdo nepřečte všechny. Umístěním všech relevantních informací na jednu stránku se to naopak zpřehlední a bude stačit si přečíst jenom jednu stránku a později se v případě potřeby na ni opět vracet. Už se mi několikrát stalo, že jsem hledal nějaké pravidlo (které jsem si matně vybavoval) a nemohl jsem najít, kde se nachází, právě proto, že tu máme těch doporučení a návodů celou řadu a já prostě nevěděl, které z nich to řeší. Takže ta rychlost hledání je naopak argument pro jedno společné doporučení, které hledat nemusím, protože je prostě jenom jedno.

Co se týče Hlasování o smazaní a Hlasování, tam je třeba podotknout, že první je doporučení, zatímco to druhé závazné pravidlo. --Petr Adámek 22:35, 8. 9. 2006 (UTC)

Ještě jedna drobnost – vzhledem k tomu, že (jak správně Chmee2 podotýká) v ostatních otázkách potenciálně řešených doporučením o kategorizaci bude muset proběhnout ještě nějaká diskuse, nebráním se tomu, aby toto zatím vzniklo jako samostatné doporučení s tím, že bude výhledově zapracováno do obecného doporučení ke kategorizaci. --Petr Adámek 22:42, 8. 9. 2006 (UTC)

Odkaz na návrh doporučení[editovat zdroj]

Návrh doporučení vycházející z tohoto návrhu i z několika dalších textů a diskusí je umístěn na Wikipedie:Kategorizace/návrh. Snažil jsem se zapracovat stávající nápovědy i všechny připomínky, které kde padly (včetně mých). Pokud se Vám tento integrovaný text bude zdát jako přijatelné východisko, doporučuji přesunout diskusi tam a zde ji ukončit. --ŠJů 02:35, 9. 9. 2006 (UTC)

Kde se tady hlasuje?[editovat zdroj]

Už se opravdu nevyznám v tom, kde a kdy se člověk má vyjádřit, ale jsem rozhodně proti komplikování názvů a překopávání stávajícího systému zaváděním předložkových určení místa namísto perfektně fungujících (kde není nutné rozlišení významu) adjektiv . --Malýčtenář 10:32, 20. 9. 2006 (UTC)

Hlasování[editovat zdroj]

Diskuse o tomto návrhu doporučení zmrtvěla a označení doporučení bylo na stránku umístěno bez zřetelně zjištěné shody komunity a přes námitky. Proto vyhlašuji toto hlasování. Doba hlasování minimálně dva týdny (po 23. prosinci 2006 je možno výsledky hlasování realizovat). --ŠJů 22:29, 9. 12. 2006 (UTC)

Vzhledem k nedostatečnému počtu hlasů bude hlasování pokračovat do té doby, nebude-li pro některou z variant alespoň 5 hlasů. --ŠJů 13:57, 18. 12. 2006 (UTC)

Ponechat označené jako doporučení[editovat zdroj]

 1. --Japo ¿ 21:21, 27. 12. 2006 (UTC) já bych to nechal jako doporučení
 2. --Chmee2 21:25, 27. 12. 2006 (UTC) (nutno ale vyřešit momentálně problém VB vs SK, jelikož o tom tedka byla někde nějaká diskuse a vypadá to, že se něco změnilo)
 3. Petr K. 21:26, 27. 12. 2006 (UTC)
 4. --Aktron (d|p) 21:33, 27. 12. 2006 (UTC) Všem odpůrcům doporučuji podívat se do Kategorie:Ekonomie, či jiných kategorií.. to je "phobos et deimos". V těch kategoriích MUSÍ být systém, jinak se nehnem místa a skončíme ve stavu věčných muk.
  Bez doporučení nesmíme nic dělat? Zanatic ʡ 21:42, 27. 12. 2006 (UTC)
  No můžeme dělat hodně, ale nikam dál se nedostaneme v kategorizaci.. Chtěl bych se vyhnout osudu en.wiki... --Aktron (d|p) 22:14, 27. 12. 2006 (UTC)
 5. zmena hlasu po uvaze--PaD 21:39, 27. 12. 2006 (UTC)
 6. Neviděl jsem tu skutečný argument proti těmto pravidlům. Bez označení jako doporučení by šlo o pouhou úvahu, která by nemohla plnit to, co si předsevzala, tedy sjednocovat názvosloví. --Beren 22:03, 27. 12. 2006 (UTC)

Neoznačovat jako doporučení[editovat zdroj]

 1. UP3 23:38, 15. 12. 2006 (UTC) - Na to, aby to bylo doporučení, to je přinejmenším divná stránka.
 2. -- Hkmaly 15:12, 18. 12. 2006 (UTC) - když se ani neví, jestli to má být samostatná stránka, asi to není tak důležité ...
 3. Zanatic ʡ 12:58, 27. 12. 2006 (UTC)
  --PaD 19:48, 27. 12. 2006 (UTC)--PaD 21:39, 27. 12. 2006 (UTC)

Sloučit, změnit na přesměrování[editovat zdroj]

 1. ŠJů 22:29, 9. 12. 2006 (UTC), je zapracováno do textu Wikipedie:Kategorizace.

Zmínka v článku Wikipedie:Kategorizace[editovat zdroj]

Do článku Wikipedie:Kategorizace vložit stručný popis pojmenovávání kategorií a odkaz na tuto stránku pomocí šablony Viz též.

 1. UP3 23:38, 15. 12. 2006 (UTC)
 2. --Japo ¿ 21:24, 27. 12. 2006 (UTC) když to nezůstane jako doporučení, tak aspoň tohle

Způsob hlasování[editovat zdroj]

Chci napadnout způsob, jakým se tohle hlasování vedlo, i když bych paradoxně neměl, jelikož podle té podmínky to skončila tak, jak bych si přál. Jenže. Pokud se toto hlasování vytvořilo, mělo si stanovit jasné hranice, za kterých bude platné. Například, že minimální počet hlasujících bude tolik a tolik, nikoliv dopisovat následně podmínku, že vyhrává ten, kdo bude mít první 5 hlasu (ačkoliv se to asi dělalo v dobré vůli). Problém tohoto je, že toto "divoké hlasování" se může časem rozrůst i jinam. Nevidím moc problém sehnat si 5 lidí, kteří budou mít stejný názor na problém jako já a pak si udělat hlasování a nechat se tam jimi podpořit. Nelze hlasovat na základě X nejrychlejších lidí, ale mělo by to být jasně ošetřené přesným datumem a minimálním počtem hlasujících. Pokud by se počtu nedosáhlo, měla by být ponechána původní verze. Popravdě tedka nevím, jak s tímto hlasováním naložit, ale podle mne je jeho uzavření na 5 hlasech pro nelegální. Hlasování by se mělo podle mne zrušit uplně a případně udělat nové, které by splnovalo jasné podmínky hlasování (takže se uhlasujem k smri ;) )--Chmee2 22:16, 27. 12. 2006 (UTC)

Nevidím důvod ke zrušení hlasování ani ke zpochybňování jeho výsledků. Doba hlasování přesahující dva týdny, řádné oznámení hlasování na portále Wikipedie a šabloně RC a počet a poměr hlasů považuji za dostatečné důvody považovat toto hlasování za věrohodný projev vůle komunity. --ŠJů 10:56, 28. 12. 2006 (UTC)

Uzavření hlasování[editovat zdroj]

Hlasování prokázalo, že mezi těmi, kdo měli zájem se k věci vyjádřit, zřetelně převažuje zájem ponechat stránku označenou jako doporučení a neslučovat ji s jinými stránkami, a nebyla vznesena žádná zásadní námitka. Z mého pohledu je tím toto označení dodatečně legitimizováno, a považuji to za regulérnější způsob, než když tak byla předtím stránka označena bez jakéhokoliv průzkumu názorů. Vymezení hlasovací doby počtem dosažených hlasů, nikoliv konkrétním datem a časem, je podle mého názoru v mezích obecných pravidel pro hlasování, a speciální pravidla pro zjišťování vůle komunity při přijímání doporučení tu nemáme. --ŠJů 10:56, 28. 12. 2006 (UTC)

Návrh na změnu výjimek v doporučení[editovat zdroj]

Idea: Do textu přidat jasné podmínky pro výjimky z doporučení.

Výjimky z doporučení se přijímají na základě hlasování, které musí být týden před započetím hlasování zveřejněno na speciální stránce. V době hlasování nelze měnit počet či znění hlasovacích otázek. Hlasuje se 14 dní a pro návrh je třeba 3/4 podpora a minimum 10 hlasujících. Hlasování lze prodloužit dle Wikipedie:Hlasování.

--PaD 22:29, 27. 12. 2006 (UTC)

Takhle už to začíná mít charakter pravidla, navíc bychom se uhlasovali. Takové věci je třeba přijímat způsobem: „Je někdo proti? Ne? Tak fajn, je to výjimka.“ Zanatic ʡ 22:33, 27. 12. 2006 (UTC)

Navrhuji doplnit takto

Výjimky z doporučení se přijímají/odstraňují na základě hlasování, které musí být týden před započetím hlasování zveřejněno na speciální stránce. V době hlasování nelze měnit počet či znění hlasovacích otázek. Hlasuje se 14 dní a pro návrh je třeba 3/4 podpora a minimum 10 hlasujících. Hlasování lze prodloužit dle Wikipedie:Hlasování.

--Chmee2 22:34, 27. 12. 2006 (UTC)

RFC ke pojmenování správních kategorií[editovat zdroj]

Wikipedie:Žádost o komentář/Dvoutečková notace v pojmenovávání kategorií--Fafrin 23. 11. 2010, 10:43 (UTC)

Přejmenování doporučení[editovat zdroj]

Navrhuji přejmenovat doporučení na Wikipedie:Název kategorie kvůli sjednocení s názvem doporučení Wikipedie:Název článku. Případně by to mohlo být i naopak (Wikipedie:Název článku > Wikipedie:Pojmenování článků), ale první varianta mi podle těchto bodů přijde schůdnější. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 23:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jsem proti. Jsem v tomto ohledu konzervativní. Vytvořit přesměrování bohatě to stačí. Navíc, vztahovat doporučení, které se primárně týká pouze hlavního jmenného prostoru na jmenný prostor Wikipedie je nesmysl. Tady český čtenář doufám nic neočekává a očekávat by neměl.
Autor návrhu mluví o sjednocení názvů doporučení. Přehlédl však, že současný stav je navýsost jazykově a fakticky správně.
Zatímco autoři článků v hlavním jmenném prostoru by neměli název článku cucat z prstu-neměli by ho nazývat jinak než uvádějí zdroje,u kategorií je situace taková, že je naopak potřebný tvůrčí potenciál autora kategorie, a proto je název Pojmenování kategorií mnohem lepší a výstižnější.--Rosičák (diskuse) 23. 2. 2016, 03:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Mno, já bych tedy očekával že i kategorie se budou pojmenovávat tak, jak se dané věci kategorizují ve zdrojích. (Např pro biologické, číselné nebo astronomické kategorie objektů, abych uvedl nějaké uchopitelné příklady.)--Fafrin (diskuse) 23. 2. 2016, 16:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kategorizovat články kolego, ne pojmenovávat kategorie.--Rosičák (diskuse) 23. 2. 2016, 17:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Rosičák: Já to stále nechápu. Jednak i na JP Kategorie se mohou vztahovat pravidla z WP:Název článku, proč by nemohla platit i pro JP Wikipedie? Nebo JP Nápověda? Je to článek jako každý jiný, pouze v jiném JP a v daném doporučení o názvu článku nikde není specifikováno, že by se jednalo pouze o hlavní JP a jinde to neplatilo. A jednak mi nějak nedochází vámi uvedený rozdíl mezi těmi názvy. Podle mě Pojmenování kategorií = Název kategorie, pouze jednou se hovoří v množném čísle a podruhé v jednotném (což je podle WP:Název článku lepší varianta). --Dvorapa (diskuse) 7. 3. 2016, 13:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Mýlíte se, pro kategorie doporučení název článku neplatí. Je to stejné, jako byste tvrdil, že pro články platí toto doporučení. Kategorie zkrátka nejsou články, i když je tak snad někdo může vnímat.--Rosičák (diskuse) 7. 3. 2016, 15:38 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Já se pouze řídil větou „Aplikujte standardní způsob pojmenovávání (viz Wikipedie:Název článku), …“ v sekci Základní zásady tohoto doporučení. --Dvorapa (diskuse) 7. 3. 2016, 15:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Dvorapa: Tento odkaz je zbytečný a měl by se odstranit, protože další text vpodstatě přímo uvádí, čeho že jen se to vlastně týká. No a pokud sem nějakou část z nějakého doporučení potřebujeme začlenit, tak ji sem zkrátka zkopírujme.--Rosičák (diskuse) 19. 3. 2016, 05:35 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Souhlasím, sjednocení názvů usnadňuje orientaci v nápovědě a zapamatování. Nevidím přínos v tom, pokud snad bude nadpis někomu aktivovat tvůrčí potenciál, navíc pravidlo je naopak určeno k jeho usměrnění. --Matěj Orlický (diskuse) 7. 3. 2016, 15:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Stávající název je výstižnější, tradiční a namístě. Stačí vytvořit patřičná přesměrování.--Rosičák (diskuse) 7. 3. 2016, 15:38 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Výstižný je úplně stejně a stejnou měrou (ne)řeší přesměrování i opačný případ. Mít obdobná pravidla obdobně pojmenovaná je užitečnější než zachovávat údajnou tradici. --Matěj Orlický (diskuse) 7. 3. 2016, 16:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pro. Po zamyšlení mi přijde, že aktuální název by měl být spíše Wikipedie:Pojmenování kategorií, pokud má popisovat proces a ne jednu událost. V jednom okamžiku lze těžko pojmenovat vícero kategorií, opačnou variantou by tak bylo Wikipedie:Pojmenování kategorie. Raději sjednotit s Název článku na Wikipedie:Název kategorie. --19. 3. 2016, 10:26 (CET), Utar (diskuse)
Ještě dodám nevýznamný argument, že stejný název Název kategorie je i u 2. kapitoly Wikipedie:Kategorizace (dříve Pojmenovávání kategorií). --Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 09:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Rád bych ještě doplnil, že by bylo dobré, aby obě dvě doporučení měly nějakou českou logickou zkratku. Tady je však problém na opačné straně, protože se kryje WP:Název článku s WP:Nejlepší články. Nabízí se tedy otázka, jak to řešit. Přejmenováním WP:Název článku (WP:Jméno článku + WP:Jméno kategorie; WP:Pojmenování článku)? Jinou zkratkou pro WP:Název článku (např. WP:Č)? --Dvorapa (diskuse) 22. 5. 2016, 13:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

I když by se daly hledat nějaké nuance, čím se liší proces pojmenovávání článků od procesu pojmenovávání kategorií, v zásadě se přikláním k Dvorapovu návrhu na sjednocení názvů obou stránek. Obě stránky popisují žádoucí podobu názvu, obě stránky zdůrazňují, že každý jednotlivý název je součástí nějaké soustavy a struktury a vzniká nějakým procesem.

0tázka je, zda vůbec obě stránky nesloučit, protože mnoho těch zásad je společných (technická omezení, používání zkratek a rozlišovačů, používání exonym atd.). Rozdíl je vlastně jen v tom, že u článků částěji preferujeme jednotné číslo, zatímco u kategorií častěji množné číslo. Ale to zase není dáno ani tak typem stránky (článek/kategorie), jako spíš typem tématu. Kategorie Praha nebo Hudba bude stejně v jednotném čísle, zatímco článek Kašny na náměstí Republiky v Plzni bude mít název v množném čísle. Rozdíl je vlastně jen v případě kategorií typu Kostely, jimž odpovídají články typu Kostel. Kategorie kombinující více kritérií a metakategorie jsou jen speciálními případy typů kategorií, tak jako se zabýváme speciálními typy "článků", jako je rozcestník. Co se týče "cucání z prstu" versus založení na zdrojích, to opět není věcí rozdílu mezi článkem a kategorií, ale jde spíše o to, zda jejich tématem je konkrétní pojmenovaný subjekt nebo zavedený termín, nebo zda téma vyžaduje popisný název. Ve všech případech ovšem je vůdčím kritériem výstižnost a očekávatelnost či spíše dohledatelnost názvu. --ŠJů (diskuse) 21. 8. 2016, 17:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Kategorie typu "xxx v Čínské lidové republice"[editovat zdroj]

V diskuzi kolega Mircea navrhl přejmenovat kategorie typu "xxx v Čínské lidové republice", "xxx Čínské lidové republiky" na typ "xxx v ČLR", "xxx ČLR"; analogicky používanému "xxx v USA". Současně by se upravila příslušná věta doporučení v kapitole Dohodnuté výjimky a sporné případy. Osobně mi dosavadní stav nevadí, je názorný, ale kratší názvy mají zase výhodu krátkosti. Jelikož jde o změnu doporučení a přejmenování několika desítek kategorií (v Kategorie:Čínská lidová republika), chtěl bych znát názor kolegů. Děkuji za vyjádření. --Jann (diskuse) 18. 3. 2016, 17:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Nevím, jestli je to postupujícím věkem, ale začínám zastávat názor, že všechny změny jsou k horšímu... Ale vážně: jaký důvod, jakou přidanou hodnotu, mají ty mnohačetné editace při přejmenovávání těch kategorií? Kategorie je "servisní" část článku. Pochopím jejich přejmenovávání kvůli přesnějšímu názvu, odstranění dvojznačnosti apod. Ale v tomhle případě nic takového nevidím, jen "estetický" dojem z toho, že bude kategorie:XXX v ČLR a XXX v USA. --Davcza (diskuse) 18. 3. 2016, 18:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nepřijde mi to zásadní, ale osobně bych to nechal dlouhé. --Tchoř (diskuse) 19. 3. 2016, 05:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Podle mě je ten estetický důvod sám o sobě dostatečným a zase tak moc práce s tím není. Nejjednodušší a nejočekávanější je pochopitelně "v Číně", jak je i na většině ostatních wikipedií, ale když už musíme Číny rozlišovat tak tedy aspoň ČLR, ať to není zbytečně dlouhé, když už to není u kategorií nutné. U článků bych to ponechal dlouhé jako v případě USA. Mircea (diskuse) 21. 3. 2016, 09:10 (CET) (děkuji Jannovi za založení diskuse)Odpovědět[odpovědět]
Myslím, že v tomto případě není tak silný důvod dělat výjimku ze zásady, že v názvech kategorií a článků se nemají používat zbytečné zkratky. Zkratka USA je mnohem vžitější, ta se opravdu používá i v běžném hovoru nebo textu, zatímco ČLR má pořád takový ten nádech „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK.“ Normálně se samozřejmě Čínské lidové republice neřekne jinak než Čína a ten krkolomný dlouhý název tam máme vlastně jen jako úlitbu Tchajwancům, protože samotnému Tchaj-wanu asi nikdo normální Čína říkat nebude. Kdyby to bylo na mně, tak bych to "v Čínské lidové republice" všude nahradil slovy "v Číně" s tím, že bychom si jasně řekli, že se tím rozumí ČLR. S Kyprem to ostatně děláme stejně - máme kategorie "na Kypru" a myslíme tím víceméně jen řecký Kypr. To samé s Irskem, kde máme podkategorie "v Irsku", kterými myslíme jen Irskou republiku bez Severního Irska - i když tam máme ty republikové podkategorie trochu pomotané dohromady s celým ostrovem. --ŠJů (diskuse) 21. 8. 2016, 17:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Souhlasím s názorem ŠJů, že nejlepším řešením je "v Číně". V posledních třech letech je v tom čím dál větší zmatek, když vznikají nové kategorie týkající se Číny, které se objevují ve všech třech variantách:
Zápas v ČLR 15.9.2015 Jarda 75
Házená v Číně 21.2.2016 Elm
Vzpírání v Čínské lidové republice 24.5.2017 Zelenymuzik

Mircea (diskuse) 12. 7. 2017, 08:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Vzhledem k uvedeným odkazům je sjednocení rozhodně správným krokem, tedy mít různé názvy pro kategorie určené jedinému útvaru, je špatně. Co vše by historicky do „čínské kategorie“ patřilo jsem nestudoval, ale na rozdíl od USA může být s ČLR problém před rokem 1949, kdy Čínská lidová republika neexistovala. Pokud bychom např. měli článek Výsledky čínské fotbalové reprezentace (1913–1949), pak by byla kategorizace do „fotbalu v ČLR“ po faktické stránce nevhodná.--Kacir 12. 7. 2017, 09:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Hierarchie v názvech[editovat zdroj]

JAn Dudík nedávno rozběhl přejmenování podkategorií kategorie Kategorie:Wikipedie:Šablony z názvů typu Kategorie:Grafické šablony na názvy typu Kategorie:Šablony:Grafické. Na jednu stranu je to dobrý nápad, např. zmíněná kategorie grafických šablon by mohla sloužit ke kategorizaci článku v hlavním JP a dosud to nebylo kvůli kategorii šablon Wikipedie možné. Boti i systém Wikipedie si už navíc s takovým názvem umí poradit a nevadí jim dvojtečka uvnitř něj. Na druhou stranu si myslím, že do názvu kategorie nepatří hierarchie (od toho přece slouží kategorizace do podkategorií), zároveň hlavní kategorie není Kategorie:Šablony, jak by z názvu hierarchicky pojmenovaných kategorií logicky vyplývalo (viz návrh na rozdělení a přejmenování kategorie Kategorie:Wikipedie:Šablony). V tomto doporučení se však o hierarchii příliš nepíše a body 1.3 (rozlišovače) a 3 (struktura) v kapitole Základní zásady nehovoří zcela jasně (bod 3 sice víceméně stojí proti takové hierarchii, jeho výklad však může být sporný, ani se v něm nezmiňuje dvojtečka). Trochu více je v doporučení Wikipedie:Název článku, to se však na kategorie nevztahuje. Navrhuji tedy následující:

 1. Prodiskutovat, zda do názvu kategorie taková hierarchie patří a doplnit toto doporučení o výsledek diskuse.
 2. Na základě výsledku obecné diskuse promyslet, jak pojmenovat kategorii Kategorie:Wikipedie:Šablony a jaký systém názvů zavést v jejích podkategoriích (případně poté aplikovat i na kategorii Kategorie:Wikipedie:Moduly).

Prosím o vyjádření a děkuji za jakékoliv nápady k tématu. --Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 09:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Přiznám se, že tato hierarchizace mě trochu překvapuje. Chápu zavedení Kategorie:Wikipedie:Něco kvůli odlišení kategorií týkajících se samotné Wikipedie. V případě Kategorie:Šablony:Něco tedy doufám, že jde jen o podobný přístup a že to nemá být počátek absolutní hierarchizace typu Kategorie:Šablony:Navigační:Kulturní:Hudební. Ale možná bych nejprve uvítal vyjádření JAna Dudíka, jak to tedy bylo zamýšleno. --Bazi (diskuse) 26. 4. 2016, 10:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Hierarchie kategorií pro ostatní jmenné prostory už léta funguje na ostatních českých projektech (Wikicitáty, Wikizdroje, Wikiknihy, Wikizprávy, Wikislovník). Už několik let zde čas od času pár kategorií přejmenuji podle tohoto systému. V podstatě už se ujaly prefixy Wikipedie:, Údržba: a Monitoring: (částečně i Systém:), i když nejsou ještě důsledně zavedeny všude.
Na sesterských projektech pak má vždy hlavní kategorie stromu název ve tvaru Prefix:(vše) (příklad).
Mezi výhody tohoto systému patří:
 • Jasné oddělení kategorií pro články od kategorií pro nápovědu, šablony, údržbu... Nap. viz zmiňované Grafické šablony nebo Category:Mazání vs: Category:Wikipedie:Mazání (i když by správně mělo být třeba Category:Údržba:Smazat)
 • Lepší strojovou zpracovatelnost - když vím, že všechny kategorie týkající se šablon najdu pod určitým prefixem, mohu např. snadno vyplnit na Wikidata, že se jedná o kategorii týkající se šablon.
 • Lepší navigace mezi projekty - kdo si má pamatovat pět různých názvů pro tutéž kategorii na pěti českých projektech?
Mezi nevýhody patří:
 • Nutnost přejmenovat zavedené kategorie, překategorizovat jejich členy a opravit odkazy na ně vedoucí (práce pro bota)
 • Změna zažitých názvů - což se stává při jakémkoliv sjednocování.
JAn (diskuse) 26. 4. 2016, 10:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Přes počáteční skepsi jsem k takovému řešení celkem přilnul. Hierarchizovat samozřejmě nelze úplně, jak naznačil Bazi, ale základní rozdělení pro Wikipedie:, Údržba:, Monitoring: (byť mám výhrady k zakládání trvalých monitorovacích kategorií, když tu máme na podobné úkony údržbové), Systém: (těch je tak málo a jejich účel příliš vysvětlen není) je celkem užitečné. Pracoval jsem nyní na Šablony: (a z větší části rozběhl, co JAn Dudík začal, škoda jen, že nyní jsem kvůli chybě poskytovatele odstřihnut od internetu, abych to dokončil) a myslím si, že i zde má takový název svoje opodstatnění. Každopádně by všechny tyto i případné další měly být zaneseny do tohoto doporučení. --Dvorapa (diskuse) 21. 5. 2016, 14:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jinak pro kategorie šablon jsem se snažil dodržovat tři vlastní pravidla: Šablony:Seznamy pro šablony obsahující přímo nějaký seznam (např. seznam politiků, apod.); Šablony:Seznamové pro šablony utvářející různé seznamy, pro části seznamů v článcích apod. (např. ul, ol, li, flatlist, apod.); a Šablony:Kategorizační pro přidání určité stránky do Kategorie. I to by se mohlo přidat do doporučení, ale to už asi není tak podstatné. --Dvorapa (diskuse) 21. 5. 2016, 14:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Obecně považuji přenášení zvyklostí ze sesterských projektů na Wikipedii za špatnou cestu, mělo by to jít spíš obráceně. A to proto, že na těch projektech působí výrazně menší komunity, a mnoho tamních „zvyklostí“ tak může vznikat spíš jako projevy individuálních přístupů několika málo jedinců, zatímco konsensus dosažený v širší komunitě Wikipedie by mohl být kvalitnější (víc hlav víc ví) a respektovanější. Uznávám zároveň, že na menších sestřičkách může být snazší některé postupy otestovat, ať už díky menšímu měřítku, nebo třeba jednotnější struktuře apod. Pokud by se však měly takto otestované přístupy přenášet na Wikipedii, bylo by dobře, aby hlavním nebo jediným argumentem nebylo to, že na sesterských projektech to tak mají (protože to tam někdo snáz prosadil), ale skutečné výhody pro Wikipedii. A bylo by dobře, aby vyloženě koncepční přístupy nebyly prosazovány tím, že čas od času se to někde v koutku provede a postupně se to takhle „partyzánsky“ rozšíří. Právě tím, že se na začátku promyslí a domluví, na co všechno se onen přístup má aplikovat, jaké jsou jeho možnosti a limity, předejde se třeba i jeho nepochopení a nekoncepčnímu rozrůstání i do míst, pro které nebyl zamýšlený a nehodí se pro ně (v našem konkrétním případě např. to zmíněné Kategorie:Šablony:Navigační:Kulturní:Hudební). --Bazi (diskuse) 21. 5. 2016, 14:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Doplnění: Systém: jsem nahradil, byla pouze jedna. Nyní se zde tedy používají Wikipedie:, Údržba:, Monitoring:, Šablony:, Nápověda:. Chápu, že přenášení zvyklostí z jiných projektů je nutné nejprve řádně uvážit a chápu i vaši připomínku a souhlasím s ní, že více než jednu úroveň je nesmysl používat, Kategorie:Šablony:Navigační:Kulturní:Hudební už totiž zavání silně hierarchií, před kterou toto pravidlo varuje. Nicméně ten hlavní význam těchto předpon je, aby kategorie pro články a encyklopedický obsah byly odlišeny od ostatních, druhý hlavní význam mají v tom, že tak neblokují vzniku podobně pojmenovaných kategorií pro články (např.: Kategorie:Šablony:Citáty vs. Kategorie:Citáty). Z těchto dvou důvodů je jedna úroveň (tj.: Kategorie:Šablony:Hudební navigační kulturní) dostačující (i zde by se ale dal vymyslet lepší název, zde navíc ani není potřeba nic rozlišit, takže se kategorie obejde zcela bez předpony myslím – Kategorie:Hudební navigační šablony, právě proto, že pravděpodobně není možné, aby byla potřeba kategorie s tímto názvem pro články nebo jiný encyklopedický obsah). Proto stojím za maximálně jednou úrovní a proto stojím za použitím pouze tam, kde je to prospěšné. U Wikipedie: se možná hodí označit kategorii vždy, právě pro vymezení od encyklopedického obsahu a vymezení účelu kategorie. U Šablony: bych však byl střídmější a např. Kategorie:Hudební navigační šablony nebo Kategorie:Hudební infoboxy není třeba takto vymezovat, navíc mě pro ně nenapadá vhodné pojmenování s předponou Šablony: (třeba bude někdo úspěšnější). Jinak souhlasím s JAnem a jeho stanovisky. --Dvorapa (diskuse) 2. 7. 2016, 15:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Každopádně by bylo dobré, i když nehrozí záměna s jinou kategorií, uvádět je třeba s prefixem KAtegorie:Navboxy:Hudební - pro strojové zpracování je rozhodně lepší, když všechny kategorie týkající se šablon budou začínat jedním, maximálně několika prefixy. Současný stav, kdy jsou šablony kategoriích Šablony*, ale i * navigační šablony se špatně zpracovává - je zde stránka SpeciaL:Prefixindex, ale není zde special:suffixindex či něco takového. Porovnej rozdíl mezi hledáním kategorií šablon zde a zde nebo zde. JAn (diskuse) 2. 7. 2016, 22:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jestliže jsou pro strojové zpracování nevhodné "přirozeně české" názvy (Kategorie:Hudební navboxy), a jestliže má mít vhodnost pro stroje přednost před češtinou, tak bych před Kategorie:Navboxy:Hudební dal přednost typu Kategorie:Navboxy - hudba analogicky k Kategorie:Infoboxy - Česko.--Jann (diskuse) 3. 7. 2016, 09:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
K Navboxy: apod.: Nevím, přijde mi, že to není vůbec potřeba. Strojově přeci mohu zadat na quarry dotaz na regex dle libosti, stejně tak si můžu nechat vypsat všechny stránky se slovem navigační a poté aplikovat v různých online nástrojích regex také podle libosti. K Navboxy - hudba: mezi tím a dvojtečkou nevidím rozdíl, i Infoboxy - Česko jsem v této diskusi chtěl nějak vyřešit, protože by to chtělo když už sjednotit tedy všude stejně a ne podkategorie jedné kategorie tak a jiné jinak. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 10:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nejednotnost gramatického čísla v názvech metakategorií[editovat zdroj]

Diskuse přenesena ze stránky Diskuse ke kategorii:Přesměrování Wikipedie#podle. --ŠJů (diskuse) 26. 8. 2016, 06:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Mírně k tématu - tohleto krapet kolísá a zatím jsem v tom neprůstřelné pravidlo neobjevil (podle okresu i podle okresů, podle krajů i podle kraje) asi jen jak to zrovna vyšlo. (Dovolím si zavolat diskutéry, co jistě poradí, díky - @ŠJů, Dvorapa, Kacir, Matěj Suchánek, BobM:)

Kategorie podle okresů
Památné stromy v Česku podle okresů
Obce v Česku podle okresu
Wikipedisté z Česka podle okresu
Firmy podle okresů Česka
Vodstvo Česka podle okresu
Seznamy chráněných území v Česku podle okresu
Města v Česku podle okresu
Zvony v Česku podle okresu
Seznamy památných stromů v České republice podle okresu
Obce na Slovensku podle okresu
Stavby v Česku podle okresů
Seznamy kulturních památek v Česku podle okresu
Seznamy k Česku podle okresu
Hory a kopce v Česku podle okresů
Doprava v Česku podle okresů
Hory a kopce na Slovensku podle okresů
Obce v Maďarsku podle okresu
Zámky v Česku podle okresů
Hrady v Česku podle okresů
Zříceniny hradů v Česku podle okresů
Zaniklé hrady v Česku podle okresů
Tvrze v Česku podle okresů
Zaniklé tvrze v Česku podle okresů
Stavby v Kraji Vysočina podle okresů
Synagogy v Česku podle okresů
Židovské památky v Česku podle okresů
Stavby v Jihomoravském kraji podle okresů
Stavby v Jihočeském kraji podle okresů
Stavby v Karlovarském kraji podle okresů
Židovské hřbitovy v Česku podle okresů
Seznamy katastrálních území v Česku podle okresu
Vesnice v Česku podle okresu
Stavby v Královéhradeckém kraji podle okresů
Stavby v Plzeňském kraji podle okresů
Městyse v Česku podle okresu
Sídla v Česku podle okresu
Stavby v Moravskoslezském kraji podle okresů
Stavby v Libereckém kraji podle okresů
Zaniklé zámky v Česku podle okresů
České pivovary podle okresů
Zaniklé pivovary v Česku podle okresů
Rybníky v Česku podle okresů
Lovecké hrádky a zámečky v Česku podle okresů
Doly v Česku podle okresů
Mosty v Česku podle okresů
Stavby ve Středočeském kraji podle okresů
Stavby v Pardubickém kraji podle okresů
Stavby v Olomouckém kraji podle okresů
Stavby v Ústeckém kraji podle okresů
Stavby ve Zlínském kraji podle okresů
Spolky v Česku podle okresů
Prameny v Česku podle okresů
Údolí v Česku podle okresů
Sídla v Kraji Vysočina podle okresů
Vodstvo Slovenska podle okresu
Pomníky a památníky v Česku podle okresu
Seznamy chráněných území na Slovensku podle okresu
Železniční doprava v Kraji Vysočina podle okresů
Doprava v Kraji Vysočina podle okresů
Úmrtí v Rakousku podle okresů
Stavby na Slovensku podle okresů


Doprava v Česku podle krajů
Kategorie podle krajů
Řeky v Česku podle krajů
Školy v Česku podle krajů
Chráněná území Česka podle krajů
Vodstvo Česka podle krajů
Městská autobusová doprava v Česku podle krajů
Kategorie Česka podle krajů
Kostely v Česku podle krajů
Vodstvo podle krajů v Litvě
Jezera v Česku podle krajů
Wikipedisté z Česka podle kraje
Sport v Česku podle krajů
Synagogy v Česku podle krajů
Stavby v Česku podle krajů
Jezera na Slovensku podle krajů
Geografie Česka podle krajů
Geografie Slovenska podle krajů
Elektrárny v Česku podle krajů
Vyšší odborné školy v Česku podle kraje
Rozhledny v Česku podle krajů
Seznamy rozhleden v Česku podle krajů
Hory a kopce v Česku podle krajů
Židovské památky v Česku podle krajů
Židovské hřbitovy v Česku podle krajů
Hrady v Česku podle krajů
Skalní útvary v Česku podle kraje
Seznamy hradů v Česku podle krajů
Seznamy k Česku podle krajů
Seznamy zámků v Česku podle krajů
Chráněná území na Slovensku podle krajů
Geografie Litvy podle krajů
Kulturní památky v Česku podle krajů
Zámky v Česku podle krajů
Základní školy v Česku podle krajů
Seznamy židovských památek v Česku podle krajů
Firmy v Česku podle krajů
Hory a kopce na Slovensku podle krajů
Kláštery v Česku podle krajů
Zříceniny hradů v Česku podle krajů
Zaniklé hrady v Česku podle krajů
Rybníky v Česku podle krajů
Přehradní nádrže v Česku podle krajů
Vodopády v Česku podle krajů
Vodní kanály v Česku podle krajů
Tvrze v Česku podle krajů
Zaniklé tvrze v Česku podle krajů
Zaniklé zámky v Česku podle krajů
České pivovary podle krajů
Zaniklé pivovary v Česku podle krajů
Lovecké hrádky a zámečky v Česku podle krajů
Střední školy v Česku podle krajů
Okresy v Česku podle krajů
Okresy na Slovensku podle krajů
Prameny v Česku podle krajů
Spolky v Česku podle kraje
Údolí v Česku podle krajů
Kostely na Slovensku podle kraje
Sídla v Česku podle krajů
Města v Česku podle krajů
Technické památky v Česku podle krajů
Sport na Slovensku podle krajů
Seznamy tvrzí v Česku podle krajů
Kategorie Slovenska podle krajů
Kaple v Česku podle krajů
Geografie Řecka podle krajů
Kategorie Řecka podle krajů
Sídla v Řecku podle krajů
Stavby v Řecku podle krajů
Obce v Řecku podle krajů
Stavby na Slovensku podle krajů
Dějiny Řecka podle krajů
Sportovci podle krajů Švédska
Lidé podle krajů Švédska
Lidé podle krajů Slovenska
Narození podle krajů Česka
Lidé podle krajů Česka
Úmrtí podle krajů Česka
Sportovci podle krajů Česka
Pohřbení podle krajů Česka
Narození podle krajů Slovenska
Úmrtí podle krajů Slovenska
Pohřbení podle krajů Slovenska
Dějiny podle krajů Slovenska
Dějiny Česka podle krajů
Vodstvo Slovenska podle krajů
Muzea v Česku podle krajů
Narození ve Švédsku podle krajů
Úmrtí ve Švédsku podle krajů
Kategorie Švédska podle krajů
Pohřbení ve Švédsku podle krajů
Narození v Norsku podle krajů
Úmrtí v Norsku podle krajů

Chrzwzcz (diskuse) 19. 7. 2016, 18:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Páni, je v tom celkem dobrý bordel. Co říká příslušné pravidlo? --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2016, 13:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jestli jsem něco nepřehlédl, tak pravidlo nic moc neříká. Asi bych se přikláněl spíše k jednotnému číslu (podle okresu, kraje, státu, …), ale trochu mi to nesedí na Lidé podle krajů Česka a podobné. --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2016, 13:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@ŠJů: Dovolím si ještě zavolat ŠJůa, ten v poslední době úspěšně vyřešil železniční stanice i ulice, tak by nám mohl rozseknout i tohle. Chrzwzcz (diskuse) 21. 8. 2016, 13:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pravidlo samozřejmě nic neříká, protože pravidla píšeme my na základě toho, že nejprve vznikne nějaká většinová praxe a my si jí všimneme a popíšeme ji. Což se dosud nestalo. Kdyby tu nějaké bylo, tak by mu to nejspíš už dávno někdo přizpůsoboval a když by narazil na odpor, tak by se řešilo, jestli to pravidlo není špatné.
Z jazykového hlediska mě v tomto případě nějak výrazně netahá za uši ani jedna z těch variant, a u těch krajů (88:5) i u okresů (44:18) dost výrazně převažuje množné číslo, takže kdyby šlo jenom o ně, máme vyřešeno. Problém ale asi bude v tom, že nám nepřevažuje u jiných metakategorií (podle národnosti/podle národností, podle činnosti/podle činností, podle století/podle staletí, podle země/podle zemí, podle jazyka/podle jazyků, podle místa/podle míst, podle politické orientace/podle politických orientací, podle státního občanstí/podle státních občanství atd.). Celkově bych řekl, že výrazně převažuje naopak jednotné číslo, ale chtělo by to podrobnější průzkum a pak gramatickou analýzu, jestli k těm rozdílům existuje nějaký gramatický či logický důvod. Mám pocit, že čím abstraktnější pojem, tím víc tíhne k jednotnému číslu, třeba ta státní občanství se mi vyloženě příčí dávat do množného čísla, a "kraj Česka" zase nelze použít v jednotném (skoro to pak vypadá jako nějaké neobratné označení české státní hranice). Řekl bych, že úplně nejčastěji používáme metakategorie "podle země", a tam používáme ustáleně jednotné číslo, takže to bych asi bral jako hlavní mustr. --ŠJů (diskuse) 21. 8. 2016, 14:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@ŠJů: Protože nepředpokládám, že bude možné sjednotit to napříč použitím, zkrátka u některých věcí bude jazykově typičtější to, u jiných ono (možná právě podle míry abstrakce). Ale čekal bych, že v příbuzensky spjatých kategoriích by to šlo mít jednotně. Takže bych k porovnání mohl dodat ještě kategorie podle osad(y), sídla/el, vesnic(e), obce/í, měst(a), státu/ů, kontinentu/ů, planet(y)... Chrzwzcz (diskuse) 21. 8. 2016, 17:53 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrzwzcz: Koukám, že jsem se seknul, u těch "podle zemí" už to nejspíš dávno bylo sjednoceno na tom množném čísle, takže myslím, že nic nebrání tomu, napravit i ty menšinové kategorie "podle kraje" a "podle okresu" a případně dalších geografických kritérií na převažující množné číslo. U jiných kritérií, zejména těch abstraktnějších, by to ještě chtělo nějaký průzkum a posouzení.
V tomto případě ovšem bude třeba zásah někoho, kdo tu má k dispozici Cat-a-lot něbo nějaký podobný nástroj na stěhování obsahu kategorií, ručně se s tím fakt dřít nebudu. --ŠJů (diskuse) 21. 8. 2016, 18:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@ŠJů:To by šlo snad v žádostech pro boty: vyhledejte mi všechny kategorie "* podle okresu *" a změňte na "* podle okresů *". Jen identifikovat všechna slova, na která by to mělo být provedeno - "podle vesnice", "podle obce", "podle okresu", "podle městského okresu", "podle kraje", "podle historické země", "podle země", "podle departementu", "podle hrabství", "podle státu", .... :) Chrzwzcz (diskuse) 21. 8. 2016, 19:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrzwzcz: Tak teď řešíme ty okresy a kraje a ty už máme tady nahoře vypsaný. Až narazíme na další, co bude nejednotný, tak budeme řešit to další. --ŠJů (diskuse) 21. 8. 2016, 20:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Sídla v Česku podle okresu
Obce v Česku podle okresu
Města v Česku podle okresu
Městyse v Česku podle okresu
Vesnice v Česku podle okresu
Seznamy katastrálních území v Česku podle okresu
Obce na Slovensku podle okresu
Obce v Maďarsku podle okresu
Vodstvo Česka podle okresu
Vodstvo Slovenska podle okresu
Seznamy chráněných území v Česku podle okresu
Seznamy chráněných území na Slovensku podle okresu
Seznamy památných stromů v České republice podle okresu (též změnit na "v Česku")
Seznamy kulturních památek v Česku podle okresu
Pomníky a památníky v Česku podle okresu
Zvony v Česku podle okresu
Wikipedisté z Česka podle okresu
Seznamy k Česku podle okresu

Wikipedisté z Česka podle kraje
Vyšší odborné školy v Česku podle kraje
Skalní útvary v Česku podle kraje
Spolky v Česku podle kraje
Kostely na Slovensku podle kraje

@ŠJů: Místo čekání jsem to zkusil roztřídit - 1) tohle by měl být kompletní seznam kategorií se slovem "podle", v kterých je aspoň nějaký článek nebo kategorie, pak 2) tohle je setříděné podle toho, co všechno následuje po slovu podle, a konečně 3) tohle je seznam podle jednoho následujícího slova po "podle" - to jen pro představu, prootže ne vždy následuje podstatné jméno hned po "podle", někdy je víc třídících "podle" naráz.Chrzwzcz (diskuse) 21. 8. 2016, 21:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Tak to bude prácička, nějak to seskupit a setřídit podle povahy těch třídicích kritérií. Ale některé anomálie z toho půjdou vyzobat už na první pohled. --ŠJů (diskuse) 22. 8. 2016, 01:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@ŠJů: Tak ještě mi unikly následující, co jsou jen "dle"
Lidová hudba dle etnik
Lidová hudba dle zemí
Knihy dle tématu
Vyhynulé druhy dle IUCN
Veterinární léčiva dle ATC
Nedostatek údajů dle IUCN
Základní sídelní jednotky dle okresu
V seznamu #2 jsem naznačil pomocí @ takové kategorie, u kterých máme dané slovo použité v jednotném i množném čísle, a >>>>> značí kategorie, co se týkají té oblasti okres-kraj (takže města, země atp.). Konkrétní případy jsou pak k dohledání v kompletním seznamu. ChrzwzczChrzwzcz (diskuse) 22. 8. 2016, 18:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Geografické pojmy tedy očekáváme spíš v množném čísle a už je to pořešeno s okresy, kraji, departementy, guvernoráty, historickými zeměmi, kantony, kontinenty (teď koukám že jedna kategorie se jmenuje Události podle světadílů, jestli by neměla být podle kontinentů...), městskými částmi, regiony a čvrtěmi. Nabízím k prodiskutování snad poslední, ale asi nejsložitější z této tematické oblasti, uvedeny jsou případné singulární formy k přesunu:

města: měst 15:~220 
Školy v Jihomoravském kraji podle města
Školy v Jihočeském kraji podle města
Školy v Karlovarském kraji podle města
Školy v Královéhradeckém kraji podle města
Školy v Libereckém kraji podle města
Školy v Moravskoslezském kraji podle města
Školy v Olomouckém kraji podle města
Školy v Pardubickém kraji podle města
Školy v Plzeňském kraji podle města
Školy ve Středočeském kraji podle města
Školy ve Zlínském kraji podle města
Školy v Ústeckém kraji podle města
Seznamy podle města v Česku
Školy v Kraji Vysočina podle města

Filmy podle města odehrávání

místa:míst 8:1
Pohřbení podle místa
Narození podle místa
Kategorie podle místa
Úmrtí podle místa

Literární díla podle místa děje
Filmy podle místa odehrávání
Iluminované rukopisy podle místa vzniku
Opery podle místa premiéry

státu:států 2:36
Dějiny USA podle státu
Nálepky wikipedistů podle státu

obce:obcí 1:14
Nálepky wikipedistů podle obce

země:zemí 20:422 (+některé další v singuláru i plurálu dále za slovem "podle")
Filmová ocenění podle země
Opati podle země
Úmrtí podle země
Narození podle země
Písně na Eurovision Song Contest podle země
Účastníci Eurovision Song Contest podle země

Lidé podle země a náboženství
Lidé podle země a politické orientace
Lidé podle země a století
Lidé podle země a činnosti

Plemena psů podle země původu
Plemena koček podle země původu
Plemena koní podle země původu
Plemena skotu podle země původu
Plemena zvířat podle země původu
Plemena kura domácího podle země původu
Filmy podle země odehrávání
Filmy podle země natáčení
Vězni podle země uvěznění
Hry podle země vydání

sídla:sídel 2:0
Seznamy kulturních památek v Česku podle sídla
Nálepky wikipedistů podle sídla

Chrzwzcz (diskuse) 26. 8. 2016, 00:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Tam, kde je prosté "podle města", "podle země", "podle států", "podle obce" se může rovnou přejmenovat na většinovou variantu. --ŠJů (diskuse) 26. 8. 2016, 06:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Chrzwzcz: Ta spojení "města odehrávání", "místa děje", "místa vzniku", "místa premiéry", "země původu", "země vydání" atd. bych posuzoval samostatně. Existují nějaké názvy tohoto typu, které bychom měli v plurálu? --ŠJů (diskuse) 26. 8. 2016, 06:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
"Odehrávání" je paslovo, které by mělo být všude nahrazeno slovem "děje". --ŠJů (diskuse) 26. 8. 2016, 06:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ty meta-meta kategorie (Lidé podle země a něčeho) bych zatím nechal stranou, ty názvy jsou nejasné a špatně tvořené, takže bude třeba řešit víc problémů najednou. Ten název nemá vyjadřovat, že se řadí podle dvou kritérií paralelně, ale že kategorie řazené podle jednoho kritéria jsou řazeny podle jiného kritéria. --ŠJů (diskuse) 26. 8. 2016, 06:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
"podle místa" a "podle sídla" bych zatím nechal v singuláru – to, že převažuje, může být tím, že jde o poněkud abstraktnější pojmy, nikoliv o konkrétní úrovně územního členění. --ŠJů (diskuse) 26. 8. 2016, 06:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dobrá, dávám do procesu. Chrzwzcz (diskuse) 27. 8. 2016, 00:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]