Wikipedie:Nechovejte se jako vůl

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.Zkratka:
  • WP:NSJV
    WP:NVJA

Nechovejte se jako vůl. Toto neformální doporučení je logickým důsledkem pravidla Nevšímejte si žádných pravidel.

„Nechovejte se jako vůl“ je základní pravidlo všech sociálních skupin. Každé jiné pravidlo, které se snaží zajistit, abychom se navzájem nesežrali, je vlastně jen jeho zvláštním případem.

Ačkoli rozhodně nelze očekávat, že někdo bude zablokován jen kvůli tomu, že se chová jako vůl, je lépe nechovat se tak. Pokud významný počet rozumných lidí naznačuje, že se chováte jako vůl, je určitá pravděpodobnost, že nejste úplně v právu.

I když jste si jist(a), že máte po věcné stránce pravdu, ještě to neznamená, že se nechováte jako vůl. Respektujte ostatní, i když s nimi nesouhlasíte. Zkuste slušným a konstruktivním chováním změnit svého soupeře ve spolupracovníka.

I když jednáte formálně zdvořile, ještě to neznamená, že se nechováte jako vůl. Je možné dodržovat všechna pravidla etikety a přitom otravovat ostatním život – například vytrvale poukazovat na drobné prohřešky proti pravopisu.

Je třeba ovšem zdůraznit, že nikdy není vhodné říkat někomu „nechovejte se jako vůl“ – i když ve svém svatém rozhořčení máte pocit, že tak činíte oprávněně. Druhou osobu tím jen pobouříte a snížíte šanci, že bude naslouchat tomu, co jí chcete sdělit.

Tato úvaha vznikla jako volný překlad stránky Don't be a jerk.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]