Šablona:Infobox

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato šablona používá programovací jazyk Lua:

Infobox může být použit jako kostra k vytvoření vertikální šablony obsahující různé položky s hodnotami.

Tato šablona je meta šablona, tedy šablona, která se používá pro vytváření jiných šablon a není určena k přímému vkládání do článků. Podívejte se na Nápověda:Vytvoření infoboxu pro obecné informace o tvorbě infoboxů.

Použití

Šablona se používá podobně jako {{navbox}}, jen s menšími rozdíly. Každý řádek tabulky může být buď nadpis nebo pár popis/data anebo jen buňka s daty. Toto jsou vzájemné stavy, takže když definujete nadpis a zároveň pár popis/data, bude pár popis/data potlačen.

Parametry

Odkazy zobrazit/diskuse/editovat

název
Název šablony, na kterou mají odkazy "zobrazit/diskuse/editovat" odkazovat. Můžete použít {{subst:PAGENAME}}. Pokud je tento parametr vynechán, odkazy nebudou zobrazeny.

Titulek

Text jako nadpis nad infoboxem
Podzáhlaví infoboxu
(zbytek infoboxu bude zde)
Záhlaví infoboxu
Podzáhlaví infoboxu
2. podzáhlaví infoboxu
(zbytek infoboxu bude zde)

Existují dva způsoby, jak umístit titulek do infoboxu. Jeden umístí titulek nahoru do infoboxu, druhý nad infobox. Pokud chcete, můžete použít oba dva zároveň nebo jen jeden z nich nebo žádný (nedoporučujeme).

titulek
Text, který má být jako nadpis nad šablonou.
záhlaví
Text, který má být nahoře v infoboxu.

Volitelný obsah

podzáhlaví, podzáhlaví2
Přídavná pole, umístěná pod záhlavím, nad zbytkem infoboxu.
obrázek, obrázek2
Obrázky, které mají být nahoře v infoboxu, pod záhlavím (resp. podzáhlavím). Používejte úplnou syntaxi, např. [[Soubor:Příklad.jpg|200px|alt=Ukázkový alternativní text]]. Obrázek je ve výchozím nastavení vycentrován.
popisek1, popisek2
Text, umístěný pod obrázky, nejlépe jejich popis.
nadpisn
Text, jenž má být použít jako nadpis v řádku n.
popisn
Text, jenž má být použit jako popis v řádku n.
datan
Text, jenž má být použit jako data v řádku n.
zápatí
Text, jenž má být umístěn v zápatí infoboxu. Zápatí je určeno pro poznámky, související články, apod.

Volitelné stylování

styl těla
Aplikuje se na infobox jako celek.
styl titulku
Aplikuje se pouze na titulek. Přidání barvy pozadí je většinou nevhodné, neboť je text vně infoboxu.
styl záhlaví
Aplikuje se pouze na záhlaví. Výchozí styl je font-size:large;, protože je většinou používán pro nadpisy. Pokud chcete použít normální velikost písma, použijte font-size:medium;.
styl obrázku
Aplikuje se na buňku, v níž je obrázek umístěn, včetně popisku obrázku.
styl popisku
Aplikuje se na popisek obrázku.
styl nadpisů
Aplikuje se na všechny buňky s nadpisy.
styl popisů
Aplikuje se na všechny buňky s popisy.
styl dat
Aplikuje se na všechny buňky s daty.
styl buňky řádkun
Aplikuje se na buňky nadpisy v řádku n nebo na buňky s popisy a daty v řádku n.
styl řádkun
Aplikuje se na buňky s popisy a daty v řádku n.
styl zápatí
Aplikuje se pouze na zápatí.

Mikroformáty

třída těla
Tento parametr je vložen do atributu "class" infoboxu jako celku.
třída titulku
Tento parametr je vložen do atributu "class" titulku infoboxu.
třída záhlaví
Tento parametr je vložen do atributu "class" záhlaví infoboxu.
třída obrázku
Tento parametr je vložen do atributu "class" obrázku.
třídan
Tento parametr je vložen do atributu "class" daného řádku. Pokud řádek nemá buňku s daty, tento parametr se nijak neprojeví.
třída zápatí
Tento parametr je vložen do atributu "class" zápatí infoboxu.

Tato šablona podporuje přidání mikroformátových informací. Toho může být docíleno přidělením parametrů "třída", označujících druh obsažených informací, různým datovým buňkám. K označení infoboxu obsahujícího informace typu hCard, přidejte následující parametr:

|třída těla = vcard

A pro každý řádek s datovou buňkou, která je součástí vcard použijte odpovídající parametr "třída":

|třída1 = fn
|třída2 = org
|třída3 = tel

…a tak dále. Záhlaví a titulku mohou být také přiděleny třídy, neboť tyto jsou většinou použity pro uvedení názvu předmětu infoboxu.

Vytváření volitelných polí

Řádek s definovaným popisem, ale bez dat nebude zobrazen. Toto umožňuje snadné vytváření volitelných řádků v infoboxu. Pro vytvoření volitelného řádku použijte parametr, jenž má výchozí hodnotou prázdný řetězec, například:

|popis5 = Populace
|data5 = {{{populace|}}}

Takto, pokud článek v infoboxu nedefinuje parametr "populace", nebude řádek zobrazen.

Při složitějších polích s předformátovaným obsahem, který by se zobrazil, i kdyby nebyl parametr nastaven, můžete celou datovou buňku "zabalit" do konstrukce "#if:", aby se buňka nezobrazila, pokud nebude parametr použit. Například konstrukce "#if:" v následujícím příkladu se čte jako "pokud byl parametr hmotnost nastaven, zobraz jeho obsah následovaný textem 'kg'":

|popis6 = Hmotnost
|data6 = {{#if:{{{hmotnost|}}}|{{{hmotnost}}} kg}}

Pro více informací o konstrukcích #if se podívejte sem.

Podobným způsobem můžete vytvořit i volitelné nadpisy. Pokud chcete nadpis zobrazit, pouze pokud jsou jedna či více datových buněk pod něj spadajících definovány, můžete použít následující příklad jako ukázku, jak na to:

{{Infobox
| název  = {{subst:PAGENAME}}
| titulek = Ukázka volitelného nadpisu
| nadpis1 = {{#if:{{{položka1|}}}{{{položka2|}}}{{{položka3|}}}|Volitelný nadpis}}
| popis2 = Položka jedna
| data2  = {{{položka1|}}}
| popis3 = Položka dvě
| data3  = {{{položka2|}}}
| popis4 = Položka tři
| data4  = {{{položka3|}}}
}}

nadpis1 se zobrazí, pouze pokud je definován alespoň jeden z parametrů položka1, položka2 nebo položka3. Pokud není ani jeden z parametrů definován, nadpis nebude zobrazen.

Trik je v tom, že "#if:" vrací hodnotu nepravda (false), pouze pokud v podmínkové části není vůbec nic. To znamená, že podmínka if selže jen tehdy, není-li definován ani jeden z uvedených tří parametrů.

Další parametry

název kurzívou

S použitím specifického parametru je možné pomocí infoboxu automaticky zapisovat názvy článků kurzívou (vizte zápis parametru níže). Je však nutné upozornit na to, že je použití v článcích ošetřeno doporučením a radami, více informací se nachází v dokumentaci šablony.

{{Infobox
| název kurzívou = {{{název kurzívou|<noinclude>ne</noinclude>}}}
}}
automatické nadpisy

Pokud požadujeme, aby se nadpis zobrazil při vyplnění kterékoliv z následujících položek pod ním (tj. alespoň jednoho parametru data# před příštím parametrem nadpis#, existuje-li), můžeme využít specifického parametru |automatické nadpisy = . Není tedy nutné nadpis obalovat podmínkou s výpisem jednotlivých položek, stačí na začátek infoboxu vložit daný parametr a následně podmínku u nadpisu vynechat.

{{Infobox
| automatické nadpisy = ano

| nadpis1 = Volitelný nadpis
| popis2 = Položka jedna
| data2  = {{{položka1|}}}
| popis3 = Položka dva
| data3  = {{{položka2|}}}
}}

Pozor, v případě, že plánujete zobrazovat položku v infoboxu nezávisle na nadpisu, avšak nadpis se nad ní nachází, je nutné vložit další nadpis s hodnotou _BLANK_, jinak se bude původní nadpis zobrazovat i u této položky.

{{Infobox
| nadpis1 = Volitelný nadpis
| popis2 = Položka jedna
| data2  = {{{položka1|}}}

| nadpis3 = _BLANK_
| popis4 = Položka dva
| data4  = {{{položka2|}}}
}}
bez kategorie

Parametr je při výchozím nastavení nevyplněn. V případě jeho vyplnění („ano“) není článek řazen do údržbových kategorií chybné navržení a embedded infobox, pokud je infobox špatně navržen.

dceřiný

Pokud je parametr v infoboxu povolen („ano“, výchoze povolen není), je následně možné infobox vložit do jiného infoboxu (vkládá se do parametru dat). Na příkladu můžete vidět, že první infobox vytváří uvnitř hlavního infoboxu standardní strukturu, nicméně druhý s vyplněným dceřiným parametrem se hlavnímu infoboxu přizpůsobí.

Nadpis infoboxu
Podnadpis sekce
Položka jednadata 1. položky
Podnadpis sekce
Položka dvadata 2. položky
Text v zápatí
{{Infobox
| titulek = Nadpis infoboxu
| data1 = {{Infobox
 | nadpis1 = Podnadpis sekce
 | popis2 = Položka jedna
 | data2  = data 1. položky
}}
| data2 = {{Infobox
 | dceřiný = ano
 | nadpis1 = Podnadpis sekce
 | popis2 = Položka dva
 | data2  = data 2. položky
}}
| zápatí = Text v zápatí
}}

Příklady

Testovací Infobox
Ukázkový alternativní text
Popisek pro příklad.jpg
Nadpis definovaný samostatně
Data definovaná samostatně
Všechny tři definovány (nadpis)
Popis a data definována (popis)Popis a data definována (data)
Text v zápatí
{{Infobox
|název    = Infobox/doc
|styl těla  = 
|titulek   = Testovací Infobox
|styl titulku = 

|obrázek   = [[Soubor:Příklad.jpg|200px|alt=Ukázkový alternativní text]]
|styl obrázku = 
|popisek   = Popisek pro příklad.jpg
|styl popisku = 
|styl nadpisů = background:#ccf;
|styl popisů = background:#ddf;
|styl dat   = 

|nadpis1 = Nadpis definovaný samostatně
|popis1 = 
|data1  = 
|nadpis2 = 
|popis2 = Popis definovaný samostatně
|data2  = 
|nadpis3 =
|popis3 = 
|data3  = Data definovaná samostatně
|nadpis4 = Všechny tři definovány (nadpis)
|popis4 = Všechny tři definovány (popis)
|data4  = Všechny tři definovány (data)
|nadpis5 =
|popis5 = Popis a data definována (popis)
|data5  = Popis a data definována (data)

|styl zápatí = background:#ddf;
|zápatí   = Text v zápatí
}}

Všimněte si, že když je popis definován bez dat, řádek se v infoboxu nezobrazí a když jsou ve stejném řádku definovány nadpis, popis i data, zobrazí se jen nadpis.

V následujícím příkladu byly nastaveny parametry bodystyle = width:20em; a labelstyle = width:33%;

Testovací Infobox
Popis 1Data 1
Popis 2Data 2
Popis 3Data 3
Nadpis 4
Popis 5Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Text v zápatí

Úplná prázdná syntaxe

Poznámka: Šablona může pojmout až 85 řádků; zde je jich uvedeno pouze 20, neboť větší infoboxy jsou poměrně vzácné. Číslování si můžete rozšířit dle libosti. Mikroformátový parametr "class" (třída) je také vynechán, protože není moc používán.

{{Infobox
|název    = {{subst:PAGENAME}}
|styl těla  = 
|titulek   = 
|styl titulku = 
|záhlaví   = 
|styl záhlaví = 

|styl obrázku = 
|styl popisku = 

|obrázek   = 
|popisek   = 
|obrázek2   = 
|popisek2   = 

|styl nadpisů = 
|styl popisů = 
|styl dat   = 

|nadpis1 = 
|popis1  = 
|data1  = 
|nadpis2 = 
|popis2  = 
|data2  = 
|nadpis3 = 
|popis3  = 
|data3  = 
|nadpis4 = 
|popis4  = 
|data4  = 
|nadpis5 = 
|popis5  = 
|data5  = 
|nadpis6 = 
|popis6  = 
|data6  = 
|nadpis7 = 
|popis7  = 
|data7  = 
|nadpis8 = 
|popis8  = 
|data8  = 
|nadpis9 = 
|popis9  = 
|data9  = 
|nadpis10 = 
|popis10 = 
|data10  = 
|nadpis11 = 
|popis11 = 
|data11  = 
|nadpis12 = 
|popis12 = 
|data12  = 
|nadpis13 = 
|popis13 = 
|data13  = 
|nadpis14 = 
|popis14 = 
|data14  = 
|nadpis15 = 
|popis15 = 
|data15  = 
|nadpis16 = 
|popis16 = 
|data16  = 
|nadpis17 = 
|popis17 = 
|data17  = 
|nadpis18 = 
|popis18 = 
|data18  = 
|nadpis19 = 
|popis19 = 
|data19  = 
|nadpis20 = 
|popis20 = 
|data20  = 

|styl zápatí = 
|zápatí   = 
}}

Související šablony

 • Soubox – kostra vertikálních navigačních šablon neobsahujících měnitelné položky
 • Navbox – kostra horizontálních navigačních šablon vkládaných na konec článku

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Infobox

Bez popisu.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry