Přeskočit na obsah

Wikipedie:Bot/Žádosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Na této stránce můžete požádat o příznak bota. Globální boti jsou povoleni.

Zkopírujte a vyplňte následující formulář a posléze udělejte robotem přibližně 20 editací (nebo odkažte na aktivitu svého robota na jiném projektu).

== [[Wikipedista:Jméno bota]] ==
Žádám o příznak robota pro účet {{Wikipedista|Jméno bota}}. Bot bude … 
(doplňte popis funkce, použitý program apod.). Děkuji předem za kladné vyřízení. ~~~~

Please copy and paste the text below into a new section and then make about 20 edits with your bot (or link to your bot's activity on other project).

== [[User:Bot name]] ==
I request that {{Wikipedista|Bot name}} gets a bot flag. The bot will … 
(fill in the bot's description, used framework and operator's home userpage). Thank you! ~~~~


Archivy
Archivy


Žádám o příznak robota pro účet Osidorobot (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty). Budu dbát na to, aby marginální strojové změny v AWB, nejčastěji stylistického charakteru, byly podmíněné konsensem komunity (a to zejména, bude-li těchto změn více a budou-li tyto změny sporné). Děkuji.. Osidor (diskuse) 5. 10. 2023, 06:11 (CEST)[odpovědět]

To, co bot ještě před přidělením příznaku dělá, nejen, že nebylo schváleno komunitou, ale (v této diskusi) změna byla spíše jen kritizována. Uvádíte, že změny jsou „podmíněné konsensem komunity“; můžete tedy uvést konkrétní diskusi, kde byl konsensus dosažen? --Vít Karásek (diskuse) 5. 10. 2023, 07:40 (CEST)[odpovědět]
Předchozí záměna můžou→mohou (29. 8.) zaznamenala na 324 editacích 5 revertů (98,5 : 1,5). Nejen z toho je zřejmé, že starší úzus, tj. tvar „mohou“ ve společnosti stále rezonuje až pravítkuje, a naopak varianta „můžou“ (1993) se v psaných, seriózních textech stále ne a ne uchytit. Téměř jakákoli glajchšaltizace je mi proti srsti, ale tady jsem si nemohl pomoci. Živořící a mnohem méně častý tvar jsem tedy z Wikipedie exterminoval. Myšce drobné a Třem bratrům, kteří to snad vidějí jinak, se omlouvám. --Osidor (diskuse) 5. 10. 2023, 09:01 (CEST)[odpovědět]
Správnost editací se běžně neposuzuje podle počtu revertů. Tázal jsem se, zda, vzhledem k několika vláknům (včetně jednoho probíhajícího) na vaší diskusi, se můžete, jak vesměs i píšete, odkázat na diskusi, ve které byl dosažen konsenzus. Z vaší odpovědi soudím, že taková diskuse neexistuje a ve dvou (stará a nová) se komunita shodla na tom, že byste neměl ve změnách rovnocenných výrazů můžou a mohou pokračovat. Nemluvím ani o pravidlech a dnešním bloku (ve kterém mimochodem i kolega poukazoval na chybějící konsenzus a po odblokování jste i nadále pokračoval). --Vít Karásek (diskuse) 5. 10. 2023, 10:43 (CEST)[odpovědět]
Ano, je to přibližně tak, jak píšete. V ideálním případě jsem neměl nejprve hromadně editovat a až poté, „zpětně“, podávat žádost o zřízení robotického příznaku, ale mělo to být přesně naopak. Tím bychom si ušetřili tu již poměrně nepodstatnou diskusi o obsahu editací. Ale i v životě je často vše naopak. Ať mi tedy Bot odpustí. --Osidor (diskuse) 5. 10. 2023, 11:10 (CEST)[odpovědět]
Rozhodně nepovolovat, Osidorovy hromadné "drobné" editace jsou nezřídka kontroverzní, jak dokládá jeho vlastní diskusní stránka, přičemž je opakovaně maskoval za falešná shrnutí editace. S takovým přístupem by se mu měla podobná činnost spíše omezit, a ne ještě podporovat povolením bota. --Bazi (diskuse) 5. 10. 2023, 12:01 (CEST)[odpovědět]
wtf? Pro některé wikipedisty je kontroverzní už asi úplně všechno… „Falešná shrnutí“ :)) Možná snad „příliš krátká“ nebo „nejednoznačná“ shrnutí editace, ale ta jsou vynucena spíše vnějšími okolnostmi: je již vědecky prokázáno, že editace opatřené podrobným a dokonale vybroušeným shrnutím přitahují škodolibé revertéry. Omezení a nepodpora, to zní jako dobrý program SPD-ODS-KDUČSL. Dobrým programem Wikipedie je předpokládat dobrou vůli. --Osidor (diskuse) 5. 10. 2023, 13:02 (CEST)[odpovědět]
Dobrým programem na Wikipedii je taky kolegialita, ale z vašich reakcí na diskusní stránce je patrné, že si z kritických hlasů neděláte těžkou hlavu, ostatně argumentace tím, že považujete za konsenzuální (jen) takovou editaci, která nebyla (v krátké době) revertována, dokládá značně posunuté vnímání. Ale to se řešilo v těch jiných diskusích, zde je potřeba jen připomenout, že není žádoucí při takto svéráznému přístupu k tomu, co lze považovat za konsenzuální nebo nespornou editaci, abyste směl k prosazování svých představ využívat bota. --Bazi (diskuse) 5. 10. 2023, 13:26 (CEST)[odpovědět]

Nevyřešeno nebo zamítnutoNevyřešeno nebo zamítnuto S dovolením bych v tuto chvíli tuto diskusi uzavřel tím, že příznak přidělen nebude. Kolega se zjevně nehodlá s ostatními wikipedisty příliš dohadovat (vizte například [1]), ovšem ochota dohadovat se a hledat konsenzus je podstatným předpokladem pro úspěšnou spolupráci. Tím spíše pro botovodiče. Je mi to osobně líto, protože po faktické stránce bych s některými jeho jazykovými názory souzněl, ale nelze podporovat způsob, jakým je prosazuje. --Tchoř (diskuse) 5. 10. 2023, 14:14 (CEST)[odpovědět]

Dobrý den, po čtvrt roce je již zřejmé, že neudělený robotický příznak mne jako uživatele omezuje v plnohodnotném editování, přes co bych se samozřejmě lehce přenesl, ale zdá se, že to především trápí jiné wikipedisty (např. Martin Urbanec, Draceane), kteří si naopak velmi přejí, abych svého robota konečně obdržel. Prosím Vás tedy snažně @Tchoř, vyplňte jejich upřímné přání. Věřím, že to pro ně bude velmi přínosné — a nakonec vlastně i pro mne. Pro pořádek opakuji, že příznak bota by měl i v tomto případě sloužit tak, jak je zcela obvyklé i ve všech jiných případech, tedy především pro rychlou opravu typografických či gramatických jevů, obvykle zcela nekontroverzní a neproblematické povahy; k takovým opravám či úpravám, k nimž není třeba ani konsensus, ani nic jiného, pouze rozum a cit. Díky.. --Osidor (diskuse) 10. 1. 2024, 02:18 (CET)[odpovědět]
KomentářKomentář @Osidor Prosím o splnění náležitostí: Uživatelská stránka robota s {{Bot}}, aktuální testovací editace z robotického účtu a reakce na výše vznesené připomínky s přihlédnutím k uplynulému času od poslední žádosti. --JAnD (diskuse) 10. 1. 2024, 14:28 (CET)[odpovědět]
ok.. --Osidor (diskuse) 10. 1. 2024, 16:39 (CET)[odpovědět]
Pokud by robot dělal tento typ editací, pak nevidím problém. Problém by mohl být v případě nekonsensuálních náhrad synonym či nestandardní kategorizace, jak tomu bylo před minulou žádostí. Druhý problém vidím v komunikaci botovodiče. Ale osobně jsem pro přidělení, co na to @Tchoř, Draceane:? --JAnD (diskuse) 10. 1. 2024, 21:13 (CET)[odpovědět]
Nebyl jsem pingnut, ale jako jeden ze čtyř českých byrokratů si dovolím přidat své vyjádření. Některé kolegovy úpravy (jako je například tato) jsou věcně správně. Komunikace botovodiče a nedávné věcně nesprávné hromadné úpravy jsou ale zásadním problémem. Vzhledem k reakcím jako jsou tyto [2] [3] nemám důvěru v kolegovu schopnost posoudit vhodnost editací z hlediska komunitní shody a reagovat na případné výtky.
Dával by mi ale smysl systém "bot s dohledem". Pokud by kolegové byrokraté a @Osidor souhlasili, dovedu si představit režim, kdy by kolega každou jednotlivou hromadnou úpravu článků předložil na WP:NB (či na jiné vhodné místo) k posouzení byrokratům, a následně ji provedl se souhlasem byrokrata. Příznak bota by pak mohl být časově i účelově omezen, a myslím, že by mohlo jít o rozumný kompromis mezi možnostmi žádost zcela zamítnout a zcela přidělit. Jakmile by mezi žádostmi kontroverzní položky (viz diffy výše) nebyly, bylo by možné příznak přidělit ve standardním režimu. Ačkoli toto není běžný způsob přidělení příznaku, vzhledem k okolnostem mi dává smysl. Co na tento návrh říkají kolegové? --Martin Urbanec (diskuse) 11. 1. 2024, 11:44 (CET)[odpovědět]
Díky, Martine, příznak na časově omezené období mne taky napadl. Pro Osidora to bude sice poněkud nepohodlné, ale většinou se robot spouští spíše nárazově a každý den bývá někdo z byrokratů k zastižení.
Provést vždy s robotem pár testovacích editací a požádat o přidělení včetně odhadované doby. Tím se dají odchytit i potenciálně problematické věci. --JAnD (diskuse) 11. 1. 2024, 16:46 (CET)[odpovědět]
Dobrá, M. Urbancovi slibuji, že se propříště zdržím POV komentářů, kterými označuji archivované zprávy na své diskusní stránce. Též jsem názoru, že podobné skryté jízlivé ad hominem narážky ničemu nepomáhají, ač jejich platnost je takřka vždy omezená a vždy jde jen o krátkodobou reakci na konkrétní interakci mezi dvěma wikipedisty, kteří se dostali do sporu, a nikdo by si z nich neměl nic dělat a přisuzovat jim nějakou větší váhu. Já ale například leckdy za větší nešvar, ba až hrubost a neomalenost považuji blokování uživatelů (nemám na mysli školní vandaly a JPVÚ) v případech, kdy lze vše urovnat slovem a kratičkou debatou, která vyjasní situaci. Editor, který napíše „Prosím, zadržte!“, bude v mých očích stát vždy výše, než jiný, který uloží 24h blok a ještě jej bude všelijak podivně zdůvodňovat. Domnívám se, že nikoli občasná jízlivost a horkokrevnost v bezvýznamných komentářích (třebaže do kolegiálního prostředí encyklopedie rovněž nepatří), ale teprve neupřímné blokování a kladení překážek v editování mají opravdovou moc každého otrávit a zarmoutit. Jde mi vskutku pouze o to, aby si mi již nikdo nestěžoval, že zahlcuji historii editací, na to, že nemám svého bota (jejž přitom stěžovatel blokuje svým tělem), na nějakou nevhodnou editaci/komentář z kwětna 1347, díkyž kterej příssnak Bota newhodný jest, zkrátka aby tyto stížnosti do budoucna oplývaly určitou upřímností, kvalitou a objektivitou, a skutečně se týkaly již pouze případné (ne)kvality editací od 13. 1. 2024, a ničeho jiného. Doplňuji/opakuji, že při hromadných editacích se vždy vynasnažím o výstižné zdůvodnění editace, případně mohu někdy snad i odkázat na svou diskusní stránku, kde editace předem rozeberu; v ojedinělých případech svůj editační záměr klidně představím Pod lípou, ale víc snad asi není třeba; vše ostatní by se již vymykalo rámci racionálního a pohodlného editování, které právě příznak bota ztělesňuje. Díky.. --Osidor (diskuse) 13. 1. 2024, 01:17 (CET)[odpovědět]
Vadí mě, že je kolega poněkud horká hlava a když narazí na odpor, tak se chová jak renegát (na diskuse se moc neohlíží a udělá si věci po svém i navzdory názoru ostatních). To nejsou dobré předpoklady u uživatele, který může během pár minut spustit stovky editací. Martine, pokud bys byl ochoten „patronovat“ práva na zkoušku, tak bych nicméně byl opatrně pro přidělení příznaku. — Draceane diskusepříspěvky 11. 1. 2024, 16:03 (CET)[odpovědět]
+1 --Osidor (diskuse) 13. 1. 2024, 01:19 (CET)[odpovědět]
Co se týká "rozumu a citu", byť se příkladmo nejedná zrovna o editaci typicky robotickou, z posledních dní patří mezi z mého hlediska dosti nesoudné toto ukvapené přejmenování článku pouhé dva dny po vzneseném návrhu, přičemž pro nové jméno ani nesvědčil vývoj diskuse u článku, ani pro něj nejsou dosud pořádné podklady v článku samotném. Pokud by podobnou míru "rozumu a citu" měly vykazovat editace prováděné roboticky, pak bychom se asi mohli dočkat velmi častého blokování a spousty dalších výhrad na diskusní stránce, pohříchu patrně přezíravě odbývaných jako dosud. --Bazi (diskuse) 10. 1. 2024, 14:51 (CET)[odpovědět]
Budeme doufat, že se tak nestane. „Pokud bot nepracuje správně nebo způsobuje potíže, zablokujte jej.“ Tím je řečeno vše, a zdejší diskuse nemusí nikterak bobtnat. --Osidor (diskuse) 10. 1. 2024, 16:39 (CET)[odpovědět]
Pokud si Martin Urbanec nebo Draceane velmi přejí, aby Osidorobot obdržel příznak bota, mohou mu ho coby byrokraté snadno přidělit. Máme tu snad mezi byrokraty dostatečně etablovanou zdravou kulturu, aby v tom mezi námi byla přiměřená důvěra v úsudek ostatních a nehrozily přehnané emoce či revertační války. Takže si kladu otázku, zda nedošlo ohledně jejich výroků k nějakému nepochopení či dezinterpretaci.--Tchoř (diskuse) 11. 1. 2024, 10:41 (CET)[odpovědět]

Dušan Kreheľ (bot): Nová úloha

[editovat | editovat zdroj]

Ahojte, informujem o prevádzke novej úlohy: Aktualizácia štatistických informacií v infoboxe o miest na Slovensku. Táto úloha už prebieha v súčastnosti aj na 4 iných Wikipédiach.

Ukážka na:

--Dušan Kreheľ (diskuse) 29. 3. 2024, 01:20 (CET)[odpovědět]

Úlohu pokladám za (nejako) schválenú (viď. Wikipedie:Pod_lípou#Dušan_Kreheľ_(bot):_Nová_úloha). --Dušan Kreheľ (diskuse) 23. 4. 2024, 09:06 (CEST)[odpovědět]

@Dušan Kreheľ: 1. prečo pls. spúšťaš hromadnú úpravu uprostred stále prebiehajúcej debaty o optimálnej forme riešenia? 2. prečo vkladáš referencie medzi číselnú hodnotu a jednotku? [4] Za mňa je takýto postup na blok bota. --Teslaton (diskuse) 23. 4. 2024, 10:30 (CEST)[odpovědět]

@Teslaton:
  1. Vyjadreniu k povoleniu/nepovolaniu úlohy boli kvázi 2 hlasy za, žiaden proti. … Optimálne riešenie, to nebola moja hlavná otázka diskusie. Nespokojnosť? „Hlasovať“ si mohol. … Prebieha diskusia o optimálnom riešení? A bude aj reálny schválený výsledok (zatiaľ ktovie)? Má to vplyv na úlohu? Ak áno, veď nie je problém neskôr akceptov nejaký záver diskusie. … Ma silný silný mandát úloha? Ak nie, môže sa kľudne jednať o jednorazovú akciu. Veď ďalšia aktualizácia by mala byť za rok.
  2. Podľa dokumentácie šablóny sa to nedá pridať za „jednotku“. Práva na úpravu šablóny nemám. Dnes je taký stav.
--Dušan Kreheľ (diskuse) 23. 4. 2024, 12:00 (CEST)[odpovědět]
V prvom rade a predovšetkým: debata zatiaľ nebola uzavretá. V druhom rade: minimálne štyria technickí redaktori tam vyjadrili pochybnosti o zmysluplnosti riešenia formou hromadnej úpravy článkov (keďže je to riešiteľné centrálnym zdrojom, či už cez WD úplne bez potreby lokálnych úprav, alebo cez tabular data na Commonse a úpravu š.), to mi príde ako dosť vzdialené od jasného konsenzu v prospech riešenia s hromadnou úpravu. Za tej situácie je (slušne povedané) hodne neseriózne vrhnúť sa „na drzovku“ do hromadnej úpravy. A čo sa týka citácií vrazených medzi hodnoty a jednotku, to by bolo samo o sebe dôvodom na samostatnú diskusiu, napr. na DS k infoboxu, ako to optimálne riešiť (aj keby sa nakoniec šlo cestou hromadnej úpravy), pretože toto je humáč. --Teslaton (diskuse) 23. 4. 2024, 12:18 (CEST)[odpovědět]
Jo, to moje "pro mě za mě si to importuj" (parafrázuju) není tak úplně jásavý souhlas s tím, že to je vlastně super. Zvlášť s tím, co tady píšeš. Ty refy u čísla jsou takové nějaké vošajslich. A obracet se k tomuhle řešení, protože "zatím kdoví kdy bude schválený výsledek" ... ale no tak. Taky jsme na WD dva měsíce neimportovali data z NK ČR, protože probíhaly dlouhý diskuse o tom, zda to je správně a jak to je správně. A byli jsme mezitím zablokovaní. --frettie.net (diskuse) 24. 4. 2024, 09:30 (CEST)[odpovědět]
Vhodnosti či nevhodnosti úlohy se nevěnuji, ale upozorňuji, že v některých článcích chybí seznam referencí. Pokud by byl postup aplikován na větší množství článků, bylo by vhodné to nějak ošetřit, ať není seznam zdrojů nutné doplňovat ručně do desítek či stovek článků. --David V. (diskuze) 23. 4. 2024, 12:03 (CEST)[odpovědět]
@David V.: Skontrolované. Ručné opravené. Infikovane boli: 14/211. --Dušan Kreheľ (diskuse) 23. 4. 2024, 14:22 (CEST)[odpovědět]
@Dušan Kreheľ: Diskusi moc nesleduji, ale rozhodně ji nepokládám za uzavřenou. Kromě vyjádření kolegů výše doplňuji: určitě použít výstižnější shrnutí editace než „aktualizace nějakých statistik“ (jakých?). [5] Je třeba použít standardní mezerování, ať se to zarovnává se zbytkem kódu (tj. mezery kolem = a |). Vkládat parametry na standardní místo a ne na konec infoboxu. Dále nevkládat hustotu natvrdo, infobox by ji měl počítat sám. Nepoužívat šablonu {{citace webu}}, což je pouze přesměrování. Takhle mi to zatím přijde jako nepromyšlená hurá akce a kromě bloku bych byl pro to i provedené editace vrátit zpět. — Draceane diskusepříspěvky 23. 4. 2024, 14:13 (CEST)[odpovědět]
@Draceane:
  • Zarovnanie by mohlo riešiť: Sorting of template call parameters.
  • Preberám dáta aj hustoty, tým pádom to chcem mať. Pokiaľ je to žiadosť len jedného používateľa, tak to nemienim zmeniť … Je nejaká garancia že sa o údaje o rozlohe niekto stará a ich aktualizuje (retóricky)?
  • Dáta sú z tabuliek, takže to nie je monografia. Skôr presnejší je ten anglický variant.
--Dušan Kreheľ (diskuse) 24. 4. 2024, 19:39 (CEST)[odpovědět]
@Dušan Kreheľ: Ad.2: Šablona to počítá automaticky. Není třeba to nijak udržovat.
Ad.3: {{citace webu}} je přesměrování na {{Citace elektronické monografie}}, takže jde primárně o to nezasévat zbytečně strojově redirecty na šablony. Jinak, periodikum to není, sborník ani kvalifikační práce taky ne, takže na to nejvíce sedí ta monografie. — Draceane diskusepříspěvky 24. 4. 2024, 19:42 (CEST)[odpovědět]
ad 1 – zarovnání – to jako že na úklid rozházený šablony po sobě pustíš dalšího svýho bota? Nebo to spojíš? Nebo třeba importuješ ta data do WD? --frettie.net (diskuse) 25. 4. 2024, 11:52 (CEST)[odpovědět]
@Draceane: k 1 – s nadýchom toho to bolo urobené aj s tým, že sa to môže urobiť multi-wikis … môže sa to spojiť … ja do WD zrejme nie, takže zostava commons tabuľka, ak to ináč robiť robiť (ale v krátkodobom čase by to určite nebolo) --Dušan Kreheľ (diskuse) 26. 4. 2024, 08:55 (CEST)[odpovědět]
@Dušan Kreheľ k 1 jsem se vyjadřoval já. Nejrozumnější je ten import, ten je jednoduchý – jde přes Open Refine nebo klidně v pythonu nebo node.js. Ale do toho se ti z mnoha důvodů nechce, což je škoda. Za mě to je i legislativně správně. Nicméně, pokud tedy zůstává jako možnost ta tabulka na Commons, tak je prvním krokem to, aby to šlo nějak rozumně řešit v iboxu automaticky. A to ideálně tak, aby to bralo data jen v případě, že nejsou přepsána lokálně. Máš někde nějaký příklad? --frettie.net (diskuse) 27. 4. 2024, 21:01 (CEST)[odpovědět]
@Frettie: Naimportujem akt. rozlohy aj počty obyvateľov na wd., následne stačí už len strojovo odstrániť z volaní IB dotyčné parametre (čo súčasne vyrieši aj stav tejto rozrobenej várky, nemá už preto asi zmysel to revertovať). Najprv by som ale rád doladil formáty výstupu a náležitosti generovaných cit., viď. Diskuse k šabloně:Infobox - sídlo světa#Slovenská obec: údaje z WD. --Teslaton (diskuse) 27. 4. 2024, 21:11 (CEST)[odpovědět]
@Teslaton Jasný, takhle to je lepší, to řešení navržený v té diskusi je pěkný. Dobrá práce!--frettie.net (diskuse) 27. 4. 2024, 22:57 (CEST)[odpovědět]

Dušan Kreheľ (bot) – Nová jednorazová úloha

[editovat | editovat zdroj]

Ahojte, chcel by som oznamiť o pláne jednorazovej úlohe s rozsahom zmeny maximálne 229 stránok pre stránky ktoré daný bot upravoval dňa 23. 4. 2024 s nasledujúcou činnosťou:

--Dušan Kreheľ (diskuse) 14. 5. 2024, 22:11 (CEST)[odpovědět]

Není to zbytečná editace? Ale v principu to asi nevadí, tak za mě po provedení pár testovacích editací v pořádku. Ale tohle neber jako pokyn "komunita souhlasí, můžu to rozjet".--frettie.net (diskuse) 15. 5. 2024, 01:07 (CEST)[odpovědět]
@Frettie: Mať to štandardizované je trochu profesionálnejšie. --Dušan Kreheľ (diskuse) 20. 5. 2024, 21:13 (CEST)[odpovědět]
Nejsme korporát ... --frettie.net (diskuse) 20. 5. 2024, 21:40 (CEST)[odpovědět]

Boli vykonané 3 testovacie úpravy:

--Dušan Kreheľ (diskuse) 19. 5. 2024, 15:08 (CEST)[odpovědět]