Napoleon Bonaparte

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Na tento článek je přesměrováno heslo Napoleon. Další významy jsou uvedeny v článku Napoleon (rozcestník).
Napoleon I.
Jacques-Louis David: Napoleon I. ve své pracovně v Tuilerijském paláci
Jacques-Louis David: Napoleon I. ve své pracovně v Tuilerijském paláci

Císař Francouzů
Ve funkci:
18. května 1804 – 6. dubna 1814
(9 let, 10 měsíců, 19 dní)
Nástupce Ludvík XVIII.

Císař Francouzů
Ve funkci:
20. března 1815 – 22. června 1815
(3 měsíce, 2 dny)
Předchůdce Ludvík XVIII.
Nástupce Napoleon II. (jako císař Francouzů)
Ludvík XVIII. (jako král Francie)

Ve funkci:
17. března 1805 – 11. dubna 1814
(9 let, 25 dní)

Protektor Rýnského spolku
Ve funkci:
12. července 1806 – 12. října 1813
(7 let, 3 měsíce, 7 dní)
Předchůdce Svatá říše římská
Nástupce Německý spolek

Protektor (zprostředkovatel)
Helvetské republiky
Ve funkci:
19. února 1803 – 19. října 1813
(10 let, 8 měsíce)
Předchůdce Helvetská republika
Nástupce Švýcarská restaurace

Ve funkci:
26. ledna 1802 – 17. března 1805
(3 roky, 1 měsíc, 19 dní)
Předchůdce Cisalpinská republika

První konzul
Ve funkci:
10. listopadu 1799 – 18. května 1804
(4 roky, 5 měsíců, 8 dní)
Předchůdce Direktorium

Narození 15. srpna 1769
Ajaccio, Korsika
Úmrtí 5. května 1821 (ve věku 51 let)
Longwood House, Svatá Helena
Choť Joséphine de Beauharnais
Marie Luisa
Rodiče Carlo Buonaparte
Laetitia Buonaparte
Děti Napoleon II. (1811–1832)
Alexandre (1810–1868)
Charles Léon (1806–1881)
Podpis Napoleon I., podpis

Napoleon I. Bonaparte (15. srpna 1769 Ajaccio5. května 1821 Svatá Helena) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815.

Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. V devíti letech odcestoval do Francie, kde se jako stipendista vzdělával na vojenských školách. Po smrti otce, ve svých 16 letech, převzal starost o rodinu, předčasně dokončil studia a v hodnosti podporučíka vstoupil do armády. Vzestup jeho vojenské kariéry nastal ve chvíli, kdy se jako dělostřelecký důstojník zasloužil o dobytí pevnosti Toulon (1793), za což byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1795 úspěšně potlačil roajalistické povstání v pařížských ulicích, stal se divizním generálem a převzal velení nad armádami vnitřní a pařížské oblasti. Následujícího roku byl na návrh Lazare Carnota vyslán Direktoriem do války s Rakouskem a pověřen velením nad francouzskou armádou v Itálii. Zde se chopil nabízené příležitosti, využil revolučního nadšení vojáků a řadou vítězství přinutil rakouský dvůr požádat o mír. V roce 1799, po nepříliš vydařeném tažení do Egypta, se Napoleon zapojil do politického převratu, který měl omezit moc dvou zákonodárných sněmoven ve prospěch mnohem silnější výkonné moci. To jej vyneslo do pozice vůdčího ze tří vládnoucích konzulů. Od roku 1800 zastával doživotní funkci prvního konzula a o čtyři roky později politickými machinacemi přiměl senát, aby jej zvolil francouzským císařem. Vládu si za téměř nepřetržitého válečného stavu podržel až do roku 1814, kdy byl po tragické kampani do Ruska vojsky VI. koalice zatlačen až k francouzské metropoli a vlastními maršály přinucen abdikovat. Posléze byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, odkud po necelém roce internace uprchl, vrátil se do Francie a bez jediného výstřelu opět obsadil císařský trůn. Francie se však dostala do vojenskopolitické izolace a obnovené císařství nepřežilo více než 100 dní. Veškeré Napoleonovy snahy skončily porážkou v bitvě u Waterloo, po níž abdikoval podruhé a vydal se do rukou spojenců. Ti jej odsoudili k doživotnímu pobytu na ostrově Svatá Helena, kde ve věku jednapadesáti let zemřel.

Za svůj život Napoleon svedl okolo šedesáti bitev, tedy více než Alexandr Makedonský, Hannibal, CaesarAlexandr Suvorov dohromady,[1] a po téměř celé další století byla vojenská teorie i praxe posuzována podle jeho pravidel a přizpůsobována jeho pojetí válečnictví.[2] Za Napoleonovy éry se Francie změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově strukturovanou společnost a určovala politický trend ve značné části Evropy. Mimo jiné uskutečnil i obsáhlou reformu vnitřní správy země a v roce 1804 vydal nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další evropské země[3] a dodnes tvoří základ francouzského práva.[4] Avšak Napoleonovo jméno nebývá spojováno jen se superlativy. Kdykoliv je připomínána jeho genialita a vytrvalost v úsilí o dosažení vytyčeného cíle, nezůstává opomíjena jeho lhostejnost k lidem, v nichž viděl jen prostředky a nástroje.[5] Díky tomuto přístupu sice dokázal ze svého národa získávat i skryté rezervy, avšak další památkou na jeho panování zůstává oběť více než milionu francouzských občanů, kteří zahynuli na četných evropských bojištích.[6]

Mládí[editovat | editovat zdroj]

Křídová kresba italského umělce jménem Pantornini: první známý Napoleonův portrét z roku 1783 (1785)

Napoleon Bonaparte (rodným jménem Napoleone di Buonaparte[pozn. 1]) se narodil v úterý 15. srpna 1769 v korsickém městě Ajaccio jako druhý syn nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty advokáta Carla Buonaparta a jeho ženy Laetitie roz. Ramolino.[pozn. 2] V mládí jeho myšlenky formovaly postoje korsických patriotů, kteří Francouze považovali za cizí utlačovatele.[11] Důvodem byla skutečnost, že ostrov byl vojenskou mocí připojen k Francii teprve tři měsíce před Napoleonovým narozením[12] a obyvatelé stále ještě pociťovali roztrpčení nad ztrátou politické samostatnosti.[13] V poměru s francouzskou aristokracií žila rodina Buonapartů ve velmi skromných poměrech, nouzí však netrpěla.[14][13] Otec, jenž se na ostrově těšil značné přízni,[15] byl asesorem (poradcem) královského soudu[16] a ve volných chvílích se věnoval zejména literární činnosti.[17] Na výchovou osmi dětí tedy dohlížela matka, jež je vychovala s láskou, nicméně poměrně tvrdě.[13] K tomu měla své důvody, jak dosvědčil později sám Napoleon:

Nic mi neimponovalo, měl jsem sklon k hádkám a rvačkám, nebál jsem se nikoho. Jednoho jsem bil, druhého jsem škrábal a všichni se mne báli. Nejvíce ode mne zakusil můj bratr Josef. Bil jsem ho a kousal. A ještě ho za to vyhubovali, neboť než se vzpamatoval ze strachu, utíkal jsem už matce žalovat. Tato vychytralost mi přinášela značný prospěch, protože jinak by mě matka byla za mou zálibu v pračkách přísně potrestala a nikdy by byla nestrpěla mou útočnost.[pozn. 3]
— Napoleon Bonaparte[13]

Když bylo Napoleonovi devět let, odvezl jej otec i s jeho starším bratrem Josefem do Francie. Zde ho nejprve umístil v autunské koleji, avšak ještě téhož roku byl jako stipendista přijat do vojenského učiliště ve městě Brienne. V této škole si velmi vytrpěl od studentů, kteří se mu posmívali pro jeho malou výšku a špatnou francouzštinu,[pozn. 4] přičemž podobné problémy řešil vulgárními a fyzickými útoky. I přes tuto nepřízeň pilně studoval a projevoval mimořádné nadání v matematice. Měl také výborné známky ze zeměpisu, dějepisu i jiných předmětů s výjimkou latiny a němčiny.[12] V patnácti letech své vzdělávání v Brienne úspěšně ukončil a v říjnu 1784 byl přijat do pařížské vojenské školy École Militaire, která se počítala k nejlepším ve Francii. Ale již po čtyřech měsících studia k němu dorazila zpráva, že jeho otec zemřel.[16] Rodina tak zůstala téměř bez prostředků a Napoleon, jenž se patrně domníval, že na staršího bratra není spolehnutí, převzal roli živitele rodiny.[20] Během prvního roku pak zdárně ukončil celé dvouleté studium a 30. října 1785 vstoupil do armády.[16]

Počátky vojenské kariéry[editovat | editovat zdroj]

Antoine-Jean Gros: Napoleonův portrét pořízený v roce 1802, tedy v období, kdy působil ve funkci prvního konzula Francouzské republiky

Poté, co se šestnáctiletému Napoleonovi podařilo úspěšně složit důstojnické zkoušky, byl přidělen k pluku La Fère–Artillerie, který byl posádkou při dělostřelecké škole ve Valence.[21] Zde se mu i přes hodnost podporučíka žilo velmi těžce, neboť větší část platu posílal matce. O to více se ve volném čase věnoval soukromému studiu vojenské historie, matematiky, zeměpisu, filosofie a osvícenské literatury 18. století.[22] V září roku 1786 si vyžádal dlouhodobou dovolenou a odcestoval na Korsiku, aby urovnal materiální situaci rodiny. Ke své jednotce, která se mezitím přesunula do Auxonne, se vrátil v červnu roku 1788. I na tomto novém místě pokračoval ve studiu a zde jej také o rok později zastihly události Velké francouzské revoluce. Pluk La Fère–Artillerie se připojil k povstalcům a Napoleon, který pochopil, že se otevřela cesta pro jeho kariéru, požádal dva a půl měsíce po vzpouře jednotky o další dovolenou.[23]

Do Ajaccia dorazil koncem září 1789 a neprodleně se zapojil do místního politického dění. Spolu se svým bratrem Josefem stál u počátků revolučního hnutí na ostrově. Na jejich písemnou výzvu Národní shromáždění odsouhlasilo zrovnoprávnění Korsiky s ostatními částmi francouzského království.[24] Současně byla udělena amnestie všem, kdo kdysi bojovali za nezávislost ostrova.[25] To umožnilo návrat i někdejšímu vůdci protifrancouzského odboje Pascalu Paolimu, jenž byl pro Napoleona po celé jeho dětství ústředním hrdinou.[26] Avšak starší muž, jehož Korsičané záhy zvolili předsedou direktoria departmentu a vrchním velitelem ozbrojených sil ostrova,[27] vystupoval vůči svému obdivovateli velmi chladně a brzy se ukázalo, že jejich cesty se neshodují. Snahou Paoliho byla korsická samostatnost, naproti tomu Napoleon viděl v revoluci nové možnosti nejen pro rozvoj ostrova, ale také pro svou kariéru.[28] Když tedy mladý dělostřelecký důstojník po několikaměsíčním pobytu ve svém rodišti zjistil, že veškeré jeho snahy zůstávají bez větších výsledků, odcestoval zpět do Auxonne. Aby matce ulehčil v rodinných výdajích, odvážel s sebou i mladšího bratra Ludvíka.[29]

Průčelí Napoleonova rodného domu v Ajacciu

U své jednotky byl v červnu 1791, po šesti letech služby, povýšen na poručíka a zároveň převelen ke 4. dělostřeleckému pluku ve Valence. Ve městě, jež stálo na počátku jeho vojenské kariéry, jako jeden z prvních vstoupil do jakobínského Spolku přátel konstituce a záhy se stal jeho tajemníkem.[30] Tři měsíce po povýšení požádal o další dovolenou, tentokrát dvanáctitýdenní. Opět se vrátil na Korsiku, kde se nechal zvolit podplukovníkem praporu dobrovolníků (což mělo za následek jeho odchod z dělostřeleckého pluku) a definitivně se odcizil s Pascalem Paolim. Navíc se 8.–12. dubna 1792 Bonapartovi dobrovolníci střetli s řádnou armádou, přičemž byly ztráty jak v řadách vojáků, tak mezi civilisty.[31]

Kvůli této akci, při níž se dokonce pokusil obsadit pevnost v Ajacciu, byl Napoleon povolán do Paříže, aby se po udání svých nepřátel zodpovídal u výboru vojenského ministerstva. Do francouzské metropole dorazil koncem května[32] a bez větších problémů se mu podařilo dosáhnout toho, že proti němu vedená záležitost byla zamítnuta. Díky skvělé politické reputaci byl na svou žádost opět umístěn ke 4. dělostřeleckému pluku a posléze povýšen do hodnosti kapitána.[31] Tento rok, nedlouho poté, co se 10. srpna stal nahodilým svědkem útoku chátry na Tuilerie, si vyžádal ještě jednu dovolenou a opět se vrátil na rodný ostrov, kde zůstal plných osm měsíců. Znova se chopil velení pluku dobrovolníků a zúčastnil se nevydařené invaze na Sardinii. Průběh akce, jež byla podniknuta z iniciativy pařížských vládních činitelů, byl však značně zmatený. Napoleon byl jediným velitelem, který podal profesionální výkon a svými dělostřeleckými bateriemi umlčel pevnosti na ostrově La Maddalena.[33]

Po této vojenské operaci, která byla díky politické motivaci čelních korsických představitelů předem odsouzena k nezdaru,[34] označil Napoleonův bratr Lucien v jakobínském klubu v Toulonu korsického předsedu direktoria za zrádce republiky, načež pařížský Konvent vydal rozkaz k Paoliho zatčení. V reakci na toho rozhodnutí korsický vůdce vyzval lid k válce za nezávislost a bratři Buonapartové byli odsouzeni k veřejnému prokletí.[35] Jejich rodný dům byl vydrancován a Napoleonovi, kterého zakrátko následovala i matka spolu s jeho bratry a sestrami, se jen za velkých obtíží podařilo emigrovat do Francie.[36] Mladému uprchlíkovi pak nezbylo, než se ze svého nedostatečného platu postarat o celou rodinu a sám žít v ještě větší nouzi.[37]

Krátce po svém posledním návratu z Korsiky byl Napoleon převelen k Italské armádě (francouzská armáda operující v Itálii). Cestou na nové působiště navštívil svého politického ochránce a přítele Jeana Christopha Salicettiho, který byl jedním ze dvou politických komisařů u armády obléhající francouzské přístavní město Toulon, kde vypuklo povstání proti pařížské vládě, jež bylo podpořeno anglickým a španělským loďstvem. Jelikož byl v průběhu bojových akcí zraněn velitel dělostřelectva Dommartin, nabídl Salicetti Napoleonovi zaujmout uvolněný post. Mladý Korsičan s tímto zařazením souhlasil a 18. září 1793 se před Toulonem ujal svých nových povinností.[36] Avšak obléhání pod vrchním velením generála Carteauxe probíhalo značně amatérským způsobem, Bonaparte se tedy k překonání nepřátelského odporu pokusil navrhnout novou koncepci. Nicméně návrh nebyl vrchním velitelem přijat, povolení k jeho provedení obdržel teprve ve chvíli, kdy jej podpořil vlivný komisař Konventu Gasparin, který stál za vystřídáním Carteauxe generálem Dugommierem.[38] 14. prosince 1793 zahájily Napoleonem nově rozmístěné baterie palbu proti britskému opevnění Fort Mulgrave, přezdívanému Malý Gibraltar, a v noci ze 17. na 18. prosince došlo ke generálnímu útoku. Úvodní nápor třech proudů, kterým velel generál Dugommier, byl obránci odražen, teprve nápor čtvrté kolony pod přímým Bonapartovým velením přinesl úspěch (při postupu byl pod Napoleonem zastřelen kůň a při závěrečném útoku utržil ránu bodákem na stehně). Anglické a španělské lodě, které byly v důsledku této akce vystaveny střelbě republikánských děl, odpluly pryč z města. Boje sice trvaly ještě celý následující den, ale to již nic nezměnilo na skutečnosti, že Toulon padl.[39]

Francouzský generál[editovat | editovat zdroj]

Horace Vernet: Napoleon se v bitvě u Arcole snaží osobní statečností povzbudit své jednotky při postupu přes arcolský most

Úspěch, kterého Napoleon dosáhl u Toulonu, se stal pro mladou generaci 19. století symbolem náhlého a rychlého obratu na životní dráze.[40] V pouhých čtyřiadvaceti letech mu vynesl hodnost brigádního generála a také důvěru tehdy vládnoucí strany jakobínů.[41]

6. února 1794 byl Napoleon jmenován velitelem dělostřelectva v Italské armádě, v této pozici však působil jen necelých šest měsíců, neboť 9. thermidoru r. IIIfranc. (27. červenec 1794) došlo v Paříži k převratu, v jehož průběhu politickou moc převzal Konvent a čelní vůdci jakobínů byli pozatýkáni a dalšího dne popraveni. Spolu s touto akcí došlo k vlně zatýkání osob blízkých popraveným jakobínům a 11. srpna byl zatčen i Napoleon.[pozn. 5] Komisaři, kteří jej vyšetřovali, však neshledali na jeho osobě nic kompromitujícího, a proto byl po čtrnácti dnech věznění propuštěn. Posléze se jako velitel dělostřelectva účastnil expedice, jejíž úkolem bylo dobýt z rukou paolistů Korsiku, avšak výprava narazila britské námořnictvo, které ji přinutilo k návratu.[43] Bonaparte tedy odcestoval do Paříže, kde mu byla učiněna nabídka stát se generálem pěchoty ve Vendée. Tuto alternativu uplatnění však odmítl, prodloužil si zdravotní dovolenou a setrval ve francouzské metropoli. Zde v opotřebované uniformě navštěvoval místa, kde se scházela politická elita, a snažil se na sebe upozorňovat předkládáním plánů a návrhů, avšak vzhledem k jakobínské minulosti pro něj bylo velmi složité se prosadit.[44] Jeho memoranda, v nichž navrhoval novou strategickou koncepci pro Italskou armádu, však nakonec zaujala vlivného politika Douleceta de Pontécoulant, díky němuž byl Bonaparte 19. srpna 1795 jmenován šéfem topografického oddělení Výboru veřejného blaha.[45]

Další obrat v Napoleonově kariéře nastal v druhé polovině téhož roku, když ve většině pařížských sekcí došlo k velké roajalistické revoltě. 13. vendémiairu r. IVfranc. (5. října 1795) byl narychlo zařazen do Vnitřní armády pod velení Paula Barrase, což mu umožnilo dát rozkaz Joachimu Muratovi, aby se v čele 21. pluku jízdních myslivců zmocnil čtyřiceti děl z vojenského tábora Sablons u Neuilly. Většinu těchto zbraní pak rozmístil severně od sídla Konventu v paláci Tuilerie a ještě téhož dne jimi zcela rozvrátil útok čtyřnásobné přesily povstalců.[46] Tento čin mu vynesl hodnost divizního generála a velení nad Vnitřní armádou.[pozn. 6][47]

Napoleon přesto stále nebyl spokojen a toužil po jiné výzvě – velet vojákům v Itálii. V tomto směru vyvinul značné úsilí a své strategické záměry předložil členu Výkonného direktoria Lazare Carnotovi, který pochopil, že jde o ambiciózní projekt, jenž má naději na úspěch.[48] 23. února 1796, po několika vzájemných rozhovorech, Carnot navrhl Bonapartovo jmenování do čela Italské armády a tento post mu byl přidělen po demisi jejího dosavadního velitele generála Schérera 2. března.[49] Následovaly přípravy k odjezdu, v jejichž průběhu (8. března) Napoleon pojal za choť o šest let starší Joséphine de Beauharnais, s níž se patrně seznámil krátce po událostech z 13. vendémiaire.[50] Již tři dny po svatbě kvapně zamířil do hlavního stanu Italské armády ve městě Nizza, kam dorazil 27. března.[51] Nazítří pak vydal svou první a nejspíše nejslavnější proklamaci, jakou ke svým vojákům kdy pronesl:[52]

Vojáci, jste skoro nazí, špatně živení; vláda vám dluží mnoho a dát vám nic nemůže. Vaše trpělivost a odvaha, kterou jste vprostřed těchto skal prokázali, jsou obdivuhodné, avšak nepokrývají vás slávou ani leskem. Chci vás dovésti do nejúrodnější roviny světa. Bohaté provincie, veliká města upadnou ve vaši moc. Dobudete cti a slávy a bohatství. Vojáci italští, bude vám scházeti odvaha anebo vytrvalosti k tomu?
— Napoleon Bonaparte[53]
François Bouchot: Státní převrat z 18.–19. brumairu 1799. Členové opozice Rady pěti set křičí na Bonaparta: „Pryč s tyranem!“ „Pryč s Cromwelem!“ „Postavit diktátora mimo zákon!“ Napoleon byl natolik zaskočen, že se nezmohl na verbální odpor a musel z budovy uprchnout pod ochranou granátníků. Ti byli nakonec nuceni poslance z parlamentu vytlačit svými bodáky[32]

V několika příštích dnech pak Napoleon v rychlosti zkonsolidoval a zrevidoval síly vojska a 5. dubna vyrazil proti nepříteli. Na italské území vstoupil po čtyřdenním pochodu alpskými průsmyky a jeho vojáci se zanedlouho zapojil do bojových operací.[54] Během následujících dvou týdnů pak svedl šest vítězných bitev s rakousko–piemontskými sbory,[55] přičemž projevil pohrdání před osobním nebezpečím a odvahu hraničící s drzostí.[56] Bleskovým postupem přinutil Piemont uzavřít s Francií mír a brzy poté (7. května) se jeho muži přepravili přes řeku Pád, aby mohli pokračovat v boji s Rakušany. Napoleon dosáhl dalších vítězství v bitvě u Lodi, obsazením Milána, v bitvě u Castiglione, v bitvě o arcolský most, v bitvě u Rivoli aj. a postupně zatlačil rakouské jednotky až k Vídni. U císařského dvora blízkost Francouzů vyvolala paniku, v jejímž důsledku se císař František rozhodl 7. dubna 1797 zažádat o příměří.[57] To nebylo přerušeno ani po jeho vypršení a po sérii jednání obě strany podepsaly finální podmínky mírové smlouvy (17. října). Napoleon se vrátil do Paříže, kde byl na jeho počest v Louvru uspořádán banket a navíc byl jmenován členem matematické sekce francouzské Akademie.[58]

V roce 1798 byl Napoleon pověřen velením připravované invaze do Velké Británie. Tuto akci však vzhledem k síle anglického loďstva pokládal za hazard, místo ní tedy Direktoriu navrhl expedici do Egypta, jejíž realizaci již dříve nastínil ministr zahraničí Talleyrand.[59] Francii mělo dobytí této země otevřít cestu k Orientu a připravit jí pozici k možnému vyhnání Britů z Indie.[60] Oficiální velení výpravy obdržel Napoleon 5. března[61] a již 19. května flotila lodí s jeho muži zamířila přes Maltu k africkému pobřeží. Při plavbě se Francouzům podařilo se štěstím uniknout britskému loďstvu pod velením admirála Nelsona a 1. července celé uskupení dorazilo k Alexandrii. Toto pobřežní město padlo do Napoleonových rukou již následujícího dne, čímž se mu otevřela cesta na Káhiru.[62] 21. července se za pochodu vítězně střetl s Egypťany v bitvě u pyramid a dalšího dne se zmocnil i samotné egyptské metropole.[63] Nadšení z dosažených vítězství na souši však zkalil neúspěch na moři, neboť 1. srpna se admirálu Nelsonovi podařilo porazit francouzskou flotilu v bitvě u Aboukiru,[64] čímž se Napoleon dostal do naprosté izolace. 31. ledna 1799 tedy zahájil ofenzívu do Sýrie a postupně dobyl El ArishJaffu a oblehl Akru.[65] Vojsko však bylo před hradbami města postiženo morovou epidemií a Napoleonovi nezbylo než ustoupit zpět ke Káhiře.[66] 25. července sice porazil turecké vojsko ohrožující Alexandrii v pozemní bitvě u Aboukiru,[67] ale již v této chvíli mu bylo zřejmé, že egyptské tažení se stalo slepou uličkou jak ze strategického, tak z jeho osobního hlediska. A to tím spíše, že po střetnutí u Aboukiru obdržel informace, že Francie utrpěla od spojených rusko-rakouských sil zdrcující porážky a domácí politická scéna spěje k další nezadržitelné krizi.[68]

Všechny tyto okolnosti nakonec stály za Napoleonovým rozhodnutím ráno 22. srpna 1799 potají odplout do Francie a zanechat celé vojsko v Africe. V Paříži jej bouřlivě vítaly davy občanů jako hrdinu a dobyvatele, který přijel, aby zachránil svoji zemi.[69] Nejhorší tíseň však již minula, a tak se záhy zapletl do politického převratu zorganizovaného členem Direktoria Emmanuelem Josephem Sieyèsem, jenž zamýšlel omezit moc dvou zákonodárných sněmoven ve prospěch mnohem silnější výkonné moci.[70] Naivně se domníval, že se Napoleon spokojí pouze s rolí povolného vojenského nástroje.[71] Sám Bonaparte nic ohledně převratu nenavrhoval, neboť plán již byl připraven a vybroušen do nejmenších podrobností.[72] Obratně však využil nabízené příležitosti a po událostech 18. –19. brumairu r. VIIIfranc. (9.–10. listopadu 1799), kdy za dramatických okolností zanikly jak Direktorium, tak i Rada starších a Rada pěti set, byl po novém a zinscenovaném zasedání Rady pěti set jmenován prvním ze tří konzulů. V jeho pravomoci bylo iniciovat tvorbu všech zákonů, jmenovat ministry a činitele, vyhlašovat válku a uzavírat mír. Funkce dalších dvou konzulů byla pouze poradní a konzultativní.[73] I když se Sieyès, jenž se snažil ústřední vládu získat pro sebe, pokoušel limitovat Bonapartovu moc formálními omezeními, ničeho nedosáhl, neboť za třicetiletým Korsičanem stála armáda.[73] Také francouzský národ toužící po nalezení stability vyjádřil v plebiscitu ze 7. února 1800 Napoleonovi i nové ústavě výraznou podporu (pro hlasovalo 3 011 007 voličů, nesouhlas jich vyjádřilo 1562).[74]

První konzul[editovat | editovat zdroj]

Jacques-Louis David: Bonaparte při přechodu Alp (Museé de Versailles). Námět tohoto idealizovaného plátna Napoleona v průsmyku Svatého Bernarda vyjadřuje protiklad mezi klidnou energií jezdce a bujným pohybem koně, který se lekl propasti zející krok od jeho nohou[75]

Spolu s vypracováním nové ústavy čekala na Napoleona řada dalších úkolů spojených s rekonstrukcí Francie. Na domácí frontě to byla zejména finanční situace. Vyprázdněnou státní kasu postupně zacelil důsledným spořením, kontrolou vynaložených financí a daňovou politikou, jež měla zcela jasně vymezený obsah.[76] Nelze opomenout ani vysoké půjčky získané v Nizozemí a Itálii[77] a založení Francouzské banky (1. ledna 1800).[78] Pokud jde o daně samotné, Napoleon značně zvýšil daň nepřímou, zato výrazně snížil daň přímou. Uvědomoval si též, že pro stát je prospěšná podpora podnikání, přičemž za prvořadý zájem považoval rozvoj průmyslu.[76] Současně důkladně zreorganizoval celý centrální systém státní správy,[74] k boji proti roajalistům a jakobínům vytvořil silný a rozvětvený policejní aparát (dlouholetým ministrem policie byl Joseph Fouché)[79] a kritiku umlčel opatřením z 27. nivôsu r. VIIIfranc. (17. ledna 1800), jež zastavilo tisk šedesáti z celkových sedmdesáti tří vycházejících časopisů.[80] Během prvního půl roku se též vypořádal s rostoucí vlnou loupežnictví podél pozemních komunikací a výrazně utlumil stále doutnající roajalistické povstání ve Vendée.[81]

Paul Delaroche: první konzul překračuje Alpy. 20. května 1800 při legendárním přechodu Alp překonal Napoleon Velký Svatobernardský průsmyk. Výstup podnikl na mule, kterou vedl za ohlávku místní horský vůdce jménem Dorsaz.[82]

V rámci vnitrostátních aktivit, které souvisely se správou státu, se Napoleon pustil i do budování vojenské moci, neboť armády II. koalice získaly zpět celou Itálii a stály na hranicích Francie. Již od 1. ledna, oficiálně teprve od 7. března 1800, začal s nejvyšším možným utajením vytvářet novou, takzvanou Záložní armádu (Armée de Réserve). Místem shromažďování vojsk bylo město Dijon a jeho blízké okolí.[83] Zároveň s organizováním nové úderné síly první konzul posiloval Rýnskou armádu generála Moreaua a vydal pokyny veliteli Italské armády André Massénovi, aby pouze odvracel pozornost Rakušanů.[84] Osobně se odebral do Dijonu 6. května, odkud zamířil do Ženevy, kam směřovaly jednotlivé celky Záložní armády. 14. května dostali vojáci povel vyrazit k pochodu, aby nepříteli vpadli do týlu průchodem Alp skrze Velký Svatobernardský průsmyk a Svatogotthardský průsmyk. Mezi 17.–22. květnem dosáhly hlavní francouzské síly Lombardie a 2. června vstoupily do Milána.[85] V dalších dnech pak Napoleon rozptýlil svou armádu v domnění, že se nepřítel bude snažit vyklidit Alessandrii a ustoupí směrem přes řeku Pád. Jeho protivník baron Michael von Melas však místo ústupu soustřeďoval své síly a 14. června udeřil na značně oslabenou francouzskou armádu u hospodářské usedlosti s názvem Vella di Marengo. Naprosto zaskočený Napoleon nebyl s to silnějšímu soupeři vzdorovat a záhy bylo zřejmé, že bitva u Marenga se stane jeho výrazným neúspěchem. Po páté hodině odpolední však na bojiště dorazilo 5000 mužů generála Desaixe, který osobně zvrátil průběh střetu ve francouzské vítězství, ačkoliv sám v bitvě zahynul. Následujícího dne podepsaly obě strany příměří, podle nějž se měli Rakušané stáhnout severně od řeky Pád.[86] Napoleonovi, jenž se krátce po vítězství vrátil do Paříže, dopomohl triumf k upevnění pozice prvního konzula i přesto, že bitva u Marenga válku neukončila. Nepřátelství mezi oběma stranami bylo v listopadu téhož roku obnoveno a k definitivnímu rozhodnutí došlo až po vítězství generála Moreaua v bitvě u Hohenlindenu (3. prosince). Teprve poté byla 9. února 1801 mezi Francií a Rakouskem v Lunéville podepsána mírová smlouva.[87]

11. ledna 1802 dorazil první konzul Bonaparte do Lyonu, kde bylo zahájeno zasedání Poradního shromáždění Cisalpinské republiky. V jeho průběhu pronesl projev, v němž shromážděným delegátům navrhl zřídit Italskou republiku. Mezi přítomnými tím vzbudil značné nadšení a po ukončení zasedání byl zvolen italským prezidentem.[88] 11. floreálu roku Xfranc. (1. května 1802) vydal zákon o veřejném vyučování, jímž zřizoval veřejná lycea na území celé Francie. Položil tak základ státního vzdělávacího systému (Université de France), který v pozdějších letech ještě doplnil dekrety z 10. května 1806 a 7. března 1808. Tato nařízení rozdělila vzdělávací stupně na základní, střední a vyšší a navíc umožňovala Napoleonovi nebo jeho zástupci, velmistru university, předepisovat osnovy a školský řád a jmenovat veškerý personál školních institucí.[89][90] Na diplomatické frontě se Napoleon pokoušel urovnat poměry s Velkou Británií, a jeho snaha se nakonec stala úspěšnou, když se zástupci severního souseda uzavřel v Amiensu 22. března 1802 mírovou smlouvu. Nadále se také věnoval upevňování svých pozic, přičemž se mu podařilo Státní radu zbavit všech pravomocí podílet se na přípravě zákonů.[91] Zanedlouho pomocí neústavních machinací zorganizoval referendum, ve kterém byl 29. července 1802 zvolen doživotním konsulem a 2. srpna jej byl vyšachovaný senát nucen do tohoto úřadu potvrdit.[92] 24. prosince téhož roku byl na Napoleona odjíždějícího na představení do opery spáchán atentát. Následné vyšetřování prokázalo, že za výbuchem pekelného stroje nedaleko jeho kočáru stáli příslušníci strany Šuanů.[93]

V únoru 1803 Napoleon vyvinul mocenský nátlak na švýcarské povstalce, kteří se ozbrojenou mocí postavili proti uspořádání země podle diktátu francouzského Direktoria, a po podepsání listiny Acte de médiation se stal protektorem (zprostředkovatelem) Helvetské republiky (19. února).[94] V květnu téhož roku vyprovokoval další válku s Velkou Británií a přestože jeho ostrovní soused disponoval značnou námořní převahou, velmi intenzivně se zabýval realizací invaze přes Lamanšský průliv.[95] Byl si naprosto jist svým vítězstvím a proto začal i ve zbytku Evropy uplatňovat agresivní politiku.[96] 5. června 1803 anektoval Hannoversko a 21. března 1804 nechal z území Bádenska unést a po zinscenovaném procesu popravit blízkého příbuzného bývalého francouzského krále Ludvíka XVI., vévodu Antoina d'Enghien. K tomuto skutku jej vedly zejména indicie, které naznačovaly, že mladý příslušník rodu Bourbonů je zapleten do spiknutí připravovaného britskými agenty, jehož cílem byl státní převrat a Napoleonova násilná smrt.[97] Téhož měsíce Napoleon vydal nový občanský zákoník (Code civil nebo Code Napoleon), jenž se stal oficiálním pilířem francouzské právní vědy.[98] Přes mnohé novely zůstává doposud základem francouzského občanského práva[4] a jím formulované zásady ovlivnily občanské zákonodárství v mnoha jiných zemích.[3] Byl koncipovaný řadou právních expertů své doby (Tronchet, Bigot de Prémaneneu, Cambacérès, Malleville aj.) a Napoleon často zasahoval do utváření jednotlivých návrhů. Po svém vyhlášení zákoník obsahoval 2281 článků a definitivně odstraňoval feudalismus a jakékoliv stopy lenního práva. Dále například potlačil práva prvorozených a stanovil dělbu majetku mezi všechny dědice mužského pohlaví, formálně uznal oprávněnost dřívějšího prodeje státních pozemků zkonfiskovaných církvi a emigrantům či stanovil další podmínky dědictví a rozvodů.[99]

K uskutečnění dalších ambicí Napoleonovi dopomohly obě odhalená spiknutí usilující o jeho život. Pod záminkou, že má v úmyslu zmařit pokusy budoucích atentátníků zavedením dědičného následnictví, přiměl senát, aby jej 18. května 1804 jmenoval císařem. Impozantní korunovace pak proběhla 2. prosince téhož roku za přítomnosti papeže Pia VII. v katedrále Notre–Dame v Paříži.[100]

Císař Francouzů[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku První Francouzské císařství.

Vláda v letech 1804–1805[editovat | editovat zdroj]

James Gillray: Vánoční pudink v ohrožení neboli státní labužníci si pochutnávají na un Petit Soupe. Karikatura z roku 1805 poukazující na územní hrabivost britského premiéra Williama Pitta a francouzského císaře Napoleona.[101]
Jacques-Louis David: epizoda z Napoleonovy korunovace. Jelikož Napoleon dobře chápal důležitost symbolů, vytrhl při církevním obřadu papeži korunu z ruky a za císaře Francouzů se korunoval sám. Posléze korunoval svou manželku Josefinu (výjev na obraze) a po oficiálním uvedení na trůn převzal rituální symboly moci raně středověkého francouzského monarchy: říšské jablko, žezlo a meč.[102][pozn. 7]

V červnu 1804 Napoleon k Francii připojil Ligurskou republiku a v květnu 1805 podnikl vítěznou cestu po Itálii a nechal se korunovat italským králem (26. května).[96] Avšak jeho územní rozpínavost a bezohledné počínání již dlouhodobě vzbuzovaly hněv a nelibost u cara Alexandra I., který se od roku 1803 prozatím neúspěšně pokoušel uzavřít protifrancouzskou útočnou alianci s vládci Rakouska a Pruska.[105] K nejvýraznějšímu ochlazení francouzsko-ruských vztahů došlo po popravě vévody d'Enghien v druhé polovině roku 1804,[pozn. 8] nicméně Napoleon nechápal důvod carova jednání a společně se svými diplomaty se domníval, že jde jen o dočasnou záležitost.[107] Ruský panovník však zatvrzele usiloval o spojenectví s některou z evropských velmocí a nakonec se jeho pověřencům podařilo dosáhnout úspěchu ve Velké Británii, se kterou uzavřel dohodu 30. března 1805. K alianci se po diplomatickém nátlaku následně připojil i rakouský císař František I., kterého proti Francii popudila zejména Napoleonova anexe Janovska a Luccy.[108] K podepsání britsko-rusko-rakouské spojenecké deklarace, jíž vznikla III. koalice, došlo 28. července téhož roku.[109]

Aby se Napoleon vyhnul obranné válce na několika frontách, rozhodl se zaútočit na nejbližšího nepřítele, kterým bylo Rakousko, a posléze se vypořádat s Rusy.[110] Tažení se účastnilo na 200 000 francouzských vojáků bývalé Anglické armády (sbory, jež byly připraveny u Lamanšského průlivu na invazi do Británie),[111] která pro tuto kampaň nesla nové Napoleonovo přízvisko Grande Armée d'Allemagne – Velká německá armáda (všeobecně se nazývá jen Grande Armée – Velká armáda).[111] Francouzští vojáci tedy místo připravovaného vylodění vyrazili v sedmi proudech do Bavorska, kde své síly soustřeďoval podmaršálek Mack. Při namáhavých pochodech se přesunovali rychlostí 25–30 km za den,[112] aniž by rakouský vrchní velitel tušil, kde se objeví.[113] Dne 7. října dorazily sbory francouzských maršálů Soulta, Davouta a Lanese a Muratovo jezdectvo k Dunaji, který překročily 60 kilometrů v Mackově týlu.[114] O několik dní později byl podmaršálek i s většinou rakouské armády obklíčen u Ulmu, kde také 20. října před svým protivníkem kapituloval. Z obklíčení ho nevyprostila ani Podolská armáda ruského generála Kutuzova, již vyslal Rakušanům na pomoc jejich spojenec car Alexandr I. V průběhu pokračujícího tažení padla do francouzských rukou i Vídeň a Napoleon se ve stopách ustupujících Rusů vydal na Moravu. Zde rozdrtil vojska koalice v bitvě u Slavkova, čímž přinutil Rakušany, aby s ním 26. prosince uzavřeli tzv. prešpurský mír, jenž pro ně znamenal ztrátu italských a velké části německých území.[115]

Vláda v letech 1806–1808[editovat | editovat zdroj]

Válka v Prusku a Polsku[editovat | editovat zdroj]

Antoine Jean Gros: Napoleon v bitvě u Jílového. Toto nesmírně krvavé střetnutí, ve kterém si ani jedna ze stran nedokázala pro sebe získat rozhodující výhodu, stálo Napoleona 23 000 mužů, přičemž ztráty nepřítele byly obdobné. Obě armády se posléze stáhly do zimních kvartýrů, kde se zotavily a čekaly na další posily.[116]

Po oslnivém vítězství u Slavkova se Napoleon ocitl na vrcholu slávy.[117] Upřímně si přál evropský mír,[118] avšak zbytky III. koalice stále ještě existovaly; ruský car Alexandr I. s Napoleonem odmítl jednat bez dalšího boje a debakl v námořní bitvě u Trafalgaru zmařil francouzské naděje na invazi do Anglie. Navíc i v prozatím neutrálním Prusku začaly sílit protifrancouzské válečné tendence.[pozn. 9] Napoleon se proto rozhodl upevnit vládu nad částí Německa vytvořením Rýnského spolku,[121] čímž se zapříčinil o definitivní zánik Svaté říše římské. Své mocenské ambice rozšířil také v Itálii, když v první polovině roku 1806 nařídil maršálu Massénovi obsadit Papežský stát a pevninskou část Království obojí Sicílie.[122] Smrtí britského premiéra Williama Pitta se Napoleonovi nakonec otevřela možnost jednat s ostrovní zemí o míru, ale jeho ratifikace se ukázala být nemožnou.[123][pozn. 10]

V prvních měsících druhé půlky roku 1806 se začala vyostřovat situace v Prusku. I přes zjevně nepřátelské nálady Napoleon do poslední chvíle s válečnými přípravami váhal[125] a věřil, že krize bude zažehnána.[126] K tomu však nedošlo, neboť 15. září se jeho nepřátelé sjednotili ve IV. koalici, v níž byly zainteresovány Anglie, Švédsko, Rusko a Prusko.[126] Počátkem podzimu pak Prusko vyslalo k Napoleonovi ultimátum, které bez odezvy vypršelo 7. října. Francouzský císař neváhal a druhého dne jeho armáda překročila hranice Saska. O týden později (14. října 1806) Napoleon porazil část pruské armády v bitvě u Jeny a hlavní část nepřátelských sil ve stejnou dobu rozdrtil v bitvě u Auerstedtu maršál Davout. Během jediného dne tak přestala pruská armáda existovat jako bojová síla. Její ztráty činily 45 000 mrtvých, zraněných a zajatých, dále přišla o 200 děl a porážka v ní vyvolala naprostý morální rozklad.[127] V reakci na tento kolaps zažádal pruský král 22. října o mír, Napoleon si však při zdlouhavém jednání s vyslanci Fridricha Viléma, jenž uprchl do Königsbergu, záměrně kladl nesplnitelné podmínky, neboť po příměří ani míru s Pruskem netoužil.[128] 26. října vstoupila francouzská vojska do Berlína a v průběhu dalších bojů se Francouzi převalili přes celé Západní Prusko až k břehům Baltského moře, přičemž zajali tisíce nepřátelských vojáků.[129]

Válka se však nechýlila ani zdánlivě ke konci. 21. listopadu podepsal Napoleon dekrety o zavedení kontinentální blokády, jež uzavírala přístavy Francií ovládaných zemí anglickému exportu i importu. Přestože byl poražen jeden nepřítel a druhý měl pocítit tvrdý ekonomický tlak, další se již rýsoval na obzoru. Car Alexandr I. se pomalým tempem šinul na pomoc pruskému panovníkovi. Napoleon se rozhodl Rusy předejít a v prvním listopadovém týdnu jeho sbory vpadly do Polska. Místní vyšší vrstvy vnímaly francouzského císaře jako obnovitele polské samostatnosti, avšak ten se k podobné myšlence choval poměrně chladně.[130] 26. prosince se Napoleon s Rusy střetl v bitvě u Pultuska, v níž ze strategického hlediska dosáhly vítězství francouzské jednotky,[131] avšak zima i vyčerpání vlastních vojáků jej přinutily armádu uložit do zimních kvartýrů.[116] Sám odjel do Varšavy, kde zavalen prací a starostí o armádu prožil první fázi milostného románku s polskou vlastenkou, hraběnkou Marií Walewskou.[132] Další vojenské operace však na sebe nedaly dlouho čekat, neboť Rusové obnovili ofenzivu již na konci ledna 1807. Manévry této akce vyvrcholily 8. února nerozhodnou bitvou u Jílového, v níž císař Francouzů jako velitel selhal, především tím, že nedokázal v čas zkoncentrovat svá vojska a některé jednotky do bitvy nezasáhly včas nebo vůbec. V boji padlo či bylo raněno 15 000 vojáků, téměř třetina mužů nasazených v poli.[133][134] Po doznění bojů se obě strany opět stáhly do zimních kvartýrů a další válečné operace polského tažení se odehrály teprve v následujících jarních měsících. V jejich průběhu se Napoleonovi 14. června podařilo nad Rusy dosáhnout důležitého vítězství v bitvě u Friedlandu, což mu o pět dní později umožnilo vstoupit do Tylže. Vzápětí car Alexandr zažádal o mírové rozhovory, které probíhaly na voru ukotveném uprostřed řeky Němen a vyvrcholily ve dnech 7. a 9. července podepsáním tzv. tylžského míru.[135]

Válka ve Španělsku[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Španělská válka za nezávislost.
Antoine Jean Gros: Napoleon přijímá kapitulaci Madridu

Napoleon se vrátil do Paříže pouhé tři týdny po ratifikaci mírových podmínek (27. června) jako vládce obrovského konglomerátu rozkládajícího se od Královce po Pyreneje, od Varšavy až do Neapole, od Antverp k horám severozápadního Balkánu, od Hamburku po ostrov Korfu.[136] S vědomím, že jeho jediným protivníkem zůstává pouze Anglie, se pustil do uskutečňování svého nového cíle – ovládnutí pyrenejského poloostrova.[pozn. 11] V atmosféře každodenních opulentních hostin, banketů a plesů začal formovat novou armádu, jejímž velením byl pověřen Napoleonův přítel ještě z dob obléhání Toulonu Andoche Junot. Ten 17. října vstoupil do Portugalska a po sérii rychlých pochodů obsadil Lisabon (30. listopad), z nějž uprchla celá královská rodina do Brazílie.[137]

Dalším cílem Napoleonovy územní rozpínavosti se stalo spojenecké Španělsko. I přes skutečnost, že se jeho jižní soused připojil k dodržování berlínských dekretů, bylo francouzskému císaři zřejmé, že obyvatelé jsou do značné míry závislí na anglickém dovozu i vývozu a budou se snažit diplomatické závazky oklikami obcházet.[139] Rozhodl se proto Španělsko zcela ovládnout, aby zemi nezbylo nic jiného, než se systému kontinentální blokády naprosto podřídit.[140] Ve složité politické hře nakonec dosáhl úspěchu, když v březnu 1808 postranními intrikami přinutil španělského krále Karla IV. abdikovat ve prospěch prince Ferdinanda. Po svém odstoupení Karel IV odeslal stížnost na synovo jednání přímo k Napoleonovi, jenž jej vyzval, aby své nároky přijel obhájit do Bayonne. Tam sesazený král dorazil i se svou chotí Marií, namísto slibovaného slyšení se však oba manželé dostali do francouzského zajetí (21. dubna).[141] Současně s těmito machinacemi Napoleon posiloval vojenskou přítomnost na celém pyrenejském poloostrově a počátkem roku 1808 francouzské ozbrojené síly ve Španělsku čítaly na 80 000 mužů. Jejich velením byl pověřen císařův švagr, maršál Joachim Murat.[142]

Nedlouho po svých rodičích byl do Bayone vylákán a vzápětí uvězněn i král Ferdinand, na jehož místo Napoleon neprodleně dosadil svého bratra Josefa. Když se obyvatelé Španělska 2. května dozvěděli, že se do Francie má odebrat i nejmladší syn Karla IV. don Francisco de Paolo, vypuklo v Madridu povstání. To sice Joachim Murat potlačil, ale během několika dnů vzpoura zachvátila téměř celé území Španělska.[143] Protifrancouzské akce nakonec dosáhly takových rozměrů, že si vyžádaly pozornost samotného Napoleona, který první operace proti juntám (provinčním vládám) řídil z Bayone.[144] Avšak 22. července byl kvůli císařovu chybnému rozkazu donucen kapitulovat sbor generála Duponta v Bailénu,[145] což velmi oživilo španělský odpor a oslabilo morálku Francouzů.[146] Andaluské armádě se v důsledku tohoto úspěchu otevřela cesta na Madrid, který spolu s posádkou po desetidenním pobytu narychlo opustil i král Josef Bonaparte (31. července).[147] Tento debakl přišel ve velmi nevhodnou chvíli, neboť k Napoleonovi již dorazily první zprávy, že Rakousko nejspíš zbrojí k nové válce. Navíc 1. srpna došlo na žádost junt k vylodění anglické pozorovací armády pod velením sira Arthura Welleslyho v zálivu Mondego. V následujících dnech britský velitel porazil Junotův sboru v bitvě u Vimeira (21. srpna), čímž Napoleona připravil o celé Portugalsko.[148] Všechny tyto okolnosti, zejména hrozba boje na dvou frontách, nakonec přinutily francouzského císaře, aby se operací ve vzbouřené zemi ujal osobně. Dříve se však pokusil upevnit spojenectví s carem Alexandrem. K setkání nazvanému erfurtská konference došlo v září 1808 a Napoleonovi se dostalo od ruského panovníka příslibu, že jeho země zůstane na straně Francie, pokud se Rakousko stane agresorem.[149] 12. října vydal Napoleon instrukce k rozdělení Velké armády a 5. listopadu se připojil ke svým mužům ve Vitórii.[150] Po necelý měsíc trvajícím tažení pak 4. prosince opět obsadil Madrid a nastěhoval se do paláce El Escorial. Krátce na to vydal čtyři dekrety, kterými ve Španělsku zrušil veškerá feudální práva i vrchnostenské soudy, dvě třetiny klášterů, celou Svatou inkvizici, a odstranil celní bariéry mezi jednotlivými španělskými provinciemi.[151][152] V dalších dnech pak Napoleon se svými vojáky pokračoval hlouběji do španělského vnitrozemí s úmyslem odříznout jednotky britského generála Moora (jenž nahradil Wellingtona) od Portugalska.[153] Tuto válečnou operaci však nedokončil, neboť naléhavé zprávy z Rakouska a Paříže jej v prvních dnech roku 1809 donutily k návratu do Francie.[154]

Vláda v letech 1809–1811[editovat | editovat zdroj]

Jean-Baptiste Debret: Napoleon mezi bavorskými důstojníky před bitvou u Abensbergu. Návrší, na němž k tomuto střetnutí došlo, stojí jihozápadně od vesnice Abensberg a dnes nese jméno Napoleonhohe. Důstojníky rozpálila slova, mužstvo dvojnásobná dávka piva vydaná před bitvou.[155]
Georges Rouget: Císař Napoleon a arcivévodkyně Marie Luisa při církevním svatebním obřadu v Louvru. První svatební ceremonie proběhla již v Rakousku v augustiniánském klášteře ve Vídni a ženicha zde zastupoval arcivévoda Karel.[156]

Jednou ze zpráv, kvůli níž Napoleon opustil nedokončené tažení, byla očekávaná informace, že na hranicích Itálie a spojeneckého Bavorska se shromažďují mohutné síly Rakouského císařství. Další znepokojující zvěstí byl podezřele těsný svazek jindy vzájemně nepřátelsky naladěných ministrů Talleyranda a Fouchého.[157] 23. ledna Napoleon dorazil do Paříže a o pět dní později si k sobě do pracovny pozval nejvyšší hodnostáře císařství. V jejich přítomnosti vyčetl Talleyrandovi veškeré intrikování proti své osobě a nadále mu přestal věnovat pozornost.[158][pozn. 12] S velkým nasazením se posléze pustil do příprav války v německých oblastech. Nezbývalo mu mnoho času, neboť 9. dubna překročily rakouské jednotky řeku Inn a vstoupily do Mnichova. Tentokrát se Napoleon nepokoušel nepřítele předejít obvyklou útočnou strategií, jelikož si z politického hlediska přál vyhovět podmínkám erfurtské dohody.[161] Po vypuknutí války však neprodleně vyrazil do Ingolstadtu, kde osobně převzal velení armády (18. dubna). Ihned vydal rozkaz ke shromáždění roztroušených sborů a zdařilým tahem, tzv. „řezenskou operací,“[161] reprezentovanou bitvou u Teung–Hausenu, bitvou u Abensbergu a bitvou u Landshutu, přinutil rakouské vojsko pod velením nejzkušenějšího císařského velitele arcivévody Karla k rozhodující bitvě u Eggmühlu (22. dubna). Po vítězství v tomto střetnutí Napoleon vedl svou armádu proti Vídni, jíž se zmocnil 12. května. Dobytí rakouské metropole představovalo jen dílčí a spíš prestižní úspěch, jenž ze strategického hlediska přinesl pouze zabezpečení pravé strany Dunaje.[162] Napoleon měl v úmyslu dál pokračovat ve stopách arcivévody Karla, avšak chyběly mu podrobnější informace, kde se nepřítel nachází,[163] nehledě na fakt, že Rakušané strhli všechny mosty přes Dunaj. Rozhodl se proto postavit dva nové přechody přes rozvodněné říční koryto nad i pod Vídní. Kvůli zarytému rakouskému odporu však vystavěl most pouze v prostoru u vesničky Aspern, ležící asi 10 km jižně od okupovaného velkoměsta. 21. května přepravil svou armádu z ostrova Lobau na levý břeh Dunaje a zaútočil na arcivévodovu armádu u vesnic Aspern a Essling. V těchto místech utrpěl první porážku ve své dosavadní vojenské kariéře (bitva u Aspern a Esslingu) a byl nucen opět se stáhnou na ostrov Lobau. Veden politickými důvody chápal, že toto místo nesmí opustit, jelikož veřejné mínění by jeho ústup vnímalo jako další velké rakouské vítězství.[164] S vědomím, že z prestižních důvodů musí dosáhnout rozhodujícího obratu ve válce,[164] se tedy dalších šest týdnů s pedantskou pečlivostí připravoval k druhému pokusu o překročení řeky.[165]

Charles Meynier: Napoleonův návrat na ostrov Lobau. Francouzi nechápali, proč je vítězný arcivévoda Karel opět nenapadl a Napoleon později přiznal, že to byla jediná věc, které se obával.[166] Rakouský velitel sice o tomto kroku uvažoval, avšak překročit Dunaj pro něj představovalo podstoupit stejná rizika jako pro Napoleona.[167]

Dne 4. července francouzský císař převedl svých 134 000 pěšáků, 27 000 jezdců a 433 děl opět přes Dunaj, přičemž se snažil vyvinout nápor do levého boku nepřátelského postavení.[168] Po dvoudenním zápolení jeho muži obrátili bitvu u Wagramu ve svůj prospěch. Střetnutí samotné znamenalo pro Napoleona obrovský triumf, pro Evropu návrat pod jeho žezlo.[169] Okázale pak slavil vítězství, tažení však stále ještě neskončilo.[170] Již druhého dne po bitvě vyrazily francouzské sbory dál za ustupujícími Rakušany směrem do Čech a na Moravu. O dalších pět dní později, v průběhu bitvy u Znojma, navrhl arcivévoda Karel uzavřít příměří. To Napoleon přijal a 14. října bylo stvrzeno podepsáním schönnbrunnské smlouvy, jež Rakousku přinesla další územní ztráty a nutnost Francii vyrovnat válečné náhrady v hodnotě 85 milionů franků.[170]

V průběhu jednání v Schönbrunnu dorazila za Napoleonem hraběnka Walewská a ještě téhož roku mu oznámila, že čeká jeho dítě. Nedlouho po této novině se francouzský císař rozhodl, že se rozvede s Josefínou.[171] Jeho úmyslem však nebylo pokračovat ve vztahu s polskou šlechtičnou, jež mu v roce 1810 porodila syna jménem Alexandre, ale jeho zrak se upnul k nevěstě z urozenějšího a dynasticky silnějšího rodu. Tou se měla stát Marie Luisa, dcera rakouského císaře Františka I. 15. prosince se rozvedl s císařovnou Josefínou a 1. dubna 1810 v Saint-Cloud při občanském obřadu pojal za choť habsburskou princeznu. Následujícího dne došlo v Louvru k obřadu církevnímu.[172] 20 března 1811 Marie Luisa porodila syna, jenž obdržel titul římského krále a při křtu provedeném 9. června v katedrále Notre-Dame dostal jméno Napoleon František.[173][174]

Po podepsání schönnbrunnské smlouvy se Napoleon začal plnou měrou zabývat bojem proti Velké Británii a Španělsku. Jako dříve pracoval od šesti hodin ráno do pozdního večera,[175] válka na Pyrenejském poloostrově však i přes jeho veškerou snahu pohlcovala další francouzská vojska i finance. Po bitvě u Wagramu uvažoval o tom, že situaci na jižní frontě vyřeší osobně, ale k tomuto kroku se neodhodlal, ačkoli mu v tom nebránily žádné závažné politické či strategické důvody.[176] Vůči Británii se pokoušel stupňovat především ekonomický nátlak prostřednictvím kontinentální blokády, která, jak doufal, měla ostrovní velmoc dohnat k finančnímu krachu a mírové kapitulaci. Jeho snaha však dosáhla jen částečného úspěchu, neboť zejména kvůli pašerákům se anglické zboží i nadále dostávalo ke svým evropským zákazníkům.[177] V letech 1810–1811 se navíc Francie dostala do hospodářské krize, která v první fázi zasáhla velké banky a obchodníky a posléze se rozšířila i na výrobní odvětví.[178] Napoleon musel podniknout řadu opatření, aby důsledky krize zmírnil, avšak chápal, že k úplnému ekonomickému zotavení může dojít pouze po zrušení berlínských dekretů. Akt takového významu si však mohl dovolit zrealizovat teprve až porazí Brity, kterým i přes dohodu sjednanou v Tylži stále častěji otevíral přístavy car Alexandr I.[179]

Vláda v letech 1812–1814[editovat | editovat zdroj]

Válka v Rusku[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Napoleonovo ruské tažení.
Robert Alexander Hillingford: Napoleon se svými vojáky v bitvě u Borodina

První vážnější roztržka mezi vládci Ruska a Francie se datuje k podzimu roku 1810, kdy car Alexandr ignoroval ujednání o kontinentální blokádě a umožnil dvanácti stovkám britských obchodních lodí vyložit zboží v pobaltských přístavech.[180] Napoleon jako odvetu anektoval vévodství Oldenburské, což pro ruského vládce představovalo velmi výraznou urážku, neboť choť oldenburského následníka trůnu byla Alexandrovou sestrou.[181] Car kontroval novým celním tarifem, jenž zvyšoval sazby na dovoz luxusního francouzského zboží a vína. Napoleon tedy začal na ruského panovníka vyvíjet diplomatický nátlak, ten však selhal. Rozhodl se proto pro důraznější opatření – válku.[182]

K tomuto účelu shromáždil dosud největší armádu, co kdy operovala na evropském bojišti, čítající na 440 000 mužů.[183] Z tohoto počtu bylo 125 000 rodilých Francouzů, zbytek tvořily kontingenty více či méně loajálních spojenců.[184] Soustřeďování vojsk trvalo téměř celou první polovinu roku 1812. Dne 9. května v šest hodin ráno se Napoleon v doprovodu císařovny odebral z paláce Saint-Cloud k Velké armádě.[185] 16. června dorazil do Drážďan, kde se kolem něj shromáždili panovníci většiny jím podrobených národů. Následujících čtrnáct dní pobytu v saské metropoli, které jsou označovány jako Drážďanská apoteróza, se stalo vrcholným okamžikem Napoleonovy vlády. Byl pánem nad Evropou, císařem nad císaři a králi, korunované hlavy z celé Evropy tvořily jeho dvůr a průvod![186] Z Drážďan císař Francouzů odjel do Královce, odkud 17. června zamířil do Wikowischki, kde vydal pro vyčkávající vojáky proklamaci o nadcházejícím tažení. 24. června dal těmto mužům pokyn k pochodu přes řeku Němen (došlo k němu po postavení třech mostů u Jurburku, Kovna a Olity[187]).[188] Napoleon plánoval válku v Rusku co nejrychleji ukončit tím, že vnutí nepříteli rozhodující bitvu.[189] Avšak jeho protivník generálporučík Barclay de Tolly, vědom si skutečnosti, že proti Francouzům může postavit pouze 256 000 mužů rozdělených do dvou armád,[183] se rozhodl uplatňovat taktiku spálené země a vtahovat francouzská vojska hlouběji do rozlehlého ruského vnitrozemí. Napoleon se tedy pokusil obě nepřátelské armády obejít z různých stran, ale ani tato strategie neslavila úspěch.[189] Nakonec se protivníkovy rozdělené síly spojily u Smolenska (3. srpna), kde došlo k prvnímu většímu střetu války. Generálporučík Dochturov s 20 000 muži po dva dny bránil město, aby kryl ústup celého vojska a Rusům se opět podařilo vyklouznout (17.–18. srpna).[190] V dobytém Smolensku se musel Bonaparte rozhodnout, zda má zastavit postup nebo táhnout až k Moskvě.[191] Pro první alternativu hovořil zejména tristní stav zásobování, délka komunikačních linií, na nichž postupně drolil své síly, chybějící koně pro kavalérii a pokles morálky zapříčiněný hladem a útrapami.[192] Současně začaly propukat epidemie úplavice a tyfu. Na druhou stranu si francouzský císař nemohl dovolit ztratit tvář před Evropou, neboť v sázce byla jeho pověst.[193] Počítal s tím, že sil má ještě dost a věřil ve svou šťastnou hvězdu. Přiklonil se proto k volbě pokračovat dál k ruské metropoli, avšak toto rozhodnutí bylo podle řady historiků hlavní příčinou jeho pozdější porážky.[194]

Adolf Northern: Napoleonův ústup od Moskvy.
18. října 1812, tedy v době, kdy Napoleon zahájil ústup z Ruska, čítaly síly Francouzů 88 640 pěších, 15 190 jezdců a 589 děl. Při pochodu ze Smolenska to bylo již pouhých 49 100 mužů a při příchodu k Berezině 37 000 pěších a 5450 jezdců. 2. prosince byla síla Grande Armée odhadována na 7000 bojeschopných mužů.[195] Věrohodné statistiky říkají, že z 680 000 mužů, jež Napoleon postupně zapojil do ruského tažení, se jich vrátilo do svých vlastí 93 000.[184]

V noci z 24. na 25. srpna Francouzi vyrazili ve stopách ustupujících Rusů a brzy obsadili Vjazmu, kde našli značné množství zásob, které nestačil protivník zničit.[196] Car Alexandr mezitím odvolal z postu vrchního velitele ruské armády Barclaye de Tollyho a nahradil jej generálem Kutuzovem. Ten, přinucen politickými okolnostmi, dal Napoleonovi vytoužené generální střetnutí. K bitvě u Borodina došlo 7. září, avšak žádné straně nepřinesla rozhodující převahu.[197] Přesto o týden později vstoupil Napoleon do Moskvy.[198] Ubytoval se v Kremlu a stejně jako po celé tažení i zde (podle vyprávění očitých svědků) psal sto dopisů denně, řídil všechny státní záležitosti své rozsáhlé říše, zabýval se diplomacií i problémy ve Španělsku a současně řešil otázky, které mu přinášelo ruské tažení.[199] Mohutné požáry, jež od prvních dnů zachvacovaly celé velkoměsto, jej 17. září donutily kremelskou rezidenci opustit, druhého dne se však oheň umírnil a umožnil mu návrat zpět.[200]

S přibývajícími dny si francouzský císař začínal uvědomovat, že Moskva je jen další slepou uličkou jeho kariéry. Někteří z jeho maršálů a generálů mu radili ve velkoměstě přezimovat, avšak Napoleon dobře chápal, že jeho pozice v zemích spojenců není tak pevná, aby si mohl na delší dobu dovolit zůstat mimo evropské dění.[201] Navíc se neúnosnou měrou začaly množit souboje, na denním pořádku byly výtržnosti a kázeň i morálka vojáků a poddůstojníků rapidně poklesla.[202] Pokusil se proto nabídnout Alexandrovi I. mír, ten však Napoleonovu nabídku přijmout nemohl a ani nechtěl.[203] 14. října vydal císař Francouzů dispozice nasvědčující blízké evakuaci,[204] nicméně 18. října maršál Murat utrpěl porážku v bitvě u Tarutina a Napoleon se rozhodl místo ústupu vyrazit z Moskvy vstříc Kutuzovovi ve směru na Kalugu.[205] 24. října byl však francouzský předvoj zastaven v bitvě u Malojaroslavce,[206] což přimělo Napoleona vydat rozkaz k návratu zpět ke Smolensku tou samou cestou, kterou již armáda během ruské kampaně protáhla.[207]

30. října udeřily první mrazy, které předznamenaly atmosféru následujícího exodu. Napoleon snášel útrapy společně s vojáky, které se snažil osobním příkladem povzbudit. Celé hodiny se brodil opřen o hůl sněhem a rozmlouval s pochodujícími,[208] vezl se v kočáře nebo pochodoval uprostřed vojáků gardy.[209] Do Smolenska dorazil v noci z 8. na 9. listopadu. Ve městě strávil čtyři dny, shromáždil rozptýlené zbytky mužů, a posléze vyrazil směrem k městu Orša. Mezi 15.–18. listopadem byl, zle tísněný z několika stran, přinucen k třídenní bitvě u Krasného. Přestože utrpěl značné ztráty, podařilo se mu postoupit až k Berezině. U této řeky došlo k dalšímu tragickému dějství celé anabáze. Když se sapérům podařilo postavit dva mosty přes vodní tok a císař s gardou přepravili na druhý břeh, za dramatických okolností oba přechody ucpaly davy nedisciplinovaných vojáků a doprovodných civilistů, jejichž panické chování vedlo k dalším vysokým ztrátám na lidských životech.[210] Od Bereziny pokračoval Napoleon k Vilnu, kam dorazil 6. prosince. Odtud inkognito projížděl Evropou, aby v půli prosince dorazil na hranice Francie.[211]

Válka v Sasku a Francii[editovat | editovat zdroj]

Jean-Louis-Ernest Meissonier: Napoleon a jeho muži při francouzské kampani v roce 1814. Rekruti odvodových ročníků 1815, dvacetiletí mladíci, o nichž se sám Napoleon vyjádřil, že to jsou ještě děti,[212] tvořily značnou část armády pochodující na pozadí.[pozn. 13]
Karikatura z října roku 1813, která zpodobňuje bitvu u Lipska jako tvrdý oříšek pro Napoleona. V průběhu bitvy samotné se tím oříškem stalo mnoho faktorů, mezi jinými obrovské přečíslení více než 400 000 spojeneckých vojáků oproti 190 000 Francouzům, zrada saských spojenců, kteří přešli na stranu nepřátel uprostřed bojů, či příliš brzy odstřelený most, jenž byl příčinou zajetí 10–15 000 příslušníků Grande Armée.[215]

Do Paříže dorazil Napoleon 18. prosince 1812. I přes utrpěnou porážku si byl jist, že brzy bude mít k dispozici armádu, která svými počty předčí Grande Armée v počátcích ruského tažení.[216] Optimisticky věřil, že do začátku jara shromáždí včetně spojeneckých kontingentů na 450 000 mužů, přičemž předpokládal, že Kutuzovova armáda bude značně prořídlá a vyčerpaná a nebude sto se s Francouzi měřit.[217] Jako vždy v podobné situaci se proto od rána do večera věnoval otázkám výzbroje, výstroje a výcviku armády.[218] Mezitím byly zbytky Grande Armée vytlačovány z Polska a Pruska. Za tohoto vývoje konfliktu pruský král Fridrich Vilém podepsal 15. března 1813 s Rusy spojeneckou smlouvu a následujícího dne vyhlásil Francii válku.[219] Také rakouský císař bez ohledu na příbuzenství s Napoleonem uzavřel v únoru s carem Alexandrem dohodu o příměří.[220] 28. dubna zemřel ve slezském Bolesławieci maršál Kutuzov, jehož nahradil hrabě Wittgenstein.[221]

10. dubna 1813 císař Francouzů ustanovil svou manželku Marii-Louisu regentkou, jmenoval regentskou radu a o pět dní později se odebral k nové armádě do Mohuče, odkud 24. dne téhož měsíce vytáhl proti pomalu postupujícím spojencům. Jeho dvě nové úderné armády, Labská a Mohanská, dohromady čítaly na 202 000 mužů,[222] patrně však byly tím nejchatrnějším uskupením, jakému kdy velel.[223] Mužstvo se skládalo převážně z nezkušených mladých branců, důstojníci a poddůstojníci byli většinou postarší nebo naopak čerstvě povýšení a bez zkušeností.[223] Nejhorší situace byla u kavalérie, jelikož do budoucna mohl francouzský císař počítat pouze s 15 000 koní, což byla polovina stavu, jímž disponoval nepřítel (v počátcích bojů stanulo proti 24 000 spojeneckým jezdcům 8000 kavaleristů francouzských[224]).[225] 2. května se obě strany střetly v bitvě u Lützenu, při níž po urputných bojích Francouzi přinutili spojence spořádaně se stáhnout z bojiště, avšak ztratili na 18 000 vojáků (nepřítel zhruba 11 500).[226] 8. května Napoleon získal zpět Drážďany[227] a mezi 21.–22. květnem napadl koaliční armády u Budyšína. Dosáhl dalšího krvavého vítězství, v němž přišel o 22 000 vojáků. Nepřítel opět spořádaně ustoupil.[228]

Poté, co se francouzskému císaři podařilo zatlačit síly koalice o 300 kilometrů zpět a vydobýt dvě vítězství, uzavřel s protivníky tzv. pläswitzskou dohodu o příměří (4. června 1813).[229] To se protáhlo až do 17. srpna, nicméně většina historiků tuto přestávku v bojích hodnotí jako největší chybu Napoleonova života a odklon od jím samým přijatých strategických zásad.[230][pozn. 14] Spojenci prostřednictvím Rakouska, jež vystupovalo v roli ozbrojeného prostředníka, v tomto mezičase navrhli Napoleonovi mírové ujednání konfliktu. Francouzský císař byl ochoten uzavřít mír jedině na základě status quo ante bellum,[232] avšak druhou stranou po něm byly žádány rozsáhlé územní ústupky. Celé rokování tedy ztroskotalo a jediným výsledkem byl vstup Rakouska a Švédska do řad spojenců.[233] Sotva vypršelo příměří, zahájil Napoleon válečné operace. Poněvadž mu hlavní nebezpečí hrozilo od České armády pod velením nového vrchního velitele spojeneckých sil knížete Schwarzenberga (ten nahradil v čele spojenců hraběte Wittgensteina) blížící se přes Krušnohoří k saské metropoli, rozhodl se jí přetnout operační linie a napadnout ji z týlu.[234] Tento záměr však nedokončil, jelikož se nakonec rozhodl přispěchat ohroženému městu na pomoc přímo a 26.–27. srpna došlo u Drážďan k bitvě. Spojenci utrpěli drtivou porážku a byli nuceni ustupovat k českým hranicím.[235] Při pronásledování však Bonaparte příliš vysunul sbor generála Vandamma, jenž byl v bitvě u Chlumce a Přestanova obklíčen a vzápětí téměř přestal existovat.[236]

Podobně, více či méně fatálně, se dařilo i jiným velitelům sborů a Napoleonova kontrola nad tažením se začala hroutit.[237] Stále zůstal sevřen ze tří stran; ze severu jej ohrožovala Severní armáda pod velením jeho bývalého maršála Bernadotta, nynějšího švédského krále Karla XIV., z východu Slezská armáda generála Blüchera a z jihu Česká armáda knížete Schwarzenberga.[238] Rýnská konfederace, kterou vybudoval na troskách římskoněmecké říše, se začala rozpadat, vojáci německých kontingentů odmítali bojovat pod francouzskými prapory a houfně dezertovali.[239] Po sérii nevydařených pokusů jednotlivé spojenecké armády porazit samostatně, se Napoleon rozhodl vybudovat novou operační linii, přičemž však nechybělo mnoho a zůstal uvězněn v kleštích spojenců, kteří se jej pokusili odříznout od zbytku Německa a Francie.[240] Přesvědčován svými maršály, aby se stáhl až k přirozeným francouzským hranicím a tam soustředil síly, považoval za přednější uchovat si zbytek politické prestiže a rozhodl se u Lipska vybojovat bitvu.[241] V tomto třídenním a současně největším střetu napoleonských válek, však Napoleon ztratil na 70 000 mužů a utrpěl drtivou porážku. Důsledky tohoto debaklu jej přinutily ustoupit až za Rýn, čímž se válka přenesla na francouzské území.[215]

Obsah druhé abdikační listiny, jíž se Napoleon vzdal následnictví francouzského trůnu za celou dynastii Bonapartů zněl:
Protože spojené velmoci prohlásily císaře Napoleona za jedinou překážku nastolení míru v Evropě, císař Napoleon věren svému slibu, prohlašuje, že odmítá pro sebe a své dědice trůny Francie a Itálie a že není žádné osobní oběti včetně vlastního života, kterou by nebyl připraven v zájmu Francie podstoupit.
— Napoleon Bonaparte[242]

Mimo obrovské ztráty při tažení samotném Grande Armée téměř z poloviny zdecimovala epidemie tyfu[243] a Napoleon byl nucen opatřit jí další lidské síly. V polovině listopadu se vrátil do Paříže, avšak kvůli novým daním a odvodům se francouzské nadšení začalo pomalu vytrácet a nastoupilo všeobecné volání po míru.[214] Nabídku k jeho uzavření Napoleon obdržel ještě téhož měsíce a ponechávala mu spolu s Francií Porýní a Belgii, avšak přijal ji až ve chvíli, kdy ji spojenci stáhli.[213] Nakonec se mu podařilo pro domácí válku shromáždit zhruba 56 000 vojáků, ti však měli čelit čtyřnásobné přesile.[240] Další vojenské operace začaly 21. prosince a po následující čtyři měsíce se Napoleon snažil jen oddálit nevyhnutelné. Navzdory tomu, že byl skvěle zvládnutými manévry schopen zasazovat nepříteli rychlé porážky, koaliční vojska jej krok za krokem zatlačovala k Paříži. 7. února mu byla učiněna ještě jedna mírová nabídka, jež ponechávala hranice Francie o stejné rozloze jako před rokem 1792, ale i její přijetí oddaloval tak dlouho, až pozbyla platnosti, čímž se připravil i o svou poslední šanci udržet se na trůnu.[244] V dalších dnech pak císař utrpěl těžké porážky v bitvě u Laonu a v bitvě u Arcis-sur-Aube.[245] Přesto se nevzdával a rychlým manévrováním se pokoušel nad protivníkem získat byť dočasnou výhodu. K ničemu podobnému se však neschylovalo. Spojenci po zadržení Napoleonovy korespondence změnili strategii, zanechali honu na hlavní císařskou armádu a začali si razit cestu rovnou na francouzskou metropoli, kterou jim maršál Marmont formálně předal 30. března.[246][247] Ještě téhož dne Napoleon se svou armádou přitáhl k Fontainebleau, odkud chtěl táhnout Paříži na pomoc, avšak 4. dubna před něj předstoupilo několik jeho maršálů, aby vyjádřili pochyby o dalším odporu a požadovali jeho abdikaci.[248] Po chvíli váhání císař uchopil brk a napsal:

Ježto spojenecké mocnosti prohlásily císaře Napoleona za překážku nastolení míru v Evropě, císař Napoleon, věren svému slibu, prohlašuje, že je připraven vzdát se bez ohledu na vlastní blaho trůnu a opustit Francii, která je však neodmyslitelně spjata s právy jeho syna a císařovny-regentky jakož i se zachováním zákonů císařství.
— Napoleon Bonaparte[249]

Těmito řádky se oficiálně vzdal titulu císaře a svým následníkem určil syna Napoleona Františka. Car Alexandr se však postavil proti regentství Marie-Louisy a požadoval bezpodmínečnou abdikaci, jíž se excísař vzdá trůnu za celou dynastii Bonapartů.[250] 6. dubna Napoleon přistoupil i na tuto podmínku a nadále setrval v zámku ve Fontainebleau obklopen posledními věrnými.[251] 12. dubna se pokusil o sebevraždu jedem, jenž sebou nosil od ruského tažení, avšak smrtící látka neúčinkovala a vyzvracel ji.[252] O osm dní později (20. dubna) se rozloučil s vojáky gardy a doprovázen komisaři vítězných mocností odjel do vyhnanství na ostrov Elba.[253]

Panovník na ostrově Elba[editovat | editovat zdroj]

Joseph Beaume: Napoleon opouští Elbu. Lodě se k francouzskému pobřeží vydaly každá samostatně. Již druhý či třetí den po vyplutí se však celá výprava octla v ohrožení, neboť k Napoleonově brize Inconstant se přiblížila fregata Zephyr. Granátníci dostali rozkaz sundat vysoké medvědice, lehnout si na palubu a připravit se na zahákování. Když se kapitán Zephyru ze své paluby zvědavě vyptával na to, jak se má velký muž na Elbě, postačila mu odpověď, kterou zašeptal Napoleon do ucha kapitánovi Tailladovi, že báječně. O víc se nezajímal a Inconstant opět propustil.[254]

Na nevelký středomořský ostrov o rozloze 8000 hektarů, který mu byl spolu s císařským titulem ponechán k doživotnímu užívání, dorazil Napoleon 4. května 1814,[255] v týž den, kdy Paříž přivítala Ludvíka XVIII.[256] Ihned po příjezdu neměl žádné plány do budoucnosti a svůj politický život pokládal za uzavřenou kapitolu.[257]

Aby své malé panství uživil, začal se věnovat hospodaření, rozvoji řemesel, zemědělství, chovu ovcí a těžbě železné rudy.[258] Vydal pro knížectví Elba novou ústavu, založil policejní sbor, nařídil očkování dětí, povinnou školní docházku, postavil dvě nemocnice a zakázal házet odpadky z oken.[259] Nezanedbával ani svou miniaturní armádu, jež místo spojenci povolených tří stovek vojáků brzy dosáhla počtu 2000 mužů.[260] Ve svém sídle pořádal audience i plesy pro vyšší společnost, organizoval dvorský život a ukazoval se občasným turistům, pro něž představoval velkou atrakci.[261] Po dobu svého pobytu na ostrově se těšil z přítomnosti své matky Leticie, sestry Paulíny a hraběnky Walewské, která sem přibyla i s jejich synem Alexandrem.

Se začátkem podzimu však k němu začaly pronikat rozporuplné zprávy z Francie. K těm negativním patřila skutečnost, že někdejší Napoleonův ministr zahraničí Talleyrand usiloval o jeho internaci na jiný, vzdálenější ostrov (již tenkrát padlo jméno Svatá Helena). Dále prosakovaly zprávy o pokusech jej otrávit a Španělé navrhovali, že ostrov obsadí a francouzského excísaře zajmou. Navíc Ludvík XVIII. ještě stále nezačal Napoleonovi vyplácet přislíbenou dvoumilionovou apanáž.[262] Na druhou stranu se dozvídal, že ve Francii přibývá nespokojených hlasů, kterým se nelíbil návrat forem a některých institucí starého režimu. Předrevoluční šlechta, jež se vracela z emigrace, zabrala výnosné úřady u dvora, císařská šlechta byla přehlížena a lidé se začali bouřit.[263] Vojáci stále častěji vzpomínali na Napoleona a v Bourbonech spatřovali jen nutné zlo vnucené zvenčí.[264] Dalším důvodem k jejich nespokojenosti bylo masové propouštění do penze nebo na poloviční služné.[265] To vše i další skutečnosti z francouzského dění Napoleon pozorně sledoval a byl si proto dobře vědom nálad lidu, mezi nímž sílil odpor ke královské dynastii a touha po obnově císařství.[262] Začal proto uvažovat o návratu do Francie. Definitivně se však rozhodl až v únoru 1815, krátce poté, co se dozvěděl, že jeho bývalý ministr policie Fouché se chystá sjednotit opozici a zřejmě připravuje politický převrat.[262] Příznivá situace nastala ve chvíli, kdy ostrov dočasně opustil Napoleonův dohled plukovník Champbell. 26. února 1815 císař nalodil svých 1100 vojáků, 80 koní a 4 děla na zrekvírované lodě a vyrazil s nimi k francouzskému pobřeží.[266]

Podruhé císařem[editovat | editovat zdroj]

Carl von Steuben: Napoleonův návrat z ostrova Elba. Obraz zobrazuje přechod 5. řadového pluku na císařovu stranu

1. března 1815 dorazilo sedm lodí Napoleonovy malé flotily do zálivu Juan nedaleko Antibes.[267] Vojáci se vylodili na pláži a kolem páté hodiny odpolední vyrazili směrem na Paříž skrze alpské stezky Horní Provence. V přímořském kraji Napoleonova přítomnost mnoho radosti u obyvatel nevyvolávala, avšak čím více postupoval do vnitrozemí, s tím větším nadšením se setkával. K jeho vojsku se záhy přidalo i 1500 mužů, převážně dělníků, s vlastními puškami či různými chladnými zbraněmi. Když se pozvolna zvětšující konvoj dostal ke Grenoblu, místní velitel posádky generál Marchond proti Napoleonovi jako předvoj vyslal prapor 5. pěšího pluku s rotou ženistů, kteří měli vyhodit do vzduchu mosty na cestě.[268] Když na sebe obě kolony narazily, vojáci se začali rozvinovat do bojové sestavy. Napoleon postupoval v čele svých mužů a jeho protivník kapitán Randon z královské armády zavelel k palbě. Žádný z jeho podřízených však rozkazu neuposlechl. „Vojáci pátého, já jsem váš císař. Poznáváte mě?“ zavolal Bonaparte a rozhalil svůj myslivecký kabát. „Jestli je mezi vámi voják, který chce zabít svého císaře, tady stojím.“ Po chvilce začali vojáci 5. řadového odhazovat pušky a za pokřiku „Vive ľ Empereur“ (Ať žije císař) přebíhali k Napoleonovi.[269] Podobně či stejně se pak zachovaly i ostatní jednotky stojící mu v cestě. 13. března Napoleon vstoupil do Lyonu a o den později na jeho stranu přešel i jeden z hlavních iniciátorů první abdikace maršál Ney, který v tu chvíli tvořil jedinou vážnější překážku mezi ním a trůnem. 20. března, za značného davového nadšení, vstoupil císař do Paříže.[pozn. 15] Opětovné vlády nad Francií se ujal bez jediného výstřelu.[271]

Ernest Crofts: Napoleonův poslední velký útok u Waterloo. Povel zaútočit na střed anglo-batavských pozic, který vydal vojákům staré gardy, byl jedním z posledních rozkazů, jež vydal v roli vojevůdce a hlavy státu. Jeho staré kníry jej nezklamaly. Obklopeny drtivou přesilou, v zádech s prchající masou francouzských vojsk, pomalu ustupovaly k Maison-du-Roi a Rossomme. Přestože byli gardisté několikrát vyzýváni, aby složili zbraně, vždy odmítli. Legenda praví, že jejich velitel generál Cambronne vykřikl: „Císařská garda umírá, ale nevzdává se!“ Jiní tvrdí, že odpověděl prostým vojáckým provoláním: „Merde!“ Hovno![272]

Ačkoli Napoleon dosáhl vítězství na domácí frontě způsobem, jenž neměl obdoby,[271] zahraničněpolitická situace se obrátila v jeho neprospěch. Rezidenti vítězných mocností na kongresu ve Vídni se okamžitě dohodli na postupu proti jeho osobě a jako narušitel pokoje světa byl vydán veřejnému soudnímu stíhání.[273] Napoleon však nutně potřeboval dlouhodobý mír a mezinárodní uznání svého návratu. Snažil se proto písemně kontaktovat všechny evropské dvory a přesvědčit je o svých mírových úmyslech, avšak nikdo mu na jeho dopisy neodpovídal; někteří z panovníků je ani neotevřeli.[274] Za této situace si byl dobře vědom, že jediným nástrojem, který jej může udržet na trůnu, je armáda. Do června se mu podařilo shromáždit na 200 000 vojáků, které však musel rozdělit do osmi samostatných celků. Tím nejsilnějším se stala Armée du Nord – Severní armáda, jež nesla hlavní tíhu nadcházejících bojových operací. Současně s budováním úderné a obranné síly musel Napoleon zkonsolidovat situaci v zemi. Po měsíčních tahanicích vydal jako doplněk císařské ústavy tzv. Dodatečný akt (Acte Additionel)[275] a generál Grouchy potlačil roajalistické povstání v králi věrných departementech (za tento čin obdržel maršálskou hůl).

Pro boj proti nově utvořené VII. koalici se Napoleonovi nabízely dvě možnosti. Jednak defenzivní způsob vedení války, jenž nesl stejná úskalí jako střetnutí s VI. koalicí v roce 1814, a potom ofenzivně–agresivní postup, pomocí něhož by ničil nepřátelské armády jednu po druhé. V neprospěch prve jmenované strategie hovořil fakt, že doposud neseděl na trůnu tak pevně a nebyl si jist opozicí, navíc situace nedovolovala, aby umožnil nepříteli obsadit a zničit rozsáhlá francouzská území.[276] Rozhodl se proto vyrazit spojencům vstříc. Vojáky národních gard zabezpečil pobřeží i hranice s německými státy a v čele Armée du Nord se rozhodl využít momentu překvapení a vklínit se mezi obě nejbližší spojenecké armády. 6. června začal potají soustřeďovat své sbory mezi řekami Sambrou a Mázou,[277] přičemž se jinými ostentativními manévry snažil vyvolat dojem, že útok jeho ozbrojených sil bude směřovat mezi moře a Brusel.[278]

François Flameng: Napoleon po bitvě u Waterloo. Vojenští historici uvádí přesvědčivé množství důkazů a teorií o příčinách francouzského debaklu. Připisují jej jednak okolnostem, souhrám náhod, ale zejména větším či menším selháním samotného císaře, u něhož se začala projevovat váhavost a nervozita.[279] Historik Albert Z. Manfred v této souvislosti napsal:
Cosi se změnilo v Napoleonově povaze, v jeho chování a dokonce i ve vzezření. Navenek se zdál klidnější a zdrženlivější. Zmizela jeho dřívější prudkost a dynamičnost. Ale také zmizela – nebo se to jen zdálo? – energičnost nezdolné vůle, jež tak působila na ostatní, neochvějná sebejistota a víra ve šťastnou hvězdu.
— Albert Z. Manfred[280]

Velitel anglo-batavské armády vévoda z Wellingtonu reagoval tak, jak si Napoleon přál a svou armádu rozmístil v prostoru Brusel-Ostende,[281] čímž se mezi ním a Prusy pod velením maršála Blüchera vytvořila necelých 60 kilometrů široká mezera, kterou střežil pouze I. pruský sbor pod velením, generálmajora Zietena.[282] Za těchto okolností Bonaparte 12. června opustil Paříž a o dva dny později vyrazila do škvíry mezi koaličními armádami i Armée du Nord.[283] 15. června Francouzi překročili belgické hranice a za prvních bojů se Zietenem se zmocnili města Charleroi. Ačkoliv byl pruský generál v dalších hodinách setrvale zatlačován zpět, podařilo se mu vést mistrovský zdržovací boj, během nějž se ve dvou proudech spořádaně stahoval na Brusel.[284] Svůj ústup vedl směrem přes křižovatku cest u stejnojmenné vesničky Quatre-Bras, kde své síly narychlo shromažďoval vévoda z Wellingtonu, a současně k vesnici Ligny, kde se soustřeďovaly zbylé sbory maršála Blüchera. Následujícího dne došlo v okolí těchto míst k těžkým bojům, přičemž se Napoleon osobně střetl s Prusy u Ligny a maršál Ney udeřil na část anglo–batavské armády u Quatre-Bras.[285]

V obou bitvách získali Francouzi úplné vítězství a spojenci byli nuceni ustoupit. Posléze Napoleon vyslal ve stopách maršála Blüchera třiatřicetitisícový sbor maršála Grouchyho a sám se vydal za Wellingtonem směrem na Brusel.[286] Avšak kvůli opožděnému zahájení pronásledování, špatnému počasí a schopnému zadnímu voji anglo-batavské armády se britskému veliteli podařilo spořádaně stáhnout a 17. června zaujmout postavení u statku (či hostince) Belle Alliance, kde se rozhodl svést generální bitvu (v té době si již byl jist tím, že se k němu stačí pruská armáda, soustřeďující se u Wavre, připojit včas).[287] Druhého dne Napoleon promarnil značnou část dopoledne a na protivníka zaútočil teprve kolem jedenácté hodiny. Avšak ani přes počáteční několikatisícové přečíslení si jeho vojáci nedokázali nad Brity získat rozhodující převahu. Když pak v odpoledních hodinách na Francouzské pravé křídlo nečekaně zaútočilo 50 000 Prusů, bylo o výsledku bitvy u Waterloo rozhodnuto. Naposled kolem deváté hodiny večerní se Napoleon pokusil rozprášenou francouzskou armádu prchající na Genape a Maison du Roi zastavit a postavit se s ní na odpor, avšak již nezůstávalo mnoho těch, co by uposlechli.[288]

Vědom si bezvýchodnosti své situace odjel nedlouho poté francouzský císař z bojiště. Kolem jedné hodiny ranní dorazil ke Quatre-Bras, kde na chvíli zůstal stát nad těly mrtvých vojáků z předchozí bitvy; v tu chvíli mu prý z očí tekly slzy.[289] Po tomto soukromém obřadu se odebral na cestu do Paříže. Branami francouzské metropole projel 21. června a celou cestu údajně dřímal.[290] V hlavním městě mezitím začal ministr policie Joseph Fouché ovlivňovat poslaneckou sněmovnu i sněmovnu pairů, které následkem těchto intrik požadovaly Napoleonovu okamžitou abdikaci. Císař vše přijal se zdánlivým klidem[291] a abdikaci podepsal ve prospěch svého syna Napoleona II. Poté ještě několik dní strávil v Elysejském paláci, odkud odjel do Rochefortu. 15. července odplul z Francie a vydal se do rukou Velké Británie. Na půdu Anglie nikdy nevstoupil a 28. července bylo rozhodnuto o jeho internaci na ostrově Svaté Heleny.[292]

Zajatec na ostrově Svatá Helena[editovat | editovat zdroj]

Carl von Steuben: Napoleonova smrt. Na přání samotného excísaře byla provedena pitva. Srdce, které mělo být podle tradice odesláno jeho manželce, prý při pitvě sežraly krysy, a tak do Parmy, kde Marie Luisa vykonávala funkci vládnoucí kněžny, dorazilo ve stříbrné nádobě srdce prasečí.[293]

Když se Napoleon dozvěděl jméno místa své internace, protestoval, neboť se domníval, že s ním nikdo nemá právo zacházet jako s válečným zajatcem.[294] Spolu s ním odcházelo na Svatou Helenu jen několik nejbližších osob; maršál Bertrand a generál Montholon si s sebou přiváželi i své manželky. Zpočátku neměli Britové pro francouzského excísaře připraveno vhodné ubytování, a tak se přechodně usídlil v zahradním domku „The Briars“ (Šípková růže) na pozemcích statku, jenž patřil anglickému velkoobchodníkovi Belcombovi.[295] Zde se seznámil s šestnáctiletou obchodníkovou dcerou Betsy, jež mu byla i v pozdějších letech pobytu na ostrově vítanou společnicí a k níž pociťoval zřejmě víc než jen otcovskou náklonnost.[296] Později se Napoleon přestěhoval do vily Longwood. Své postavení snášel stoicky, avšak lidé kolem něj v jeho chování a výrazu často pozorovali melancholickou tesknotu.[297] Velmi mnoho četl, jezdil na koni, chodil na procházky a diktoval své paměti hraběti de Las Cases.

Jeho volnost byla nečekaně omezena, když na ostrov dorazil nový guvernér sir Hudson Lowe. Ten byl pevně odhodlaný udělat všechno proto, aby se Napoleon opět neoctl na svobodě.[298] Omezil proto možnosti jeho pohybu po ostrově, zvýšil přímou ostrahu, velmi rapidně snížil výdaje jeho domácnosti a zavedl další menší či větší restrikce, jež měly jeho vězni, kterého stále pokládal za generála,[299] ztížit podmínky jeho pobytu. Napoleon proto zahájil proti Lowemu bezohlednou kampaň a snažil se jej vyvést z rovnováhy malichernými dotazy ohledně protokolu a svých osobních výsad.[300] Tento vzájemný spor však vyústil ve stále větší Napoleonovu izolaci a návštěvníci získávali jen stěží svolení k návštěvám. 18. března 1818 byla z ostrova, za odesílání tajných Napoleonových zpráv do Francie, Lowem vypovězena rodina Belcombeových a excísař se po ztrátě své mladé společnice stával stále zasmušilejším.[301]

Po Loweových opatřeních se navíc začaly výrazně zhoršovat Napoleonovy životní podmínky. Dům začínal být vlhký, množily se v něm krysy, na tapetách se tvořila plíseň a následkem zimy, jež se zvyšovala nad únosnou mez, a kvůli níž byl nucen rozštípat i některý nábytek, trpěl ustavičným nachlazením a revmatizmem.[301] Takřka jedinými lidmi, s nimiž se v posledních dvou letech života Napoleon stýkal, byli kromě sloužících pouze korsický rodák a lékař doktor Antommarchi, maršál Bertrand a generál Montholon.[302] S postupujícím časem se jeho zdravotní stav rapidně zhoršoval a osobně předpokládal, že trpí rakovinou žaludku. Občas o své nemoci vtipkoval: „Rakovina, to je Waterloo, které se dostalo dovnitř.“[302] Dne 13. dubna 1821, upoutaný na lůžku a trýzněn stále častějšími bolestmi, začal diktovat závěť, v níž rozdal své jmění, jež čítalo 200 milionů franků ve zlatě. Polovinu rozdělil mezi vojáky, kteří bojovali v řadách jeho armád, druhou půlku pak odkázal krajům, jež byly nejvíce postiženy válkami v letech 1814 a 1815.[303] Testament dokončil v poslední chvíli, jelikož v dalších týdnech jej nemoc zmohla natolik, že nebyl schopen věnovat se materiálním záležitostem. Sužován bolestí a křečovými záchvaty zemřel v podvečer 5. května 1821 v 17:49 hodin ve věku jednapadesáti let.[304] Tělo bylo po provedené pitvě se všemi vojenskými poctami pohřbeno u pramene Torbett's Spring na pozemcích Longwoodu.

Roku 1840, za vlády krále Ludvíka Filipa, byly Napoleonovy ostatky exhumovány a převezeny zpět do Francie. Zde byly slavnostně uloženy do katafalku z růžového mramoru v pařížské invalidovně.

Causa Napoleonovy smrti[editovat | editovat zdroj]

Tumba s Napoleonovými ostatky v pařížské Invalidovně

Stejně jako francouzský excísař, tak i většina pozdějších historiků a publicistů předpokládala, že za jeho skonem stojí onemocnění, jemuž podlehl i Carlo Buonaparte, tedy rakovina žaludku. V roce 1955 však tento předpoklad získal povážlivou trhlinu. Švédský stomatolog a amatérský toxikolog Dr. Sten Forshufvud při pročítání pamětí Napoleonova komorníka Louise Marchanda, jenž podrobně zaznamenal poslední měsíce Napoleonova života, došel k závěru, že symptomy onemocnění neodpovídají zhoubnému onemocnění žaludku, nýbrž otravě arzenikem.[305] Z třiceti uznávaných příznaků odpovídajících otravě touto chemikálií se jich u Napoleona konci života projevilo dvaadvacet.[306] Kromě toho jeho teorii podporoval fakt, že Napoleon téměř do konce života přibíral na váze, kdežto trpící rakovinou žaludku postupně hubnou. Dalším důkazem bylo svědectví osob, které se devatenáct let po císařově smrti účastnily exhumace jeho těla. To „bylo úplně zachovalé a tvář se změnila méně, než tváře těch, kdo užasle pohlíželi do jeho rakve. Napoleonův oděv, stejnokroj, v němž byl pohřben, se rozpadl, ale mrtvola nikoliv.“[307] I tento jev mohl mít za následek arsenik, jenž uchovává živou tkáň, neboť zpomaluje její rozpad (díky této vlastnosti je používán i v muzeích ke konzervaci exponátů). U lidského těla dojde k podobné reakci, pokud je arsenik podáván dlouhodobě.[307]

Jelikož doktor Forshufvud kromě těchto indicií potřeboval i fyzický důkaz, opatřil si v roce 1960 vlas, který pocházel z pramínku, jenž Napoleonovi krátce po jeho skonu odřízl břitvou Louis Marchand.[308][pozn. 16] Vlas nechal odborně prozkoumat doktorem Hamiltonem Smithem, objevitelem nové metody prokazování přítomnosti arzeniku, při níž je oxid arsenitý vystaven jadernému bombardování do té míry, že jej lze přesně změřit.[309] Výsledek výzkumu vykázal hodnotu 10,38 mikrogramů arseniku v gramu vlasů, tedy třináctkrát více, než bylo v Napoleonových časech běžné.[310] Dalším měřením různých vzorků, pocházejících ze stejného zdroje, byla posléze přítomnost tohoto značného množství jedu opakovaně prokázána. Předpokládá se, že arzenik byl Napoleonovi podáván po několik let od počátku července až října 1816, a to v malých a nestejných dávkách.[311] V dalších letech navázal Dr. Forshufvud spolupráci s kanadským podnikatelem Benem Weiderem, který po jeho smrti (1985) nechal analyzovat další vzorky vlasů v laboratořích FBI (1995) přístrojem Nano-SIMS (2003) a metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) (2005). V prvním a třetím případě výzkumníci konstatovali, že množství arseniku přítomné ve vzorku vlasů odpovídá otravě tímto jedem[312] a v případě druhém prokázali, že arsenik se nachází nejen na povrchu vlasů, ale je jím doslova impregnovaná vlasová dřeň, kam se chemikálie mohla dostat jedině z krevního oběhu.[313] Závěrečná zpráva doktora Pascala Kintze, prezidenta Mezinárodní asociace forenzních toxikologů (TIAFT), k tomuto výzkumu dodává, že ve všech vzorcích císařových vlasů prokázal ICP-MS masivní chronickou intoxikaci prudce jedovatým minerálním arzenikem, což zcela jednoznačně naznačuje zločin.

Tyto vědecké výsledky jsou podle řady odborníků nezpochybnitelné a Ben Weider tak podle jejich názoru prakticky zcela vyvrátil teorie, které popíraly, že se Napoleon stal obětí úkladné vraždy. Jednalo se zejména o domněnky, které přičítaly vysoké množství arseniku v Napoleonově těle vlivu okolního prostředí. Podle těchto výkladů to mohly být například výpary z tapet v Longwoodu či dým z kamen.[314] Publikovaná byla i úvaha, že arsenik pocházel z konzervačních látek, které byly použity při zaopatřování Napoleonova těla.[313] Kanadský podnikatel přesto až do své smrti v roce 2008 dál pokračoval ve stále důkladnějších analýzách rozšířeného množství vzorků.[315]

Pokud jde o motiv a pachatele, všechny indicie vedly k domněnce, že za případnou vraždou stál hrabě Charles Tristan de Montholon.[316] Za jeho jednáním mohly být jak motivy charakteru osobního (stesk po manželce a dětech, žárlivost na Napoleona, neboť se jistou dobu hovořilo o poměru mezi excísařem a jeho ženou Albinou atd.) tak rázu čistě zištného.[317] Podle této teorie používal Montholon ke svému činu arsenik běžně používaný pro likvidaci krys, kterých bylo na ostrově značné množství. Ten, s přihlédnutím na Napoleonovy zvyky, dávkoval do sudu s vínem, které bylo určeno pouze na excísařův stůl.[318]

Spolu s teorií o Napoleonově vraždě se objevily i další hypotézy. Podle jedné z nich Britové ještě na Svaté Heleně vyměnili těla a do Napoleonovy rakve vložili ostatky jeho sluhy, přítele a agenta Ciprianiho, který byl bývalému císaři velmi podobný. Důvodem měla být právě snaha o zatajení skutečnosti, že byl Napoleon otráven.[319] Tomu by odpovídala i studie Bruna Roy-Henryho, jenž v knize Napoléon, l’énigme de l’exhumé de Sainte-Hélène (Napoleon, záhada exhumovaného ze Svaté Heleny), upozorňuje na rozdíly v uspořádání hrobu a uložení těla při Napoleonově pohřbu a exhumaci.[320]

Krátce po smrti Bena Weidera uveřejnila Univerzita v Pavii na svých webových stránkách textovou zprávu, která informuje o novém výzkumu, který prováděli fyzici a chemici na této univerzitě spolu s vědci ze sekcí Národního ústavu jaderné fyziky (INFN) v Pavii a Univerzitě Bicocca v Miláně. Předmětem zkoumání se staly vzorky Napoleonových vlasů z období, kdy byl vychováván na Korsice, pobýval ve vyhnanství na ostrovech Elba a Svatá Helena a ze dne jeho úmrtí. Zároveň byly prověřeny vlasy několika jeho současníků, mezi jinými Napoleonova syna Orlíka (z let 1812, 1816, 1821 a 1826) nebo lokny jeho první ženy Josefíny, ustřižené v den její smrti v roce 1814. Vzorky, které vědci získali z muzeí v Lombardii, Paříži a Římě, byly v kapslích umístěny do jaderného reaktoru v Pavii a za využití techniky "neutronové aktivace" bylo posléze zjištěno, že obsah arsenu je abnormálně vysoký nejen ve všech vlasech z průběhu Napoleonova života, ale také ve vlasech dalších prověřovaných osob. Tyto hodnoty překračovaly dnešní průměr až stokrát a výsledky výzkumu dokládají, že Napoleon patrně nezemřel v důsledku otravy, ale z přirozené příčiny.[321]

Osobnost[editovat | editovat zdroj]

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Paul Delaroche: Abdikace ve Fontainebleau (1845). Tato Napoleonova podobizna, ztvárněná dvacet čtyři let po jeho smrti, odpovídá zhruba věku, kdy jeho zaznamenal popis prefekt císařského paláce Bausset (viz níže)

Zevrubný popis Napoleonovy fyziognomie či hodnocení charakterových vlastností je – stejně jako u kteréhokoliv jiného člověka – možné pouze s přihlédnutím k věku a nabytým zkušenostem, s ohledem na okolnosti určitého období nebo v porovnání s předchozími životními etapami. Pokud však jde o náležitosti obecného rázu, jež patřily k nejzákladnějším a neměnným rysům jeho osoby, je v první řadě nutno ve zkratce zmínit Napoleonovy duševní schopnosti. Sám si u sebe nejvíce cenil železné vůle, pevnosti ducha a zvláštní statečnosti, jež spočívala ve schopnosti převzít nejstrašnější a nejtěžší odpovědnost za rozhodnutí.[322] Avšak historiky a stejně tak i současníky asi nejvíce udivovaly jeho myšlenkové pochody a fantastická schopnost si pamatovat. On sám svou paměť označoval za pozoruhodnou vlastnost a v tomto směru poznamenal:

Když jsem byl mlád, znal jsem logaritmy třiceti až čtyřiceti čísel; ve Francii jsem si pamatoval nejen jména důstojníků u všech pluků, ale i místa, odkud se vojenské sbory rekrutovaly, kde se vyznamenaly; věděl jsem dobře i o jejich smýšlení.
— Napoleon[323]

Současně s touto předností dostal Napoleon do vínku dar, jenž mu umožňoval najednou se zaměstnávat i třemi naprosto odlišnými záležitostmi. Byl s to diktovat dvěma sekretářům o dvou různých věcech a zároveň, aniž by tím utrpěla logická jasnost jeho myšlenek nebo pozornost, číst o věci třetí.[323] Často pracoval dlouho do noci a spal v přerušovaných intervalech, podle své potřeby. V průběhu vojenských tažení byl mnohdy okolnostmi přinucen budit se i několikrát za noc a přesto okamžitě vstal a z jeho očí se nedalo uhodnout, že právě spal. Navíc byl okamžitě schopen pracovat jako ve kteroukoliv jinou dobu přes den.[324]

Antoine-Jean Gros: detail Napoleonova obličeje v roce 1796, tedy v době prvního italského tažení (1801). Vyslanec toskánského velkovévodství v té době popisuje Napoleona následovně:
Zpozoroval jsem uprostřed početného štábu člověka drobnější postavy než obyčejně, neobvykle hubeného. Jeho napudrované vlasy, zastřižené zvláštním způsobem a pod ušima do čtverce, padaly na jeho ramena ... Na prvý pohled obličej se mi nezdál krásný, ale výrazné rysy, živé a zpytavé oko, oživené a prudké gesto prozrazovaly žhavou duši a široké starostlivé čelo hloubku myšlení.
— Miot de Mélito[325]

Současníci, přesněji lidé z Napoleonova blízkého okolí, se shodují, že měl dvě tváře. Soukromou a politickou. Co se soukromí týká, dokázal se velmi upnout na osoby kolem sebe. Jakmile si na někoho zvykl, nepřišlo mu na mysl se od něj odloučit, i když viděl jeho chyby, odsuzoval je a nebyl se svou volbou spokojen.[326] Patrně nebyl ani nenávistný, ani mstivý. Byl schopen se rozčílit, svůj korsický temperament a zlost dát najevo slovy, ale to bylo vše (Církevní diplomat de Pradt v tomto směru poznamenal: „Hřímalo sice, ale neuhodilo“). Svému okolí se jevil mírný a značně shovívavý k lidské slabosti. Lidem, pro které chtěl být příjemným, si rád dobíral a svůj osobitý humor zpestřoval hlučným a žertovným smíchem. Největší lichotkou z jeho strany byly různé fyzické důvěrnosti, z nichž velmi často používal pochvalné vytahání za uši nebo poplácávání po tváři.[327] V intimních vztazích se pak vyznačoval důvěrností, laskavostí i něhou. Násilnost mu prý nebyla vrozená a pokud o to usiloval, nikdo se nedokázal ovládat jako on. Jeho mluva byla suchá, ovšem ne nepřístojná ani pokořující.[328] Při své zjevně vysoké inteligenci údajně trpěl i zvláštními neurózami. Hrůzu mu prý naháněly otevřené dveře a každý kdo zavítal do jeho pracovny, mohl je prý otevřít jen natolik, aby se jimi protáhl a pak je musel pevně držet zavřené za kliku dokud zase nevyšel ven. Josefína jej prý často viděla, jak se rozčílil, když některý z jeho komorníků umístil nalevo něco, co patřilo napravo. Když si bral nějaký kus oděvu, mnohdy si jej přehodil přes rameno se slovy „pozemky“. Při dalších kusech pak prohodil „hrady,“ „provincie,“ atd.[329]

Ačkoliv si při pobytu v poli uvykl snášet tvrdé životní podmínky, v císařském paláci si Napoleon liboval ve fyzickém komfortu. Každé ráno si kartáčem masíroval ramena i trup a od komorníka si nechal hrubě namasírovat zadek. Ranní péči o zevnějšek ukončil tak, že si kolínskou vodu nanesl do vlasů a posléze si její zbytek z flakónu vetřel do kůže po celém těle. I přes varování lékaře, že by jej mohly oslabit, si také velmi oblíbil vřelé koupele.[327] Svůj pracovní den začínal Napoleon nalačno poradami s nejbližšími osobami nebo pročítáním dokumentů, jež mu byly připraveny přes noc. Snídal obvykle sám, většinou však ne déle než deset minut. Posléze se přesunul do jedné ze svých pracoven, kde se věnoval správě území pod jeho nadvládou. K obědu konzumoval prostou stravu, kterou zapíjel kávou a ředěným burgundským vínem. Večeřel obvykle kolem šesté v přítomnosti císařovny, se kterou pak strávil společnou hodinku. Posléze povolal svého knihovníka, jenž mu přinesl výběr nejnovějších knih. Ve 22:00 vydal instrukce na ráno a uléhal do postele. V tuto dobu jej občas navštěvovala Josefína, aby mu z nohou jeho postele předčítala.[330]

Jak již bylo naznačeno, jinou masku si přisvojoval před vnějším světem. Napoleonův životopisec a znalec doby Jevgenij Tarle stručně konstatuje, že Napoleonovými hlavními vášněmi byly sláva a zejména moc.[5] Společně s mnohými dalšími historiky se shoduje v názoru, že při dosahování svých cílů byl naprosto lhostejný k lidem a viděl v nich jen prostředky a nástroje.[5] Zapomínal na ohledy vůči svým spolupracovníkům,[331] vojákům[332] i úředníkům rozsáhlého a kvalitně pracujícího byrokratického aparátu. Zároveň svým podřízeným nikdy nedokázal zcela nedůvěřovat a ani jim neuměl svěřit plnou zodpovědnost a soustavně kontroloval, zda jsou jeho příkazy plněny. Svou nadřazenost si často prosazoval zuřivostí, kterou v přítomnosti dalších přihlížejících směřoval proti některé přítomné osobě. Ve chvíli, kdy se začal projevovat tímto způsobem, byl velmi vulgární a hrubý.[333] I přes silný smysl pro rodinu mnohdy nebral ohledy na city svých příbuzných a očekával, že se podřídí jeho vůli.[334] Nicméně nepožadoval po nikom víc, než byl schopen snášet sám. Zejména na bojišti. Pokud to okolnosti vyžadovaly, stejně jako kterýkoliv řadový voják vystavil svou osobu nepřátelským střelám. Učinil tak například u Toulonu, při útoku na mostu u Arcole nebo na městském hřbitově u Pruského Jílového. O tom, kam až jeho odvaha sahala, se dozvěděli mnozí jeho blízcí teprve až po jeho smrti. Když omývali jeho mrtvolu, nalezli na ní stopy neznámých ran. Oficiálně se vědělo, že byl zraněn u Toulonu, Řezna a Drážďan, avšak tyto nově odhalené jizvy svědčily o tom, že neváhal skrýt svá zranění, aby vojáky neuvedl do zmatku.[335]

Jako panovník je Napoleon často pasován do role diktátora, k čemuž nepochybně přispěly mnohé jeho nařízení i skutky. Bylo pro něj typické, že se snažil bezohledně skoncovat s veškerou opozicí i kritikou. Osoby podezřelé z těchto skutků nechával bez procesů zavírat do věznic nebo je nutil obývat vyhrazená místa, kde byli pod neustálým dozorem. Pod dohledem se pomocí cenzury, četnictva a informátorů snažil držet i veřejné mínění.[336]

Fyzické atributy[editovat | editovat zdroj]

Ve svých třiadvaceti letech měřil Napoleon 155 cm, byl statný v ramenou, jeho postava však zároveň budila dojem celkové štíhlosti. Pěknou románskou hlavu mu porůstaly hnědé vlasy, měl olivovou pleť, světlé modrozelené oči a nad vystouplou bradou mírně našpulené rty.[337] Od roku 1808 začal mít sklon k tělnatosti a svaly ve tváři mu ztuhly do tvrdého výrazu. Dvorní dáma bývalé pruské královny Alžběty Kristýny hraběnka von Voss ve svých pamětech (Neunundsechzig Jahre am Preußischen Hofe[338]) po setkání s Napoleonem zapsala, že jej spatřila: „s tlustou odulou tváří, značně korpulentního, nadto ještě malého a zcela postrádajícího eleganci. Svýma velkýma očima loupá zasmušile kolem, jeho rysy mají krutý výraz, vypadá jako ztělesnění smrti. Pouze ústa má dobře tvarovaná a zuby má dobré.“ Pokud jde o proměnlivost císařových rysů, osobní tajemník baron Méneval (Napoléon et Marie-Louise: Souvenirs Historiques de Baron Néneval sv. 3[339]) popisuje, že ve chvílích, kdy se Napoleon rozčílil, získal jeho obličej krutý výraz. Mohutně prý vraštil čelo i obočí a z očí mu sršely blesky. Zároveň se mu pod tlakem vnitřní bouře nadmuly nosní dírky.[333] Na druhou stranu však také dodává, že za normálního stavu byla Napoleonova tvář klidná a vlídně vážná. Tím nejdobrotivějším úsměvem se rozzářila, když byl v dobré náladě, chtěl být příjemný lidem okolo nebo pookřál.[327]

Prefekt císařského paláce popsal Napoleona v jeho pětačtyřiceti letech takto:

Jeho postava byla pět stop, dva coule a několik čárek; jeho hlava byla veliká; jeho oči světlemodré; jeho vlasy tmavě kaštanové; jeho brvy byly mnohem světlejší než obočí, které bylo tmavě kaštanové jako jeho vlasy; měl krásně utvářený nos, půvabné a neobyčejně pohyblivé vykrojení rtů; jeho ruce byly podivuhodně krásné a zářily bělostí; … jinak byl postavou velmi dobře a souměrně stavěn. Jednou z jeho zvyklostí, které jsem u něho nejčastěji pozoroval, bylo, že nakláněl nenadálým a prudkým pohybem horní část těla a hlavu na pravou stranu, opíraje se o loket a paži, jako by chtěl vznést svou postavu. Tento strojový pohyb byl velmi hbitý a nebyl nápadný, leda když jej učinil při chůzi. … Na jeho širokém a vyklenutém čele dlely génius a síla. Každému jinému by toto čelo stačilo, aby v něm vyjádřil svou celou fyziognomii. Jeho oči se třpytily záblesky a prozrazovaly všechny jeho myšlenky, všechny jeho city. Ale když jeho nálada nebyla zkalena, tu ozářil tuto krásnou fyziognomii nejroztomilejší úsměv a vtiskl mu nepopsatelné kouzlo, jež jsem u nikoho jiného ještě nepozoroval…“
— Louis-François de Bausset[340]

Další Napoleonovi současníci se podivovali nad žlutou barvou jeho obličeje, za kterou nejspíš stálo spolu se sklonem k tělnatosti onemocnění jater. Hrabě de Las Cases dále konstatoval, že císař měl i přes silné údy měkké svalstvo a i přes značně rozložitou hruď byl stále prochladlý.[341] V pitevní zprávě ze Svaté Heleny britský chirurg Walter Henry (Events of a military life[342]) zaznamenal, že Napoleonova pokožka byla velmi bílá a jemná, po těle měl jen málo chloupků a vlasy měl jemné a hedvábné. Jeho trup prý byl štíhlý[pozn. 17] a zženštilý a jeho stydká kost velmi připomínala Venušin pahorek u žen. Svaly na hrudníku byly malé, ramena úzká a boky široké.[343] Osobní partie, varlata a penis, vypadaly malé, takřka chlapecké.[344]

Hodnocení Napoleonovy osobnosti a vlády[editovat | editovat zdroj]

James Gillray: karikatura Napoleona jako pekaře, jenž z pece vytahuje novou dávku čerstvě upečených evropských králů (Bavorsko, Württembersko, Bádensko). Jako paliva používá dělové koule a v popředí stojí koš s nápisem True Corsian Kinglings, jenž je narážkou na Napoleonovu strategii obsazovat trůny podmaněných zemí příslušníky klanu Bonapartů

Osoba Napoleona Bonaparta zanechala v celosvětových dějinách nesmazatelný odraz. Avšak byl to odraz značně kontroverzní, neboť na jedné straně získal podobu heroické legendy, na straně druhé se stal tématem až démonickým. Je nesporným faktem, že při vzniku pozitivního Napoleonova kultu sehrály zásadní roli Paměti, jež na Svaté Heleně sepsal hrabě Las Cases. Britský historik a oxfordský profesor Geoffrey Ellis v tomto směru poznamenal:

Měly silný vliv na další šiřitele legendy, která se soustředila na hrdinské činy a odkaz. Všichni ho představovali jako vládce nezměrné inteligence a moudrosti, jako sílu pro prosazení dobra a nutné změny, sílu, která ve Francii a připojených územích vymetla poslední stopy korupce starého režimu, pokoušela se o totéž i v podrobených státech a v celé Evropě, byla nucena vést dílčí války, aby zavedla všeobecný mír, ale jejíž práce na obnově a rekonstrukci byly přerušeny nesvatou aliancí cizích knížat, neosvícených nepřátel pokroku. V tomto smyslu se na něj pohlíželo jako na zázračné dítě a dědice Francouzské revoluce, jenž v plné mužné síle císařské velikosti naplnil její nejlepší ideály a ukončil nejhorší výstřelky. Řád místo chaosu, stabilita místo revolučních změn, jednota místo stranictví, síla místo slabosti – tento obraz se stal téměř stereotypem mezi napoleonisty devatenáctého století.
— Geoffrey Ellis (1997)[345]

Podobný vliv měly i vícesvazkové dějiny bývalého císařského diplomata barona Bignona, jenž obdržel od Napoleona na Svaté Heleně úkol sepsat historii jeho vlády. Nicméně spisovatel sám přes počáteční obdiv k císařově osobě přiznává, že používal despotických metod, které ovšem považoval za nutné prostředky, jimiž byl v občanské vládě Francie obnoven řád a v armádě čest.[345]

Za vytvářením nepřátelské varianty Napoleonova obrazu stáli v prvopočátcích Madame de Staël a spisovatel François Chateaubriand. Pro prvně jmenovanou, jež byla roku 1803 vypovězena z Francie, byl císař triumfujícím generálem revoluce, od něhož se hodně očekávalo, avšak všechno toto očekávání bylo jeho osobou systematicky zdeformováno zneužitím moci. Útoky Madame de Staël byly namířeny zejména na Napoleonovu bezuzdnou domýšlivost a ambice, na infantilní zaslepení osobní slávou, na despotické metody atd. Celkově Napoleona vykreslila jako nemilosrdného egoistu, manipulátora bez skrupulí, vykořeněného outsidera bez skutečného vědomí vlasti, ignoranta a zhoubnou zrůdu dějin.[346] Chateaubriand na francouzského císaře pohlížel z pozice katolického vzdělance, jenž byl znechucen cynickou manipulací konkordátu s církví a uvězněním Pia VII. Nejen ve svém díle Paměti ze záhrobí (Mémoires d’outre tombe) se pak v období rozkvětu napoleonské legendy několikrát pokusil tento mýtus vyvrátit.[347]

Ve zbytku Evropy byl Napoleonův odkaz vnímán stejně rozporuplně jako ve Francii, avšak ani zde tento antagonismus nelze charakterizovat souhrnně, neboť míra obdivu i negativismu se lišila podle jednotlivých zemí. V oblastech anektovaných Francií byla jiná než na území vazalů nebo v Rusku a Anglii. Svým postupem mimo hranice císařství vyvolal Napoleon převážně odpor, kterého ve svůj prospěch využila různá nacionalistická a liberální hnutí. Tato situace se však opět lišila podle územního celku a byla zcela rozdílná například v Německu nebo Itálii oproti střední Evropě. Zde lidové vrstvy často kladly Napoleona vedle Josefa II., avšak jeho úlohu reformátora sehrál pouze v Ilyrsku, severní Itálii a částečně v polských oblastech.[348]

Při hledání všestranné odpovědi, která by nalezla klíč k Napoleonovým ambicím, zaznívá u starších i nejmodernějších historiků velmi často otázka, zda bylo jeho úmyslem postupnou integrací podmaněných zemí vybudovat celoevropskou, potažmo celosvětovou universální říši. K této úvaze vedlo zejména jeho konstatování: „Můj osud se ještě nenaplnil. Chci splnit to, co zatím bylo jen načrtnuto. Chci evropský zákoník, evropský apelační soud, společnou měnu, stejné váhy a míry, stejné zákony. Ze všech národů Evropy musím udělat jediný...“[349] Těmto slovům by napovídala i jeho snaha o anexi Španělska, Portugalska, Itálie a většiny Německa a Polska, nicméně podle Geoffrey Ellise je představa o tom, že Napoleon byl raný architekt moderní evropské myšlenky, patrně značně zjednodušená. To potvrzuje jednostrannost vojenských požadavků, kontinentální blokáda proti Británii, vyhrazené trhy v Itálii a zneužívání veřejné moci v podmaněných státech k osobním účelům. K Napoleonovu postoji k tomuto tématu leccos vypoví i dopis ze srpna 1810, kde bez obalu konstatuje: Francie především.[350] Vše spíš nasvědčuje tomu, že Bonapartovy ambice nebyly podřízeny nějakému dokonalému plánu nebo konceptu, ale spíš se rozvíjely v určitém postupném pragmatickém procesu.[351]

Zavřel jsem anarchistickou propast a uspořádal chaos. Očistil jsem revoluci, zušlechtil národy a upevnil krále. Vznítil jsem všechno závodění, odměnil všechny zásluhy a posunul hranice slávy. To vše je jistě něco. A v čem by mohli mne napadnouti, kde by mne nemohl historik brániti? V mých úmyslech? Vždyť dokáže, že diktatura byla nutností. Řeknou, že jsem brzdil svobodu? Historik dokáže, že zvůle anarchie a ohromné nepořádky byly ještě na prahu dveří. Obviní mne, že jsem příliš miloval válku? On ukáže, že jsem byl vždy napaden. Že jsem chtěl universální monarchii? Ukáže, že byla nahodilým dílem okolností, že sami naši nepřátelé mě k to vedli krok za krokem. Konečně moje ctižádost? Ach, nepochybně ji najde a mnoho; ale byla to ctižádost největší a nejvyšší, jaká kdy snad byla, totiž: založiti a zasvětiti konečně říši rozumu v plném lesku svobodné moci a využíti všech lidských schopností. A tu snad bude historik litovati, že taková ctižádost nebyla naplněna, uspokojena... Málo slov, a je v nich přece celá má historie.
— Napoleon Bonaparte (na Svaté Heleně)[352]

Odraz v umění[editovat | editovat zdroj]

Antoine-Jean Gros: Bonaparte u nakažených morem v Jaffě (1804; Museé Condé Chantilly). Autor obrazu, jenž oslavuje Napoleonovu nebojácnost, soustředil pozornosti na generálovu osobu tím, že na něho nechal dopadat sluneční paprsky. Seskupení a gesta postav na pravé straně zdůrazňují tragickou stránku výjevu.[353]

Epocha napoleonských válek a fenomenální dráha Napoleonova života zanechaly svůj odraz nejen ve sférách politických a vojenských, ale také na poli uměleckém. Klasicistický sloh z období císařství, který se již na samém počátku svého vývoje stal slohem památníků a výrazem reprezentace císařské moci, byl pojmenován empír a uplatnil se především v nábytku, módě a interiérové dekoraci.[354] Také v malířství vznikla řada stěžejních děl, která byla velmi často pořízena na objednávku samotného Napoleona, jemuž šlo především o oslavu své vlastní osoby.[355] K nejvýznamnějším autorům v jeho službách patřil zakladatel klasicismu ve francouzském malířství Jacques-Louis David, který jako nadšený čtenář antické literatury nabyl přesvědčení, že v Napoleonovi lze spatřovat antického héroa, a stal se jeho nadšeným přívržencem.[356] V roce 1804 jej první konzul jmenoval svým prvním malířem a v roce 1808 byl za obraz Napoleonova korunovace jmenován důstojníkem čestné legie.[357] K dalším jeho známým dílům patří obrazy Bonaparte překračující Alpy (1800) a studie Napoleona v pracovně v Tuilerijském paláci. K neméně slavným malířům napoleonského období náleží Davidův žák Antoine-Jean Gros, jenž se s Bonapartem seznámil v Milánu. Zde od generála Italské armády získal zakázku na obraz Bonaparte u Arcole. Po návratu do Paříže byl vybrán pro zobrazení bitvy u Nazaretu, oslavující generála Junota, to však na Napoleonovo přání nedokončil a místo něj ztvárnil obraz Bonaparte u malomocných v Jaffě. K dalším jeho pracím patří Bitva u Abukiru (1806), Napoleon u pruského Jílového (za něj byl dekorován řádem čestné legie), Bonaparte promlouvá k vojsku před bitvou u pyramid, Setkání Napoleona s císařem Františkem I. po bitvě u Slavkova atd.[358] Uměleckou interpretací Napoleona, jeho významných činů, příslušníků klanu Bonapartů i vojáků jeho armád, se zabývala celá plejáda domácích výtvarníků nejen za éry císařství, ale i v dalších letech po císařově smrti. Mezi tyto malíře patří například Ernst Meissonier,[359] Henri Félix Emmanuel Philippoteaux,[360] Édouard Detaille,[361] Louis-François Lejeune,[362] Joseph-Louis Hippolyte Bellangé,[363] Edouard Meissonier[364] ad. Stejné náměty ve svých mnohdy značně nacionalistických dílech zobrazovala i řada zahraničních autorů, které svým ostře kritickým postojem ke své době v neposlední řadě reprezentuje odpůrce klasicismu Španěl Francisco Goya (Poprava v La Moncloa, El Dos de Mayo, grafický cyklus Los desastres de la guerra).[365] Dílům ilustrativního charakteru se pak věnovali například britská malířka Elisabeth Thompsonová alias Lady Butlerová,[366] Polák Jerzy Kossak,[367] ukrajinský rodák Felician von Myrbach,[368] Rus s bavorskými předky Gottfried Willewalde[369] aj. Svůj ohlas zanechal Napoleon i v oblasti architektury. Mezi nejvýznamnější projekty vybudované na jeho oslavu patří zejména Vendômský sloup a Vítězný oblouk v Paříži. Prve jmenované dílo na svém vrcholu nese Napoleonovu sochu a lze jej považovat za kopii Trajánova sloupu v Římě.[370] Návrh Vítězného oblouku vypracoval architekt Jean-François Chalgrin a nejvýznamnější skulptury na něm vytvořili James Pradier, François Rude, Jean-Pierre Cortot a Antoine Étex. Toto mistrovské dílo klasicistické architektury je pozoruhodné nejen pro svou věrnost antickým formám, ale také pro své umístění.[371] Mezi dalšími díly nelze opomenout kupříkladu sochu François Rudeaua Zmrtvýchvstání Napoleonovo, která představuje francouzského císaře jako postavu podobnou Kristu. Tato skulptura po svém odhalení v roce 1847 upoutala pozornost množství poutníků.[372]

François Rude: Zmrtvýchvstání Napoleonovo. Originál sochy stojí v Burgundském městě Fixin

Napoleon a éra napoleonských válek zanechaly svůj odraz nejen v oblastech výtvarného umění, ale také v literatuře. Jedná se jak o díla dějepisná a životopisná, tak o memoáry pamětníků, beletrii, poezii nebo divadelní hry. Mezi nejznámější francouzské prozaiky, kteří zachytili atmosféru císařství, patří například spisovatelé Stendhal (Červený a černý, Kartouza Parmská, Lucien Leuwen atd.), Victor Hugo, Bernard Simiot (Carbec, mon Empereur!) nebo Honoré de Balzac. K zahraničním autorům nepochybně náleží Lev Nikolajevič Tolstoj (Vojna a mír) nebo Adam Mickiewicz (Pan Tadeáš čili poslední nájezd na Litvě).[372] Pokud jde o odborné práce zabývající se Napoleonovou osobností, potažmo historií jeho vojenských tažení, lze hovořit o několika tisících publikovaných spisech. Autoři této biografické literatury se ať už objektivně nebo subjektivně snaží pochopit Napoleonovy ambice a zároveň se pokouší vysvětlit příčinu jeho úspěchů.[373] Nejmodernější odborné práce tohoto oboru v současnosti zastupuje dílo historika Musée de l’Armée v Paříži Olega Sokolova (L’Armée de Napoléon), historika Alaina Pigearda (L’Armée de Napoléon), Jeana Tularda (Dictionnaire Napoléon),[374] profesora Oxfordské university Geoffreye Ellise ad. V českých poměrech nejnovější odborné knihy o napoleonských válkách publikuje historik Jiří Kovařík.

Tématům kolem Napoleonovy osoby se v neposlední řadě věnuje i filmová tvorba. Jde o pořady jak z dílny dokumentaristů, tak dramatiků. Jeden z prvních filmů o francouzském císaři byl natočen v roce 1927. Jde o životopisnou fresku francouzského režiséra Abela Ganceho s názvem Napoleon.[375] Mezi novější kinematografická díla patří například TV seriály Napoleon a jeho lásky (1974), Napoleon a Josefína (1987) nebo dva několikadílné pořady z roku 2002 a 2012 s názvem Napoleon. K životopisným filmům náleží dramata Monsieur N. (2003), Austerlitz (1960), Waterloo (1970) nebo jeden z dílů série Nesmrtelní válečníci s podtitulem Napoleon (2007).[376]

Napoleon a ženy[editovat | editovat zdroj]

Napoleon, jediný kohout na hnojišti. Karikatura, beroucí si na mušku císařovu posedlost jeho druhou a mnohem mladší manželkou

Kromě politiky, válek a naplňování ambicí hrály v Napoleonově životě důležitou roli i ženy. Jeho první dětskou láskou prý byla dívenka Giacominetta, ještě v rodném Ajacciu.[377] První sexuální zkušenost zřejmě zažil v listopadu 1787 v Paříži s prostitutkou vykonávající své řemeslo poblíž Palais-Royal.[378] První větší milostnou avantýru prožil s jistou madame Naudinovou ještě v Auxone.[379] Další ženou v pořadí byla Luise Turreauová, s níž se setkal v garnizoně v Nizze, kam přijela spolu se svým manželem.[380] Skutečně první Napoleonovou femme fatale však byla Désirée Claryová, dcera obchodníka s hedvábím v Marseille. Její starší sestru pojal za manželku jeho bratr Josef, a také Napoleon se netajil s tím, že má podobné záměry s Desirée.[381] Avšak v Paříži se setkal s vdovou Josefínou de Beauharnais, a jeho první láska záhy vzala za své. Desirée se po čase provdala za Napoleonova maršála Bernadotta a roku 1818 se po jeho boku stala švédskou královnou.[382]

Napoleon byl Josefínou naprosto učarován a nedlouho po jejich seznámení jí učinil nabídku k sňatku. Přestože city nebyly oboustranné, svolila a 9. března 1796 byli oba sezdáni při občanském obřadu. Krátce nato Napoleon vyrazil do Itálie a jeho manželka se začala milostně stýkat s plukovníkem Hippolytem Charlesem, s nímž udržovala milostný poměr do doby, než její manžel odplul do Egypta. Zde si mladý generál, deprimovaný Josefíninými poklesky, vyhlédl manželku jednoho ze svých důstojníků jménem Pauline Fouresová, přezdívanou Bellilote. Přestože tato avantýra vydržela oběma milencům zhruba půl roku, znamenala konec Napoleonovy fascinace Josefínou.[383] V době, kdy dosáhl na post prvního konzula, mu proto nebylo již zatěžko začít si s patnáctiletou divadelní hvězdou, kterou sám přezdíval Georgina. Jejich intimní vztah trval dva roky a následovnicí mladičké herečky se stala jedna z dvorních dam jeho manželky Antoinette Duchâtelová. Oba milenci se stýkali několik let, avšak Napoleon nakonec romanci ukončil, neboť jeho milenka se své vítězství nad císařovnou snažila veřejně demonstrovat, a takové chování nestrpěl.[384] Další Napoleonovou významnou metresou se stala Eleonore Dénuelle De la Plaigne, s níž ho seznámila jeho sestra Caroline, jejímž záměrem (zřejmě) bylo znepříjemnit život své švagrové.[385] Celé toto císařovo milostné dobrodružství bylo založeno pouze na ukojení jeho sexuální potřeby,[386] (podle některých monografií prý dokonce bylo dívčiným úkolem vyřešit stále ožehavější otázku, zda je Napoleon plodný či nikoliv[387]) avšak netrvalo dlouho, dívka otěhotněla a porodila syna, jemuž dala jméno Léon.[388]

Zhruba v době, kdy se mu narodil první nemanželský syn, navázal Napoleon ve Varšavě intimní poměr s hraběnkou Walewskou, s níž zplodil svého druhého potomka, který byl pokřtěn jako Florian Alexander Josef Walewski.[383] Z dynastických důvodů však císař stále naléhavěji potřeboval zplodit legitimního dědice. Po uzavření míru v Tylži a návratu z Polska se proto s konečnou platností rozhodl, že ukončí prozatím neplodné manželství s císařovnou Josefínou a ožení se s dívkou náležející k některé z předních evropských panovnických rodin.[389] K rozvázání sňatku došlo kvůli politickým okolnostem až 15. prosince 1809 a 1. dubna 1810 při občanském obřadu konaném v Saint-Cloud Napoleon pojal za choť osmnáctiletou habsburskou princeznu Marii Luisu, dceru rakouského císaře Františka I. Oproti svým zvyklostem se v prvních týdnech a měsících po uzavření sňatku od své novomanželky ani nehnul a snažil se jí z očí číst každé přání ještě dřív, než jej vyslovila. Jeho starostlivost se ještě znásobila, když zjistil, že Marie Luisa je těhotná.[390] Ve sňatku s habsburskou arcivévodkyní, jež byla neteří popravené královny Marie Antoinetty, však Francouzi spatřovali cosi urážlivého a žádný Napoleonův politický akt nebyl tak nepopulární jako tento.[172]

V období mezi sňatkem s Josefínou a Marií Luisou žil vitální Napoleon velmi promiskuitním životem a vystřídal nepřeberné množství milenek, které přitahovalo jeho charisma i nimbus císaře a neporazitelného vojevůdce. Prozaik a Napoleonův životopisec Stendhal (Vie de Napoléon[391]) publikoval zajímavý popis mnohých z těchto schůzek:

Císař, který při sobě obvykle nosil svůj kord, seděl u stolu a podepisoval své nekonečné dekrety. Když se u něho ohlásila nějaká dáma, požádal ji, aby na něho počkala v posteli, aniž vzhlédl od svého pracovního stolu. O něco později ji doprovodil se svícnem v ruce ze své ložnice a vrátil se ke své práci, k dalšímu čtení a podepisování nekonečných dekretů. Hlavní část takového dostaveníčka netrvala déle než tři minuty. Návštěvnice, které po těchto třech minutách posílal pryč, bývaly jeho chováním pobouřeny...
— Stendhal[392]

Pokud jde o Napoleonův vztah k ženám obecně, vše nasvědčuje tomu, že při jednání s nimi se ne vždy řídil zásadami francouzské galantnosti. Dvorní dáma císařovny Josefíny Claire de Rémusatová ve svých memoárech (Mémoires de madame de Rémusat[393][394]) dokonce tvrdila, že ženami opovrhoval. Zřídka ho prý slyšela hovořit s dámami od dvora zdvořilým tónem a podle jejího mínění k nim byl svým způsobem krutý. Při oficiálních příležitostech kritizoval jejich účesy, a když mu daly kladnou odpověď na dotaz, zda jsou vdané, zajímalo ho, proč ještě nejsou těhotné. Napoleonův komorník Louis Constant Wairy ve svých pamětech (Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l'empereur[395]) v tomto směru podotýká, že císař ženy považoval za pouhý nástroj k plození dětí a jejich povinnosti spatřoval pouze v podřízenosti a závislosti.[396]

Strategie, taktika, vojenství[editovat | editovat zdroj]

Napoleonova socha ve městě Cherbourg-Octeville

Napoleonův odkaz v oblasti válečnictví zanechal ve své době nesmazatelnou stopu, která se promítla do vojenské teorie i praxe ještě dlouhou dobu po jeho pádu. Sám byl autorem mnohých pouček a definic, avšak ne vždy se jimi sám doslova řídil. Například uzavřením pläswitzské dohody o příměří po bitvě u Budyšína v roce 1813 vzalo za své tvrzení, jímž v souladu se svým ofenzivním myšlením prosazoval: „Začínej tažení po zralé úvaze, ale když je začneš, bojuj do krajnosti o to, aby sis nedal iniciativu vyrvat z rukou.“[231] Své myšlenky v tomto oboru nikdy systematicky nesepsal, ale z jeho poznámek bylo vyňato zhruba 115 pravidel, které víceméně obsahují většinu jeho základních úvah o strategii a taktice.[397]

Napoleonova éra byla charakteristická nasazováním obrovských počtů vojsk a on sám proto nepřestával opakovat, že masy rozhodují vše. V této víře definoval vojevůdcovské umění, jež podle něj předně spočívalo v dovednosti vojevůdce sehnat, vyzbrojit a rychle vycvičit velké prapory a vytvořit masové armády, v tom, aby je měl ve chvíli rozhodujícího úderu soustředěny na potřebném místě, aby jich dovedl nešetřit, je-li to k vítězství nutné, aby se nevyhýbal bitvě a neodkládal ji, má-li své síly soustředěny, nýbrž aby hledal co nejrychlejší rozhodnutí jakmile se objeví nějaké vyhlídky na vítězství a konečně aby nalezl v nepřátelské sestavě místo, proti němuž je třeba vést rozhodující úder. Úlohu štěstí a náhody ve válce Napoleon nepopíral, avšak spíš zastával názor, že více záleží na vojevůdcových schopnostech, intelektu, vědomostech, pohotovosti, vynalézavosti a schopnosti k metodickým operacím.[398]

Válka samotná měla být podle Napoleona metodická, tj. hluboce promyšlená a jedině tehdy mohla mít naději na úspěch.[399] Sám rozuměl mapě, uměl ji užívat jako nikdo jiný[400] a dokázal proto ještě před počátkem samotného tažení důkladně naplánovat pohyby jednotlivých sborů, trasy zásobovacích linií i odhadovaný postup nepřítele. Takto se snažil vyhrát tažení už před první bitvou.[397] Jakmile se pak dostal do kontaktu s protivníkem, pokusil se jej za pro sebe výhodných podmínek vmanévrovat do rozhodující bitvy a zničit živou sílu jeho polních armád. Teprve posléze se zabýval obsazováním nejdůležitějších strategických a politických středisek okupované země.[401] Svou asi nejzásadnější koncepci pro dosažení výhodných podmínek převzal od francouzského důstojníka jménem Pierre-Joseph de Bourcet a vlastním přičiněním ji dovedl k dokonalosti. Jednalo se o koordinované pohyby několika armádních sborů (batallion carré), jež samostatně operovaly na širokém území a znemožňovaly nepříteli odhadnout, kam směřuje Napoleonův hlavní úder. Tyto sbory byly složeny z několika divizí, přičemž každá z nich disponovala všemi druhy zbraní. V praxi byl každý sbor schopen čelit den nebo dva nepřátelskému náporu a poskytnout tak čas ostatním kolonám armády sevřít protivníka z různých stran.[402]

Kdykoliv se Napoleonovi naskytla vhodná příležitost, zkombinoval rychlý přesun s klamnými manévry, aby obešel křídla nepřátelské armády a přiblížil se k její komunikační linii. Následně se stočil a přiměl protivníka k boji v nevýhodném postavení.[397] Tímto dokázal, že obchvat nepřátelské armády má smysl jen tehdy, když dosáhne protivníkova týlu a když tento obchvat vede k bitvě, do níž zasáhnou i obchvatná vojska.[403] Takto vznikl proslavený Manœuvre sur les derrières, jenž od počátku své kariéry Napoleon využil třicetkrát. Tohoto útočného prvku využíval na několikakilometrové frontě a jeho podstata spočívala v tom, že silné vojsko bojem či hrozbou útoku vázalo hlavní nepřátelskou linii. Další silná kolona pak pronikla podél protivníkova křídla až k jeho týlu, vytvořila strategickou přehradu nebo bariéru na jeho zásobovací a ústupové linii, a přinutila jej k ústupu. Pokud byl manévr proveden včas, mohl vést k protivníkově porážce či naprostému zničení.[404]

V prvních svých válkách Napoleon rozvíjel taktiku armád francouzské revoluce, vysílal kupředu pohyblivé linie střelců, kteří za podpory dělostřelectva připravovali hlavní úder a uvolňovali cestu útočným kolonám.[405] Obecné veřejnosti asi nejznámější techniku, tzv. „úder taranem“, tedy útok obrovské masy pěchoty postupující v sevřených řadách se záměrem prorazit střed nepřátelského postavení, Bonaparte poprvé použil v bitvě u Wagramu.[406]

Velice důsledně se Napoleon věnoval také morálce armády. Ponechal v platnosti zákaz používání tělesných trestů, neboť jak pravil: „Co možno očekávat od zneuctěných lidí?“ a namísto toho se snažil apelovat na čest. Po bitvě svolával vojáky i důstojníky a dotazoval se jich na ty, kdo se nejvíc vyznamenali. Těm pak buď udělil vyšší hodnost, řád či peníze. Všeobecně se spíš spoléhal na odměny než na tresty, avšak pokud došlo na těžká provinění, byli provinilci obvykle rychle odsouzeni k popravě.[407] Pocitu sounáležitosti s vlastí, armádou a jednotkou dosahoval několika způsoby. Proklamacemi, osobním příkladem, kdy byl sám ochoten čelit nepřátelské palbě, plukovními prapory, kterým vojáci kvůli orlům na jejich špicím říkali kukačky, ale rovněž i tím, že jako muž revoluce dokázal projít mezi vojáky, pochválit, připomenout, zažertovat. Historky o tom, jak císař promluvil s prostým vojákem letěly od úst k ústům a on se stával jejich císařem.[408]

Napoleonův literární odkaz[editovat | editovat zdroj]

Jean Auguste Dominique Ingres: Napoleonova apoteóza (1853)

Pokud budou opomenuty Napoleonovy osobní zápisky z jinošských let, lze konstatovat, že poprvé se chopil pera k většímu literárnímu počinu v Auxonne, kde sepsal několik pojednání o balistice, mezi něž patří např. Poznámky z Pamětí markýze de Vellière, Principy dělostřelectví či Zápis o rozmístění děl při vrhání bomb.[409] V jeho sešitech lze nalézt historická pojednání o dějinách Anglie, poznámky o dějinách panování pruského krále Fridricha II., poznámky o dějinách Sorbonny a mnohé další. Do tohoto období patří též několik jeho beletristických pokusů i pokročilých prací a filosoficko-politických studií,[410] jež jsou velmi rozmanité žánrem i charakterem.[411] Jmenovat lze například novely Hrabě Essex (1788), Prorokova maska (1789), Dialog o lásce (1791), Řeč o lásce ke slávě a lásce k vlasti, Traktát pro Lyonskou akademii (esej se ucházela o literární cenu[412]), Návrhy ústavy společnosti Calotte (1788), filosofické Pojednání o štěstí (Discours sur le bonheur)[413] či do značné míry autobiografický román Glison a Eugénie, jehož základem je láska mladého Bonaparta k Desirée Claryové.[414] V roce 1789 Napoleon dokončil nástin dějin Korsiky a dočkal se velmi pochvalné kritiky tehdy populárního spisovatele Raynala, jemuž dal své dílo k posouzení.[28] Jeho asi nejuznávanější písemnou prací však byla novela Večeře v Beaucairu (Le souper de Beaucaire (1793)), již napsal v bouřlivém období před Toulonem. Tuto práci nejprve vydal ze svých skrovných prostředků, avšak zanedlouho byla publikovaná na náklady státu a upřela na něj pozornost vedoucích mužů v Paříži.[415]

Z dalších let se historii uchovalo nesmírné množství Napoleonových dopisů příbuzným, přátelům a zejména Josefíně. Tato korespondence byla za panování jeho synovce Napoleona III. shromážděna a vydána ve dvaatřiceti svazcích.[416] Za určitou formu literární činnosti lze také považovat psaní proklamací a mnohdy velmi propagandistických bulletinů, jimiž předkládal veřejnosti svůj vlastní pohled na dosažené úspěchy i neúspěchy. Jedna z posledních dochovaných památek na Napoleona jsou jím diktované paměti (Mémorial de Saint-Hélène), které na Svaté Heleně sepsal a posléze ve Francii v roce 1823 vydal jeho přítel Emmanuel de Las Cases.[416] Toto několikasvazkové dílo však nemá objektivní historickou hodnotu, neboť je odrazem Napoleonova záměru, aby si budoucnost vytvořila o událostech představu podle jeho přání.[297][416] Zajímavé však jsou jeho hojné poznámky a diktáty, jež na místě svého druhého exilu vedl o válkách, vojenském umění jiných vojevůdců (Caesara, Turenna, Fridricha Velikého) a vojenství vůbec.[417]

Císař versus papež[editovat | editovat zdroj]

Součástí dědictví, které Napoleon získal po zmatcích Velké francouzské revoluce, byl rozkol v církvi a naprosté odcizení Římu. Po smrti papeže Pia VI., jenž zemřel ve Valence 29. srpna 1799, se Napoleon chopil nabízené příležitosti a z ryze pragmatických důvodů se s novým náměstkem Ježíše Krista Piem VII. pokusil usmířit. Papež byl však velmi obezřetný, neboť od září roku 1800 byly papežské državy okupované francouzskou armádou a k dohodě došlo teprve až po Napoleonově přímém nátlaku. Konkordát byl podepsán 15. července 1801 a i přes poměrnou stručnost budil dojem rozumného kompromisu.[418] Napoleon v něm uznal, že katolicismus je náboženství velké většiny Francouzů a jako takový mohl být svobodně a otevřeně praktikován v souladu s policejními předpisy. Pius VII. formálně uznal legitimitu konzulární republiky a na oplátku mu bylo přiznáno právo kanonické investitury. Konkordát obsahoval množství dalších ustanovení jak o biskupech i nižším kléru, tak o revolučním uspořádání vlastnictví půdy. Do půl roku však Napoleon k listině připojil dalších 77 organických článků, kterými byla svoboda církve v galikánském duchu velmi omezena.[419] Papež, který nebyl požádán o konzultaci, se cítil uražen,[420] přesto nakonec souhlasil s účastí na císařské korunovaci, jelikož si od tohoto kroku sliboval posílení vlastní mocenské pozice a doufal v obnovení papežského státu v dřívějším územním rozsahu.[421] Tomuto požadavku však francouzský císař odmítl vyhovět a papež porušil ustanovení konkordátu tím, že nepotvrdil Napoleonem jmenované biskupy. Zároveň se zdráhal uzavřít s Francií spojenectví proti Anglii a své přístavy ponechával otevřeny britským lodím. Napoleon proto v roce 1808 nechal obsadit Řím a k 2. dubnu téhož roku anektoval ve prospěch italského království provincie Urbino, Macerata, Ancona a Camerino.[422] Ze strategických důvodů pak dekrety ze 17. května 1809 připojil i zbytek papežských držav k Francii. V reakci na tento čin Pius VII. uveřejnil bulu, jíž uvrhl Napoleona do klatby (11. června). Tím však docílil jen toho, že jej exkomunikovaný císař nechal 6. července zajmout a odvézt do Francie, kde byl po několik let držen ve vazbě. Zpočátku sídlil v Savoně, od roku 1812 pak ve Fontainebleau,[423] kde pobýval pod dohledem četnického kapitána Lagrose, převlečeného za komořího.[424] V červnu 1811 se Napoleon pokusil papeže přimět k povolnosti svoláním národního koncilu,[425] ničeho však nedosáhl. Piovi VII. proto nabídl možnost návratu do Říma, pokud uzná tam dosazenou světskou moc, ale ani tento návrh nebyl vyslyšen.[422] 9. ledna 1813 došlo k oboustrannému formálnímu setkání, jelikož císař potřeboval usmířit alespoň katolíky, kteří nejevili pro zacházení s hlavou církve mnoho sympatií. Oba panovníci si prokazovali vzájemnou zdvořilost, avšak schůzka nepřinesla nic reálného. Císař sice donutil Pia VII. podepsat nový konkordát, ale Řím mu nevrátil (navíc Pius VII. svůj závazek po dvou měsících odvolal[426]).[427] Svého zajatce propustil až v samém závěru prvního císařství 10. března 1814. Do Říma se papež vrátil 24. května téhož roku.[428]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Napoleon své rodné jméno Napoleone Buonaparte používal až do roku 1796. Je velmi pravděpodobné, že pofrancouzštěnou verzi, která vešla do historie, přijal na cestě z Paříže do Nice, když se odebral chopit velení Italské armády.[7]
 2. Podle samotného Napoleona Bonapartové původně pocházeli z Toskánska a ve středověku bývali často senátory mnohých italských republik. Údajně byli spříznění s rodinami Medicejů, Ursiniů a Lomellinů a prvním Korsičanem prý byl jeden z mladších synů, který se na ostrov přestěhoval někdy v průběhu 15. století. Oba Napoleonovi rodiče se hlásili k italské modré krvi, avšak pro toto tvrzení neexistovalo mnoho pádných právních důkazů. Nicméně Carlovi Buonapartovi se podařilo přesvědčit Francouze, aby uznali jeho hraběcí titul.[8] Když bylo město Ajaccio v roce 1768 obsazeno francouzskými vojsky, uprchla Laetitia spolu se svým manželem do nitra ostrova a snášela strasti útěku s Napoleonem v lůně. Nedlouho před narozením dítěte však obdržela průvodní list, jenž jí umožnil se vrátit zpět do města.[9] První porodní bolesti pocítila při procházce v sadu nedaleko svého domova. Podařilo se jí ještě doběhnout do přijímacího pokoje, kde o samotě porodila. Dítě prý vypadlo do života rovnou na podlahu.[10]
 3. Pravděpodobnou příčinou Napoleonovy agresivity vůči staršímu bratrovi byl pocit, že mu matka projevuje větší náklonnost. Aby upoutal její pozornost, pokoušel se s ním soupeřit hašteřivostí. Rysy agresivity, egoismu, žárlivosti na matčinu pozornost a dětinská radost ze získání jejího obdivu k vlastním úspěchům formovaly Napoleonovu osobnost.[8]
 4. Korsika byla svým jazykem, kulturou a historií ve velké míře spřízněná s Itálií. Napoleonův otec svého syna sice naučil obstojně francouzsky, ale jeho matka lpěla na italštině, a ta se také stala jeho rodným jazykem.[18] Studenti v Brienne Napoleonovi přezdívali La paille au nez (Sláma v nose), neboť to, jak vyslovoval své jméno Napaj–o–ne italským přízvukem, bylo podobné tomuto slovnímu spojení ve francouzštině.[19]
 5. Při obléhání Toulonu byl Napoleon představen Augustinu Robespierrovi, bratrovi vůdce jakobínů Maximiliena Robespierra, s nímž navázal přátelství a pojilo je mnoho nadějí do budoucna.[42]
 6. Vnitřní armáda v té době čítala asi 39 000 branců z Paříže a blízkého okolí.[47]
 7. Na plátně je vyobrazena i císařova matka (dáma sedící v širokém křesle na vyvýšeném pódiu uprostřed), ta se však obřadu nezúčastnila, neboť ve své skromnosti pokládala za rouhání, že se její děti titulují Výsostmi nebo Veličenstvy.[103] Přesto Napoleon přikázal Davidovi zvěčnit i ji.[104]
 8. Jako těžkou urážku vnímal car Alexandr zejména odezvu na jeho ostrou nótu v záležitosti s popravou bourbonského vévody. Napoleon v odpovědi mimo jiné konstatoval: „Kdyby se bývalo vědělo, že Anglií podněcované osoby chystají vraždu Pavla I. a jsou na míli od ruské hranice, nespěchalo by Rusko s jejich zatčením?“ Ve větě se skrývala narážka na skutečnost, že ruský vládce namísto tvrdých trestů vrahům svého otce udělil tituly a úřady.[106]
 9. Situaci v Prusku zapříčinil i sám Napoleon. K prvnímu výraznému narušení vzájemných vztahů došlo na podzim roku 1805, když sbor maršála Bernadotta s císařovým vědomím prošel skrze Ansbašsko a porušil tak Pruskou neutralitu. Další trhlinu ve vzájemných vztazích vyvolala Napoleonem dojednaná, avšak z francouzské strany nezrealizovaná, výměna Neuchâtelu za Hannoversko. Tento podezřelý obchod dokonce Napoleon znesvětil tím, že v roce 1806 nabídl Hannoversko Anglickému králi jako cenu za mír,[119] což pochopitelně v Prusku vyvolalo jednoznačné válečné pohnutí. Další znepokojení pociťovalo Prusko s vytvořením Rýnského spolku.[120]
 10. Jednak se vládnoucí anglická třída nemínila smířit s Napoleonovou diktaturou nad polovinou Evropy a bylo více než očividné, že ten při rokování nejevil opravdovou ochotu k nějakým ústupkům. Jednání nakonec ustrnula na mrtvém bodě, když 13. září zemřel jediný zastánce míru s Francií, britský zahraniční ministr Charles James Fox.[124]
 11. V počátcích konfliktu se jednalo pouze o rozšíření kontinentální blokády na Portugalsko, jež setrvávalo ve sféře moci Británie. Nutno podotknout, že Napoleon vyslal již devatenáct dní po uzavření tylžského míru Portugalsku ultimátum, v němž požadoval uzavření všech přístavů anglickému zboží.[137] Tou dobou však pocházel hlavní příjem Portugalců převážně ze směny zemědělských produktů za anglické výrobky.[138]
 12. Právě na této schůzce Napoleon Talleyrandovi do očí vmetl proslulou větu: „Jste hovno v hedvábných punčochách!“ I když Napoleon tušil mnohé o jeho konspirační činnosti, tím, že si ho pouze „přestal všímat“ a nezbavil jej vlivu a postavení ve společnosti, pravděpodobně spáchal vážnou chybu.[159] Smrtelně uražený Talleyrand vzápětí navázal kontakt s rakouským vyslancem Metternichem a jeho vládě začal opatřovat nejtajnější státní dokumenty. Jeho ústředním zájmem se i pomocí velezrady stalo svržení Napoleona[160] a v budoucnu se v mnohém podílel na jeho pádu.
 13. Do historie tito vojáci vešli pod romantickým názvem les Marie-Louises, jelikož jejich odvody nařídila císařovna-regentka v době, kdy byl Napoleon v Německu. Na začátku tažení mnozí z nich obdrželi pouze čáku, plášť a mušketu, jíž sotva kdo z nich uměl použít.[213] Někteří si poprvé vystřelili až z mušket, které ukořistili nepřátelům, přesto se brzy stali rovnocennými následovníky císařových starých knírů.[214]
 14. Tato zásada zněla: „Začínej tažení po zralé úvaze, ale když je začneš, bojuj do krajnosti o to, aby sis nedal iniciativu vyrvat z rukou.“[231]
 15. Palcové titulky v jedněch a těch samých pařížských novinách společně s Napoleonovým novým ántré postupně hlásaly: „Korsická obluda se vylodila v zálivu Jouan,“ „Lidožrout táhne na Grasse,“ „Uzurpátor vstoupil do Grenoblu,“ „Bonaparte obsadil Lyon,“ „Napoleon se blíží k Fontainebleau,“ „Jeho Císařské Veličenstvo dnes očekává své věrné v Paříži[270]
 16. Vlasy z tohoto pramínku Marchand rozdělil do několika medailonků, které obdrželi na památku Napoleonovi nejbližší a příslušníci klanu Bonapartů.
 17. Vzhledem k tomu, že všichni obyvatelé ostrova včetně Waltera Henriho tvrdili, že Napoleon byl na sklonku života velmi otylý, lze předpokládat, že tím chtěl naznačit, že byl velmi malého vzrůstu nebo měl drobné kosti, potažmo jen chtěl zmenšit význam protivníka Angličanů.[343]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. TARLE, Jevgenij. Napoleon. Překlad Eduard Kubala. Praha : Naše vojsko, 1950. [Dále jen: Tarle]. S. 22.  
 2. DUPUY, R. Ernest; DUPUY, Trevor N. Historie vojenství : Harperova encyklopedie. Od roku 1700 do války v Perském zálivu. Praha : Forma, 1997. 952 s. [dále jen: Dupuy a Dupuy]. ISBN 80-7213-008-0. S. 812.  
 3. a b ČORNEJ, Petr; KUČERA, Jan P.; VANÍČEK, Vratislav. Evropa králů a císařů. Praha : Ivo Železný, 2005. [Dále jen: Evropa králů a císařů]. ISBN 80-237-3941-7. S. 298.  
 4. a b KOLEKTIV AUTORŮ. Kdy, kde, proč a jak se to stalo. Praha : Readers Digest Výběr s.r.o., 2002. ISBN 80-902069-6-4. S. 208.  
 5. a b c Tarle, s. 414.
 6. Tarle, s. 343.
 7. BEDNÁŘ, Jiří. Dobyvatel Bonaparte. Třebíč : Akcent, 2009. [Dále jen: Dobyvatel Bonaparte]. ISBN 978-80-7268-571-4. S. 100.  
 8. a b ELLIS, Geoffrey. Napoleon. Překlad Antonín Jeřábek. Praha : Paseka, 2001. [Dále jen: Ellis]. ISBN 80-7185-405-0. S. 16.  
 9. BONAPARTE, Napoleon. Napoleonovy paměti. Překlad plukovník St. Verhovac-Suchý. Praha : Julius Albert, 1929. [Dále jen: Napoleonovy paměti]. S. 5–8.  
 10. Tarle, s. 13.
 11. BARNETT, Correlli. Bonaparte. Překlad Jan Kozák. Brno : Jota s. r. o., 2005. [Dále jen: Barnett]. ISBN 80-7217-352-9. S. 15.  
 12. a b MANFRED, Albert Z.. Napoleon Bonaparte. Praha : Svoboda, 1990. [dále jen: Manfred]. ISBN 80-205-0129-0. S. 17.  
 13. a b c d Tarle, s. 14.
 14. ARSON, Theo. Napoleon a Josefína. Překlad Nora Doležalová. Praha : Iris, 1993. [Dále jen: Aronson]. ISBN 80-901268-7-1. S. 15.  
 15. Napoleonovy paměti, s. 8.
 16. a b c Dobyvatel Bonaparte, s. 15.
 17. Barnett, s. 15.
 18. Barnett, 16
 19. Barnett, s. 17.
 20. Tarle, s. 15.
 21. Dobyvatel Bonaparte, s. 16.
 22. Tarle, s. 16.
 23. Manfred, s. 39.
 24. Manfred, s. 42.
 25. Manfred, s. 43.
 26. Manfred, s. 20.
 27. Manfred, s. 46.
 28. a b Tarle, s. 19.
 29. CASTELOT, André. Napoleon Bonaparte. Překlad Jiří Žák. Brno : Melantrich, 1998. [Dále jen: Castelot]. ISBN 80-7023-265-X. S. 22.  
 30. Manfred, s. 51.
 31. a b Manfred, s. 56.
 32. a b Tarle, s. 20.
 33. Barnett, s. 30–31.
 34. Manfred, s. 59.
 35. Manfred, s. 60.
 36. a b Barnett, s. 32.
 37. Tarle, s. 21.
 38. Manfred, s. 66.
 39. Dobyvatel Bonaparte, s. 42–53.
 40. Manfred, s. 62.
 41. Barnett, s. 35.
 42. Manfred, s. 73.
 43. Barnett, s. 36.
 44. KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení I. - Vítězné roky. Třebíč : Akcent, 2003. [Dále jen: Napoleonova tažení I.]. ISBN 80-7268-261-X. S. 23.  
 45. Dobyvatel Bonaparte, s. 75.
 46. Dobyvatel Bonaparte, s. 78–79.
 47. a b Manfred, s. 102.
 48. Dobyvatel Bonaparte, s. 93.
 49. Dobyvatel Bonaparte, s. 96.
 50. Aronson, s. 42.
 51. Napoleonovy paměti, s. 138.
 52. Dobyvatel Bonaparte, s. 99.
 53. Napoleonovy paměti, s. 139.
 54. Manfred, s. 115.
 55. Napoleonovi paměti, s. 150.
 56. Tarle, s. 38.
 57. Dobyvatel Bonaparte, s. 463.
 58. Barnett, s. 53.
 59. Dupuy a Dupuy, s. 765.
 60. Barnett, s. 56.
 61. KOVAŘÍK, Jiří. Bonaparte v Egyptě. Třebíč : Akcent, 2007. [Dále jen: Bonaparte v Egyptě]. ISBN 978-80-7268-466-3. S. 28.  
 62. Bonaparte v Egyptě, s. 82–107.
 63. Bonaparte v Egyptě, s. 147–162.
 64. Bonaparte v Egyptě, s. 195–214.
 65. Dupuy a Dupuy, s. 766.
 66. Bonaparte v Egyptě, s. 322–334.
 67. Bonaparte v Egyptě, s. 347–360.
 68. Barnett, s. 65.
 69. Barnett, s. 66.
 70. Barnett, s. 67.
 71. Barnett, s. 67–68.
 72. Manfred, s. 212.
 73. a b Barnett, s. 69.
 74. a b Barnett, s. 70.
 75. PIJOAN, José. Dějiny umění. Svazek 8. Praha : Knižní klub, 2000. [Dále jen: Pijoan]. ISBN 80-242-0216-6. S. 141.  
 76. a b Manfred, s. 251.
 77. KOVAŘÍK, Jiří. Bitva u Marenga aneb Waterloo naruby. Třebíč : Akcent, 2006. [Dále jen: Bitva u Marenga]. ISBN 80-7268-271-7. S. 21.  
 78. Ellis, s. 69.
 79. Manfred, s. 249.
 80. Tarle, s. 87.
 81. Tarle, s. 88–90.
 82. Bitva u Marenga, s. 191.
 83. Bitva u Marenga, s. 147.
 84. Bitva u Marenga, s. 35.
 85. Manfred, s. 258–259.
 86. Barnett, s. 76–77.
 87. Barnett, s. 78.
 88. Manfred, s. 322–323.
 89. LACOUR-GAYET, Georges. Napoleon. Překlad Josef Dostál. Praha : F. Borový, 1931. [Dále jen: Lacour-Gayet]. S. 541.  
 90. Barnett, s. 139–140.
 91. Barnett, s. 87.
 92. Barnett, s. 88.
 93. Castelot, s. 166–168.
 94. KOVAŘÍK, Jiří. Slavkov 1805 - Napoleonův největší triumf. Třebíč : Akcent, 2013. [Dále jen: Kovařík (2013)]. ISBN 978-80-7268-983-5. S. 35–36.  
 95. Kovařík (2013), s. 51–54.
 96. a b Manfred, s. 363.
 97. Kovařík (2013), s. 63–67.
 98. Tarle, s. 125.
 99. Ellis, s. 77.
 100. Barnett, s. 89–90.
 101. Barnett, s. 98.
 102. Barnett, s. 90.
 103. Kovařík (2013), s. 105.
 104. Manfred, s. 359.
 105. Kovařík (2013), s. 68 a 76.
 106. Napoleonova tažení I., s. 18.
 107. Kovařík (2013), s. 109.
 108. Kovařík (2013), s. 109–111.
 109. Kovařík (2013), s. 112.
 110. Manfred, s. 370.
 111. a b Napoleonova tažení I., s. 30.
 112. Napoleonova tažení I., s. 38.
 113. Napoleonova tažení I., s. 36.
 114. Napoleonova tažení I., s. 40.
 115. UHLÍŘ, Dušan. Slunce nad Slavkovem. Praha : Mladá fronta, 1984. S. 388.  
 116. a b Dupuy a Dupuy, s. 835.
 117. Tarle, s. 162.
 118. Napoleonova tažení I., s. 219.
 119. Napoleonova tažení I., s. 225–227.
 120. Tarle, 165.
 121. Tarle, s. 165.
 122. Barnett, s. 119.
 123. Tarle, s. 164–166.
 124. Tarle, s. 166.
 125. Napoleonova tažení I., s. 231.
 126. a b Manfred, s. 393.
 127. Manfred, s. 396–397.
 128. KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení II. – Nejistá vítězství. Třebíč : Akcent, 2003. [Dále jen: Napoleonova tažení II.]. ISBN 80-7268-271-7. S. 15.  
 129. Napoleonova tažení II., s. 11.
 130. Tarle, s. 180–181.
 131. Napoleonova tažení II., s. 57.
 132. Barnett, s. 129–131.
 133. Napoleonova tažení II., 115–143.
 134. Barnett, s. 128.
 135. Napoleonova tažení II., s. 145–250.
 136. Tarle, s. 199–200.
 137. a b Napoleonova tažení II., s. 252–253.
 138. DE MARBOT, Marcellin. Paměti. Překlad Jiří Kovařík. Praha : Elka Press, 1999. ISBN 80-902353-7-9. S. 215.  
 139. Tarle, s. 201.
 140. Napoleonova tažení II., s. 253.
 141. Napoleonova tažení II., s. 254–258.
 142. Napoleonova tažení II., s. 254.
 143. Napoleonova tažení II., s. 258–261.
 144. Napoleonova tažení II., s. 264.
 145. Barnett, s. 146.
 146. Dupuy a Dupuy, s. 837.
 147. Napoleonova tažení II., s. 279.
 148. Barnett, s. 147–148.
 149. Manfred, s. 475.
 150. Barnett, s. 148–149.
 151. Napoleonova tažení II., s. 308.
 152. Napoleonova invaze 1807-1810. Třebíč : Akcent, 2010. [Dále jen: Kovařík – Napoleonova invaze]. ISBN 978-80-7268-683-4. S. 285.  
 153. Dupuy a Dupuy, s. 838.
 154. Kovařík – Napoleonova invaze, s. 311–312.
 155. Napoleonova tažení II., s. 390.
 156. KOVAŘÍK, Jiří. 1809 - Orel proti orlu. Praha : Hart s. r. o., 2001. [Dále jen: 1809 - Orel proti orlu]. ISBN 80-86529-37-1. S. 426.  
 157. Manfred, s. 486.
 158. Manfred, s. 487–488.
 159. Manfred, s. 489.
 160. TARLE, J. V. Talleyrand. Překlad N. Melniková - Papoušková a Růžena schulzová. Praha : Naše vojsko, 1950. S. 112.  
 161. a b Manfred, s. 490.
 162. 1809 – Orel proti orlu, s. 232.
 163. Barnett, s. 152.
 164. a b Manfred, s. 494.
 165. Barnett, s. 153.
 166. Napoleonova tažení II., s. 483.
 167. 1809 – Orel proti orlu, s. 313.
 168. 1809 – Orel proti orlu, s. 353.
 169. 1809 – Orel proti orlu, s. 394.
 170. a b Manfred, s. 496.
 171. Barnett, s. 157.
 172. a b Manfred, s. 501.
 173. Lacour-Gayet, s. 608.
 174. Castelot, s. 354–355.
 175. Manfred, s. 504.
 176. Barnett, s. 162.
 177. Barnett, s. 161.
 178. Ellis, s. 108.
 179. Tarle, s. 245.
 180. KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení III. – Proti všem. Třebíč : Akcent, 2004. [Dále jen: Napoleonova tažení III.]. ISBN 80-7268-296-2. S. 15.  
 181. KOVAŘÍK, Jiří. 1812 – Napoleonovo ruské tažení. Praha : Hart s. r. o., 2001. [Dále jen: 1812 – Napoleonovo ruské tažení]. ISBN 80-86529-20-7. S. 20.  
 182. Napoleonova tažení III., s. 15–16.
 183. a b Napoleonova tažení III., s. 25.
 184. a b Napoleonova tažení III., s. 28.
 185. Tarle, s. 257.
 186. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 40.
 187. Napoleonova tažení III., s. 31–32.
 188. Napoleonova tažení III., s. 29.
 189. a b Manfred, s. 528.
 190. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 110–119.
 191. Barnett, s. 174.
 192. Manfred, s. 530.
 193. Napoleonova tažení III., s. 86.
 194. Napoleonova tažení III., s. 87.
 195. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 468–470.
 196. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 160.
 197. Manfred, s. 533.
 198. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 257.
 199. TARLE, Jevgenij. Napoleonovo tažení na Rus 1812. Praha : Naše vojsko, 1948. [Dále jen: Napoleonovo tažení na Rus 1812]. S. 112.  
 200. Tarle, s. 278.
 201. Tarle, s. 280.
 202. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 269.
 203. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 272.
 204. Napoleonovo tažení na Rus 1812, s. 265–266.
 205. Napoleonovo tažení na Rus 1812, s. 310.
 206. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 325–333.
 207. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 334.
 208. Tarle, s. 291.
 209. Barnett, s. 180.
 210. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 443–438.
 211. 1812 – Napoleonovo ruské tažení, s. 452–455.
 212. KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení IV. – Pád orla. Třebíč : Akcent, 2004. [Dále jen: Napoleonova tažení IV.]. ISBN 80-7268-307-1. S. 200.  
 213. a b Barnett, s. 193.
 214. a b Napoleonova tažení IV., s. 202.
 215. a b Napoleonova tažení IV., s. 42–171
 216. Napoleonova tažení III., s. 254.
 217. Napoleonova tažení III., s. 255.
 218. Tarle, s 303.
 219. Barnett, s. 183.
 220. ŠEDIVÝ, Jaroslav. Metternich kontra Napoleon. Praha : Knižní klub, 1998. ISBN 80-7176-738-7. S. 126.  
 221. Napoleonova tažení III., s. 296–297.
 222. Napoleonova tažení III., s. 294–295.
 223. a b Barnett, s. 184.
 224. Barnett, s. 185.
 225. Napoleonova tažení III., s. 274.
 226. Napoleonova tažení III., s. 307–340.
 227. Napoleonova tažení III., s. 339.
 228. Napoleonova tažení III., s. 368–386.
 229. Barnett, s. 186.
 230. Napoleonova tažení III., s. 288.
 231. a b Tarle, s. 402.
 232. Barnett, s. 187.
 233. Manfred, s. 557.
 234. Napoleonova tažení III., s. 421.
 235. Napoleonova tažení III., s. 429–440.
 236. Napoleonova tažení III., s. 440–456.
 237. Barnett, s. 189.
 238. Napoleonova tažení IV., s. 7.
 239. Castelot, s. 410–413.
 240. a b Napoleonova tažení IV., s. 9.
 241. Barnett, s. 190.
 242. Napoleonova tažení IV., s. 368.
 243. Napoleonova tažení IV., s. 194.
 244. Barnett, s. 196.
 245. Napoleonova tažení IV., s. 302–335.
 246. Napoleonova tažení IV., s. 339–342.
 247. Barnett, s. 197.
 248. Napoleonova tažení IV., s. 362–363.
 249. Napoleonova tažení IV., s. 363.
 250. Napoleonova tažení IV., s. 367.
 251. Manfred, s. 565.
 252. Barnett, s. 197–198.
 253. Napoleonova tažení IV., s. 370–373.
 254. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 33.
 255. Dupuy a Dupuy, s. 849.
 256. TARABA, Luboš. Waterloo. Praha : Prostor, 1999. [Dále jen: Taraba]. ISBN 80-7260-016-8. S. 12.  
 257. Tarle, s. 348.
 258. Napoleonova tažení IV., s. 379.
 259. Taraba, s. 13.
 260. Napoleonova tažení IV., s. 380.
 261. KOVAŘÍK, Jiří. 100 dní z Elby k Waterloo. Praha : Elka Press, 1999. [Dále jen: Sto dní od Elby k Waterloo]. ISBN 80-902353-9-5. S. 30.  
 262. a b c Napoleonova tažení IV., s. 381.
 263. Barnett, s. 200.
 264. Tarle, s. 352.
 265. Napoleonova tažení IV., s. 378.
 266. Napoleonova tažení IV., s. 383.
 267. Taraba, s. 21.
 268. Napoleonova tažení IV., s. 385.
 269. Napoleonova tažení IV., s. 387.
 270. Tarle, s. 364.
 271. a b Napoleonova tažení IV., s. 394.
 272. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 267–269.
 273. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 61.
 274. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 65.
 275. Barnett, s. 202.
 276. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 82.
 277. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 83.
 278. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 123.
 279. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 74.
 280. Manfred, s. 588.
 281. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 110.
 282. Taraba, s. 82.
 283. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 123–128.
 284. CLAUSEWITZ, Carl von. O válce. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1959. S. 262.  
 285. Taraba, s. 119–179.
 286. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 179–187.
 287. Dupuy a Dupuy, s. 855.
 288. Taraba, s. 331.
 289. Taraba, s. 344.
 290. Manfred, s. 590.
 291. Manfred, s. 591.
 292. Sto dní z Elby k Waterloo, s. 272.
 293. GRÖßINGOVÁ, Sigrid-Maria. Napoleonovy lásky. Praha : Ikar, 2005. [Dále jen: Größingová]. ISBN 80-249-0560-4. S. 240.  
 294. Tarle, s. 385.
 295. Größingová, s. 221.
 296. Größingová, s. 221–235
 297. a b Tarle, s. 387.
 298. Größingová, s. 228–229.
 299. Größingová, s. 229.
 300. Barnett, s. 212.
 301. a b Größingová, s. 235.
 302. a b Tarle, s. 392.
 303. Tarle, s. 393.
 304. WEIDER, Ben; HAPGOOD, David. Napoleon byl zavražděn. Překlad Miroslav Brož. Vimperk, Rudná u Prahy, Praha : Papyrus, Jeva, Knižní klub, 1995. [dále jen: Weider a Hapgood]. S. 11.  
 305. Weider a Hapgood, s. 28–29.
 306. Weider a Hapgood, s. 48.
 307. a b Weider a Hapgood, s. 268.
 308. Weider a Hapgood, s. 50.
 309. Weider a Hapgood, s. 51.
 310. Weider a Hapgood, s. 83.
 311. Weider a Hapgood, s. 203.
 312. KOVAŘÍK, Jiří. Sňatky se smrtí. Veselí nad Moravou : Moravská Bastei MOBA, s. r. o., 2008. [Dále jen: Sňatky se smrtí]. ISBN 978-80-243-3284-0. S. 270 a 272.  
 313. a b Sňatky se smrtí, s. 271.
 314. Sňatky se smrtí, s. 272.
 315. Sňatky se smrtí, s. 273.
 316. Weider a Hapgood, s. 220.
 317. Sňatky se smrtí, s. 279.
 318. Sňatky se smrtí, s. 280.
 319. Sňatky se smrtí, s. 282.
 320. Sňatky se smrtí, s. 283–284.
 321. L' “occhio” nucleare rivela: Napoleone non è stato avvelenato [online]. Università di Pavia, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online.  
 322. Tarle, s. 408–409.
 323. a b Bouhler, s. 281.
 324. Bouhler, s. 281–282.
 325. Bouhler, s. 277.
 326. Bouhler, s. 284.
 327. a b c Barnett, s. 141.
 328. Bouhler, s. 285.
 329. Barnett, s. 165.
 330. Barnett, s. 141–142.
 331. Bouhler, s. 282.
 332. Bouhler, s. 322–323.
 333. a b Barnett, s. 140.
 334. Barnett, s. 136.
 335. Tarle, s. 415.
 336. Barnett, s. 138.
 337. Barnett, s. 11.
 338. VOSS, Sophie Marie Gräfin von. Neunundsechzig Jahre am Preußischen Hofe. Berlín : Duncker & Humblot, 1876. 441 s. Dostupné online.  
 339. MÉNEVAL, Claude Francois. Napoléon Et Marie-Louise; Souvenirs Historiques, Svazek 3. [s.l.] : HardPress, 2013. 298 s. ISBN 9781314095852.  
 340. Bouhler, s. 277–278.
 341. Bouhler, s. 278.
 342. HENRY, Walter. Events of a military life. Londýn : W. Pickering, 1843. 301 s. Dostupné online.  
 343. a b Aronson, s. 110.
 344. Aronskon, s. 112.
 345. a b Ellis, s. 189.
 346. Ellis, s. 190.
 347. Ellis, s. 191.
 348. POLIŠENSKÝ, Josef. Napoleon a srdce Evropy. Praha : Svoboda, 1971. S. 234.  
 349. Weider a Hapgood, s. 27.
 350. Ellis, s. 9.
 351. Ellis, s. 12.
 352. Lacour-Gayet, s. 764–765.
 353. Pijoan, s. 140.
 354. KOLEKTIV AUTORŮ. Encyklopedie světového malířství. Praha : Academia, 1975. [Dále jen: Encyklopedie světového malířství]. ISBN 80-242-0216-6. S. 93.  
 355. Pijoan, s. 145.
 356. Pjoan, s. 139.
 357. Encyklopedie světového malířství, s. 76.
 358. Encyklopedie světového malířství, s. 136.
 359. Ernst Meissonier: 1814 [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2014-02-24, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 360. Dva Philippoteauxové [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2011-06-02, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 361. Édouard Detaille, mistr detailu [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2010-10-15, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 362. Louis-François Lejeune, voják, který maloval bitvy [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2012-02-02, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 363. Bellangé, malíř bitev a vojáků [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2011-10-07, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 364. Meissonierova Napoleonská epopej [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2010-06-17, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 365. KOLEKTIV AUTORŮ. Příruční slovník naučný. Praha : Academia, 1963. S. 46–47.  
 366. Žena, která malovala válku [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2011-03-04, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 367. Malíř Jerzy Kossak [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2011-01-03, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 368. Baron Mirbach a jeho litografie [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2011-12-12, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 369. Willewalde otec a syn [online]. Napoleon a knihy Jiřího Kovaříka, 2013-01-17, [cit. 2015-02-23]. Dostupné online.  
 370. Lacour-Gayet, s. 568–569.
 371. Pijoan, s. 133.
 372. a b Ellis, s. 208.
 373. Ellis, s. 213.
 374. KOVAŘÍK, Jiří. Orlové Napoleonovy armády. Třebíč : Akcent, 2005. [Dále jen: Orlové Napoleonovy armády]. ISBN 80-7268-356-X. S. 7.  
 375. Napoleon [online]. CSFD – Česko-Slovenská filmová databáze, [cit. 2013-12-09]. Dostupné online.  
 376. Nesmrtelní válečníci: Napoleon (TV film) [online]. CSFD – Česko-Slovenská filmová databáze, [cit. 2013-12-09]. Dostupné online.  
 377. Barnett, s. 16
 378. Aronson, s. 33.
 379. Größingová, s. 22.
 380. Größingová, s. 25–28.
 381. Castelot, s. 33–34.
 382. Barnett, s. 40–41.
 383. a b Größingová, s. 104.
 384. Größingová, s. 135–136.
 385. Größingová, s. 160.
 386. Größingová, s. 163.
 387. Aronson, s. 150.
 388. Größingová, s. 164.
 389. Barnett, s. 156–157.
 390. Größingová, s. 199.
 391. STENDHAL. Vie de Napoléon. Paříž : Calmann Lévy, 1876. 298 s. Dostupné online. (francouzsky) 
 392. Größingová, s. 73–74.
 393. RÉMUSAT, Claire de. Mémoires de madame de Rémusat (1802-1808). 1. Paříž : Calman Lévy, 1880. 413 s. Dostupné online. (francouzsky) 
 394. RÉMUSAT, Claire de. Mémoires de madame de Rémusat (1802-1808). 2. Paříž : Calman Lévy, 1880. 420 s. Dostupné online. (francouzsky) 
 395. WAIRY, Louis Constant. Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l'empereur : sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. Paříž : Garnier, 1910. 469 s. Dostupné online. (francouzsky) 
 396. Aronson, s. 108.
 397. a b c Dupuy a Dupuy, s. 822.
 398. Tarle, s. 405.
 399. Tarle, s. 407.
 400. Tarle, s. 400.
 401. Dupuy a Dupuy, s. 814.
 402. BEVIN, Alexander. Jak vítězí velcí vojevůdci. Překlad Ivory Rodriguez. 1. vyd. Brno : Jota, 1996. [Dále jen: Alexander]. ISBN 80-85617-88-9. S. 77.  
 403. Tarle, s. 404.
 404. Alexander, s. 84.
 405. Tarle, s. 401.
 406. Manfred, s. 495.
 407. Tarle, s. 408.
 408. Orlové Napoleonovy armády, s. 17–18.
 409. Manfred, s. 25.
 410. Tarle, s. 17.
 411. Manfred, s. 28.
 412. Barnett, s. 27.
 413. Barnett, s. 25–29.
 414. Barnett, s. 37.
 415. BOUHLER, Filip. Napoleon. Praha : Orbis, 1994. [Dále jen: Bouhler]. S. 18.  
 416. a b c Ellis, s. 184.
 417. Tarle, s. 388.
 418. Ellis, s. 63.
 419. RÁČEK, Blažej. Církevní dějiny v přehledu a obrazech. Praha : Vyšehrad, 1940. [Dále jen: Ráček]. S. 574.  
 420. Ellis, s. 64.
 421. Bouhler, s. 161.
 422. a b Bouhler, s. 162.
 423. Lacour-Gayet, s. 622 a 624
 424. Castelot, s. 397.
 425. Ráček, s. 579.
 426. Lacour-Gayet, s. 625.
 427. Tarle, s. 305.
 428. Lacour-Gayet, s. 626.

Biografie[editovat | editovat zdroj]

 • ARSON, Theo. Napoleon a Josefína. Překlad Nora Doležalová. Praha : Iris, 1993. 224 s. ISBN 80-901268-7-1.  
 • BARNETT, Correlli. Bonaparte. Překlad Jan Kozák. Brno : Jota s. r. o., 2005. 422 s. ISBN 80-7217-352-9.  
 • BONAPARTE, Napoleon. Napoleonovy paměti. Praha : Julius Albert, 1929. 336 s.  
 • BOUHLER, Filip. Napoleon. Praha : Orbis, 1994. 378 s.  
 • CASTELOT, André. Napoleon Bonaparte. Překlad Jiří Žák. Brno : Melantrich, 1998. 560 s. ISBN 80-7023-265-X.  
 • ELLIS, Geoffrey. Napoleon. Praha : Paseka, 2001. 248 s. ISBN 80-7185-405-0.  
 • KAUFFMANN, Jean-Paul. Černý pokoj v Longwoodu : Napoleonova cesta na Svatou Helenu. Praha : Mladá fronta, 2003. 185 s. ISBN 80-204-1062-7.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Bonaparte v Egyptě. Třebíč : Akcent, 2007. 470 s. ISBN 978-80-7268-466-3.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Dobyvatel Bonaparte. Třebíč : Akcent, 2009. 526 s. ISBN 978-80-7268-571-4.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení I. – Vítězné roky. Třebíč : Akcent, 2003. 485 s. ISBN 80-7268-261-X.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení II. – Nejistá vítězství. Třebíč : Akcent, 2003. 668 s. ISBN 80-7268-271-7.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení III. – Proti všem. Třebíč : Akcent, 2004. 593 s. ISBN 80-7268-296-2.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova tažení IV. – Pád orla. Třebíč : Akcent, 2004. 571 s. ISBN 80-7268-307-1.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. 100 dní z Elby k Waterloo. Praha : Elka Press, 1999. 358 s. ISBN 80-902353-9-5.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. 1812 – Napoleonovo ruské tažení. Praha : Hart s. r. o., 2001. 520 s. ISBN 80-86529-20-7.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. 1809 – Orel proti orlu. Praha : Hart s. r. o., 2001. 466 s. ISBN 80-86529-37-1.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova invaze 1807-1810. Třebíč : Akcent, 2010. 590 s. ISBN 978-80-7268-683-4.  
 • KOVAŘÍK, Jiří. Napoleonova prohra 1810-1814. Třebíč : Akcent, 2010. 592 s. ISBN 978-80-7268-750-3.  
 • LACOUR-GAYET, Georges. Napoleon. Praha : F.Borový, 1931. 851 s.  
 • LUDWIG, Emil. Napoleon. Překlad Karel Hoch. Praha : Melantrich, 1930. 592 s.  
 • MANFRED, Albert Z. Napoleon Bonaparte. Praha : Svoboda, 1990. 616 s. ISBN 80-205-0129-0.  
 • TARLE, Jevgenij. Napoleon. Překlad Eduard Kubala. Praha : Naše vojsko, 1950. 450 s.  
 • WINTR, Stanislav. Napoleon Bonaparte a jeho soupeři. Praha : Libri, 2007. 360 s. ISBN 978-80-7277-349-7.  
 • WINTR, Stanislav. Napoleon Bonaparte, jeho maršálové a ministři. Praha : Libri, 2009. 360 s. ISBN 978-80-7277-372-5.  
 • WINTR, Stanislav. Bonapartové. Praha : Libri, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7277-525-5.  

Sekundární literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Meuble héraldique Fleur de lys.svg Chronologie francouzských panovníků
od 987 do 1870
Meuble héraldique Fleur de lys.svg
987 996 1031 1060 1108 1137 1180 1223 1226
   Hugo Kapet Robert II. Jindřich I. Filip I. Ludvík VI. Ludvík VII. Filip II. Ludvík VIII.   
1226 1270 1285 1314 1316 1316 1322 1328 1350
   Ludvík IX. Filip III. Filip IV. Ludvík X. Jan I. Filip V. Karel IV. Filip VI.   
1350 1364 1380 1422 1461 1483 1498 1515 1547 1559
   Jan II. Karel V. Karel VI. Karel VII. Ludvík XI. Karel VIII. Ludvík XII. František I. Jindřich II.   
1559 1560 1574 1589 1610 1643 1715 1774 1792
   František II. Karel IX. Jindřich III. Jindřich IV. Ludvík XIII. Ludvík XIV. Ludvík XV. Ludvík XVI.   
1792 1804 1814 1824 1830 1848 1852 1870
   Napoleon I. Ludvík XVIII. Karel X. Ludvík Filip Napoleon III.   

Dějiny · Francie · Kapetovci · Valois · Bourboni · Bonapartové