Nápověda:Kategorie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Tato stránka je stručný úvod do tématu jak vytvářet a udržovat kategorie. Podrobnější vysvětlení najdete na stránce Wikipedie:Kategorizace.

Články na Wikipedii týkající se stejného tématu je vhodné sdružovat do takzvaných kategorií. Zobrazením příslušné kategorie (speciální druh stránky na Wikipedii) se zobrazí seznam všech článků, které do dané kategorie patří (vztahují se ke stejnému tématu).

Do kategorie (existující či nově vytvářené) se zařazuje vložením

[[Kategorie:Název kategorie]] 

(s názvem s počátečním velkým písmenem) do textu článku. Název kategorie se pak objeví na jeho konci v horizontálním seznamu kategorií a lze tak jednoduše přejít na seznam souvisejících článků.

Software MediaWiki, na kterém Wikipedie běží, totiž automaticky připíše popsaným způsobem označený článek na seznam v dané kategorii, což do značné míry také nahrazuje různé ručně udržované seznamy.

I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž vytvářejí stromovou strukturu, kterou lze prohlížet. Ovšem jeden článek či kategorie může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Česká literatura je podkategorií jak Kategorie:Česko, tak Kategorie:Literatura).

Pro prohlížení stromu kategorií je asi nejlépe začít na Kategorie:Základní kategorie. Existuje také speciální stránka Speciální:Categories, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Diskuse, které kategorie by měly existovat, se nachází na stránce Wikipedie:Kategorizace.

Používání kategorií[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Kategorizace#Kategorie z technického hlediska.

Jmenný prostor Kategorie se skládá ze stránek, z nichž každá reprezentuje tzv. kategorii. Stránku můžete umístit do kategorie přidáním [[Kategorie:něco]] do textu stránky (kde něco je název kategorie). Jednotlivé kategorie se nevkládají do navigačních šablon, z nichž jsou odkazovány pouze články.

Například abyste zařadili článek Albert Einstein do kategorie „Němečtí fyzikové“, je třeba do něj vložit [[Kategorie:Němečtí fyzikové]]. Pro software není podstatné umístění odkazu, ale ve Wikipedii je pravidlem vložit ho na konec textu, před odkazy na jiné jazykové verze.

Kategorie, do kterých stránka patří[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Kategorizace#Systém kategorizace.

Kategorie jsou stromově uspořádány od nejvyšších (nejobecnější témata) směrem dolů ke konkrétním tématům. Článek se zařazuje do co nejnižších kategorií. Například heslo Karel IV. se nezařadí do obecné kategorie Kategorie:Lidé, ale do kategorií Kategorie:Lucemburkové a Kategorie:Čeští králové.

Zpravidla se článek nezařazuje do kategorie nadřazené jiné kategorii, do které už článek patří, tedy zmiňovaný článek Karel VI. se již nevkládá do Kategorie:Králové, protože použitá kategorie Kategorie:Čeští králové je jí podřazená. V některých případech je však takové zařazení odůvodněné: např. Jan Neruda je zařazen do Kategorie:Čeští básníci, ale protože jako spisovatel nepsal jen básně, je současně zařazen i do nadřazené Kategorie:Čeští spisovatelé. Další případ je hlavní článek kategorie, který tématicky odpovídá tématu kategorie a často má stejný název: vkládá se do kategorií, kam je zařazena daná kategorie a současně i do ní samé.

Červená kategorie[editovat | editovat zdroj]

Pokud nějaká kategorie nemá vlastní stránku s textem, taková kategorie neexistuje, zobrazují se odkazy na ní červeně (stejně jako odkazy na běžné neexistující stránky). Pokud zařadíte článek do kategorie, která se zobrazuje červeně, může to znamenat:

 1. špatně jste zapsali název kategorie:
  • překlep (např. [[Kategorie:Fxzika]]),
  • neodpovídající název (např. neexistující [[Kategorie:Částicová fyzika]] místo existující Kategorie:Fyzika částic),
 2. nebo příslušná kategorie skutečně dosud neexistuje.

Pokud to nebyl pouhý překlep, měli byste se podívat, jestli neexistuje nějaká jinak pojmenovaná kategorie, do které by článek patřil (např. pohledem do Kategorie:Fyzika). Pokud ne, je potřeba stránku založit stejně jako běžný článek: kliknutím na červený odkaz se otevře editace stránky kategorie. Do ní vložte zařazení do nadřazené kategorie a případně i stručný text o kategorii a stránku uložte.

Stránka kategorie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Kategorizace#Vlastní text kategorie.

Stránka kategorie obsahuje text, který lze editovat stejně jako u jiných stránek. Ale při zobrazení stránky s názvem „Kategorie:něco“ je ve druhé části stránky automaticky generován abecední seznam všech článků, které do kategorie patří.

Samotná kategorie musí být součástí jiné kategorie (kategorií). Při zobrazení stránky s kategorií, jejíž obsahem je jiná kategorie, se také vytvoří abecední seznam podkategorií.

Například můžete editovat Kategorie:Fyzici a přidat odkaz [[Kategorie:Fyzika]]. Kategorie Fyzici se stává podkategorií kategorie Fyzika.

Stránky ve jmenném prostoru Kategorie, ale kromě seznamu článků a podkategorií mohou obsahovat vlastní text. Tento text je obvykle velmi krátký (např. „Viz hlavní článek Česko“), nebo velmi často úplně chybí. V textu stránky kategorie by však měly být odkazy pro zařazení kategorie do nadřazené kategorie. Vlastností kategorie jsou také odkazy na tuto kategorii v jiných jazycích: Interwiki.

Abecední řazení[editovat | editovat zdroj]

Pokud chcete řadit článek v seznamech všech kategorií jinak než abecedně podle jeho názvu (nejčastěji tedy u biografických hesel, která se řadí až podle příjmení), přidejte nad kategorie text ve formátu {{DEFAULTSORT:klíč řazení}} Například pokud je článek pojmenovaný Albert Einstein již zařazen v kategorii „Osobnosti“, pak zápisem {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}}, se docílí toho, že se bude řadit pod písmeno E, nikoliv pod písmeno A.

Pokud je třeba změnit řazení pouze v některých z kategorií, v nichž je stránka zařazena, nebo je třeba v různých kategoriích použít různý řadicí klíč, používá se následující formát přiřazení kategorie: [[Kategorie:něco|klíč řazení]] (kde něco je jméno kategorie a klíč řazení je hodnota pro řazení.). Vložíte-li za svislítko mezeru, stránka se bude řadit v kategorii na začátek.

Odkazy na kategorii[editovat | editovat zdroj]

Pokud potřebujete odkázat na kategorii, aniž by do ní byl tím článek zařazen, použijte následující formát odkazu: [[:Kategorie:něco]] (kde něco je jméno kategorie), tedy s přidanou dvojtečkou před slovem Kategorie.

Alternativy ke kategoriím[editovat | editovat zdroj]

Podobnost s „Odkazuje sem“[editovat | editovat zdroj]

Kategorie je trochu podobná stránce Odkazuje sem, ovšem bere v úvahu pouze speciální odkazy na kategorie. Ale Odkazuje sem je spíše vedlejším produktem odkazů, které mají primární smysl samy o sobě, zatímco odkazy na kategorie jsou vkládány specificky za účelem vytváření stránek kategorií.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky ap. je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za neškodné.

Podobnost s články seznamů[editovat | editovat zdroj]

Každý existující článek, jeho název, je heslem Wikipedie, online encyklopedie. Každý článek má být nějak zakategorizován, zařazen do příslušých kategorií. Tím vznikají obousměrné vztahy: Z kategorií na články. Příslušnost do kategorie je však vlastností článku, ne té kategorie. Fakticky lze článek kategorizovat i do neexistující kategorie: Při pokusu o prohlédnutí takové kategorie sice systém nabídne, že je potřeba kategorii teprve založit, už i tak ale ukáže články, které do ní již patří. Taková anonymní kategorizace je ovšem nežádoucí, protože neexistující kategorie sama není nijak kateorizována, což je chyba: Celý systém kategorií vychází z cca šesti základních a jediných kořenových kategorií.

Vedlejším efektem tohoto systému pro kategorizaci tedy je, že redlinky nejsou kategorizovány: Aby stránka mohla být zakategorizována, musela by nejdříve existovat. Naproti tomu v článcích mohou být použity i takové pojmy, encyklopedická hesla, pro které ještě články neexistují.

Kategorie a seznam mohou svým významem čtenářům sice splývat, jde však nejen principiálně, ale i fakticky o různé množiny:

 • Zatímco kategorie uvádí dynamický seznam existujících stránek, které na tu kategorii odkazují, jsou do ní kategorizovány,
 • článek typu seznam je taková stránka z hlavního prostoru Wikipedie, kde se mohou staticky uvádět pojmy, které jako hesla na Wikipedii mohou ale ještě ani nemusí existovat, a dokonce i takové pojmy, ze kterých ani vůbec nejsou vnitřní hyperodkazy.

V případě seznamu s mnoha redlinky tedy kategorie není plnohodnotnou náhradou: Obsahovala by sice položky seznamu, pro něž již existují samostatné články, ale nelinkované pojmy by neobsahovala, ani ty sice linkované, ale pro něž ještě články neexistují.

Postup, život seznamu
 1. Vytvořit stránku se seznamem, tedy článek pro heslo "Seznam ...", článek jako jednu položku zakategorizovat.
 2. Seznam naplnit pojmy, položkami seznamu. Stále to může být i jen prostý text.
 3. Na jednotlivých položkách vytvořit vnitřní odkazy Wikipedie, byť i ještě slepé.
 4. Jak časem vznikají články pro jednotlivá hesla ze seznamu, tedy i příslušně kategorizovaná, seznam je svými odkazy méně a méně červený: Odkazy ze seznamu získávají cíle.
  • K seznamu také alternavivně může vzniknout šablona, instance navboxu. Malý obsah rostoucí šablony, části stránky, lze převést na samostatnou strínku: {{převést na seznam}}.
 5. S dosažením stavu, kdy již pro všechny položky seznamu existují hesla-články, lze seznam zrušit: jeho roli již zastává příslušná kategorie. Jestli tatková dosud neexistovala, toto je nejzasší příležetost pro její založení: {{převést seznam na kategorii}}, případně {{vytvořit podkategorie podle zemí}}.

I tak ale kategorie může být náhradou za seznam pouze za předpokladu, že popisovaná množina je konečná a navíc plně pokrytá. Nekonečná množina pojmů z dané oblasti totiž znamená rozpor v porovnání s kategorií, která je vždy pouze konečným výčtem, navíc jen existujících článků. Nově objevené prvky dosud neúplné množiny se tedy v kategorii hned tak neprojeví: Nejrve budou zmíněny textovým zápisem v nějaká stránce. Kategorie tedy popisuje spíše stav Wikipedie, než opravdu realitu.

Přejmenování kategorie[editovat | editovat zdroj]

Přejmenovávání kategorií není záležitost jednoho kliknutí, protože je nelze přesouvat za pomocí tlačítka přesunout a ani správci nedisponují žádným speciálním nástrojem pro jejich přesun. Pokud tedy usoudíte, že nějaká kategorie by měla být, ať už z jakéhokoliv důvodu, přejmenována, můžete postupovat například následujícím způsobem:

 1. Pokud může být přesun sporný, doporučuje se nejprve vložit do kategorie šablonu {{Přejmenovat kategorii|Název nové kategorie}} a nějaký čas počkat, zda k návrhu někdo nevznese námitky. Návrh je rovněž dobré vhodně zdůvodnit.
 2. Vlastní přesun zahájíte tak, že založíte zcela novou kategorii pod názvem, na jaký chcete tu původní přejmenovat. Překopírujte obsah stránky staré kategorie (její zdrojový kód sestávající z nadřazených kategorií, který získáte po kliknutí na tlačítko editovat, nikoliv samotné články!) do nové a založte tak vlastně duplicitní kategorii.
 3. Do staré kategorie můžete nyní vložit šablonu {{Zastaralá kategorie|Název nové kategorie}}, což je upozornění ostatním wikipedistům, aby nově založené články kategorizovali již do nové kategorie. Je to vhodné zejména tehdy, pokud přejmenování může trvat delší dobu (např. čekáte na provedení práce bota, viz dále). Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování. V české verzi Wikipedie, na rozdíl třeba od WikiCommons, se u kategorií nepoužívá přesměrování pomocí #REDIRECT [[cíl]].
 4. Nyní musíte ručně překategorizovat všechny články, tedy odebrat z nich zastaralou kategorii a zakategorizovat je do nové. Pokud je článků v kategorii příliš mnoho a není v lidských silách v rozumném čase toto učinit, můžete požádat na stránce Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce některého z majitelů botů, aby články překategorizoval automaticky. V takovém případě je vhodnější novou kategorii nezakládat, robot si ji vytvoří sám.
 5. Pokud je stará kategorie provázána s Wikidaty, po přejmenování danou položku přesměrujte na nový název, nebo ji odstraňte (záleží na tom, co je vzhledem k novému názvu kategorie vhodnější).
 6. Pokud jste články překategorizovali ručně a v této fázi je již zastaralá kategorie prázdná, úspěšně jste ji přejmenovali. Už zbývá jen vložit do staré kategorie šablonu {{Smazat|Důvod}} a správci zajistí její smazání. V případě, že jste žádali o pomoc majitele botů, pak je možné, že se již o smazání postarali sami.

Související články[editovat | editovat zdroj]

 • Wikipedie:Kategorizace
 • Kategorie:Seznamy
 • Odkazuje sem – pokud např. článek o státu nemá seznam měst, tento odkaz pomůže nalézt články o městech, protože ty obvykle odkazují na stát.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]