Wikipedie:Přesměrování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Některé stránky ve Wikipedii nemají vlastní obsah, ale pouze přesměrovávají čtenáře na jinou stránku; slouží jako další název této stránky. Pokud se čtenář pokusí přečíst stránku, která je pouhým přesměrováním, dostane automaticky obsah odkazované stránky, u jejíhož titulku bude uvedena informace „(Přesměrováno z Xyz)“.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Pravopis

Více než jedno jméno

Synonyma a příbuzné výrazy

Zkratky

Obecnější článek

Z konkrétnějšího na obecnější[editovat | editovat zdroj]

Ve vhodných případech je možné přesměrovat z konkrétnějšího pojmu na obecnější článek (ze Škoda 110 na Škoda 100). Většinou je však nevhodné přesměrovávat opačně, z obecnějšího na konkrétnější, např. ze srnec na srnec obecný (existují ještě další srnci, srnec sibiřský a vyhynulý Capreolus suessenbornensis). K výjimkám patří např. tzv. monotypické skupiny, jejímž konkrétním příkladem je rod Romerolagus a jeho jediný druh králík lávový.

Vždy je však vhodné zvážit, zda je takové přesměrování potřeba a zda není vhodnější ponechat raději červený odkaz, který vybízí k založení chybějícího článku. Také není vhodné zakládat přesměrování na obecnější článek, pokud tento neobsahuje informace o konkrétnějším tématu alespoň na úrovni pahýlu.

Přezdívka[editovat | editovat zdroj]

Vytvářet přesměrování z přezdívek je možné pouze v případě, že se doložitelně jedná o známou přezdívku, která splňuje pravidla ověřitelnosti, významnosti a nezaujatosti. Nevhodná jsou přesměrování z urážlivých čí negativních přezdívek (viz Biografie) a přezdívek z bulvárních médií. Blíže viz tato žádost o komentář.

Jak vytvořit přesměrování[editovat | editovat zdroj]

Pod názvem, ze kterého má vést přesměrování, vytvoříme stránku s textem dle tohoto schématu:

#PŘESMĚRUJ [[Název článku]]

Doplníme název článku, případně jiné libovolné stránky Wikipedie.

Například zkratka OSN je přesměrována na článek Organizace spojených národů, stránka OSN proto obsahuje

#PŘESMĚRUJ [[Organizace spojených národů]]

Aby přesměrování fungovalo, musí být tento příkaz úplně prvním textem na stránce a musí být uveden naprosto přesně tímto způsobem, nesmí např. před ním být mezera, prázdný řádek apod. Příkaz však může být napsán malými písmeny: #přesměruj a může být místo něho použito anglické synonymum #REDIRECT:

#REDIRECT [[Název článku]].

Pod příkazem se zpravidla nevkládá žádný text, při běžném použití odkazu se čtenáři nezobrazí. Stránky s přesměrováním se nevkládají do běžných kategorií, některé mohou být začleněny do vhodné kategorie v Kategorie:Kategorie přesměrování, např: Kategorie:Přesměrování ze zkratky.

Pokud necítíte potřebu vytvoření přesměrování zdůvodňovat, nevyplňujte shrnutí editace, systém to za vás udělá automaticky.

Přesměrování na část článku[editovat | editovat zdroj]

Je možno také přesměrovat na oddíl (nadpis) článku, k tomu stačí jej běžným způsobem uvést do odkazu, např.

#PŘESMĚRUJ [[Název článku#Text nadpisu]]

Při používání této funkce však vždy zvažte, zda uživatele nezmate, když ho takové přesměrování zavede rovnou doprostřed článku bez příslušného úvodu apod. Tato funkce ale může být užitečná např. u sloučení několika krátkých článků o postavách nějakého uměleckého díla do jediného článku (#PŘESMĚRUJ [[Seznam postav z knihy XY#Jméno postavy]]). V obdobných případech pak takovým přesměrováním také pomůžete o situaci správně informovat interwiki roboty.

Přesměrování na část článku je problematické v případě, pokud se samotné přesměrované heslo může snadno stát samostatným článkem. Na jednu stranu tím sice čtenáři usnadníte přístup k informaci, která ho zajímá, na druhou stranu přeměnou červeného odkazu na modrým můžete vytvořit dojem, že heslo již je podrobně zpracováno, a tím můžete snížit motivaci k jeho dopracování.

Nevhodná přesměrování[editovat | editovat zdroj]

Kdy může být přesměrování smazáno?[editovat | editovat zdroj]

Případy, kdy může být přesměrování smazáno, jsou uvedeny na stránce o rychlém smazání.

Dvojité přesměrování[editovat | editovat zdroj]

Pokud přesměrování vede na stránku s dalším přesměrováním, automatické přesměrování proběhne pouze jednou (další přesměrování pak lze provést pomocí prokliknutí). Tato vlastnost zabraňuje případnému nekonečnému cyklu, kdy by automatické přesměrování vedlo do kruhu a nikdy neskončilo. Proto je zvláště v případě, pokud přesunujete stránku, důležité zajistit, aby všechny přesměrovače vedoucí na původní název byly opraveny, jinak by vznikla omezeně funkční dvojitá přesměrování. K tomu může sloužit nástroj Odkazuje sem, který zobrazí všechny stránky (včetně přesměrování), které na danou stránku odkazují.

Opodstatněné dvojité přesměrování

U dvojitých přesměrování je třeba počítat s tím, že jsou občas roboticky opravována na přímá přesměrování. To může být nevhodné zejména v případech, kdy některé z těchto přesměrování nevede na synonymní pojem, ale na širší pojem nebo téma.

Zachování trvalých nepřímých odkazů je účelné v případě, pokud lze očekávat, že z mezistupňového přesměrování vznikne samostatný článek (dočasné přesměrování), nebo pokud druhé přesměrování směřuje na nesynonymní příbuzný výraz nebo nadřazené téma: PraváctvíPravákLevák, případně PraváctvíPravákLateralita.

Přesměrování na sebe sama[editovat | editovat zdroj]

V článcích se někdy, ať už chybou editorů nebo díky historickým souvislostem, vyskytují přesměrování, která vedou na tentýž článek. Takové odkazy je třeba buď odstranit, nebo je nahradit správnějším odkazem na určité heslo, a nebo odkazem na kotvu na určitém místě článku ([[#Jméno kotvy]]). Samotný redirekt přitom nemusí být špatný, jen je použit na špatném místě. V některých případech může být ale nejlepším řešením takové přesměrování smazat.

Opodstatněné nepřímé přesměrování na sebe sama

V případě přesměrování z konkrétnějšího na obecnější může mít odkaz smysl i tehdy, kdy prozatím přesměrovává na stejný článek, v němž je odkaz na přesměrované heslo umístěn, protože takový odkaz je připraven na budoucí vytvoření konkrétnějšího článku. (Například v článku Karlštejn se vyskytuje odkaz na Poučník, o němž by v budoucnu mohl vzniknout článek, avšak heslo Poučník je zatím přesměrováno na Karlštejn.) Do té doby však může být nepřímý odkaz matoucí pro čtenáře a také pravděpodobně bude mezitím znehodnocen (napřímen, nahrazen odkazem na cílový článek) činností údržbových botů. Proti nim se lze bránit rozdělením cílového článku na oddíly a výše zmíněným použitím kotvy odkazující přímo na příslušný oddíl.

Přesměrování kategorií[editovat | editovat zdroj]

V české verzi Wikipedie, na rozdíl třeba od WikiCommons, se přesměrování pomocí #PŘESMĚRUJ [[cíl]] u kategorií nepoužívá.

Pokud rušená kategorie delší dobu nějaké články obsahovala, je vhodnější s mazáním nějaký přiměřený čas počkat a pro mezidobí původní obsah nahradit šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která upozorní její dosavadní uživatele na alternativu a pomůže s případným robotickým přesunem náhodně se objevivších článků. Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování.

Odkazy na přesměrování[editovat | editovat zdroj]

Pokud do článku vložíme odkaz na stránku, která obsahuje přesměrování, zobrazí se čtenáři cílový článek a pod jeho nadpisem název stránky, ze které došlo k přesměrování. Odkaz na přesměrování tedy funguje jako plnohodnotný odkaz.

Přímý odkaz na cílový článek má však v některých případech oproti odkazu na přesměrování určité výhody:

  • Při přesouvání stránek a zanedbání kontroly původních odkazů mohou v některých případech vzniknout dvojitá přesměrování nebo cyklické odkazy.
  • Po najetí šipkou na odkaz se objevuje bublina s názvem cíle odkazu, u přesměrování se název liší od názvu cílového článku, což může být matoucí.

Odkaz na přesměrování je vhodnější než přímý odkaz v případech, kdy by pod daným názvem mohl vzniknout samostatný článek. Jedná se např. o odkaz na konkrétnější pojem (Sudá funkce) přesměrovaný na obecnější článek (Sudé a liché funkce). Pokud na místě přesměrování později vznikne samostatný článek o konkrétním tématu (Sudá funkce), povede již odkaz vhodněji na detailní článek.

Napřimování odkazů, tedy nahrazování odkazu na přesměrování přímým odkazem na cílový článek, z uvedených důvodů provádějí někteří wikipedisté a roboti. Riziku nežádoucího napřímení se lze ve vhodných případech vyhnout použitím přesměrování s odkazem na kapitolu (Sudé a liché funkce#Sudá funkce).

Související diskuse, projekty, nápovědy[editovat | editovat zdroj]