Seznam ulic v Třebíči

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Seznam pojmenovaných ulic a náměstí v Třebíči

Historický vývoj[editovat | editovat zdroj]

V roce 1991 mělo dojít k přejmenování či zpětnému pojmenování ulic v Třebíči, nicméně kulturně historická komise Městského úřadu usoudila, že se nemůže plně vracet k původním názvům, protože ty byly zvoleny nahodile a ne systematicky. Změny v roce 1991 tak byly zvoleny po konzultaci s veřejností a po dohodě s městským úřadem, který z ekonomických důvodů nechtěl přejmenovávat mnoho ulic.[1] Po listopadu roku 1991 došlo ke schválení jednotlivých změn a docházelo tak postupně ke změnám názvů jednotlivých ulic.[2] V roce 2017 došlo k pojmenování ulic v zahrádkářských koloniích v okolí Třebíče.[3] V lednu roku 2021 bylo rozhodnuto, že nově postavené ulice v lokalitě u polikliniky Vltavínská v části Horka-Domky budou pojmenovány podle osob, které jsou spojeny s příběhem Antonína Kaliny.[4]

Vnitřní Město[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Bedřicha Václavka Severní pohled do ulice Bedřicha Václavka Vnitřní Město 603171
Kategorie „Bedřicha Václavka“ na Wikimedia Commons
Ulice Bedřicha Václavka vychází jižně z křižovatky ulic Smila Osovského, Soukenická a Jejkovská brána, posléze vyúsťuje do Masarykova náměstí.

Pojmenována je podle třebíčského rodáka, literárního kritika a historika Bedřicha Václavka, působil také jako levicový estetik a redaktor. Studoval na Gymnáziu Třebíč, zemřel v roce 1943 v Osvětimi.[5] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Hasskova Hasskova ulice, pohled k jihu, směrem ke Karlovu náměstí a Městské knihovně Vnitřní Město 603627
Kategorie „Hasskova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hasskova ulice vychází jižně z Karlova náměstí, následně prochází přes Martinské náměstí a rozvětvuje se, první větev vyúsťuje do Masarykova náměstí, druhá větev vyúsťuje do křižovatky s Přerovského a Soukopovou ulicí. Na ulici stojí Malovaný dům, Městská knihovna v Třebíči, městská věž, kostel svatého Martina z Tours a další kulturní památky.

Pojmenována je třebíčském továrníkovi a vlastenci Alojsovi Martinu Hasskovi, ten se stal starostou v roce 1882. Ulice dřív byla pojmenována jako Kostelní či Panská.[7]

Jejkovská brána Východní pohled od Jejkovské brány Vnitřní Město 605719
Kategorie „Jejkovská brána‎“ na Wikimedia Commons
Jejkovská brána je vychází západně z křižovatky ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Soukenická, následně vyúsťuje do Karlova náměstí, je tak krátkou spojkou mezi Karlovým náměstím a ulicí Smila Osovského.

Pojmenována je dle městské brány, která zde stávala do roku 1898 jako poslední ze tří bran, dříve pak byla zbořena při bitvě o Třebíč v roce 1468, byla však znovu postavena v roce 1878. Dříve byla pojmenována také jako Brněnská brána.[8]

Jihlavská brána Západní pohled do Jihlavské brány Vnitřní Město 603791
Kategorie „Jihlavská brána‎“ na Wikimedia Commons
Jihlavská brána vychází západně z Karlova náměstí, následně končí křižovatkou s Žerotínovým náměstím, Komenského náměstím a ulicí Vítězslava Nezvala. Je krátkou spojnicí mezi Karlovým a Žerotínovým náměstím.

Pojmenována je po Jihlavské bráně, která byla tvořena v roce 1868, dříve však byla zbořena v roce 1868 při bitvě o Třebíč, o několik let později však byla postavena znovu. Byla také pojmenována Klášterní či Stařečská.[8] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Karlovo nám. Karlovo náměstí, pohled na východ Vnitřní Město 603856
Kategorie „Karlovo náměstí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Karlovo náměstí je centrální náměstí v Třebíči, do Karlova náměstí se napojují ulice Jihlavská brána, Hasskova, Přerovského, Kotlářská a Jejkovská brána. Na náměstí je mnoho kulturních památek, například budova radnice, bývalá městská spořitelna (nynější OSSZ), Národní dům, sousoší svatých Cyrila a Metoděje, mnoho domů a dalších institucí či obchodů.

Pojmenováno je po císaři a králi Karlovi IV., ten byl důležitým vládcem českých zemí.[9]

Komenského nám. Jižní pohled na Komenského náměstí Vnitřní Město 603902
Kategorie „Komenského náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Komenského náměstí vychází jižně z Podklášterského mostu (tj. z Žerotínova náměstí), následně se rozvětvuje a vede cestou k Autobusovému nádraží, kde končí jako slepá. Další větvení se nachází na křižovatce před Úřadem práce, kde se větví a následně z náměstí vychází Bráfova třída resp. Masarykovo náměstí a Sucheniova ulice. Přes náměstí vede silnice I/23.

Pojmenována je po filozofovi a školském reformátorovi Janu Amosi Komenském, jeho druhá manželka Dorota pocházela z Třebíče. Byl autorem mnoha děl, jako jsou Velká didaktika, Brána jazyků otevřená a Orbis Pictus.[10]

Kotlářská Kotlářská ulice, pohled na sever, směrem na Karlovo náměstí Vnitřní Město 603945
Kategorie „Kotlářská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kotlářská ulice vychází jižně ze Soukopovy ulice, následně jako pěší ulice vyúsťuje do Karlova náměstí.

Pojmenována je z toho důvodu, že v Kotlářské ulici působili výrobci kotlů, kotláři v Třebíči ukončili svoji činnost v souvislosti s ukončením používání černých kuchyní a také z důvodu přesunu výroby kotlů do tovární výroby.[10]

Martinské nám. Jižní pohled na Martinské náměstí Vnitřní Město 604127
Kategorie „Martinské náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Martinské náměstí stojí u kostela sv. Martina z Tours a u městské věže, spojena je s Hasskovou a Přerovského ulicí.

Pojmenováno je podle opata Martina, ten byl ve 13. století opatem třebíčského kláštera, ten nechal postavit původní kostel sv. Martina.[11]

Masarykovo nám. Severní pohled na Masarykovo náměstí Vnitřní Město 604356
Kategorie „Masarykovo náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Masarykovo náměstí leží pod divadlem Pasáž, leží na křižovatce ulice Bedřicha Václavka a Bráfovy třídy, ze západu se dotýká Komenského náměstí, severně z Masarykova náměstí vystupuje Hasskova ulice. Na náměstí se dříve nacházel rybník Jordán, dle něj bylo náměstí dříve pojmenováno. Na náměstí se pak nachází bývalá Střední zdravotní škola, Gymnázium Třebíč, Divadlo Pasáž a další kulturní památky.

Pojmenováno je po prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi, ten byl mezi lety 1882 a 1914 profesorem filozofie na Univerzitě Karlově, po roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa, tím byl až do roku 1935. Navštívil i Třebíč, to bylo v roce 1928.[11] V druhé polovině roku 1991 bylo znovu pojmenováno Masarykovo, do té doby se jmenovalo nám. Čs. Armády.[2]

Přerovského Jižní pohled do Přerovského ulice Vnitřní Město 605280
Kategorie „Přerovského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Přerovského ulice vychází jižně z Karlova náměstí, končí vyústěním do křižovatky s Hasskovou a Soukopovou ulicí. Dříve byla ulice pojmenována Masné krámy, ty tu dříve stávaly.

Pojmenována je po třebíčském purkmistrovi Ignáci Přerovském, ten město vedl mezi lety 1867 a 1873 a byl prvním českým purkmistrem.[12]

Soukenická Severní pohled do Soukenické ulice Vnitřní Město 604593
Kategorie „Soukenická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Soukenická ulice vychází severně z křižovatky ulic Jejkovská brána, Bedřicha Václavka a Smila Osovského, následně po nově rekonstruované lávce překonává řeku Jihlavu a vyúsťuje do Zdislaviny ulice. Na začátku ulice stojí třebíčská hlavní pošta, ulice pak vede pod návrším Hrádek a přes Hasskovu zahradu.

Pojmenována je po soukenickém cechu, který byl v Třebíči ustanoven kolem 70. let 15. století, posléze se třebíčským soukeníkům povedlo prodávat i do zahraničí.[13] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Soukopova Východní pohled do Soukopovy ulice Vnitřní Město 604607
Kategorie „Soukopova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Soukopova ulice vychází z křižovatky ulic Hasskovy a Přerovského, následně vyúsťuje do ulice Bedřicha Václavka. Na ulici se nachází ZUŠ, dříve se také na ulici nacházela budova České spořitelny a Komerční banka.

Pojmenována je po spisovateli, básníkovi a knězi Janovi Nepomuku Soukopovi, ten je znám také jako sběratel lidových písní a vlastivědných povídek, byl také překladatelem z němčiny, francouzštiny a polštiny. V Třebíči se narodil, nadále zde působil a při příležitosti slavnostního otevření Gymnázia Třebíč a Národního domu pronesl projev, to bylo dne 29. října 1871.[13] V roce 2020 bude ulice rekonstruována.[14]

Borovina[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Alšova Jižní pohled do Alšovy ulice Borovina 604941
Kategorie „Alšova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Alšova ulice vychází severně z Revoluční ulice, následně vyúsťuje do Pražské ulice.

Pojmenována je po malíři a ilustrátorovi Mikoláši Alšovi. Působil jako ilustrátor knih např. Aloise Jiráska či Karla Václava Raise.[15]

Bartuškova Západní pohled do Bartuškovy ulice u ZŠ Bartuškova Borovina 604950
Kategorie „Bartuškova‎“ na Wikimedia Commons
Bartuškova ulice vychází z křižovatky ulic Spojenců, Revoluční a Kollárova, následně končí křižovatkou s ulicemi U Větrníku a Dvorského.

Pojmenována je po třebíčském historikovi, překladateli a spisovateli Antonínu Bartuškovi. Ten se zabýval historií Třebíče a od roku 1956 působil jako ředitel muzea v Třebíči, v roce 1961 pak byl odvolán na nátlak OV KSČ.[15] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Bartuškovu, do té doby byla pojmenována jako Zápotockého ulice.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice Dr. A. Bartuška.[1] V roce 2017 bylo postaveno nové parkoviště na Bartuškově ulici.[16] V listopadu roku 2019 byla ulice rekonstruována.[17][18]

Budischowského Západní pohled do Budischowského ulice Borovina 789453
Kategorie „Budischowského“ na Wikimedia Commons
Budischowského ulice se nachází v bývalém areálu továrny BOPO, kde vychází z ulice Tomáše Bati, kam po obkroužení jedné z budov znovu vyúsťuje.

Pojmenována je po zakladateli a majiteli koželužny Karlu Budischowském, byl jedním z průkopníků sériové výroby obuvi. Vybudoval pak továrnu Borovině.[19]

Dělnické nám. Centrální část Dělnického náměstí s kulturním domem Borovina 604976
Kategorie „Dělnické náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Dělnické náměstí je náměstím v třebíčské Borovině, nachází se na něm tzv. Dělnický dům. Vychází z něj či do něj vyúsťují ulice Pražská, Spojenců, Na Špitálce a Lidická.

V roce 2022 bylo náměstí rekonstruováno, byly vybudovány parkovací místa a instalovány podzemní kontejnery.[20] Pojmenována je dle velké továrny v Borovině, kde pracovalo a také žilo mnoho dělníků.[21]

Dvorského Východní pohled do dolní části Dvorského ulice Borovina 604984
Kategorie „Dvorského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Dvorského ulice severovýchodně z ulice Na Špitálce, následně vyúsťuje do ulice U Větrníku.

Pojmenována je po třebíčském přírodopisci a pedagogovi Františku Dvorském, ten mezi lety 1875 a 1886 učil na Gymnáziu Třebíč. Byl také jedním z redaktorů Vlastivědy moravské, pro kterou připravil část o okresu Třebíč.[22]

Erbenova Severní pohled o Erbenovy ulice Borovina 604992
Kategorie „Erbenova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Erbenova ulice vychází severně z Vrchlického ulice, posléze končí vyústěním do Fibichovy ulice.

Pojmenována je po básníkovi Karlovi Jaromíru Erbenovi, byl také archivářem a sběratelem lidové slovesnosti. Je autorem balad ze souboru Kytice.[22]

Fibichova Západní pohled do Fibichovy ulice Borovina 605328
Kategorie „Fibichova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Fibichova ulice vychází jihozápadně z Vrchlického ulice, následně končí vyústěním do Koželužské ulice.

Pojmenována je po hudebním skladateli Zdeňku Fibichovi, působil jako dirigent, sbormistr, pedagog a spisovatel. Je autorem skladby Poem.[23]

Hájenky Ulice Hájenky, pohled na severozápad Borovina 605000
Kategorie „Hájenky (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Hájenky vychází východně z Vrchlického ulice, posléze se stáčí a vyúsťuje do Koželužské ulice.

Pojmenována je podle vzhledu typických domků z počátku 50. let 20. století, které mají připomínat typické hájenky.[7]

Hlavinkova Západní pohled do Hlavinkovy ulice Borovina 605018
Kategorie „Hlavinkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hlavinkova ulice vychází západně z křižovatky ulic Krajíčkova a Na Strži, následně vyúsťuje do Pražské ulice.

Pojmenována je po staviteli Vincenci Hlavinkovi, byl profesorem brněnské techniky, v roce 1917 připravil projekt kanalizace Třebíče.[24]

Holasova Východní pohled do Holasovy ulice Borovina 605034
Kategorie „Holasova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Holasova ulice vychází severně z Pražské ulice, končí vyústěním do Zavřelovy ulice.

Pojmenována je po třebíčském pedagogovi Aloisi Holasovi, byl znalcem těsnopisu a byl autorem učebnice Nástin české soustavy rychlopisu.[24]

Horova Severní pohled do Horovy ulice Borovina 605051
Kategorie „Horova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Horova ulice vychází severně z Revoluční ulice, následně končí jako slepá u Pražské ulice.

Pojmenována je po básníkovi a prozaikovi Josefu Horovi, působil také jako kritik a novinář, psal primárně sociální romány a překládal z ruštiny.[25]

Chelčického Severní pohled do Chelčického ulice Borovina 605069
Kategorie „Chelčického (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Chelčického ulice vychází severně z Revoluční ulice, posléze končí jako slepá u Pražské ulice.

Pojmenována je po náboženském filozofovi Petru Chelčickém, ten odmítal třídní boj a ovlivnil Jednotu bratrskou.[25]

Kollárova Severní pohled do Kollárovy ulice Borovina 605107
Kategorie „Kollárova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kollárova ulice vychází severně z křižovatky ulic Spojenců, Revoluční a Bartuškova, končí vyústěním do Pražské ulice.

Pojmenována je po básníkovi Janu Kollárovi, ten byl autorem národního klasicismu, byl také evangelickým kazatelem a profesorem ve Vídni.[10]

Koželužská Západní pohled do Koželužské ulice nedaleko Borovinského rybníka Borovina 605115
Kategorie „Koželužská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Koželužská ulice vychází jihozápadně jako pokračování ulice Dr. Antonína Hobzy, začíná přibližně pod Borovinským mostem a následně pokračuje Libušiným údolím kolem areálu BOPO a následně končí jako počátek silnice II/410 u Borovinského rybníka na západním okraji městské zástavby.

Pojmenována je kvůli tomu, že vede kolem bývalého areálu BOPO resp. Budischowského továrny.[26] V druhé polovině roku 1991 byla ulice znovu pojmenována Koželužská, do té doby se jmenovala ulice Rudé armády.[2]

Krajíčkova Západní pohled do Krajíčkovy ulice Borovina 605131
Kategorie „Krajíčkova“ na Wikimedia Commons
Krajíčkova ulice vychází severozápadně z Pražské ulice, začíná nad přejezdem železniční tratě Brno–Jihlava, následně vyúsťuje na křižovatce s ulicemi Na Strži a Hlavinkova, vede nad Krajíčkovou strání.

Pojmenována je po třebíčské mlynářské rodině, jejich mlýn stával u řeky Jihlavy na Polance, byli také majiteli stráně nad řekou, která je později známá jako Krajíčkova stráň.[26]

Křižíkova Jižní pohled do Křižíkovy ulice Borovina 605140
Kategorie „Křižíkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Křižíkova ulice vychází severně z Revoluční ulice, následně končí vyústěním do Pražské ulice. V ulici stojí tzv. Baťovy domy.

Pojmenována je po vynálezci a technikovi Františku Křižíkovi, vynalezl mimo jiné regulátor elektrické obloukovky a také první tramvaj vedoucí z Letné do Stromovky v Praze.[26]

Libušino údolí Libušino údolí u Hluchého mlýna, pohled na sever Borovina 604062
Kategorie „Libušino údolí‎“ na Wikimedia Commons
Libušino údolí vychází jižně z cesty Libušiným údolím a začíná pod Borovinským mostem. Na ulici se nachází několik mlýnů, prochází kolem Stařečského potoka a Máchova jezírka.

Pojmenována je po kněžně Libuši,[27] pojmenováno bylo Okrašlovacím spolkem.[28]

Lidická Jižní pohled do Lidické ulice od křižovatky s Mánesovou ulicí Borovina 605158
Kategorie „Lidická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Lidická ulice vychází jihozápadně z Mánesovy ulice, následně křižuje jednu z odboček Dělnického náměstí a posléze končí jako slepá mezi domy.

Pojmenována je podle obce Lidice, která se nachází nedaleko Kladna. Ta byla vypálena v červnu roku 1942, celkem bylo zastřeleno 184 mužů a přes 300 lidí bylo odvlečeno. Obec byla po druhé světové válce znovu postavena.[29]

Mánesova Západní pohled do Mánesovy ulice Borovina 605174
Kategorie „Mánesova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mánesova ulice vychází jihovýchodně z křižovatky ulic Dvorského a U Kříže, posléze vyúsťuje do Bartuškovy ulice.

Pojmenována je podle malíře Josefa Mánese, ten byl autorem medailonů na Staroměstském orloji v Praze.[11]

Na Strži Jižní pohled do ulice Na Strži Borovina 605191
Kategorie „Na Strži (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Strži vychází severozápadně z Pražské ulice, končí křižovatkou s ulicemi Krajíčkova a Hlavinkova.

Pojmenována je podle umístění a toho, že je ve svahu, dříve v místech ulice byla strž.[30]

Na Špitálce Východní pohled do ulice Na Špitálce Borovina 605204
Kategorie „Na Špitálce (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Špitálce vychází jihovýchodně z Pražské ulice, končí vyústěním do Mánesovy ulice.

Pojmenována je podle špitálu, který v místech ulice byl založen v roce 1405, měl být založen třebíčským měšťanem Janken, pole mělo být pojmenováno Špitálské pole.[31] 

Okružní Zápafní pohled do Okružní ulice Borovina 605212
Kategorie „Okružní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Okružní ulice vychází severně z Koželužské ulice, následně vytváří okruh kolem mateřské školy. Ulice vznikla při stavbě sídliště Borovina na počátku osmdesátých let. Na ulici stála ZŠ Za Rybníkem, později v této budově byla umístěna Západomoravská vysoká škola.

Pojmenována je kvůli okruhu, který vytváří okolo mateřské školy.[32]

Pražská Penny Market na Pražské ulici, pohled na východ Borovina 605263
Kategorie „Pražská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Pražská ulice vychází jihozápadně ze Sucheniovy ulice (je jejím pokračováním nad přejezdem přes železniční trať Brno–Jihlava, následně vede kolem Dělnického náměstí a u železničního přejezdu končí a přechází do silnice I/23.

Pojmenovaná je podle směru své cesty, kdy vede na Prahu, Jihlavu, Telč a České Budějovice.[12] V roce 2021 byl opraven povrch na Pražské ulici.[33]

Revoluční Západní pohled do Revoluční ulice Borovina 605301
Kategorie „Revoluční (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Revoluční ulice vychází severovýchodně z Řípovské ulice, následně je ukončena křižovatkou s ulicemi Kollárova, Spojenců, Bartuškova a Spojenců.

Pojmenována je zřejmě jako pocta světovým revolucím.[34] V roce 2019 v rámci projektů participativního rozpočtu bylo v ulici vybudováno nové parkoviště.[35] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Řípovská Jižní pohled do Řípovské ulice Borovina 605654
Kategorie „Řípovská‎“ na Wikimedia Commons
Řípovská ulice začíná u fotbalového hřiště nedaleko železniční zastávky Třebíč-Borovina, následně vyúsťuje křižovatkou do Koželužské ulice.

Pojmenována je podle toho, že byla spojnicí průmyslových areálů v Borovině a železniční zastávky, ta leží v katastru Řípova.[34] Křižovatka Řípovské a Seifertovy ulice byla v roce 2017 rekonstruována.[16] Dolní část ulice byla rekonstruována v roce 2019.[38]

Seifertova Severní pohled do Seifertovy ulice Borovina 605344
Kategorie „Seifertova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Seifertova ulice vychází severně z Řípovské ulice, následně končí vyústěním do křižovatky s Pražskou ulicí resp. silnicí I/23 nedaleko železničního přejezdu tratě Brno–Jihlava.

Pojmenována je po básníkovi a spisovateli Jaroslavu Seifertovi, ten v roce 1984 obdržel Nobelovu cenu.[39] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Seifertova, do té doby se jmenovala Leninova.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování na Müllerova, nebylo k tomu přistoupeno, protože osoba pana Müllera již nebyla známa.[1] Křižovatka Seifertovy a Řípovské ulice byla v roce 2017 rekonstruována.[16]

Spojenců Západní pohled na dolní část ulice Spojenců Borovina 605409
Kategorie „Spojenců (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Spojenců vychází jihozápadně z Dělnického náměstí, následně se sklání doleva a vyúsťuje do Řípovské ulice.

Pojmenována je podle protihitlerovské koalice v době druhé světové války.[13] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Tomáše Bati Východní pohled do ulice Tomáše Bati Borovina 789470
Kategorie „Tomáše Bati (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Tomáše Bati vychází jižně z Koželužské ulice, prochází přes bývalý areál společnosti BOPO a končí vyústěním zpět do Koželužské ulice u ekotechnologického centra Alternátor.

Pojmenována je po podnikateli Tomáši Baťovi, ten byl členem rodiny Baťů.[40]

U Kříže Západní pohled na schodiště ulice U Kříže Borovina 605506
Kategorie „U Kříže (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Kříže vychází jihovýchodně z Pražské ulice, končí vyústěním do ulice Dvorského.

Pojmenována je podle kamenného kříže z roku 1848, který stojí v těsné blízkosti ulice, kříž připomíná zrušení roboty.[41]

U Větrníku Východní pohled do ulice U Větrníku Borovina 605514
Kategorie „U Větrníku (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Větrníku vychází východně z Pražské ulice, následně končí vyústěním do Dvorského ulice.

Pojmenována byla podle větrného mlýna, tzv. Větrníku, který byl na místě ulice postaven rodinou Budischowských kolem roku 1836, sloužil na mletí třísla pro činění kůží. Posléze byl mlýn zakoupen městem Třebíč.[41]

V Loučkách Severní pohled do ulice V Loučkách Borovina 727423
Kategorie „V Loučkách“ na Wikimedia Commons
Ulice V Loučkách se nachází na vyvýšené výspě nad řekou Jihlavou nedaleko ulice Poušov a poušovského splavu.

Byla postavena v 21. století, pojmenována je po místním pojmenování lokality.[42]

Vančurova Východní pohled do Vančurovy ulice Borovina 605531
Kategorie „Vančurova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Vančurova ulice vychází jihovýchodně z Dvorského ulice a konči vyústěním do Bartuškovy ulice. Na ulici se nachází rodinné domy.

Pojmenováno je po lékaři a spisovateli Vladislavu Vančurovi, ten byl popraven v roce 1942.[42]

Vrchlického Jižní pohled do Vrchlického ulice Borovina 605557
Kategorie „Vrchlického (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Vrchlického ulice vychází jižně z Fibichovy ulice, na kterou se posléze opět napojuje, končí pak na křižovatce s Řípovskou ulicí. Na Vrchlického ulici se nachází rodinné domy a leží v tzv. Staré Borovině.

Pojmenována je podle básníka Jaroslava Vrchlického, byl také dramatikem, překladatelem a profesorem literatury.[43]

Zahraničního odboje Ulice Zahraničního odboje, pohled na západ Borovina 605565
Kategorie „Zahraničního odboje (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Zahraničního odboje byla vystavěna v sedmdesátých letech 20. století při stavbě Sídliště Borovina. Vychází severozápadně z Okružní ulice. Nazvána je podle aktivní práce zahraničního odboje v Československu.[44] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Zahraničního odboje, do té doby byla pojmenována J. Švermy.[2] Původně měla ulice být přejmenována na Kružíkovu ulici, z důvodu, že z Třebíče a okolí pochází více odbojářů, tak bylo rozhodnuto, že čest jím bude vzdána pomocí pojmenování ulice Zahraničního odboje.[1]
Zámeček Jižní pohled do začátku ulice Zámeček Borovina 605671
Kategorie „Zámeček (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice vybíhá jižně z nově postaveného kruhového objezdu v bývalém areálu podniku BOPO, končí pak u tzv. zámečku. Zámeček je původně vila rodiny Budischowských, později soukromý dům s malou galerií.[44]
Zavřelova Severní pohled do Zavřelovy ulice Borovina 605573
Kategorie „Zavřelova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zavřelova ulice vybíhá severně z Pražské ulice a končí nad údolím řeky Jihlavy.

Pojmenována je po botanikovi Františku Zavřelovi a hydrobiologovi Janu Zavřelovi. František Zavřel byl znalcem rostlin z povodí Jihlavy a Oslavy, pracoval také na Hadcové stepi u Mohelna. Jan Zavřel byl rektorem brněnské univerzity a hydrobiolog.[44]

ZK Borovina Pod Tratí Západní pohled do ZK Borovina Pod Tratí Borovina 2079551
Kategorie „ZK Borovina Pod Tratí“ na Wikimedia Commons
Borovina – Pod Tratí je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Jan Žižka Východní pohled do ZK Jan Žižka Borovina 2079631
Kategorie „ZK Jan Žižka“ na Wikimedia Commons
Jan Žižka je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Nad Janovým mlýnem Severní pohled do ZK Nad Janovým mlýnem Borovina 2079739
Kategorie „ZK Nad Janovým mlýnem“ na Wikimedia Commons
Nad Janovým mlýnem je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Poušov u elektrárny Západní pohled do ZK Poušov u elektrárny Borovina 2079879
Kategorie „ZK Poušov u elektrárny“ na Wikimedia Commons
Poušov u elektrárny je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Přemysl I. Východní pohled do ZK Přemysl I. Borovina 2079895
Kategorie „ZK Přemysl I.“ na Wikimedia Commons
Přemysl I. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Přemysl II. Severní pohled do ZK Přemysl II. Borovina 2079917
Kategorie „ZK Přemysl II.“ na Wikimedia Commons
Přemysl II. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Zámeček Borovina Borovina 2080133 Zámeček Borovina je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]

Horka-Domky[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Arbesova Západní pohled do Arbesovy ulice, pohled směrem na Střážnou horu Horka-Domky 603121
Kategorie „Arbesova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Arbesova ulice vychází západně ze Štefánikovy ulice, následně křižuje Ruskou ulici a končí užitnou cestou k vodojemu na Strážné hoře.

Pojmenována je po spisovateli a novináři Jakubu Arbesovi. Působil také jako dramaturg Prozatímního divadla, psal primárně sociální romány a fantastická romaneta.[15] V roce 2020 bylo v ulici rekonstruováno plynové potrubí.[47]

Antonína Kaliny Západní pohled do ulice Antonína Kaliny Horka-Domky 2773821
Kategorie „Antonína Kaliny“ na Wikimedia Commons
Ulice Antonína Kaliny je součástí nové výstavby rodinných domů u lokality nedaleko Polikliniky Vltavínská. Vychází východně z nově zbudované spojky u ulice Vltavínská a následně kříží ulici Jindřicha Flussera a vyúsťuje do ulice Pavla Kohna. Pojmenována je podle Antonína Kaliny.[48]
Bezručova Východní pohled do Bezručovy ulice Horka-Domky 603180
Kategorie „Bezručova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Bezručova ulice vychází západně ze Znojemské ulice, následně vyúsťuje do ulice Svatopluka Čecha.

Pojmenována je po básnikovi Petru Bezručovi, ten se jmenoval vlastním jménem Vladimír Vašek. Působil primárně jako autor básní s národnostním a sociálním zaměřením.[5]

Bráfova tř. Západní pohled na Bráfovu třídu s pohledem na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, pohled od křižovatky s Litoltovou ulicí Horka-Domky 603830
Kategorie „Bráfova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Bráfova třída vychází východně z Masarykova náměstí, vede po silnici I/23, následně vyúsťuje do Purkyňova náměstí u Nemocnice Třebíč. Na ulici se nachází Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Evangelický kostel, Okresní soud a další budovy.

Pojmenována je po právníkovi a národohospodářovi Albínu Bráfovi, působil také ve vedení Staročechů. Učil také na Karlově univerzitě, byl poslancem Moravského zemského sněmu a ministrem zemědělství. V Třebíči je připomenut pojmenováním obchodní akademie, pamětní deskou ve vchodu této akademie – ta byla přenesena z jeho rodného domu na Komenského náměstí.[19] V druhé polovině roku 1991 byla ulice znovu pojmenována Bráfova, do té doby se jmenovala třída Julia Fučíka.[2]

Březinova Východní pohled na Březinovu ulici Horka-Domky 603279
Kategorie „Březinova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Březinova ulice vychází východně ze Znojemské ulice, následně vyúsťuje do Kosmákovy ulice.

Pojmenována je po básníkovi Otokaru Březinovi, ten se vlastním jménem jmenoval Václav Ignác Jebavý. Působil také jako učitel v Jinošově, Nové Říši a v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde zemřel. V Jaroměřicích nad Rokytnou je také umístěno muzeum Otokara Březiny.[19] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Čelakovského Severní pohled do Čelakovského ulice Horka-Domky 603341
Kategorie „Čelakovského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Čelakovského ulice vychází jižně z Šafaříkovy ulice, posléze křižuje Křížkovského ulici a vyúsťuje do Bezručovy ulice.

Pojmenována je po básnikovi Františkovi Ladislavu Čelakovském, působil také jako profesor slavistiky. Sbíral lidovou slovesnost.[21]

Čeloudova Jižní pohled do Čeloudovy ulice směrem na budovu bývalého obchodního domu Horka-Domky 604968
Kategorie „Čeloudova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Čeloudova ulice vychází jižně z Kubišovy ulice, následně vytváří okruh a vyúsťuje zpět do téže ulice.

Pojmenována je po třebíčském betlémáři Antonínu Čeloudovi, ten byl mimo jiné autorem betléma v kostele svatého Martina z Tours. Další jeho betlémy pak jsou uloženy ve sbírkách Muzea Vysočiny Třebíč. Syn Antonína Cyril Čeloud působil také jako betlémář.[21] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Čeloudova, do té doby se jmenovala T. Kuchtíka.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování ulici A. Čelouda.[1]

Demlova Východní pohled na Demlovu ulici, pohled na obchodní dům Horka-Domky 603511
Kategorie „Demlova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Demlova ulice vychází západně ze Znojemské ulice, následně se rozvětvuje, kdy první větev vyúsťuje do Družstevní ulice. Druhá větev vyúsťuje do kruhového objezdu na Václavském náměstí. Na ulici se nachází budova, kde působila Střední škola řemesel Třebíč, později v téže budově působila Střední průmyslová škola Třebíč.

Pojmenována je po třebíčském básníkovi a prozaikovi Jakubu Demlovi, byl farářem a působil pak v Tasově. Byl autorem mnoha knih.[21] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Demlova, do té doby se jmenovala Engelsova.[2] K přejmenování na Demlovu ulici mělo dojít ne kvůli tomu, že Jakub Deml byl farářem, ale že byl spisovatelem.[1] V roce 2019 byla Demlova ulice opravena.[49] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37] V dubnu roku 2022 byla ulice rekonstruována.[50]

Dobrovského Jižní pohled do Dobrovského ulice, napravo továrna ÚP závodů Horka-Domky 603384
Kategorie „Dobrovského (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Dobrovského ulice vychází jižně ze Sušilovy ulice, následně křižuje Šafaříkovu a Křížkovského ulici a vyúsťuje do Bezručovy ulice. Na ulici se nachází továrna UP závodů.

Pojmenována je po filologovi Josefu Dobrovském, ten byl zakladatelem slavistiky a historikem. Byl tím, kdo stanovil česká mluvnická pravidla.[51]

Dreuschuchova Východní pohled do Dreuschuchovy ulice Horka-Domky 603431
Kategorie „Dreuschuchova“ na Wikimedia Commons
Dreuschuchova ulice vychází západně z ulice Svatopluka Čecha, následně křižuje Štefánikovu a Ruskou ulici a končí vyústěním do ulice Pod Vodojemem.

Pojmenována je po třebíčském lékaři Františku Dreuschuchovi, nebyl studovaným lékařem, pouze vojenským ranhojičem s titulem magistra chirurgie. Byl uznávaným lékařem v Třebíči.[51]

Družstevní Východní pohled do Družstevní ulice Horka-Domky 603449
Kategorie „Družstevní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Družstevní ulice vychází západně ze Znojemské ulice, následně křižuje Vltavínskou ulici a končí jako slepá u zahrádkářské osady za tzv. Domem zahrádkářů. Posléze z ní pokračuje pěší stezka do Libušina údolí.

Pojmenována je dle typických družstevních domů v zástavbě ulice, dříve ukončovala městskou zástavbu na jižní straně města.[51] V roce 1991 bylo navrženo a odloženo pojmenování východní části Družstevní ulice jako Kiliánovy ulice, prostranství nebylo hotovo a navíc nebylo vhodné použít toto pojmenování.[1]

Dvořeckého Západní pohled na Dvořeckého ulice Horka-Domky 603473
Kategorie „Dvořeckého“ na Wikimedia Commons
Dvořeckého ulice vychází východně ze Sokolské ulice, následně vyúsťuje do Nádražní ulice.

Pojmenována je po třebíčském faráři a historikovi Jakubu Dvořeckém. Byl také historikem a v Třebíči působil od roku 1784 jako první kněz farnosti Jejkov a posléze od roku 1798 působil jako kněz farnosti u kostela svatého Martina z Tours.[22]

Eliščina Východní pohled do Eliščiny ulice Horka-Domky 603490
Kategorie „Eliščina (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Eliščina ulice vychází východně z Oldřichovy ulice, následně křižuje Chlumeckého ulici a vyúsťuje křižovatkou se Střelkovou ulicí a Bráfovou třídou.

Pojmenována je po manželce Buriana Osovského z Doubravice Elišce Bítovské z Lichtenburka. Působila v Třebíči mezi lety 1557 a 1563 a nechala zřídit útulek pro chudé.[22]

Fügnerova Západní pohled na Fügnerovu ulici, v pozadí sokolský stadion Horka-Domky 603546
Kategorie „Fügnerova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Fügnerova ulice vychází západně z Ruské ulice, končí vyústěním do Máchalovy ulice, začíná nedaleko Starého hřbitova, na ulici se nachází sportovní hala Leopolda Pokorného a sokolský stadion.

Pojmenována je po prvním starostovi pražské pobočky spolku Sokol Jindřichu Fügnerovi, byl také tím, kdo spolu s Miroslavem Tyršem zakládal spolek Sokol.[23]

Gorazdovo nám. Gorazdovo náměstí, centrální část Horka-Domky 603601
Kategorie „Gorazdovo náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Gorazdovo náměstí se nachází nad Divadlem Pasáž a je obklopen Tyršovými sady, vstupují do něj Kofránkova, Ruská a Sokolská ulice. Na Gorazdově náměstí je umístěn chrám svatého Václava a svaté Ludmily.

Pojmenována je po prvním biskupu české pravoslavné církve Gorazdovi, v druhé světové válce pomáhal ukrývat parašutisty po atentátu na Reinharda Heydricha. Byl za tento čin v září 1942 popraven.[7]

Hálkova Severní pohled do Hálkovy ulice Horka-Domky 603643
Kategorie „Hálkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hálkova ulice vychází jižně z Riegrovy ulice, končí vyústěním do Nerudovy ulice.

Pojmenována je po básníkovi a prozaikovi Vítězslavu Hálkovi. Byl také dramatikem a novinářem.[7]

Hartmannova Jižní pohled do Hartmannovy ulice Horka-Domky 603210
Kategorie „Hartmannova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hartmannova ulice vychází jižně z Kubišovy ulice, posléze vytváří okruh a vyúsťuje do zpět do téže ulice.

Pojmenována je podle malířů Václava Hartmanna a Františka Hartmanna, ti byli malíři kostelních obrazů. Mimo jiné také malovali kostelní obrazy v některých kostele v okrese Třebíč. Jsou také autoři dvou betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč.[7] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Hartmannova, do té doby se jmenovala ulice B. Netoličky.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování ulici F. Hartmanna, také proběhly námitky, kdy bylo namítnuto, že osoba Františka Hartmanna již není známa.[1]

Heliadova Východní pohled do Heliadovy ulice Horka-Domky 603651
Kategorie „Heliadova“ na Wikimedia Commons
Heliadova ulice vychází západně z Nádražní ulice, končí křižovatkou s ulicemi Sokolská a Janouškova.

Pojmenována je po správci třebíčské městské školy Mikulášovi Heliadu Netolickém, ten byl ustanoven správcem školy v roce 1607, připomenut je pamětní deskou v Hasskově čp. 15.[24]

Hladíkova Západní pohled do Hladíkovy ulice pod Strážnou Horou Horka-Domky 603678
Kategorie „Hladíkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hladíkova ulice vychází západně z ulice Svatopluka Čecha, následně křižuje Štefánikovu a Ruskou ulici, posléze končí jako slepá pod svahem Strážné hory, pokračuje z ní pěší stezka.

Pojmenována je podle třebíčské rodiny Hladíkových, kdy Ludvík Hladík byl primátorem města, další členové se také zasloužili o rozvoj města.[24] V roce 2020 bylo v ulici rekonstruováno plynové potrubí.[47]

Hrotovická Severní pohled do Hrotovické ulice Horka-Domky 603708
Kategorie „Hrotovická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hrotovická ulice vychází jižně z nadjezdu nad Sportovní ulicí, druhá větev vychází z křižovatky Riegrovy a Sedlákovy ulice, tyto větve se spojují na kruhovém objezdu. Hrotovická ulice pak pokračuje až k jižnímu okraji města. Prochází převážně průmyslovými areály.

Pojmenována je podle směru, na který míří, ulice byla výpadovkou na Hrotovice. Její část leží v bývalé městské části Kožichovice, další část pak v městské části Střítež – tam je nazvána jako Hrotovická-Průmyslová zóna.[25]

Husova Severní pohled do Husovy ulice Horka-Domky 603716
Kategorie „Husova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Husova ulice vychází jihovýchodně z Jungmannovy ulice, následně odbočuje a v prudkém kopci vyúsťuje do Bráfovy třídy. Na ulici leží Evangelický kostel.

Pojmenována je po kazateli a reformátorovi Janu Husovi, ten byl rektorem pražské univerzity a následně byl odsouzen a upálen v Kostnici. V Třebíči je připomínán na nedalekém Evangelickém kostele pamětní deskou.[25] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Chlumeckého Severní pohled do Chlumeckého ulice, směrem k Bráfově třídě Horka-Domky 603309
Kategorie „Chlumeckého (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Chlumeckého ulice vychází severně z Bráfovy třídy, následně se schodištěm napojuje na Nádražní ulici u budovy třebíčského železničního nádraží.

Pojmenována je po kvardiánovi kapucínského kláštera na Jejkově Albertu Chlumeckém, ten působil v klášteře mezi lety 1877 a 1891, nechal postavit věž u Kostela Proměnění Páně u kláštera, věnoval na ni finanční prostředky.[25]

Janouškova Západní pohled do Janouškovy ulice Horka-Domky 603741
Kategorie „Janouškova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Janouškova ulice vychází západně z Nádražní ulice, následně končí vyústěním do Heliadovy ulice.

Pojmenována je po třebíčském faráři Janu Janouškovi, pocházel z Moravských Budějovic a působil v kostele svatého Martina z Tours, podporoval školství a vlastenectví.[52]

Jindřicha Flussera Západní pohled do ulice Jindřicha Flussera Horka-Domky 2773848
Kategorie „Jindřicha Flussera“ na Wikimedia Commons
Ulice Jindřicha Flussera je součástí nové výstavby rodinných domů u lokality nedaleko Polikliniky Vltavínská. Vychází východně z ulice Pavla Kohna a následně kříží ulici Antonína Kaliny a vyúsťuje opět do ulice Pavla Kohna. Pojmenována je podle Jindřicha Flussera.[48]
Jiráskova Východní pohled do Jiráskovy ulice Horka-Domky 603813
Kategorie „Jiráskova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Jiráskova ulice vychází západně z křižovatky s ulicemi Svatopluka Čecha a Křížkovského, následně křižuje Štefánikovu a Ruskou ulici, posléze končí ve svahu pod Strážnou horou, z ní pak vychází pěší stezka do Zborovské ulice.

Pojmenována je po spisovateli Aloisi Jiráskovi, ten působil jako dramatik a romanopisec. Byl primárně prozaikem, který se zabýval historickými romány, husitskou dobou, pobělohorskou dobou a dobou národního obrození.[8] V roce 2020 bylo v ulici rekonstruováno plynové potrubí.[47]

Karoliny Světlé Západní pohled do ulice Karolíny Světlé Horka-Domky 603864
Kategorie „Karolíny Světlé (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Karoliny Světlé vychází západně z Ruské ulice, následně konči jako slepá ve svahu Strážné hory.

Pojmenována je podle spisovatelky Karolíny Světlé, ta byla zakaladatelkou tzv. venkovského románu, mimo jiné je autorkou románu Kříž u potoka.[9]

Kateřiny z Valdštejna Východní pohled na část ulice Kateřiny z Valdštejna, která se nachází v částí města Horka-Domky Horka-Domky 603350
Kategorie „Kateřiny z Valdštejna“ na Wikimedia Commons
Ulice Kateřiny z Valdštejna vychází jižně z křižovatky ulic Smila Osovského, Hlavova a Cyrilometodějská, následně křižovatkou vyúsťuje do Husovy ulice. Na této ulici stojí Zimní stadion, ulice také vede okolo Máchových sadů.

Pojmenována je po druhé manželce Smila Osovského z Doubravice Kateřině z Valdštejna, ta působila jako majitelka panství v Třebíči, zemřela v roce 1636 a je pohřbena v Třebíči.[9] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Kateřiny z Valdštejna, do té doby se jmenovala Československo-sovětského přátelství.[2] Důvod pojmenování navazujících ulic Kateřiny z Valdštejna a Smila Osovského bylo to, že tito byli manžely.[1] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Kofránkova Východní pohled do Kofránkovy ulice Horka-Domky 603899
Kategorie „Kofránkova“ na Wikimedia Commons
Kofránkova ulice vychází západně z parkoviště severně před Divadlem Pasáž, následně vede kolem Tyršových sadů, křižuje Gorazdovo náměstí a končí pěší stezkou, která vyúsťuje do ulice Na Potoce.

Pojmenována je po třebíčském advokátovi Juliu Kofránkovi, ten pocházel z Telče, ale přestěhoval se do Třebíče, postupně se stal jedním ze zastupitelů Třebíče v obecním výboru a posléze také poslancem v Zemském sněmu za obvod Třebíč. Také nechal v Třebíči v roce 1879 založit český sbor dobrovolných hasičů.[10]

Komenského nám. Komenského náměstí Horka-Domky 603902
Kategorie „Komenského náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Komenského náměstí vychází jižně z Podklášterského mostu (tj. z Žerotínova náměstí), následně se rozvětvuje a vede cestou k Autobusovému nádraží, kde končí jako slepá. Další větvení se nachází na křižovatce před Úřadem práce, kde se větví a následně z náměstí vychází Bráfova třída resp. Masarykovo náměstí a Sucheniova ulice. Přes náměstí vede silnice I/23.

Pojmenována je po filozofovi a školském reformátorovi Janovi Amosi Komenském, jeho druhá manželka Dorota pocházela z Třebíče. Byl autorem mnoha děl, jako jsou Velká didaktika, Brána jazyků otevřená a Orbis Pictus.[10]

Kosmákova Východní pohled do Kosmákovy ulice Horka-Domky 603929
Kategorie „Kosmákova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kosmákova ulice vychází východně z Hrotovické ulice, následně odbočuje a vyúsťuje do Znojemské ulice. Na konci ulice se nachází depozitář Muzea Vysočiny Třebíč. V dubnu roku 2020 byly v ulici rekonstruovány chodníky.[53][54]

Pojmenována je po knězi a spisovateli Václavu Kosmákovi. Pocházel z vesnice Martínkov nedaleko města Třebíč. Byl autorem mnoha děl, například Chrt a Eugenie.[10]

Kostnická Severní pohled do Kostnické ulice Horka-Domky 603937
Kategorie „Kostnická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kostnická ulice vychází severně z Bráfovy třídy, následně končí jako slepá a pokračuje schodištěm do ulice Kateřiny z Valdštejna.

Pojmenována je podle města Kostnice, kde byl odsouzen a upálen Mistr Jan Hus.[10]

Křížkovského Východní pohled do Křížkovského ulice Horka-Domky 603988
Kategorie „Křížkovského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Křížkovského ulice vychází západně ze Znojemské ulice, následně křižuje Čelakovského a Dobrovského ulice a vyúsťuje do ulice Svatopluka Čecha.

Pojmenována je po hudebním skladateli Pavlu Křížkovském, ten byl autorem skladeb církevních i světských.[26]

Kubešova Jižní pohled do Kubešovy ulice Horka-Domky 604003
Kategorie „ Kubešova“ na Wikimedia Commons
Kubešova ulice vychází jižně z Bezručovy ulice, následně křižuje Zahradníčkovu ulici a vyúsťuje do Demlovy ulice.

Pojmenována je pod třebíčského starosty Jana Františka Kubeše a podle školního inspektora Adolfa Kubeše. Jan František Kubeš byl mezi lety 1883 a 1907 starostou města, kdy za jeho vedení byla postavena pošta, gymnázium Třebíč, nemocnice, elektrárna, školy, vodovod a mnoho dalšího. Adolf Kubeš pak byl inspektorem a ředitelem školy v Brně a také napsal první knihy o historii města Třebíče.[55]

Kubišova Východní pohled do Kubišovy ulice Horka-Domky 604011
Kategorie „Kubišova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Kubišova ulice vychází východně z křižovatky ulic Dělnická a Znojemská, následně se rozvětvuje, kdy druhá větev pokračuje kolem mateřské školy dvěma větvemi do Okrajové ulice, druhá větev pak pokračuje kolem Střední školy stavební a přes průmyslové areály do vyúsťuje do Hrotovické ulice.

Pojmenována je podle vojáka Jana Kubiše, který se narodil v nedalekých Dolních Vilémovicích, v květnu roku 1942 spolu s Jozefem Gabčíkem spáchali atentát na Reinharda Heydricha, zemřel v kryptě pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze. Obdržel in memoriam Řád Bílého lva.[55] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Modřínová, do té doby se jmenovala K. Konráda.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování ulici J. Kubiše.[1]

Langfortova Severní pohled do Langfortovy ulice Horka-Domky 604046
Kategorie „ Langfortova“ na Wikimedia Commons
Langfortova vychází východně ze Sokolské ulice, následně vyúsťuje do Heliadovy ulice.

Pojmenována je podle faráře Františka Langforta, ten působil jako třebíčský kronikář a farář v kostele sv. Martina z Tours.[55]

Libušino údolí Libušino údolí se Stařečským potokem, část v městské části Horka-Domky Horka-Domky 604062
Kategorie „Libušino údolí“ na Wikimedia Commons
Libušino údolí vychází jižně z cesty Libušiným údolím a začíná pod Borovinským mostem. Na ulici se nachází několik mlýnů, prochází kolem Stařečského potoka a Máchova jezírka.

Pojmenována je po kněžně Libuši,[27] pojmenováno bylo Okrašlovacím spolkem.[28]

Litoltova Západní pohled na Litoltovu ulici, směrem k Bráfově třídě Horka-Domky 604071
Kategorie „Litoltova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Litoltova ulice vychází jihovýchodně z Bráfovy třídy, končí vyústěním do Nádražní ulice, na ulici stojí Kubešova vila. Ulice vede do příkrého kopce.

Pojmenována je podle knížete Litolta Znojemského, ten s bratrem Oldřichem Brněnským měl v roce 1101 založit třebíčský klášter.[29]

Máchalova Východní pohled do Máchalovy ulice Horka-Domky 604151
Kategorie „Máchalova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Máchalova ulice vychází západně z Ruské ulice, následně končí změnou na pěší cestu na Borovinský most.

Pojmenována je po sokolském činovníkovi a pedagogovi na Gymnáziu Třebíč, ten učil na gymnáziu tělocvik, dlouho působil v hnutí Sokol jako činovník, cvičitel, hudebník a kapelník, byl také zvolen jako dočasný předseda Okresního národního výboru v Třebíči hned po vzniku republiky v říjnu 1918.[29]

Masarykovo nám. Severní pohled na Masarykovo náměstí Horka-Domky 604356
Kategorie „Masarykovo náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Masarykovo náměstí leží pod divadlem Pasáž, leží na křižovatce ulice Bedřicha Václavka a Bráfovy třídy, ze západu se dotýká Komenského náměstí, severně z Masarykova náměstí vystupuje Hasskova ulice. Na náměstí se dříve nacházel rybník Jordán, dle něj bylo náměstí dříve pojmenováno. Na náměstí se pak nachází bývalá Střední zdravotní škola, Gymnázium Třebíč, Divadlo Pasáž a další kulturní památky.

Pojmenováno je po prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi, ten byl mezi lety 1882 a 1914 profesorem filozofie na Univerzitě Karlově, po roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa, tím byl až do roku 1935. Navštívil i Třebíč, to bylo v roce 1928.[11]

Mlýnská Západní pohled do Mlýnské ulice Horka-Domky 604194
Kategorie „Mlýnská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mlýnská ulice vychází západně z ulice Na Potoce, následně se stáčí zpět na ulici Na Potoce, kde končí.

Pojmenována je podle toho, že dříve směřovala k mlýnu a také na místě ulice vedl náhon, který přiváděl vodu k mlýnu z vod Stařečského potoka.[56]

Mrštíkova Severní pohled na horní část Mrštíkovy ulice Horka-Domky 604216
Kategorie „Mrštíkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mrštíkova ulice vychází jižně z Riegrovy ulice, křižuje Nerudovu ulici a vyúsťuje do Březinovy ulice.

Pojmenována je podle spisovatelů a bratrů Aloise Mrštíka a Viléma Mrštíka, kdy Alois Mrštík byl autorem románové kroniky Rok na vsi, Vilém Mrštík byl kritikem, spisovatelem a překladatelem, byl autorem Pohádky máje. Spolu posléze napsali divadelní hru Maryša.[56] V roce 2019 byla Mrštíkova ulice opravena.[49]

Na Hvězdě Západní pohled do ulice Na Hvězdě Horka-Domky 817228
Kategorie „Na Hvězdě (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Hvězdě vychází západně ze Znojemské ulice, následně končí jako slepá u pole za městskou zástavbou. U ulice se nachází nový areál baseballového klubu Třebíč Nuclears a obchodní domy.

Pojmenována je podle fotbalového areálu policejního klubu Rudá Hvězda.[56] Ulice byla prodloužena a nově se spojuje i s ulicí Vltavínskou.[48]

Na Potoce Pohled do ulice Na Potoce z Borovinského mostu Horka-Domky 603554
Kategorie „Na potoce“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Potoce vychází severovýchodně z ulice Dr. Antonína Hobzy, následně končí rozdělením na ulice Mlýnský a Pod Strážnou horou. Na ulici se nachází budova VZP a okresního archivu.

Pojmenována je podle Stařečského potoka, který protékal příkopem pod touto ulicí.[30] V druhé polovině roku 1991 byla ulice znovu pojmenována Na Potoce, do té doby se jmenovala G. Klimenta.[2][1]

Nádražní Nádražní ulice, horní část od křižovatky s Oldřichovou ulicí od tzv. železničního viaduktu Horka-Domky 604330
Kategorie „Nádražní (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Nádražní ulice vychází jihozápadně z Bráfovy třídy, následně pokračuje k viaduktu a kolem třebíčského vlakového nádraží, posléze vede přes Transportní terminál a končí na křižovatce Purkyňova náměstí a Bráfovy třídy.

Pojmenována je podle toho, že vede kolem vlakového nádraží.[57]

Nerudova Východní pohled do Nerudovy ulice Horka-Domky 604372
Kategorie „Nerudova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Nerudova ulice vychází východně z Vaňkova náměstí, následně křižuje ulice Úvoz a Mrštíkova, končí vyústěním do Sedlákovy ulice.

Pojmenována je po spisovateli a básníkovi Janu Nerudovi.[57] V roce 2019 bylo oznámeno. že se připravuje komplexní rekonstrukce ulice.[58] V květnu roku 2020 byla rekonstruována ulice.[54]

Nikodémova Severní pohled do Nikodémovy ulice Horka-Domky 604381
Kategorie „Nikodémova“ na Wikimedia Commons
Nikodémova ulice vychází jižně z Bezručovy ulice, následně křižuje Zahradníčkovu ulici a vyúsťuje do Demlovy ulice.

Pojmenována je po třebíčském archiváři, kronikáři a historikovi Vilému Nikodémovi, ten napsal Dějiny města Třebíče a o Třebíči psal do Ottova slovníku naučného, spolu s Adolfem Kubešem se zasloužil o pojmenování ulic po třebíčských a českých osobnostech.[57] V roce 2019 byla Nikodémova ulice opravena.[49]

Okrajová Východní pohled do Okrajové ulice Horka-Domky 604429
Kategorie „Okrajová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Okrajová ulice vychází východně z křižovatky ulic Znojemské a Demlovy, posléze je ukončena vyústěním do slepého ramene Hrotovické ulice.

Pojmenována je kvůli tomu, že leží na jižním okraji města, přímo na okraji města byla do té doby, než byly postaveny okolní panelové domy.[57]

Oldřichova Severní pohled do Oldřichovy ulice Horka-Domky 604437
Kategorie „Oldřichova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Oldřichova ulice vychází jižně ze slepého konce ulice poblíž křižovatky Nádražní ulice a Bráfovy třídy, posléze končí na křižovatce s ulicemi Nádražní a Janouškovou.

Pojmenována je podle brněnského knížete Oldřicha Brněnského, který spolu s bratrem Litoldem Znojemským založil v roce 1101 klášter v Třebíči.[32]

Pavla Kohna Severní pohled do ulice Pavla Kohna Horka-Domky 2773945
Kategorie „Pavla Kohna“ na Wikimedia Commons
Ulice Pavla Kohna je součástí nové výstavby rodinných domů u lokality nedaleko Polikliniky Vltavínská. Vychází severně z ulice Antonína Kaliny a následně se spojuje s ulicí Pavla Kohna. Pojmenována je podle Pavla Kohna.[48]
Pod Strážnou horou Západní pohled do ulice Pod Strážnou Horou Horka-Domky 604488
Kategorie „Pod Strážnou Horou“ na Wikimedia Commons
Ulice Pod Strážnou horou vychází jihozápadně z křižovatky ulic Na Potoce a Mlýnská, následně končí zúžeím a pěší stezkou vedoucí nad okrajem Libušina údolí.

Pojmenována je podle Strážné hory, na jejímž úpatí vede, dnes je oddělena od Strážné hory železniční tratí Brno–Jihlava, na Strážné hoře stojí kaple sv. Jana a vodojem.[59]

Pod Vodojemem Severní pohled do ulice Pod Vodojemem Horka-Domky 604496
Kategorie „Pod Vodojemem (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Pod Vodojemem vychází severovýchodně z Jiráskovy ulice, následně vyúsťuje do západní části Zborovské ulice.

Pojmenována je podle podzemního vodojemu z roku 1937, kdy se stal součástí městského vodojemu.[59] V roce 2020 bylo v ulici rekonstruováno plynové potrubí.[47]

Purkyňovo nám. Východní pohled na Purkyňovo náměstí Horka-Domky 605298
Kategorie „Purkyňovo náměstí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Purkyňovo náměstí se nachází východně od konce Bráfovy třídy, na křižovatce s novým vyústěním Nádražní ulice a silnice I/23. Na náměstí se nachází vstup do Nemocnice Třebíč.

Pojmenována je po přírodovědci a spisovateli Janovi Evangelistu Purkyněmu, ten se věnoval primárně stavbě buněk a stal se zakladatelem několika českých vědeckých časopisů.[12] Od roku 2018 má novou podobu, která souvisí s přestavbou Nemocnice Třebíč. Odstraněna byla socha svatého Václava, ta byla umístěna do depozitáře a rozhoduje se o jejím dalším umístění.[60]

Riegrova Východní pohled do Riegrovy ulice Horka-Domky 605310
Kategorie „Riegrova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Riegrova ulice vychází východně z Vaňkova náměstí, končí na křižovatce s Hrotovickou a Sedlákovou ulicí. Následuje železniční trať Brno–Jihlava.

Pojmenována je po politikovi, poslanci a vůdci Staročechů Františkovi Ladislavu Riegerovi, ten se angažoval o rakouskou-české vyrovnání v roce 1867, později pak vydal Riegrův slovník naučný, v roce 1861 získal čestné občanství města Třebíče a byl tchánem Albína Bráfa.[34]

Ruská Severní pohled do Ruské ulice Horka-Domky 605662
Kategorie „Ruská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ruská ulice vychází jižně z Gorazdova náměstí, následně vede kolem Starého hřbitova, křižuje zelezniční trať Brno–Jihlava, Zborovskou, Dreuschuchovu, Jiráskovu, Hladíkovu a Arbesovu ulici, končí sloučením se Švabinského ulicí. Na ulici leží pravoslavný chrám svatého Václava a svaté Ludmily, Starý hřbitov a třebíčská hvězdárna.

V roce 1938 byla ulice přejmenována na ulici Generála Jana Syrového, později však byla přejmenována opět na název Ruská ulice. [61]

Pojmenována je podle pravoslavného kostela, jehož náboženství pochází primárně z Ruska. Podle jiných zdrojů měla být pojmenována podle Ruska jako spojence českých armád v první světové válce.[61] V Ruské ulici žili rodiče Jana Syrového.[61] V roce 2020 bylo v ulici rekonstruováno plynové potrubí.[47]

Sadová Severní pohled do Sadové ulice Horka-Domky 605646
Kategorie „Sadová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Sadová ulice vychází severně z Bráfovy třídy, následně končí jako slepá ulice nad Máchovými sady.

Pojmenována je podle přilehlého parku, tj. Máchových sadů.[34] 

Sedlákova Severní pohled do Sedlákovy ulice Horka-Domky 605336
Kategorie „Sedlákova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Sedlákova ulice vychází jižně z křižovatky ulic Hrotovická a Riegrova, následně končí křižovatkou s ulicemi Kosmákova a Březinova.

Pojmenována je po třebíčském historikovi, spisovateli a knězi Janu Sedlákovi, ten byl profesorem teologie v Brně a autorem spisu Mistr Jan Hus – jeho život a dílo. Připomíná se pamětní deskou na ulici Vítězslava Nezvala, pohřben pak byl na třebíčském Starém hřbitově.[39] V dubnu a květnu roku 2020 byla ulice rekonstruována.[53]

Schöllhornova Severní pohled do Schöllhormovy ulice Horka-Domky 605352
Kategorie „ Schöllhormova“ na Wikimedia Commons
Schöllhornova ulice vychází severně z Hladíkovy ulice, následně vyúsťujě do Jiráskovy ulice.

Pojmenována je po třebíčském rychtáři a konšelovi Janovi Jakubu Schöllhornovi, ten se narodil v Plzni a kolem 80. let 17. století se přestěhoval do Třebíče, kde zakoupil Malovaný dům, byl vězněn za své názory proti vrchnostenským názorům.[39]

Sirotčí Severní pohled do Sirotčí ulice Horka-Domky 605361
Kategorie „Sirotčí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Sirotčí ulice vychází jižně z ulice Bedřicha Václavka, následně vyúsťuje do Bráfovy třídy, na ulici je umístěna Centrální jídelna, Hotelová škola a vstup do Gymnázia Třebíč.

Pojmenována je po sirotčinci, který dříve stál v prostorech parkoviště u vstupu do ulice, byl otevřen v roce 1891.[39]

Smrtelná Smrtelná ulice, pohled na sever směrem k Divadlu Pasáž Horka-Domky 605387
Kategorie „Smrtelná (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Smrtelná ulice vychází západně ze Sokolské ulice, ulice pak končí v průchodu pod Divadlem Pasáž, ulice vede pod Tyršovými sady, následně kolem bývalého kina Moravia do podchodu pod Divadlo Pasáž, kde se pak spojuje schody s Masarykovým náměstím. Nad ulicí se nachází Starý hřbitov.

Pojmenována je podle toho, že do konce 50. let 20. století jí procházely pohřební průvody na Starý hřbitov. Dříve byly ve výklencích v ulici obrazy křížové cesty, ty namaloval Eduard Knaus.[13]

Sokolská Severní pohled do Sokolské ulice Horka-Domky 605395
Kategorie „Sokolská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Sokolská ulice vychází jižně z Bráfovy třídy, následně vyúsťuje do ulic Heliadovy a Svatopluka Čecha.

Pojmenována je po telocvičné jednotě Sokol, v Třebíči Sokol působil od roku 1882, na místě této ulice stávala sokolovna, kdy ta byla zbořena při stavbě Divadla Pasáž v roce 1991.[13]

Spojovací Východní pohled do Spojovací ulice Horka-Domky 605417
Kategorie „Spojovací (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Spojovací ulice vychází západně z Hrotovické ulice, následně vyúsťuje do Znojemské ulice, slouží také jako spojka mezi silnicemi II/360 a II/351. Nachází se částečně také na katastru obce Střítež.

Pojmenována je právě z toho důvodu, že spojuje dvě důležité ulice a patří k nejvytíženějším ulicím ve městě Třebíč.[13]

V roce 2020 by měla být ulice rekonstruována.[62] V září roku 2020 byla ulice rekonstruována.[63]

Stavební Západní pohled do Stavební ulice Horka-Domky 894435
Kategorie „Stavební (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Stavební ulice vychází západně z Hrotovické ulice a prochází bývalým areálem okresního stavebního podniku, má dvě větve. Vytvořena byla schválením zastupitelstva města Třebíče 21. června 2012.

Pojmenována je z toho důvodu, že v areálu působily a působí firmy, které se zabývají stavebnictvím.[64]

Strmá Severní pohled na schodiště Strmé ulice Horka-Domky 820393
Kategorie „Strmá (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Strmá ulice vychází jižně ze Sucheniovy ulice, je celá tvořena schodištěm, kdy následně vyúsťuje do Kofránkovy ulice resp. Tyršových sadů.

Pojmenována je z důvodu velké strmosti schodiště.[65]

Střelkova Severní pohled do Střelkovy ulice Horka-Domky 605433
Kategorie „Střelkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Střelkova ulice vychází severně z Bráfovy třídy, následně je ukončena u garážových stání, je umístěna nad Máchovými sady.

Pojmenována je po městském písaři a třebíčském kronikáři Eliáši Střelkovi Náchodském, existuje tzv. Střelkova kronika, která zaznamenává historii města do roku 1574.[65]

Sušilova Západní pohled do Sušilovy ulice Horka-Domky 605441
Kategorie „Sušilova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Sušilova ulice vychází západně z Vaňkova náměstí a vyúsťuje do ulice Svatopluka Čecha, vede nad železniční tratí Brno–Jihlava. Na ulici se na křižovatce s Dobrovského ulicí nachází továrna UP závodů.

Pojmenována je po básníkovi, překladateli a knězi Františku Sušilovi, byl znám také jako sběratel lidových písní a organizátor národního hnutí na Moravě. [65]

Sv. Čecha Severní pohled do ulice Svatopluka Čecha Horka-Domky 605450
Kategorie „Svatopluka Čecha (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Svatopluka Čecha vychází jižně z křižovatky Sušilovy a Zborovské ulice, následně vyúsťuje do Václavského náměstí. Původně se ulice nazývala ulicí Slavickou, vedla směrem do Slavic.

Pojmenována je po spisovateli a redaktorovi Svatopluku Čechovi, byl jedním z ruchovců a národních buditelů.[65] 

Šafaříkova Západní pohled do Šafaříkovy ulice Horka-Domky 604640
Kategorie „Šafaříkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Šafaříkova ulice vychází západně z Vaňkova náměstí, křižuje Dobrovského ulici a vyúsťuje do ulice Svatopluka Čecha.

Pojmenováno je po slovenském vědci a básníkovi Pavlu Josefu Šafaříkovi, zabýval se dějinami Slovanů, kdy se mu povedlo dokázat, že Slované jsou spolutvůrci evropské kultury.[66]

Štefánikova Severní pohled do Štefánikovy ulice Horka-Domky 605476
Kategorie „Štefánikova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Štefánikova ulice vychází jižně ze Zborovské ulice, křižuje Dreuschuchovu, Jiráskovu a Hladíkovu ulici a následně vyúsťuje do Václavského náměstí.

Pojmenována je po slovenském politikovi, astronomovi a odbojářovi Milanovi Rastislavu Štefánikovi, ten byl představitelem československého zahraničního odboje v první světové válce a stal se ministrem vojenství. Zahynul při letecké nehodě.[66] V druhé polovině roku 1991 byla ulice znovupojmenována na ulici Štefánikova, do té doby byla pojmenována jako ulice S. K. Neumanna.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice M. R. Štefánikova.[1]

Švabinského Východní pohled do Švabinského ulice Horka-Domky 605484
Kategorie „Švabinského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Švabinského ulice vychází západně z Václavského náměstí, posléze končí křižovatkou s Ruskou ulicí. Na Švabinského ulici se do roku 2016 nacházel Dům dětí a mládeže, tzv. Domek, také se na této ulici nachází budova třebíčské hvězdárny a skautské klubovny střediska Srdíčko.

Pojmenována je po malíři a grafikovi Maxi Švabinském, stal se profesorem Akademie výtvarných umění v Praze a mimo jiné portrétoval české osobnosti.[66]

Úvoz Severní pohled do ulice Úvoz Horka-Domky 605522
Kategorie „Úvoz (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Úvoz vychází jižně z Riegrovy ulice, křižuje Nerudovu ulici a končí vyústěním do Březinovy ulice.

Pojmenována je po tom, že v místě ulice byl úvoz s polní cestou.[41] V roce 2019 byla ulice Úvoz opravena.[49]

Václavské nám. Jižní pohled na Václavské náměstí Horka-Domky 604364
Kategorie „Václavské náměstí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Václavské náměstí vychází jižně z ulic Svatopluka Čecha a Štefánikova, následně končí křižovatkou s ulicemi Vltavínská a Družstevní. Na náměstí stojí ZŠ Horka-Domky.

Pojmenováno je po sv. Václavovi, který byl prohlášen za svatého a za patrona českých zemí.[42] V druhé polovině roku 1991 bylo náměstí přejmenováno na Václavské náměstí, do té doby bylo pojmenováno jako náměstí Osvobození.[2]

Vaňkovo nám. Severní pohled na Vaňkovo náměstí Horka-Domky 605549
Kategorie „Vaňkovo náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Vaňkovo náměstí vychází jižně z Nádražní ulice pod tzv. železničním viaduktem, končí počátkem Znojemské ulice.

Pojmenováno je po třebíčském starostovi Josefu Vaňkovi, ten byl později i poslancem Národního shromáždění, stal se jedním z hybatelů vytvoření městské spořitelny, říčních lázní, vodovodu. Zemřel v roce 1944 v koncentračním táboře Buchenwald.[42]

Vltavínská Vltavínská ulice s konečnou zastávkou autobusů, pohled na jih Horka-Domky 604828
Kategorie „Vltavínská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Vltavínská ulice vychází jižně z Družstevní ulice, prochází kolem Polikliniky Třebíč, končí nedaleko začátku turistických tras.

Pojmenována je po mnohých nálezech vltavínů v oblasti této ulice.[43]

Zahradníčkova Západní pohled do Zahradníčkovy ulice Horka-Domky 604135
Kategorie „Zahradníčkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zahradníčkova ulice vychází západně ze Znojemské ulice, křižuje Nikodémovu a Kubešovu ulici a končí vyústěním na Václavské náměstí.

Pojmenována je podle básníka Jana Zahradníčka, který se narodil v Mastníku. Byl katolickým spisovatelem, básníkem a překladatelem a v roce 1951 byl uvězněn a po propuštění v roce 1960 zemřel.[43] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Zahradníčkova, do té doby byla pojmenována jako Marxoval ulice.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice J. Zahradníčka.[1] V roce 2019 bylo oznámeno. že se připravuje komplexní rekonstrukce ulice.[58]

Zborovská Východní pohled do Zborovské ulice Horka-Domky 605581
Kategorie „Zborovská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zborovská ulice kopíruje profil železniční tratě Brno–Jihlava, vybíhá západně z ulice Svatopluka Čecha, křižuje Ruskou ulici a končí nad východním okrajem Libušina údolí.

Nazvána je podle Zborova na Ukrajině, kde 2. července 1917 proběhla bitva u Zborova, tj. bitva rakousko-německých vojsk a českých a slovenských legionářů, mezi kterými bylo také 39 občanů Třebíče či okolních obcí.

Bitva je připomenuta v Třebíči pamětní deskou z roku 1937 na budově třebíčské radnice na Karlově náměstí, znovuodhalena po druhé světové válce pak byla v roce 1947.[44]

Znojemská Severní pohled do Znojemské ulice Horka-Domky 605590
Kategorie „Znojemská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Znojemská ulice vychází jižně z Vaňkova náměstí, následně pokračuje severně jako výpadovka na Znojmo, končí v katastru obce Střítež, jehož je částečně součástí.

Znojemská ulice by měla být v roce 2020 rekonstruována.[62] Bude opraven úsek od archivu muzea Vysočiny po železniční viadukt.[53]

Pojmenována je podle města Znojmo.[44] V říjnu roku 2020 byl rekonstruován povrch ulice.[67]

Ztracená Severní pohled do Ztracené ulice Horka-Domky 605603
Kategorie „Ztracená (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ztracená ulice vybíhá jižně z ulice Dvořeckého a končí křižovatkou s Heliadovou ulicí.

Má být pojmenována podle toho, že je umístěna samostatně severně od ulice Heliadovy.[68]

ZK Bořivoj Východní pohled do ZK Bořivoj Horka-Domky 2079577
Kategorie „ZK Bořivoj“ na Wikimedia Commons
Bořivoj je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Dalibor Východní pohled do ZK Dalibor Horka-Domky 2079593
Kategorie „ZK Dalibor“ na Wikimedia Commons
Dalibor je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK J. Fučíka Západní pohled do ZK J. Fučíka Horka-Domky 2079615
Kategorie „ZK J. Fučíka“ na Wikimedia Commons
J. Fučíka je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Libuše Východní pohled do ZK Libuše Horka-Domky 2079658
Kategorie „ZK Libuše“ na Wikimedia Commons
Libuše je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Mašovský Východní pohled do ZK Mašovský Horka-Domky 2079691
Kategorie „ZK Mašovský“ na Wikimedia Commons
Mašovský je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Mojmír Západní pohled do ZK Mojmír Horka-Domky 2079712
Kategorie „ZK Mojmír“ na Wikimedia Commons
Mojmír je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Pod Kotrbovem Severní pohled do ZK Pod Kotrbovem Horka-Domky 2079771
Kategorie „ZK Pod Kotrbovem“ na Wikimedia Commons
Pod Kotrbovem je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Spytihněv Východní pohled do ZK Spytihněv Horka-Domky 2079933
Kategorie „ZK Spytihněv“ na Wikimedia Commons
Spytihněv je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Sv. Čecha Západní pohled do ZK Sv. Čecha Horka-Domky 2079950
Kategorie „ZK Sv. Čecha“ na Wikimedia Commons
Sv. Čecha je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Šárka Východní pohled do ZK Šárka Horka-Domky 2079976
Kategorie „ZK Šárka“ na Wikimedia Commons
Šárka je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Terůvky Východní pohled do ZK Terůvky Horka-Domky 2079992
Kategorie „ZK Terůvky“ na Wikimedia Commons
Terůvky je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Za Poliklinikou A Východní pohled do ZK Za Poliklinikou A Horka-Domky 2080079
Kategorie „ZK Za Poliklinikou A“ na Wikimedia Commons
Za Poliklinikou A je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Za Poliklinikou B Východní pohled do ZK Za Poliklinikou B Horka-Domky 2080095
Kategorie „ZK Za Poliklinikou B“ na Wikimedia Commons
Za Poliklinikou B je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Za Poliklinikou C Jižní pohled do ZK Za Poliklinikou C Horka-Domky 2080117
Kategorie „ZK Za Poliklinikou C“ na Wikimedia Commons
Za Poliklinikou C je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Zelený kopec Východní pohled do ZK Zelený kopec Horka-Domky 2080150
Kategorie „ZK Zelený kopec“ na Wikimedia Commons
Zelený kopec je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]

Jejkov[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Bedřicha Václavka Bedřicha Václavka, pohled směrem na křižovatku s ulicí Smila Osovského Jejkov 603171
Kategorie „Bedřicha Václavka‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Bedřicha Václavka vychází jižně z křižovatky ulic Smila Osovského, Soukenická a Jejkovská brána, posléze vyúsťuje do Masarykova náměstí.

Pojmenována je podle třebíčského rodáka, literárního kritika a historika Bedřicha Václavka, působil také jako levicový estetik a redaktor. Studoval na Gymnáziu Třebíč, zemřel v roce 1943 v Osvětimi.[5] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Hlavova Hlavova ulice, pohled směrem k jihu, od křižovatky s ulicí Smila Osovského Jejkov 605026
Kategorie „Hlavova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hlavova ulice vychází východně z ulice Smila Osovského, následně vyúsťuje do křižovatky ulic Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna.

Pojmenována je po třebíčském správci sboru Janu Kapitovi. Ten patřil k překladatelům Bible kralické, byl autorem dvoudílné Postily. Ulice je pojmenována po českém překladu jeho příjmení, tj. Hlaváč či Hlava.[24]

Hrotovická Severní pohled do Hrotovické ulice Jejkov 603708
Kategorie „Hrotovická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hrotovická ulice vychází jižně z nadjezdu nad Sportovní ulicí, druhá větev vychází z křižovatky Riegrovy a Sedlákovy ulice, tyto větve se spojují na kruhovém objezdu. Hrotovická ulice pak pokračuje až k jižnímu okraji města. Prochází převážně průmyslovými areály.

Pojmenována je podle směru, na který míří, ulice byla výpadovkou na Hrotovice. Její část leží v bývalé městské části Kožichovice, další část pak v městské části Střítež – tam je nazvána jako Hrotovická-Průmyslová zóna.[25]

Husova Západní pohled do Husovy ulice Jejkov 603716
Kategorie „Husova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Husova ulice vychází jihovýchodně z Jungmannovy ulice, následně odbočuje a v prudkém kopci vyúsťuje do Bráfovy třídy. Na ulici leží Evangelický kostel.

Pojmenována je po kazateli a reformátorovi Janu Husovi, ten byl rektorem pražské univerzity a následně byl odsouzen a upálen v Kostnici. V Třebíči je připomínán na nedalekém Evangelickém kostele pamětní deskou.[25] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36]

Chmelova Východní pohled do Chmelovy ulice Jejkov 605077
Kategorie „Chmelova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Chmelova ulice vychází východně z ulice Kateřiny z Valdštejna, následně po svahem parku Lísčí končí jako slepá.

Pojmenována je po třebíčském pedagogovi Josefu Chmelovi, zen působil v Hradci Králové jako národní buditel, překládal díla pro ochotnická divadla.[25]

Janáčkovo stromořadí Janáčkovo stromořadí, pohled na východ Jejkov 605697
Kategorie „Janáčkovo stromořadí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Janáčkovo stromořadí vychází západně z lávky nad Sportovní ulicí, následně končí jako pěší stezka vedoucí na Purkyňovo náměstí kolem Nemocnice Třebíč. Je jedním z městských parků.

Pojmenováno je po hudebním skladateli Leoši Janáčkovi, ten byl profesorem Brněnské konzervatoře. Byl autorem oper Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a dalších.[52]

Jungmannova Západní pohled do Jungmannovy ulice Jejkov 605085
Kategorie „Jungmannova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Jungmannova ulice vychází jihovýchodně z ulice Bedřicha Václavka, končí vyústěním do Bráfovy třídy.

V listopadu roku 2019 byla ulice rekonstruována.[17][18]

Pojmenována je po jazykovědci a básníkovi Josefu Jungmannovi, byl také básníkem a jednou z osobností národního obrození. Také sestavil učebnici literární teorie a byl autorem velkého Slovníku česko-německého.[8] V roce 2020 byl v ulici opraven plynovod.[69] V druhé polovině roku 2020 byla ulice rekonstruována.[67] Dokončení rekonstrukce ulice je plánováno na rok 2021.[70]

Kateřiny z Valdštejna Jižní pohled do ulice Kateřiny z Valdštejna Jejkov 603350
Kategorie „Kateřiny z Valdštejna“ na Wikimedia Commons
Ulice Kateřiny z Valdštejna vychází jižně z křižovatky ulic Smila Osovského, Hlavova a Cyrilometodějská, následně křižovatkou vyúsťuje do Husovy ulice. Na této ulici stojí Zimní stadion, ulice také vede okolo Máchových sadů.

Pojmenována je po druhé manželce Smila Osovského z Doubravice Kateřině z Valdštejna, ta působila jako majitelka panství v Třebíči, zemřela v roce 1636 a je pohřbena v Třebíči.[9] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Kateřiny z Valdštejna, do té doby se jmenovala Československo-sovětského přátelství.[2] Důvod pojmenování navazujících ulic Kateřiny z Valdštejna a Smila Osovského bylo to, že tito byli manžely.[1] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Otmarova Otmarova ulice, pohled na východ od křižovatky s ulicí Bedřicha Václavka Jejkov 605221
Kategorie „Otmarova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Otmarova ulice vychází východně z ulice Bedřicha Václavka, posléze vyúsťuje do ulice Smila Osovského.

Pojmenována je podle kapucínského mnicha z blízkého kláštera Otmara Sochora, ten mezi lety 1860 a 1875 učil žáky v němčině. Působil v kapucínském klášteře.[32]

Průmyslová Východní pohled do Průmyslové ulice Jejkov 605271
Kategorie „Průmyslová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Průmyslová ulice vychází severovýchodně z Hrotovické ulice, následně končí jako slepá ulice na kruhovém objezdu. Na ulici se nachází celní úřad a Západomoravská vysoká škola.

Pojmenována je z toho důvodu, že po obou stranách ulice se nacházely a nachází průmyslové objekty.[12]

Purkyňovo nám. Východní pohled na Purkyňovo náměští Jejkov 605298
Kategorie „Purkyňovo náměstí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Purkyňovo náměstí se nachází východně od konce Bráfovy třídy, na křižovatce s novým vyústěním Nádražní ulice a silnice I/23. Na náměstí se nachází vstup do Nemocnice Třebíč.

Pojmenována je po přírodovědci a spisovateli Janovi Evangelistu Purkyněmu, ten se věnoval primárně stavbě buněk a stal se zakladatelem několika českých vědeckých časopisů.[12] Od roku 2018 má novou podobu, která souvisí s přestavbou Nemocnice Třebíč. Odstraněna byla socha svatého Václava, ta byla umístěna do depozitáře a rozhoduje se o jejím dalším umístění.[60]

Sirotčí Jižní část Sirotčí ulice s centrální jídelnou Jejkov 605361
Kategorie „Sirotčí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Sirotčí ulice vychází jižně z ulice Bedřicha Václavka, následně vyúsťuje do Bráfovy třídy, na ulici je umístěna Centrální jídelna, Hotelová škola a vstup do Gymnázia Třebíč.

Pojmenována je po sirotčinci, který dříve stál v prostorech parkoviště u vstupu do ulice, byl otevřen v roce 1891.[39]

Smila Osovského Východní pohled do ulice Smila Osovského Jejkov 605379
Kategorie „Smila Osovského‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Smila Osovského vychází východně z křižovatky ulic Bedřicha Václavka, Soukenická a Jejkovská Brána, posléze konči na Smetanově mostě, kde křižuje řeku Jihlavu.

Pojmenována je podle šlechtice a majitele třebíčského panství Smila Osovského z Doubravice, byl synem Buriana Osovského a podporoval Jednotu bratrskou. Podporoval také cechy v Třebíči a také nechal založit urbář a vydal městské zřízení.[39] V druhé polovině roku 1991 byla ulice znovu pojmenována Smila Osovského, do té doby se jmenovala Malinovského.[2] V květnu roku 2019 byl na ulici položen nový povrch.[71] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Soukenická Soukenická ulice, most přes řeku Jihlavu, pohled na jih Jejkov 604593
Kategorie „Soukenická (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Soukenická ulice vychází severně z křižovatky ulic Jejkovská brána, Bedřicha Václavka a Smila Osovského, následně po nově rekonstruované lávce překonává řeku Jihlavu a vyúsťuje do Zdislaviny ulice. Na začátku ulice stojí třebíčská hlavní pošta, ulice pak vede pod návrším Hrádek a přes Hasskovu zahradu.

Pojmenována je po soukenickém cechu, který byl v Třebíči ustanoven kolem 70. let 15. století, posléze se třebíčským soukeníkům povedlo prodávat i do zahraničí.[13] V roce 2020 byla v ulici položena přípojka optického kabelu.[69] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Sportovní Sportovní ulice, pohled na severovýchod směrem ke křižovatce s ulicí Brněnskou Jejkov 605425
Kategorie „Sportovní (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Sportovní ulice vychází východně z Bráfovy třídy a křižovatky s Hrotovickou ulicí, posléze pokračuje jako průtah Třebíčí a silnice I/23 směrem ke křižovatce s Rafaelovou (silnice II/360) a Brněnskou ulicí.

Pojmenována je podle toho, že vede kolem hřiště Horáckého fotbalového klubu, vede kolem Janáčkova stromořadí a parku Lísčí, byla vybudována v devadesátých letech 20. století.[13] V roce 1991 bylo navrženo a odloženo pojmenování nově budované části ulice spojující Brněnskou a Hrotovickou ulici jako Konečného ulice či ulice J. Konečného. V tu dobu v těch místech probíhaly stavební úpravy a nebylo jasné, jaká bude konečná podoba ulice.[1]

Tylovo nábřeží Východní pohled na Tylovo nábřeží Jejkov 820407
Kategorie „Tylovo nábřeží (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons

Nové Dvory[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Aug. Kratochvíla Západní pohled do ulice Augustina Kratochvíla Nové Dvory 603139
Kategorie „Augustina Kratochvíla‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Augustina Kratochvíla vychází východně z Velkomeziříčské ulice, následně vyúsťuje do Benešovy ulice.

Pojmenována je po faráři a historikovi Augustinu Kratochvílovi, působil jako redaktor Vlastivědy moravské a jako člen České královské společnosti nauk. Mezi lety 1915 a 1945 působil jako farář farnosti v Budišově u Třebíče.[15] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Bartošova Východní pohled do Bartošovy ulice Nové Dvory 603147
Kategorie „Bartošova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Bartošova ulice vychází západně z Velkomeziříčské ulice, následně křižuje Náhorní a Mezníkovu ulici a vyúsťuje do Mládežnické ulice.

Pojmenována je po sběrateli lidových písní Františku Bartošovi, ten působil spolu s Leošem Janáčkem jako sběratel písní. Napsal sbírku Moravské písně.[15]

Benešova Jižní pohled do Benešovy ulice Nové Dvory 603562
Kategorie „Benešova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Benešova ulice vychází severně z Myslbekovy ulice, následně se rozvětvuje, kdy první větev končí jako slepá pěší stezka mezi panelovými domy. Druhá větev pak vyúsťuje do Velkomeziříčské ulice. Nachází se na ní mateřská škola a Základní škola Benešova.

Pojmenována je po politikovi Edvardu Benešovi, ten působil jako ministr zahraničních věcí a od roku 1935 jako prezident Československa. Za druhé světové války emigroval a v Londýně vytvořil emigrantskou vládu, v roce pak byl zvolen prezidentem.[5] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Benešova, do té doby se jmenovala Gagarinova.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice Dr. E. Beneše, případně také podle malíře z Krahulova Bedřicha Vaníčka. K přejmenování na Vaníčkovu ulici nedošlo, neboť malíř již nebyl znám veřejnosti.[1] Na konci roku 2021 bylo oznámeno, že ulice bude roku 2022 pokryta novým povrchem.[36][37]

Branka Jižní pohled do ulice Branka Nové Dvory 603252
Kategorie „Branka (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Branka vychází severně z Cyrilometodějské ulice, následně vyúsťuje do Velkomeziříčské ulice.

Pojmenována je podle tradiční branky do předměstské čtvrti Nové Dvory.[19]

Brněnská Východní pohled do Brněnské ulice Nové Dvory 603261
Kategorie „Brněnská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Brněnská ulice vychází západně z kruhového objezdu, kde se křižují ulice Cyrilometodějská, Velkomeziříčská a Brněnská. Následně prochází přes křižovatku s Rafaelovou a Sportovní ulicí, kde se zároveň křižují silnice II/360 a I/23, posléze pokračuje západně k okraji městské zástavby. Její část se nachází v bývalé městské části Kožichovice.

Pojmenována je podle svého směru na Brno, kdy je výpadovkou na tento směr.[19] V druhé polovině roku 1991 vznikla ulice rozdělením ulice B. Šmerala od křižovatky s Velkomeziříčskou ulicí k tehdejší křižovatce s Brněnskou ulicí.[2] O vhodnosti přejmenování se dlouho diskutovalo, neboť význam Bohumíra Šmerala byl značný.[1] Brněnská ulice v délce 200 metrů nedaleko supermarketu Kaufland byla v roce 2017 rekonstruována. Dále pak proběhla první část rekonstrukce mostku při výpadovce na Vladislav.[16] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Cyrilometodějská a Velkomeziříčská.[72] V roce 2020 by měla být ulice opravena, od nového kruhového objezdu až po supermarket Lidl.[14] V květnu 2020 byl na ulici Brněnskou položen nový povrch.[73]

C. Boudy Východní pohled do ulice Cyrila Boudy Nové Dvory 604836
Kategorie „Cyrila Boudy (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Cyrila Boudy vychází západně z Velkomeziříčské ulice a následně vyúsťuje do Dukovanské ulice.

Pojmenována je dle malíři a grafikovi Cyrilu Boudovi, který učil výtvarné umění na Karlově univerzitě. Primárně byl knižním ilustrátorem a také namaloval velký obraz celkového pohledu na Třebíč z návrší Hrádek. V roce 1961 měl velkou výstavu v kamenném sálu Zámku Třebíč a pak v letech 1966 a 1976 v Knihovně Třebíč. Jeho manželka pocházela z Třebíče.[19]

V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Cyrila Boudy, do té doby byla pojmenována jako Voroněžská ulice.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice C. Boudy.[1]

Cyrilometodějská Východní pohled do Cyrilometodějské ulice Nové Dvory 603228
Kategorie „Cyrilometodějská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Cyrilometodějská ulice vychází západně z kruhového objezdu, kde se křižují ulice Cyrilometodějská, Velkomeziříčská a Brněnská. Následně se na Smetanově mostě transformuje v ulici Smila Osovského.

Pojmenována je podle svatých Cyrila a Metoděje, kteří přišli v 9. století na Moravu. V Třebíči jsou připomenuti sousoším Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí.[21] V druhé polovině roku 1991 vznikla ulice rozdělením ulice B. Šmerala od Smetanova mostu ke křižovatce s Velkomeziříčskou ulicí.[2] O vhodnosti přejmenování se dlouho diskutovalo, neboť význam Bohumíra Šmerala byl značný.[1] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Velkomeziříčská a Brněnská.[72] V červnu byla stavba ukončena, navíc byl opraven povrch ulice Cyrilometodějská.[74]

Cyrilova Západní pohled do Cyrilovy ulice Nové Dvory 603325
Kategorie „Cyrilova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Cyrilova ulice vychází z křižovatky ulic Zdislavina a Viktorinova v třebíčské Kočičině, následně vede podél Týnského potoka do Týnského údolí, končí ve východní části Týnského údolí pod mostem.

Pojmenována je po kazateli Janovi Cyrilu Třebíčském, ten korunoval Bedřicha Falckého a jeho dcera se stala manželkou J. A. Komenského. Zemřel v Lešně.[21]

Čajkovského Východní pohled do Čajkovského ulice Nové Dvory 603333
Kategorie „Čajkovského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Čajkovského ulice vychází východně z Benešovy ulice, následně končí jako slepá parkovištěm u Rafaelovy ulice.

Pojmenována je po ruském hudebním skladateli Petrovi Iljiči Čajkovském, ten skladál primárně opery a baletní hry. Mimo jiné je autorem baletní hry Labutí jezero.[21]

Dr. Holubce Jižní pohled do ulice Dr. Holubce Nové Dvory 603414
Kategorie „Dr. Holubce (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Dr. Holubce vychází jihozápadně z Míčovy ulice, následně vyúsťuje do ulice Jaroslava Heyrovského.

Pojmenována je po třebíčském lékaři Karlu Holubcovi, ten působil jako primář v Nemocnici Třebíč. V době občanské války ve Španělsku s manželkou působil v lazaretu J. A. Komenského ve Španělsku. V druhé světové válce působil ve Vinohradské nemocnici v Praze.[51]

Dukovanská Jižní pohled do Dukovanské ulice Nové Dvory 603465
Kategorie „Dukovanská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Dukovanská ulice vychází jižně z Míčovy ulice přes parkoviště, následně vyúsťuje do ulice Jaroslava Heyrovského.

Pojmenována je stejně jako ulice Energetiků z důvodu, že první obyvatelé domů na těchto ulicích pracovali v Jaderné elektrárně Dukovany.[22]

Eliášova Západní pohled do Eliášovy ulice Nové Dvory 603481
Kategorie „Eliášova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Eliášova ulice vychází západně z Viktorinovy ulice, následně končí jako slepá, kdy z ní vychází pěší stezka, která vyúsťuje zpět do Viktorinovy ulice.

Pojmenována je po hudebním skladateli Eliáši Histurgicovi, ten byl mimo jiné správcem luteránské církve v Třebíči.[22]

Energetiků Severní pohled do ulice Energetiků Nové Dvory 603503
Kategorie „Energetiků (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Energetiků vychází severně z Mládežnické ulice, končí jako slepá.

Pojmenována je podobně jako Dukovanská ulice v souvislosti, že většina původních obyvatel pracovala v Jaderné elektrárně Dukovany.[23] Ulice nebyla po sametové revoluci přejmenována, neboť, povolání energetiků bylo dříve i po revoluci v Třebíči časté.[1]

Fr. Hrubína Východní pohled do ulice Františak Hrubína Nové Dvory 603538
Kategorie „Fr. Hrubína (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Františka Hrubína vychází jižně z ulice Marie Majerové, následně vytváří okruh kolem mateřské školy a končí jako slepá pod počátkem mostu přes Týnské údolí, vede po okraji Týnského údolí.

Pojmenována je po básníkovi a prozaikovi Františku Hrubínovi, působil také jako překladatel a dětský spisovatel.[23]

Gen. Fanty Západní pohled do ulice Generála Fanty Nové Dvory 603571
Kategorie „Gen. Fanty (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Generála Fanty vychází jihovýchodně z ulice Kapitána Nálepky, následně končí jako slepá mezi řadovými domy.

Pojmenována je po třebíčském legionáři Františku Fantovi, ten se účastnil prvního i druhého národního odboje, v první světové válce bojoval v Rusku. V druhé světové válce pak bojoval ve Francii.[23]

Gen. Sochora Východní pohled do ulice Generála Sochora Nové Dvory 603589
Kategorie „Gen. Sochora (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Generála Sochora vychází jihozápadně z ulice Kapitána Nálepky, násleně končí vyústěním do ulice Generála Fanty.

Pojmenována je po legionáři Antonínu Sochorovi, ten bojoval v bitvách u Sokolova, Kyjeva a na Dukle. Obdržel ocenění Hrdina SSSR, zemřel při autonehodě.[23]

Gen. Svobody Východní pohled do ulice Generála Svobody Nové Dvory 603597
Kategorie „Gen. Svobody (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Generála Svobody vychází severozápadně z ulice Kapitána Jaroše, následně se rozvětvuje, kdy první větev končí u lesa u okraje Týnského údolí, druhá větev pak vyúsťuje do ulice Kapitána Nálepky.

Pojmenována je po prezidentovi a vojákovi Ludvíku Svobodovi, ten se narodil v Hroznatíně nedaleko Třebíče. Bojoval v první světové válce, bojoval v bitvě u Zborova a v druhé světové válce řídil československou legii v SSSR. Bojoval v bitvách u Sokolova, u Kyjeva a také na Dukle. Později se stal ministrem národní obrany a také prezidentem ČSSR.[23]

Hybešova Východní pohled do Hybešovy ulice Nové Dvory 603724
Kategorie „Hybešova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hybešova ulice vychází západně z ulice Branka, následně vyúsťuje do Nýhorní ulice.

Pojmenována je po spoluzakladateli české sociální demokracie Josefu Hybešovi, ten byl pracovníkem dělnického hnutí. Byl také redaktorem dělnických novin, později byl poslancem říšské rady. Působil také v třebíčském dělnickém hnutí.[25] Roku 2019 byl opraven povrch ulice.[75]

I. Olbrachta Západní pohled do ulice Ivana Olbrachta Nové Dvory 603732
Kategorie „Ivana Olbrachta (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Ivana Olbracha vychází západně z ulice Jaroslava Haška, následně vyúsťuje na parkovišti do téže ulice.

Pojmenována je po spisovateli Ivanu Olbrachtovi, primárně psal povídky a sociální romány, napsal román Nikola Šuhaj loupežník.[52]

Jar. Haška Západní pohled do ulice Jaroslava Haška Nové Dvory 603759
Kategorie „Jaroslava Haška (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Jaroslava Haška vychází severně z ulice Marie Majerové, následně se rozvětvuje, kdy první větev vede zpět do ulice Marie Majerové, druhá větev vede k dalšímu rozvětvení k lesu nad Týnským údolím, vede kolem ZŠ Kpt. Jaroše, končí pak u mateřšké školy.

Pojmenována je po spisovateli a novináři Jaroslavu Haškovi, ten psal mimo jiné i romány, z nichž nejznámější je román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.[52]

Jar. Heyrovského Západní pohled do ulice Jaroslava Heyrovského Nové Dvory 603767
Kategorie „Jaroslava Heyrovského (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Jaroslava Heyrovského vychází západně z parkoviště u ulice Míčova, následně se rozvětvuje, kdy první větev vede do východní části Týnského údolí, druhá větev pak vyúsťuje do ulice Kapitána Jaroše.

Pojmenována je po fyzikovi Jaroslavu Heyrovském, ten působil na Univerzitě Karlově a v Československé akademii věd. V roce 1959 získal Nobelovu cenu za chemii, za objev polarografické metody.[52]

Jelínkova Západní pohled do Jelínkovy ulice Nové Dvory 603783
Kategorie „Jelínkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Jelínkova ulice vychází západně z křižovatky ulic Velkomeziříčská a Modřínová, následně křižuje Náhorní a Mezníkovu ulici, vede kolem Zdravotního střediska Hájek a končí na mostě nad východní částí Týnského údolí.

Pojmenována je po třebíčském učiteli Janovi Jaroslavu Jelínkovi, ten v Třebíči působil mezi lety 1857 a 1896, v roce 1871 založil Učitelskou jednotu okresu Třebíč a v roce 1882 pokračovací školu. Byl včelařem.[8] V roce 2021 je plánována rekonstrukce ulice.[67][70]

Kpt. Jaroše Severní pohled do ulice Kapitána Jaroše Nové Dvory 603953
Kategorie „Kpt. Jaroše (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Kpt. Jaroše vychází severovýchodně z ulice Marie Majerové, následně vyúsťuje křižovatkou do Míčovy ulice.

Pojmenována je po vojákovi Otakaru Jarošovi, ten padl v bitvě u Sokolova v březnu 1943. Obdržel in memoriam ocenění Hrdina SSSR.[26]

Kpt. Nálepky Jižní pohled do ulice Kapitána Nálepky Nové Dvory 603961
Kategorie „Kpt. Nálepky (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Kpt. Nálepky vychází severovýchodně od okraje Týnského údolí, následně križovatkou vyúsťuje do Krajinovy ulice.

Pojmenována je po slovenském vojákovy Jánu Nálepkovi, ten byl organizátorem protifašistického hnutí a působil ve slovenské armádě, zemřel na Ukrajině. Obdržel in memoriam ocenění Hrdina SSSR a Řád Bílého lva.[26]

Krajinova Západní pohled do Krajinovy ulice Nové Dvory 603295
Kategorie „Krajinova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Krajinova ulice vychází severozápadně z ulice Kpt. Jaroše, následně končí jako slepá u průmyslové budovy. V ulici stojí řadové domy.

Pojmenována je po třebíčském pedagogovi Emanuelu Krajinovi, ten působil jako ředitel třebíčské Masarykovy školy, jako dirigent a jednatel Okrašlovacího spolku. V roce 1942 byl popraven v Brně. Emanuel Krajina mladší pak působil v armádě a posléze zahynul při dopravní nehodě.[26]

V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Krajinova, do té doby se jmenovala Buzulucká.[2] Pojmenována byla podle Emanuelu Krajinovi, kdy bylo nutné zmínit, že ten zahynul v Kounicových kolejích a ne v koncentračním táboře.[1]

Křížová Jižní pohled do Křížové ulice Nové Dvory 603996
Kategorie „Křížová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Křížová ulice vychází severovýchodně z Tkalcovské ulice následně vede do příkrého kopce a vyúsťuje do křižovatky ulic Branka a Wolkerova.

Pojmenována je podle velkého kamenného kříže stávajícího v dolní částí ulice (ten byl povalen a na jeho místě byl v roce 1970 postaven nový kamenný kříž), na druhém konci ulice pak stojí železný kříž z roku 1810.[55] V roce 2019 bylo oznámeno. že se připravuje komplexní rekonstrukce ulice.[58]

Kyjevská Severní pohled do Kyjevské ulice Nové Dvory 604020
Kategorie „Kyjevská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kyjevská vychází východně ze Školní ulice, na kterou se pak následně znovu napojuje.

Pojmenována je podle Kyjevu, ten je hlavním městem Ukrajiny.[55] V květnu roku 2022 byla ulice rekonstruována.[50]

M. Majerové Západní pohled do ulice Marie Majerové Nové Dvory 604101
Kategorie „Marie Majerové (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Marie Majerové vychází západně z mostu nad východní částí Týnského údolí, posléze vede dále přes most přes západní část Týnského údolí a končí na kruhovém objezdu, kde křižuje Budíkovickou a Táborskou ulici.

Pojmenována je po spisovatelce a novinářce Marie Majerové, ta psala primárně témata sociální.[29] V roce 1991 se uvažovalo o přejmenování ulice na ulici Dr. M. Horákové, případně na ulici Na Čápce, k přejmenování nedošlo, neboť původní pojmenování Na Čápce již obyvatelstvo neznalo.[1] V roce 2019 v rámci projektů z participativního rozpočtu byl v ulici opraven chodník.[35] V roce 2021 je plánována rekonstrukce ulice.[67][70]

Manž. Curieových Jižní pohled do ulice Manželů Curieových Nové Dvory 604119
Kategorie „Manž. Curieových“ na Wikimedia Commons
UIice Manželů Curieových vychází severně z Míčovy ulice, následně se rozvětvuje a končí jako slepá, druhá větev vyúsťuje do Velkomeziříčské ulice. Na ulici se nachází SPŠT Třebíč.

Pojmenována je podle manželů Curieových, tj. vědkyně Marie Curie-Sklodowské a vědce Pierra Curie. Oba získali Nobelovu cenu.[11]

Maxima Gorkého Východní pohled do Maxima Gorkého Nové Dvory 604143
Kategorie „Maxima Gorkého (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Maxima Gorkého vychází východně z Benešovy ulice, posléze končí jako slepá na blízkém parkovišti.

Pojmenována je po ruském spisovateli Maximu Gorkém, ten působil ve 20. století.[11]

Mezníkova Jižní pohled do Mezníkovy ulice Nové Dvory 604160
Kategorie „Mezníkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mezníkova ulice vychází severně z Jelínkovy ulice, křižuje Bartošovu ulici a následně končí vyústěním v ulici U Studánky.

Pojmenována je po právníkovi a politikovi Antonínu Mezníkovi, byl poslancem za Třebíč.[11]

Míčova Východní pohled do Míčovy ulice Nové Dvory 605182
Kategorie „Míčova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Míčova ulice vychází západně z kruhového objezdu na Velkomeziříčské ulici, posléze prochází celým horním okrajem města, kdy následně vyúsťuje do Táborské ulice. Poblíž ulice se nachází SPŠT Třebíč a také domov pro seniory.

Pojmenována je po hudebním skladateli Františkovi Václavu Míčovi, ten mimo jiné řídil zámeckou kapelu v Jaroměřicích nad Rokytnou.[11]

Mikuláškova Západní pohled do Mikuláškovy ulice Nové Dvory 604453
Kategorie „Mikuláškova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mikuláškova ulice vychází západně z Velkomeziříčské ulice, následně končí jako slepá mezi panelovými domy.

Pojmenována je po básníkovi Oldřichu Mikuláškovi, byl redaktorem novin a časopisů, mimo jiné Lidových novin či Rovnosti. O Třebíči se zmínil v Baladě o Smrtelné ulici v Třebíči.[11] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Mikuláškovu, do té doby byla pojmenována jako Pavlovská ulice.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice O. Mikuláška.[1]

Mírová Jižní pohled do Mírové ulice Nové Dvory 604178
Kategorie „Mírová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mírová ulice vychází jihozápadně z ulice Jaroslava Heyrovského, následně končí na okraji návrší Hájek.

Pojmenována je na počest poselství míru jako přání lidí na planetě Zemi.[56]

Mládežnická Jižní pohled do Mládežnické ulice Nové Dvory 604186
Kategorie „Mládežnická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Mládežnická ulice vychází severně z Jelínkovy ulice, následně se spojuje s Polní ulicí. Na ulici se nachází Aquapark Laguna a Klub Hájek.

Pojmenována je podle úlohy mladé generace v budoucnosti regionu.[56] V roce 1991 se přemýšlelo o přejmenování na ulici F. V. Míči, k přejmenování nedošlo.[1]

Modřínová Východní pohled do Modřínové ulice Nové Dvory 603911
Kategorie „Modřínová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Modřínová ulice vychází východně z křižovatky Velkomeziříčské a Jelínkovy ulice, následně kruhovým objezdem křižuje Samešovu ulici, překonává mostem Rafaelovu ulici a následně končí na křižovatce s ulicí Na Kopcích.

Pojmenována je podle modřínů stojících nedaleko ZŠ Benešova.[56] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Modřínová, do té doby se jmenovala Koněvova.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování ulici Babických mučedníků, případně také se přemýšlelo o nazvání ulice dle vyústění, tj. na Vladislavskou ulici.[1]

Moskevská Západní pohled do Moskevské ulice Nové Dvory 604208
Kategorie „Moskevská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Moskevská ulice vychází západně z Benešovy ulice, následně končí jako slepá u Velkomeziříčské ulice.

Pojmenována je podle města Moskvy, stejně jako okolní ulice, které jsou pojmenovány podle měst ležících východně od České republiky či podle osobností z těchto zemí.[56]

Myslbekova Západní pohled do Myslbekovy ulice Nové Dvory 604224
Kategorie „Myslbekova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Myslbekova ulice vychází jihovýchodně z Trnavské ulice, končí křižovatkou s Benešovou ulicí.

Pojmenována je po sochaři Josefovi Václavu Myslbekovi, ten byl také profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Působil jako monumentální realista, byl jedním z těch, kteří navrhovali sousoší Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí v Třebíči, model sousoší byl v roce 1870 vystaven v Třebíč. Návrh sousoší nakonec z finančních důvodů připravil Ludvík Šimek a sousoší pak zhotovil Bernard Otto Seeling.[56]

Na Svahu Jižní pohled do ulice Na Svahu Nové Dvory 603287
Kategorie „Na Svahu (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Svahu vychází jihozápadně z Jelínkovy ulice, následně se rozvětvuje a končí jako slepá. Nachází se na ní poliklinika Hájek.

Pojmenována je podle umístění nad Týnským údolím.[31] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Na Potoce, do té doby se jmenovala Budovatelská.[2] Pojmenována byla podle situace, uvažovalo se také o pojmenování jako ulice Krškova, tj. podle představitele hasičů Tituse Kršky.[1]

Nad Babou Západní pohled do ulice Nad Babou Nové Dvory 604313
Kategorie „Nad Babou (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Nad Babou vychází severozápadně ze Zdislaviny ulice, následně se mění v pěší cestu, které vede k rybníku Baba a do Týnského údolí.

Pojmenována je podle blízkého rybníka Baba, resp. hovorově Bábáku.[31]

Náhorní Severní pohled do Náhorní ulice Nové Dvory 604348
Kategorie „Náhorní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Náhorní ulice vychází severně z křižovatky ulic Wolkerovy a Obránců míru, posléze křižuje Viktorinovu, Jelínkovu a Bartošovu ulici, končí křižovatkou s ulicí U Studánky.

Pojmenována je podle toho, že je na mírném svahu.[57]

Novodvorská Východní pohled do Novodvorské ulice Nové Dvory 604402
Kategorie „Novodvorská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Novodvorská ulice vychází jižně z Velkomeziříčské ulice, následně vyúsťuje do Modřínové ulice.

Pojmenována je podle názvu čtvrti a také dle nových dvorců, které stály nedaleko umístění ulice. Je jednou z nejdelších ulic na Nových Dvorech.[57] V roce 2019 v rámci hlasování o participativním rozpočtu se jeden z vítězných projektů týkal rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště u ulice Novodvorská, v listopadu roku 2020 bylo dokončeno.[76]

Obránců míru Západní pohled do ulice Obránců Míru Nové Dvory 604411
Kategorie „Obránců míru (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Obránců míru vychází z ulice Náhorní, na kterou se po obkroužení mateřské školy opět napojuje.

Pojmenována je podle obránců míru.[57]

Pod Hrádkem Západní pohled do ulice Pod Hrádkem Nové Dvory 604461
Kategorie „Pod Hrádkem (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Pod Hrádkem vychází jihozápadně z ulice Nad Babou, následně končí pod svahem návrší Hrádek. Posléze z konce ulice vychází pšší stezka na návrší.

Pojmenována je podle toho, že stezka vede dále na návrší Hrádek, je jednou z nejužších ulic ve městě.[32]

Polní Jižní pohled do Polní ulice Nové Dvory 604518
Kategorie „Polní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Polní ulice vychází severně z ulice U Studánky, posléze se spojuje s Mládežnickou ulicí.

Pojmenována je z toho důvodu, že v době, kdy se stavělo blízké sídliště tato cesta vedla mezi poli.[59]

Rafaelova Rafaelova ulice, pohled na jihovýchod z Novodvorského mostu Nové Dvory 604551
Kategorie „Rafaelova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Rafaelova ulice vychází jihovýchodně z Velkomeziříčské ulice, pokračuje jako silnice II/360 a vyúsťuje do Brněnské ulice.

Pojmenována je po šlechtici Janovi Raffaelu Chroustevském z Chroustevic a Malovar, ten byl majitelem myslibořického, černského a rudovského panství, v roce 1614 koupil dům v Třebíči. Také vlastnil za městem vinice a chmelnice, které pak daroval Třebíči. Po bitvě na Bílé hoře byl potrestán a v emigraci zemřel.[34] V roce 2017 byla Rafaelova ulice rekonstruována.[77] 

Samešova Západní pohled do Samešovy ulice Nové Dvory 605638
Kategorie „Samešova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Samešova ulice vychází východně z Velkomeziříčské ulice, následně kruhovým objezdem křižuje Modřínovou ulici a vyúsťuje do Rafaelovy ulice na silnici II/360.

Pojmenována je po třebíčském historikovi a archiváři Vincencovi Samešovi, ten učil dějepis a zeměpis na Gymnáziu Třebíč, posléze byl mezi lety 1953 a 1962 ředitelem tehdejší Střední zdravotnické školy. Za druhé světové války byl členem protifašistické organizace Obrana národa a byl uvězněn.[39] V roce 2020 bude opraven povrch silnice.[14] Oprava proběhla v červnu tohoto roku.[78]

Soukenická Severní pohled do spodní části Soukenické ulice Nové Dvory 604593
Kategorie „Soukenická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Soukenická ulice vychází severně z křižovatky ulic Jejkovská brána, Bedřicha Václavka a Smila Osovského, následně po nově rekonstruované lávce překonává řeku Jihlavu a vyúsťuje do Zdislaviny ulice. Na začátku ulice stojí třebíčská hlavní pošta, ulice pak vede pod návrším Hrádek a přes Hasskovu zahradu.

Pojmenována je po soukenickém cechu, který byl v Třebíči ustanoven kolem 70. let 15. století, posléze se třebíčským soukeníkům povedlo prodávat i do zahraničí.[13] V době letních prázdnin roku 2021 budou rekonstruovány chodníky a přechody pro chodce v křižovatce ulic Jihlavská brána, Soukenická, Smila Osovského a Bedřicha Václavka.

[6]

Školní Jižní pohled do Školní ulice Nové Dvory 605468
Kategorie „Školní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Školní ulice vychází jižně z ulice Maxima Gorkého, následně se spojuje s Kyjevskou ulicí.

Pojmenována je po sousedním areálu ZŠ Benešova.[66]

V květnu roku 2022 byla ulice rekonstruována.[50]

Švecova Západní pohled do Švecovy ulice Nové Dvory 605492
Kategorie „Švecova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Švecova ulice vychází severozápadně z ulice Kapitána Nálepky, následně z ní pokračuje pěší cesta do Týnského údolí. Na ulici jsou postaveny řadové domy.

Pojmenována je po plukovníku Josefu Jiřímu Švecovi, ten působil před první světovou válkou v Třebíči jako pedagog, ve válce pak působil jako legionář, a z důvodu neuposlechnutí rozkazu jeho mužstva spáchal sebevraždu.[66] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Švecovu, do té doby byla pojmenována kpt. Nálepky, resp. jako Švecova ulice byla pojmenována západní výspa ulice kpt. Nálepky.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice ??? Švece, kdy první část názvu měla být pojmenována později.[1]

Tkalcovská Západní pohled do Tkalcovské ulice Nové Dvory 604674
Kategorie „Tkalcovská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Tkalcovská ulice vychází západně z ulice Branka a následně končí vyústěním do Cyrilometodějské ulice.

Pojmenována je po tkalcích z Třebíče, cech tkalců působil v Třebíči od roku 1523, dílny pak stály většinou na předměstí.[40] V roce 2019 byla Tkalcovská ulice opravena.[49]

Tolstého Západní pohled do Tolstého ulice Nové Dvory 604682
Kategorie „Tolstého (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Tolstého ulice vychází západně z Benešovy ulice a končí na parkovišti.

Pojmenována je podle spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého.[40]

Trnavská Jižní pohled do Trnavské ulice Nové Dvory 604704
Kategorie „Trnavská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Trnavská ulice začíná za obchodním domem na Modřínové ulici, končí pak vyústěním do ulice Augustina Kratochvíla.

Pojmenována je podle dávné stezky a směřuje směrem k rybníku Židloch a směrem k obci Trnava.[40]

U Obrázku Východní pohled do ulice U Obrázku Nové Dvory 2680050
Kategorie „U Obrázku (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Obrázku vychází východně z Rafaelovy ulice, je součástí nově budované průmyslové zóny. Je pojmenována podle obrázků, které v místech původní cesty byly dříve umístěny.[79]
U Studánky Západní pohled do ulice U Studánky Nové Dvory 604771
Kategorie „U Studánky (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Studánky vychází západně z Velkomeziříčská a končí vyústěním do ulice Mládežnická. Na ulici se nachází rodinné domy.

Pojmenována byla podle studánky, která stála v místech ulice dřív, než byly postaveny rodinné domy.[41]

Velkomeziříčská Západní pohled do Velkomeziříčské ulice Nové Dvory 604801
Kategorie „Velkomeziříčská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Velkomeziříčská ulice vychází severně z kruhového objezdu spojujícího ulice Brněnskou a Cyrilometodějskou, následně končí na severním okraji města jako výpadovka na Velké Meziříčí.

Ulice byla pojmenována právě kvůli svému směru na Velké Meziříčí.[42] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Cyrilometodějská a Brněnská.[72] Roku 2019 byl vybudován nový chodník ve Velkomeziříčské ulici.[80] V říjnu a listopadu byla ulice neprůjezdná.[81] Pokračování stavby chodníku k novému kruhovému objezdu s ulicemi Cyrilometodějská a Brněnská bude následovat v roce 2020.[82][14] K opravě pak došlo v květnu tohoto roku.[53]

Viktorinova Západní pohled do Viktorinovy ulice Nové Dvory 604810
Kategorie „Viktorinova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Viktorinova ulice vychází severovýchodně ze spojení ulic Cyrilova a Zdislavina a končí slepým zakončením téměř u ulice Velkomeziříčská.

Pojmenována je podle Viktorinovi z Poděbrad, jež byl synem Jiřího z Poděbrad a zúčastnil se bitvy o Třebíč, kde bránil město a svého bratra proti vojskům Matyáše Korvína.[42]

Wolkerova Východní pohled do Wolkerovy ulice Nové Dvory 604844
Kategorie „Wolkerova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Wolkerova ulice vychází východně z ulice Branka, následně ji spojuje s ulicemi Obránců míru a Náhorní.

Pojmenována je podle proletářského básníka Jiřího Wolkera.[43]

Zdislavina Zdislavina ulice, pohled na sever od řeky Jihlavy Nové Dvory 604909
Kategorie „Zdislavina (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zdislavina ulice vybíhá západně z ulice Cyrilometodějské a prochází údolím Týnského potoka pod návrším Hrádek, prochází také celou oblastí tzv. Kočičiny, končí pak na rozcestí ulic Viktorinovy a Cyrilovy.

Pojmenována je po Zdislavě ze Sezimova Ústí, která byla vdobou po Rudolfovi z Valdštejna a po jeho úmrtí byla správnkyní třebíčského panství, jejich syn v tu dobu byl ještě nezletilý a nemohl panství spravovat. Netrestala poddané a umožňovala také to, že se na panství mohli usadit nekatolíci.[44] V roce 2019 byla ulice rekonstruována.[83] Při rekonstrukci byly do silnice usazeny i retardéry pro zpomalení provozu. V plánu je i úprava parkování a vydání parkovacích karet pro rezidenty.[84]

Zvěřinova Západní pohled do Zvěřinovy ulice Nové Dvory 604917
Kategorie „Zvěřinova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zvěřinova ulice vychází severozápadně z Křížové ulice, následně končí spojením s Tkalcovskou ulicí.

Pojmenována je podle malíře z Hrotovic Bohumíra Zvěřiny, ten kreslil resp. maloval primárně akvarely z Moravy či Balkánu.[44] V roce 2019 byla Zvěřinova ulice opravena.[49]

Nové Město[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Boženy Němcové Západní pohled do ulice Boženy Němcové Nové Město 603244
Kategorie „Boženy Němcové (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Boženy Němcové vychází západně z Velkomeziříčské ulice, následně končí jako slepá mezi rodinnými domy.

Pojmenována je po spisovatelce Boženě Němcové, ta psala primárně pohádky a povídky z oblasti českého venkova. Stěžejním dílem je povídka Babička.[19]

Branka Jižní pohled do ulice Branka Nové Město 603252
Kategorie „Branka (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Branka vychází severně z Cyrilometodějské ulice, následně vyúsťuje do Velkomeziříčské ulice.

Pojmenována je podle tradiční branky do předměstské čtvrti Nové Dvory.[19]

Brněnská Východní pohled do Brněnské ulice Nové Město 603261
Kategorie „Brněnská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Brněnská ulice vychází západně z kruhového objezdu, kde se křižují ulice Cyrilometodějská, Velkomeziříčská a Brněnská. Následně prochází přes křižovatku s Rafaelovou a Sportovní ulicí, kde se zároveň křižují silnice II/360 a I/23, posléze pokračuje západně k okraji městské zástavby. Její část se nachází v bývalé městské části Kožichovice.

Pojmenována je podle svého směru na Brno, kdy je výpadovkou na tento směr.[19] V druhé polovině roku 1991 vznikla ulice rozdělením ulice B. Šmerala od křižovatky s Velkomeziříčskou ulicí k tehdejší křižovatce s Brněnskou ulicí.[2] O vhodnosti přejmenování se dlouho diskutovalo, neboť význam Bohumíra Šmerala byl značný.[1] Brněnská ulice v délce 200 metrů nedaleko supermarketu Kaufland byla v roce 2017 rekonstruována. Dále pak proběhla první část rekonstrukce mostku při výpadovce na Vladislav.[16] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Cyrilometodějská a Velkomeziříčská.[72] V roce 2020 by měla být ulice opravena, od nového kruhového objezdu až po supermarket Lidl.[14] V květnu 2020 byl na ulici Brněnskou položen nový povrch.[73]


Cihlářská Severní pohled do Cihlářské ulice Nové Město 603317
Kategorie „Cihlářská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Cihlářská ulice vychází severně z Brněnské ulice, následně končí jako slepá a nadále z ní vystupují schody ústící do Novodvorské ulice.

V listopadu roku 2019 byla rekonstruována.[85] Pojmenována je podle Všetečkovy cihelny, která stála v místech, kde se dnes nachází ulice.[21]

Cyrilometodějská Východní pohled do Cyrilometodějské ulice Nové Město 603228
Kategorie „Cyrilometodějská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Cyrilometodějská ulice vychází západně z kruhového objezdu, kde se křižují ulice Cyrilometodějská, Velkomeziříčská a Brněnská. Následně se na Smetanově mostě transformuje v ulici Smila Osovského.

Pojmenována je podle svatých Cyrila a Metoděje, kteří přišli v 9. století na Moravu. V Třebíči jsou připomenuti sousoším Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí.[21] V druhé polovině roku 1991 vznikla ulice rozdělením ulice B. Šmerala od Smetanova mostu ke křižovatce s Velkomeziříčskou ulicí.[2] O vhodnosti přejmenování se dlouho diskutovalo, neboť význam Bohumíra Šmerala byl značný.[1] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Velkomeziříčská a Brněnská.[72]

Jana Habrdy Severní pohled do ulice Jana Habrdy Nové Město 914037
Kategorie „Jana Habrdy“ na Wikimedia Commons
Ulice Jana Habrdy vychází severně z ulice Na Kopcích, následně končí jako slepá v oblasti za nově postavenými rodinnými domy. Postavena byla až v roce 2012, ve stejném roce byla i pojmenována po třebíčském odbojáři Janu Habrdovi, ten se nedaleko umístění této ulice narodil. V roce 1941 byl za odbojovou činnost zatčena a dva roky vězněn, v srpnu 1943 byl v Berlíně popraven.[86]
Kremláčkova Jižní pohled do Kremláčkovy ulice Nové Město 2183633
Kategorie „Kremláčkova“ na Wikimedia Commons
Kremláčkova ulice vychází západně z křižovatky ulic Modřínová a Na Kopcích a vede směrem z kopce v nové zástavbě rodinných domů, končí jako slepá mezi rodinnými domy.

Pojmenována je po třebíčském malíři Josefu Kremláčkovi. Stejně jako sousední ulice Tomanova, je pojmenována po třebíčském malíři.[87]

V roce 2021 bylo v ulici nově vysázeno 51 stromů, jsou jimi javor klen, muchovník, habr, třešeň a další.[88]

Křížová Jižní pohled do Křížové ulice Nové Město 603996
Kategorie „Křížová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Křížová ulice vychází severovýchodně z Tkalcovské ulice následně vede do příkrého kopce a vyúsťuje do křižovatky ulic Branka a Wolkerova.

Pojmenována je podle velkého kamenného kříže stávajícího v dolní částí ulice (ten byl povalen a na jeho místě byl v roce 1970 postaven nový kamenný kříž), na druhém konci ulice pak stojí železný kříž z roku 1810.[55] V roce 2019 bylo oznámeno. že se připravuje komplexní rekonstrukce ulice.[58]

Mjr. Krátkého Západní pohled do ulice Mjr. Krátkého Nové Město 2184001 Ulice Mjr. Krátkého navazuje západně na ulici Jana Habrdy a vede v nové zástavbě rodinných domů, končí znovu navázáním na ulici Jana Habrdy.[89]

Pojmenována je po důstojníkovi československé zahraniční armády Jaroslavu Krátkém, který bojoval v zahraničním odboji ve Francii a Anglii a byl jedním z těch, kteří připravovali slovenské národní povstání. Je nositelem Československého válečného kříže 1939, Československé medalie za chrabrost a Řádu bílého lva. Zemřel v roce 1945 v koncentračním táboře Flossenbürg.[87]

Modřínová Východní pohled do Modřínové ulice Nové Město 603911
Kategorie „Modřínová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Modřínová ulice vychází východně z křižovatky Velkomeziříčské a Jelínkovy ulice, následně kruhovým objezdem křižuje Samešovu ulici, překonává mostem Rafaelovu ulici a následně končí na křižovatce s ulicí Na Kopcích.

Pojmenována je podle

Pojmenována je podle modřínů stojících nedaleko ZŠ Benešova.[56] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Modřínová, do té doby se jmenovala Koněvova.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování ulici Babických mučedníků, případně také se přemýšlelo o nazvání ulice dle vyústění, tj. na Vladislavskou ulici.[1]

Na Kopcích Ulice Na Kopcích, pohled na jihovýchod, od nové zástavby rodinných domů Nové Město 605093
Kategorie „Na Kopcích (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Kopcích vychází z Modřínové ulice, následně končí u ZŠ Na Kopcích, odkud posléze vede pěší cesta zpět na Modřínovou ulici.

Pojmenována je podle své poloze na kopci na východě městské části Nové Město.[30]

Na Spravedlnosti Nové Město 2495686 Ulice Na Spravedlnosti leží v místech, kde stejnojmenná ulice již dříve byla. Nachází se na území nově budovaných rodinných domů. Spojuje ulice Na Kopcích a Rafaelova.[89]
Polní Jižní pohled do Polní ulice Nové Město 604518
Kategorie „Polní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Polní ulice vychází severně z ulice U Studánky, posléze se spojuje s Mládežnickou ulicí.

Pojmenována je z toho důvodu, že v době, kdy se stavělo blízké sídliště tato cesta vedla mezi poli.[59]

Ptáčovský žleb Ptáčovský žleb, pohled na sever od křižovatky s Brněnskou ulicí Nové Město 605689
Kategorie „Ptáčovský žleb‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Ptáčovský žleb vychází severně z Brněnské ulice, je nezpevněnou ulicí vedoucí do zahrádkářské kolonie nedaleko nádrže Lubí, také vede směrem k Ptáčovu. Je nezpevněnou a vede údolím potoka Lubí.

Pojmenována je podle městské části Ptáčov, která je vedena směrem této ulice.[12]

Rafaelova Jižní pohled na Rafaelovu ulici z mostu Nové Město 604551
Kategorie „Rafaelova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Rafaelova ulice vychází jihovýchodně z Velkomeziříčské ulice, pokračuje jako silnice II/360 a vyúsťuje do Brněnské ulice.

Pojmenována je po šlechtici Janovi Raffaelu Chroustevském z Chroustevic a Malovar, ten byl majitelem myslibořického, černského a rudovského panství, v roce 1614 koupil dům v Třebíči. Také vlastnil za městem vinice a chmelnice, které pak daroval Třebíči. Po bitvě na Bílé hoře byl potrestán a v emigraci zemřel.[34] V roce 2017 byla Rafaelova ulice rekonstruována.[77]

Tomanova Západní pohled do Tomanovy ulice Nové Město 2183650
Kategorie „Tomanova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Tomanova ulice vychází východně z Kremláčkovy ulice a vede v nové zástavbě rodinných domů, končí jako slepá mezi rodinnými domy.

Pojmenována je po třebíčském malíři Vlastimilu Tomanovi. Stejně jako sousední ulice Kremláčkova je pojmenována po třebíčském malíři.[87]

Velkomeziříčská Západní pohled do Velkomeziříčské ulice Nové Město 604801
Kategorie „Velkomeziříčská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Velkomeziříčská ulice vychází severně z kruhového objezdu spojujícího ulice Brněnskou a Cyrilometodějskou, následně končí na severním okraji města jako výpadovka na Velké Meziříčí.

Ulice byla pojmenována právě kvůli svému směru na Velké Meziříčí.[42] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Cyrilometodějská a Brněnská.[72] Roku 2019 bude vybudován nový chodník ve Velkomeziříčské ulici.[80] V říjnu a listopadu byla ulice neprůjezdná.[81] Pokračování stavby chodníků a rekonstrukce ulice bude v roce 2020.[14]

ZK Lubí Východní pohled do ZK Lubí Nové Město 2079674
Kategorie „ZK Lubí“ na Wikimedia Commons
Lubí je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]

Podklášteří[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
9. května Severní pohled do ulice 9. května Podklášteří 603104
Kategorie „9. května (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice 9. května vychází severozápadně z Žerotínova náměstí, následně končí křižovatkou s ulicemi U Obůrky, U Kuchyňky a Račerovická. Na ulici se nachází budova bývalé mlékárny rolnického družstva.

Pojmenována je podle dřívějšího data státního svátku k osvobození Československa Rudou armádou.[15] Po revoluci nebyla přejmenována, protože 9. květen byl den ukončení války.[1]

Ant. Dvořáka Západní pohled do ulice Antonína Dvořáka Podklášteří 603112
Kategorie „Ant. Dvořáka (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Antonína Dvořáka vychází jihovýchodně z ulice U Kuchyňky, následně končí křižovatkou s ulicemi Palackého, Hanělova a Horní.

Pojmenována je po hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi, působil také v USA jako ředitel Národní konzervatoře. Skládal skladby jako jsou Rusalka, Čert a Káča, Jakobín a složil také symfonii Z nového světa.[15]

Bažantnice Severní pohled do ulice Bažantnice Podklášteří 603155
Kategorie „Bažantnice (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Bažantnice se nachází nedaleko tzv. Bažantnice, kde vede částečně po silnici II/351 a posléze směrem k budově bývalé Bažantnice.

Pojmenována je podle místa, na kterém se dříve pěstovali bažanti, Bažantnice v těchto místech byla již v polovině 18. století. V těchto místech se teď nachází střelnice, lesovna a kulturní zařízení mysliveckého spolku.[5]

Bedřicha Smetany Východní pohled do ulice Bedřicha Smetany Podklášteří 603163
Kategorie „Bedřicha Smetany (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Bedřicha Smetany vychází západně z Palackého ulice, následně vyúsťuje do Týnské ulice.

Pojmenována je po hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi, ten je mimo jiné autorem básně Má vlast, oper Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše a dalších. Působil také v Göteborgu, v Třebíči je připomenut ještě Smetanovým mostem.[5] V roce 2018 byly v ulici opraveny chodníky.[90]

Blahoslavova Blahoslavova ulice, pohled směrem na východ, k Zadní synagoze Podklášteří 603201
Kategorie „ Blahoslavova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Blahoslavova ulice vychází východně z Žerotínova náměstí, následně vede okolo Tichého náměstí a vyúsťuje do křižovatky ulic Leopolda Pokorného a Subakova. V ulici se nachází mnoho kulturních památek a Zadní synagoga.

Pojmenována je po biskupovi Jednoty bratrské a spisovateli Janu Blahoslavovi. Ten byl autorem Gramatiky české a pro Kralickou bibli přeložil Nový zákon. Je autorem spisu Filipika proti misomusům.[5]

Divišova Východní pohled do Divišovy ulice Podklášteří 603376
Kategorie „Divišova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Divišova ulice vychází severovýchodně z Nové ulice, následně vyúsťuje do Jindřichovy ulice.

Pojmenována je po faráři Prokopu Divišovi, působil ve farnosti Přímětice u Znojma. Byl také v roce 1754 vynálezcem bleskosvodu.[51]

Dr. Suzy Severní pohled do ulice Dr. Suzy Podklášteří 603422
Kategorie „Dr. Suzy“ na Wikimedia Commons
Ulice Dr. Suzy vychází severozápadně z ulice U Obůrky, následně vyúsťuje do Lesní ulice.

Pojmenována je po třebíčském botanikovi Jindřichu Suzovi. Působil jako profesor botaniky na Karlově univerzitě v Praze, specializoval se na lišejníky a mechy. Zabýval se primárně oblastí kolem řeky Jihlavy a Hadcovou stepí u Mohelna.[51]

Dukelská Západní pohled do Dukelské ulice Podklášteří 603457
Kategorie „Dukelská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Dukelská ulice vychází jihovýchodně z ulice U Kuchyňky, následně končí křižovatkou s Palackého a Sokolovskou ulicí.

Pojmenována je po bitvě o Duklu v Karpatsko-dukelské operaci, která se odehrála v říjnu roku 1944.[22]

Hanělova Východní pohled do Hanělovy ulice Podklášteří 604895
Kategorie „Hanělova“ na Wikimedia Commons
Hanělova ulice vychází východně z křižovatky ulic Antonína Dvořáka, Palackého a Horní, posléze křižuje Týnskou ulici a končí křižovatkou se Skalní ulicí a ulicí Hrádek.

Pojmenována je po lékaři a třebíčském vlastenci Janovi Miloslavu Hanělovi, ten působil v Třebíči jako jediný studovaný lékař, posléze byl zastupitelem ve výboru města a zakladatelem Městské knihovny a Měšťanské besedy. Později, v roce 1871, byl zvolen poslancem Moravského zemského sněmu. Mimo jiné byl jedním z těch, kteří se zasloužili o založení Gymnázia Třebíč, o stavbu Národního domu a dalších budov.[7] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Hanělovu, do té doby byla pojmenována jako ulice Zd. Nejedlého.[2]

Hilbertova Západní pohled do Hilbertovy ulice Podklášteří 603660
Kategorie „Hilbertova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hilbertova ulice vychází jihovýchodně z ulice U Kuchyňky, končí křižovatkou s ulicemi Palackého a Bedřicha Smetany.

Pojmenována je po architektovi Kamilu Hilbertovi, ten řídil dostavbu chrámu svatého Víta v Praze, v Třebíči pak řídil ve dvacátých letech 20. století rekonstrukci Baziliky svatého Prokopa.[24]

Horácká Západní pohled do Horácké ulice Podklášteří 789461
Kategorie „Horácká (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Horácká ulice vychází severozápadně z Račerovické ulice, následně končí za městskou zástavbou směrem na Přibyslavice.

Pojmenována byla podle etnografické polohy Třebíče, tj. podle Horácka. Byla pojmenována až po roce 2000.[24]

Horní Východní pohled do Horní ulice Podklášteří 603686
Kategorie „Horní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Horní ulice vychází západně z Pomezní ulice, následně vede po vrstevnici svahu nad židovským městem, posléze vyúsťuje do Hanělovy ulice.

Pojmenována je podle poloze v zástavbě.[24]

Hrádek Severní pohled do ulice Hrádek Podklášteří 603694
Kategorie „Hrádek (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Hrádek vychází z křižovatky ulic Hanělova a Skalní, pokračuje z křižovatky do tří větví, východně směrem na návrší Hrádek k bývalému Domovu dětí a mládeže, severně směrem do Týnského údolí k Židovskému hřbitovu a jižně schody, kde ústí do Pomezní ulice.

Pojmenována je kvůli stavbě obranné bašty, která se nachází na návrší východně od ulice.[25]

Jasanová Západní pohled do Jasanové ulice Podklášteří 731803
Kategorie „Jasanová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Jasanová ulice vychází západně z ulice Za Plovárnou, následně vytváří okruh a vyúsťuje do téže ulice.

Pojmenována je podle stromu, stejně jako další ulice s rodinnými domy na Nehradově.[52]

Javorová Západní pohled do Javorové ulice Podklášteří 677116
Kategorie „Javorová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Javorová ulice vychází západně z ulice Za Plovárnou, následně končí jako slepá u v zástavbě rodinných domů

Pojmenována je jako ostatní na Nehradově podle stromu.[8] 

Josefa Suka Severní pohled od ulice Josefa Suka Podklášteří 603821
Kategorie „Josefa Suka (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Josefa Suka vychází severně z křižovatky ulic Táborská, U Kuchyňky a Nová, následně končí pěší stezkou k Týnskému rybníku a k rybníku Zámiš.

Pojmenována je po hudebním skladateli Josefu Sukovi, byl také houslistou a vydával instrumentální díla, například je autorem Písně lásky.[8]

K Sokolí Severní pohled do ulice K Sokolí Podklášteří 773395
Kategorie „K Sokolí“ na Wikimedia Commons
Ulice K Sokolí vychází severně z křižovatky ulic Slunná a Přibyslavická, následně se opět napojuje do Slunné ulice, na ulici se nachází nová zástavba rodinných domů.

Pojmenována je podle polohy v městské zástavbě, kdy směřuje směrem k Sokolí.[9]

Kaštanová Západní pohled do Kaštanové ulice Podklášteří 731790
Kategorie „Kaštanová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kaštanová ulice vychází jižně z Jasanové ulice, následně se rozvětvuje a končí jako slepá u lesa nad údolím řeky Jihlavy.

Pojmenována je podle kaštanu, je také jednou z nových ulic na Nehradově.[9]

Kmochova Východní pohled do Kmochovy ulice Podklášteří 603881
Kategorie „Kmochova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kmochova ulice vychází jihovýchodně z ulice Na Příkopech, následně křižuje Novou ulici a vyúsťuje do Jindřichovy ulice.

Pojmenována je po kapelníkovi a skladateli Františku Kmochovi, v roce 1871 založil dechový orchestr v Kolíně, v roce 1886 hrál se svým souborem v třebíčském Národním domě.[10]

Krátká Severní pohled do Krátké ulice Podklášteří 603970
Kategorie „Krátká (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Krátká ulice vychází severně z Luční ulice, následně končí jako slepá nad svahem Týnského údolí.

Pojmenována je dle své podoby v městské zástavbě, je velmi krátká.[26]

Lesní Jižní pohled do Lesní ulice Podklášteří 604054
Kategorie „Lesní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Lesní ulice vychází severně z křižovatky ulic U Obůrky a Javorová, následně obkružuje oblast bývalé nivy s rodinnými domy a zaniká v pobočné části Račerovické ulice. V listopadu roku 2019 byl z ulice vyveden nový výjezd.[17][91]

Pojmenována je podle toho, že se nachází v blízkosti lesa u Nehradova.[29]

Lípová Jižní pohled do Lípové ulice Podklášteří 604089
Kategorie „Lipová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Lípová ulice vychází severozápadně z ulice U Obůrky, následně končí v Lesní ulici.

Pojmenována je podle symbolu Slovanů, podle lípy.[29]

Luční Východní pohled do Luční ulice Podklášteří 604097
Kategorie „Luční (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Luční ulice vychází východně z ulice U Kuchyňky, následně křižuje Palackého a Týnskou ulici, posléze končí jako slepá nad Vodovodním rybníkem v Týnském údolí.

Pojmenována je podle toho, že v době po svém vzniku ve 40. letech 20. století vznikla na panské nivě a byla tak mnoho let částečně porostlá travou a byla tak pojmenována jako Luční ulice.[29]

Na Kocandě Západní pohled do ulice Na Kocandě Podklášteří 604241
Kategorie „Na Kocandě“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Kocandě vychází severozápadně z ulice U Kuchyňky, posléze vyúsťuje do Račerovické ulice.

Pojmenována je snad podle fonetické podoby německého slovního spojení Gott sei Dank, tj. pozdravu a poděkování formanů, kteří jezdili do blízké formanské hospody.[30]

Na Příkopech Západní pohled do ulice Na Příkopech Podklášteří 604267
Kategorie „Na Příkopech (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Příkopech vychází severovýchodně z Račerovické ulice, posléze vyúsťuje do Jindřichovy ulice.

Pojmenována byla podle toho, že v blízkých polích se dříve nacházely příkopy nebo úvozy a přes ně či okolo nich vedla stezka do polí.[30]

Na Vyhlídce Východní pohled do ulice Na Vyhlídce Podklášteří 604291
Kategorie „Na Vyhlídce (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Vyhlídce vychází východně z Týnské ulice, následně vyúsťuje do schodové části ulice Hrádek.

Pojmenována je podle vyhlídky, kterou lze z této ulice vidět.[31]

Nad Zámkem Jižní pohled do ulice Nad Zámkem Podklášteří 713490
Kategorie „Nad Zámkem (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Nad Zámkem vychází jihovýchodně z ulice U Obůrky, posléze končí nad zámeckým parkem třebíčského zámku.

Pojmenována je podle polohy nad zámkem, resp. severně od zámku.[31]

Nová Východní pohled do Nové ulice Podklášteří 604399
Kategorie „Nová (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Nová ulice vychází západně z křižovatky ulic Josefa Suka, Táborská a U Kuchyňky, následně křižuje Tylovu a Kmochovu ulici a končí vyústěním do ulice Na Příkopech.

Pojmenována je z důvodu postavených tehdy "nových" domů, ty byly postaveny po roce 1945.[57]

Palackého Severní pohled do Palackého ulice Podklášteří 604445
Kategorie „Palackého (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Palackého ulice vychází severně z křižovatky ulic Hanělovy a Antonína Dvořáka, následně křižuje ulice Luční a Zahradní a končí vyústěním do Táborské ulice.

Pojmenována je po historikovi a politikovi Františku Palackém, je autorem Dějin národu českého v Čechách i v Moravě, později působil jako politik. V Třebíči je připomenut pomníkem na Masarykově náměstí.[32]

Pod Nivou Západní pohled do ulice Pod Nivou Podklášteří 604470
Kategorie „Pod Nivou (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Pod Nivou vychází jihozápadně z Hanělovy ulice, následně vyúsťuje do Horní ulice.

Pojmenována je podle toho, že se nachází v místech, kde dříve bývala panská niva.[59]

Pod Zámkem Východní pohled do ulice Pod Zámkem Podklášteří 694274
Kategorie „Pod Zámkem (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Pod Zámkem vychází západně z Žerotínova náměstí, vede směrem na tzv. podzámeckou nivu.

Pojmenována je podle toho, že vede pod zámkem.

Pomezní Východní pohled do Pomezní ulice Podklášteří 604526
Kategorie „Pomezní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Pomezní ulice vychází severně ze Zadní ulice, následně vede po vrstevnici návrší Hrádek, následně se prudce stáčí z kopce doprava a vyúsťuje do Blahoslavovy ulice. Na Pomezní ulici stojí budova bývalého židovského špitálu.

Pojmenována je z toho důvodu, že bývala hraniční ulicí Zámostí a Podklášteří.[59]

Přibyslavická Jižní pohled do Přibyslavické ulice Podklášteří 773387
Kategorie „Přibyslavická“ na Wikimedia Commons
Přibyslavická ulice vychází jihozápadně ze Slunné ulice, následně končí jako slepá. V ulici je postavena zástavba nových rodinných domů.

Pojmenovaná je z důvodu blízké výpadovky na Přibyslavice a Novou Ves.[12]

Račerovická Západní pohled do Račerovické ulice Podklášteří 604542
Kategorie „Račerovická“ na Wikimedia Commons
Račerovická ulice vychází severozápadně z křižovatky ulic U Kuchyňky, U Obůrky a 9. května, následně vede kolem rybníka Kuchyňka a následně končí nedaleko tzv. Bažantnice severovýchodně od městské zástavby jako silnice II/351.

Pojmenována je právě podle toho, že je výpadovkou k městské části Račerovice.[12] V roce 2017 byl v Račerovické ulici položen teplovod.[16] V roce 2019 byla Račerovická ulice rekonstruována.[92]

Slunná Východní pohled do Slunné ulice Podklášteří 773379
Kategorie „Slunná (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Slunná ulice je umístěna u odbočky z Horácké ulice, je v oblasti nově postavených rodinných domů.

Pojmenována je podle toho, že je umístěna na jižním svahu údolí nad Nehradovem.[39]

Sokolovská Východní pohled do Sokolovské ulice Podklášteří 604585
Kategorie „Sokolovská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Sokolovská ulice vychází východně z Palackého ulice, následně vyúsťuje do Týnské ulice.

Pojmenována je podle ukrajinské obce Sokolovo, připomíná tak bitvu u Sokolova, kde v březnu roku 1943 bojoval v první bitvě 1. československý prapor pod vedením Ludvíka Svobody.[13]

Stará Západní pohled do Staré ulice Podklášteří 604615
Kategorie „Stará (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Stará ulice vychází východně z Týnské ulice, posléze končí na schodech ulice Hrádek.

Pojmenována je podle toho, že má být jednou z nejstarších ulic města Třebíče, má se vyznačovat historickou patinou.[65]

Tylova Západní pohled do Tylovy ulice Podklášteří 604712
Kategorie „Tylova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Tylova ulice začíná za budovou Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, následně končí vyústěním do ulice Josefa Suka.

Pojmenována je podle dramatika a prozaika Josefa Kajetána Tyla.[40]

Týnská Severní pohled do Týnské ulice Podklášteří 604721
Kategorie „Týnská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Týnská ulice vychází severně z Hanělovy ulice, křižuje Luční ulici a následně končí nad Týnským údolím.

Pojmenováno je podle dávné stezky, která byla nazývána Týnská stezka či Ve stezkách, měla to být polní cesta pro pěší, která spojovala obce Podklášteří a Týn.[40] V roce 2018 byly opraveny chodníky vedoucí ke škole, byla použita zámková dlažba, stejně tak byla vybudována místa pro kontejnery na tříděný odpad.[90]

U Barborky Jižní pohled do ulice U Barborky Podklášteří 604739
Kategorie „U Barborky (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Barborky vychází severně z ulice Zadní, následně končí vyústěním na křižovatku Palackého, Hanělovy a ulice Antonína Dvořáka. Podle RÚIAN, které je oficiálně rozhodující evidencí, nese tento název cesta přes park jižně a západně od kaple a také schodiště z ulice Ant. Dvořáka do ulice 9. května, a zřejmě by měl název příslušet celému prostranství kolem kaple sv. Barbory, kolem něhož jsou umístěny dvě řady domků, v některých mapách jsou však jako ulice U Barborky označeny ulice za původně zadní stranou těchto domů, které podle RÚIAN jsou částmi ulic Horní a Zadní.

Pojmenována je podle blízké kapličky sv. Barbory.[40]

U Kaple Jižní pohled do ulice U Kaple Podklášteří 604747
Kategorie „U Kaple (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Kaple vychází jihozápadně z Horácké ulice.

Pojmenována je podle blízké kaple, která byla ke konci 20. století poslední stavbou města směrem k Sokolí. Obec vede k Vlčkově samotě.[40]

U Kuchyňky Severní pohled do ulice U Kuchyňky Podklášteří 604755
Kategorie „U Kuchyňky“ na Wikimedia Commons
Ulice U Kuchyňky vychází severovýchodně z křižovatky ulic 9. května, Račerovická a U Obůrky, následně končí spojením s ulicemi Táborská a Josefa Suka.

Pojmenována je podle přilehlého rybníka Kuchyňka, ten sloužil primárně k rekreaci občanů města.[41]

U Obůrky Západní pohled do ulice U Obůrky Podklášteří 604763
Kategorie „U Obůrky (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice U Obůrky vychází jihovýchodně z křižovatky ulic 9. května, Račerovická a U Kuchyňky, následně končí spojením s Lesní ulicí.

Pojmenována je podle někdejšího rybníka Obůrka, který stával v místech, kde bylo později vybudováno hřiště.[41]

Za Plovárnou Severní pohled do ulice Za Plovárnou Podklášteří 604852
Kategorie „Za Plovárnou (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Za Plovárnou vychází jihozápadně z ulice U Obůrky a končí u areálu říčních lázní Polanka.

Pojmenována je podle polohy za někdejší městskou plovárnou. Kolem ulice byly po roce 1945 vystavěna zahradní domy a zahrady, později se kolem ulice vystavěly rodinné domy.[43]

Zadní Jižní pohled do Zadní ulice Podklášteří 604861
Kategorie „Zadní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zadní ulice vychází severozápadně z ulice Na Výsluní a údajně končí pod parkem u ulice U Barborky. Podle RÚIAN, jehož evidence je oficiálně rozhodující, pokračuje kolem zadní strany domů v ulici U Barborky až k ulici Horní, v některých mapách je však tento úsek značen jako ulice U Barborky.

Pojmenována je podle polohy v Podklášteří.[43]

Zahradní Východní pohled do Zahradní ulice Podklášteří 604879
Kategorie „Zahradní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zahradní ulice vychází východně z ulice U Kuchyňky, křižuje Palackého ulici a končí křižovatkou s ulicí Týnská.

Pojmenována je podle rodinných domů s mnohými zahradami.[43]

Zámecká Severní pohled do Zámecké ulice Podklášteří 604887
Kategorie „Zámecká (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Zámecká ulice se nachází v oblasti rodinných domů nad údolím řeky Jihlavy, vychází severozápadně z ulice U Obůrky, končí spojením s Lesní ulicí.

Na území ulice se dříve nacházela velká panská niva patřící zámeckému velkostatku.[44]

Zámek Nádvoří Zámku Podklášteří 713503
Kategorie „Zámek (street, Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Žerotínovo nám. Žerotínovo náměstí, severní část Podklášteří 604925
Kategorie „Žerotínovo náměstí (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Žerotínovo náměstí je náměstí u řeky Jihlavy, je branou do třebíčské židovské čtvrti, na náměstí stojí finanční úřad, budova bývalé podklášterské radnice, jižně z náměstí vybíhá Podklášterský most, který je v roce 2017 nově vystavěn.

Nazváno je podle Karla Staršího ze Žerotína, který si v roce 1614 vzal Kateřinu z Valdštejna a tak se stal pánem třebíčského panství.[68]

Žižkova Západní pohled do Žižkovy ulice Podklášteří 604933
Kategorie „Žižkova (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Žižkova ulice se nachází u rybníka Kuchyňka, vychází západně z ulice U Kuchyňky a končí spojením s Račerovickou ulicí. Stojí u ní budova Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.

Pojmenována je podle Jana Žižky z Trocnova, ten je v Třebíči připomenut kamennou mohylou u předsunuté bašty na Hrádku, ta byla vystavěna v roce 1924 k výročí 500 let od smrti Jana Žižky.[68]

ZK Pod Borovím Jižní pohled do ZK Pod Borovím Podklášteří 2079755
Kategorie „ZK Pod Borovím“ na Wikimedia Commons
Pod Borovím je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Pod Kuchyňkou Západní pohled do ZK Pod Kuchyňkou Podklášteří 2079798
Kategorie „ZK Pod Kuchyňkou“ na Wikimedia Commons
Pod Kuchyňkou je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Poušov I. Západní pohled do ZK Poušov I. Podklášteří 2079810
Kategorie „ZK Poušov I.“ na Wikimedia Commons
Poušov I. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Poušov II. Jižní pohled do ZK Poušov II. Podklášteří 2079836
Kategorie „ZK Poušov II.“ na Wikimedia Commons
Poušov II. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Poušov III. Západní pohled do ZK Poušov III. Podklášteří 2079852
Kategorie „ZK Poušov III.“ na Wikimedia Commons
Poušov III. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK U Zámiše I. Jižní pohled do ZK U Zámiše I. Podklášteří 2080010
Kategorie „ZK U Zámiše I.“ na Wikimedia Commons
U Zámiše I. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK U Zámiše II. Severní pohled do ZK U Zámiše II. Podklášteří 2080036
Kategorie „ZK U Zámiše II.“ na Wikimedia Commons
U Zámiše II. je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]
ZK Za Plovárnou Podklášteří 2080052 Za Plovárnou je jednou ze zahrádkářských kolonií, které byl v květnu 2017 navrženy jako nové ulice a schváleny usnesením zastupitelstva města 11. května 2017.[45][46]

Ptáčov[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Ptáčovský žleb Ptáčovský žleb, pohled na sever od křižovatky s Brněnskou ulicí Ptáčov 605689
Kategorie „Ptáčovský žleb“ na Wikimedia Commons
Ulice Ptáčovský žleb vychází severně z Brněnské ulice, je nezpevněnou ulicí vedoucí do zahrádkářské kolonie nedaleko nádrže Lubí, také vede směrem k Ptáčovu. Je nezpevněnou a vede údolím potoka Lubí.

Pojmenována je podle městské části Ptáčov, která je vedena směrem této ulice.[12]

Stařečka[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Bisattova Východní pohled do Bisattovy ulice Stařečka 603198
Kategorie „Bisattova“ na Wikimedia Commons
Bisattova ulice vychází východně z ulice Kanciborek, následně končí jako slepá a přechází v pěší stezku vedoucí na lávku přes Libušino údolí.

Pojmenována je po třebíčském radním a písaři Mikuláši Bisattovi, ten psal paměti z historie města a byl vlastníkem Malovaného domu na Karlově náměstí.[5]

Bohunčina Východní pohled do Bohunčiny ulice Stařečka 603236
Kategorie „Bohunčina (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Bohunčina ulice vychází z východně z konce ulice Kanciborek, následně končí jako slepá a přechází v pěší stezku vedoucí na lávku přes Libušino údolí.

Pojmenována je podle první manželky Smila Osovského z Doubravice Bohunky ze Žerotína. Ta působila jako ochránkyně chudých a postižených a zemřela v Třebíči v roce 1588.[5]

Doleželova Západní pohled do Doleželovy ulice Stařečka 603392
Kategorie „Doleželova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Doleželova ulice vychází západně ze Sucheniovy ulice, následně vyúsťuje do Rypáčkovy ulice. Vede nad svahem Krajíčkovy stráně.

Pojmenována je po třebíčském pedagogovi Františku Doleželovi, ten byl jednou z osob, které zakládaly v roce 1898 Městské muzeum v Třebíči a dlouho byl kustodem sbírek v muzeu. Působil také jako cvičitel třebíčské pobočky spolku Sokol od roku 1882.[51]

Dr. Ant. Hobzy Ulice Dr. Ant. Hobzy při rekonstrukci v roce 2016, pohled směrem na sever z Borovinského mostu Stařečka 603406
Kategorie „Dr. Ant. Hobzy“ na Wikimedia Commons
Ulice Dr. Antonína Hobzy vychází jižně ze Sucheniovy ulice a vede Libušiným údolím pod Borovinským mostem, pod ním se transformuje v Koželužskou ulici.

Pojmenována je po advokátovi Antonínu Hobzovi, ten se narodil v Rokytnici nad Rokytnou v okrese Třebíč. Působil jako profesor mezinárodního práva na Karlově univerzitě v Praze. Byl zakladatelem Klubu Třebíčanů v Praze.[51]

Esperantistů Jižní pohled do ulice Esperantistů Stařečka 603520
Kategorie „Esperantistů (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Esperantistů vychází severozápadně ze Sucheniovy ulice, následně končí vyústěním do Doleželovy ulice.

Pojmenována je podle mezinárodního jazyka esperanto, kdy v této ulici stojí dům, který patří Klubu esperantistů v Třebíči, je to dům, který patřil Theodoru Kilianovi, který v Třebíči působil a psal učebnice esperanta a dům odkázal právě tomuto klubu.[23] Ulice byla pojmenována po té, co Theodor Kilian odkázal svůj dům Klubu esperantistů, ten dům se nachází v nynější ulici Esperantistů. Návrh na pojmenování podal výbor klubu esperantistů v roce 1988, návrh byl schválen.[93] Původně se ulice do roku 1988 nazývala Příční.[94]

Hadlíz Východní pohled do ulice Hadlíz Stařečka 603619
Kategorie „Hadlíz‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Hadlíz vychází ze schodů vycházejících z ulice Vítězslava Nezvala, posléze vychází do pobočné větve téže ulice.

Pojmenována je podle tradičního pojmenování lokality, které pochází snad z německého označení Haarliez, což mělo znamenat místo, kde soukeníci česali vlnu, název pochází již z doby kolem roku 1608.[7]

Kanciborek Severní pohled do ulice Kanciborek Stařečka 603848
Kategorie „Kanciborek“ na Wikimedia Commons
Ulice Kanciborek vychází východně ze Sucheniovy ulice, končí napojením na Bohunčinu ulici.

Pojmenování není jisté, není určeno, dle čeho se tak nazývá.[9]

Klimentova Východní pohled do Klimentovy ulice Stařečka 603872
Kategorie „Klimentova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Klimentova ulice vychází východně z ulice Kanciborek, následně končí jako slepá nad svahem Libušina údolí.

Pojmenována je po třebíčském měšťanovi Františku Klimentovi, ten věnoval Masné krámy pro založení Domu milosrdenství a také založil chudinskou nadaci.[9] V roce 2022 byla na rodném domě generála Syrového v Klimentově ulici v Třebíči odhalena pamětní deska.[95]

Komenského nám. Komenského náměstí, směrem do ulice Vítězslava Nezvala Stařečka 603902
Kategorie „Komenského náměstí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Komenského náměstí vychází jižně z Podklášterského mostu (tj. z Žerotínova náměstí), následně se rozvětvuje a vede cestou k Autobusovému nádraží, kde končí jako slepá. Další větvení se nachází na křižovatce před Úřadem práce, kde se větví a následně z náměstí vychází Bráfova třída resp. Masarykovo náměstí a Sucheniova ulice. Přes náměstí vede silnice I/23.

Pojmenována je po filozofovi a školském reformátorovi Janovi Amosi Komenském, jeho druhá manželka Dorota pocházela z Třebíče. Byl autorem mnoha děl, jako jsou Velká didaktika, Brána jazyků otevřená a Orbis Pictus.[10]

Na Potoce Ulice Na Potoce, pohled na jih z Borovinského mostu Stařečka 603554
Kategorie „Na potoce‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Potoce vychází severovýchodně z ulice Dr. Antonína Hobzy, následně končí rozdělením na ulice Mlýnský a Pod Strážnou horou. Na ulici se nachází budova VZP a okresního archivu.

Pojmenována je podle Stařečského potoka, který protékal příkopem pod touto ulicí.[30] V druhé polovině roku 1991 byla ulice znovu pojmenována Na Potoce, do té doby se jmenovala G. Klimenta.[2][1]

Nad Lesem Východní pohled do ulice Nad Lesem Stařečka 604321
Kategorie „Nad Lesem (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Nad Lesem vychází jihozápadně z ulice Polanka, posléze vyúsťuje do Rypáčkovy ulice.

Pojmenována je z důvodu umístění nad lesem Krajíčkovy stráně.[31]

Polanka Východní pohled do ulice Polanka Stařečka 604500
Kategorie „Polanka (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Polanka vychází východně z ulice Vítězslava Nezvala, posléze vede několika větvemi do Sadů na Polance, ke stejnojmenným říčním lázním a k turistické cestě vedoucí kolem řeky Jihlavy.

Pojmenována je snad podle zámečku Polanek, který měl v místech ulice stát, slovo polanka bylo označením pro náhorní paseku.[59] V roce 2020 byla v ulici položena teplovodní přípojka.[69]

Poušov Západní pohled do ulice Poušov Stařečka 604534
Kategorie „Poušov‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Poušov se nachází u řeky Jihlavy, vychází z údolí nedaleko poušovského mlýny, následně jedne z větví míří k poušovskému splavu, další větev pak do zahrádkářské oblasti a posléze překonává řeku Jihlavu a vyúsťuje na ulici Račerovickou.

Pojmenován je podle mlýnů rodu Poušů.[12] 

Rypáčkova Východní pohled do Rypáčkovy ulice Stařečka 604569
Kategorie „Rypáčkova“ na Wikimedia Commons
Rypáčkova ulice vychází severozápadně ze Sucheniovy ulice, na kterou se následně opět napojuje.

Pojmenována je podle historika a spisovatele Františka Rypáčka, ten byl mezi lety 1887 a 1896 pedagogem na Gymnáziu Třebíč, vydal několik kronik města Třebíče.[34]

Sucheniova Sucheniova ulice, pohled na východ, směrem na Vnitřní Město Stařečka 604631
Kategorie „Sucheniova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Sucheniova ulice vychází západně z křižovatky Komenského náměstí, následně vede kolem autobusového nádraží, před železničním přejezdem odbočuje doprava nad údolí řeky Jihlavy a nad tzv. Krajíčkovu stráň.

Pojmenována je po městském písaři, radním a třebíčském kronikáři Janu Sucheniovi Novobydžovském, sepsal mimo jiné historii třicetileté války.[65] V roce 2018 se začne pod Sucheniovou ulicí v Třebíči budovat tunel pro cyklisty.[96] V roce 2021 byl opraven povrch na Sucheniově ulici.[33]

Svojsíkovo nábřeží Svojsíkovo nábřeží, pohled na západ Stařečka 713511
Kategorie „Svojsíkovo nábřeží‎“ na Wikimedia Commons
Svojsíkovo nábřeží vychází západně z Komenského náměstí, kopíruje řeku Jihlavu a končí vyústěním do ulice Polanka. Na nábřeží se nachází skautské klubovny vodních skautů z přístavu Žlutá ponorka.

Pojmenováno je po zakladateli českého skauting Antonínu Benjaminu Svojsíkovi, ten v roce 1914 založil spolek Junák.[66]

V. Nezvala Východní pohled do ulice Vítězslava Nezvala Stařečka 604798
Kategorie „Vítězslava Nezvala (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Vítězslava Nezvala vychází západně z Komenského náměstí, prochází kolem autobusového nádraží a továrny na nápoje společnosti ZON, končí u počátku ulice Hadlíz.

Pojmenována je podle básníka, dramatika a prozaika Vítězslava Nezvala, ten studoval na Gymnáziu Třebíč a na dobu studia vzpomínal v knize Pan Marat a také v knize Z mého života.[42]

Týn[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Budíkovická Západní pohled do Budíkovické ulice Týn 603368
Kategorie „Budíkovická“ na Wikimedia Commons
Budíkovická ulice vychází severozápadně z kruhového objezdu, kde se kříží ulice Táborská, Marie Majerové a Budíkovická, následně vede podél Krajíčkovy stráně a pak končí nedaleko Týnského rybníka za okrajem městské zástavby.

Pojmenována je podle toho, že je výpadovkou na městskou část Budíkovice.[19] V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Budíkovická, do té doby se jmenovala Dimitrovova.[2] Původně se spekulovalo o přejmenování na původní název K Dubinám, ale k tomuto nedošlo, neboť původní pojmenování blízkého lesa již nemělo obyvatelstvo v paměti.[1]

Cyrilova Západní pohled do Cyrilovy ulice Týn 603325
Kategorie „Cyrilova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Cyrilova ulice vychází z křižovatky ulic Zdislavina a Viktorinova v třebíčské Kočičině, následně vede podél Týnského potoka do Týnského údolí, končí ve východní části Týnského údolí pod mostem.

Pojmenována je po kazateli Janovi Cyrilovi Třebíčském, ten korunoval Bedřicha Falckého a jeho dcera se stala manželkou J. A. Komenského. Zemřel v Lešně.[21]

Divišova Východní pohled do Divišovy ulice Týn 603376
Kategorie „Divišova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Divišova ulice vychází severovýchodně z Nové ulice, následně vyúsťuje do Jindřichovy ulice.

Pojmenována je po faráři Prokopu Divišovi, působil ve farnosti Přímětice u Znojma. Byl také v roce 1754 vynálezcem bleskosvodu.[51]

Jana Skácela Jižní pohled do ulice Jana Skácela Týn 692751
Kategorie „Jana Skácela (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Jana Skácela vychází severovýchodně z Míčovy ulice, posléze končí jako slepá u pole severně za městskou zástavbou.

Pojmenována je po básníkovi a publicistovi Janu Skácelovi, později působil jako novinář v deníku Rovnost, Host do domu a také v rozhlasu. Byl autorem mnoha básní.[52]

Jar. Ježka Severní pohled do ulice Jaroslava Ježka Týn 603775
Kategorie „Jaroslava Ježka (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Jaroslava Ježka vychází severně z Jindřichovy ulice, následně vyúsťuje do ulice Jaroslava Suka.

Pojmenována je po hudebním skladateli Jaroslavu Ježkovi, byl také klavíristou a dirigentem. Působil v Osvobozeném divadle, kde dirigoval a skládal hudbu, později zemřel v USA.[52]

Jindřichova Severní pohled do Jindřichovy ulice Týn 603805
Kategorie „Jindřichova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Jindřichova ulice vychází severozápadně z křižovatky ulic Josefa Suka, Kmochova a Tylova, končí vyústěním do ulice Josefa Suka.

Pojmenována je po hudebním skladateli Jindřichu Jindřichovi, primárně skládal vokální skladby a zabýval se chodskými lidovými písněmi.[8] V roce 2019 bylo rozšířeno parkoviště v ulici.[97]

Josefa Suka Severní pohled do ulice Josefa Suka Týn 603821
Kategorie „Josefa Suka (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Josefa Suka vychází severně z křižovatky ulic Táborská, U Kuchyňky a Nová, následně končí pěší stezkou k Týnskému rybníku a k rybníku Zámiš.

Pojmenována je po hudebním skladateli Josefu Sukovi, byl také houslistou a vydával instrumentální díla, například je autorem Písně lásky.[8]

Kaňákova Západní pohled do Kaňákovy ulice Týn 605042
Kategorie „Kaňákova“ na Wikimedia Commons
Kaňákova ulice vychází severozápadně z ulice Jana Skácela, následně končí sloučením s Vítkovou ulicí.

Pojmenována je po pedagogovi a hudebníkovi Zdeňku Kaňákovi, ten se narodil v Brně, ale působil mezi lety 1937 a 1946 jako hudební profesor na Gymnáziu Třebíč, posléze působil v Brně, na Krajském pedagogickém středisku a také na Brněnské konzervatoři. Byl také sbormistrem třebíčského sboru Janáček.[9] 

Kmochova Východní pohled do Kmochovy ulice Týn 603881
Kategorie „Kmochova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Kmochova ulice vychází jihovýchodně z ulice Na Příkopech, následně křižuje Novou ulici a vyúsťuje do Jindřichovy ulice.

Pojmenována je po kapelníkovi a skladateli Františku Kmochovi, v roce 1871 založil dechový orchestr v Kolíně, v roce 1886 hrál se svým souborem v třebíčském Národním domě.[10]

Koutkova Severní pohled do Koutkovy ulice Týn 605123
Kategorie „Koutkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Koutkova ulice vychází severovýchodně z křižovatky ulic Josefa Suka, Jindřichova a Tylova. Následně končí jako slepá u Domova seniorů nad Jubilejním hájem.

Pojmenována je po třebíčské punčochářské rodině Koutkově, ta působila také v Měšťanské besedě a také v městském zastupitelstvu. Matěj Koutek pak působil jako ředitel měšťanské školy a předseda Okrašlovacího spolku, stejně tak založil rybářský spolek. Dalším z členů rodiny koutkovy byl geolog Jaromír Koutek.[10] 

Ladislava Nováka Východní pohled do ulice Ladislava Nováka Týn 692743
Kategorie „Ladislava Nováka“ na Wikimedia Commons
Ulice Ladislava Nováka vychází jihovýchodně z Táborské ulice, následně končí jako slepá mezi rodinnými domy.

Pojmenována je podle pedagoga, malíře a básníka Ladislava Nováka, ten se narodil v Turnově, dlouho však žil v Třebíči, kde učil na Gymnáziu Třebíč. Skládal básně a maloval surrealistické malby.[55]

Lavického Severní pohled do Lavického ulice Týn 692735
Kategorie „Lavického (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Lavického ulice vychází jihovýchodně z Táborské ulice, posléze se vrací zpět a vytváří okruh.

Pojmenována je podle tiskaře, malíře a básníka Vladimíra Lavického, ten působil v Třebíči jako ředitel okresní knihovny a také maloval primárně motivy z údolí řeky Jihlavy.[55]

M. Horákové Východní pohled do ulice Milady Horákové Týn 605166
Kategorie „Milady Horákové (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Milady Horákové vychází jihovýchodně z Táborské ulice, stejně jako Palachova ulice, následně končí jako slepá nad Týnským údolím.

Pojmenována je po sociální a politické pracovnici Miladě Horákové, v roce 1940 byla vězněna v koncentračním táboře v Terezíně, po roce 1950 pak byla odsouzena ve zinscenovaném procesu k trestu smrti a v červnu 1950 byla popravena. V roce 1992 obdržela in memoriam Řád T. G. Masaryka I. stupně.[29]

M. Majerové Západní pohled do ulice Marie Majerové Týn 604101
Kategorie „Marie Majerové (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Marie Majerové vychází západně z mostu nad východní částí Týnského údolí, posléze vede dále přes most přes západní část Týnského údolí a končí na kruhovém objezdu, kde křižuje Budíkovickou a Táborskou ulici.

Pojmenována je po spisovatelce a novinářce Marie Majerové, ta psala primárně témata sociální.[29] V roce 1991 se uvažovalo o přejmenování ulice na ulici Dr. M. Horákové, případně na ulici Na Čápce, k přejmenování nedošlo, neboť původní pojmenování Na Čápce již obyvatelstvo neznalo.[1] V roce 2019 v rámci projektů z participativního rozpočtu byl v ulici opraven chodník.[35]

Na Klinkách Východní pohled do ulice Na Klinkách Týn 604232
Kategorie „Na Klinkách“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Klinkách vychází severozápadně z Táborské ulice, posléze vyúsťuje do Budíkovické ulice.

Pojmenována byla podle někdejší polní tratě, která začínala v místech, kde stojí ulice.[30]

Na Nivkách Západní pohled do ulice Na Nivkách Týn 605701
Kategorie „Na Nivkách (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Nivkách vychází severozápadně z Táborské ulice, následně končí jako slepá v průmyslových a obchodních areálech.

Pojmenována je podle tratě, která v místě ulice vedla.[30]

Na Příkopech Západní pohled do ulice Na Příkopech Týn 604267
Kategorie „Na Příkopech (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Příkopech vychází severovýchodně z Račerovické ulice, posléze vyúsťuje do Jindřichovy ulice.

Pojmenována byla podle toho, že v blízkých polích se dříve nacházely příkopy nebo úvozy a přes ně či okolo nich vedla stezka do polí.[30]

Palackého Severní pohled do Palackého ulice Týn 604445
Kategorie „Palackého (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Palackého ulice vychází severně z křižovatky ulic Hanělovy a Antonína Dvořáka, následně křižuje ulice Luční a Zahradní a končí vyústěním do Táborské ulice.

Pojmenována je po historikovi a politikovi Františku Palackém, je autorem Dějin národu českého v Čechách i v Moravě, později působil jako politik. V Třebíči je připomenut pomníkem na Masarykově náměstí.[32]

Palachova Východní pohled do Palachovy ulice Týn 605247
Kategorie „Palachova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Palachova ulice vychází severozápadně ze slepého konce nad Týnským údolím, posléze končí vyústěním do ulice Milady Horákové.

Pojmenována je po studentovi Janu Palachovi, ten se v lednu 1969 upálil na protest proti normalizaci. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze.[32]

Palatova Východní pohled do Palatovy ulice Týn 605727
Kategorie „Palatova“ na Wikimedia Commons
Palatova ulice vychází severozápadně z křižovatky ulic Ružičkovy a Jana Skácela, následně končí vyústěním do Vítkovy ulice.

Pojmenována je po filologovi a překladateli Františku Palatovi, ten mezi lety 1916 a 1931 byl pedagogem na Gymnáziu Třebíč.[32]

Růžičkova Východní pohled do Růžičkovy ulice Týn 605735
Kategorie „Růžičkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Růžičkova ulice vychází jihovýchodně z ulice Jana Skácela, končí vyústěním do Míčovy ulice.

Pojmenována je podle přírodovědce a pedagoga Antonína Růžičky, ten mezi lety 1928 a 1943 učil na Gymnáziu Třebíč.[34]

Táborská Táborská ulice, pohled na sever směrem na kruhový objezd Týn 604658
Kategorie „Táborská (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Táborská ulice vychází severovýchodně z ulice U Kuchyňky, následně vede kolem kapličky, přes kruhový objezd, kolem Nového hřbitova s krematoriem, následně končí za hranicemi zástavby na spojce mezi městem a silnicí II/360.

V roce 2020 měla být ulice kompletně rekonstruována, měl by být kompletně vyměněn povrch, vodovodní vedení a kanalizace.[62][98] Nakonec bylo rozhodnuto, že oprava bude odložena na příští rok.[53] Pojmenována je po městě Tábor.[66] Rekonstrukce by měla být připravena v roce 2021.[70][99] Rekonstrukce začala v dubnu roku 2021, oprava se týkala úseku mezi ulice Nová a kruhovým objezdem.[33] Dokončena byla 23. srpna 2021, rekonstrukce trvala déle, protože v podloží silnice se objevila skála sahající až 3 metry do podzemí. Byly také rekonstruovány kanalizační a další inženýrské sítě.[100]

Uličného Východní pohled do Uličného ulice Týn 605743
Kategorie „Uličného (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Uličného ulice vychází východně z Koutkovy ulice, končí u rodinného domu nad Hladovým rybníkem v Jubilejním háji.

Pojmenována je po pedagogovi Josefu Uličném, který učil na Gymnáziu Třebíč mezi lety 1890 a 1909.[41]

Vítkova Východní pohled do Vítkovy ulice Týn 605751
Kategorie „Vítkova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Vítkova ulice byla vybudována v 21. století, nachází se na ní rodinné domy, vychází severozápadně z ulice Jana Skácela a končí spojením s Kaňákovou ulicí.

Pojmenována je po profesoru náboženství Františku Vítkovi, ten mezi lety 1935 a 1948 učil na třebíčském gymnáziu a sbíral třebíčské vánoční koledy.[43]

Zámostí[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Blahoslavova Východní pohled do Blahoslavovy ulice Zámostí 603201
Kategorie „Blahoslavova (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Blahoslavova ulice vychází východně z Žerotínova náměstí, následně vede okolo Tichého náměstí a vyúsťuje do křižovatky ulic Leopolda Pokorného a Subakova. V ulici se nachází mnoho kulturních památek a Zadní synagoga.

Pojmenována je po biskupovi Jednoty bratrské a spisovateli Janu Blahoslavovi. Ten byl autorem Gramatiky české a pro Kralickou bibli přeložil Nový zákon. Je autorem spisu Filipika proti misomusům.[5]

Havlíčkovo nábř. Havlíčkovo nábřeží, pohled směrem na západ, z lávky plk. Jindřicha Svobody Zámostí 603635
Kategorie „Havlíčkovo nábřeží (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Havlíčkovo nábřeží vychází východně z ulice Leopolda Pokorného, následně končí pod skalou návrší Hrádek u lávky do Hasskovy zahrady.

Pojmenována je po spisovateli a novináři Karlovi Havlíčku Borovském, ten byl prvním moderním novinářem. Byl také poslancem zemského sněmu a také říšského sněmu. Zemřel ve vyhnanství v Brixenu.[7]

L. Pokorného Ulice Leopolda Pokorného, pohled na východ směrem od Tichého náměstí Zámostí 604038
Kategorie „L. Pokorného‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Leopolda Pokorného vychází východně z Žerotínova náměstí, následně kolem Tichého náměstí vede do menšího náměstíčka, kde se spojuje s Blahoslavovou ulicí. Na ulici je mnoho památkově chráněných domů a skautské klubovny.

Pojmenována je podle vojáka, který bojoval v občanské válce ve Španělsku, narodil se ve Znojmě a v Třebíči vyrůstal, připomenut v Třebíči je na pamětní desce na Dělnickém domě na Jejkově, stejně tak po něm byla v roce 1977 pojmenována sportovní hala na severním okraji města.[55]

Na Kopečku Severní pohled do ulice Na Kopečku Zámostí 604259
Kategorie „Na Kopečku (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Kopečku vychází severně z Blahoslavovy ulice, následně vyúsťuje do Pomezní ulice.

Pojmenována je z toho důvodu, že z Blahoslavovy ulice míří na kopec.[30]

Na Úbočí Severní pohled do ulice Na Úbočí Zámostí 604283
Kategorie „Na Úbočí (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Úbočí vychází severně z Blahoslavovy ulice, následně končí pod svahem návrší Hrádek.

Pojmenována je podle své polohy pod návrším.[31]

Na Výsluní Západní pohled do ulice Na Výsluní Zámostí 604305
Kategorie „Na výsluní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice Na Výsluní vychází severně z Blahoslavovy ulice, následně končí na křižovatce ulic Zadní a Horní.

Pojmenována je z toho důvodu, že je spíš náměstím, na který svítí celý den slunce.[31]

Náměstí Rabína Ingbera Severní pohled na náměstí Rabína Ingbera Zámostí 2184028
Kategorie „Náměstí Rabína Ingbera“ na Wikimedia Commons
Náměstí Rabína Ingbera se nachází na dříve nepojmenovaném plácku před tzv. Zadní synagogou, vyúsťují do něj ulice Subakova, Leopolda Pokorného a Blahoslavova.

Pojmenována je po třebíčském rabínovi Mojžíši Ingberovi, narodil se v roce 1901 na Podkarpatské Rusi, V Třebíči působil jako rabín od roku 1935 do roku 1942, kdy byl s dalšími třebíčskými židy deportován do koncentračního tábora. Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi.[87]

Opuštěná Opuštěná ulice, pohled na sever z Blahoslavovy ulice Zámostí 605239
Kategorie „Opuštěná (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Opuštěná ulice vychází severně z Blahoslavovy ulice a končí pod skálou návrší Hrádek.

Pojmenována je podle toho, že ohraničena skalou a nevede nikam dále.[32]

Pod podloubím Ulice Pod Podloubím, pohled na sever směrem k Blahoslavově ulici Zámostí 605255
Kategorie „Pod podloubím (Třebíč)‎“ na Wikimedia Commons
Ulice Pod Podloubím vychází jižně z Blahoslavovy ulice, ústí pak do ulice Leopolda Pokorného.

Pojmenována je z toho důvodu, že částečně prochází klenutým průchodem domu.[59]

Pomezní Východní pohled do Pomezní ulice Zámostí 604526
Kategorie „Pomezní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Pomezní ulice vychází severně ze Zadní ulice, následně vede po vrstevnici návrší Hrádek, následně se prudce stáčí z kopce doprava a vyúsťuje do Blahoslavovy ulice. Na Pomezní ulici stojí budova bývalého židovského špitálu.

Pojmenována je z toho důvodu, že bývala hraniční ulicí Zámostí a Podklášteří.[59]

Skalní Východní pohled do Skalní ulice Zámostí 604577
Kategorie „Skalní (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Skalní ulice vychází východně z Pomezní ulice, následně po serpentinách končí na návrší Hrádek a v ulici Hrádek, resp. na křižovatce ulic Hrádek a Hanělova.

Pojmenována je podle toho, že vede mezi skalami směrem na návrší.[39]

Stinná Stinná ulice, pohled na jih směrem k ulici L. Pokorného Zámostí 604623
Kategorie „Stinná (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Stinná ulice vychází severně z ulice Leopolda Pokorného, následně vyúsťuje do Blahoslavovy ulice.

Pojmenována je z toho důvodu, že je velmi úzká a v ulici je stín, kdy málokdy je osvětlena sluncem.[65]

Subakova Subakova ulice, pohled na východ směrem od Zadní synagogy Zámostí 604691
Kategorie „Subakova“ na Wikimedia Commons
Subakova ulice vychází východně z Blahoslavovy ulice, následně končí pod skalou návrší Hrádek. Na Subakově ulici se nachází Subakova koželužna.

Pojmenována je po rodině Subaků, kteří založili v místech, kde stojí ulice, koželužnu. Koželužna a další objekty fungovaly až do roku 1931.[65]

V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Subakova, do té doby se jmenovala Tovární.[2] Uvažovalo se, že se ponechá původní název, tj. Tovární, neboť Subakova by bylo příliš diskutabilní. Současně s tím se uvažovalo o přejmenování části Zámostí na Židovské město.[1]

Tiché nám. Západní pohled na Tiché náměstí Zámostí 604666
Kategorie „Tiché náměstí‎ “ na Wikimedia Commons
Tiché náměstí je nejmenším třebíčským náměstím, slouží jako spojka mezi Blahoslavovou ulicí a ulicí Leopolda Pokorného. Nachází se na něm Přední synagoga, která slouží jako kostel církve československé husitské, názvem kostela je Sbor Dr. Karla Farského.

Pojmenováno je podle toho, že je stranou a primárně dříve bylo téměř bez pěšího i automobilového provozu.[66] 

Úzká Severní pohled do Úzké ulice Zámostí 605620
Kategorie „Úzká (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Úzká ulice vychází jižně z Pomezní ulice a končí vyústěním do Blahoslavovy ulice.

Pojmenována je podle jejího vzhledu v rámci okolní zástavby.[41]

V Mezírce Ulice V Mezírce, pohled na jih, směrem k Blahoslavově ulici Zámostí 604780
Kategorie „V mezírce (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice V Mezírce vychází severně z Blahoslavovy ulice a po schodech pokračuje do Skalní ulice, ulice prochází kolem hotelu Joseph 1699.

Pojmenována je podle vzhledu ulice ve vztahu k okolní zástavbě.[42]

Kožichovice[editovat | editovat zdroj]

V katastru obce Kožichovice, které se od Třebíče osamostatnily dne 1. ledna 1993 leží jedna ulice, která náležela městu Třebíč a je součástí celku města Třebíče, ale leží mimo jeho území, dále pak jsou jeho součástí dvě ulice, které částečně leží i na území města Třebíče.

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Brněnská Východní pohled do Brněnské ulice Kožichovice 785903
Kategorie „Brněnská (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Brněnská ulice vychází západně z kruhového objezdu, kde se křižují ulice Cyrilometodějská, Velkomeziříčská a Brněnská. Následně prochází přes křižovatku s Rafaelovou a Sportovní ulicí, kde se zároveň křižují silnice II/360 a I/23, posléze pokračuje západně k okraji městské zástavby. Její část se nachází v bývalé městské části Kožichovice.

Pojmenována je podle svého směru na Brno, kdy je výpadovkou na tento směr.[19] V druhé polovině roku 1991 vznikla ulice rozdělením ulice B. Šmerala od křižovatky s Velkomeziříčskou ulicí k tehdejší křižovatce s Brněnskou ulicí.[2] O vhodnosti přejmenování se dlouho diskutovalo, neboť význam Bohumíra Šmerala byl značný.[1] Brněnská ulice v délce 200 metrů nedaleko supermarketu Kaufland byla v roce 2017 rekonstruována. Dále pak proběhla první část rekonstrukce mostku při výpadovce na Vladislav.[16] V květnu 2019 byly zahájeny práce na nové, 26 metrů v průměru velké, kruhové křižovatce s ulicemi Cyrilometodějská a Velkomeziříčská.[72] V roce 2020 by měla být ulice opravena, od nového kruhového objezdu až po supermarket Lidl.[14] V květnu 2020 byl na ulici Brněnskou položen nový povrch.[73]


Hrotovická Severní pohled do Hrotovické ulice Kožichovice 785911
Kategorie „Hrotovická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hrotovická ulice vychází jižně z nadjezdu nad Sportovní ulicí, druhá větev vychází z křižovatky Riegrovy a Sedlákovy ulice, tyto větve se spojují na kruhovém objezdu. Hrotovická ulice pak pokračuje až k jižnímu okraji města. Prochází převážně průmyslovými areály.

Pojmenována je podle směru, na který míří, ulice byla výpadovkou na Hrotovice. Její část leží v bývalé městské části Kožichovice, další část pak v městské části Střítež – tam je nazvána jako Hrotovická-Průmyslová zóna.[25]

Žďárského Východní pohled do Žďárského ulice Kožichovice 785920
Kategorie „Žďárského“ na Wikimedia Commons
Obec leží v katastru obce Kožichovice, kdy však je integrální součástí městského celku Třebíče, je poslední ulicí, která uzavírá město ve směru na Kožichovice. Vychází východně z Hrotovické ulice a konči u výrobního areálu společnosti Jitona. Prochází kolem areálu SOU zemědělského, kde se také nachází Muzeum staré zemědělské techniky.

Je pojmenována po Matyáši Žďárském, který je rodákem z Kožichovic a je znám jako zakladatel alpského lyžování. Žil na statku v Hobernreithu u Lilienfeldu v Rakousku, kde také zemřel.[68] Lilienfeld je sesterským městem města Třebíče. V druhé polovině roku 1991 byla ulice přejmenována na ulici Žďárského, do té doby byla pojmenována jako ulice Požárníků.[2] Původně se spekulovalo o použití názvu ulice M. Žďárského.[1]

Střítež[editovat | editovat zdroj]

V katastru obce Střítež, která se od Třebíče osamostatnila dne 1. ledna 1995 leží jedna ulice, která náležela městu Třebíč a je součástí celku města Třebíče, ale leží mimo jeho území, dále pak je jeho součástí jedna ulice, která částečně leží i na území města Třebíče.

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Hrotovická-Průmyslová Zóna Západní pohled do ulice Hrotovická-průmyslová zóna Střítež 767395
Kategorie „Hrotovická (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Hrotovická ulice vychází jižně z nadjezdu nad Sportovní ulicí, druhá větev vychází z křižovatky Riegrovy a Sedlákovy ulice, tyto větve se spojují na kruhovém objezdu. Hrotovická ulice pak pokračuje až k jižnímu okraji města. Prochází převážně průmyslovými areály.

Pojmenována je podle směru, na který míří, ulice byla výpadovkou na Hrotovice. Její část leží v bývalé městské části Kožichovice, další část pak v městské části Střítež – tam je nazvána jako Hrotovická-Průmyslová zóna.[25]

Spojovací Východní pohled do Spojovací ulice Střítež 792519
Kategorie „Spojovací (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Spojovací ulice vychází západně z Hrotovické ulice, následně vyúsťuje do Znojemské ulice, slouží také jako spojka mezi silnicemi II/360 a II/351. Nachází se částečně také na katastru obce Střítež.

Pojmenována je právě z toho důvodu, že spojuje dvě důležité ulice a patří k nejvytíženějším ulicím ve městě Třebíč.[13]

V roce 2020 by měla být ulice rekonstruována.[62] V září roku 2020 byla ulice rekonstruována.[63]

Zaniklé ulice[editovat | editovat zdroj]

Název Obrázek Umístění Kód Galerie Poznámka
Hájek Pohled na park Hájek Nové Dvory 677132 Ulice zanikla dle RUIAN k 30. listopadu 2015, fakticky však zanikla dříve. Její území bylo zřejmě přejmenováno. Dříve vedla na území sídliště Hájek nedaleko parku Hájek.
Šárovská Nové Město 677175 Ulice zanikla dle RUIAN k 30. listopadu 2015, fakticky však zanikla dříve. Ulice vycházela severně z Brněnské ulice a vedla směrem k návrší Na spravedlnosti. Dle RUIAN se ulice jmenovala Sárovská, dle jiných zdrojů Šárovská, dříve i Šáreckágasse.[101] Ulice měla být pojmenována dle Šárky, manželky Jana Chroustenského z Malovar.[102]
Tyršovy sady Pohled na park Tyršovy sady Horka-Domky 677191
Kategorie „Tyršovy sady (Třebíč)“ na Wikimedia Commons
Ulice zanikla dle RUIAN k 30. listopadu 2015, fakticky však zanikla dříve. Ulice se nacházela na území parku Tyršovy sady.
Zelený kopec Horka-Domky 820415 Ulice zanikla dle RUIAN k 30. listopadu 2015, fakticky však zanikla dříve. Na území někdejší ulice v roce 2017 vznikla ulice s názvem ZK Zelený kopec.
Žďárského Západní pohled do ulice Žďárského Jejkov 605611
Kategorie „Žďárského“ na Wikimedia Commons
Ulice zanikla dle RUIAN k 30. listopadu 2015, fakticky však zanikla dříve. Její území přešlo do území obce Kožichovice, kde existuje jako ulice.

Vesnice s nepojmenovanými ulicemi[editovat | editovat zdroj]

Ve vesnických částech Budíkovice, Pocoucov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí nejsou ulice pojmenovány.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]