Vltavín

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Vltavín
Vltavín
Vltavín
Obecné
Kategorie Hornina
Chemický vzorec SiO2 + Al2O3
Identifikace
Barva zelená, hnědozelená, černozelená
Vzhled krystalu průsvitný až průhledný
Soustava chybí
Tvrdost 5,5–6,5
Lesk skelný
Štěpnost lasturnatý
Index lomu 1.492
Vryp bílý
Hustota 2,21–2,96 g/cm³
Rozpustnost nerozpustný v kyselinách
Moravit
Další významy jsou uvedeny na stránce Vltavín (rozcestník).

Vltavín je označení pro tektit, který se nachází v okolí řeky Vltavy.

Objevení[editovat | editovat zdroj]

Roku 1787 učinil profesor Karlovy univerzity doktor Josef Mayer zajímavý objev nedaleko Týna nad Vltavou. Během svého výzkumu objevil několik přírodních skel, pro které se časem vžil název vltavíny (či moldavity) podle české řeky Vltavy (německy Moldau), v jejíž blízkosti byly první nálezy učiněny.

Profesor přírodopisu se ale zpočátku domníval, že se nejspíš jedná o chryzolity sopečného původu. Jejich největším nalezištěm je horní povodí Vltavy (mezi Prachaticemi a Trhovými Sviny), zejména na jih a na západ od Českých Budějovic. Tektity nalezené na Moravě se nazývají moravity, a to převážně ve střední oblasti toku řeky Jihlavy. Další méně významné lokality je možné objevit i v sousedním Rakousku. Přibližně 100 let po objevení vltavínu byly učiněny podobné objevy i na jiných lokalitách ve světě

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Vltavíny jsou chemicky téměř totožné s jílovitými horninami, ale na rozdíl například od sopečných skel neobsahují téměř žádnou vodu. Vltavínové sklo obsahuje jisté „vady“, a to v podobě vzduchových bublinek, které jsou časté převážně u jihočeských vltavínů. Bublinky bývají drobné, a to řádově jen desetiny milimetru, ale podařilo se objevit i bubliny přes 1 centimetr dlouhé. Tlak v těchto bublinách je až překvapivě nízký, a sice 19 až 25krát nižší, než je tlak u hladiny moře, což vede k domněnce, že vltavíny vznikly v prostředí, kde panuje nižší tlak (jako například vyšší vrstvy atmosféry). U některých vltavínů jsou dokonce patrné stopy po průletu atmosférou v podobě aerodynamického zaoblení.

Sbírky[editovat | editovat zdroj]

Mineralogické sbírky[editovat | editovat zdroj]

Největší sbírka vltavínů je umístěna v Národním muzeu v Praze, další menší sbírky je možné zhlédnout v Moravském zemském muzeu v Brně, v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, v lokálním muzeu v Týně nad Vltavou, také v muzeu Třebíči je několik vltavínů. Jediné muzeum věnované přímo vltavínům (a kosmickým impaktům) bylo v červnu 2013 otevřeno v Českém Krumlově.[1]

Mnohé z nich jsou ale umístěny v soukromých sbírkách po celém světě. Odhaduje se, že celkový počet všech spadlých vltavínů je 20 milionů kusů o celkové hmotnosti přibližně 275 tun[2] (jiný zdroj uvádí až 300 tun). Velké množství vltavínů bylo splaveno do řek, byly transportovány a následně pak uloženy v sedimentech, kde byly miliony let naleptávány agresivními přírodními roztoky. Naleptávání nestejně odolného povrchu tektitů pak mělo za následek různě členitou a hlubokou vrásčitost jednotlivých kousků. Vltavíny se dnes nacházejí převážně na polích, pod nimiž leží písčitá vrstva původních sedimentů, kam se dostávají během hluboké orby. Nevýhodou však často je poškození během orby, a tak jsou mnohem cennější nálezy z pískoven, kde je však šance na objev mnohem menší (1 až 3 na metr krychlový).

Největší nalezený vltavín na území České republiky byl objeven u Slavic a váží 265,5 gramu.[3] Průměrná hmotnost vltavínu nalezeného v Čechách je však pouze 6,7 gramu a u vltavínů objevených na Moravě je průměrná hmotnost rovna 13,5 gramu.

Umělecko-historické sbírky[editovat | editovat zdroj]

Ojediněle se vltavín zasazoval do klenotů či šperků od doby barokní, většinou teprve od druhé poloviny 19. století. Největší sbírku historických šperků s českými vltavíny mají Národní muzeum v Praze (oddělení starších českých dějin) a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Moderní a současný šperk sbírají Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Moravská galerie v Brně. Jednotlivé exempláře ve svých sbírkách mají Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Muzeum Českého ráje v Turnově a další regionální muzea.

Teorie vzniku[editovat | editovat zdroj]

Podle nejpravděpodobnější teorie vznikly vltavíny společně se vznikem Rieského kráteru,[4] který nalezneme mezi Norimberkem, Stuttgartem a Mnichovem a ve kterém se nachází středověké městečko Nördlingen. Celý kráter má oválný tvar připomínající šestiúhelník se zaoblenými tvary. Středem Rieského kráteru prochází Švábská tektonická linie, která je v jeho západní části velmi dobře patrná. Průměr kráteru je 24 kilometrů. Odhaduje se, že Rieský meteorit měřil v průměru asi 1 kilometr. Podobně jako u jiných míst dopadu není tento kráter v okolí jediný (36 kilometrů na jihozápad se nalézá Steinheimský kráter o průměru 3,8 kilometru, což svědčí o rozpadu jednoho tělesa při průletu atmosférou na dvě, případně o vlétnutí dvou těles do atmosféry).

V bezprostřední době po dopadu musela být celá oblast pokryta vltavíny.

Zajímavost[editovat | editovat zdroj]

V jižních Čechách dle lidové tradice býval s vltavíny spojen i jistý svatební obřad, kdy mladý ženich musel dát vltavín nastávající nevěstě jako důkaz svých hlubokých citů.[5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.vltaviny.cz
  2. http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/tektity.html
  3. http://www.novinky.cz/archiv/Index/Kultura/5461b871.html?from=hp (archiv)
  4. http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006012020
  5. http://www.mfplus.cz/Modules/_Common/Print.aspx?Id=5058&sid=6

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]