Josef Dobrovský

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Josef Dobrovský
Jan Vilímek - Josef Dobrovský.jpg
Narození 17. srpna 1753
Balassagyarmat
Úmrtí 6. ledna 1829 (ve věku 75 let)
Brno
Místo pohřbení Ústřední hřbitov v Brně
Povolání spisovatel, lexikograf a jazykovědec
Národnost Češi
Alma mater Univerzita Karlova
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikimedia Commons galerie na Commons
Logo Wikizdrojů původní texty na Wikizdrojích
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Josef Dobrovský – busta v knihovně kláštera Hradisko
Dobrovského busta na Kampě v Praze
Pomník Dobrovského na Kampě
Dobrovský, Josef. Geschichte der Böhmischen Sprache und ältern Literatur (1818), ve formátu .pdf

Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Ďarmoty, nyní Balassagyarmat, Maďarsko6. ledna 1829 Brno) byl kněz, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. Někdy bývá také považován za představitele tzv. 1. obrozenecké generace. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel. Jako jeden z prvních evropských lingvistů rozpoznal existenci indoevropské jazykové rodiny a příslušnosti slovanských jazyků k ní, a dokumentoval ji pravidelnými podobnostmi.

Život[editovat | editovat zdroj]

Byl synem vojína Jakuba Doubravského (změnu jména způsobil chybný zápis v matrice), rodáka ze Solnice v Orlických horách, a Magdaleny Wannerové.[1] Dragounský pluk jeho otce byl brzy z Uher přeložen do Klatov a rodina Dobrovského se usadila v převážně německy mluvícím Horšovském Týně. Po smrti otce se jeho matka provdala za místního Němce.[1] Dobrovský měl několik vlastních i nevlastních sourozenců. V jeho rodině se mluvilo německy, česky se naučil až na gymnáziu u augustiniánů v Havlíčkově Brodě (tehdy Německý Brod/Deutschbrod), kde studoval nižší třídy od roku 1763. V letech 17671769 studoval u jezuitů v Klatovech.

Roku 1769 odešel Dobrovský studovat filosofii na univerzitu do Prahy, ovládanou tehdy v humanitních vědách četnými jezuity. V roce 1772 se stal novicem jezuitského řádu a připravoval se na misionářskou cestu do Ándhrapradéše. Ta nebyla uskutečněna, protože roku 1773 byl zrušen celý jezuitský řád v českých zemích a Josef Dobrovský se rozhodl dokončit studium teologie a jazyků v Praze. Namísto řádového oděvu si oblíbil tmavomodrý plášť, v němž je vyobrazen na portrétu od Františka Tkadlíka], podle něj mu bylo někdy přezdíváno Modrý abbé[2].

V roce 1787 Dobrovského vysvětil v Hradci Králové biskup Jan Leopold Hay na kněze.[3]

V letech 17761787 působil jako učitel filozofie a matematiky dětí hraběte Františka Antonína Nostice v Praze a v Měšicích. V této době s hraběcí rodinou navštívil Polsko, Rusko, Dánsko a Švédsko.

Roku 1787 se stal vicerektorem a v roce 1789 rektorem generálního semináře v Hradisku u Olomouce.[4] Po smrti císaře Josefa II. (1790), však došlo k zrušení seminářů a penzionovaný Dobrovský se vrátil do Prahy, kde dále žil jako uznávaný soukromý vědec ze státní penze, finančně také podporovaný hrabětem Nosticem. Právě v této době napsal množství pro slavistiku, filologii i historiografii zásadních prací.

Již v 80. letech se Dobrovský živě účastnil vědeckého života v Praze, působil v Soukromé společnosti nauk. V roce 1784 pomáhal zakládat Českou (resp. Královskou) společnost nauk a v roce 1818 Národní muzeum.

Dobrovský měl také vliv na mladou generaci osvícenců. Jeho žákem se stal František Palacký, ale např. filologii u něj studoval i Václav Hanka.

Smrt a hrob[editovat | editovat zdroj]

17. prosince 1828 Dobrovský přicestoval z císařské audience ve Vídni ke studiu do Brna. Při cestě se nachladil a se zápalem plic byl hospitalizován v nemocnici Milosrdných bratří, kde 6. ledna 1829 zemřel. Pohřeb se konal 8. ledna 1829, pohřební obřad v klášterním kostele Milosrdných bratří u sv. Leopolda vykonal opat augustiniánů Cyril František Napp, který patřil k žákům Dobrovského. Ostatky byly uloženy na přilehlý hřbitov u sv. Václava na Starém Brně. Roku 1831 byl na hrobě vztyčen kamenný náhrobek v podobě kamenné pyramidy s dutinou pro litinový sarkofág (kanopu), který navrhl architekt Leo von Klenze. Financoval a litinové části ze svých železáren v Blansku dodal Dobrovského přítel, hrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt[5]. Po zrušení starobrněnského hřbitova v roce 1883 byly ostatky exhumovány a s původním náhrobkem přeneseny na nově zřízený Ústřední hřbitov města Brna, kde je dosud. Hrob ve skupině 32 má číslo 4a. .

Vztah k jungmannovcům[editovat | editovat zdroj]

Josef Dobrovský nikdy nebyl zapojen do národních cílů skupiny kolem J. Jungmanna, přesto lze říci, že byl příznivcem této skupiny a že jí svou autoritou spíše pomáhal. Do sporu s nimi se dostal v roce 1818, kdy Josef Dobrovský poznal, že Rukopis zelenohorský je falzum a na tuto skutečnost Jungmanna několikrát upozornil. Po vydání rukopisu ho označil za falzum i veřejně. Tento fakt čeští vlastenci nebyli ochotni akceptovat a označili J. Dobrovského za slavizujícího Němce, atp. Jeho dílo pak čeští buditelé nepovažovali za hodno pozornosti, ačkoli jim vytvořilo teoretický podklad pro jejich činnost.

Hypotéza o autorství Slova o pluku Igorově[editovat | editovat zdroj]

Koncem 20. století se objevila hypotéza profesora Harvardovy univerzity Edwarda Keenana, že by Josef Dobrovský mohl být autorem eposu Slovo o pluku Igorově.[6] Jako jeden z argumentů uvádí slovo „rána“ (ve výrazu „pod ranami“) použité ve významu „úder“, což je ve slovanských jazycích pouze v češtině, v jiných jazycích má slovo „rána“ význam „zranění“. K této hypotéze je nutné přistupovat velmi opatrně, zvláště proto, že Dobrovský byl znám svou vědeckou poctivostí.

Vztah k archeologii[editovat | editovat zdroj]

Josef Dobrovský se archeologii nevěnoval soustavně, ale jeho přínos je významný. Z roku 1786 pochází práce o způsobu pohřbívání starých Čechů, která je první českou studií archeologického materiálu. V komentáři k archeologickým zprávám Johanna Hyacintha Arnolda vytvořil první systematickou zprávu o archeologickém výzkumu u nás. Byl členem dánské archeologické komise v Kodani a sám prováděl výkopy žárových i kostrových hrobů ve středních Čechách (Hořín, Želim a Líbeznice), kde pro výzkumnou práci získal a školil tehdy jedenáctiletého Antonína Isidora Lobkowicze[7], a dále v Brodech v dnešním Polsku. Byl prvním autorem v Čechách který považoval archeologické památky za plnohodnotný historický pramen.[8]

Dílo[editovat | editovat zdroj]

 • Fragmentum Pragense evangelli S. Marci, vulgo autographi – dokázal, že zlomek pražský (uložený ve svatovítské katedrále) není psán svatým Markem, ale je výňatkem z evangeliáře v Cividale (9. století) 1722
 • Zevrubná mluvnice jazyka českého (1809) – Stanovil pravidla tvorby slov, čímž zabránil další činnosti brusičů (lidé, kteří ve snaze zachránit český jazyk, vymýšleli nová, gramaticky zcela nesmyslná, slova. Dále odstraňovali vžité germanismy podobnými výrazy, čímž přispívali k nesrozumitelnosti češtiny.) Umožnil tak svým činem vytvořit novou kultivovanou češtinu. Zvýraznil se tak ale i rozdíl mezi psaným a mluveným jazykem.
 • Co je třeba opraviti v Ungarově vydání Učených Čech
 • O stáří českého překladu biblického
 • O zavedení knihtiskařského umění v Čechách
 • Kritické pokusy jak očistit starší české dějiny od pozdějších výmyslů (18021823)
 • Deutsch-böhmisches Wörterbuch (Slovník německo-český, 1. díl 1802, 2. díl 1821 zásluhou Antonína Jaroslava Puchmajera)
 • Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, tj. Základy jazyka staroslověnského 1822, zakládající práce slavistiky v českých zemích. Vydával též časopisy Slavín a Slovanka (vesměs v němčině).
 • Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur (Dějiny českého jazyka a literatury), časopisecky 1791, knižně 1792, 2. vydání 1818 – Jedná se o první dílo, které hodnotí dějiny české literatury. Úroveň literatury hodnotí podle úrovně jazyka a na základě lexikálního, slohového, obsahového a gramatického rozboru písemných památek, proto vrchol českého písemnictví vidí v době veleslavínské, tj. v 16. století. Následující století hodnotil negativně jako dobu úpadku.
 • Über die Begräbnissart der alten Slaven überhaupt und der Böhmen insbesondere (1786)
 • Dějiny české řeči a literatury – 1818 (detailnější zpracování tématu, ale jen do roku 1526)

Vydával také sborníky o české literatuře:

 • Böhemische Litteratur auf das Jahr 1779 – 4 sešity
 • Böhmen und Mähren Litteratur auf das Jahr 1780 – 3 sešity
 • Magazin von Böhmen und Mähren, 1786/87 – 3 sešity

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Josef Dobrovský, syn vojína Jakuba Daubravského, narozen 17. srpna 1753 v Ďarmotech, po uhersku v Balassagyarmatu. Český rozhlas. 29. června 2014.
 2. Obraz je ve sbírce oddělení starších českých dějin Národního muzea v Praze
 3. BĚLINA, Pavel. Já jinak myslím než ostatní. Před 250 lety se narodil Josef Dobrovský. Dějiny a současnost. 2003, roč. 25, čís. 5, s. 1-4. Dostupné online. ISSN 0418-5129. 
 4. FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0. S. 561. 
 5. Jitka Sedlářová, Hugo Franz Salm. NPÚ Kroměříž 2016, s. 120-123
 6. KEENAN, Edward L. Josef Dobrovský a vznik Slova o pluku Igorově. Dějiny a současnost. 2003, roč. 25, čís. 5, s. 5-9. Dostupné online. ISSN 0418-5129. 
 7. Karel Sklenář, Archeologické spisy Josefa Dobrovského a jejich prameny, Sborník Národního muzea, sv. XXIV, 1970, řada A, č.5, l.c. s. 251-252
 8. SKLENÁŘ, Karel; SKLENÁŘOVÁ, Zuzana. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Redakce Hana Petrová. Praha: Libri, s.r.o., 2005. ISBN 80-7277-253-8. S. 134. 
 9. mapin.uhlava.cz. Chudenice [online]. CompAct Bohemia s.r.o. [cit. 2012-05-06]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • TÁBORSKÝ, Josef. Reformní katolík Josef Dobrovský. Brno : L. Marek, 2007.
 • Milan Machovec: Josef Dobrovský, 1964, Akropolis 2004 – zamyšlení nad dobou, dílem a názory Josefa Dobrovského
 • František Palacký: Život a vědecké působení Josefa Dobrovského, 1833 – úplně první životopisná črta o Josefu Dobrovském
 • PALACKÝ, František. Joseph Dobrowský's Leben und gelehrtes Wirken. Prag : Haase, 1833. 64 s. Zdigitalizováno v rámci služby Elektronické knihy na objednávku (EOD) Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Dostupné online.
 • Vincenc Brandl: Život Josefa Dobrovského, 1883, Neklan 2003 – asi nejúplnější vypsání života Josefa Dobrovského
 • Benjamin Jedlička: Josef Dobrovský – Výbor z díla, 1953 – rozsáhlý výbor z prací Josefa Dobrovského
 • A. V. Šmilovský: Za ranních červánků, Osvěta 1875 – životopisný román o Josefu Dobrovském, který se zabývá jeho soukromým životem
 • František Kubka: Dobrovský a Rusko, 1926
 • Josef Hanuš: Dobrovský a Slovensko, 1924
 • Frank Wollman, Eugen Dostál: Dobrovský a Brno, 1929
 • BENEŠ, Josef. Ač zemřeli ještě mluví : Medailony českých katolických vlasteneckých kněží. Praha: Česká katolická charita, 1964. 449 s. S. 129–137. 
 • ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5. S. 123–127. 
 • Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. Praha: Československý spisovatel, 1982. S. 50–52.  Dostupné online
 • Dějiny české literatury. 2., Literatura národního obrození / Redaktor svazku Felix Vodička. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1960. 684 s. S. 99–120.  Dostupné online
 • Encyklopedický slovník křesťanského Východu / Edward de Farrugia ; odpovědný redaktor českého vydání Pavel Ambros. Olomouc : Refugium Velehrad–Roma, 2010. 1039 s. ISBN 978-80-7412-019-0. S. 271–272.
 • FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0. S. 560–571. 
 • HANUŠ, Jiří. Osvícenský učenec - Příklad Josefa Dobrovského. In: MALÍŘ, Jiří, a kol. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-175-8. S. 104–116.
 • KAŇÁK, Miloslav. Z náboženského odkazu Josefa Dobrovského. Praha : Blahoslav, 1954. 329 s.
 • KUDĚLKA, Milan; ŠIMEČEK, Zdeněk; VEČERKA, Radoslav. Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 1995. 393 s. ISBN 80-85268-41-8. S. 122, 158–171, 230–265, 301–304, 334–335. 
 • KUDĚLKA, Milan; ŠIMEČEK, Zdeněk, a kol. Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760 : biograficko-bibliografický slovník. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 560 s. S. 85–89. 
 • KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. 
 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 124. 
 • PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. Brno : Universita J. E. Purkyně, 1967.
 • VEČERKA, Radoslav. Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 341 s. ISBN 978-80-210-6265-8. S. 49–50. 
 • VONDRA, Roman. Osobnosti české minulosti. Josef Dobrovský (1753-1829). Historický obzor. 2012, roč. 23, čís. 7/8, s. 181-184. ISSN 1210-6097. 
 • VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí : 13. sešit : Dig–Doš. Praha: Libri, 2010. 216–338 s. ISBN 978-80-7277-416-6. S. 262–264. 
 • Prozodické spisy raného obrození. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 261 s. ISBN 978-80-7308-552-0 (print), ISBN 978-80-7308-633-6 (online: pdf)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]