Portál:Křesťanství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Portál:Křesťanství

Křesťanství je monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista. S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím. Společně s židovstvím a islámem se řadí k tzv. abrahámovským náboženstvím. Označení křesťan se poprvé objevuje ve Skutcích apoštolů 11, 26. Prvé užití pojmu křesťanství je zaznamenáno u syrského biskupa Ignáce z Antiochie († 106/107).

OSOBNOST

Suger na vitráži

Suger (1080 nebo 1081, Chennevières-lès-Louvres13. ledna 1151, Saint-Denis) byl francouzský duchovní, opat benediktinského kláštera v Saint-Denis.

Narodil se pravděpodobně v rodině, která patřila k nízké šlechtě. Již jako desetiletý chlapec byl určen pro církevní život a byl záhy jako oblát odveden do kláštera Saint-Denis, kde získal základní vzdělání. Do roku 1122, kdy se stal opatem, získal mnoho hospodářských i diplomatických zkušeností, které v čele mnišského společenstva dobře zúročil.

Během Sugerovy opatské funkce došlo k přestavbě baziliky, přiléhající ke klášteru. Pod opatovým vedením byl přestavěn prosvětlený kostel, jenž je považován za první stavbu gotické architektury.

O Sugerově postavení svědčí i skutečnost, že byl během druhé křížové výpravy dva roky v regentské funkci za nepřítomného krále Ludvíka VII. I přes neúspěch druhé křížové výpravy Suger neúnavně vybízel k výpravě nové. Agitaci mu překazila na podzim 1150 nemoc.

Je autorem Historia gloriosi regis Ludovici, Liber de rebus in administratione sua gestis, Libellus de consecratione ecclesiae S. Dionysii a životopisu Ludvíka VI. Vita Ludovici regis.

ČLÁNEK MĚSÍCE

Katedrála v Sens a arcibiskupský palác

Katedrála svatého Štěpána v Sens je jedna z prvních gotických katedrál. Byla založena na místě starší katedrály z 10. století roku 1135 jako sídlo arcibiskupa, jemuž bylo podřízeno i biskupství pařížské. Arcibiskup Sanglier povolal architekta Viléma ze Sens, který zvolil dosud neobvyklý způsob lomených oblouků a lehké žebrové klenby.

Chór byl vysvěcen roku 1164 papežem Alexandrem III., západní průčelí však bylo dokončeno až koncem 13. století. Původně byla stavěna bez příčné lodi, s jedinou pravoúhlou kaplí v ose chóru a šestidílnými klenbami. V letech 1490-1517 byla vestavěna příční loď ve slohu pozdní gotiky a v téže době vznikly vitráže v příční lodi i v chóru, dílo místního mistra Jeana Cousina a jeho syna. Rekonstrukce velké věže pokračovala až do roku 1532.

V sousedství katedrály stojí i další chrámové budovy, synodální palác ze 12. století a bývalý arcibiskupský palác, dnes muzeum.

KATEGORIE

ČLÁNKY K ÚPRAVĚ

Anglické pannyAntifonář svatého ŘehořeCírkev C3Církev živého BohaKoinótésKřesťanské sboryLiturgická barvaNáboženská společnost českých unitářůOsobní prelaturaPůstSacerdotalis caelibatusSeznam tridentských biskupů a arcibiskupůSociální nauka církveSvatý grálVelikonoceZasvěcený život

VÝVOJ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

ChristianityBranches cs.svg

UDÁLOSTI

Národní eucharistický kongres 2015

Husovo jubileum 2015

200 let narození Dona Boska

PROJEKT OSOBNOSTI

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století

Géniové církve i vlasti

NOVÉ ČLÁNKY


ŽÁDANÉ ČLÁNKY

Portál založen 3. prosince 2005 • Zakladatel portálu: Dodo • Dřívější správci portálu: Cinik a bab_dz

Připojte se k Projektu