Portál:Buddhismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


e

Portál:Buddhismus

Dharma Wheel Rotating.svg
Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně během 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství, vyznává jej přibližně 230 – 500 miliónů lidí. Gautama Buddha neměl v úmyslu vytvořit filosofický systém ve smyslu rozsáhlé interpretace světa. Jeho myšlení formovalo úsilí o vysvobození z narození a smrti. Posluchači byli buď asketi hledající jako on osvobození od utrpení, nebo lidé, kteří si kladli otázky o životě nebo posmrtné existenci. Ve středu jeho rozhovorů je proto praxe, která osvobozuje od všeho utrpení a umožňuje lepší zrození či šťastný život. Ve všech oblastech šlo o vysvobození z egoistické sebestřednosti a žádostivosti, nenávisti a zaslepení: Jako je širý oceán proniknut jen jedinou chutí, chutí soli, je tato nauka proniknuta jen jedinou chutí, chutí vysvobození.

e

ZAJÍMAVOSTI

Kolo života (bhavačakra)

Víte, že

e

ČLÁNEK MĚSÍCE

Bódhisattva Maitréja je budoucím buddhou, který se objeví na Zemi poté, co bude zapomenuto učení současného Buddhy Gautamy. Maitréja je jediným bódhisattvou, kterého uznávají všechny buddhistické školy

Bódhisattva (v páli bódhisatta; v tibetštině བྱང་སེམས་ཅན།; čínsky: 菩萨 nebo 菩薩, pinjin: púsà; japonsky: 菩薩 bosacu; korejsky: 보살 bosal ; vietnamsky: Bồ Tát) je buddhistický termín, který je různě interpretován a obecně lze říci, že znamená toho, kdo dosáhl stavu předcházejícího stavu buddhy a dále usiluje o probuzení. Gautama Buddha původně tento termín používal, když hovořil o době před svým probuzením, říkal: „Když jsem byl bódhisattvou…“ V příběhu z minulých životů Gautamay Buddhy byl bódhisattvou člověk, který se setkal s učením nějakého buddhy (v tomto článku je používán termín buddha ve smyslu samajaksambuddha - viz typologie buddhů) a byl ve svém životě schopen dosáhnout arhatství (tj. probuzení žáka), ale než by se stal arhatem, rozhodne se bódhisattva osvobození odložit ve prospěch ještě většího dobra. Bódhisattva ví, že přijde čas, kdy ze světa zmizí učení buddhů, kdy svět bude připraven o cestu k osvobození. Slibuje proto, že bude následovat dlouhou cestu bódhisattvy až k realizaci buddhovství, aby mohl odkrýt dávno zapomenutou stezku k nirváně a ukázat ji světu. V raných školách buddhismu se sice vědělo, že Gautama Buddha učinil kdysi takové rozhodnutí a prošel dlouhou cestou bódhisattvy, ale všeobecně nebyl ideál bódhisattvy následován. Nabyl na významu teprve až se vznikem pozdějších směrů buddhismu, jako je mahájána a vadžrajána (která ideál bódhisattvy od mahájány převzala).

V páli je slovo bódhisatta odvozeno od bódhi = osvícení a satta = oddán čemu nebo upřený na. V sanskrtu by měl překlad tohoto slova znít bódhišákta, avšak je používáno bódhisattva, což doslova znamená osvícení-bytost, nebo volněji přeloženo bytost snažící se stát buddhou. Často se tento termín používá k označení kohokoli, kdo usiluje o osvícení, ale v nejužším slova smyslu a v původním významu se jedná o bytost usilující o realizaci samjaksambódhiosvícení vševědoucího učitele, který rozšíří Dharmu (tj. Buddhovo učení) v době, kdy je ve světě zapomenuta. Více »

e

AKTUALITY

13. listopad-2014 - čtvrtek Dharma Wheel.svg
Flag of Tibet.svg V tibetském buddhismu je slaven jeden ze čtyř největších svátků buddhismu zvaný Lha-bab Due-chen. Podle tibetské tradice se jedná o podzimní festival, který připomíná o návratu Buddhy Šákjamuniho z nebe Trāyastriṃśa. Podle tibetské tradice všechny naše činy a skutky se v tomto dni násobí 10 000 000x. Více na oficiálních stránkách Tibetského lékařského a astrologického institutu Jeho Svatosti dalajlámy a [1]
17. listopad - čtvrtek Dharma Wheel.svg
Flag of Tibet.svg V tibetském buddhismu je slaven jeden ze čtyř největších svátků buddhismu zvaný Lha-bab Due-chen. Podle tibetské tradice se jedná o podzimní festival, který připomíná o návratu Buddhy Šákjamuniho z nebe Trāyastriṃśa. Podle tibetské tradice všechny naše činy a skutky se v tomto dni násobí 10 000 000x. Více na oficiálních stránkách Tibetského lékařského a astrologického institutu Jeho Svatosti dalajlámy a [2]
19. března Dharma Wheel.svg
Flag of Tibet.svg Čo tryl Dyčen - Poslední z patnácti dní, kdy Buddha ukazoval zázračné činy. Jedná se zároveň o jeden ze čtyř největších svátků buddhismu. Podle tibetské tradice všechny naše činy a skutky se v tomto dni násobí 10 000 000x.
15. prosince- středa
Flag of Tibet.svg
Začíná Kagyu mynlam, velký sedmidenní festival modliteb školy Kagyu v Bódhgaja. Více na oficiálních stránkách Kagju mynlam
13. listopadu- sobota
Flag of Tibet.svg
Začíná Sakja mynlam v Lumbiní. několikadenní festival modliteb školy Sakja v tibetském buddhismu.
29. října Dharma Wheel.svg
Flag of Tibet.svg V tibetském buddhismu je slaven jeden ze čtyř největších svátků buddhismu zvaný Lha-bab Due-chen. Podle tibetské tradice se jedná o podzimní festival, který připomíná o návratu Buddhy Šákjamuniho z nebe Trāyastriṃśa. Podle tibetské tradice všechny naše činy a skutky se v tomto dni násobí 10 000 000x. Více na oficiálních stránkách Tibetského lékařského a astrologického institutu Jeho Svatosti dalajlámy a encyklopedii Nationmaster
23. října Dharma Wheel.svg
Flag of Thailand.svg Podle kalendáře thajského buddhismu (přesněji podle odnože Dhammajutika a Mahánikája) se slaví Paváraṇá den. Tento den označuje konec období dešťů (vassa). Během následujícího měsíce je držena tzv. kathina ceremonie, při níž se shromažďují laici a obdarovávají mnichy róbou a jinými mnišskými potřebami.
15. července Dharma Wheel.svg
Flag of Tibet.svg Tohoto dne je v tibetském buddhismu slaven jeden ze čtyř největších svátků buddhismu zvaný Choe-kor Due-chen. Podle tibetské tradice sedm týdnů po dosáhnutí probuzení Buddha po prosbách bohů Indry a Brahmy poprvé obrátil kolem Dharmy. Svých pět prvních žáků učil Čtyři pravdy ušlechtilých. Podle tibetské tradice všechny naše činy a skutky se v tomto dni násobí 10 000 000x. Více na oficiálních stránkách Tibetského lékařského a astrologického institutu Jeho Svatosti dalajlámy
28. května pátek - 30. května neděle
O posledním květnovém víkendu se v Pražském buddhistickém centru Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 (Staroměstské náměstí) koná tradiční oslava nejvýznamnějšího buddhistického svátku Vésakh, kterou si všichni vyznavači buddhismu každoročně připomínají výročí Buddhova narození, osvícení a parinibbány. Bohatý program zajištěn, všichni lidé dobré vůle vítáni. Podrobnosti programu na stránce centra Lotus.
27. května - čtvrtek
Flag of Tibet.svg Tohoto dne květnového úplňku slaví všichni Buddhisté po celém světě výročí Buddhova narození, probuzení a odchodu do parinibbány. Jedná se zároveň o jeden ze čtyř největších svátků buddhismu, v tibetské tradici zvaný Saga Dawa Dyčen. Podle tibetské tradice všechny naše činy a skutky se v tomto dni násobí 10 000 000x. Více na oficiálních stránkách Tibetského lékařského a astrologického institutu Jeho Svatosti dalajlámy, tibetinfo, svátek Saga Dawa (anglicky)

e

POMOZTE S ČLÁNKY

Velmi bychom uvítali Vaši pomoc při vytváření následujících článků, které buď ještě nejsou napsány, je třeba je doplnit nebo dosud nejsou dostatečně kvalitní:

e

OSOBNOST MĚSÍCE

Bhutanese painted thanka of Milarepa (1052-1135), Late 19th-early 20th Century, Dhodeydrag Gonpa, Thimphu, Bhutan.jpg

Milaräpa (1040 - 1123), rodinným příjmením Thöpaga, byl tibetský buddhistický jogín a básník. Milaräpa sice pochází z linie Kagjü, ale je široce znám i mimo ni. Je stejně respektován všemi školami tibetského buddhismu. Stal se hlavním žákem Marpy a učitelem Gampopy. Po dlouholeté meditační praxi a náročných zkouškách mu Marpa předal jak Náropovo učení, známé jako Šest Dharm Náropy, (tib:Náro-čhödrug), tak mahámudru, kterou dříve Marpa obdržel od Maitripy. Jen díky neotřesitelné důvěře ke svému učiteli Marpovi a meditacím v extrémních podmínkách realizoval obě nauky během jediného života a dosáhl osvícení. Milaräpa tato učení předal mnoha svým žákům, z nichž vybral Gampopu za držitele linie Kagjü. Milaräpa se narodil do zámožné rodiny na hranici s Nepálem v Guthangu - jedné z mnoha provincií Tibetu. Jeho otec se jmenoval Mila Dordže Gjalcchän a matka Ňangccha Kargjän. Otec měl z narození svého syna takovou radost, že když se dozvěděl o jeho narození, nazval jej Thopaga, což znamená „Dobrá novina“. Později matka porodila ještě děvče, takže Milaräpa měl jednu sestru jménem Peta. Když byl Milaräpa ještě dítě, zemřel mu otec a dům a polnosti jejich rodiny převzal jeho strýc, který učinil z Milaräpy, jeho matky a sester otroky.

e

NOVÉ ČLÁNKY

e

KATEGORIE

e

OBRÁZEK MĚSÍCE

Talapat.JPG

Talapat, obřadní vějíř používaný thajskými mnichy

e Portál založen: 16. listopadu 2007. Založil: Mistvan

Chcete-li se připojit ke správě tohoto portálu, nebojte se připojit své jméno:

Vyprázdnit cache serveru