Portál:Náboženství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
VÍTEJTE NA PORTÁLU NÁBOŽENSTVÍ!
e

Portál:Náboženství Co je náboženství? To je opravdu těžká otázka. Existuje spousta různých definic, ale dosud nebyla vytvořena taková, se kterou by většina lidí souhlasila.

Nejrozšířenější náboženství současnosti jsou tzv. abrahámovská náboženství, která řadíme mezi monoteistická, čili křesťanství, judaismus a islám. Věřícím všech těchto náboženství se také říká ‘lidé Knihy’, neboť věří ve stejného Boha a Starý zákon považují za posvátný – inspirovaný samotným Bohem.

K dalším velmi rozšířeným náboženstvím patří dharmická náboženství jako např. buddhismus, hinduismus.

Třetí největší náboženský celek tvoří domorodá, přírodní a mytologická náboženství.

Z dogmatického (věroučného) hlediska zkoumá náboženství teologie (tedy v praxi), z vědeckého religionistika. Ve společenském kontextu hovoříme mj. o mezináboženském dialogu.

Novým fenoménem, popsaným zejména v souvislosti s pandemií covidu-19, je digitální náboženství.

A oproti tradičním náboženstvím se někdy vymezuje pojem alternativní spiritualita.

e

ZAJÍMAVOSTI

Branický kostel Českobratrské církve evangelické

Víte, že…

e

ČLÁNEK

Colonia Dignidad

Colonia Dignidad bylo chilské nové náboženské hnutí. Komunitu založil chilský Němec Paul Schäffer, který spolupracoval i s Augustem Pinochetem. (více...)

e

OBRÁZEK

Sikhský poutník u Zlatého chrámu (Harmandir Sahib) v indickém Amritsaru
Sikhský poutník u Zlatého chrámu (Harmandir Sahib) v indickém Amritsaru

Hari Mandir Sáhib, nebo též Harimandra Sáhiba je nejposvátnější svatyně sikhismu, která se nachází v Amritsaru, v indickém státu Paňdžáb, obecně známá jako Zlatý chrám. Harimandir doslova znamená „Boží chrám“, Hari je výraz pro Boha a Mandir znamená chrám. Stoupenci Sikhismu, pro něž je chrám symbolem svobody a duchovní nezávislosti, přicházejí do chrámu z celého světa, aby si užili jeho okolí a jeho okolí a nabídli modlitby.

e

SVATÁ PÍSMA

Mormon zkracuje velké desky Nefiovy

A potom budou k Bohu, Pánu svému skutečnému, navráceni. Zdaž Jemu nepřísluší soudit? On věru nejrychlejší je v účtování.

—  Islám, Korán, 6:62

Zjevení podstaty Boží
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,

lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle,
takže nemají výmluvu.

— Křesťanství, Ř 1, 20 (Kral, ČEP)

e

AKTUALITY

(Pro celkový přehled vizte též:
Křesťanské svátkyIslámské svátkyBuddhistické svátkyHindské svátkyŽidovské svátky)


Výzkum Pew Research Institute se zabýval strukturou obyvatelstva bez vyznání ve Spojených státech amerických.

O tradičním náboženství ve Svazijsku (Eswatini) informuje článek afrikanisty Jakuba Ludvíka.

Aktuality Ministerstva kultury ČR o dění v církvích a náboženských společnostech v roce 2023 například ve věci žádostí o registrace.

Organizace Open Doors uvedla novou statistiku o pronásledování křesťanů ve světě (článek o tématu zde).

Španělské město Cáceres plánuje vztyčit největší sochu Buddhy na Západě.

100 let od úmrtí českého starokatolického kněze a náboženského myslitele Františka Išky

O reakcích papeže Františka na problematiku soužití stejnopohlavních párů informuje portál Křesťan dnes.

O domorodém náboženství bwiti přináší informace Náboženský infoservis.

Německá veřejnoprávní televize ARD uveřejnila zprávu o sexuálním zneužívání v Německé evangelické církvi.

Německý spor o hrazení homeopatie z veřejného zdravotního pojištění reflektuje ve svém článku Náboženský infoservis.

Konal se Týden modliteb za jednotu křesťanů (odkaz zde) když na začátku měsíce se konal Alianční týden modliteb (odkaz zde).

V Bělorusku je připravována novela zákona o náboženských společnostech.

O dění v roce 2023 na poli náboženství informuje i pořad Českého rozhlasu Hergot!

Přehled náboženského dění v roce 2023 pojednává o náboženské situaci na Ukrajině, v Rusku, v Indii a v Číně.

O scientologii a iniciativě českého youtubera Mikýře informuje Náboženský infoservis.

Konspirační teorie v náboženství rozebírá nový článek Dingiru.

Organizace Forum 18 informovala o likvidaci Církve Nový život v Bělorusku.

Věřící s biskupem Tomášem Holubem zahájili v neděli 7. ledna synodu, informuje portál Christnet. Dále přináší zprávy o průběhu synody.

Významné dny pro měsíc únor 2024

nepravidelně: chybí údaje pro únor 2024 Příští měsíc: březen 2024

nepravidelně: chybí údaje pro březen 2024 Aktuální události »

e

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY

e

NÁBOŽENSTVÍ

Abrahámovská náboženství:

Indická náboženství:

Východoasijská náboženství:

Domorodá náboženství:

Ostatní náboženství:

Nová náboženská hnutí: (kategorie)
Společenství prohlášených živých člověkůEleutheriánstvíCírkev všech světůFa-lun-kung (kategorie) • UFO kulty (kategorie) • Hare KrišnaHnutí gráluJediismusNew Age (kategorie) • Novopohanství (kategorie) • Satanismus (kategorie) • Scientologie (kategorie) • Svědkové Jehovovi (kategorie) • Vesmírní lidéWicca (kategorie) • Umbanda ...

e

POMOZTE S ČLÁNKY

Velmi bychom uvítali Vaši pomoc při utváření následujících článků:

e Chcete-li se stát strážcem tohoto portálu, nebo pomoci, připojte své jméno k Projektu Náboženství a pusťte se do toho

Externí odkazy a reference