Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
Badeniho, u křižovatky Špejchar.jpg

Sídlo CJKSPD v Praze

Registrace v ČR
Datum 1. 9. 1991
Statutární orgán
Název president
Sídlo Milady Horákové 85/95, Praha 7-Holešovice, 170 00
Člen James Wilson McConkie III. (president, od 1. 7. 2013)
Odkazy
web http://www.cirkev-jezise-krista.cz/
Rejstřík církví a náboženských společností

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) je církev založená (resp. dle vlastního učení znovuzřízená neboli obnovená) Josephem SmithemUSA v roce 1830.[1] Patři do křesťanského hnutí mormonismu.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se považuje za jedinou církev na světě,[2] která má v současné době kněžskou pravomoc od Boha a tudíž je jako jediná oprávněna Ježíšem Kristem vykonávat spásné obřady evangelia. Náboženské obřady všech ostatních tradic považuje za neúčinné a falešné.[3][4]

Název[editovat | editovat zdroj]

Emblém anděla Moroni

Od počátku hnutí ve 20. a 30. letech 19. století byla tato společnost známa jako „Církev Kristova“.[5] V roce 1834 byl název změněn podle prorockého zjevení na „Církev svatých posledních dnů“. V různých případech bylo hnutí označováno též jako „Církev Ježíše Krista“ či „Boží církev“. Od roku 1838 již nese plný název „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“.

Kvůli používání Knihy Mormonovy se Smithovým následovníkům okolními lidmi říkalo „Mormonisté“ (následovnící Mormona) či jen „Mormoni“.[6] Smith a ostatní představitelé církve považovali jméno „Mormoni“ za neuctivé.[7]

V dnešní době jsou členové této denominace stále známí spíše pod označením „mormoni“. Ačkoliv sami preferují pojmenování „Svatí“ nebo „Svatí posledních dnů“, akceptují také i použití slova „mormoni“.[8] Výraz Svatí posledních dnů[9] se zde liší významově od Svatý dle Katolictví. Je ale převzat z Nového zákona, kde se první křesťané nazývali Svatými. Pojmem „Svatí“ jsou zde míněni členové Církve, kteří se snaží žít čistým životem a následovat Ježíšovo učení.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Přítomnost CJKSPD v jednotlivých zemích světa      Státy a území s nejméně jedním chrámem CJKSPD      Státy bez chrámu CJKSPD, ale s organizovanou kongregací a misiemi      Státy bez oficiální přítomnosti CJKSPD

CJKSPD odvozuje své učení především ze 4 knih, které označuje jako standardní díla (Standard Works)[10] a je podle jejich víry kompletně inspirované Bohem prostřednictvím proroka Josepha a pokračujícího zjevení v církvi.[11][12]

Patří sem: Bible, dále Kniha Mormonova (The Book of Mormon), kterou podle božského zjevení přeložil ze zlatých desek předaných andělem Moronim prorok Joseph Smith. Dále vycházejí z knih Nauka a smlouvy (Doctrine and Covenants) a Drahocenná perla (The Pearl of Great Price).

Kniha Mormonova[editovat | editovat zdroj]

Kniha Mormonova pojednává o osudech Izraelitů, kteří se měli kolem roku 600 př. n. l. přeplavit do Ameriky. Jeden z proroků, o kterých Kniha Mormonova píše se jmenoval Lehi, žil v Jeruzalémě kolem roku 600 př. n. l.

Bůh Lehimu přikázal, aby odvedl skupinku lidí do nové zaslíbené země. Skupina izraelských emigrantů pod vedením proroka Lehiho tak uprchla po zničení jeruzalémského chrámu Babylónskou říší na americký kontinent a vytvořili zde velkou civilizaci. Původní obyvatelé amerického kontinentu indiáni jsou podle Knihy Mormonovy Židé – potomci obyvatel 10 ztracených kmenů ze Severního království v období babylónského zajetí.

Zlaté desky Knihy Mormonovy a další předměty, které uschoval prorok Moroni do země

Z této velké civilizace trvající asi 1000 roků popisuje Kniha Mormonova zejména souboje dvou kmenů – Lamanitů a Nephitů, přičemž oba národy byly z potomků deseti ztracených izraelských kmenů. Lamanité nakonec po dlouhotrvajícím nepřátelství kolem roku 400 n. l. vyvraždili Nephity.

Text pravého Ježíšova učení, a záznam dějin předkolumbovské Ameriky proto Moroni, syn historiografa (dějepisce) Mormona, uschoval do schránky v zemi na hoře Cumorah[13] a tento text byl nalezen až v 19. století n.l. Josephem Smithem.

Kniha je pojmenována po Mormonovi, který byl jedním z těchto proroků.[14] V 1. pol. 19. století se tento prorok Mormon zjevil Josephovi Smithovi, tentokrát coby anděl Moroni, a vypráví mu příběhy a předává zlaté desky.[15]

Tato kniha dále vypráví, že Bůh mezi tímto lidem povolával proroky i poté. Kniha Mormonova je sbírkou jejich záznamů. Zmiňuje jak Ježíš Kristus z Palestiny odešel do Ameriky a tam předal své učení „věrnému“ kmenu Nephitů. Ježíšovo pravé učení se tak zachovalo pouze v textu Knihy Mormonovy.

Církev během života Josepha Smithe[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Joseph Smith.
První vidění Josepha Smitha

Počátky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se datují do roku 1820, kdy se 14letý chlapec Joseph Smith mladší modlil k Bohu s otázkou, která z existujících církví je pravá. Podle učení církve,[16][17] se mu tehdy osobně zjevili Bůh Otec a také Jeho Syn Ježíš Kristus.
Poté s ním tváří v tvář rozmlouvali, a řekli mu, že ze stávajících církví, není jejich žádná. Dále bylo Josephovi sděleno, že byl povolán jako další prorok, aby zahájil novou dispenzaci (období, kdy je na zemi evangelium a působí proroci), tak jako byl dříve povolán Abrahám, Mojžíš a další proroci. Bůh mu také sdělil, že nějaký čas po Ježíšově smrti (a po smrti prvotních apoštolů) se pravomoc kněžství, zjevení i Církev ztratily a byly odňaty ze země.

Členové Církve věří, že prostřednictvím proroka Smithe byla 6. dubna 1830 zaregistrována podle tehdejších platných zákonů státu New York, a tak znovu oficiálně zorganizována na zemi „Církev Ježíše Krista“ ve své původní podobě.[18]

Rozkol[editovat | editovat zdroj]

Druhý vůdce CJKSPD, Brigham Young

Po smrti Josepha Smithe došlo k rozkolu v mormonské komunitě. CJKSPD vznikla na základě vedení jednoho ze Smithových nástupců, Brighama Younga. Oproti tomu jiné mormonské církve (jako Kristova komunita nebo Strangité) vychází z jiných následníků a pokračovatelů Josepha Smithe.

Od doby Brighama Younga je CJKSPD „založena na správě a učení proroků a apoštolů, přičemž úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus“. Dnes Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vede žijící prorok,[19] v současné době je jím prezident Thomas S. Monson, který je prezidentem Církve od roku 2008.

Skrze proroka a prostřednictvím zjevení vede Ježíš Kristus přímo svou Církev. Mezi nejvyšší vedoucí Církve dále patří První předsednictvo (tj. prezident Církve + jeho 2 rádci) a Kvorum Dvanácti apoštolů, kteří jsou zvláštními svědky Ježíše Krista.[20]

Stát Utah a další města v Kalifornii, Arizoně, Nevadě a Idaho založil Brigham Young, druhý prezident CJKSPD, když v roce 1847, po dlouholetém pronásledování a nesnášenlivosti vůči Církvi, vyvedl 100 000 Svatých 1800 km z Ohia přes pláně do údolí Solného jezera (Salt Lake).

Tento exodus je jedním z největších případů stěhování obyvatel v historii Severní Ameriky (pro porovnání: zlatá horečka na Klondiku vylákala během 2 let zhruba 90 000 lidí, z nichž 40 000 dorazilo k ložiskům). Do roku 1860 se dalších více než 50 000 lidí přestěhovalo z Britských ostrovů. Proto má mnoho obyvatel Utahu britské předky. Tyto skupiny vedli většinou apoštolové Církve. Tisíce lidí ale při půlročním putování do údolí Salt Lake zemřely. Ve státě Utah v dnešní době žije 2,5 mil. obyvatel, z nichž kolem 60 % populace jsou Svatí posledních dnů.

Celosvětově měla CJKSPD dle vlastních statistik k 31. prosinci 2014 15 372 337 členů žijících ve 177 zemích a teritoriích. Členové jsou organizováni ve 29 621 místních kongregacích. Z celkového počtu 15,3 milionů členu slouží 85 147 z nich jako misionáři na plný úvazek a dalších 30 404 jako sociální misionáři, které většinou tvoří manželské páry na penzi.[21]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Současnost v Česku[editovat | editovat zdroj]

Kaple Církve v Brně.

Církev vyvíjela misijní činnost na území Česka již v 19. století, ale česká vláda ji uznala až v roce 1929, kdy byla založena Československá misie Praha. Za druhé světové války žádná misionářská činnost nebyla prováděna, ale členové církve se často shromažďovali, aby se podporovali duchovně. V souvislosti s tzv. Církevními zákony byla CJKSPD dne 6. dubna 1950 komunistickým režimemČeskoslovensku zakázána.[22] Po 40 letech byla CJKSPD roku 1990 obnovena a členové se shromažďuji v tzv. odbočkách v Česku i na Slovensku.[23]

Věková struktura Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice roku 2011

V současnosti je v Česku 13 odboček, které se většinou nacházejí ve velkých městech. Největší počet členů je v Praze a v Brně, kde se v neděli na shromáždění schází kolem 130 členů. Sídlo církve v Česku je v Praze (Milady Horákové 85/95, 170 00 Praha 7). Česká misie Praha je jednou ze 405 misií církve po světě. Církev v Česku vede prezident misie, který své povolání zastává na plný úvazek a získává za svou práci finanční kompenzaci (viz Kompenzace misijních prezidentů). V současnosti je prezidentem James W. McConkie III. Každý misijní prezident má dva rádce, kteří mají kromě církevního také normální civilní povolání.

V České republice se v roce 2011 k CJKSPD při sčítání lidu přihlásilo 926 obyvatel, což je pokles v absolutních číslech na 68 % stavu v roce 2001.[24][25] Vysoký podíl obyvatel sympatizující s CJKSPD je v Praze a na jižní Moravě.[24] Církev eviduje v Česku 2455 členů, 1 misii, 13 odboček a 2 genealogická centra.[22]

Současnost ve světě[editovat | editovat zdroj]

Ústředí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nachází v Salt Lake City ve státu Utah.[26] V USA během vývoje hnutí svatých posledních dnů vzniklo mnoho jiných mormonských církví (jako například Kristova komunita nebo FLDS), které jsou výrazně menší co do počtu a jsou nezávislé na CJKSPD.[27] Na celém světě žije přes 15 milionů členů Církve.[28][21] Z toho 6,5 milionu v USA,[29] kde je čtvrtým největším náboženským celkem.[30] Členové CJKSPD jsou aktivní i v jiných záležitostech veřejnosti a společenského života, jako je například politika. Jako soukromé osoby zastávají veřejné funkce v armádě, úřadech, politických stranách a jsou voleni do veřejného života, zvláště v USA, kde má CJKSPD postavení standardní denominace křesťanstva[zdroj?] a mnozí mormoni jsou např. senátoři nebo ve veřejných výborech, či kandidáti na prezidenta. Tento postoj vychází z poslušnosti úplně všech zákonů státu, avšak vedení CJKSPD do těchto věcí nijak nezasahuje ani je nepodporuje.[zdroj?] Kdokoliv takto veřejně činný se tak rozhodl bez zvláštního podílu vlivu z Církve.[31][32]

Učení[editovat | editovat zdroj]

Pro Svaté posledních dnů je nejdůležitější rodina.[33] Svatí věří, že rodiny mohou být spolu nejenom během života na Zemi, „dokud vás smrt nerozdělí“, ale i po smrti. Proto ve svých chrámech uzavírají sňatky (tzv. zpečetění) na věčnost a dodržují tzv. Zákon cudnosti. Obřad vykonává vysoký kněz, kterému tuto tzv. pečetící pravomoc podle učení církve delegují apoštolové.[zdroj?] Není výjimkou, že rodiny Svatých posledních dnů mají více dětí.[zdroj?] Každý pondělní večer rodiny Svatých pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer. Tyto rodinné večery pomáhají rodinám, aby spolu trávily dostatek společného času.

Jedno z pravidel, které členové Církve dodržují, a které obdržel jako zjevení v roce 1833 prorok Joseph Smith, je tzv. Slovo moudrosti. Učí tomu, že je třeba se vyvarovat požívání pro tělo škodlivých látek a propaguje konzumaci ovoce a zeleniny. Proto Svatí nepijí alkohol, kávu, černý a zelený čaj, nekouří a nepoužívají ani žádné jiné drogy.[34]

Křest je možné přijmout, když je člověku alespoň osm let,[35] aby byl schopen dostatečně porozumět významu tohoto obřadu a rozhodl se pro něj ze své svobodné vůle. Křtem, který se provádí pohroužením celé osoby pod vodu, člověk uzavírá smlouvu s Bohem, že bude dodržovat Jeho přikázání a následovat příklad Ježíše Krista. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů patří mezi církve registrované v České republice, kde má 2369 členů.[36][22] Při sčítání lidu 2011 se přihlásilo k této církvi 926 občanů.[24]

Články víry[editovat | editovat zdroj]

Joseph Smith je nejen zakladatelem mormonismu, ale také autorem Článků víry

V roce 1830 shrnul prorok mormonismu Joseph Smith nauky CJKSPD do 13 bodů,[37] kterými se řídí dodnes.[38]

 1. Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého.
 2. Věříme, že lidé budou potrestáni za své vlastní hříchy, a ne za přestupek Adamův.
 3. Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia.
 4. Věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána Ježíše Krista; za druhé pokání; za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.
 5. Věříme, že muž musí býti povolán Bohem, skrze proroctví a skrze vkládání rukou těch, kteří mají pravomoc, aby kázal evangelium a vykonával jeho obřady.
 6. Věříme v tutéž organizaci, jež existovala v prvotní Církvi, totiž v apoštoly, proroky, pastýře, učitele, evangelisty a tak dále.
 7. Věříme v dar jazyků, proroctví, zjevení, vidění, uzdravování, vykládání jazyků a tak dále.
 8. Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.
 9. Věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království Božího.
 10. Věříme v doslovné shromáždění Izraele a ve znovuzřízení deseti kmenů; že Sion (Nový Jeruzalém) bude vybudován na americkém kontinentu; že Kristus bude vládnouti osobně na zemi; a že země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu.
 11. Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.
 12. Věříme, že máme býti podřízeni králům, prezidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.
 13. Věříme, že máme býti čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní, a že máme činiti dobro všem lidem; vskutku, můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo – věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti všechny věci. Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů „věří v postupné pokračující zjevení“ od Boha (viz 9. článek víry) a„ uznává otevřený kánon písem jako pokračujících zjevení od Boha“.[39][40] Bůh se skládá ze tří rovnocenných osob, a to: Otce, Syna, Svatého Ducha. Otec a Syn mají fyzická těla z masa a kostí. Svatý Duch má duchovní tělo.[41][42][43][44] Člověk byl stvořen podle obrazu těla Božího.[45]

Zákon cudnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Zákon cudnosti (mormonismus).

Zákon cudnosti je podle CJKSPD „Pánův zákon osobní mravní čistoty“.  Každý člen ho musí dodržovat a jeho porušení přináší v této mormonské církvi postihy a duchovní tresty - od zákazu přijímání Večeře Páně až po samotné vyloučení z církve.[46] Navazování nevázaných sexuálních vztahů je podle CJKSPD „Satanův plán“.[47] CJKSPD se v extrémním dodržování sexuální zdrženlivosti liší od jiných mormonských skupin.

Slovo moudrosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Slovo moudrosti (mormonismus).

Slovo moudrosti je ustálený název pro zjevení, které roku 1835 zapsal mormonský prorok Joseph Smith. Definuje správný životní styl mormonů.[48] Bylo údajně dáno Bohem „nikoliv jako přikázání, ale jako rada Svatým“.[49] Sehrálo důležitou roli v mormonském hnutí. Nachází se dnes v mormonském svatém Písmu, knize Nauky a Smluv, jako oddíl 89.

Zákon desátku[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Zákon desátku (mormonismus).

Zákon desátku je podle učení CJKSPD jedním z Božích přikázání. Vyžaduje na členovi, aby odváděl 10% ze svého platu (nebo jakýchkoliv jiných peněz, které získá) církvi. Desátek je kromě podnikatelských aktivit Korporace prezidenta CJKSPD jediným zdrojem příjmů církve.

Tetování[editovat | editovat zdroj]

Tetování je v CJKSPD až na výjimky zakázané.[50]

Pohřbívání mrtvých[editovat | editovat zdroj]

CJKSPD v dřívější době silně vystupovala proti kremaci (spalování) mrtvých.[51]

Obřady církve[editovat | editovat zdroj]

Největší mormonská církev praktikuje nejen známé křesťanské obřady (křest, konfirmace, svátost Večeře Páně, pomazání nemocných...), ale také mnoho dalších obřadů, které jsou ve většině křesťanských společenstvích neznámé (křty za mrtvé, omývání a pomazání v Chrámu, Obdarování, Pečetění, Druhé Obdarování...).[52]

Svátost Večeře Páně[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Svátost (mormonismus).

Svátost je mormonský název pro tzv. Večeři Páně (eucharistii). Členové ji v dnešní době přijímají každou neděli během tzv. shromáždění (nedělní mše).

Křty za mrtvé[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Křest za mrtvé.

Mormonská praxe křtů za mrtvé počala roku 1840, když mormonský prorok Joseph Smith představil tuto nauku nově vzniklému náboženskému hnutí v Americe.

Obdarování[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Obdarování (mormonismus).

Obdarování je jedním z vrcholných obřadů v mormonismu (ačkoliv ne všechna mormonská odvětví tento obřad uznávají).[53] Bez něj nemůže podle většiny mormonů člověk být oslaven v Božím království.

Obřad Obdarování byl zaveden roku 1842 mormonským zakladatelem Josephem Smithem jako součást tajných vnitřních obřadů v rámci mormonské církve. V současné době prochází Obdarováním v CJKSPD prochází každý dospělý člen, pokud je toho hoden. Každý je také pobízen k tomu, aby vykonával obřad Obdarování ze své zemřelé předky.[54] Obřad byl v průběhu historie několikrát modernizován.[55]

Financování[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Korporace prezidenta CJKSPD.

Snahou této církve je, aby byla naprosto nezávislá na vládních příspěvcích, proto není v žádné zemi placena z veřejných rozpočtů.[zdroj?]

Běžní členové církve pracují v běžných občanských zaměstnáních a přitom slouží v církvi jako dobrovolníci. Proto tato církev nemá na regionální placené kněžstvo. Církev financuje svoji činnost prostřednictvím desátků: každý člen církvi odevzdává 10 % ze svého příjmu. Církev používá tyto peníze na stavbu chrámů, stavbu a provoz kaplí, misionářskou činnost a přípravu církevních materiálů.[zdroj?] Kromě desátku je také obvyklé platit tzv. postní oběti, což jsou peníze ušetřené za dvě po sobě jdoucí jídla během pravidelného půstu každou první neděli v měsíci. Tyto peníze jsou použity na materiální pomoc pro potřebu členů v rámci sboru, ale i na financování rozsáhlé celosvětové humanitární činnosti Církve.[zdroj?]

Církev vlastní několik univerzit. Univerzita Brighama Younga je největší soukromou univerzitou v Americe, sídlí ve státě Utah (35 000 studentů), Idaho (20 000 studentů), Hawai (20 000 studentů) a Izrael (Jeruzalém, 5 000 studentů), středních škol, nemocnic a dalších veřejně prospěšných institucí, patří jí několik firem, divadel, má své vlastní televizní a rozhlasové stanice, továrny a obchody. Tyto firmy slouží hlavně k poskytovaní humanitární pomoci po celém světě.[zdroj?]

Hierarchie[editovat | editovat zdroj]

Prezident Cíkve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů, považovaný členy této církve za Proroka, vidoucího a zjevovatele a jediného muže, který vlastní všechny Klíče Království. Je zároveň předsedou dozorčí rady Korporace prezidenta CJKSPD.

Církev má hierarchii odvozenou od tradičních křesťanských hierarchických stupňů. Každý muž, který je uznán toho hodným, může obdržet kněžství. Úřady v kněžství od nejnižšího jsou: jáhen, učitel, kněz, biskup, starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol.[zdroj?] (Služebně nejstarší apoštol je prorokem a zároveň prezidentem Církve) Všichni vedoucí, jako jsou kněží, starší, biskupové, kteří nejsou generálními autoritami Církve, mají civilní zaměstnání, ze kterého žijí a živí svoji rodinu. V Církvi pracují dobrovolně a zdarma. Generální autority, což jsou sedmdesátníci a apoštolové, nemají civilní povolání a pracují jen pro církev (viz Korporace prezidenta Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů). Nositelé kněžství nežijí v celibátu, naopak se od nich očekává, že založí rodiny.

Současné autority[editovat | editovat zdroj]

 • Thomas S. Monson (prezident církve)
 • Henry B. Eyring (1.rádce)
 • Dieter F. Uchtdorf (2.rádce)
 • Russell M. Nelson (prezident Kvóra 12 apoštolů)
 • Dallin H. Oaks (apoštol)
 • M. Russell Ballard (apoštol)
 • Richard G. Scott (apoštol)
 • Robert D. Hales (apoštol)
 • Jeffrey R. Holland (apoštol)
 • David A. Bednar (apoštol)
 • Quentin L. Cook (apoštol)
 • D. Todd Christofferson (apoštol)
 • Neil L. Andersen (apoštol)[56]

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Misie[editovat | editovat zdroj]

Církev povzbuzuje mladé muže ve věku od 18 let, aby v ní sloužili dvouletou misii na plný úvazek. Ženy mohou sloužit také, ale není na to kladen takový důraz (ženy slouží na misii 18 měsíců a nově od roku 2012 musí dosáhnout věku minimálně 19 let, dříve 21 let).[57][58] Dnes slouží ve světě přes 52 000 misionářů. Misii si misionáři hradí z vlastních prostředků nebo, v případě potřeby, využívají celosvětový misionářský fond Církve. To, do jaké země budoucí misionář půjde, určují apoštolové Církve, a to nákladě božské inspirace a na základě potřeb jednotlivých územních misií.[57] Misionáři pracují vždy ve dvou.[57][59] Jejich úkol je kázat evangelium, proto se musí velmi rychle naučit jazyk země, do níž jsou vysláni. Před odjezdem na určené místo svého působení každý misionář absolvuje několikatýdenní školení v tzv. Misionářském výcvikovém centru (Missionary Training Center – MTC), kterých je 15 po světě.[60][61] Během misie se soustředí výhradně na službu a hlásání evangelia a vyhýbají se světským zábavám a milostnému životu.[62] Po skončení misionářské služby, většina misionářů dokončí studia a založí rodiny.[63]

Další aktivity[editovat | editovat zdroj]

V rámci církve je také zorganizováno Pomocné sdružení, což je největší a nejstarší sdružení žen na světě[zdroj?]. Založeno bylo v roce 1842 a má dnes více než 5 miliónů členek. Jeho hlavním cílem je pomoc chudým a potřebným. Církev také provozuje několik uměleckých těles, z nichž nejslavnější je 360členný Mormon Tabernacle Choir. Doprovází 120členný orchestr Chrámového náměstí. Sbor často koncertuje se slavnou zpěvačkou Gladys Knight ze skupiny The Pips, která je členkou Církve od roku 1997.

Církev disponuje velkým programem Sociální péče, který každoročně rozdá přes jednu miliardu Kč[zdroj?]. Během tsunami v roce 2005 byla Církev Ježíše Krista druhou nejštědřejší organizací, která darovala peníze na pomoc poškozeným a na zaplacení humanitárních potřeb.[zdroj?]

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

CJKSPD tiskne Bible doplněné o poznámky a vysvětlivky konzistentní s učením této církve. Vydává Překlad krále Jakuba v angličtině či Překlad Reiny-Valery ve španělštině. V ostatních jazycích nejsou církevní verze Bible vydávány. Dále Církev s dovolením Kristovy komunity, jež drží autorská práva, publikuje části Překladu Josepha Smitha, který vychází z práce Josepha Smitha na inspirované revizi Bible. Mezi další kanonickými knihami Církev tiskne Knihu Mormonovu, které dle údajů k roku 2011 rozšířila po světě již přes 150 milionů kusů.[64] Od roku 2013 je k dispozici upravené vydání celých písem (tzv. „trojkombinace“ nebo „čtyřkombinace“).[65][66] Nová verze nahrazuje vydání 1981 a přichází s řadou úprav – číslování stránek a pozice veršů je ale konzistentní se starším vydáním.[67][68][69][70][71]

CJKSPD vydává 4 náboženské časopisy, každý pro jinou cílovou skupinu čtenářů: Liahona,[72] Ensign,[73] New Era[74] a Friend.[75] Mimoto šíří mnoho dalších církevních publikací, videa, písně, mobilní a počítačové aplikace, apod.

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Polygamie[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Polygamie v mormonismu.
Raná karikatura proti mormonům - 2 polygamní ženy tančí se svým mužem za zvuků ďáblovy hudby.

Polygamie (neboli praxe, kdy muž může mít více žen a žena více mužů) byla praxí, kterou jako zjevení zavedl mormonský zakladatel a Prorok Joseph Smith a přikázal všem členům jako Boží přikázání jeho nástupce, Brigham Young.

Mnohoženství bylo po dlouhém nátlaku federálních orgánů USA zrušeno čtvrtým prezidentem Církve Wilfordem Woodruffem v roce 1890.[76] To bylo mj. podmínkou pro přijetí mormonského státu Utah do Unie. V opačném případě by však CJKSPD hrozila konfiskace majetku a uvěznění dalších autorit (Woodruffův předchůdce John Taylor se do své smrti musel skrývat před federálními úřady).

Mormonská polygamie byla praktikována tajně i po oficiálním zrušení.[77]

Proti-křesťanské postoje[editovat | editovat zdroj]

Někteří dřívější vedoucí CJKSPD se vyjadřovali velice kriticky k ostatním křesťanským církvím. Boha evropských křesťanských církví označovali za „falešného boha“[78] a jeho věřící jako ty, kteří budou zatraceni.[79]

V současné době mají vedoucí církve odlišné postoje.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Oficiální stránky církve

Příručka misijních prezidentů (EN)

Příručky mormonských biskupů

Příručky pro mormonské odbočky (porovnání) (EN)

V tomto článku byl použit překlad textu z článku The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na anglické Wikipedii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Svaté spisy CJKSPD – Drahocenná perla – Historie Josepha Smitha, Historie církve
 2. http://www.gotquestions.org/Cesky/Mormonismus.html
 3. MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. 856 s. S. 183-184.  
 4. Citace z knihy "Mormonská nauka" od mormonského apoštola (proroka, vidoucího a zjevovatele) Bruce McConkieho: "Mrtvé skutky" jsou náboženské obřady kdekoliv na této planetě, které nejsou autorizované CJKSPD. Lidé je dělají ve falešné naději, že skrze ně získají spásu. Všechny obřady mimo mormonskou církev CJKPDS jsou skutky tohoto druhu. Například křest poléváním, které praktikuje katolická církev, je mrtvým skutkem. Náboženské rituály mimo jedinou pravou církev – CJKPDS jsou mrtvými skutky, z nichž musí lidé činit pokání." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. 856 s. S. 183–184.
 5. http://www.history.com/this-day-in-history/mormon-church-established
 6. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-537-35,00.html
 7. http://www.centerplace.org/history/ems/v2n20.htm
 8. Užití slova Mormon dle učení CJKSPD
 9. Sebeidentifikace CJKSPD
 10. Kompletní zjevená svatá písma CJKSPD
 11. http://lds.org/scriptures/gs/joseph-smith-translation-jst?lang=eng
 12. http://lds.org/new-era/1977/04/qa-questions-and-answers?lang=eng
 13. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/392513/Book-of-Mormon
 14. Mormon.org – Proroci Knihy Mormonovy
 15. Mormon.org – Kniha Mormonova: další svědectví
 16. http://mormon.org/faq/the-first-vision/
 17. http://lds.org/scriptures/pgp/js-h/1.8-17?lang=eng#7
 18. http://www.cirkev-jezise-krista.cz/informace-o-cirkvi/historie/znovuzrizeni.html
 19. Mormon.org – proroci a apoštolové
 20. Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, Institut mezioborových studií Brno, Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Vypracoval: Mgr. Adam Švec, Ph.D., Bc. Pavel Drietomský, dostupné online
 21. a b Zpráva CJKSPD k 31.12.2012
 22. a b c Profil církve na území Česka
 23. Seznam odboček (kongregací)
 24. a b c První předběžné výsledky sčítání lidu 2011
 25. Sčítání lidu 2001 v ČR
 26. Pokyny vedení Konference a nynější učení CJKSPD
 27. Robinson, B.A.(2010),, Ontario Consultants on Religious Tolerance, http://www.religioustolerance.org/rlds.htm 
 28. Demografie CJKSPD od roku 1830 do 2005
 29. http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/country/united-states/
 30. Výroční zpráva amerických a kanadských církví za rok 2005, National Council of Churches. Viz Information Please® Database, Pearson Education, Inc.
 31. Volby jako indikátor postavení náboženských menšin v USA
 32. Mormonismus v současném křesťanství
 33. http://www.thenation.com/article/mormon-family-values
 34. http://www.times-herald.com/opinion/Mormon-practices-applauded--1923081
 35. http://mormon.org/faq/baptism-beliefs/
 36. http://www.cirkev-jezise-krista.cz/informace-o-cirkvi/cirkev-v-ceske-republice/historie-cirkve-v-ceske-republice.html
 37. http://lds.org/scriptures/pgp/a-of-f/1.9?lang=eng#8
 38. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-79-10,00.html
 39. http://lds.org/liahona/2004/05/13?lang=eng&clang=ces
 40. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-872-30,00.html
 41. http://lds.org/scriptures/bofm/mosiah/15.4?lang=eng
 42. http://lds.org/scriptures/nt/john/17.11?lang=eng
 43. Nauka a Smlouvy 130:22
 44. Ensign 2006, 'V tyto tři já věřím' str. 3–8
 45. 1. Mojžíšova 6:9, Bible krále Jakuba v překladu Josepha Smithe
 46. "Členům církve, kteří porušují zákon cudnosti, mohou být pozastavena členská práva nebo mohou být vyloučeni" Zásady evangelia, str 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPDZásady evangelia. Germany, 2002)
 47. "Satanovým plánem je oklamat tolik znás, kolik je možné. Jednou z nejničivějších věcí, kterou může učinit, je přesvědčit nás, abychom porušili zákon cudnosti. Je lstivý a mocný. Chtěl by, abychom věřili, že porušení zákona cudnosti není hříchem. Mnoho lidí bylo oklamáno. Musíme bránit sami sebe před zlými vlivy." Zásady evangelia, 2002, str. 249
 48. Jak se Slovo moudrosti z rady stalo povinností [1]
 49. "Slovo moudrosti, ku prospěchu rady vysokých kněží, shromážděných v Kirtlandu, a církve a také svatých v Sionu. Poslané jako pozdrav; ne skrze přikázání nebo nucení, ale skrze zjevení a slovo moudrosti ukazující řád a vůli Boží ohledně časného spasení všech svatých v posledních dnech. Dané jako zásada se zaslíbením, přizpůsobené schopnosti slabých a nejslabších ze všech svatých, již jsou nebo mohou býti nazýváni svatými." [2]
 50. "Praxe tetování je znesvěcením lidského těla a neměla by být povolena, pokud nejde o značku ohledně krevního typu nebo identifikační číslo na obskurním místě." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. heslo Tetování
 51. Apoštol CJKSPD píše: "Kremace mrtvých není žádným způsobem součástí evangela. Je to praxe, které by se měli Svatí vyhýbat ve všech dobách. CJKSPD radí svým členům, aby neprováděla kremaci svých mrtvých." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000
 52. Fakta o náboženství - mormonské obřady [3]
 53. Mormonismus a Obdarování [4]
 54. Jak zajistit Obdarování pro své mrtvé? [5]
 55. Změny v Obdarování [6]
 56. Kvorum 12 apoštolů [7]
 57. a b c Misionáři, mormon.org, 2005
 58. Church Leaders Share More Information on Missionary Age Requirement Change
 59. Misionářská práce, mormon.org, 2005
 60. http://lds.about.com/od/programs3foldmission/tp/missionary_training_center.htm
 61. http://www.mormonnewsroom.org/topic/missionary-training-centers
 62. http://www.lds4u.com/Missionaries/rules.htm
 63. Mormonské misie na území ČR, Mgr. Renata Haráková, 2010
 64. 150 milionů a více: Kniha Mormonova dosahuje dalšího mezníku
 65. 2013 Edition of the LDS Scriptures
 66. https://www.lds.org/scriptures/press
 67. http://www.lds.org/scriptures/adjustments
 68. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/approved-adjustments_eng.pdf
 69. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/detailed-summary-of-approved-adjustments.pdf
 70. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/scripture-comparison_eng.pdf
 71. http://www.patheos.com/blogs/faithpromotingrumor/2013/03/the-2013-adjustments-to-the-book-of-mormon-accuracy-delayed/
 72. časopis Liahona
 73. časopis Ensign
 74. časopis New Era
 75. časopis Friend
 76. Oficiální deklarace 1 [8]
 77. Nelegální praktikování polygamie v CJKPDS [9]
 78. Apoštol CJKSPD píše: "Presbytariánské vyznání víry popisuje falešného boha, který je bez těla, částí nebo vášní... Ve starověkém Izraeli určil Bůh pro takové falešné uctívání penaltu smrt. " MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000
 79. Apoštol CJKSPD píše: "Ti, kteří věří moderním naukám křesťanstva, sklidí zatracení pro své duše. Odmítnutí jakékoliv smlouvy (evangelia, nebeské svatby nebo čehokoliv jiného) zajišťuje rebelující osobě zatracení. MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]