Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
Sídlo CJKSPD v Praze
Sídlo CJKSPD v Praze
Registrace v ČR
Datum 1. 9. 1991
Statutární orgán
Název Misijní prezident
Sídlo Milady Horákové 85/95, Praha 7-Holešovice, 170 00
Člen Jan Pohořelický (prezident, od 1. 7. 2016)
Odkazy
Web http://www.cirkev-jezise-krista.cz/
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikimedia Commons galerie na Commons
Rejstřík církví a náboženských společností
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) je největší z mormonských církví, vzešlých z původní organizace Josepha Smitha z roku 1830 v USA.[1] Dnes má přes 15 milionů členů v mnoha zemích světa.[2][3]

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se považuje za obnovenou původní církev založenou Kristem a za jedinou církev na světě,[4] která má v současné době kněžskou pravomoc od Boha a tudíž je jako jediná oprávněna Ježíšem Kristem vykonávat spásné obřady evangelia. Náboženské obřady všech ostatních tradic považuje za neúčinné.[5][6]

Název[editovat | editovat zdroj]

Emblém anděla Moroni

Od počátku hnutí ve 20. a 30. letech 19. století byla mormonská organizace známa jako „Církev Ježíše Krista“.[7] V roce 1834 byl název změněn na „Církev svatých posledních dnů“. V roce 1838 byl název změněn na „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“ - zkráceně CJKSPD. Tento název později převzalo později i několik dalších mormonských organizací (například fundamentalisté, kteří používají název Fundamentalistická (nebo také "Původní") CJKSPD, či Kristova komunita, která užívá název RLDS (Reorganizovaná CJKSPD).

V dnešní době jsou členové této i dalších mormonských denominací stále známí spíše pod označením „mormoni“. Ačkoliv sami preferují pojmenování „Svatí“ nebo „Svatí posledních dnů“, akceptují také i použití slova „mormoni“.[8]

Terminologie[editovat | editovat zdroj]

Výraz Svatí posledních dnů[9] se zde liší významově od termínu svatý dle katolictví. Je převzat z Nového zákona, kde se první křesťané nazývali Svatými. Pojmem „Svatí“ jsou zde míněni členové Církve, kteří se snaží žít čistým životem a následovat Ježíšovo učení.

Přítomnost CJKSPD v jednotlivých zemích světa
     Státy a území s nejméně jedním chrámem CJKSPD
     Státy bez chrámu CJKSPD, ale s organizovanou kongregací a misiemi
     Státy bez oficiální přítomnosti CJKSPD

Historie[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Joseph Smith.
První vidění Josepha Smitha

Počátky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se datují do roku 1820, kdy se 14letý chlapec Joseph Smith mladší modlil k Bohu s otázkou, která z existujících církví je pravá. Podle mormonské víry tehdy zažil Boží teofanii, neboť se mu osobně zjevili Bůh Otec a také Jeho Syn Ježíš Kristus.

Členové Církve věří, že prostřednictvím proroka Smithe byla 6. dubna 1830 zaregistrována podle tehdejších platných zákonů státu New York, a tak znovu oficiálně zorganizována na zemi „Církev Ježíše Krista“ ve své původní podobě.[10] Tato církev se stala základem několika různých mormonských odnožů, především CJKSPD a Kristovy komunity.

Vznik CJKSPD[editovat | editovat zdroj]

Druhý vůdce CJKSPD, Brigham Young

Po smrti Josepha Smitha došlo k rozkolu v mormonské komunitě, který vedl k vzniku mnoha různých mormonských církví. CJKSPD vznikla na základě vedení jednoho ze Smithových nástupců, Brighama Younga.

Od doby Brighama Younga je CJKSPD „založena na správě a učení proroků a apoštolů, přičemž úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus“. Členové věří, že dnes Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vede žijící prorok,[11] v současné době je jím prezident Russell M. Nelson, který je prezidentem Církve od roku 2018.

Skrze proroka a prostřednictvím zjevení vede Ježíš Kristus přímo svou Církev. Mezi nejvyšší vedoucí Církve dále patří První předsednictvo (tj. prezident Církve + jeho 2 rádci) a Kvorum Dvanácti apoštolů, kteří jsou zvláštními svědky Ježíše Krista.[12]

Brigham Young, druhý prezident CJKSPD, založil americký stát Utah a několik měst v Kalifornii, Arizoně, Nevadě a Idaho, když v roce 1847, po dlouholetém pronásledování a nesnášenlivosti vůči mormonům, vyvedl 100 000 Svatých 1800 km z Ohia přes pláně do údolí Solného jezera (Salt Lake).

Tento exodus je jedním z největších případů stěhování obyvatel v historii Severní Ameriky (pro porovnání: zlatá horečka na Klondiku vylákala během 2 let zhruba 90 000 lidí, z nichž 40 000 dorazilo k ložiskům). Do roku 1860 se dalších více než 50 000 lidí přestěhovalo z Britských ostrovů. Proto má mnoho obyvatel Utahu britské předky. Tyto skupiny vedli většinou apoštolové Církve. Tisíce lidí ale při půlročním putování do údolí Salt Lake zemřely. Ve státě Utah v dnešní době žije 2,5 mil. obyvatel, z nichž kolem 60 % populace jsou Svatí posledních dnů.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Kaple Církve v Brně.

Současnost ve světě[editovat | editovat zdroj]

Ústředí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nachází v Salt Lake City ve státu Utah.[13] V USA během vývoje hnutí Svatých posledních dnů vzniklo mnoho jiných mormonských církví (jako například Kristova komunita nebo FLDS), které jsou výrazně menší co do počtu a jsou nezávislé na CJKSPD, která se od nich dokonce veřejně distancovala.[14]

Počet členů[editovat | editovat zdroj]

Celosvětově měla CJKSPD dle vlastních statistik k 31. prosinci 2018 16 313 735 členů mluvících 188 jazyky. Členové jsou organizováni ve 30,536 místních kongregacích. Z celkového počtu 16,3 milionů členu slouží 65 137 z nich jako misionáři na plný úvazek a dalších 11 157 jako sociální misionáři, které většinou tvoří manželské páry v penzi.[2]

Na celém světě žije přes 16 milionů členů Církve.[15][2] Z toho téměř 6,5 milionu v USA,[16] kde je čtvrtým největším náboženským celkem.[17] Počet členů je však pouze oficiální - patří mezi ně aktivní členové, poloaktivní členové i zcela neaktivní, kteří do církve už nedocházejí.[zdroj?]

Současnost v Česku[editovat | editovat zdroj]

Logo v češtině

Církev vyvíjela misijní činnost na území Česka již v 19. století, ale česká vláda ji uznala až v roce 1929, kdy byla založena Československá misie Praha. Za druhé světové války žádná misionářská činnost neprobíhala, ale členové církve se často shromažďovali, aby se podporovali duchovně. V souvislosti s tzv. Církevními zákony byla CJKSPD dne 6. dubna 1950 komunistickým režimemČeskoslovensku zakázána.[18] Po 40 letech byla CJKSPD roku 1990 obnovena a členové se shromažďuji v tzv. odbočkách v Česku i na Slovensku.[19][20]

Kaple plzeňského sboru Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na adrese Zikmunda Wintra 7
Věková struktura Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice roku 2011

Církev je organizována do tzv. kůlů, které jsou rozděleny do větších skupin jménem sbory a menších skupin jménem odbočky. V současnosti je v Česku 1 kůl rozdělený do 6 sborů a 6 odboček, které se většinou nacházejí ve velkých městech.[21] Největší počet členů je v Praze a v Brně, kde se v neděli na shromáždění schází kolem 130 členů. Sídlo církve v Česku je v Praze (Milady Horákové 85/95, 170 00 Praha 7). Česká misie Praha je jednou ze 407 misií církve po světě. Církev v Česku vede prezident misie, který své povolání zastává na plný úvazek a jsou mu kompenzovány životní náklady (viz Kompenzace misijních prezidentů). Každý misijní prezident má dva rádce, kteří mají kromě církevního také normální civilní povolání.

Počet členů[editovat | editovat zdroj]

V České republice se v roce 2011 k CJKSPD při sčítání lidu přihlásilo 926 obyvatel, což je pokles v absolutních číslech na 68 % stavu v roce 2001.[22][23] Vysoký podíl obyvatel sympatizující s CJKSPD je v Praze a na jižní Moravě.[22] Církev eviduje v Česku 2549 členů, 1 misii, 12 sborů a odboček a 2 genealogická střediska rodinné historie.[18][21]

Víra[editovat | editovat zdroj]

CJKSPD odvozuje svou víru především ze 4 knih, které označuje jako standardní díla (Standard Works)[24] a je podle jejich učení kompletně inspirované Bohem prostřednictvím proroka Josepha a pokračujícího zjevení v církvi.[25][26]

Patří sem: Bible, dále Kniha Mormonova (The Book of Mormon), kterou podle božského zjevení přeložil ze zlatých desek předaných andělem Moronim prorok Joseph Smith. Dále vycházejí z knih Nauka a smlouvy (Doctrine and Covenants) a Drahocenná perla (The Pearl of Great Price).

Kniha Mormonova[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Kniha Mormonova.

Kniha Mormonova pojednává o osudech několika různých kmenů, které v letech 2000-600 př.n.l. připluly do Ameriky. Kniha pojednává o jejich historii, kterou podobně jako Bible popisuje jako záznam Božího jednání se spravedlivými i nespravedlivými lidmi.

Církevní učení[editovat | editovat zdroj]

Bůh sestává ze tří osob: Otce, Syna a Svatého Ducha. Jakkoliv to jsou oddělené bytosti, panuje mezi nimi dokonalé sjednocení[27] v úsilí a záměru přivést lidstvo k nesmrtelnosti a věčnému životu[28]. Otec a Syn mají fyzická těla z masa a kostí. Svatý Duch má duchovní tělo.[29][30][31][32] Člověk byl stvořen podle obrazu těla Božího.[33]

Členové CJKSPD věří, že rodiny mohou být spolu nejenom během života na Zemi, „dokud vás smrt nerozdělí“, ale i po smrti. Proto ve svých chrámech uzavírají sňatky (tzv. zpečetění) na věčnost a dodržují tzv. Zákon cudnosti. Obřad vykonává vysoký kněz, kterému tuto tzv. pečetící pravomoc podle učení církve delegují apoštolové.[zdroj?] Není výjimkou, že rodiny Svatých posledních dnů mají více dětí.[34] Každý pondělní večer mormonské rodiny pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer. Tyto rodinné večery pomáhají rodinám, aby spolu trávily dostatek společného času.

Křest je možné přijmout, když je člověku alespoň osm let,[35] aby byl schopen dostatečně porozumět významu tohoto obřadu a rozhodl se pro něj ze své svobodné vůle. Křtem, který se provádí ponořením celé osoby pod vodu, člověk uzavírá smlouvu s Bohem, že bude dodržovat Jeho přikázání a následovat příklad Ježíše Krista. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů patří mezi církve registrované v České republice, kde má přes 2500 členů.[36][18] Při sčítání lidu 2011 se přihlásilo k této církvi 926 občanů.[22]

Články víry[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Články víry (mormonismus).

Základní nauky Církve sepsal prorok Joseph Smith do 13 článků víry. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů „věří v postupné pokračující zjevení“ od Boha (viz 9. článek víry) a„ uznává otevřený kánon písem jako pokračujících zjevení od Boha“.[37][38]

Kněžství[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Kněžství (mormonismus).

Zákon cudnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Zákon cudnosti (mormonismus).

Zákon cudnosti je podle CJKSPD „Pánův zákon osobní mravní čistoty“. Tato nauka zapovídá sexuální vztahy před zákonným uzavřením manželství a v manzeskem svazku vyžaduje absolutní věrnost. Každý člen Církve ho musí dodržovat a jeho porušení přináší postihy - od zákazu přijímání Večeře Páně až po samotné vyloučení z církve.[39] Navazování nevázaných sexuálních vztahů je podle CJKSPD „Satanův plán“.[40]

Slovo moudrosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Slovo moudrosti (mormonismus).

Slovo moudrosti je ustálený název pro zjevení, které roku 1835 zapsal mormonský prorok Joseph Smith. Definuje, jaké potraviny jsou pro člověka přínosné a jakým látkám by se naopak lidé měli vyhnout. Na základě tohoto zjevení věrni členové CJKSPD nepijí alkohol, kávu a černý a zelený čaj, nekouří cigarety ani nepřijímají jiné omamné látky.[41] Bylo údajně dáno Bohem „nikoliv jako přikázání, ale jako rada Svatým“.[42] Později bylo toto zjevení v Církvi ustaniveno jako přikázání a jeho dodržování je jednou z podmínek pro vstup do chrámů církve. Nachází se dnes v knize Nauky a Smluv jako oddíl 89.

Zákon desátku[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Zákon desátku (mormonismus).

Zákon desátku je podle učení CJKSPD jedním z Božích přikázání. Vyžaduje na členovi, aby odváděl 10 % ze svého platu (nebo jakýchkoliv jiných peněz, které získá) církvi. Desátek je kromě podnikatelských aktivit Korporace prezidenta CJKSPD jediným zdrojem příjmů církve.

Tetování[editovat | editovat zdroj]

Na tetování je v CJKSPD nahlíženo jako na znesvěcování těla jako daru.[43]

Pohřbívání mrtvých[editovat | editovat zdroj]

CJKSPD v dřívější době silně vystupovala proti kremaci (spalování) mrtvých.[44]

Obřady církve[editovat | editovat zdroj]

Největší mormonská církev praktikuje nejen známé křesťanské obřady (křest, konfirmace, svátost Večeře Páně, pomazání nemocných...), ale také mnoho dalších obřadů, které jsou ve většině křesťanských společenstvích neznámé (křty za mrtvé, omývání a pomazání v Chrámu, Obdarování, Pečetění, Druhé Obdarování...). Tyto obřady se vykonávají v tzv. chrámech, které cirkev staví po celém světě.[45]

Svátost Večeře Páně[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Svátost (mormonismus).

Svátost je církevní název pro tzv. Večeři Páně (eucharistii). Členové ji v dnešní době přijímají každou neděli během tzv. shromáždění (nedělní mše).

Obdarování[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Obdarování (mormonismus).

Obdarování je jedním z vrcholných obřadů v mormonismu (ačkoliv ne všechna mormonská odvětví tento obřad uznávají).[46] Bez něj nemůže podle většiny mormonů člověk být oslaven v Božím království.

Obřad Obdarování byl zaveden roku 1842 mormonským zakladatelem Josephem Smithem jako součást vnitřních obřadů v rámci mormonské církve. V současné době prochází Obdarováním v CJKSPD každý dospělý člen, pokud je toho hoden. Každý je také pobízen k tomu, aby vykonával obřad Obdarování ze své zemřelé předky.[47] Obřad byl v průběhu historie několikrát modernizován.[48]

Křty za mrtvé[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Křest za mrtvé.

Mormonská praxe křtů za mrtvé počala roku 1840, kdy prorok Joseph Smith představil tuto nauku nově vzniklému náboženskému hnutí v Americe.

Další obřady za mrtvé[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Obřady za mrtvé (mormonismus).

CJKSPD v průběhu 19. století ustanovila tradici, podle níž mají členové této církve vykonávat i další obřady za mrtvé (ne jen křest).

Financování[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Korporace prezidenta CJKSPD.

Snahou této církve je, aby byla naprosto nezávislá na vládních příspěvcích, proto není v žádné zemi placena z veřejných rozpočtů.[zdroj?]

Běžní členové církve pracují v běžných občanských zaměstnáních a přitom slouží v církvi jako dobrovolníci. Proto tato církev nemá na regionální úrovni placené kněžstvo (oproti vyším patrům církve, viz Korporace prezidenta CJKSPD). Církev financuje svoji činnost prostřednictvím desátků: každý člen církvi odevzdává 10 % ze svého příjmu. Církev používá tyto peníze na stavbu chrámů, stavbu a provoz kaplí, misionářskou činnost a přípravu církevních materiálů.[zdroj?] Kromě desátku je také obvyklé platit tzv. postní oběti, což jsou peníze ušetřené za dvě po sobě jdoucí jídla během pravidelného půstu každou první neděli v měsíci. Tyto peníze jsou použity na materiální pomoc pro potřebu členů v rámci sboru, ale i na financování rozsáhlé celosvětové humanitární činnosti Církve.[zdroj?]

Církev vlastní několik univerzit. Univerzita Brighama Younga je největší soukromou univerzitou v Americe, sídlí ve státě Utah (35 000 studentů), Idaho (20 000 studentů), Havaj (20 000 studentů) a Izrael (Jeruzalém, 5 000 studentů), středních škol, nemocnic a dalších veřejně prospěšných institucí, patří jí několik firem, divadel, má své vlastní televizní a rozhlasové stanice, továrny a obchody. Tyto firmy slouží hlavně k poskytovaní humanitární pomoci po celém světě.[49][50]

Hierarchie[editovat | editovat zdroj]

Prezident Cíkve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů, považovaný členy této církve za Proroka, vidoucího a zjevovatele a jediného muže, který vlastní všechny Klíče Království. Je zároveň předsedou dozorčí rady Korporace prezidenta CJKSPD.

Církev má hierarchii odvozenou od tradičních křesťanských hierarchických stupňů. Každý muž, který je uznán toho hodným, může obdržet kněžství. Úřady v kněžství od nejnižšího jsou: jáhen, učitel, kněz, biskup, starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol.[zdroj?] (Služebně nejstarší apoštol je prorokem a zároveň prezidentem Církve) Všichni vedoucí, jako jsou kněží, starší, biskupové, kteří nejsou generálními autoritami Církve, mají civilní zaměstnání, ze kterého žijí a živí svoji rodinu. V Církvi pracují dobrovolně a zdarma. Generální autority, což jsou sedmdesátníci a apoštolové, nemají civilní povolání a pracují jen pro církev (viz Korporace prezidenta Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů). Nositelé kněžství nežijí v celibátu, naopak se od nich očekává, že založí rodiny.

Bývalí prezidenti CJKSPD

Současné autority[editovat | editovat zdroj]

 • Russell M. Nelson (prezident církve)
 • Dallin H. Oaks (1.rádce v Prvním předsednictvu církve)
 • Henry B. Eyring (2.rádce v Prvním předsednictvu církve)
 • M. Russell Ballard (úřadující prezident Kvóra 12 apoštolů)
 • Jeffrey R. Holland (apoštol)
 • Dieter F. Uchtdorf (apoštol)
 • David A. Bednar (apoštol)
 • Quentin L. Cook (apoštol)
 • D. Todd Christofferson (apoštol)
 • Neil L. Andersen (apoštol)
 • Ronald A. Rasband (apoštol)
 • Gary E. Stevenson (apoštol)
 • Dale G. Renlund (apoštol)
 • Gerrit W. Gong (apoštol)
 • Ulisses Soares (apoštol)[60]

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Misie[editovat | editovat zdroj]

Církev povzbuzuje mladé muže ve věku od 18 let, aby v ní sloužili dvouletou misii na plný úvazek. Ženy mohou sloužit také, ale není na to kladen takový důraz (ženy slouží na misii 18 měsíců a nově od roku 2012 musí dosáhnout věku minimálně 19 let, dříve 21 let).[61][62] Dnes slouží ve světě přes 52 000 misionářů. Misii si misionáři hradí z vlastních prostředků nebo, v případě potřeby, využívají celosvětový misionářský fond Církve. To, do jaké země budoucí misionář půjde, určují apoštolové Církve, a to na základě božské inspirace a na základě potřeb jednotlivých územních misií.[61] Misionáři pracují vždy ve dvou.[61][63] Jejich úkol je kázat evangelium, proto se musí velmi rychle naučit jazyk země, do níž jsou vysláni. Před odjezdem na určené místo svého působení každý misionář absolvuje několikatýdenní školení v tzv. Misionářském výcvikovém centru (Missionary Training Center – MTC), kterých je 15 po světě.[64][65] Během misie se soustředí výhradně na službu a hlásání evangelia a vyhýbají se světským zábavám a milostnému životu.[66] Po skončení misionářské služby, většina misionářů dokončí studia a založí rodiny.[67]

Další aktivity[editovat | editovat zdroj]

V rámci církve je také zorganizováno Pomocné sdružení, což je největší a nejstarší sdružení žen na světě[zdroj?]. Založeno bylo v roce 1842 a má dnes více než 5 miliónů členek. Jeho hlavním cílem je pomoc chudým a potřebným. Církev také provozuje několik uměleckých těles, z nichž nejslavnější je 360členný Mormon Tabernacle Choir. Doprovází 120členný orchestr Chrámového náměstí. Sbor často koncertuje se slavnou zpěvačkou Gladys Knight ze skupiny The Pips, která je členkou Církve od roku 1997.

Církev disponuje velkým programem Sociální péče, který každoročně rozdá přes jednu miliardu Kč[zdroj?]. Během tsunami v roce 2005 byla Církev Ježíše Krista druhou nejštědřejší organizací, která darovala peníze na pomoc poškozeným a na zaplacení humanitárních potřeb.[zdroj?]

Členové CJKSPD jsou aktivní i v jiných záležitostech veřejnosti a společenského života, jako je například politika.Kdokoliv takto veřejně činný se tak rozhodl bez zvláštního podílu vlivu z Církve.[68][69]

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

CJKSPD tiskne Bible doplněné o poznámky a vysvětlivky konzistentní s učením této církve. Vydává Překlad krále Jakuba v angličtině či Překlad Reiny-Valery ve španělštině. V ostatních jazycích nejsou církevní verze Bible vydávány. Dále Církev s dovolením Kristovy komunity, jež drží autorská práva, publikuje části Překladu Josepha Smitha, který vychází z práce Josepha Smitha na inspirované revizi Bible. Mezi další kanonickými knihami Církev tiskne Knihu Mormonovu, které dle údajů k roku 2011 rozšířila po světě již přes 150 milionů kusů.[70] Od roku 2013 je k dispozici upravené vydání celých písem (tzv. „trojkombinace“ nebo „čtyřkombinace“).[71][72] Nová verze nahrazuje vydání 1981 a přichází s řadou úprav – číslování stránek a pozice veršů je ale konzistentní se starším vydáním.[73][74][75][76][77]

CJKSPD vydává 4 náboženské časopisy, každý pro jinou cílovou skupinu čtenářů: Liahona,[78] Ensign,[79] New Era[80] a Friend.[81] Mimoto šíří mnoho dalších církevních publikací, videa, písně, mobilní a počítačové aplikace, apod.

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Polygamie[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Polygamie v mormonismu.
Raná karikatura proti mormonům - 2 polygamní ženy tančí se svým mužem za zvuků ďáblovy hudby.

Polygamie (neboli praxe, kdy muž může mít více žen a žena více mužů) byla praxí, kterou jako zjevení zavedl mormonský zakladatel a Prorok Joseph Smith a přikázal všem členům jako Boží přikázání jeho nástupce, Brigham Young.

Mnohoženství bylo po dlouhém nátlaku federálních orgánů USA zrušeno čtvrtým prezidentem Církve Wilfordem Woodruffem v roce 1890.[82] To bylo mj. podmínkou pro přijetí mormonského státu Utah do Unie. V opačném případě by však CJKSPD hrozila konfiskace majetku a uvěznění dalších autorit (Woodruffův předchůdce John Taylor se do své smrti musel skrývat před federálními úřady).

Mormonská polygamie byla praktikována tajně i po oficiálním zrušení.[83]

Postoje k homosexualitě[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon cudnosti#Homosexualita.
Související informace naleznete také v článku Zákony týkající se homosexuality.

Oficiálním postojem CJKSPD je, že manželství a nesezdané partnerství je možné pouze mezi mužem a ženou v rámci cíkrve. Homosexuální vztahy jsou pro mormony kontroverzním tématem.[84][85][86] Nejvyšší soud USA 26. června 2015 rozhodl, že homosexuální sňatky jsou legální ve všech federativních státech USA. CJKSPD vydala v reakci prohlášení: „Rozhodnutí soudu nijak nemění Pánovu nauku, že manželství je svazek mezi mužem a ženou ustanovený Bohem.“[87] Církev nicméně reaguje na podněty lidsko-právních organizací bojujících za práva LGBT komunity.[88] V listopadu 2015 vydala pravidla omezující církevní práva homosexuálních rodin, načež 14. listopadu tisíce členů protestně opustilo CJKSPD.[89][90][91] Děti z LGBT rodin, podle nových pravidel, nesmí být pokřtěny až do 18 let, a poté jen v případě, že se odstěhují od svých rodičů a oficiálně zavrhnou jejich životní styl (LGBT partnerství). Poté mohou být přijati zpět do církve a mohou vykonávat církevní privilegia. Děti z LGBT rodin, které již pokřtěné jsou, nesmí získávat nové obřady (kněžství, Obdarování...) do svých 18 let. Zároveň platí také, že po dovršení 18 let se musí odstěhovat od svých homosexuálních rodičů a nesmí s nimi zůstat bydlet. Homosexuální manželství bylo také přidáno na seznam největších hříchů, rovnajících se odpadlictví.[92]

Postoj k ženám a ženským právům[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článcích Zákon cudnosti#Znásilnění a potrat a Ordain Women.

CJKSPD byla v minulosti i současnosti opakovaně kritizována za svůj přístup k osobám ženského pohlaví.

Platy vedoucích[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv CJKSPD tvrdí, že nemá placené kněžstvo, získávají její vedoucí vysoké finanční kompenzace za svou službu církvi.

Proti-křesťanské postoje[editovat | editovat zdroj]

Někteří dřívější vedoucí CJKSPD se vyjadřovali velice kriticky k ostatním křesťanským církvím. Boha evropských křesťanských církví označovali za „falešného boha“[93][zdroj?] a jeho věřící jako ty, kteří budou zatraceni.[94][zdroj?]

V současné době vedoucí církve takové postoje nevyjadřují ani nepublikují.[zdroj?]

Okultismus[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Obdarování (mormonismus).

Mormoni bývají někdy obviňováni z okultismu. Důvodem jsou například obřady za mrtvé nebo obřad Obdarování, čerpající ze zednářství a jiných esoterických hnutí. Jako jeden z důvodů bývá uváděno mj. Smithovo členství v zednářské lóži a pozadí různých nauk prvotní mormonské církve.

Jednání za zavřenými dveřmi[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Mormonleaks.

Vedoucí církve bývají taktéž kritizováni za utajování svých porad a interních rozhodnutí. Od roku 2016 zveřejňuje skupina amerických hackerů s názvem Mormonleaks interní církevní materiály z porad apoštolů a finančních záležitostí církve.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na anglické Wikipedii.

 1. Svaté spisy CJKSPD – Drahocenná perla – Historie Josepha Smitha, Historie církve
 2. a b c Zpráva CJKSPD o stavu organizace a členství
 3. Zpráva CJKSPD o celosvětové církvi
 4. http://www.gotquestions.org/Cesky/Mormonismus.html
 5. MCCONKIE, Bruce R. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah: Priestcraft Books, 2000. 856 s. S. 183-184. 
 6. Citace z knihy "Mormonská nauka" od mormonského apoštola (proroka, vidoucího a zjevovatele) Bruce McConkieho: "Mrtvé skutky" jsou náboženské obřady kdekoliv na této planetě, které nejsou autorizované CJKSPD. Lidé je dělají ve falešné naději, že skrze ně získají spásu. Všechny obřady mimo mormonskou církev CJKSPD jsou skutky tohoto druhu. Například křest poléváním, který praktikuje katolická církev, je mrtvým skutkem. Náboženské rituály mimo jedinou pravou církev – CJKSPD jsou mrtvými skutky, z nichž musí lidé činit pokání." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. 856 s. S. 183–184.
 7. http://www.history.com/this-day-in-history/mormon-church-established
 8. Užití slova Mormon dle učení CJKSPD
 9. Sebeidentifikace CJKSPD. newsroom.lds.org [online]. [cit. 2011-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-13. 
 10. Archivovaná kopie. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-23. 
 11. Mormon.org – proroci a apoštolové. mormon.org [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-30. 
 12. Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, Institut mezioborových studií Brno, Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Vypracoval: Mgr. Adam Švec, Ph.D., Bc. Pavel Drietomský, dostupné online
 13. Pokyny vedení Konference a nynější učení CJKSPD
 14. ROBINSON, B.A. Denominations in the LDS Restorationist Movement: The Community of Christ. [s.l.]: Ontario Consultants on Religious Tolerance, 2010. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Demografie CJKSPD od roku 1830 do 2005
 16. CJKSPD v USA
 17. Výroční zpráva amerických a kanadských církví za rok 2005, National Council of Churches.
 18. a b c Profil církve na území Česka
 19. Seznam odboček (kongregací)
 20. Vyhledávání církevních bohoslužeb - Mapy kongregací CJKSPD na území ČR
 21. a b Česká republika - Fakta a čísla o CJKSPD
 22. a b c První předběžné výsledky sčítání lidu 2011
 23. Sčítání lidu 2001 v ČR
 24. Kompletní zjevená svatá písma CJKSPD
 25. http://lds.org/scriptures/gs/joseph-smith-translation-jst?lang=eng
 26. Archivovaná kopie. lds.org [online]. [cit. 2011-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-22. 
 27. https://www.lds.org/liahona/1998/03/the-father-son-and-holy-ghost?lang=eng
 28. https://www.lds.org/scriptures/pgp/moses/1.39?lang=ces&clang=ces#p38
 29. http://lds.org/scriptures/bofm/mosiah/15.4?lang=eng
 30. http://lds.org/scriptures/nt/john/17.11?lang=eng
 31. Nauka a Smlouvy 130:22
 32. Ensign 2006, 'V tyto tři já věřím' str. 3–8
 33. [1]1. Mojžíšova 6:9, Bible krále Jakuba v překladu Josepha Smithe
 34. http://www.zvojtisek.cz/dokumenty/clanky/mormoni.pdf
 35. Archivovaná kopie. mormon.org [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-13. 
 36. Archivovaná kopie. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-15. 
 37. Archivovaná kopie. lds.org [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-15. 
 38. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-872-30,00.html
 39. "Členům církve, kteří porušují zákon cudnosti, mohou být pozastavena členská práva nebo mohou být vyloučeni" Zásady evangelia, str. 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPD. Zásady evangelia. Germany, 2002)
 40. "Satanovým plánem je oklamat tolik znás, kolik je možné. Jednou z nejničivějších věcí, kterou může učinit, je přesvědčit nás, abychom porušili zákon cudnosti. Je lstivý a mocný. Chtěl by, abychom věřili, že porušení zákona cudnosti není hříchem. Mnoho lidí bylo oklamáno. Musíme bránit sami sebe před zlými vlivy." Zásady evangelia, 2002, str. 249
 41. Jak se Slovo moudrosti z rady stalo povinností [2]
 42. "Slovo moudrosti, ku prospěchu rady vysokých kněží, shromážděných v Kirtlandu, a církve a také svatých v Sionu. Poslané jako pozdrav; ne skrze přikázání nebo nucení, ale skrze zjevení a slovo moudrosti ukazující řád a vůli Boží ohledně časného spasení všech svatých v posledních dnech. Dané jako zásada se zaslíbením, přizpůsobené schopnosti slabých a nejslabších ze všech svatých, již jsou nebo mohou býti nazýváni svatými." [3]
 43. "Praxe tetování je znesvěcením lidského těla a neměla by být povolena, pokud nejde o značku ohledně krevního typu nebo identifikační číslo na obskurním místě." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah: Priestcraft Books, 2000. heslo Tetování
 44. Apoštol CJKSPD píše: "Kremace mrtvých není žádným způsobem součástí evangela. Je to praxe, které by se měli Svatí vyhýbat ve všech dobách. CJKSPD radí svým členům, aby neprováděla kremaci svých mrtvých." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000
 45. Fakta o náboženství - mormonské obřady [4]
 46. Mormonismus a Obdarování [5]
 47. Jak zajistit Obdarování pro své mrtvé? [6]
 48. Změny v Obdarování [7]
 49. Humanitární pomoc CJKSPD
 50. Charitativní činnost CJKSPD. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-24. 
 51. Mormonismus 45 - Mojžíš po americku, BRIGHAM YOUNG (Mormonští proroci 2). YouTube [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné online. 
 52. JAKUB SOBEK. Mormonismus 46 - Pronásledovaný beránek JOHN TAYLOR (Mormonští proroci 3). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 53. JAKUB SOBEK. Mormonismus 47 - Nebohý narušitel WILFORD WOODRUFF (Mormonští proroci 4). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 54. JAKUB SOBEK. Mormonismus 48 - Desátkový mystik LORENZO SNOW (Mormonští proroci 5). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 55. JAKUB SOBEK. Mormonismus 49 - Přísná konzerva JOSEPH F. SMITH (Mormonští proroci 6). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 56. JAKUB SOBEK. Mormonismus 50 - Poslušný korporátník HEBER J. GRANT (Mormonští proroci 7). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 57. JAKUB SOBEK. Mormonismus 52 - Hodný děda GEORGE ALBERT SMITH (Mormonští proroci 8). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 58. JAKUB SOBEK. Mormonismus 61a - Joseph "tajný trezor" Fielding Smith (Mormonští proroci 9). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 59. JAKUB SOBEK. Mormonismus 61b - Joseph "tajný trezor" Fielding Smith (Mormonští proroci 9). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 60. Kvorum 12 apoštolů [8]
 61. a b c Misionáři Archivováno 28. 11. 2009 na Wayback Machine, mormon.org, 2005
 62. Church Leaders Share More Information on Missionary Age Requirement Change
 63. Misionářská práce Archivováno 28. 11. 2009 na Wayback Machine, mormon.org, 2005
 64. http://lds.about.com/od/programs3foldmission/tp/missionary_training_center.htm
 65. http://www.mormonnewsroom.org/topic/missionary-training-centers
 66. http://www.lds4u.com/Missionaries/rules.htm
 67. Mormonské misie na území ČR, Mgr. Renata Haráková, 2010
 68. Volby jako indikátor postavení náboženských menšin v USA. www.dingir.cz [online]. [cit. 16-11-2012]. Dostupné v archivu pořízeném dne 16-11-2012. 
 69. Mormonismus v současném křesťanství
 70. 150 milionů a více: Kniha Mormonova dosahuje dalšího mezníku. www.cirkev-jezise-krista.cz [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-02. 
 71. 2013 Edition of the LDS Scriptures
 72. https://www.lds.org/scriptures/press
 73. http://www.lds.org/scriptures/adjustments
 74. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/approved-adjustments_eng.pdf
 75. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/detailed-summary-of-approved-adjustments.pdf
 76. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/scripture-comparison_eng.pdf
 77. http://www.patheos.com/blogs/faithpromotingrumor/2013/03/the-2013-adjustments-to-the-book-of-mormon-accuracy-delayed/
 78. časopis Liahona
 79. časopis Ensign
 80. časopis New Era
 81. časopis Friend
 82. Oficiální deklarace 1 [9]
 83. Nelegální praktikování polygamie v CJKSPD [10]
 84. „Přitažlivost k osobám stejného pohlaví“: Interview se starším Dallinem H. Oaksem a starším Lancem B. Wickmanem.
 85. Stanovisko k přitažlivosti k osobám stejného pohlaví.
 86. Mormoni a homosexualita: Diskuze v církvi CJKSPD o přitažlivosti ke stejnému pohlaví. Mormons and Gays
 87. Rozhodnutí nejvyššího soudu nemá vliv na nauku o manželství
 88. Church Responds to HRC Petition: Statement on Same-Sex Attraction
 89. Mormons leaving church to protest same-sex policy.
 90. In protest over gay rights, Mormons plan mass resignation at temple.
 91. Over 1,800 Mormons cut ties with Church over new anti-gay policy.
 92. Washington Post [11]
 93. Apoštol CJKSPD píše: "Presbytariánské vyznání víry popisuje falešného boha, který je bez těla, částí nebo vášní... Ve starověkém Izraeli určil Bůh pro takové falešné uctívání trest smrti." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3. vydání. Vyd. Utah: Priestcraft Books, 2000
 94. Apoštol CJKSPD píše: "Ti, kteří věří moderním naukám křesťanstva, sklidí zatracení pro své duše. Odmítnutí jakékoliv smlouvy (evangelia, nebeské svatby nebo čehokoliv jiného) zajišťuje rebelující osobě zatracení. MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3. vydání. vyd. Utah: Priestcraft Books, 2000

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]