Křest za mrtvé

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Křest za mrtvé (též křest za zemřelé, křest za zesnulé) je akt, při němž členové náboženského společenství dodatečně (posmrtně) pokřtí své za života nepokřtěné zemřelé předky ve víře, že jim tak umožní stát se posmrtně členy společenství a dosáhnout nebeského spasení.

Křest za mrtvé praktikovala zejména některá raná křesťanská společenství. Dle Jana Zlatoústého a Tertuliána praktikovali křest za zemřelé následovníci Markióna (110 -160). Efifanius křest za zemřelé zmiňuje v souvislosti s následníky Cerintha, žijícího na přelomu 1. století. Dle Pastýře Hermova měli křest za mrtvé ustanovit apoštolové a učitelé první generace po Kristu. Křest za mrtvé je zmiňován i v novozákonních apokryfech, např. v Petrově apokalypse, Šalamounových ódách a Pistis Sofia. Klement Alexandrijský (150 - 216) označoval křest za mrtvé za pohanský zvyk a přisuzoval ho hlavně gnostikům. V rané církvi byly sice poměrně rozšířeny modlitby za zesnulé, akt přímého křtu za zemřelé byl však výsadou více či méně důležitých menšin. Na koncilu (synodě) v Hippu roku 393, kde byl také potvrzen Biblický kánon, byl křest za zemřelé zakázán. Synoda říká: "Eucharistie nebude dávána mrtvým a mrtví nebudou ani křtěni." Ke stejnému závěru i třetí koncil v Kartágu (397), který křest za mrtvé zakázal ve svém šestém kánonu.

V současné době praktikuje křest za zemřelé např. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (tzv. mormonská církev). Souvisí to s její naukou o třech nebeských královstvích, kdy do nejvyššího, tzv. celestiálního království, se mohou dostat pouze pokřtění mormoni. Každý člen Církve, jehož zesnulí předkové byli nemormony, může tyto své zesnulé předky nechat pokřtít Církví „post mortem“ a tím jim umožnit posmrtný život v celestiálním nebeském království. Mormoni proto velmi často bádají v rodových genealogiích po svých dávných předcích a Církev sama je proslulá tím, že disponuje jednou z nejrozsáhlejších genealogických databází na světě.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]