Církev

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češtiny přes staroslověnské crky, gen. crkve církev) je českým právem chápána jako křesťanská náboženská společnost.[zdroj?]

Slova se užívá v těchto významech:

  1. Ve smyslu společenství všech křesťanů; tomuto významu odpovídá teologický pojem tělo Kristovo, v němž jsou jednotliví věřící částmi tohoto těla a Kristus duchovní hlavou. Viz křesťanství.
  2. Ve smyslu jednotlivé církve, tj. vyznání nebo denominace. V protestantských církvích se pro tento význam užívá též pojmu sbor ve smyslu jednotlivého shromáždění věřících. Pojem denominace (z latinského denominare vyjmenovávat) se používá pro označení takovéto jednotlivé církve. Podobně se používá i pojmů vyznání (náboženské) nebo konfese (z lat. confessio, věřím). Tomuto významu se věnuje tento článek.
  3. V katolickém prostředí se tímto samotným pojmem (bez dalšího určení a bez zdůraznění "naše" církev) označuje sama katolická církev. Obdobně to ovšem platí i v ostatních církvích.
  4. Teologicky se pojmu církev věnuje teologické odvětví ekleziologie, která se snaží popsat, jak církev sama sebe chápe.

Registrovaná církev může zakládat církevní právnické osoby, nejběžnější církevní právnickou osobou je farnost či sbor.

Základní členění církví[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Dějiny křesťanství.
Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví, který vedl k jejich rozdělení. Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870.

Některé skupiny nepovažuje většina křesťanů za součást křesťanství, ačkoliv oni sami se za křesťanské církve či společnosti považují. Mezi ně patří např.

Odluka církve od státu[editovat | editovat zdroj]

Odluka církve od státu znamená, že se stát nestará o církve více než o ostatní spolky a církve nemluví do záležitostí státu. Prototypem tohoto modelu je Francie (s výjimkou Alsaska-Lotrinska, kde platí místní právo). V ČR provedena nebyla; duchovní některých církví jsou placeni ze státního rozpočtu na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]