Přeskočit na obsah

Seznam církví a náboženských společností v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek je o církvích a náboženských společnostech v ČR. O pojmech v české legislativě pojednává článek Církev a náboženská společnost.
O náboženském složení českého obyvatelstva pojednává článek Obyvatelstvo Česka.
Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech
Čeští buddhisté se zenovou mistryní Bon Shim

Církve a náboženské společnosti v České republice mohou být registrovány podle speciálního zákona,[1] čímž se stávají z hlediska státního práva právnickými osobami speciálního typu a mohou pak zřizovat a nechat si zaevidovat další právnické osoby podle téhož zákona. Případný vztah těchto vnitrostátních právnických osob k nadnárodní církvi nebo jiné organizaci musí být popsán v základním dokumentu, jehož zpracování je jednou z podmínek registrace.

Neregistrované církve a náboženské společnosti mohou na základě sdružovacího práva a dalších lidských práv svých členů působit také, a to buď jako jiný typ právnické osoby (například jako spolek) nebo neformálně bez společné právní subjektivity, ale pak se na ně nevztahují výsady ani povinnosti stanovené pro registrované církve a náboženské společnosti speciálním zákonem o církvích a náboženských společnostech, například právo požádat o oprávnění působit na státních školách, v armádě atd., o oprávnění být financovány podle zvláštních zákonů atd. Registrace není povinná, úvodní části zákona (§ 4, o svobodě vyznání, a § 5, podmínky vzniku a působení) se vztahují i na neregistrované církve a náboženské společnosti.

Zákon nenutí registrované církve a náboženské společnosti, aby se výslovně rozhodly, zda jsou církví, nebo zda jsou náboženskou společností, popřípadě obojím současně, a neumožňuje ani neukládá ani ministerstvu kultury, aby o tom v rámci registrace rozhodlo za ně. Proto registrované subjekty nelze jednoznačně na tyto dvě skupiny rozdělit, pokud se samy ve svém názvu nebo základním dokumentu některým z těchto slov neoznačily.

Církev a náboženská společnost rovněž není povinna se výslovně přihlásit k některému z náboženství nebo náboženských směrů, v základním dokumentu musí v tomto ohledu uvést pouze poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry.

Registrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článcích Církev a Církev a náboženská společnost.

Ke konci roku 2022 je v České republice registrováno 44 církví a náboženských společností. Téhož roku bylo v rámci Ministerstva kultury ČR zřízeno samostatné oddělení pro církve a náboženské společnosti (SOCNS).[2]

Seznam je řazen chronologicky podle data registrace, subjekty se stejným datem registrace jsou řazeny abecedně. Zvláštními právy se rozumí 6 práv, která jsou přiznávána ministerstvem po splnění zákonných podmínek na základě žádosti: právo církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích, v ozbrojených silách, vyučovat náboženství ve státních školách, zřizovat církevní školy a právo zpovědního tajemství.

Náboženské tradice v Česku[editovat | editovat zdroj]

Orientační symboly náboženství zastoupených v České republice:

abrahámovská náboženství:

 

indická náboženství:

 

nová náboženská hnutí:

Seznam církví a náboženských společností[editovat | editovat zdroj]

Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Okázale zdobený krucifix
Bible
Sousoší svatých Cyrila a Metoděje v Třebíči
Katedrální chrám svatých Cyrila a Metoděje, ústřední pravoslavný chrám pražské eparchie
Liturgické předměty judaismu
Gutenbergova bible
Sbor Prokopa Holého v Olomouci-Černovíře, Církev československá husitská
Socha Buddhy
Brněnská mešita (Brno-Štýřice, 2007)
Rituální pomůcky užívané v buddhismu Diamantové cesty, dordže, zvonek a mála.
 1. Církev řeckokatolická[3] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002.
 2. Církev římskokatolická[4] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, přidružený člen Ekumenické rady církví (ERC), člen Vojenské duchovní služby (VDS).
 3. Českobratrská církev evangelická[5] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
 4. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice[6] (ECAV, dřívější Slovenská evangelická církev augsburského vyznání) – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 5. Jednota bratrská[7] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 6. Pravoslavná církev v českých zemích[8] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práv vyučovat náboženství ve státních školách a zakládat církevní školy přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 7. Slezská církev evangelická augsburského vyznání[9] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 8. Starokatolická církev v České republice[10] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 9. Církev československá husitská[11] – Registrace převzata z roku 1920, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS,
 10. Náboženská společnost českých unitářů[12] – Registrace převzata z roku 1930, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 11. Bratrská jednota baptistů[13] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 12. Federace židovských obcí v České republice[14] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zřizování církevních škol přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC.
 13. Církev adventistů sedmého dne[15] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC, člen VDS.
 14. Církev bratrská[16] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
 15. Evangelická církev metodistická[17] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 16. Křesťanské sbory[18] – Registrace převzata z roku 1956, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkami práva být financována podle zvláštního zákona, práva působení v ozbrojených silách a práva zřizovat církevní školy přiznána 7. ledna 2002
 17. Novoapoštolská církev v České republice – Registrace převzata z roku 1956, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 18. Apoštolská církev[19] – Registrace převzata z roku 1989, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 19. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice[20] – Registrace převzata z roku 1990, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 20. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi[21] – Zaregistrována dne 1. září 1993, zvláštní práva církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích a vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, právo na zpovědní tajemství nejprve zamítnuto (v roce 2008 potvrzeno Ústavním soudem)[22], přiznáno 2011 na základě změny základního dokumentu.
 21. Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice[23] – Zaregistrována dne 19. ledna 1995, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství, s výjimkami působení ve věznicích a v armádě a práva zřizovat církevní školy, přiznána 7. ledna 2002. Vznikla rozdělením Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.[editovat | editovat zdroj]

 1. Církev Křesťanská společenství[24] – Zaregistrována dne 20. června 2002.
 2. Obec křesťanů v České republice[25] – Zaregistrována dne 4. září 2002.
 3. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna Česká republika[26] (ISKCON) – Zaregistrována 21. listopadu 2002.
 4. Česká hinduistická náboženská společnost[27] – Zaregistrována 25. listopadu 2002 – Pod změněným názvem Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství registrována od 11. června 2015.
 5. Ústředí muslimských obcí v České republice – Zaregistrována od 7. září 2004.[28] – Je jedinou náboženskou společností, která byla v minulosti uznána a registrace jí původním zákonem nebyla rokem 1991 přiznána: dosáhla jí až dodatečně.[29].
 6. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü – Zaregistrována 8. června 2007.
 7. Višva Nirmala Dharma – Zaregistrována 14. července 2007.
 8. Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice – Zaregistrována 26. května 2007.
 9. Církev živého Boha[30] – Zaregistrována 15. prosince 2007.
 10. Církev Nová naděje[31] – Zaregistrována 3. září 2009.
 11. Církev Slovo života – Zaregistrována 6. srpna 2010[32].
 12. Církev víry – Zaregistrována 22. května 2012[33]
 13. Církev Svatého Řehoře Osvětitele – Zaregistrována 27. března 2013[34]. Řehoř Osvětitel (Grigor Lusavorič) byl roku 301 zakladatelem Arménské apoštolské (gregoriánské, pravoslavné) církve
 14. Armáda spásy Zaregistrována 25. září 2013[35].
 15. Církev Nový život Zaregistrována 3. října 2013.[36]
 16. Církev Oáza Zaregistrována 11. října 2014.[37]
 17. Společenství Josefa Zezulky[38] Zaregistrováno 19. prosince 2014.[39]
 18. Kněžské bratrstvo svatého Pia X., registrace dne 5. června 2018
 19. Théravádový buddhismus, registrace dne 26. června 2018
 20. Společenství baptistických sborů, registrace dne 29. března 2019
 21. Společenství buddhismu v České republice, registrace dne 25. června 2020
 22. Křesťanská církev esejská - registrace dne 20. ledna 2022[40]
 23. Náboženská společnost Slované - registrována dne 1. února 2022[40]

Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Podle stavu k únoru 2008 byly registrované tyto dva svazy církví a náboženských společností:

 1. Vojenská duchovní služba – Registrována 4. února 2005.
 2. Ekumenická rada církví v České republice – Registrována 19. července 2005. Plné členství: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR. Přidružené členství: Církev římskokatolická. Pozorovatelské členství: Federace židovských obcí v České republice, Církev adventistů sedmého dne.

Církve a křesťanské komunity registrované podle zákona č. 89/2012 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam církví registrovaných podle zákona č. 89/2012 Sb..

Neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

V řízení o registraci[editovat | editovat zdroj]

K 28. 12. 2022 neprobíhá žádné řízení o registraci nové církve nebo náboženské společnosti.

Zamítnuté registrace[editovat | editovat zdroj]

Žádost o registraci byla zamítnuta těmto církvím nebo jiným náboženským společnostem:[41]

 1. Církev sjednocení Koncem 90. let 20. století podalo Hnutí sjednocení žádost o registraci v Česku, ale ministerstvo kultury ČR to odmítlo.[42][43] Podle Davida Sbírala hnutí splňovalo podmínky příslušného zákona a tedy i v polistopadové éře se členové církve zřejmě stali obětí diskriminace ze strany státních institucí.[44]
 2. Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev Podána žádost dne 25. 5. 2011[45].
 3. Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty Právní moc zamítnutí od 25. října 2002[41]
 4. Židovské Centrum Chai Právní moc zamítnutí 20. září 2004[32][41]
 5. Ukrajinská řeckokatolická církev Právní moc zamítnutí od 3. října 2004[32][41] (pravděpodobně skupina, které se označuje též jako Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev)
 6. Arménská apoštolská pravoslavná církev Právní moc zamítnutí od 20. června 2006[41]
 7. Církev husitská (nezaměňovat s CČSH) Podána žádost dne 28. 7. 2010[32][46] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[41]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[41]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[47] Podle iDnes se nejednalo o nový návrh, ale o rozklad proti zamítnutí.[48]
 8. Pivní církev Dne 27. 4. 2011 podána žádost[49]. Podle iDNES.cz a Parlamentních listů jde o recesi a bylo pravděpodobné, že ministerstvo návrh na registraci církve zamítne. K 19. červenci 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí registrace.
 9. Církevní združení Jednota sv. Klimenta Podána žádost dne 20. srpna 2012[41] IDnes je v říjnu 2012 označilo za neznámé.[48]. Jednota svatého Klimenta se sídlem Stránského 20a, Brno-Žabovřesky, je zaregistrovaná od 14. května 1990 jako občanské sdružení.[50] Jakási dobrovolnická organizace Jednota sv. Klimenta se sídlem v Břeclavi a s mládežnickou pobočkou v Brně se údajně začátkem 90. let snažila o záchranu hradu Obřany.[51] Matěj Procházka byl v Brně roku 1849 spoluzakladatelem Katolické jednoty sv. Klementa.[52][53]
 10. Církev husitská Jana Žižky z Trocnova Žádost zamítnuta dne 15. 4. 2014.[54]
 11. Křesťanská církev svobodných řeholníků Žádost zamítnuta dne 3. 6. 2014.[54]
 12. Česká ortodoxní církev Žádost zamítnuta dne 17. 9. 2014.[54]
 13. The Church of All Saints Žádost zamítnuta dne 21. 11. 2014.[54]
 14. Řád Strážců koruny a meče krále železného a zlatého Žádost zamítnuta dne 10. 4. 2015.
 15. Česká pravoslavná církev Žádost zamítnuta 20, 7, 2015.
 16. Pauperes commitiones Christi templique Salomonici - SKT Žádost zamítnuta 18. 5. 2016.
 17. Konopná církev Žádost zamítnuta 28. 1. 2019, zamítnutí kasační stížnosti 10. 3. 2023.[55]
 18. Lvi kulatého stolu, Řád Zemí Koruny české Žádost zamítnuta 22. 12. 2016.
 19. Cesta Guru Járy Žádost zamítnuta 20. 9. 2017, zamítnutí kasační stížnosti 11. 4. 2023.[55]
 20. Esorum Risorum Žádost zamítnuta 28. 5. 2020.
 21. Náboženská společnost Boží dvojice Žádost zamítnuta 5. 8. 2020.
 22. Eleutheriánství Řízení zastaveno 24. 3., 2022.
 23. Protestantská církev Svaté korony Žádost zamítnuta 16. 9. 2022.
 24. Česká církev křesťansko sociální Žádost zamítnuta 11. 8. 2023, zamítnutí stížnosti ministrem 19. 1. 2024.[55]

Jiné neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

(Neúplný výčet)

 1. Anglikánská církev, anglikánská farnost, resp. starokatolická farnost anglicky mluvících věřících (kostel U Klimenta, Praha 1, Klimentská 5) registrována pod starokatolickou církví
 2. Apoštolská episkopální církev katolická (diecéze slovenské starokatolické církve; tato diecéze netvoří jeden celek se Starokatolickou církví v České republice)
 3. Česká evangelická luteránská církev
 4. Ánanda Márga Ášram v obci Maršovice
 5. Bahá'í společenství ČR
 6. Bodhi Path – Buddhistická centra
 7. Církev C3[56][57]
 8. Církev jednoty
 9. Církev militantního ateismu[58] založena 12. 12. 2012
 10. Církev Živý kámen Praha Spojena s osobami ze Zambie
 11. Ček Árya Sabhá - Árjasamádž České republiky Založena v Dillí, dne 27. 10. 2006
 12. Česká pohanská společnost (ČPS)
 13. Druidové Boiohaema Založeno va svátek Samhain 2006
 14. Hnutí grálu[59]
 15. Kvakeři
 16. Mezinárodní letniční církev Praha – Jižní Město
 17. Mezinárodní letniční společenství Sesterská apoštolská církev k United Pentecostal Church International (UPCI)
 18. Mezinárodní Pohanská Federace pro Čechy, Moravu a Slezsko (PFIcz)
 19. Prokopská škola indoevropské duchovní tradice (gnostici)
 20. Rodná víra (slovanské novopohanství)
 21. Scientologická církev[60]
 22. Thajské buddhistické centrum v České republice Chrám v Praze-Březiněvsi
 23. Vlčí kult – Brothrjus wulfe
 24. Zenová škola Kwan Um
 25. Chrám gnostických křesťanů

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
  Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
 2. Rok 2022 na samostatném oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury : Dingir - Náboženský infoservis, 23. 2. 2023
 3. Řeckokatolická církev
 4. Římskokatolická církev
 5. Českobratrská církev evangelická. www.srcce.cz [online]. [cit. 2008-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-23. 
 6. Evangelická církev augsburského vyznání
 7. Jednota bratrská
 8. Pravoslavná církev. www.pravoslavi.cz [online]. Dostupné online. 
 9. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 10. Starokatolická církev
 11. Církev československá husitská
 12. Náboženská společnost českých unitářů
 13. Bratrská jednota baptistů
 14. Federace židovských obcí
 15. Církev adventistů sedmého dne
 16. Církev bratrská
 17. Evangelická církev metodistická
 18. Křesťanské sbory
 19. Apoštolská církev
 20. Církev Ježíše Krista svatých posledních dní
 21. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (česká verze). www.watchtower.org [online]. [cit. 2008-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-23. 
 22. http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=601907
 23. Lutherská evangelická církev augsburského vyznání - pražský sbor. lecav-praha.unas.cz [online]. [cit. 2008-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-06-09. 
 24. Církev Křesťanská společenství. www.kaes.cz [online]. [cit. 2018-08-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-28. 
 25. Obec křesťanů
 26. Hare Krišna - Společnost pro vědomí Krišny Archivováno 28. 10. 2007 na Wayback Machine., české stránky
 27. Česká hinduistická náboženská společnost
 28. Adam Drda: Čeští muslimové nepředstavují početnou skupinu, BBC, 7. září 2004
 29. Vyjádření k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Ústředí muslimských obcí v České republice, Vladimír Sáňka, 25. června 2001
 30. Církev živého Boha
 31. Církev Nová naděje
 32. a b c d Jan Jiřička: Státní registraci letos získala jedna církev, na peníze dosáhne až za 10 let, iDnes.cz, 12. prosince 2010
 33. rozhodnutí z 30. dubna 2012 č.j. MK 24865/2012 0C, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností Archivováno 26. 12. 2010 na Wayback Machine., Ministerstvo kultury (přístup červen 2012)
 34. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Církev Svatého Řehoře Osvětitele [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29 [cit. 2013-10-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-02. 
 35. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Armáda spásy [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29 [cit. 2013-10-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-03. 
 36. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29 [cit. 2013-10-29]. Dostupné online. 
 37. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2014-10-11 [cit. 2014-10-11]. Dostupné online. 
 38. Společenství Josefa Zezulky
 39. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2014-12-19 [cit. 2014-12-19]. Dostupné online. 
 40. a b V Česku byly registrovány další dvě náboženské společnosti : Dingir, 1. 2. 2022
 41. a b c d e f g h Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2010)
 42. VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. [s.l.]: Grada Publishing, 10. 11. 2009. 248 s. ISBN 978-80-247-2468-3. S. 180. 
 43. LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In: NEŠPOR, Zdeněk R. Jaká víra? Současná česká religioizita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2004. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-05. ISBN 80-7330-061-3. S. 95–103. Archivováno 5. 12. 2014 na Wayback Machine.
 44. Osobní stránky Davida Zbírala. D. Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí [online]. David Zbíral, N.N. [cit. 2012-09-14]. Dostupné online. 
 45. návrh č. j. MK 28574/2011 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 46. návrh č. j. MK 12969/2010 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 47. Jan Jiřička: O registraci má zájem Pivní církev, uctívá posvátný nápoj a odpočinek, iDnes.cz, 18. 12. 2011
 48. a b Jan Jiřička: Armáda spásy žádá o církevní registraci. Hlásíme se k tomu, co jsme, říká, iDnes.cz, 8. 10. 2012
 49. Pivní církev žádá registraci. Aby ukázala, že to jde, Parlamentní listy, 18. 12. 2011, autor mp
 50. Jednota svatého Klimenta, IČO 18511023 - data ze statistického úřadu, Kursy.cz
 51. Obřany, Hrady.cz, komentář 20.2.2011 21:03 Milan Náplava
 52. Matěj Procházka, Slovník českých filosofů, ed. Jiří Gabriel, Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, katedra filosofie, 1998, ISBN 80-210-1840-2, autor hesla jg (Jiří Gabriel)
 53. Kdo učil Masaryka?, 4. 2. 2011, Signály.cz, ViZ (Vít Zatloukal)
 54. a b c d Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 55. a b c Rok 2023 na samostatném oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury : Náboženský infoservis, 10. 2. 2024
 56. Církev C3 Třebíč Archivováno 3. 7. 2011 na Wayback Machine., stránky třebíčského sboru Církve C3
 57. C3 Church International Archivováno 3. 6. 2011 na Wayback Machine., mezinárodní stránky C3 Church International -anglicky
 58. Církev militantního ateismu
 59. Hnutí Grálu. www.hnuti.gralu.cz [online]. [cit. 2008-10-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-26. 
 60. Scientologická církev, stránky české odnože

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]