Seznam církví a náboženských společností v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o církvích a náboženských společnostech v ČR. O pojmech v české legislativě pojednává článek Církev a náboženská společnost.
O náboženském složení českého obyvatelstva pojednává článek Obyvatelstvo Česka.
Čeští buddhisté se zenovou mistryní Bon Shim

Církve a náboženské společnosti v České republice mohou být registrovány podle speciálního zákona,[1] čímž se stávají z hlediska státního práva právnickými osobami speciálního typu a mohou pak zřizovat a nechat si zaevidovat další právnické osoby podle téhož zákona. Případný vztah těchto vnitrostátních právnických osob k nadnárodní církvi nebo jiné organizaci musí být popsán v základním dokumentu, jehož zpracování je jednou z podmínek registrace.

Neregistrované církve a náboženské společnosti mohou na základě sdružovacího práva a dalších lidských práv svých členů působit také, a to buď jako jiný typ právnické osoby (například jako spolek) nebo neformálně bez společné právní subjektivity, ale pak se na ně nevztahují výsady ani povinnosti stanovené pro registrované církve a náboženské společnosti speciálním zákonem o církvích a náboženských společnostech, například právo požádat o oprávnění působit na státních školách, v armádě atd., o oprávnění být financovány podle zvláštních zákonů atd. Registrace není povinná, úvodní části zákona (§ 4, o svobodě vyznání, a § 5, podmínky vzniku a působení) se vztahují i na neregistrované církve a náboženské společnosti.

Zákon nenutí registrované církve a náboženské společnosti, aby se výslovně rozhodly, zda jsou církví, nebo zda jsou náboženskou společností, popřípadě obojím současně, a neumožňuje ani neukládá ani ministerstvu kultury, aby o tom v rámci registrace rozhodlo za ně. Proto registrované subjekty nelze jednoznačně na tyto dvě skupiny rozdělit, pokud se samy ve svém názvu nebo základním dokumentu některým z těchto slov neoznačily.

Církev a náboženská společnost rovněž není povinna se výslovně přihlásit k některému z náboženství nebo náboženských směrů, v základním dokumentu musí v tomto ohledu uvést pouze poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry.

Registrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

Latin Cross.svg
Black Star of David.svg
IslamSymbol.svg
DevanagariAum.svg
Dharmacakra.svg
Související informace naleznete také v článcích Církev a Církev a náboženská společnost.

V současné době (2019) je v České republice registrováno 42 církví a náboženských společností. Seznam je řazen chronologicky podle data registrace, subjekty se stejným datem registrace jsou řazeny abecedně. Zvláštními právy se rozumí 7 práv, která jsou přiznávána ministerstvem po splnění zákonných podmínek na základě žádosti: právo být financována podle zvláštního zákona, právo církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích, v ozbrojených silách, vyučovat náboženství ve státních školách, zřizovat církevní školy a právo zpovědního tajemství. K 1. září 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 308/1991 Sb., byly registrovány tyto církve a náboženské společnosti:Orientační symboly náboženství zastoupených v České republice:

Abrahámovská náboženství:

 

Indická náboženství:

 

Nová náboženská hnutí:


Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Okázale zdobený krucifix
Sousoší svatých Cyrila a Metoděje v Třebíči
Katedrální chrám svatých Cyrila a Metoděje, ústřední pravoslavný chrám pražské eparchie
Socha Buddhy
Rituální pomůcky užívané v buddhismu Diamantové cesty, dordže, zvonek a mála.
 1. Christian cross.svg Církev řeckokatolická[2] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002.
 2. Christian cross.svg Církev římskokatolická[3] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, přidružený člen Ekumenické rady církví (ERC), člen Vojenské duchovní služby (VDS).
 3. Chalice Silhouette.svg Českobratrská církev evangelická[4] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
 4. Chalice Silhouette.svg Evangelická církev augsburského vyznání v České republice[5] (ECAV, dřívější Slovenská evangelická církev augsburského vyznání) – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 5. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Jednota bratrská[6] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 6. EastOrthodoxcross.svg Pravoslavná církev v českých zemích[7] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práv vyučovat náboženství ve státních školách a zakládat církevní školy přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 7. Chalice Silhouette.svg Slezská církev evangelická augsburského vyznání[8] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 8. Christian cross.svg Starokatolická církev v České republice[9] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 9. Chalice Silhouette.svg Církev československá husitská[10] – Registrace převzata z roku 1920, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS,
 10. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Náboženská společnost českých unitářů[11] – Registrace převzata z roku 1930, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 11. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Bratrská jednota baptistů[12] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 12. Black Star of David.svg Federace židovských obcí v České republice[13] – Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zřizování církevních škol přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC.
 13. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev adventistů sedmého dne[14] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC, člen VDS.
 14. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev bratrská[15] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
 15. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Evangelická církev metodistická[16] – Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 16. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Křesťanské sbory[17] – Registrace převzata z roku 1956, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkami práva být financována podle zvláštního zákona, práva působení v ozbrojených silách a práva zřizovat církevní školy přiznána 7. ledna 2002
 17. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Novoapoštolská církev v České republice – Registrace převzata z roku 1956, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 18. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Apoštolská církev[18] – Registrace převzata z roku 1989, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 19. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice[19] – Registrace převzata z roku 1990, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 20. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Náboženská společnost Svědkové Jehovovi[20] – Zaregistrována dne 1. září 1993, zvláštní práva církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích a vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, právo na zpovědní tajemství nejprve zamítnuto (v roce 2008 potvrzeno Ústavním soudem)[21], přiznáno 2011 na základě změny základního dokumentu.
 21. Chalice Silhouette.svg Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice[22] – Zaregistrována dne 19. ledna 1995, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství, s výjimkami působení ve věznicích a v armádě a práva zřizovat církevní školy, přiznána 7. ledna 2002. Vznikla rozdělením Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.[editovat | editovat zdroj]

 1. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Křesťanská společenství[23] – Zaregistrována dne 20. června 2002.
 2. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Obec křesťanů v České republice[24] – Zaregistrována dne 4. září 2002.
 3. Mahamantra.svg Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna Česká republika[25] (ISKCON) – Zaregistrována 21. listopadu 2002.
 4. DevanagariAum.svg Česká hinduistická náboženská společnost[26] – Zaregistrována 25. listopadu 2002 – Pod změněným názvem Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství registrována od 11. června 2015.
 5. IslamSymbol1.svg Ústředí muslimských obcí v České republice – Zaregistrována od 7. září 2004.[27] – Je jedinou náboženskou společností, která byla v minulosti uznána a registrace jí původním zákonem nebyla rokem 1991 přiznána: dosáhla jí až dodatečně.[28].
 6. Faith Buddhism Vajra BW.svg Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü – Zaregistrována 8. června 2007.
 7. DevanagariAum.svg Višva Nirmala Dharma – Zaregistrována 14. července 2007.
 8. EastOrthodoxcross.svg Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice – Zaregistrována 26. května 2007.
 9. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev živého Boha[29] – Zaregistrována 15. prosince 2007.
 10. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Nová naděje[30] – Zaregistrována 3. září 2009.
 11. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Slovo života – Zaregistrována 6. srpna 2010[31].
 12. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev víry – Zaregistrována 22. května 2012[32]
 13. EastOrthodoxcross.svg Církev Svatého Řehoře Osvětitele – Zaregistrována 27. března 2013[33]. Řehoř Osvětitel (Grigor Lusavorič) byl roku 301 zakladatelem Arménské apoštolské (gregoriánské, pravoslavné) církve
 14. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Armáda spásy Zaregistrována 25. září 2013[34].
 15. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Nový Život Zaregistrována 3. října 2013.[35]
 16. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Oáza Zaregistrována 11. října 2014.[36]
 17. Společenství Josefa Zezulky[37] Zaregistrováno 19. prosince 2014.[38]
 18. Christian cross.svg Kněžské bratrstvo svatého Pia X., registrace dne 5. června 2018
 19. Dharmacakra.svg Théravádový buddhismus, registrace dne 26. června 2018
 20. Chalice Silhouette.svg Společenství baptistických sborů, registrace dne 29. března 2019
 21. Lotus-buddha.svg Společenství buddhismu v České republice, registrace dne 25. června 2020

Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Podle stavu k únoru 2008 byly registrované tyto dva svazy církví a náboženských společností:

 1. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Vojenská duchovní služba – Registrována 4. února 2005.
 2. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Ekumenická rada církví v České republice – Registrována 19. července 2005. Plné členství: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR. Přidružené členství: Církev římskokatolická. Pozorovatelské členství: Federace židovských obcí v České republice, Církev adventistů sedmého dne.

Církve a křesťanské komunity registrované podle zákona č. 89/2012 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam církví registrovaných podle zákona č. 89/2012 Sb..

Neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

V řízení o registraci[editovat | editovat zdroj]

(ke dni 3.1.2022)

Ecclesia Risorum, Podána žádost dne 2. 3. 2018

Protestantská církev Svaté korony, [39]žádost podána 22. 12. 2021

Zamítnuté registrace[editovat | editovat zdroj]

Žádost o registraci byla zamítnuta těmto církvím nebo jiným náboženským společnostem:[40]

 1. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev sjednocení Koncem 90. let 20. století podalo Hnutí sjednocení žádost o registraci v Česku, ale ministerstvo kultury ČR to odmítlo.[41][42] Podle Davida Sbírala hnutí splňovalo podmínky příslušného zákona a tedy i v polistopadové éře se členové církve zřejmě stali obětí diskriminace ze strany státních institucí.[43]
 2. Christian cross.svg Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev Podána žádost dne 25. 5. 2011[44].
 3. Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty Právní moc zamítnutí od 25. října 2002[40]
 4. Black Star of David.svg Židovské Centrum Chai Právní moc zamítnutí 20. září 2004[31][40]
 5. Christian cross.svg Ukrajinská řeckokatolická církev Právní moc zamítnutí od 3. října 2004[31][40] (pravděpodobně skupina, které se označuje též jako Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev)
 6. EastOrthodoxcross.svg Arménská apoštolská pravoslavná církev Právní moc zamítnutí od 20. června 2006[40]
 7. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev husitská (nezaměňovat s CČSH) Podána žádost dne 28. 7. 2010[31][45] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[40]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[40]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[46] Podle iDnes se nejednalo o nový návrh, ale o rozklad proti zamítnutí.[47]
 8. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Nový Život Právní moc zamítnutí 16. února 2010.
 9. Pivní církev Dne 27. 4. 2011 podána žádost[48]. Podle iDNES.cz a Parlamentních listů jde o recesi a bylo pravděpodobné, že ministerstvo návrh na registraci církve zamítne. K 19. červenci 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí registrace.
 10. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církevní združení Jednota sv. Klimenta Podána žádost dne 20. srpna 2012[40] IDnes je v říjnu 2012 označilo za neznámé.[47]. Jednota svatého Klimenta se sídlem Stránského 20a, Brno-Žabovřesky, je zaregistrovaná od 14. května 1990 jako občanské sdružení.[49] Jakási dobrovolnická organizace Jednota sv. Klimenta se sídlem v Břeclavi a s mládežnickou pobočkou v Brně se údajně začátkem 90. let snažila o záchranu hradu Obřany.[50] Matěj Procházka byl v Brně roku 1849 spoluzakladatelem Katolické jednoty sv. Klementa.[51][52]
 11. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev husitská Jana Žižky z Trocnova Žádost zamítnuta dne 15. 4. 2014.[53]
 12. Křesťanská církev svobodných řeholníků Žádost zamítnuta dne 3. 6. 2014.[54]
 13. EastOrthodoxcross.svg Česká ortodoxní církev Žádost zamítnuta dne 17. 9. 2014.[55]
 14. The Church of All Saints Žádost zamítnuta dne 21. 11. 2014.[56]
 15. Řád Strážců koruny a meče krále železného a zlatého Žádost zamítnuta dne 10. 4. 2015.[57]

Jiné neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

(Neúplný výčet)

Christian cross.svg
Bahai star.svg
Lotus-buddha.svg
Enso.svg
SriYantra monochrome.svg
Scientology symbol.svg
Awen symbol final.svg
Pagan pentacle 1.PNG
Triskelion-spiral-threespoked-inspiral.svg
RozetaSymbol.png
The Hammer of Thor.svg
 1. Chalice Silhouette.svg Anglikánská církev, anglikánská farnost, resp. starokatolická farnost anglicky mluvících věřících (kostel U Klimenta, Praha 1, Klimentská 5) registrována pod starokatolickou církví
 2. Christian cross.svg Apoštolská episkopální církev katolická (diecéze slovenské starokatolické církve; tato diecéze netvoří jeden celek se Starokatolickou církví v České republice)
 3. DevanagariAum.svg Ánanda Márga Ášram v obci Maršovice
 4. Bahai star.svg Bahá'í společenství ČR
 5. Lotus-buddha.svg Bodhi Path – Buddhistická centra
 6. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev C3[58][59]
 7. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Oáza Praha Zastupuje mezinárodní křesťanskou službu Holy Ghost End Time Ministries Int. (HGETMI)
 8. USVA headstone emb-16.svg Církev militantního ateismu[60] založena 12. 12. 2012
 9. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Církev Živý kámen Praha Spojena s osobami ze Zambie
 10. DevanagariAum.svg Ček Árya Sabhá - Árjasamádž České republiky Založena v Dillí, dne 27. 10. 2006
 11. Pagan pentacle 1.PNG Česká pohanská společnost (ČPS)
 12. Awen symbol final.svg Druidové Boiohaema Založeno va svátek Samhain 2006
 13. Hnutí grálu[61]
 14. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Mezinárodní letniční církev Praha – Jižní Město
 15. Noun 124003 ccDanChristopher bible.svg Mezinárodní letniční společenství Sesterská apoštolská církev k United Pentecostal Church International (UPCI)
 16. Pagan pentacle 1.PNG Mezinárodní Pohanská Federace pro Čechy, Moravu a Slezsko (PFIcz)
 17. Pagan pentacle 1.PNG Prokopská škola indoevropské duchovní tradice (gnostici)
 18. Triskele-Symbol-spiral-five-thirds-turns.svg Rodná víra (slovanské novopohanství)
 19. Scientology symbol.svg Scientologická církev[62]
 20. Dharmacakra.svg Thajské buddhistické centrum v České republice Chrám v Praze-Březiněvsi
 21. Pagan pentacle 1.PNG Vlčí kult – Brothrjus wulfe
 22. Enso.svg Zenová škola Kwan Um

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
  Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
 2. Řeckokatolická církev
 3. Římskokatolická církev
 4. Českobratrská církev evangelická. www.srcce.cz [online]. [cit. 2008-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-23. 
 5. Evangelická církev augsburského vyznání
 6. Jednota bratrská
 7. Pravoslavná církev. www.pravoslavi.cz [online]. Dostupné online. 
 8. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 9. Starokatolická církev
 10. Církev československá husitská
 11. Náboženská společnost českých unitářů
 12. Bratrská jednota baptistů
 13. Federace židovských obcí
 14. Církev adventistů sedmého dne
 15. Církev bratrská
 16. Evangelická církev metodistická
 17. Křesťanské sbory
 18. Apoštolská církev
 19. Církev Ježíše Krista svatých posledních dní
 20. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (česká verze). www.watchtower.org [online]. [cit. 2008-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-23. 
 21. http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=601907
 22. Lutherská evangelická církev augsburského vyznání - pražský sbor
 23. Církev Křesťanská společenství. www.kaes.cz [online]. [cit. 2018-08-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-28. 
 24. Obec křesťanů
 25. Hare Krišna - Společnost pro vědomí Krišny Archivováno 28. 10. 2007 na Wayback Machine, české stránky
 26. Česká hinduistická náboženská společnost
 27. Adam Drda: Čeští muslimové nepředstavují početnou skupinu, BBC, 7. září 2004
 28. Vyjádření k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Ústředí muslimských obcí v České republice, Vladimír Sáňka, 25. června 2001
 29. Církev živého Boha
 30. Církev Nová naděje
 31. a b c d Jan Jiřička: Státní registraci letos získala jedna církev, na peníze dosáhne až za 10 let, iDnes.cz, 12. prosince 2010
 32. rozhodnutí z 30. dubna 2012 č.j. MK 24865/2012 0C, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností Archivováno 26. 12. 2010 na Wayback Machine, Ministerstvo kultury (přístup červen 2012)
 33. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Církev Svatého Řehoře Osvětitele [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29 [cit. 2013-10-29]. Dostupné online. 
 34. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Armáda spásy [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29 [cit. 2013-10-29]. Dostupné online. 
 35. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29 [cit. 2013-10-29]. Dostupné online. 
 36. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2014-10-11 [cit. 2014-10-11]. Dostupné online. 
 37. Společenství Josefa Zezulky
 38. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2014-12-19 [cit. 2014-12-19]. Dostupné online. 
 39. Přihlásit se k Facebooku. Facebook [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online. (česky) 
 40. a b c d e f g h Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2010)
 41. VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. [s.l.]: Grada Publishing, 10. 11. 2009. 248 s. ISBN 978-80-247-2468-3. S. 180. 
 42. LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In: NEŠPOR, Zdeněk R. Jaká víra? Současná česká religioizita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2004. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-05. ISBN 80-7330-061-3. S. 95–103. (česky) Archivováno 5. 12. 2014 na Wayback Machine
 43. Osobní stránky Davida Zbírala. D. Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí [online]. David Zbíral, N.N. [cit. 2012-09-14]. Dostupné online. (česky) 
 44. návrh č. j. MK 28574/2011 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 45. návrh č. j. MK 12969/2010 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 46. Jan Jiřička: O registraci má zájem Pivní církev, uctívá posvátný nápoj a odpočinek, iDnes.cz, 18. 12. 2011
 47. a b Jan Jiřička: Armáda spásy žádá o církevní registraci. Hlásíme se k tomu, co jsme, říká, iDnes.cz, 8. 10. 2012
 48. Pivní církev žádá registraci. Aby ukázala, že to jde, Parlamentní listy, 18. 12. 2011, autor mp
 49. Jednota svatého Klimenta, IČO 18511023 - data ze statistického úřadu, Kursy.cz
 50. Obřany, Hrady.cz, komentář 20.2.2011 21:03 Milan Náplava
 51. Matěj Procházka, Slovník českých filosofů, ed. Jiří Gabriel, Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, katedra filosofie, 1998, ISBN 80-210-1840-2, autor hesla jg (Jiří Gabriel)
 52. Kdo učil Masaryka?, 4. 2. 2011, Signály.cz, ViZ (Vít Zatloukal)
 53. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 54. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 55. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 56. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 57. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 58. Církev C3 Třebíč Archivováno 3. 7. 2011 na Wayback Machine, stránky třebíčského sboru Církve C3
 59. C3 Church International Archivováno 3. 6. 2011 na Wayback Machine, mezinárodní stránky C3 Church International -anglicky
 60. Církev militantního ateismu
 61. Hnutí Grálu. www.hnuti.gralu.cz [online]. [cit. 2008-10-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-26. 
 62. Scientologická církev, stránky české odnože

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]