Neodruidismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Symbol neodruidismu

Neodruidismus či neodruidství, označovaný také prostě jako druidismus či druidství, je současný náboženský směr navazující na tradice antického keltského náboženství. Původně označení druid znamená keltského kněze. Z původních druidských učení se ale zachovalo jen velice málo, a co se týče magické a rituální praxe, téměř nic. V podstatě veškerá praxe je tudíž výsledkem rekonstrukcionismu na základě dochovaných zbytků původní pohanské mytologie a symboliky, případně zlidovělých zbytků pohanství, které přežily na mnoha místech Evropy.

Podobně jako Wicca a ostatní současné pohanské proudy jsou většinou ovlivněny počátky psychologie (psychoanalýza a C. G. Jung) a západní magickou tradicí (techniky jako pathworking, práce se sny, invokace pomocí zaklínání a popěvků aj.).

Neodruidismus také souvisí (a někdy bývá ne zcela správně zaměňován) s Keltským rekonstrukcionismem, který se pokouší obnovit keltské náboženství v podobě co nejvěrnější starověké podobě. Vytvořit však pevnou dělící čáru oddělující tyto dvě podoby současného keltství není zcela možné. Oba přístupy se navzájem doplňují, ovlivňují a namísto pevné hranice mezi sebou se prolínají.

Terminologie[editovat | editovat zdroj]

Pro tento novopohanský náboženský směr se vžily pojmy druidismus a druidství (používané mnohdy také s předponami neo- či novo-), které jsou odvozeny od slova druid, což byl ve starověké keltské společnosti člen společenské vrstvy, která uchovávala a po generace si předávala vědění a praktiky spojené s jejich náboženstvím, zahrnujíc v sobě znalosti bylin, léčení i astronomie.

Pojmy druidismus a druidství ovšem nelze zcela ztotožňovat, byť jsou si významově velmi blízké. Zatímco pojem druidismus lze chápat obecně ve smyslu označení náboženského směru a životního stylu, pojem druidství je označením společenského postavení v roli stoupence tohoto způsobu života a myšlení.

Druidismus × Neodruidismus[editovat | editovat zdroj]

Pojem druidství lze ale použít jak ve smyslu členství či stoupenectví současného keltského rekonstrukcionismu (tedy současného druida, kterým je kdokoliv odkazující se na starověké keltské tradice a zvyky), tak i pro označení společenského postavení a role ve starověké keltské společnosti (tedy starověkého druida, který byl mezi kelty knězem a mudrcem). Aby byl odlišen novodobý význam od starověkého významu, začala se pro novodobý význam používat předpona neo-[zdroj?], díky čemuž jsou oba významy jednoznačně identifikovatelné.

Souběžně s tím také vznikl pojem neodruidismus. Ten však vyvolává dojem existence analogického pojmu druidismus, který pojmenovává něco co neodruidismu předcházelo, tedy původní starověkou podobu. Pro tu se ovšem pojmu druidismus nepoužívá[zdroj?], nýbrž se používají pojmy jako keltské náboženství, keltská mytologie a podobné.

Druidismus v České republice[editovat | editovat zdroj]

Druidská spiritualita je v ČR převážně záležitostí jednotlivců, na rozdíl od germánského a slovanského proudu se zde dosud nevytvořila žádná uskupení s explicitně náboženskou agendou. [1]

Dělení druidismu[editovat | editovat zdroj]

Současné druidské tradice se dají rozdělit zhruba na tři směry.[2]
(názvy jednotlivých proudů je třeba brát s rezervou, mají pouze ilustrační význam)

Tradicionalistický[editovat | editovat zdroj]

Ten nejširší navazuje na keltskou (galskou) kulturu a kvete především ve Francii a Velké Británii. Je mytologicky nejvěrohodnější, na druhou stranu díky omezeným zdrojům často paradoxně obsahuje nejvíce moderních a experimentálních prvků.

Příkladem je organizace OBOD (Order of Bards, Ovates and Druids)

Obecný[editovat | editovat zdroj]

Druhým proudem je širší pojetí slova druid jako obecně pohanského kněze, znalce mytologie a nikoliv nezbytně spojeného jen s keltskou kulturou. To vychází z konceptu, že se kultury beztak míchaly a prolínaly a že se konkrétní panteon bohů lišil kraj od kraje a dům od domu, takže prolínání pohanských tradic jednotlivých národů je vlastně úplně přirozené. Tradice, z tohoto vycházející, jsou o poznání méně puristické co do výběru zdrojů a inspirace mytologií (podobně jako čarodějnictví se nadšeně nechávají inspirovat a ovlivňovat mytologií více národů zároveň).

Sem patří třeba organizace ADF (Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship) který se označuje za indoevropský proud druidství a nechává své členy ať si sami zvolí preferovaný mytologický systém, případně i kombinaci inspirovanou více kulturami, která dá vzniknout osobitému panteonu, který je srdci praktikujícího nejbližší. Co do přístupu k mytologii jsou eklektičtí a otevřenější než třeba OBOD, ale jejich praktiky a rituály se zdají být překvapivě méně ovlivněné modernou a čarodějnictvím a silně stavící přímo na původní mytologii.

Eklektický[editovat | editovat zdroj]

Třetím proudem je potom jakési eklektické druidství, často se různě prolínající s čarodějnictvím a eklektickou Wiccou. Patří sem různé přechody mezi druidstvím, rekonstrukcionalistickým pohanstvím a čarodějnictvím, často obsahující prvky uctívání přírody, lesů a regionu původu. Stejně jako u čarodějnictví kvalita a intenzita praxe lidí tohoto zaměření kolísá od hluboké znalosti mytologie a intenzivní práci na osobním rozvoji až po úplnou ignoranci téměř čehokoliv a převádění „druidských principů“ z pravidel AD&D (hra na hrdiny, předloha českého Dračího doupěte).

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ANTALÍK, Dalibor. Neodruidismus a fascinace Kelty v České republice a v zahraničí, in: Zdeněk R. Nešpor (ed.), Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství [online]. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 05.2004 [cit. 2016-03-30]. Dostupné online. ISBN 80-7330-061-3. (česky) 
  2. toto rozdělení je uvedeno na Eurikových stránkách

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]