Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (anglicky International Society for Krishna Consciousness – odtud zkratka ISKCON), je zákony ČR uznaná náboženská organizace a hnutí, které v roce 1966 založil v New Yorku Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivedanta Svámí. ISKCON je součástí gaudia vaišnavské sampradayi, duchovní linií vedoucí od Šríly Prabhupády zpět nepřerušenou posloupností duchovních mistrů přes Pána Čaitanyu až k Pánu Brahmovi, který, jak dokládají védská písma a uznávají všechny[zdroj?] autority vaišnavismu (čisté oddanosti Bohu), přijal poznání od nejvyššího duchovního učitele, samotné Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Kršny. Princip parampary, nepřerušené učednické posloupnosti, vyjadřuje přímé spojení s Bohem a dává pravosti učení duchovní punc.

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda (zkráceně též Šríla Prabhupáda), zakladatel-áčarya Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, prohlásil, že posláním  ISKCONu je uskutečnění mise Čaitanyi Mahaprabhua šířením učení o vědomí Krišny, jehož nedílnou součástí je zpívání svatých jmen Pána, po celém světě na dalších 10 tisíc let.

Sedm cílů Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny[editovat | editovat zdroj]

1.      Systematicky propagovat duchovní poznání v celé společnosti a vychovávat všechny lidi podle pravidel duchovního života, byse zabránilo nerovnováze životních hodnot a dosáhlo skutečné jednoty a míru na světě

2.      Propagovat vědomí Krišny podle Bhagavad-gítry a Šrímad Bhagavatamu

3.      Sbližovt členy organizace a vést je ke Krišnovi, nejvyšší bytosti, a tak v nich a v celém lidstvu rozvíjet ideu, že každá duše je kvalitativní částečkou Boha (Krišny)

4.      Učit a podporovat sankirtanové hnutí, sborové zpívání svatých jmen Boha, jak doporučuje učení Šrí Čaitanyi Maháprabhupa

5.      Vybudovat poutní místa určená k oslavě Šrí Krišny pro duchovní prospěch členů a celé lidské civilizace

6.      Sdružovat členy za účelem jednoduššího a přirozenějšího způsobu života

7.      TIsknout a rozdávat periodické publikace, časopisy, knihy a jinou literaturu s ohledem na výše zminěné body.

Prabhupáda[editovat | editovat zdroj]

Jména védských duchovních autorit jsou tituly vyjadřující úrovně dosaženého poznání. Duchovní učitel je obvykle oslovován jako Gurudev, Višnu-páda nebo Prabhupáda. Jméno "Prabhupáda" se používá k vyjádření nejvyšší úcty ve védských náboženských kruzích a označuje se jím velký světec mezi světci. Slovo Prabhupáda má ve skutečnosti dva významy: ten, u jehož nohou (páda), je mnoho prabhuů (což znamená "mistr, pán", titul, jímž se navzájem oslovují žáci). Druhý význam je - ten, kdo se vždy nachází u lotosových nohou Nejvyššího Pána, Kršny. V posloupnosti duchovních učitelů, jež předávají lidstvu nauku o Kršnovi, bylo několik osobností, které dosáhly takové duchovní velikosti a zasloužily si titul Prabhupáda.

Jedinečné postavení Šríly Prabhupády v ISKCONu[editovat | editovat zdroj]

a)      je zakladatel ISKCONu, společnosti pro vědomí Krišny

b)      je áčarya na dalších 10 tisíc let a nikdo další takový v tomto období nebude

Coby zakladatel ISKCONu, založil novou větev stromu Čaitanya Maháprabhua a přinesl:

a)      management - organizační strukturu Iskconu

b)      filozofii

c)      standardy každodenní praxe oddané služby

Coby áčarya

a)      napsal komentáře k védským textům na nastávajících 10 tisíc let

b)      rozšířil vědomí Krišny po celém světě

c)      učí vlastním příkladem (odvozeno od slova áčar = chování )

d)     je velký vlivný učitel v parampaře, nepřerušené posloupnosti duchovních mistrů

Správa, vedení a organizace ISKCONu prostřednictvím GBC ( správní rady )[editovat | editovat zdroj]

GBC jako konkrétní osoba je:

a)      jeden z členů správní rady, který dohlíží na přidělenou světovou zonu

b)      hlavní náplní jeho činností je cestování po své zoně a dohlížet na uplatňování pravidel Šríly Prabnhupády

c)      je vzorem v naslouchání a zpíváni

GBC jako správní rada je:

a)      nejvyšší autorita, která dohlíží na dodržování standardů, které dal Šríla Prabhupáda

b)      schází se jednou ročně v Majápuru, kde řeší problémy a plánují další kázání

Podstata duchovního učení[editovat | editovat zdroj]

Pro další pokročení ve studiu je nutné získat základ v pochopení a realizaci rozdílu mezi tělem a duší.

Šest základních rodílů mezi těle a duší:

·        duše je sac, věčná, tělo je dočasné

·        duše je cid, blažená, tělo je zdrojem utrpení

·        duše je ananda, plná poznání Absolutní Pravdy ( od Boha se nelišící), tělo je plné nevědomosti pod vlivem máyi, vnější iluzorní energie přírody

·        duše se nemění, tělo se neustále mění

·        duše neumírá, tělo umírá

·        duše je v projevem Kršnovy vyšší (okrajové) energie , tělo je součástí nižší (vnější) Kršnova energie

Stěžejní vaišnavské texty[editovat | editovat zdroj]

K pochopení a orientaci ve védském učení je nutné přijmout alespoň na teoretické úrovni fakt, že Kršna je Nejvyšší Osobnost Božství. Kde není Bůh je nevědomost. Nevědomost je temnota. Bůh je světlo.

(Zpěv vznešeného) Bhagavat-gíta taková, jaká je

Šrímad Bhagavatam (doposud co čestiny přeložených 10 zpěvů)

Čaitanya Čaritamrita (4 díly)

Nektar Oddanosti

Vedle tohoto velmi rozsáhlého díla, přeloženého ze sansktritu do angličtiny a pak dál dnes již do více než 50 jazyků světa a opatřeného komentáři Šríly Prabhupády, existuje jeho dalších více než osmdesát knih. Vedle těchto knih je k dispozici doplňující správní radou schválená literatura následovníků ISKCONu.