Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (anglicky International Society for Krishna Consciousness – odtud zkratka ISKCON), často nazývaná Hare Krišna nebo Hare Kršna, je vaišnavské hnutí, které v roce 1966 založil v USA A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Hnutí bývá označováno jako jedno z tzv. nových náboženských hnutí; jeho kořeny jsou ve védské tradici. Veřejnosti je známo zejména díky průvodům v ulicích měst se zpěvem mahámantry a tancem.

Vznik a historie[editovat | editovat zdroj]

Počátky[editovat | editovat zdroj]

Šrí Šrímad A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda (1896-1977), často nazýván zkráceně Šríla Prabhupáda, se narodil v indické Kalkatě. Jeho jméno, stejně jako všechna jména význačných védských představitelů, je složeninou z postupem života získaných titulů. Původním jménem Abhaj Čaran De, což je vyjádřeno oněmi dvěma písmenky A. C. v jeho jméně. Narodil se jako syn čistého vaišnavy Goura Móhana a matky Rádžní, od nichž se mu dostalo západní kulturou neposkrvrněné varnaášrámské výchovy. Stal se stoupencem Gaudíjské Misie, skupiny pro obrodu gaudíja vaišnavismu v tradici Čaitanji Maháprabhua. Bhaktisidhánta Sarasvatí Thákura duchovní učitel pověřil svého žáka Šrílu Prabhupádu úkolem rozšířit védskou moudrost v angličtině do západního světa. Prabhupáda se dostal do USA v roce 1965, kdy mu bylo 69 let. Z Indie se vydal se 44 rupiemi v kapse. Připlul do New Yorku bez jakýchkoli finančních prostředků a za 12 let jeho zbytku života podařilo přeložit do angličtiny drtivou většinu védské literatury psané v bengáštině a sanskritu jako např. Bhagavad-gita taková jaká je, či mnohosvazkové vydání Šrímad Bhagavatamu a Čaitanya Čaritamrity (stěžejní nauky o Bohu ) a nesčetné množství dalších Autorizovaných védských textů. V roce 1966 Prabhupáda založil ISKCON Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, která svou působnost postupně rozšířila po celém světě, tak jak si přál jeho duchovní učitel. První stoupenci hnutí pocházeli z řad hippies.[1]

Rozmach[editovat | editovat zdroj]

Roku 1968 se 6 členů vydalo na misii do Británie. Upozornili na sebe barevnými průvody po Oxford Street za zpěvu manter. Všiml si jich i George Harrison a v roce 1969 spolu nahráli mantru Haré Krišna. Píseň se stala hitem a přispěla ke zpopularizování hnutí. George Harrison hnutí dále finančně podporoval a zakoupil pro ně sídlo v Letchmore Heathu v Hertfordshiru. Bylo pojmenováno Bhaktivedanta Manor a dodnes zde sídlí vedení hnutí pro Spojené království. Slouží také jako chrám a vzdělávací středisko. Hnutí se rychle šířilo po Spojených státech, Evropě a postupně po všech světadílech a zemích kam Prabhupádova mise zavítala. Po celém světě se pořádají přednášky o védské kultuře a nutnosti uspořádat společnost do varen a ašrámů, čtyř duchovních stavů (brahmačárí, grhasta, varnaprasta, sanjásí) a čtyř společenských tříd (bráhmana, kšátrija, vaišja, šúdra), v nichž se dodržují čtyři základní usměrňující zásady. 1. Nejíst maso, ryby, vejce, cibuli, česnek, houby a potraviny v kvalitě vášně a nevědomosti. 2. Nepožívat omamné látky jako alkohol, cigarety, veškeré drogy včetně kávy, čaje a nápojů obsahujících kofein. 3. Nemít zakázaný mimomanželský pohlavní styk. Pohlavní život je přípustný pouze u grhastaáštrámu (života hospodářů) za účelem plození dětí. 4. Nehazardovat. Hazardem se rozumí jakýkoliv hazard nejen s penězi, ale taktéž zdravím filozofií apod.. ISCKON provozuje restaurace, farmy, školy, charity a další aktivity.

V dnešní době má hnutí několik desítek guruů. Byl zrušen tzv. zónový systém, tedy už se neustavují guruové pro určité území, ale každý žák si může vybrat kteréhokoliv gurua ve světě. Zasvěcování podle geografické polohy zavedl zakladatel hnutí Bhaktivedanta swámi. Bylo však určené pro ritviky, které jmenoval, nikoliv pro guruy které GBC volí:

"Tamála Kršna Maharája: Takže předpokládejme, že někdo je v Americe. Měl by tedy jednoduše napsat Kírtananandovi nebo Satsvarůpovi?

Šríla Prabhupád: Blíže. Jayatírtha to může dělat.

Tamála Kršna Maharája: Jayatírtha.

Šríla Prabhupád: Bhagaván. A Harikéša může také.

Tamála Kršna Maharája: Harikéša Maharája.

Šríla Prabhupád: Pět, šest mužů se rozdělí, kdo je nejbližší.

(Šríla

Prabhupád 7. června 1977, Vrindávana)

Neshody po fyzickém odchodu zakladatele[editovat | editovat zdroj]

14. listopadu 1977 odchází zakladatel hnutí Bhaktivedanta Svámí Prabhupáda, aniž by jmenoval svého nástupce. Již za svého života jmenoval skupinu jedenácti ritviků, kteří měli zasvěcovat nové členy hnutí jako jeho žáky: "Nově zasvěcení oddaní jsou žáci Jeho Božské Milosti A.C. Bhaktivédanty Svámího Šríly Prabhupády. Těchto výše uvedených jedenáct starších oddaných jedná jako Jeho reprezentanté." (dokument z 9.7.1977) Po jeho úmrtí ritvici začali zasvěcovat žáky jako běžní guruové, jak je ve védských tradicích běžné. Poté, co se však neosvědčil systém tzv. zonálních áčárjů, kdy noví gurové automaticky zasvěcovali všechny žáky ve své geografické zóně, a několik z guruů z různých důvodů zklamalo, začala skupina oddaných v ISKCONu zvaných "ritvik-vádí" (zastánci teorie ritviků) od osmdesátých let tvrdit, že guruové nemají k zasvěcování výslovné oprávnění. GBC tuto teorii odmítla ve svém stanovisku z roku 6.4.7.2 z roku 1999."[2] a v roce 1987 přikročila k reformě postavení guruů, kdy se guruy stali i další oddaní.

Věrouka[editovat | editovat zdroj]

Hlavním pramenem ke studiu je Bhagavadgíta v překladu samotného Prabhupády doplněném o jeho komentáře vycházející z komentářů předchozích guruů.[3] [4] Dalšími stěžejními prameny jsou Bhágavata Purána (Šrímad Bhágavatam), Čaitanja čaritámrta, hlavní životopis Čaitanji Maháprabhua, a díla Čaitanjových žáků, zvláště Rúpy Gosvámího. Veškeré Prabhupádovy spisy se v hnutí těší velké vážnosti.

Krišna[editovat | editovat zdroj]

Krišna je Nejvyšší Pán, Nejvyšší božstvo, osobní Bůh a je všemocný, vševědoucí a věčný. Podle učení gaudíjského vaišnavismu je zdrojem, nikoliv jen avatárem, Višnua. Každý jedinec, každá duše je individualitou, o kterou Krišna pečuje.

Karma a reinkarnace[editovat | editovat zdroj]

Členové Mezinárodního hnutí pro vědomí Krišny vyznávají tradiční vaišnavský názor, že duše, která se nachází v našem hmotném světě, se bude tak dlouho převtělovat, dokud nedovede svůj život k dokonalosti v podobě znovunavázání láskyplného vztahu s Bohem. Karma určuje, jaké bude příští zrození každého jedince.

Mahámantra Hare Krišna[editovat | editovat zdroj]

Největší vážnosti se těší mahámantra Hare Krišna. Jejím nasloucháním a zpěvem se živé bytosti očišťují a přibližují k Bohu.

Text mahámantry:

Haré Krišna Haré Krišna
Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma
Ráma Ráma Haré Haré

Hare označuje Krišnovu šakti (Rádhu), a Ráma a Krišna jsou jména Boha.

Praktiky členů[editovat | editovat zdroj]

Všichni členové se věnují bhakti-józe. Nejdůležitější je zpěv Haré Krišna mahámantry a studium védských textů jako je Bhagavadgíta.

Vnější znaky člena[editovat | editovat zdroj]

Nový člen stráví nějakou dobu jako novic ('bhakta'). Poté si vybere gurua a dostane od něho nové jméno. Muži si oholí hlavu a vzadu na hlavě si nechají krátký cop, šikhu. Členové si označují čelo a dalších jedenáct míst na těle jílem, např. z Gangy. Toto znamení se nazývá tilaka a označuje tělo jako chrám, kde sídlí Krišna. Mužští členové nosí tradiční oděv zvaný dhótí. Svobodní muži nosí šafránové a ženatí a novici bílé. Ženy nosí barevná sárí, vdovy bílá. Vdané ženy si dělají mezi obočím červenou tečku, která značí, že jsou vdané.

Zákazy[editovat | editovat zdroj]

Každý člen je povinen vzdát se masa, ryb, vajec, čaje, kávy, tabáku, alkoholu a ostatních drog. Sex je povolen pouze manželům a za účelem plození dětí (tím jsou také zakázány homosexuální praktiky). Členové jsou povinni dodržovat čtyři základní příkazy, které se dále rozvíjejí. Jsou to:

 • Nejíst maso, ryby a vejce
 • Nepožívat žádné omamné látky (sem patří zákaz pití kávy a čaje)
 • Zdrženlivé sexuální chování
 • Zákaz hazardních her

První věc, kterou členové mají každý den za úkol, je tzv. džapa. Jedná se o recitování mantry Haré Krišna na růženci (zvaném džapa-málá), kterou jsou povinni odříkat 1728 krát. (Růženec má sto osm korálků, které šestnáctkrát odpočítají.) ( Nejdůležitější při zpívání je upřímnost ) Nikoliv strojové zpívání

Harinám-sankírtan[editovat | editovat zdroj]

Důležitou součástí života členů je tanec a zpěv svatých jmen Boha. Veřejnosti jsou známí zejména díky nim. Při harinám-sankírtanu členové s hudebními nástroji (kartály, mridanga, apod.) chodí po ulicích a vzdávají chválu Nejvyššímu Pánu tancem a zpěvem mahámantry.

Hnutí v Česku[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Citace a odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. Proč jsou hippies přitahováni hnutím Hare Kršna
 2. http://gbc.iskcon.org/2012/03/18/1999/
 3. http://www.harekrsna.cz/cvs/2007/bhagavad_gita_takova_jaka_je
 4. http://harekrsna.cz/cvs/menu/filozofie/zakladatel_iskconu/knihy

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • BARRETT, David V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha : Ivo Železný, 1998.  
 • GOSWAMI, Satsvarúpa dása. Prabhupáda: život čistého oddaného. Praha : Bhaktivedanta Book Trust, 1991.  
 • HRABAL, F. R. Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. Bratislava : CAD PRESS, 1998.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]