Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Znakem FSSPX je heraldický symbol francouzské Vendée

Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., zkratka FSSPX, hanlivě lefebvristé) je společnost tradicionalistických římskokatolických kněží. Založena byla dakarským arcibiskupem Mons. Lefebvrem na svátek Všech Svatých roku 1970 zakládacím dekretem Mons. Charriera a v roce 1971 obdrželo kanonicky požadovaný pochvalný dekret Posvátné kongregace pro klérus od jejího prefekta kardinála Wrighta.

Zakladatel FSSPX Mons. Marcel Lefebvre v roce 1982 odstoupil z funkce generálního představeného bratrstva, nicméně dále světil kněze, jelikož byl jediným členem FSSPX s biskupským svěcením. Jeho nástupcem v čele společnosti se stal Franz Schmidberger a po něm současný generální představený biskup Bernard Fellay.

Vztahy s Římem[editovat | editovat zdroj]

Od počátku si bratrstvo vytklo za cíl bojovat proti liberalizmu, světskému duchu v Církvi, novému ekumenismu a především po vzoru sv. Pia X. proti herezi modernismu. Tyto snahy se ovšem lišily od směřování koncilních a především pokoncilních papežů. Postupem času se trhlina zvětšovala. Bratrstvo stále sloužilo stejnou Mši Svatou, udílelo stejně svátosti, učilo ze stejných katechismů zatímco ve zbytku Církve byla plošně zavedena Nová Mše (Novus Ordo Missae), měnilo se udílení svátostí, měnily se katechismy, přestavovaly kostely, měnil řádový život, liturgické oděvy, liturgické písně.

Mons. Lefebvre byl stále starší a už nadále neměl dostatek sil na těžkou službu. Žádal ve Vatikánu o povolení vysvětit nástupce, avšak přislíbená svěcení byla neustále odkládána, takže se zdálo, že se čeká, kdy Mons. Lefebvre zemře. Proto v roce 1988 nepovoleně, avšak platně, vysvětil společně s biskupem Castro Mayerem čtyři biskupy, na což Jan Pavel II. reagoval vydáním motu proprio Ecclesia Dei,[1] jímž potvrdil předchozí vyhlášení Kongregace pro biskupy, podle kterého světitel i svěcení upadli svým činem do „exkomunikace latae sententiae“ (tj. nastupující samým činem, bez rozhodnutí ordináře), ačkoliv samotná platnost svěcení tím nemohla být dotčena.[zdroj?]

Bohoslužba FSSPX, Ecône

Příznivci bratrstva zastávají názor, že exkomunikaci nebyla platná. Přitom se odvolávají na kodex kanonického práva, který mluví o „stavu nouze“, v kterém je možno světit bez povolení.

Obecně platí, že na kněze, které exkomunikovaní biskupové vysvětí, se vztahuje suspenze čili zákaz vykonávat kněžské funkce.[zdroj?] Jelikož ale FSSPX nadále funguje, je jasné, že tito kněží svou údajnou suspendaci neuznávají. Od roku 1994 je generálním představeným bratrstva biskup Fellay.

V lednu 2009 papež Benedikt XVI. zrušil exkomunikace uvalené na jeho čtyři biskupy a sňal je. Bratrstvo v žádosti potvrdilo, že uznává papežský primát, kardinál Re v oznámení o snětí exkomunikace deklaroval nutnost urychleně dosáhnout plné jednoty mezi bratrstvem a katolickou církví.[2] Mezi čtyřmi biskupy, jejichž exkomunikace byla zrušena, byl i Brit Richard Williamson, který vyvolával kontroverze svými názory na průběh nacistického holocaustu. Kvůli němu bylo některými židovskými představiteli a organizacemi ostře kritizováno papežovo rozhodnutí,[3] které s Williamsonovými názory nijak nesouviselo, což však média nereflektovala a církevní představitelé nedokázali v první chvíli dost zřetelně vysvětlit.[4] Naproti tomu ale jiní židovští představitelé a organizace vystoupili na papežovu obranu a odmítli možnost, že by kauza měla nějak ovlivnit křesťansko-židovské vztahy (např. nadace Pave the way[5] či Yehuda Levin, mluvčí Unie ortodoxních rabínů USA a Kanady[6]).

Členové Bratrstva stále v Církvi neměli žádnou řádnou jurisdikci a byla pouze zrušena exkomunikace jejich údajně neprávoplatně vysvěcených biskupů, údajná suspenze (zákaz výkonu kněžského i biskupského povolání) kněží Bratrstva dlouho trvala.[7] Při příležitosti vyhlášení svatého roku milosrdenství (v listopadu 2015) dovolil papež František po dobu trvání tohoto roku kněžím FSSPX oficiálně zpovídat (udělil jim zpovědní jurisdikci). V apoštolském listě Misericordia et misera z 21. listopadu 2016 pak toto svolení prodloužil na neurčito.[8] Ostatní svátosti mohou být členy FSSPX udělovány nadále pouze na základě mimořádné jurisdikce, která musí být podložena mimořádným stavem Církve.

Český priorát FSSPX požádal 2. listopadu 2016 o registraci nové církve u Ministerstva kultury České republiky. [9][10][11]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/index.htm [English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish]
 2. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10721
 3. Papež rehabilitoval biskupa, který popírá holokaust. iDNES.cz [online]. 2009-01-24 [cit. 2009-01-26]. Dostupné online.  (česky) 
 4. Marek Bárta: O jednom sejmutí exkomunikace, antisemitském biskupovi a našich médiích, Getsemany 203 (březen 2009); dostupné: http://www.getsemany.cz/node/2178 (navštíveno 26. 3. 2009)
 5. Židovská nadace Pave the way se zastává Benedikta XVI. [online]. Eretz.cz, 2009-02-06, [cit. 2011-08-28]. Dostupné online.  
 6. Ortodoxní rabín Levin se zastává papeže a jeho snahy o smír s tradicionalisty [online]. Eretz.cz, 2009-02-10, [cit. 2011-08-28]. Dostupné online.  
 7. „Zrušení exkomunikace bylo krokem na poli církevní disciplíny. Osoby byly zbaveny zátěže svědomí, kterou uvaluje nejtěžší církevní trest. Je zapotřebí rozlišit tuto úroveň od oblasti věroučné. Skutečnost, že Bratrstvo sv. Pia X. nemá v církvi žádné kanonické postavení, se v posledku nezakládá na disciplinárních, ale na věroučných důvodech. Dokud Bratrstvo neobdrží kanonickou pozici v církvi, tak ani jeho služebníci nebudou svou službu konat v církvi legitimně. Je třeba proto rozlišovat mezi disciplinární rovinou, která se týká osob jako takových, a rovinou věroučnou, která se týká služby a instituce. Pro upřesnění tedy znovu: dokud nebudou vyjasněny otázky, týkající se věrouky, nemá Bratrstvo žádný kanonický statut v církvi, a jeho služebníci, třebaže z nich byl sňat církevní trest, žádnou službu v církvi nevykonávají dovoleně.“; viz Benedikt XVI. v listu Pozitivní význam a meze zrušení exkomunikace čtyř biskupů FSSPX (přeložil Milan Glaser), dostupné: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10960 (navštíveno 26. 3. 2009)
 8. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24759
 9. Informace o registraci FSSPX jako náboženské společnosti http://fsspx.cz/prohlaseni/prohlaseni_2017_02_07_informace_o_registraci_fsspx_jako_nabozenske_spolecnosti.pdf
 10. Dopis generálního představeného http://fsspx.cz/prohlaseni/2017_05_25_informace_k_registraci_fsspx_pred_statem/dopis_generalniho_predstaveneho_msgr_bernarda_fellaye.pdf
 11. Návrh na registraci náboženské společnosti [online]. Ministerstvo kultury ČR, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.  

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]