Kněžské bratrstvo svatého Petra

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Kněžské bratrstvo svatého Petra
Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri (FSSP)
Coat of Arms of FSSP.svg
Základní info
Aktivita: 12. století-dosud
Kategorie: společnost kněží a seminaristů („klerikální společnost apoštolského života papežského práva“)
Sídlo: opatství Hauterive
Země původu: ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko
Poslední představený: John Berg
Působnost: od 18. července 1988

Kněžské bratrstvo svatého Petra (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti PetriFSSP) je společnost apoštolského života tradicionalistických katolických kněží a seminaristů. Zakládajícími členy byli kněží a seminaristé, kteří opustili FSSPX.

Kanonický status[editovat | editovat zdroj]

Podle kanonického práva je FSSP „klerikální společnost apoštolského života papežského práva“. Není tedy institutem zasvěceného života a jeho členové tak neskládají žádné náboženské sliby. Papežské právo Bratrstva pak znamená, že bylo založeno papežem a jen jemu (skrze Papežskou komisi Ecclesia Dei), namísto místním biskupům, má povinnost se zodpovídat za své akce. Místní biskup však stále dohlíží na práci Bratrstva v jemu svěřené diecézi. V tomto smyslu je tedy organizační a administrativní status Bratrstva stejný jako církevních řádů s papežským právem (např. jezuitů či dominikánů).

Charisma[editovat | editovat zdroj]

Posláním FSSP je podporovat křesťanskou dokonalost na základě zvláštního charismatu, které spočívá v poskytování mší a dalších svátostí římského ritu tak, jak existovaly před druhým vatikánským koncilem. Z toho důvodu Bratrstvo užívá misál a breviář Jana XXIII. z roku 1962, kdy byl vydán naposledy před liturgickými změnami druhého vatikánského koncilu.

Tento způsob Mše Svaté (tzv. Tridentská mše), ustanovený sv. Piem V. a Janem XXIII., nikdy nebyl zrušen či zakázán, což potvrdil Benedikt XVI. v motu proprio Summorum pontificum, je společně brán jako „výjimečná forma římského ritu“ (Forma Extraordinara). Není tak již k jeho slavení potřeba povolení místního biskupa, ale každý kněz se sám může rozhodnout, jakou formu slavení zvolí.

Poslání[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k výše zmíněnému si Bratrstvo staví dvojí poslaní: posvěcovat každého kněze skrze jeho kněžskou službu a takové kněze uvádět do farností, dále pak poskytovat katecheze a slavení svátostí, vést skupiny mládeže, organizovat poutě a obecně podporovat plnost svátostného a kulturního života těm laickým katolíkům, kteří mají taktéž zalíbení ve starším způsobu slavení podle misálu z roku 1962. Pro snazší plnění tohoto poslání Bratrstvo založilo vlastní kněžské semináře, kde vychovává budoucí kněze, kteří by v Bratrstvu sloužili.

Založení[editovat | editovat zdroj]

FSSP bylo založeno 18. července 1988opatství Hauterive ve Švýcarsku skupinou 11 kněží a jednoho jáhna,[1] kteří byli členy Kněžského bratrstva sv. Pia X., jehož Generálním představeným byl Mons. Marcel Lefebvre. Ačkoliv se slavnostně zavázali k členství v FSSPX, vystoupili z něj v reakci na biskupská svěcení. Podle Kongregace pro nauku víry se objevila v FSSPX schismatická činnost spočívající v nedovoleném vysvěcení čtyř biskupů, za což dle ní následovala automatická exkomunikace latae sententiae. Josef Bisig se stal prvním superiorem nového FSSP. Marcel Lefebvre ve své promluvě v roce 1990 označil tyto, kteří se oddělili od FSSPX, za zrádce, kteří činí ďáblovu práci tím, že si „třesou rukama s lidmi přidržujícími se modernistických a liberálních idejí zavržených Církví“.[1]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Stávajícím generálním představeným FSSP je John Berg.

Bratrstvo je rozděleno do tří správních oblastí:

a regionů:

V současnosti má Bratrstvo dva semináře. Jeden pro německy a francouzsky mluvící se nachází ve Wigratzbadu augšpurské diecéziBavorsku, druhý pro anglicky mluvící v Dentonu, statě Nebraska ve Spojených státech amerických.

K 1. listopadu 2017 mělo FSSP 437 členů (287 kněží, 21 jáhnů a 129 nevysvěcených seminaristů),[2] z toho tři kněze, jednoho jáhna a jednoho seminaristu českého původu.

Generální představení[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Priestly Fraternity of St. Peter na anglické Wikipedii.

  1. http://rexcz.blogspot.cz/2011/10/dva-roky-po-svecenich-nesmime-zavahat.html
  2. http://fssp.org/en/chiffres.htm

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]