Přeskočit na obsah

Kwan Um

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Setkání českých a slovenských praktikujících v Zenovém centru Vrážné (2023)

Zenová škola Kwan Um je mezinárodní organizace vycházející z tradice korejského zenového buddhismu. V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn a dnes k ní patří přibližně sto center a skupin po celém světě. Pořádá pravidelné společné meditace, retreaty a přednášky online. Formy zenové praxe jsou přizpůsobeny možnostem a potřebám západních laických praktikujících.

Název školy pochází z korejštiny a znamená „vnímej zvuk světa“. Vyjadřuje směr zenové praxe: učit se naslouchat a rozumět tomuto světu, v každém okamžiku pozorně vnímat jeho potřeby a správně na ně reagovat. Název je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal ("ten, kdo vnímá pláč/výkřiky tohoto světa"). V Číně je tato postava nazývána Kuan-jin, v Japonsku Kannon, v sánskrtu se nazývá Avalókitéšvara.

Posláním školy Kwan Um je zpřístupňovat zenovou praxi všem lidem, kteří o ni mají zájem – bez rozdílu vyznání, národnosti, orientace či identity (je tedy otevřená i lidem z LGBTQ+ komunity). Škola se snaží poskytovat všem těmto lidem prostředí, podporu a pomoc v hledání jejich pravého já. Některá zenová centra školy jsou i rezidenční, tj. nabízejí také možnost soužití v otevřené komunitě lidí, které spojuje společná meditační praxe, a tím i možnost učit se vnímat potřeby druhých, překonávat vlastní hranice a navzájem si pomáhat. Ve škole Kwan Um spolu mohou žít a praktikovat muži i ženy, mniši i laici. Také mistrem či mistryní se může stát kdokoli, kdo splní všechna kritéria, jež škola pro tuto roli vyžaduje. Dnes má Kwan Um i svůj etický kodex, který je volně přístupný na webu školy a definuje pravidla a postup v případě, že by došlo ze strany zenového učitele (učitelky) k etickému pochybení.

Zakladatel školy, zenový mistr Seung Sahn (nazývaný také "Dae Son Sa Nim", tedy Velký zenový mistr), odešel v 60. letech z Koreje do USA, a stal se tak prvním korejským zenovým mistrem, který kdy žil a učil na Západě. S pomocí nevelkého počtu studentů založil v roce 1972 zenové centrum poblíž Providence, které se později stalo hlavním chrámem pro všechna centra v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Africe a které funguje dodnes. Mistr Seung Sahn je také autorem knih "Zenový kompas", "Celý svět je jedna květina – 365 konganů pro každodenní život", "Odklepávání popela na Buddhu", "Pouze nevím", "Deset bran" a "Kost prostoru". Několik z nich vyšlo i v češtině, některé i opakovaně. Českou republiku navštívil mistr Seung Sahn v roce 1991, zemřel v Koreji 30. listopadu 2004. Během svého života předal dharmu a inka (pověření k samostatnému vyučování zenu) několika žákům. Tito zenoví mistři (Seon Sa Nim, zkráceně SSN) a mistři dharmy (Ji Do Poep Sa Nim, zkráceně JDPSN) nebo jejich žáci dnes učí a přednášejí v mnoha zemích světa.

Mistr dharmy Jiří Hazlbauer, vedoucí učitel pro Česko

V ČR je Zenová škola Kwan Um zapsaným spolkem. Pravidelně zde probíhají jednodenní či vícedenní meditační ústraní, často pod vedením mistra dharmy Jiřího Hazlbauera. Ústraní sem také přijíždějí vést zenoví učitelé Kwan Um z dalších evropských i mimoevropských zemí. Kwan Um rovněž organizuje dlouhá (tříměsíční) ústraní zvaná kjolče.

Kwan Um v Česku je aktivní i v mezináboženském dialogu a každoročně pořádá různé akce (ústraní, besedy, přednášky, mše...) společně s jinými církvemi a náboženskými skupinami.

Meditační praxe v Kwan Um[editovat | editovat zdroj]

Využívá základní meditační techniky (tzv. formy). Mezi ně patří například poklony, zpěvy, meditace vsedě, konganové rozhovory, praxe manter nebo meditace práce.

Meditace poklon

„Klaníme se, abychom spatřili svou pravou přirozenost a pomohli ostatním.“

Poklony zpravidla předcházejí ranní meditaci zpěvů a sezení, lze je však provádět i kdykoli jindy během dne. Intenzivně propojují tělo a mysl, což může dobře posloužit k odtětí zbytečného přemýšlení, ale také líné, žádostivé či hněvivé mysli. Neklaníme se Buddhovi, nýbrž buddhovské přirozenosti v nás (někdy též nazývané „naše pravé já“), kterou Buddha na oltáři reprezentuje.


Meditace zpěvů

„Vnímat svůj vlastní hlas znamená vnímat své pravé „já“ neboli svou skutečnou podstatu. Potom ty a zvuk nejste odděleni, což znamená, že ty a celý vesmír nejste odděleni. Vnímat svou skutečnou podstatu tedy znamená vnímat univerzální podstatu.“

Společný zpěv rozvíjí naši schopnost vnímat svůj hlas i hlasy druhých, učí nás harmonicky fungovat spolu s ostatními.

Přestože se mluví o meditaci zpěvu, jde spíše o rytmizovanou recitaci (angl. chanting), jejíž součástí jsou i mantry. Zpěvy v Kwan Um vycházejí z obdobné praxe fungující po staletí v korejských buddhistických klášterech.


Meditace vsedě
Sedíme na meditačním polštářku a podložce, obvykle se zkříženýma nohama nebo v částečném či plném lotosu, oči jsou otevřené. Je však možné sedět i na židli. Jako pomůcku k udržení mysli „tady a teď“ používáme např. prosté vnímání nádechu a výdechu, velkou otázku („Co jsem?“) nebo mantru (např. Kwan Seum Bosal) – vhodnou techniku je nejlepší prodiskutovat se zenovým učitelem.

Všechny formy používané v Kwan Um mají společný směr: učí nás jasněji vnímat situaci, ve které se nacházíme právě teď, a podle toho pak v této situaci být nebo jednat. Jasnost zde znamená především jasné vnímání – nezabarvené různými pocity, myšlenkami, názory a podobně. Když svítí na semaforu červená, zastav a dej přednost jiným, když jsi unavený, odpočiň si, když má někdo žízeň, dej mu napít.

Zenové centrum Vrážné[editovat | editovat zdroj]

Je jediným rezidenčním zenovým centrem v České republice a zároveň hlavním chrámem školy Kwan Um v ČR. Funguje od roku 2012. Pokračuje rozšiřování a dostavba centra, už dnes zde ale zájemci mají možnost rezidenčního tréninku, každodenní meditační praxe a příležitost setkávat se s dalšími zenovými praktikujícími z celého světa.

Také tu žije a učí vedoucí učitel českých a moravských skupin školy Kwan Um – mistr dharmy Jiří Hazlbauer.

Skupiny v ČR[editovat | editovat zdroj]

Zenové centrum ve Vrážném u Jevíčka, hlavní chrám školy Kwan Um v ČR
 • Brno
 • Děčín
 • Hodonín
 • Liberec
 • Litoměřice
 • Olomouc
 • Praha
 • Tábor
 • Vrážné u Jevíčka
 • Zlín

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Zenový mistr Seung Sahn: Zenový kompas (2. vydání, Maitreia, 2018)
 • Zenový mistr Seung Sahn: Odklepávání popela na Buddhu (Volvox Globator, 2020)
 • Zenový mistr Seung Sahn: Deset bran – Kong-anové učení Zenového mistra Seung Sahna (DharmaGaia, 2001)
 • Zenový mistr Seung Sahn: Pouze nevím (Ogme, 1991)
 • Zenový mistr Wu Bong: Zen – Žít v tomto okamžiku (Volvox Globator, 2014)
 • Celý svět je jedna květina – 365 kong-anů pro každodenní život (Kwan Um, 1992)
 • Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v České republice (Portál, 2004)
 • Jan Honzík (ed.): Jednota v rozmanitosti (DharmaGaia, 2010)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]