Přeskočit na obsah

Mormonismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Mormonismus nebo mormonství je náboženský směr vycházející z křesťanského prostředí. Je spojeno s postavou Josepha Smitha a jeho pokračovatelů.

Významná jsou především 3 mormonská společenství. Jsou to:

  1. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (zvaná také LDS „Latter-day Saints“ / „Svatí Posledních dnů“) – považuje se za jedinou církev, která má v současné době kněžskou pravomoc od Boha.
  2. Kristova komunita (RLDS – reorganizovaná LDS) – nepovažuje se za jedinou pravou církev, raději na sebe nahlíží jako na křesťanskou komunitu.
  3. Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (FLDS, fundamentalistická LDS) – největší polygamní mormonská církev v dnešní USA. Odštěpila se od CJKSPD během éry Wilforda Woodruffa, který ustoupil americké vládě a vzdal se plurálního manželství.

Vznik a historie[editovat | editovat zdroj]

Duchovní směr byl založen Josephem Smithem (1805–1844 – byl zavražděn – zastřelen – během věznění, kde dobrovolně očekával soudní proces) ve dvacátých letech 19. století na venkově ve státě New York. Vyrůstal ve věřící komunitě, kde bylo zvykem bavit se o snech, víře a transcendenci. Joseph měl v mládí několik vidění, první v roce 1820. Při nich se mu údajně zjevil Ježíš Kristus. Bylo mu řečeno, že až nadejde čas, bude mu umožněno poznat pravdu.

Učení mormonismu začal šířit farmář Joseph Smith ve 20. letech 19. století v západním New Yorku v období náboženského vzrušení, které je známé jako druhé velké probuzení. Poté, co se Smith modlil o to, ke které denominaci by se měl připojit, řekl, že na jaře roku 1820 obdržel vidění. Nazývá se „První vidění“ a Smith v něm uvedl, že se mu zjevil Bůh Otec a jeho syn Ježíš Kristus a nařídil mu, aby se nepřipojil k žádné z existujících církví. Během roku 1820 Smith zaznamenal několik andělských navštívení a nakonec mu bylo řečeno, že si ho Bůh použije k obnovení pravé křesťanské církve.

Joseph Smith řekl, že Kniha Mormonova byla přeložena z písma na zlatých deskách v reformovaném egyptském jazyce, přeložena s pomocí věšteckých kamenů Urim a Thummim. Řekl, že mu anděl poprvé ukázal místo, kde se desky nacházejí, v roce 1823, když byly zakopány na nedalekém kopci. S pomocí Martina Harrise, svého prvního následovníka, začal Smith 12. dubna 1828 diktovat text Knihy Mormonovy. Přestože překlad byl přerušen pronásledováním, Smithovým pokračujícím zaměstnáním, aby uživil rodinu, a Harrisovou ztrátou 116 stran, rukopis Knihy Mormonovy byl dokončen v červnu 1829. Smith uvedl, že desky byly po dokončení překladu vráceny andělovi. Během doby, kdy Smith tvrdil, že desky vlastnil, mohlo být svědkem jejich existence 15 lidí.

Kniha Mormonova  je kronikou prvních Izraelitů, kteří opustili Blízký východ a odcestovali do Ameriky. Kniha začíná asi 600 let př. n. l. odchodem rodiny proroka Lehiho z Jeruzaléma na Boží naléhání a jejich plavbou asi 589 let př. n. l. do Ameriky. Zaznamenává, že obyvatelé Ameriky věřili v Krista stovky let před jeho narozením, že byli svědky jeho osobního navštívení po jeho vzkříšení a že nakonec po generacích válek a odpadlictví křesťanství ztratili. Kniha Mormonova a pokračující zjevení by byly prostředkem pro stanovení správného učení obnovené Církve. Smith, Oliver Cowdery a další první stoupenci začali v roce 1829 křtít nové konvertity a v roce 1830 se formálně zorganizovali jako Církev Kristova. Smith byl svými stoupenci vnímán jako novodobý prorok.

Historická přesnost a pravdivost Knihy Mormonovy byla v době jejího vydání a dodnes je předmětem vášnivých sporů. Vedle sporů o Knihu Mormonovu čelila raná Církev Kristova pronásledování ze strany obyvatel několika měst, kde se snažila shromáždit a „zřídit Boží království na zemi.“ Aby se vyhnuli konfrontaci v Palmyře ve státě New York, přestěhovali se její členové do Kirtlandu ve státě Ohio a doufali, že založí trvalý Nový Jeruzalém neboli město Sion v okrese Jackson ve státě Missouri, avšak v roce 1833 byli z okresu Jackson vyhnáni a v roce 1838 uprchli do jiných částí státu Missouri. Násilnosti mezi obyvateli Missouri a členy církve vyústily v to, že guvernér státu Missouri vydal proti mormonům, jak byli nazýváni, „vyhlazovací příkaz“, který církev opět donutil k přesídlení. vysídlená církev uprchla do státu Illinois, do městečka Commerce. Pod Smithovým vedením církev město koupila, přejmenovala ho na Nauvoo a několik let žila v určitém klidu a prosperitě. napětí mezi mormony a jejich sousedy se však opět vystupňovalo a v roce 1844 byl Smith zabit davem, což urychlilo nástupnickou krizi.

Mormoni uznávají a chovají se podle Bible, Knihy Mormonovy, spisu Nauka a smlouvy a Drahocenné perly.

Z učení vyplývá, že základním pilířem mormonismu je kněžská pravomoc vrácena na zem skrze anděly (dávné proroky, kteří tuto pravomoc měli během svého života na zemi).

Mormonismus v USA[editovat | editovat zdroj]

Více než polovina mormonů (členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů), nejpočetnější sekce mormonismu, žije dnes v USA. Percentuálně jsou nejčetněji zastoupeni ve státě Utah. Zde je podle posledního sčítání členy této církve poprvé méně než polovina populace (oficiálně 42 %).[1]

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (FLDS, fundamentalistická LDS)

Největší problémy měli a mají mormoni s polygamií, zejména v USA. V novodobé historii se většinová sekce mormonismu Církev Ježíše Krista SPD s polygamií již nespojuje. V tamější okrajové nezávislé sekci nazývané FLDS proběhlo několik zatčení a odsouzení za mnohoženství či sňatky s nezletilými děvčaty. Mormon Warren Jeffs se dokonce ocitl na seznamu FBI nejhledanějších osob v USA za znásilnění, polygamii a podvody s penězi. V srpnu 2011 byl odsouzen na doživotí.[2]V roce 2008 proběhla policejní razie na základě telefonátu na linku důvěry kvůli znásilňování a týrání dětí na mormonském statku v Texasu. Soud následně odňal mormonským matkám 468 dětí a svěřil je do péče státu, většina matek poté společenství opustila pod policejní ochranou. Roku 2022 uvedla televize Netflix čtyřdílný dokumentární seriál Modlit se, poslouchat, neodmlouvat o polygamních praktikách uvitř FLDS.[3]

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

  • věří, že Bůh má fyzickou podobu, je ženatý a může mít děti
  • velmi dbají na rodinný život
  • amerikocentrismus (pravé náboženství bylo zjeveno Američanovi v Americe, ústava je inspirována bohem, Amerika je jedním z míst, kde bude vybudován Sion)
  • v počátku také polygamie (mnohoženství), už dlouho je ale u hlavní mormonské církve zakázána

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Mormoni se stali menšinou ve „svém“ státě : Náboženský infoservis, 30. 12. 2023
  2. Prorok polygamie vládne z vězení, jeho ovečkám se rodí postižené děti. iDNES.cz [online]. 2016-05-01 [cit. 2022-12-30]. Dostupné online. 
  3. Buď milá, modli se a poslouchej: čtyřdílný seriál o mormonské polygamní skupině

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]