Přeskočit na obsah

LGBT

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Duhová vlajka, jakožto symbol LGBT komunity a hnutí

LGBT ([el gé bé té, el dží bí tý],[1] dříve častěji také GLBT) je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby.[p 1] Mnohdy je však užívána k souhrnnému označení celého spektra sexuálních a genderových identit, objevuje se proto i varianta LGBTQIA rovněž zastřešující queer, intersex a asexuální osoby,[2][3] případně jen LGBTQ nebo LGBT+ ve smyslu „LGBT a další identity“.[4] Užívá se obvykle k souhrnnému označení komunit či hnutí těchto osob a termínů s nimi souvisejících.

Historie pojmu

Období na přelomu 60. a 70. let 20. století v USA, krátce po Stonewallských nepokojích v newyorské Greenwich Village, bývá považováno za počátek moderního homosexuálního hnutí ve světě. Vymezení této menšiny či komunity jako „homosexuální“ však bývá vnímáno jako zjednodušující a zpochybňováno kvůli tomu, že marginalizuje další sexuální menšiny, které sdílejí podobné charakteristiky či osudy.[5] Např. výbor pro gay a lesbické záležitosti Americké psychologické asociace doporučil v roce 1989 autorům odborných textů přistupovat k termínu homosexualita a z něj odvozených výrazů jako k zastaralým a neadekvátním.[6]

S postupnou emancipací jednotlivých menšin se začalo používat sousloví „gay a lesbický“ a od něj odvozená zkratka GL (též G/L nebo G&L), v pozdních 80. letech 20. století doplněná o B pro bisexuální osoby.[7] V souvislosti s oživením veřejného angažmá lidí s transgender identitou (trans lidí) na přelomu 80. a 90. let byla zkratka rozšířena ještě o písmeno T. Přibližně ve stejné době se navíc písmeno L začalo více objevovat na prvním místě zkratky, a to v souvislosti s větším prosazováním lesbické části hnutí a feministického proudu v ní.[7] Vznikla tak obecně užívaná zkratka LGBT.

Ta je mnohdy užívána k pojmenování celého spektra neheterosexuálních a necisgenderových identit, nejen výlučně leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí. Od počátku 21. století se tak lze setkat i s inkluzivnější podobou této zkratky, která tuto rozmanitost uvnitř komunity zohledňuje, tedy LGBTQIA zahrnující i queer, intersex a asexuální osoby,[2][3] případně jen LGBTQ nebo LGBT+ ve smyslu „LGBT a další identity“.[4] Kromě zkratkového pojmenování lze využít i samostatně stojícího slova queer, které jednoduše označuje všechny, co nejsou heterosexuální nebo cis.[8]

Písmeno Q též někdy v angličtině představuje „questioning“, tedy nejisté, nevyhraněné osoby, které svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu teprve objevují. Objevují se i varianty zahrnující písmena P pro „pansexuály“ nebo „polyamoriky“, SA pro „straight allies“ či F pro „fetish“ nebo K pro „kinks“ (jako třeba komunitu lidí vyznávajících BDSM).[3][9][10]

Nové zkratky jsou obvykle uplatňovány i zpětně do doby, kdy je LGBT hnutí nepoužívalo nebo samo ještě ani neexistovalo (což někdy bývá předmětem kritiky).[zdroj?]

LGBT práva

Postupem času se jednotlivé komunity začaly snažit prosadit svá rovná práva, a to po celém světě. V České republice se od roku 2011 každoročně koná festival Prague Pride, kde se příslušníci LGBT komunity a jejích podporovatelé setkávají a diskutují mimo jiné o stavu práv a situaci v zemi. Kromě pridu v Praze se průvody hrdosti a jiné akce konají i v dalších českých městech (více zde).

V politickém spektru se podporou LGBT práv vyznačují zejména liberální a progresivní levicové strany, směrem doprava blíže konzervatismu podpora klesá.[11]

Odkazy

Poznámky

 1. Transsexuálové se obvykle řadí mezi transgender osoby, v některých zdrojích jsou vedle nich jmenováni zvlášť.

Reference

 1. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2024. Heslo LGBT. 
 2. a b Programové prohlášení Výboru pro sexuální menšiny, Rada vlády pro lidská práva, 3. 11. 2009
 3. a b c GOLD, Michael. The ABCs of L.G.B.T.Q.I.A.+. The New York Times. 2018-06-21. Dostupné online [cit. 2020-03-24]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 4. a b GRINBERG, Emanuella. What the 'Q' in LGBTQ stands for, and other identity terms explained. CNN [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR, Pracovní skupina pro otázky menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, říjen 2007, str. 7 a násl.
 6. American Psychological Association. Avoiding Heterosexual Bias in Language. American Psychologist. Říjen 1991, roč. 46, čís. 9, s. 973–974. Dostupné online. (anglicky) 
 7. a b Michaela Appeltová: Povinnosti máme, je načase získat práva[nedostupný zdroj], Gita, genderová tisková a informační agentura, 2. 11. 2007
 8. František Kůst: Queer, queer theory, queer cinema. Revue pro média č. 9, září 2004
 9. PADILLA, Yolanda C. Gay and Lesbian Rights Organizing: Community-based Strategies. New York: Harrington Park Press, 2004. 235 s. Dostupné online. ISBN 9781560232759. 
 10. SWIGONSKI, Mary E., Robin S. Mama, Kelly Ward, Matthew Shepard. From Hate Crimes to Human Rights: A Tribute to Matthew Shepard. New York: Haworth Press, 2001. Dostupné online. ISBN 978-1-56023-257-5. (anglicky) 
 11. Vyberte si stranu, o které uvažujete, a zjistíte detaily jejího hodnocení a její férové kandidáty. Jsme fér [online]. Koalice za manželství, 2017 [cit. 2019-02-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-10-20. 

Související články

Externí odkazy