LGBT práva podle zemí a teritorií

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zákony ohledně homosexuality v různých zemích světa Homosexuální pohlavní styk je legální
     Sňatek osob stejného pohlaví
     Registrované partnerství (nebo neregistrované soužití)
     Uznává se homosexuální sňatek uzavřený v zahraničí
     Páry stejného pohlaví nemají právní status
Homosexuální pohlavní styk je protiprávní
     De jure trestný, ale zákon se de facto nevynucuje
     Přísné tresty
     Hrozí doživotí
     Hrozí trest smrti
Kroužky označují, kde se rozhoduje případ od případu nebo lokálně.

Za zákony týkající se homosexuality jsou obvykle označovány zákony, které omezují, zcela zakazují nebo označují za trestný pohlavní styk mezi osobami téhož pohlaví a zákony, které umožňují oficiální registraci svazků dvou osob téhož pohlaví, případně právní ošetření jejich rodičovství. Tato legislativa obvykle není vázána na faktickou sexuální orientaci zúčastněných. Přímo k homosexuální či jiné sexuální orientaci (ať už domnělé, nebo skutečné) se mohou vztahovat zákony, které zajišťují ochranu před diskriminací z důvodu sexuální orientace. Také ony obvykle neoperují s fakticky zjištěnou sexuální orientací osoby, nýbrž s motivací pachatele a (i jen domnělou) příslušností poškozeného ke skupině osob.

Zákony podle zemí[editovat | editovat zdroj]

Evropa[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy
Zákony proti homofobním zločinům z nenávisti a verbálním útokům v Evropě
     Zákony proti homofobním a "transfobním" trestným činům z nenávisti a/nebo verbálním útokům
     Zákony proti homofobním trestným činům z nenávisti a/nebo verbálním útokům
     Zákony tento pojem neznají / nejsou údaje

Členství v Evropské unii vyžaduje nejen zrušení antigay legislativy, nýbrž Amsterodamská smlouva vyžaduje přijetí antidiskriminační legislativy členskými státy.[1]
 

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Albánie Albánie Ano Legální od r. 1995
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne [2] Ne Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Andorra Andorra Ano Legální od r. 1790
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2005 Ne Ano Legální od r. 2005 Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Belgie Belgie Ano Legální od r. 1843
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Statutární soužití od r. 2000 Ano Legální od r. 2003 Ano Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Bělorusko Bělorusko Ano Legální od r. 1994 Ne Ne Ústavní zákaz od r. 1994 Ne Ne
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Ano Legální od r. 1998
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Bulharsko Bulharsko Ano Legální od r. 1968
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 1991 Ne LGBT jednotlivec může osvojit Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Černá Hora Černá Hora Ano Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2007 Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Česko Česko Ano Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od roku 2006. Ne(v jednání) Ano/Ne V registrovaném partnerství může dítě osvojit jednotlivec, nikoliv pár jako celek. V současné době bylo zahájeno projednávání novely zákona o registrovaném partnerství, podle které by měli právo na osvojení partneři v případě biologického potomka. Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Dánsko Dánsko Ano Legální od r. 1933
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1989 Ano (2012) Ano Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Estonsko Estonsko Ano Legální od r. 1992
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2016 Ne Ano Pouze v registrovaném partnerství Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Finsko Finsko Ano Legální od r. 1971
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2002 Ano Legální od r. 2017 Ano Legální od r. 2017 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Francie Francie Ano Legální od r. 1791
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Občanský pakt solidarity
od r. 1999
Ano Legální od r. 2013 Ano Legální od r. 2013 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Chorvatsko Chorvatsko Ano Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Životní partnerství od roku 2014 Ne Ústavní zákaz od r. 2013 Ne (Možný institut poručenství vůči dítěti partnera) Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Irsko Irsko Ano Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r.2011 [3] Ano Ústavou garantované stejnopohlavní manželství (23.5.2015 byly zveřejněny výsledky ústavního referenda - 62% voličů se vyslovilo pro legalizaci homosexuálních sňatků) Ano (2015) Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci, stejně jako verbální útoky
Island Island Ano Legální od r. 1940
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1996 Ano Legální od r. 2010 Ano Legální od r. 2006 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Itálie Itálie Ano Legální od r. 1890
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství legální celostátně od r. 2016, dříve podpůrná právní úprava na regionální úrovni Ne Ne Pouze sezdané páry mohou osvojit. V některých regionech rozhodly soudy o adopci dítěte druhého z partnerů.[4] Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci (Toskánsko a Piedmont zakazují veškerou antigay diskriminaci)
Kypr Kypr Ano Legální od r. 1998
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2015 Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko Ano Legální od r. 1989
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2011[5] Ne Ne Ne (navrženo)
Litva Litva Ano Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne (Zákon o partnerském soužití v jednání) Ne Ústavní zákaz od r. 1992 Ne Pouze sezdané páry mohou osvojit Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Lotyšsko Lotyšsko Ano Legální od r. 1992
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2006 Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Lucembursko Lucembursko Ano Legální od r. 1795
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2004 Ano Legální od r. 2014 Ano Legální od r. 2014 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Maďarsko Maďarsko Ano Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2009 Ne (Ústavní zákaz od r. 2012) Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Malta Malta Ano Legální od r. 1973
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2014 Ano Legální od r. 2017 Ano Adopce dítěte partnera od r. 2008, společná adopce od r. 2014 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Moldavsko Moldavsko Ano Legální od r. 1995 Ne Ne Ústavní zákaz Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Monako Monako Ano Legální od r. 1793 Ne Ne Ne Ne
Německo Německo Ano Legální od r. 1968 ve východním a od r. 1969 v západním Německu, kompletně legalizováno r. 1994
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2001 Ano Legální od r. 2017 Ano Legální od r. 2017 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Nizozemsko Nizozemsko Ano Legální od r. 1811
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1998 Ano Legální od r. 2001 Ano Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Norsko Norsko Ano Legální od r. 1972
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1993 Ano Legální od r. 2009 Ano Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Polsko Polsko Ano Nikdy nebylo trestáno. Legálnost potvrzena od r. 1932
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne (navrženo) Ne (Ústavní zákaz od r. 1997) Homosexuální jednotlivec může osvojit Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Portugalsko Portugalsko Ano Legální od r. 1982. Dříve legální v letech 1852-1886
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2001 Ano Legální od r. 2010 [6] Ano Legální od r. 2016 Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci, according to Constitution
Rakousko Rakousko Ano Legální od r. 1971
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2010 Ano Legální od r. 2019 po rozhodnutí Ústavního soudu Ano Adopce dítěte partnera od r. 2013, společná adopce dětí od r. 2016 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Rumunsko Rumunsko Ano Legální od r. 1996
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Rusko Rusko Ano Legální od r. 1993. Dříve legální v letech 1917–1930. Ne Ne Ne Ne Od roku 2013 vyšel v platnost kontroverzní zákon o zákazu propagace netradičních vztahů mezi dětmi a mladistvými. Většina zemí EU a USA jej považují za diskriminační a zneužitelný.
Řecko Řecko Ano Legální od r. 1951 (rozdílná věková hranice zrušena Tsiprasovou vládou)
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2015 Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
San Marino San Marino Ano Legální od r. 2001
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne (uznává svazky uzavřené v zahraničí, ale pouze v imigračních zákonech) Ne Ne Ne
Severní Makedonie Severní Makedonie Ano Legální od r. 1996
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne (je nutná 2/3 většina v parlamentu pro přijetí takových zákonů[7]) Ne Ne Ne (antidiskriminační zákony v zaměstnání mezi lety 2008-10, poté zrušeny)[8]
Slovensko Slovensko Ano Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2014 Ne Ústavní zákaz neprošel díky nízké účasti v Referendu o rodině. Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Slovinsko Slovinsko Ano Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2006 Ne Zákon pozastaven z důvodu negativního výsledku prosincového referenda Ano Adopce dítěte partnera od r. 2011[9], společná adopce nezastavená z důvodu negativního výsledku prosincového referenda Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Spojené království Spojené království Ano Legální od r. 1967 v Anglii a Walesu, 1981 ve Skotsku a 1982 v Severním Irsku
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2005 Ano Legální od r. 2013 v Anglii a Walesu, od r. 2014 ve Skotsku a od roku 2019 v Severním Irsku Ano Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci, stejně jako slovní útoky [10]
Srbsko Srbsko Ano Legální od r. 1994
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní definice manželství jako "svazek muže a ženy" Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Španělsko Španělsko Ano Legální od r. 1979
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1998 Ano Legální od r. 2005 Ano Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Švédsko Švédsko Ano Legální od r. 1944
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1995 Ano Legální od r. 2009 Ano Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci vč. slovních útoků proti homosexuálním a transgender lidem
Švýcarsko Švýcarsko Ano V kantonech Ženeva, Vaud, Valais a Ticino legální od r. 1798, celostátně od r. 1942
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2007 Ne Ano Homosexuální jednotlivec může osvojit. Adopce dítěte partnera od r. 2016 Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Turecko Turecko Ano Legální od r. 1858 Ne Ne Ne Žádný speciální zákonný zákaz. Ne V březnu 2010 byl ustaven výbor, který má připravit návrh antidiskriminačního ustanovení zahrnujícího sexuální orientaci.[11]
Ukrajina Ukrajina Ano Legální od r. 1991 Ne Ne (Ústavní definice manželství jako svazku "muže a ženy") Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit, i když je ve stejnopohlavním sňatku, příznaném v zahraničí, z hlediská ukrajinského práva takový sňatek nemá žadnou právní sílu. Ano Od r. 2015 částečně zakazuje antigay diskriminaci
Vatikán Vatikán Ano Legální od r. 1929 Ne Ne Ne Ne

Afrika[editovat | editovat zdroj]

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Alžírsko Alžírsko Ne Nelegální (Trest: Pokuta – až 2 roky vězení) Ne Ne Ne Ne
Angola Angola Ano Legální od r. 2011 (někteří soudci se stále řídí starým zákonem kriminalizujícím "amorální" jednání) Ne Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci (nedostatečná vymahatelnost)
Benin Benin Ano Legální[12] Ne Ne Ne Ne
Botswana Botswana Ano Legální od r. 2019 [13] Ne Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Burkina Faso Burkina Faso Ne Není přímo protizákonný, lze však aplikovat jiné zákony.[12] Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Burundi Burundi Ne Ilegální od r. 2009
(Trest: od 3 měsíce do 2 let vězení a pokuta od 50000 do 100000 burundských franků[14])
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Čad Čad Ne Ilegální od r. 2016 Ne Ne Nezjištěno Ne
Kongo (Kinshasa) Demokratická republika Kongo Ano Nikdy nebyl trestán Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2005 Nezjištěno Ne
Džibutsko Džibutsko Ne Ilegální (Trest: 10-12 let vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Egypt Egypt Ano Legální Ne Ne Ne Ne
Eritrea Eritrea Ne Ilegální (Trest: Až 3 roky vězení nebo smrt) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Etiopie Etiopie Ne Ilegální (Trest: až 5 let vězení[15]) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Gabon Gabon Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Nezjištěno Nezjištěno
Gambie Gambie Ne Ilegální (trest smrti od 9. října 2014 [16]) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Ghana Ghana Ne Mužský nelegální
Ženský nejistý
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Guinea Guinea Ne Ilegální (Trest: od 6 měsíců do 3 let vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Ano Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit [17] Ne
Jihoafrická republika Jihoafrická republika Ano Legální od r. 1994 Ano Legální od r. 1996 Ano Legální od r. 2006 Ano Legální od r. 2002 Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Kamerun Kamerun Ne Ilegální (Trest: Pokuta – 5 let vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Kapverdy Kapverdy Ano Legální od r. 2004
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Nezjištěno Ne
Keňa Keňa Ne Mužský ilegální (Trest: až 14 let vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Komory Komory Ne Zakázáno chování "proti přírodě" (Trest: až pět let vězení nebo pokuta) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Kongo (Brazzaville) Kongo Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ne
Lesotho Lesotho Ano Legální od r. 2012 [18] Ne Ne Ne (pouze manželský pár "muž a žena" smí osvojit[19]) Ne
Libérie Libérie Ne Ilegální (Trest: Pokuta) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Libye Libye Ne Ilegální (Trest: Pokuta – až 5 let vězení). Nezjištěno Ne Nezjištěno allowed
Madagaskar Madagaskar Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ne
Malawi Malawi Ne Ilegální Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Mali Mali Ano Legální Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Maroko Maroko (vč. Západní Sahary) Ne Ilegální (Trest: 6 měsíců – 3 roky vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Mauricius Mauricius Ano/Ne Anální styk je pro obě orientace ilegální a lze za něj uložit až 5 let vězení[20]
+ podepsána deklarace Spojených národů (probíhá debata o zrušení zákona)
Nezjištěno Ne Nezjištěno Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci[21]
Mauritánie Mauritánie Ne Ilegální (Trest: Trest smrti) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Mosambik Mosambik Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci[21]
Namibie Namibie Ne Ilegální (neuplatňováno)[22] Nezjištěno Ne Nezjištěno Ne Antidiskriminační ustanovení se stalo neefektivním po přijetí nového zákoníku práce
Niger Niger Není přímo protizákonný, lze však aplikovat jiné zákony. Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Nigérie Nigérie Ne Mužský ilegální
Ne Ženský ilegální v oblastech s právem Šaría
(Trest v oblastech Šaría: Až trest smrti pro muže, až 50 ran a 6 měsíců vězení pro ženy. Trest pro muže mimo oblasti Šaría: Až 14 let vězení.)
Ano Ženský legální v ostatních oblastech
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ne
Rwanda Rwanda Ano Legální [23][24] Návrh z prosince 2009 napodobující ugandský návrh trestu smrti pro stejnopohlavní vztahy byl zamítnut zčásti díky silnému odporu rwandského ministra spravedlnosti. Ne Ne Nezjištěno Ne
Rovníková Guinea Rovníková Guinea Ano Legální [25] Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Senegal Senegal Ne Ilegální (Trest: 1 měsíc až 5 let vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Seychely Seychely Ano Legální od r. 2016 [26] Ne Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Sierra Leone Sierra Leone Ne Mužský ilegální
Ženský neověřen
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Somálsko Somálsko Ne Ilegální (Trest:až 3 roky vězení, v některých případech i smrt) Ne Ne Ne Nezjištěno
Středoafrická republika Středoafrická republika Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Nezjištěno Ne
Súdán Súdán Ne Ilegální (Trest: 5 let vězení až trest smrti) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov Ne Ilegální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Svazijsko Svazijsko Ne Mužský ilegální (Trest: Pokuta – vězení)
Ženský neověřený
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Tanzanie Tanzanie Ne Mužský ilegální (Trest: doživotní vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Togo Togo Ne Ilegální Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Tunisko Tunisko Ne Ilegální (Trest: Pokuta – 3 roky vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Uganda Uganda Ne Ilegální (Trest: Doživotí, smrt zakázaná ústavním soudem) Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2005 Ne Ne
Zambie Zambie Ne (Trest: Až 14 let vězení) Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Zimbabwe Zimbabwe Ne Mužský ilegální (Trest: až 10 let vězení[27])
|Ne Ženský ilegální od r. 2006 (po zpřísnění zákonů proti sodomii)
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno

Severní a jižní Amerika[editovat | editovat zdroj]

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda Ne Ilegální (Trest: 15 let vězení) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Argentina Argentina Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Neregistrované soužití legální celostátně.[28] Ano Legální od r. 2010[29][30] Ano Ne/Ano No Legální protection nationwide, but cities of Buenos Aires and Rosario have had laws since 1996.
Bahamy Bahamy Ano Legální od r. 1991 (rozdílná věková hranice) Ne Ne Nezjištěno Ne
Barbados Barbados Ne Ilegální (Trest: trest smrti) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Belize Belize Ano Legální od r. 2016 Ne Ne Ne Ne
Bolívie Bolívie Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2007 Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Brazílie Brazílie Ano Legální od r. 1830
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Neregistrované soužití legální celostátně
Občanské sňatky legální v Rio Grande do Sul od r. 2004.[31]
Ano Z rozhodnutí Nejvyššího soudu od r. 2013 Ano Brazilský Nejvyšší soud v roce 2010 uznal zákonnost adopce stejnopohlavním párům.[32] Ano/Ne Právní ochrana v některých státech
Dominika Dominika Ne Ilegální (Trest: 10 let vězení) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Dominikánská republika Dominikánská republika Ano Ne Ne Ne Ne
Ekvádor Ekvádor Ano Legální od r. 1997
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano (2009) Ano Z rozhodnutí ústavního soudu legální od 12. června 2019 [33] Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Francouzská Guyana Francouzská Guyana Ano Legální od r. 1791
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Občanský pakt solidarity od r. 1999 Ano (2013) Ano (2013) Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Grenada Grenada Ne Mužský ilegální (Trest: 10 let vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Guatemala Guatemala Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ano Zákon proti diskriminaci dětí a mládeže od r. 1997.
Guyana Guyana Ne Mužský ilegální (Trest: doživotní vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Ne Přidána do ústavy v r. 2004, následně však vládou odebrána.
Haiti Haiti Ano Legální od r. 1986 Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Honduras Honduras Ano Legální Ne Ne Ústavní zákaz Ne Ústavní zákaz Ne
Chile Chile Ano Legální od r. 1998 (rozdílná věková hranice)
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2015 Ne Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit Ano
Jamajka Jamajka Ne Ilegální (Trest: 10 let těžké práce)
Ano Ženský legální.
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Kanada Kanada Ano Legální od r. 1969
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Ano Legální od r. 2003, celostátně od r. 2005 Ano [34][35] AnoZakazuje veškerou antigay diskriminaci, včetně slovních útoků
Kolumbie Kolumbie Ano Legální od r. 1981
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2007 Ano Legální od r. 2016 Ano Adopce dítěte partnera od r. 2014.[36] Společná adopce od r. 2016 Ano
Kostarika Kostarika Ano Legální od r. 1971 Ne (navrženo) Ne Nezjištěno (vyskytuje se v několika případech) Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Kuba Kuba Ano Legální od r. 1979
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne (navrženo) Ne Nezjištěno Nezjištěno
Mexiko Mexiko Ano Legální od r. 1871
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne/Ano Ve státě Coahuila legální od r. 2007. Ne/Ano V Mexico City legální od r. 2010.[37] Ne/Ano Adopce dítěte partnera legální v Mexico City od r. 2010.[37]
Celostátně mohou osvojit homosexuální jednotlivci.[38]
Ano Od r. 1999 na regionální úrovni, celostátně od r. 2003.[39]
Nikaragua Nikaragua Ano Legální od r. 2008
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci[40]
Panama Panama Ano Legální od r. 2008 Ne Ne Nezjištěno Ne
Paraguay Paraguay Ano Legální (rozdílná věková hranice)
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ústavní zákaz od r. 1992[41] Ne Ústavní zákaz od r. 1992[41] Nezjištěno Nezjištěno
Peru Peru Ano Legální od r. 1921 Ne Ne Nezjištěno Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci. (Trest: 2-4 roky vězení)
Salvador Salvador Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Spojené státy americké Spojené státy americké Ano Legální federálně od r. 2003
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne / Ano Liší se v jednotlivých státech, na federální úrovni přístupné Ano Od 26.6. 2015 legální ve všech státech Ano Po rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Obergefell vs. Hodges legální ve všech státech spolu s manželstvím. Federální ochrana neexistuje. Ve 20 státech zakázána. Zahrnuto ve federálním zákoně o zločinech z nenávisti od r. 2009.
Surinam Surinam Ano Legální (rozdílná věková hranice) Ne Ne Nezjištěno Nezjištěno
Svatá Lucie Svatá Lucie Ne Mužský ilegální (Trest: pokuta a/nebo 10 let vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis Ne Mužský ilegální (Trest: 10 let vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Svatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny Ne Ilegální (Trest: pokuta a/nebo 10 let vězení) Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago Ano Legální od r. 2018 Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Uruguay Uruguay Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2009 Ano Legální od r. 2013 Ano Legální Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Venezuela Venezuela Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Občanské sňatky v jednání (zatím pouze v Meridě) Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci (ústavní zákaz na poslední chvíli vypuštěn z návrhu ústavy v r. 1999; zvažuje se

Asie[editovat | editovat zdroj]

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Afghánistán Afghánistán Ne Ilegální Ne Ne Ne Ne
Arménie Arménie
(někdy počítána do Evropy)
Ano Legální od r. 2002
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ano/Ne Ústavní zákaz od r. 2015[42][43] Od r. 2017 uznávána zahraniční stejnopohlavní manželství.[44] Ne Ne
Bahrajn Bahrajn Ne Ilegální Ne Ne Ne Ne
Bangladéš Bangladéš Ne Ilegální Ne Ne Ne Ne
Bhútán Bhútán Ne Ilegální (Trest: až 1 rok vězení; v současnosti žádné případy uplatňování) Ne Ne Ne Ne
Brunej Brunej Ne Ilegální (Trest: smrt) Ne Ne Ne Ne
Čína Čína Ano Legální, je sporné, zda byl někdy nelegální, avšak od zrušení "chuligánského" oddílu trestního zákona v r. 1997, je zřetelnější, že homosexualita není nelegální. V r. 2001 byla homosexualita vyřazena z čínské klasifikace duševních chorob. Ne Ne Aktivisté v Pekingu požadují stejnopohlavní manželství. Nezjištěno Ne V současnosti neexistuje žádný zákon, avšak gayové v zemi se údajně volně sdružují, se specifickými odlišnostmi v Šanghaji, Pekingu a Yunanu.
Filipíny Filipíny Ano Legální.[45] Ne[45] Ne[45] Ano[46] Ne/Ano Neexistuje celostátní ochrana, ale Quezon a Albay mají antidiskriminační vyhlášky.[47] Celostátní zákon je v procesu přípravy.
Gruzie Gruzie
(někdy počítána do Evropy)
Ano Legální od r. 2000
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Indie Indie Ano Legální od r. 2018[48][49] Ne Ne Ne Ne
Indonésie Indonésie Ano Legální[50] mimo muslimy v provincii Aceh[51] Ne Ne Nezjištěno Ne
Irák Irák Ano Legální od r. 2003 Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Írán Írán Ne Ilegální (Trest: smrt) Ne Ne Ne Ne
Izrael Izrael Ano Legální od r. 1963 de facto (soudní rozhodnutí proti výkonu příslušného oddílu ve starém britském zákoně z r. 1936, který ve skutečnosti nebyl nikdy uplatňován)
1988 de jure (zákon formálně zrušen Knesetem)[52]
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Neregistrované soužití Neumožněno, avšak nikoli nelegální, zahraniční stejnopohlavní manželství uznáváno Ano [53][54] Ano Částečně zakazuje antigay diskriminaci
Japonsko Japonsko Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano/|Ne (certifikát potvrzující parnerství v některých prefekturách a tokijských čtvrtích) Ne Ne Ne/Ano Neexistuje federální ochrana, avšak některá města zakazují veškerou antigay diskriminaci[40]
Jemen Jemen Ne Ilegální (Trest: výprask či smrt) Ne Ne Ne Ne
Jižní Korea Jižní Korea Ano Legální Ne Ne Ne Ne
Jordánsko Jordánsko Ano Legální od r. 1951
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Kambodža Kambodža Ano Legální Ne Ne Prakticky zakázáno, ačkoli existuje přinejmenším jeden zaznamenaný případ legálně registrovaného a uznaného stejnopohlavního manželství. Ano Nezjištěno
Katar Katar Ne Mužský ilegální (Trest: pokuta, až 2 roky vězení)
Ne Ženský ilegální (samotný lesbický styk není přímo protizákonný, lze však aplikovat jiné zákony)
Ne Ne Ne Ne
Kazachstán Kazachstán Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ne
Kuvajt Kuvajt Ne Ilegální (Trest: pokuta, muži do 21 let až 10 let vězení, muži nad 21 let až 7 let vězení) Ne Ne Ne Ne
Kyrgyzstán Kyrgyzstán Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Nezjištěno
Laos Laos Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Ne
Libanon Libanon Ne Ilegální (Trest: pokuta, až 1 rok vězení, zákon vesměs neuplatňován). Sílící veřejná kampaň za legalizaci stejnopohlavních vztahů.[40]
Ne Neuznáno vládou, avšak existují LGBT podpůrné skupiny, které nabízejí přízeň a přijetí. Ne Ne Ne
Malajsie Malajsie Ne Ilegální (Trest: pokuta, 2-20 let vězení nebo výprask) Ne Ne Ne Ne
Maledivy Maledivy Ne Ilegální Ne Ne Ne Ne
Mongolsko Mongolsko Ano Legální od r. 2002 Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Myanmar (Barma) Myanmar (Barma) Ne Ilegální (Trest: 10 let až doživotní vězení) Ne Ne Ne Ne
Nepál Nepál Ano Legální od r. 2007[40]+ podepsána deklarace Spojených národů Ne Ano Legální od r. 2010
zvažuje se Ano Nejvyšší soud rozhodl o aplikaci antidiskriminačních zákonů na homosexuální osoby
Omán Omán Ne Ilegální (Trest: pokuta, až 3 roky vězení; uplatňováno jen v případě "veřejného pohoršení") Ne Ne Ne Ne
Pákistán Pákistán Ne Ilegální (Trest: 2 roky až doživotní vězení) Ne Ne Ne Ne
Palestina Palestina: Pásmo Gazy území spravované palestinskou samosprávou Ne Mužský ilegální (Trest: až 10 let vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Palestina Palestina: Západní břeh Jordánu území pod izraelskou kontrolou, ale de facto spravované palestinskou samosprávou Ano/Ne Legalizován v r. 1951, když území patřilo Jordánsku.[40] Podle jiných zdrojů jsou stále uplatňovány britské koloniální antigay zákony. Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Saúdská Arábie Saúdská Arábie Ne Ilegální (Trest: smrt či vězení/pokuta/výprask) Ne Ne Ne Ne
Severní Korea Severní Korea Ano Legální (Nikdy nebylo trestán) [55] Ne Ne Ne Ne
Singapur Singapur Ne Ilegální Trest: až 2 roky vězení; neaplikováno od r. 1999)

Ano

Ne Ne Ne Nezjištěno
Sýrie Sýrie Ne Ilegální (Trest: až 3 roky vězení; zákon de facto neuplatňován) Ne Ne Ne Ne
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty Ne Ilegální (Trest: deportace, pokuta, vězení či trest smrti; zákon vesměs neuplatňován mimo případů veřejného pohoršení) Ne Ne Ne Ne
Srí Lanka Srí Lanka Ne Starý britský zákon o sodomii, nikdy neaplikován Ne Ne Ne Ne
Tádžikistán Tádžikistán Ano Legální Ne Ne Nezjištěno Nezjištěno
Thajsko Thajsko Ano Legální od r. 1956 Ne Ne Nezjištěno Nezjištěno
Tchaj-wan Tchaj-wan Ano Nikdy nebyl trestán Ano Ano Legální od r. 2017 Ano Legální od r. 2017 Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci (v zaměstnání a školství)
Turkmenistán Turkmenistán Ne Mužský ilegální (Trest: pokuta, až 2 roky vězení)
Ano Ženský legální
Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Uzbekistán Uzbekistán Ne Mužský ilegální (pouze anální sex) (Trest: pokuta, až 3 roky vězení)

Ano Ženský legální

Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno
Vietnam Vietnam Ano Legální (žádné zákony proti homosexualitě nikdy neexistovaly) Ne Ne Nezjištěno Ne
Východní Timor Východní Timor Ano Legální
+ podepsána deklarace Spojených národů
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno

Oceánie[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní svazky v Austrálii a Oceánii
     Sňatek osob stejného pohlaví
     Registrované partnerství (nebo neregistrované soužití)
     Páry stejného pohlaví nemají právní status
     Homosexuální pohlavní styk je protiprávní
Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Austrálie Austrálie Ano Legální celostátně od r. 1994.
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Neregistrované soužití de facto ve všech státech a pod federálními zákony.
Registrované nebo domácí partnerství v celé Austrálii, kromě Severního teritoria a Západní Austrálie
Ano Legální od 9. prosince 2017 Ano/|Ne Legální ve všech státech a teritoriích, vyjma Severního teritoria Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Mikronésie Federativní státy Mikronésie Ano Ano, podle většiny záznamů Ne Ne Nezjištěno Ne
Fidži Fidži Ano Legální od r. 2010[56] Ne Ne Ne Ano Ústava z r. 2013 zakazuje jak diskriminaci jiných sexuálních orientací, tak i genderových identit.
Kiribati Kiribati Ne Mužský ilegální
Ano Ženský legální
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Marshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy Ano Legální Ne Ne Ne Ne
Nauru Nauru Ne Mužský ilegální
Ano Ženský legální
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Nový Zéland Nový Zéland Ano Legální od r. 1986.
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2004 Ano Legální od r. 2013 Ano Legální od r. 2013 Ano Zakazuje veškerou antigay diskriminaci
Palau Palau Ano Legální od r. 2014 Ne Ne (Ústavní zákaz od r. 2008) Ne Ne
Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea Ne Ilegální Nezjištěno Ne Ne Nezjištěno
Samoa Samoa Ne Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Šalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy Ne Ilegální Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Tonga Tonga Ne Mužský ilegální
Ano Ženský legální
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Tuvalu Tuvalu Ne Mužský ilegální
Ano Ženský legální
Nezjištěno Ne Nezjištěno Nezjištěno
Vanuatu Vanuatu Ano Legální Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku LGBT rights by country or territory na anglické Wikipedii.

 1. Consolidated version of the Treaty oon European Union
 2. Macho-minded Albania to break gay marriage taboo Reuters
 3. http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2011/0101/breaking25.html
 4. http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_23/adozioni-gay-corte-d-appello-roma-conferma-si-due-mamme-8217cf40-a993-11e5-8f07-76e7bd2ba963.shtml
 5. Lichtenštejnsko schválilo v referendu registrovaná partnerství Archivováno 24. 6. 2011 na Wayback Machine LUI Magazine, 19. 6. 2011
 6. Portugal's president ratifies gay marriage law, Business Week, Barry Hatton
 7. Archivovaná kopie. www.colourplanet.cz [online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 8. {title}. coalition.org.mk [online]. [cit. 07-04-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 20-01-2015. 
 9. APA. Erste Adoption in lesbischer Beziehung. dieStandard.at [online]. 21. 7. 2011 [cit. 2011-07-24]. Dostupné online. (německy) 
 10. Criminal Justice and Immigration Act 2008 (c. 4)
 11. Discrimination will be banned, draft law says. www.hurriyetdailynews.com [online]. [cit. 2010-05-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-28. 
 12. a b State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition [online]. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 2016-05-17 [cit. 2016-05-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Ano
 14. Burundi abolishes the death penalty but bans homosexuality Amnesty International, 27. 4. 2009.
 15. Ethiopia travel advice, British Foreign and Commonwealth Office
 16. http://www.amnesty.cz/pripady/cs/case/gambie-homofobni-zakon
 17. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/les-fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-pays-adoption/article/adopter-en-equateur
 18. http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
 19. https://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en.htmlcountry_information/country_specific_info.php?country-select=lesotho[nedostupný zdroj]
 20. The Sexual Offences Bill 2007. www.gov.mu [online]. [cit. 2008-09-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-10. 
 21. a b Africa: Outspoken activists defend continent's sexual diversity. www.afrika.no [online]. [cit. 2010-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-15. 
 22. Ústavní ochrana pro sexuální orientaci od r. 2005. Zákoník práce z r. 1992 (který zakazoval diskriminaci na základě sexuální orientace) byl v roce 2004 nahrazen zákonem, který nejmenoval speciálně homosexuály jako skupinu chráněnou proti diskriminaci v zaměstnání, a taková diskriminace se objevovala. Namibia: Country Reports on Human Rights Practices Archivováno 20. 1. 2012 na Wayback Machine Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 4. 3. 2002
 23. Rwanda: New Law Criminalizing Same-Sex Conduct Proposed International Gay & Lesbian Human Rights Commission, 23. 1. 2007
 24. Legal documents, Meetings, Speeches, publications and reports from the Ministry
 25. Equatorial Guinea: Travel advice for this country Foreign & Commonwealth Office
 26. http://www.pinknews.co.uk/2016/05/18/seychelles-repeals-colonial-era-law-banning-gay-sex/
 27. Not tickling Mugabe’s fancy Archivováno 31. 5. 2010 na Wayback Machine Tribune, 24. 10. 1997
 28. Monique Blanco. Argentine same-sex marriage debate returns. Panama News [online]. Prosinec 2009 [cit. 2010-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-23. (anglicky) 
 29. Associated Press. Argentina legalizes same-sex marriage. CNN.com [online]. 2010-07-15 [cit. 2010-07-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. Associated Press. Gay Marriage Performed in Argentina. New York Times [online]. 2009-12-28 [cit. 2010-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Brazilian go-ahead for gay unions. BBC News [online]. 2004-03-05 [cit. 2010-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Brazílsky lesbický pár si adoptoval dve deti. SME.sk [online]. 2010-04-28 [cit. 2010-05-06]. Dostupné online. (slovensky) 
 33. https://www.pinknews.co.uk/2019/06/13/ecuador-legalises-same-sex-marriage/
 34. Sexual Orientation and Legal Rights (92-1E). www.parl.gc.ca [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-28. 
 35. Same Sex Couple Adoption: The Situation in Canada and Australia (Research Note 29 1999–2000)
 36. http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo165973-ordenan-al-icbf-iniciar-tramite-lesbiana-adopte-hija-de-su-pareja Archivováno 1. 3. 2010 na Wayback Machine (španělsky)
 37. a b Associated Press. Mexico City’s gay marriage law takes effect. MSNBC [online]. 2010-03-04 [cit. 2010-03-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Intercountry Adoption: Mexico. Office of Children Issues, U.S. Dept. of State [online]. Listopad 2009 [cit. 05-05-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-04-2010. (anglicky) 
 39. Mexico protects its gay and lesbian citizens with new law. International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) [online]. 2003-04-23 [cit. 2009-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. a b c d e OTTOSSON, Daniel. State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults [online]. International Lesbian and Gay Association (ILGA), květen 2008 [cit. 2010-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-02. (anglicky) 
 41. a b Paraguay – Constitution. www.servat.unibe.ch [online]. [cit. 2010-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-22. 
 42. Referendum in Armenia brings constitutional reforms
 43. Armenia Central Electoral Commission announces constitutional referendum final results
 44. [1]
 45. a b c Philippines: Congress Approves Anti-Discrimination Bill
 46. Congress of the Philippines: Republic Act No. 8043
 47. Inquirer Lifestyle: Gay Filipinos and Rainbow. lifestyle.inquirer.net [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-11-26. 
 48. ČTK. Homosexuálům už v Indii nebude za pohlavní styk hrozit vězení, soud zrušil 157 let starý zákon. iROZHLAS [online]. 2018-09-06 [cit. 2018-10-14]. Dostupné online. 
 49. LEŠKOVÁ, Veronika. Indové oprášili koloniální zákon a znovu zakázali homosexuální styk. IDNES.cz [online]. 2013-12-11 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online. 
 50. Rough Guide to South East Asia: Third Edition. [s.l.]: Rough Guides Ltd, srpen 2005. Dostupné online. ISBN 1843534371. S. 74. 
 51. Aceh passes stoning law. The Staits Times [online]. 2009-09-14 [cit. 2009-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 52. LGBTQ Timeline. bama.ua.edu [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-06-13. 
 53. Attorney General rules same sex couples eligible to adopt
 54. Gay couple wins right to adopt foster son. www.haaretz.com [online]. [cit. 2010-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-14. 
 55. Přehled právních úprav týkající se homosexuality podle zemí na webu International Lesbian and Gay Association. ilga.org [online]. [cit. 2011-06-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-01. 
 56. Fiji's new decree says gay sex is now legal. www.gaynz.com [online]. [cit. 2010-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-03-07. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]