LGBT práva v Evropě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Situace práv leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) je v Evropě velmi různorodá. 13 z 21 zemí světa, které legalizovaly stejnopohlavní manželství, pochází z Evropy a dalších 13 evropských zemí má ve svém právním řádu registrované partnerství nebo jiný právní institut upravující soužití stejnopohlavních párů. Rakousko, Německo, Itálie, Maďarsko a Švýcarsko uvažují o legalizaci stejnopohlavního manželství a Finsko a Irsko je legalizovaly jako dosud poslední (Finsko s účinností od 1. března 2017, Irsko s okamžitou účinností po kladném výsledku květnového referenda). V listopadu 2015 legalizoval Kypr registrované partnerství. Ve Slovinsku se v prosinci 2015 konalo referendum, které zvrátilo rozhodnutí Národního shromáždění ohledně návrhu novely zákona o manželství osob stejného pohlaví. V témže měsíci schválilo Řecko podruhé předložený návrh zákona o registrovaném partnerství. Malta je jediná evropská země, která plně uznává stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí, ačkoliv jej sama ve své legislativě uzákoněné nemá. Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina mají naopak stejnopohlavní manželství zakázané v ústavě.

Eurobarometr 2015 uvedl jako nejrychleji se rozvíjející ve smyslu LGBT práv a rovného přístupu k instituci manželství tyto evropské země: Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Španělsko a Švédsko.[zdroj?]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ačkoli byly homosexuální vztahy zcela běžné, byť nikdy ne rovnocenné s manželstvím mezi mužem a ženou, ve Starověkém Řecku, Starověkém Římě a u pohanských Keltů, tak s nástupem křesťanství jako oficiálního náboženství v Římském císařství bylo přijato několik opatření proti homosexuálnímu chování. Na základě rozhodnutí římského císaře Theodosia I. v r. 390 byli odsouzeni všichni pasivní homosexuální muži k smrti zlynčováním. Toto následovalo přijetí kodexu Corpus iuris civilis r. 529 Justiniánem I., na základě něhož každý muž, který vykoná homosexuální styk, aktivně i pasivně, bude kastrován. Ve většině zemích Evropy bylo v té době homosexuální chování, tehdy nazývané jako sodomie, považováno za těžký zločin a tisíce homosexuálních mužů napříč celou Evropou čelilo trestnímu stíhání a perzekuci. Lesby byly sice oficiálně souzené jen v ojedinělých případech, ale perzekuce a šikana směřovala čas od času i směrem k nim.[1]

Polsko po svém vzniku r. 966 nikdy nepřijalo žádné zákony, které by definovaly homosexualitu jako zločin.[2] 40 let po Rozdělení Polska, kdy ztratilo svojí nezávislost r. 1795, se na tomto území uplatňovaly zákony proti sodomii z Ruského impéria, Pruska a Rakouského císařství v rozděleném Polsku. To svojí nezávislost získalo znova r. 1918 a zákony okupantských zemí si nezachovalo.[3][4][5] V r. 1932 byla v Polsku stanovená hranice legálního věku způsobilosti k pohlavnímu styku na 15 let pro heterosexuální i homosexuální orientaci.[6]

V Turecku bylo homosexuální chování legalizováno v r. 1858.

Během Velké francouzské revoluce Národní shromáždění přepsalo v r. 1791 Trestní zákoník a všechny pasáže o homosexualitě z něj byly vymazány. V průběhu Napoleonských válek byla homosexualita dekriminalizována na všech územích okupovaných Francií, jako bylo například Nizozemí a mnoho nesjednocených německých zemí, nicméně v Německu tento proces skončil sjednocením německých států pod pruského císaře, což přineslo dlouhodobé tvrdé stíhání homosexuality. 6. srpna 1942 vláda Vichistické Francie vypracovala zákon, který kriminalizoval homosexuální styky s osobou mladší 21 let jako součást své konzervativní agendy. Většina zákonů z této doby byla po válce zrušená, ale anti-gay legislativa tu zůstala ještě čtyři století, dokud nebyla zcela zrušená v srpnu 1982, kdy byl legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku znovu stanoven na 15 let pro obě orientace.

Nicméně gayové a lesby stále žili v utajení, jelikož negativní postoj ze strany heterosexuální většiny stále přetrvával během posledních dvou dekád až do doby, kdy začala vznikat první LGBT hnutí r. 1969.

Podrobnější informace naleznete v článku Stonewallské nepokoje.

Některé země si v té době prošly obdobím diktatury a byly velmi anti-homosexuální jako například Sovětský svaz, Nacistické Německo a Španělsko v období Francova režimu. Na rozdíl od nich se Polsko po získání nezávislosti po 1. světové válce stalo r. 1932 první evropskou zemí, která ve 20. století dekriminalizovala homosexuální aktivitu následována Dánskem r. 1933, Islandem r. 1940, Švýcarskem r. 1942 a Švédskem r. 1944.

V r. 1962 bylo homosexuální chování dekriminalizováno v Československu na základě výzkumu Kurta Freunda penilní pletysmografií homosexuálních mužů žijících v heterosexuálních manželstvích. Kurt v něm došel k závěru. že homosexuální orientace je nezměnitelná.

V r. 1972 se Švédsko stalo první zemí na světě, která umožnila transsexuálním lidem podstupovat chirurgickou změnu pohlaví a hormonální terapii.[7]

V r. 1979 velký počet homosexuálních lidí označených ve Švédsku za nemocné protestovalo proti tomu, aby byla homosexualita považována za nemoc. Hned na to aktivista zaměstnaný v ředitelství National Board of Health and Welfare do několika měsíců učinil ze Švédska první zemi v Evropě, která přestala považovat homosexualitu za nemoc.[8]

V r. 1973 vyškrtla homosexualitu ze seznamu duševních poruch Americká psychiatrická asociace, čímž USA předběhly o 6 let Švédsko.

V r. 1989 se stalo Dánsko první zemí na světě a v Evropě, které umožnilo homosexuálním párům uzavírat registrované partnerství.

Zároveň na to r. 1991 se stalo Bulharsko první zemí, která vydala ústavní zákaz stejnopohlavních manželství.[9] Tento krok poté učinilo rovněž i následujících 13 států (Litva r. 1992, Bělorusko a Moldavsko r. 1994, Arménie a Ázerbájdžán r. 1995, Ukrajina r. 1996, Polsko r. 1997, Lotyšsko a Srbsko r. 2006, Černá Hora r. 2007, Maďarsko r. 2012, Chorvatsko r. 2013 a Slovensko r. 2014).[9][10]

V r. 2001 se emancipace gayů a leseb posunula dalším krokem, když Nizozemí uzákonilo stejnopohlavní manželství a stalo se tak první zemí na světě, která tak učinila. Stejnou cestou si vydaly i další země (Belgie r. 2003, Španělsko r. 2005, Norsko a Švédsko r. 2009, Portugalsko a Island r. 2010, Dánsko r. 2012, Francie r. 2013, Spojené království r. 2014 a Lucembursko r. 2015.)

22. října 2009 se luteránská Církev Švédska rozhodla, že bude vůči LGBT právům otevřená a začala homosexuálním párům dávat požehnání[11] za používání termínu manželství. Toto nové ustanovení začalo platit 1. listopadu 2009 (v této luterské církvi to vzbudilo velký odpor, též kvůli porušení zásady na výhradu svědomí, ultraliberální skupina ovládající církev ho potlačila mj. i za pomoci vyhazovů ze zaměstnání a nucených odchodů min.5 biskupů a několika desítek pastorů do emeritury – do důchodu. Mnoho luterských církví jinde ve světě, hlavně v Africe, Asii a Latinské Americe kvůli tomu přerušilo s Církví Švédska styky – což se rovná vypovězení intercommunia=svátostného společenství).

Aktuální rozvoj[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

Irsko umožnilo homosexuálům uzavírat registrovaná partnerství r. 2011 a r. 2013 přijalo ústavní smlouvu ohledně řešení otázky manželských práv pro všechny zakotvených v ústavním pořádku země. Toto vyústilo v konání referenda v květnu 2015 ohledně legalizace stejnopohlavního manželství, a s tím souvisejících adopčních práv pro homosexuální páry. Irští občané hlasovali o přijetí nového ústavního zákona znějícího takto: "Manželství je trvalý svazek dvou osob založený právním způsobem a za souhlasu obou osob, které do něj vstupují. Pohlaví jedinců nehraje žádnou roli a nesmí být překážkou pro vstup do manželství." 62,1 % voličů hlasovalo pro, čímž se Irsko stalo první zemí na světě, která legalizovala stejnopohlavní manželství prostřednictvím plebiscitu. První irský stejnopohlavní svatební obřad je naplánován na srpen 2015.

Ostrov Man uzákonil registrované partnerství r. 2011 a stejně tak i Jersey r. 2012. Lichtenštejnsko registrovaná partnerství uzákonilo r. 2011 na základě referenda, kde prošla díky 68 % pozitivních hlasů.[12]

1. ledna 2012 byla přijatá nová verze Ústavy Maďarské republiky schválená vládou Viktora Orbána, předsedy vládnoucí strany Fidesz, která striktně vymezuje manželství jako svazek muže a ženy, a která neobsahuje žádnou garantovanou diskriminaci před diskriminací na základě sexuální orientace.[13]

V r. 2012 vláda Spojeného království spustila veřejnou debatu ohledně stejnopohlavních manželství[14], což by znamenalo změnu legislativy v Anglii a ve Walesu. Zákon byl schválen a stal se účinným 17. července 2013. Ke stejnému kroku se odhodlalo i Skotsko plánující legalizaci stejnopohlavních manželství v r. 2015. 4. února 2014 skotský parlament takový zákon schválil a tím umožnil nejen homosexuálním párům uzavírat manželství, ale i transsexuálům podstupovat proces změny pohlaví bez nutnosti rozvodu manželství.[15]

V květnu 2013 Francie legalizovala stejnopohlavní manželství díky iniciativě prezidenta François Hollandeho, který se na tvorbě nového zákona silně podílel. Stejnopohlavním manželstvím ve Francii však také předcházela velmi silná vlna odporu ze strany pravicových radikálů, kteří se v rámci údajných "pochodů na ochranu rodiny" dopouštěli výtržnictví a homofobních projevů v ulicích Paříže, a kteří byli často rozháněni slzným plynem. Hodně konzervativních a pravicově-extremistických skupin a organizací tento proces považuje za totalitní praktiky. Během tohoto období také došlo ke skoro až dvojnásobnému počtu útoků proti LGBT lidem.[16][17][18][19]

Sankt Peterburg Pride 2014 - uskutečnil se navzdory ruskému homofobnímu zákonu s tím, že se jeho konání bude konat mimo dosah a dohled dětí a mládeže

30. června 2013 ruský prezident Vladimir Putin podepsal homofobní zákon proti LGBT propagandě, který byl předtím schválen Státní dumou. Tento zákon činí z distribuce údajné homosexuální propagandy mezi dětmi a mladistvými trestný čin.[20] I přesto se podařilo LGBT aktivistům uskutečnit Gay pride v Sankt Peterburgu na základě rozhodnutí soudců označující zákaz konání takových akcí za porušování práva na svobodu projevu.[21]

1. prosince 2013 se v Chorvatsku konalo ústavní referendum, v němž se řešilo, zda by mělo být manželství ústavně vymezené jako svazek mezi mužem a ženou. Referenda se zúčastnilo 37,9 % Chorvatů a z nich 65,87 % tento krok podpořilo.[22]

27. ledna 2014 vláda Severního Kypru (sporné území okupované po Turecké invazi na Kypr r. 1974) schválila novelu rušící zákon z dob kolonizace, který trestal homosexuální styky trestem odnětí svobody ve výši 5 let.[23]

14. dubna 2014 maltským parlamentem prošel zákon o registrovaném partnerství, který zároveň umožnil homosexuálním párům adoptovat děti. V ten samý den parlament rovněž schválil ústavní novelu, která v Ústavě přímo zakazuje diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity.

4. června 2014 Národní rada Slovenské republiky vesměs jednomyslně přijala ústavní změnu, která zakazuje stejnopohlavní manželství v poměru hlasů 102:18.[10]

18. června 2014 lucemburský parlament schválil zákon legalizující stejnopohlavní manželství a adopce.[24] Zákon byl publikován v úředních věstnících a nabyl účinnosti 1. ledna 2015.[25][26][27]

15. července 2014 chorvatský parlament schválil registrované partnerství, čímž dal homosexuálním párům stejná práva jako mají manželské páry, kromě adopčních .[28] Nicméně zákon umožňuje, aby se registrovaný partner mohl stát poručníkem dítěte svého stejnopohlavního protějšku, což je instituce vesměs stejná jako jeho osvojení, vč. všech práv a povinností, přesto však za partnerova života není považován za právoplatného rodiče. Kritéria pro poručnictví a osvojení dítěte u různopohlavních párů je v obou případech stejné. Tím pádem registrovaný partner může už za života svého protějšku získat částečnou rodičovskou zodpovědnost k jeho dítěti, a to buď prostřednictvím soudu nebo dohody mezi nimi, přičemž ve všech případech soud přihlíží k nejlepšímu zájmu dítěte.

16. července 2014 makedonský parlament přijal návrh novely Ústavy, který zakazuje stejnopohlavní manželství s 82 % kladných stanovisek a 6 % negativních.[29]

9. října 2014 estonský parlament schválil registrované partnerství v poměru hlasů 40:38.[30] Ten samý den jej podepsal i prezident Toomas Hendrik Ilves a zákon se stane účinným 1. ledna 2016.[31]

27. listopadu 2014 přijal parlament Andorry zákon o registrovaném partnerství, legalizující rovněž i společnou adopci pro stejnopohlavní páry. Účinnosti nabyl 25. prosince 2014.

28. listopadu 2014 finský parlament schválil stejnopohlavní manželství v poměru hlasů 105:92.

7. února 2015 proběhlo na Slovensku referendum, ve kterém se mělo rozhodnout, zda by manželstvím mohlo být nazýváno pouze soužití muže a ženy, a zda by homosexuálním párům měla být znemožněna adopce.[32] Výsledek referenda by byl býval kladný s 95 a 92 % souhlasnými stanovisky[33], kdyby se jej zúčastnilo více osob. Kvůli nízkému procentu účastníků bylo prohlášeno za neplatné.[34]

3. března 2015 schválil slovinský parlament návrh zákona umožňující homosexuálním párům uzavírat manželství v poměru hlasů 51:28.[35]

V listopadu 2015 legalizoval Kypr registrované partnerství pro páry stejného pohlaví.

V prosinci 2015 Řecko legalizovalo registrované partnerství, zatímco se ve Slovinsku pozastavilo přijetí březnového návrhu zákona legalizujícího manželství osob stejného pohlaví.

29. dubna 2016 schválil faerský parlament Løgting, závislé území Dánského království, zákon o stejnopohlavních sňatcích, včetně možnosti uzavírat takové manželství před orgánem církve. Nový zákon měl původně nabýt účinnosti k 1. červenci 2016. K legalizaci homosexuálních církevních sňatků na území Faerských ostrovů je však nutný souhlas dánského parlamentu Folketingu. Ten nové legislativě vyjádřil podporu.[36] Nový se tedy stane účinným pravděpodobně v prosinci 2016.[37]

13. května 2016 schválil italský parlament návrh zákon o registrovaném partnerství párů stejného pohlaví. 20. května 2016 jej podepsal italský prezident.[38] 21. května byl publikován ve Sbírce zákonů Italské republiky a účinnosti nabyl 5. června 2016; do 30 dnů musel být vydán vládní dekret podle sekce 34 zákona, který definuje průběh procedury registrace partnerství a jeho evidence.[39]

21. září 2016 schválil guernseyský parlament návrh zákona o stejnopohlavním manželství v poměru hlasů 33:5.[40][41] Královský souhlas získal 14. prosince 2016. Účinnosti by měl nabýt do konce první poloviny roku 2017.

Následně 26. října 2016 schválil stejnopohlavní manželství i gibraltarský parlament v poměru hlasů 15:0. Zákon podepsala britská královna 1. listopadu 2016.[42] Nová legislativa nabyla účinnosti 15. prosince 2016.

31. ledna 2017 odmítl Nejvyšší správní soud Itálie z procedurálních důvodů zrušit rozhodnutí soudu nižší instance uznávající manželství dvou francouzských žen (jedna z nich disponovala právem na italské občanství na základě práva krve 'ius sanguinis) uzavřené v regionu Nord-Pas-de-Calais. Jednalo se o první případ, kdy Itálie uznala stejnopohlavní manželství. Nedá se však říci, že italské soudy budou v případech tohoto typu postupovat vždy stejně.[43]

Do července 2017 přijaly německý a maltský parlament návrhy zákona o stejnopohlavním manželství. Prezidenti obou zemí přijaté návrhy podepsali. Homosexuální páry získali možnost uzavřít sňatek na Maltě od 1. září 2017 a v Německu od 1. října 2017.[44][45]

Veřejné mínění napříč Evropou[editovat | editovat zdroj]

Evropský sociální průzkum z r. 2010: % osob, které souhlasí nebo silně souhlasí s tím, že by gayové a lesby měli mít právo žít podle svého přání [3]
Země Podíl
Nizozemsko 92%
Švédsko 89%
Dánsko 89%
Belgie 87%
Spojené království 84%
Norsko 83%
Francie 82%
Irsko 82%
Švýcarsko 82%
Německo 81%
Španělsko 80%
Finsko 74%
Česko 65%
Portugalsko 59%
Řecko 50%
Slovinsko 49%
Bulharsko 47%
Maďarsko 45%
Polsko 44%
Slovensko 42%
Estonsko 41%
Chorvatsko 38%
Litva 28%
Ukrajina 28%
Rusko 25%

Projekt Pew Global Attitudes Project provedený v r. 2002 společností Pew Research Center ukázal, že většina občanů západoevropských států si myslí, že homosexualita je akceptovatelná společností, zatímco většina Rusů, Poláků a Ukrajinců si totéž nemyslí.[46] Eurobarometr v r. 2006 se dotazoval 30 tisíc lidí napříč celou EU, aby pak došel k závěru, že odpovědi ze strany všech 27 členských států ohledně otázky "stejnopohlavního manželství" jsou velmi různorodé. Většina podporovatelů pocházela z Nizozemska (82 %) Švédska (71 %), Dánska (69 %), Belgie (62 %), Lucemburska (58 %), Španělska (56 %), Finska (54 %), Německa (52%) a Česka (52 %). Všechny ostatní země EU měly procento podporovatelů nižší než 50 %; Rumunsko (11 %), Lotyšsko (12 %), Kypr (14 %), Bulharsko (15 %), Řecko (15 %), Litva (17 %), Polsko (17 %), Maďarsko (15 %) a Malta (18 %).[47] Osvojování dětí homosexuály má většinovou podporu v Nizozemsku (69 %) a Švédsku (51 %) a nejnižší v Polsku a Maltě (7 %).[47]

Nejaktuálnější výzkum je z října 2008 od magazínu "The Observer", který zjistil, že 55 % Britů podporuje stejnopohlavní manželství.[48] Šetření z r. 2013 ukázalo, že většina Irů podporuje stejnopohlavní manželství a adopční práva, resp. 73 % a 60 %.[49] Francie má podporuje stejnopohlavních manželství 62 %[50] a Rusko 14 %[51] V Itálii má registrované partnerství mezi homosexuály 45 % podporu, zatímco 47 % je proti.[52] V roce 2009 v Itálii podpořilo stejnopohlavní manželství 40,4 % obyvatel.[53] V r. 2009 registrované partnerství podporovalo 58,9 % Italů, zatímco 40,4 % podporovalo stejnopohlavní manželství.[54] V r. 2010 63,9 % Řeků podporovalo homosexuální partnerství, zatímco 38,5 % manželství.[55] V r. 2012 na základě výzkumu od Malta Today[56] 41 % Malťanů podporovalo stejnopohlavní manželství se vzrůstající 60 % podporou ze strany věkové skupiny v rozmezí 18-35 let. Podle zprávy od organizace CBOS 65 % Poláků bylo proti registrovanému partnerství, 72 % proti stejnopohlavnímu manželství, 88 % proti adopcím homosexuály a 68 % proti tomu, aby gayové a lesby veřejně ukazovali svůj životní styl.[57] V Chorvatsku dle šetření z listopadu 2013 si 59 % Chorvatů myslím, že manželství by mělo být v Ústavě jasně vymezená jako svazek mezi mužem a ženou, zatímco 31 % je proti.[58]

Podle demografické struktury Průzkumů veřejného mínění zaujímají kladné stanovisko vůči stejnopohlavnímu manželství a adopci zpravidla ženy, mladší generace a osoby s vyšším vzděláním než ostatní.[59]

Podle řeckého průzkumu z února 2016 podporuje 14 % Řeků adopci dětí homosexuálními páry, zatímco 84 % je proti. http://avmag.gr/61882/iper-tou-simfonou-simviosis-alla-kata-tis-iiothesias-apo-omofila-zevgaria/

Názory na otázku stejnopohlavního manželství
Země Výzkum Rok Pro Proti Nevím / Je mi to jedno / Bez odpovědi
RakouskoRakousko Rakousko Der Standard 2013 &0000000000000061.00000061 %[60] &0000000000000033.00000033 %[60] &0000000000000006.0000006 %[60]
BelgieBelgie Belgie Ipsos 2013 &0000000000000067.00000067 %[61] &0000000000000021.00000021 %[61] &0000000000000012.00000012 %[61]
BulharskoBulharsko Bulharsko Eurobarometer 2006 &0000000000000015.00000015 %[62] &0000000000000065.00000065 %[62] &0000000000000020.00000020 %[62]
ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko Pilar's barometer 2014 &0000000000000017.00000017 %[63] &0000000000000061.00000061 %[63] &0000000000000001.0000001 % bez odpovědi,
21 % je mi to jedno[63]
KyprKypr Kypr SIGMALIVE 2014 &0000000000000039.00000039 %[64] &0000000000000058.00000058 %[65] &0000000000000002.0000002 %[66]
ČeskoČesko Česko CVVM 2017 &0000000000000052.00000052 %[67] &0000000000000041.00000041 %[67] &0000000000000007.0000007 %[67]
DánskoDánsko Dánsko YouGov 2012 &0000000000000079.00000079 %[68] &0000000000000016.00000016 %[68] &0000000000000006.0000006 %[68]
EstonskoEstonsko Estonsko ASi 2012 &0000000000000034.00000034 %[69] &0000000000000060.00000060 %[69] &0000000000000006.0000006 %
FinskoFinsko Finsko Taloustutkimus 2014 &0000000000000065.00000065 %[70] &0000000000000027.00000027 %[70] &0000000000000008.0000008 %
FrancieFrancie Francie Ifop 2014 &0000000000000068.00000068 %[71] &0000000000000032.00000032 %[71] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[71]
NěmeckoNěmecko Německo RTL/Stern 2013 &0000000000000074.00000074 %[72] &0000000000000023.00000023 %[72] &0000000000000003.0000003 %[72]
ŘeckoŘecko Řecko A Kapa Research 2010 &0000000000000039.00000039 %[73][74] &0000000000000052.00000052 %[73][74] &0000000000000009.0000009 %[73][74]
MaďarskoMaďarsko Maďarsko Ipsos 2013 &0000000000000030.00000030 %[61] &0000000000000047.00000047 %[61] &0000000000000023.00000023 %[61]
IrskoIrsko Irsko RedC 2014 &0000000000000076.00000076 %[75] &0000000000000019.00000019 %[75] &0000000000000005.0000005 %[75]
ItálieItálie Itálie Demos 2014 &0000000000000055.00000055 %[76] &0000000000000042.00000042 %[76] &0000000000000003.0000003 %[76]
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko Eurobarometer 2006 &0000000000000012.00000012 %[62] &0000000000000077.00000077 %[62] &0000000000000007.0000007 %[62]
LitvaLitva Litva 2013 &0000000000000005.0000005 %[77] &0000000000000084.00000084 %[77] &0000000000000008.0000008 %[77]
LucemburskoLucembursko Lucembursko Politmonitor 2013 &0000000000000082.00000082 %[78] &0000000000000017.00000017 %[78] &0000000000000001.0000001 %[78]
MaltaMalta Malta MaltaToday 2012 &0000000000000046.00000046 %[79] &0000000000000051.00000051 %[79] &0000000000000003.0000003 %
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko Eurobarometer 2006 &0000000000000082.00000082 %[62] &0000000000000016.00000016 %[62] &0000000000000002.0000002 %[62]
NorskoNorsko Norsko Ipsos 2013 &0000000000000078.00000078 %[61] &0000000000000017.00000017 %[61] &0000000000000004.0000004 %[61]
PolskoPolsko Polsko CBOS 2013 &0000000000000026.00000026 %[80] &0000000000000068.00000068 %[80] &0000000000000006.0000006 %[80]
PortugalskoPortugalsko Portugalsko Eurosondagem 2010 &0000000000000052.00000052 %[81] &0000000000000043.00000043 %[81] &0000000000000005.0000005 %[81]
RumunskoRumunsko Rumunsko Eurobarometer 2006 &0000000000000011.00000011 %[62] &0000000000000079.00000079 %[62] &0000000000000010.00000010 %[62]
RuskoRusko Rusko Levada Public Opinion Center 2013 &0000000000000005.0000005 %[82] &0000000000000085.00000085 %[82] &0000000000000010.00000010 %
SlovenskoSlovensko Slovensko Eurobarometer 2006 &0000000000000019.00000019 %[62] &0000000000000081.00000081 %[62] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[62]
SlovinskoSlovinsko Slovinsko Eurobarometer 2006 &0000000000000022.00000022 %[62] &0000000000000075.00000075 %[62] &0000000000000004.0000004 %[62]
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko Ipsos 2013 &0000000000000076.00000076 %[61] &0000000000000018.00000018 %[61] &0000000000000006.0000006 %[61]
ŠvédskoŠvédsko Švédsko Ipsos 2013 &0000000000000081.00000081 %[61] &0000000000000014.00000014 %[61] &0000000000000004.0000004 %[61]
ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko Ifop 2013 &0000000000000063.00000063 %[83] - -
UkrajinaUkrajina Ukrajina Gay Alliance of Ukraine 2013 &0000000000000026.00000026 %:

&0000000000000009.0000009 % pro stejnopohlavní manželství,
&0000000000000017.00000017 % pro výjimky v závislosti na konkrétním případu
[84]

&0000000000000062.00000062 %[85] &0000000000000012.00000012 %
Spojené královstvíSpojené království Spojené království BBC Radio 5 2014 &0000000000000068.00000068 %[86] &0000000000000026.00000026 %[86] &0000000000000006.0000006 %
Právo na adopci dětí v Evropě
     Zákon povoluje společnou adopci i adopci dítěte partnera
     Zákon povoluje adopci dítěte partnera
     Zákon povoluje individuálni adopci
     Situace je neznámá nebo nejednoznačná
Názory na otázku adopcí stejnopohlavními páry
Země Výzkum Rok Pro Proti Nevím / Je mi to jedno / Bez odpovědi
RakouskoRakousko Rakousko Der Standard 2013 &0000000000000056.00000056 %[60] &0000000000000037.00000037 %[60] &0000000000000007.0000007 %[60]
BelgieBelgie Belgie Ipsos 2013 &0000000000000067.00000067 %[87] &0000000000000033.00000033 %[87] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[87]
BulharskoBulharsko Bulharsko Eurobarometer 2006 &0000000000000012.00000012 %[62] &0000000000000068.00000068 %[62] &0000000000000020.00000020 %[62]
KyprKypr Kypr Eurobarometer 2006 &0000000000000010.00000010 %[62] &0000000000000086.00000086 %[62] &0000000000000004.0000004 %[62]
ČeskoČesko Česko CVVM: děti partnera/partnerky:
z ústavní péče:
2017 &0000000000000068.00000068 %[67]
&0000000000000051.00000051 %[67]
&0000000000000024.00000024 %[67]
&0000000000000040.00000040 %[67]
&0000000000000007.0000007 %[67]
&0000000000000009.0000009 %[67]
DánskoDánsko Dánsko YouGov 2012 &0000000000000059.00000059 %[68] &0000000000000031.00000031 %[68] &0000000000000011.00000011 %[68]
EstonskoEstonsko Estonsko Eurobarometer 2006 &0000000000000014.00000014 %[62] &0000000000000079.00000079 %[62] &0000000000000007.0000007 %[62]
FinskoFinsko Finsko Taloustutkimus 2013 &0000000000000051.00000051 %[88] &0000000000000042.00000042 %[89] &0000000000000007.0000007 %[90]
FrancieFrancie Francie Ifop 2014 &0000000000000053.00000053 %[71] &0000000000000047.00000047 %[71] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[71]
NěmeckoNěmecko Německo Ipsos 2013 &0000000000000071.00000071 %[87] &0000000000000029.00000029 %[87] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[87]
ŘeckoŘecko Řecko Eurobarometer 2006 &0000000000000011.00000011 %[62] &0000000000000089.00000089 %[62] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[62]
MaďarskoMaďarsko Maďarsko Eurobarometer 2006 &0000000000000013.00000013 %[62] &0000000000000081.00000081 %[62] &0000000000000006.0000006 %[62]
IrskoIrsko Irsko Red C Poll 2011 &0000000000000060.00000060 %[91]
ItálieItálie Itálie Ipsos 2013 &0000000000000042.00000042 %[87] &0000000000000058.00000058 %[87] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[87]
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko Eurobarometer 2006 &0000000000000008.0000008 %[62] &0000000000000089.00000089 %[62] &0000000000000003.0000003 %[62]
LitvaLitva Litva Eurobarometer 2006 &0000000000000012.00000012 %[62] &0000000000000082.00000082 %[62] &0000000000000006.0000006 %[62]
LucemburskoLucembursko Lucembursko Politmonitor 2013 &0000000000000055.00000055 %[78] &0000000000000044.00000044 %[78] &0000000000000001.0000001 %[78]
MaltaMalta Malta Eurobarometer 2006 &0000000000000007.0000007 %[79] &0000000000000085.00000085 %[79] &0000000000000009.0000009 %[79]
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko Eurobarometer 2006 &0000000000000069.00000069 %[79] &0000000000000027.00000027 %[79] &0000000000000004.0000004 %[79]
PolskoPolsko Polsko CBOS 2013 &0000000000000008.0000008 %[80] &0000000000000087.00000087 %[80] &0000000000000005.0000005 %[80]
PortugalskoPortugalsko Portugalsko Eurobarometer 2006 &0000000000000019.00000019 %[62] &0000000000000074.00000074 %[62] &0000000000000008.0000008 %[62]
RumunskoRumunsko Rumunsko Eurobarometer 2006 &0000000000000008.0000008 %[62] &0000000000000082.00000082 %[62] &0000000000000010.00000010 %[62]
RuskoRusko Rusko Levada Public Opinion Center 2013 &0000000000000005.0000005 %[82] &0000000000000080.00000080 %[82] &0000000000000015.00000015 %[82]
SlovenskoSlovensko Slovensko Eurobarometer 2006 &0000000000000012.00000012 %[62] &0000000000000084.00000084 %[62] &0000000000000004.0000004 %[62]
SlovinskoSlovinsko Slovinsko Eurobarometer 2006 &0000000000000017.00000017 %[62] &0000000000000080.00000080 %[62] &0000000000000003.0000003 %[62]
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko Ipsos 2013 &0000000000000073.00000073 %[92] &0000000000000027.00000027 %[61] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[61]
ŠvédskoŠvédsko Švédsko Ipsos 2013 &0000000000000078.00000078 %[61] &0000000000000021.00000021 %[61] &0000000000000001.0000001 %[61]
ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko Ifop 2013 &0000000000000063.00000063 % &0000000000000037.00000037 % &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %
UkrajinaUkrajina Ukrajina Gay Alliance of Ukraine 2013 &0000000000000020.00000020 %:

&0000000000000007.0000007 % pro stejnopohlavní manželství,
&0000000000000013.00000013 % pro výjimky v závislosti na konkrétním případu
[93]

&0000000000000068.00000068 %[94] &0000000000000012.00000012 %
Spojené královstvíSpojené království Spojené království Ipsos 2013 &0000000000000065.00000065 %[87] &0000000000000035.00000035 %[87] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 %[87]

Legislativa napříč zeměmi[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákony týkající se homosexuality.
Stejnopohlavní svazky v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Jiný registrovaný svazek
     Neregistrované soužití
     Politicky zvažováno
     Neuznáváno či neznámo
     Stejnopohlavní manželství zakázáno
Zákony proti homofobním zločinům z nenávisti a verbálním útokům v Evropě
     Zákony proti homofobním a "transfobním" trestným činům z nenávisti a/nebo verbálním útokům
     Zákony proti homofobním trestným činům z nenávisti a/nebo verbálním útokům
     Zákony tento pojem neznají / nejsou údaje

Členství v Evropské unii vyžaduje nejen zrušení anti-gay legislativy, nýbrž Amsterodamská smlouva vyžaduje i přijetí anti-diskriminační legislativy členskými státy.[95]
 

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
AlbánieAlbánie Albánie Ano Legální od r. 1995
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Premiér Beriša v roce 2009 oznámil, že by podpořil stejnopohlavní manželství, avšak dosud nedošlo k uzákonění. Ne[96] Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
AndorraAndorra Andorra Ano Legální od r. 1790
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2005 Ne Ano Legální od r. 2005 Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
BelgieBelgie Belgie Ano Legální od r. 1843
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2000 Ano Legální od r. 2003 Ano Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
BěloruskoBělorusko Bělorusko Ano Legální od r. 1994 Ne Ne Ne Ne
Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Ano Legální od r. 1998
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
BulharskoBulharsko Bulharsko Ano Legální od r. 1968
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
Černá HoraČerná Hora Černá Hora Ano Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
ČeskoČesko Česko Ano Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od roku 2006. Ne Ne Homosexuální jednotlivec může osvojit, ne však v registrovaném partnerství. Sílící veřejná kampaň za osvojení v rámci registrovaného partnerství Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
DánskoDánsko Dánsko Ano Legální od r. 1933
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1989 Ne Ano Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
EstonskoEstonsko Estonsko Ano Legální od r. 1992
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2016 Ne Ano Pouze v registrovaném partnerství Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
FinskoFinsko Finsko Ano Legální od r. 1971
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2002 Ano Legální od r. 2017 Ano Legální od r. 2017 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
FrancieFrancie Francie Ano Legální od r. 1791
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Občanský pakt solidarity
od r. 1999
Ano Legální od r. 2013 Ano Legální od r. 2013 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko Ano Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od roku 2014 Ne Ústavní zákaz Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
IrskoIrsko Irsko Ano Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2011[97] Ano (2015) Ano (2015) Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci, stejně jako verbální útoky
IslandIsland Island Ano Legální od r. 1940
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1996 Ano Legální od r. 2010 Ano Legální od r. 2006 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
ItálieItálie Itálie Ano Legální od r. 1890
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství legální celostátně od r. 2016, dříve podpůrná právní úprava na regionální úrovni Ne Ne Pouze sezdané páry mohou osvojit. V některých regionech rozhodly soudy o adopci dítěte druhého z partnerů.[98] Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci (Toskánsko a Piedmont zakazují veškerou anti-gay diskriminaci)
KyprKypr Kypr Ano Legální od r. 1998
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2015 Ne Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko Ano Legální od r. 1989
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2011[99] Ne Ne Ne (navrženo)
LitvaLitva Litva Ano Legální od r. 1993
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 1992 Ne Pouze sezdané páry mohou osvojit Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko Ano Legální od r. 1992
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2006 Ne Pouze sezdané páry mohou osvojit Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
LucemburskoLucembursko Lucembursko Ano Legální od r. 1795
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2004 Ano Legální od r. 2014 Ano Legální od r. 2014 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
MaďarskoMaďarsko Maďarsko Ano Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2009 Ne (Ústavní zákaz od r. 2012) Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
MaltaMalta Malta Ano Legální od r. 1973
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2014 Ano Legální od r. 2017 Ano Legální od r. 2014 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
MoldavskoMoldavsko Moldavsko Ano Legální od r. 1995 Ne Ne Ústavní zákaz Ne Ne
MonakoMonako Monako Ano Legální od r. 1793 Ne Ne Ne Ne
NěmeckoNěmecko Německo Ano Legální od r. 1968 ve východním a od r. 1969 v západním Německu, kompletně legalizováno r. 1994
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2001 Ano Legální od r. 2017 Ano Legální od r. 2017 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko Ano Legální od r. 1811
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1998 Ano Legální od r. 2001 Ano Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
NorskoNorsko Norsko Ano Legální od r. 1972
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1993 Ano Legální od r. 2009 Ano Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
PolskoPolsko Polsko Ano Nikdy nebylo trestáno. Legálnost potvrzena od r. 1932
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní definice manželství jako "svazek muže a ženy"[100] Homosexuální jednotlivec může osvojit Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
PortugalskoPortugalsko Portugalsko Ano Legální od r. 1982. Dříve legální v letech 1852–1886
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 2001 Ano Legální od r. 2010[101] Ano Legální od r. 2015 Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci, according to Constitution
RakouskoRakousko Rakousko Ano Legální od r. 1971
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2010 Ano Z rozhodnutí Ústavního soudu od r. 2015 Ano Adopce dítěte partnera od r. 2013 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
RumunskoRumunsko Rumunsko Ano Legální od r. 1996
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
RuskoRusko Rusko Ano Legální od r. 1993. Dříve legální v letech 1917–1930. Ne Ne Ne Ne V r. 2013 vyšel v platnost kontroverzní zákon o zákazu propagace netradičních vztahů mezi dětmi a mladistvými. Většina zemí EU a USA jej považují za diskriminační a zneužitelný.
ŘeckoŘecko Řecko Ano Legální od r. 1951
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2015 Ne Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
San MarinoSan Marino San Marino Ano Legální od r. 2001
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ne
Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie Ano Legální od r. 1996
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ne Ne (anti-diskriminační zákony v zaměstnání mezi lety 2008-10, poté zrušeny)[102]
SlovenskoSlovensko Slovensko Ano Legální od r. 1962
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní zákaz od r. 2014 Ne Ústavní zákaz neprošel díky nízké účasti v Referendu o rodině. Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
SlovinskoSlovinsko Slovinsko Ano Legální od r. 1977
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2006 Ne Zákon pozastaven z důvodu negativního výsledku prosincového referenda Ano Adopce dítěte partnera od r. 2011, společná adopce pozastavená z důvodu negativního výsledku prosincového referenda Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
Spojené královstvíSpojené království Spojené království Ano Legální od r. 1967 v Anglii a Walesu, 1981 ve Skotsku a 1982 v Severním Irsku
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2005 Ano Legální od r. 2014 v Anglii a Walesu Ano Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci, stejně jako slovní útoky[103]
SrbskoSrbsko Srbsko Ano Legální od r. 1994
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ne Ne Ústavní definice manželství jako "svazek muže a ženy" Ne Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko Ano Legální od r. 1979
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1998 Ano Legální od r. 2005 Ano Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
ŠvédskoŠvédsko Švédsko Ano Legální od r. 1944
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Legální od r. 1995 Ano Legální od r. 2009 Ano Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci vč. slovních útoků proti homosexuálním a transgender lidem
ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko Ano V kantonech Ženeva, Vaud, Valais a Ticino legální od r. 1798, celostátně od r. 1942
+ podepsána deklarace Spojených národů
Ano Registrované partnerství od r. 2007 Ne Ano Homosexuální jednotlivec může osvojit. Adopce dítěte partnera od r. 2016 Ano Částečně zakazuje anti-gay diskriminaci
TureckoTurecko Turecko Ano Legální od r. 1858 Ne Ne Ne Žádný speciální zákonný zákaz. Ne V březnu 2010 byl ustaven výbor, který má připravit návrh antidiskriminačního ustanovení zahrnujícího sexuální orientaci.[104]
UkrajinaUkrajina Ukrajina Ano Legální od r. 1991 Ne Ne Ústavní zákaz Ne Ne
VatikánVatikán Vatikán Ano Legální od r. 1929 Ne Ne Ne Ne

Legislativa v teritoriích, koloniích, zámořských území a území se sporným postavením[editovat | editovat zdroj]

Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
AbcházieAbcházie Abcházie Ano Legální po r. 1991, ale přesné datum neznámé Ne Ne Ne Ne
Jižní OsetieJižní Osetie Jižní Osetie Ano Legální od r. 1991, ale přesné datum neznámé Ne Ne Ne Ne
KosovoKosovo Kosovo Ano Legální od r. 1994 Ne Ne Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci[105]
PodněstříPodněstří Podněstří Ano Legální od r. 2002 Ne Ne Ne Ne (navrženo)
Severní KyprSeverní Kypr Severní Kypr Ano Legální od r. 2014[106][107] Ne Ne Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci[108][109]
Legislativa v zemi: Legální stejnopohlavní styk Stejnopohlavní soužití Stejnopohlavní manželství Homoparentální osvojení Antidiskriminace
(sexuální orientace)
Faerské ostrovyFaerské ostrovy Faerské ostrovy Ano Legální po r. 1933[110] Ne Ne Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
GibraltarGibraltar Gibraltar Ano Legální od r. 1993[111] Ano Registrované partnerství od r. 2014 Ne Ano Legální od r. 2013 Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
GuernseyGuernsey Guernsey Ano Legální od r. 1983[112][113] Ne (navrženo) Ne (navrženo) Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci[114]
ManMan Man Ano Legální od r. 1992[115] Ano Registrované partnerství od r. 2011[116] Ano Legální od r. 2016 Ano Legální od r. 2012 Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci
JerseyJersey Jersey Ano Legální od r. 1994[117] Ano Registrované partnerství od r. 2012[118] Ne Ne Ano Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku LGBT rights in Europe na anglické Wikipedii.

 1. Crompton, Louis. (2003). Homosexuality & Civilization. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. pp. 1-212.
 2. http://www2.hu-berlin.de/sexology/IES/poland.html%20%20 Archivováno 29. 7. 2010 na Wayback Machine http://www2.hu-berlin.de/sexology/IES/poland.html Archivováno 11. 5. 2013 na Wayback Machine
 3. A Brief History of Gay Poland [online]. Globalgayz.com [cit. 2011-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-11-20. (anglicky) 
 4. >> social sciences >> Poland [online]. glbtq [cit. 2011-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-06-29. (anglicky) 
 5. The International Encyclopedia of Sexuality: Poland [online]. .hu-berlin.de [cit. 2011-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-05-11. (anglicky) 
 6. The Oxford companion to politics of ... - Google Books. [s.l.]: Books.google.com Dostupné online. (anglicky) 
 7. Hanna Jedvik. Lagen om könsbyte ska utredas [online]. RFSU, 5 March 2007 [cit. 2007-06-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12-10-2007. (anglicky) 
 8. http://www.quistbergh.se/view/514 Jag känner mig lite homosexuell idag | quistbergh.se
 9. a b European countries which define marriage as a union between a man and a woman in their constitutions [online]. ILGA Europe [cit. 2014-08-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11-08-2014. (anglicky) 
 10. a b Radoslav, Tomek. Slovak Lawmakers Approve Constitutional Ban on Same-Sex Marriage. Bloomberg Businessweek. 4 June 2014. Dostupné online [cit. 12 July 2014]. (anglicky) 
 11. Kyrkomötet öppnade för enkönade äktenskap – DN.se
 12. Liechtenstein: Homo-Ehe kommt nächstes Jahr Queer.de, 17 December 2009
 13. New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban. Pinknews. Dostupné online [cit. 12 July 2014]. (anglicky) 
 14. Gay marriage: Government consultation begins. BBC News. 15 March 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Scotland Establishes Marriage Equality. the Advocate. 4 February 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 16. French President Signs Gay Marriage Into Law. Huffington Post. 18 May 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Archivovaná kopie. eurabia.parlamentnilisty.cz [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-19. 
 18. www.akce-dost.cz [online]. [cit. 18-01-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 21-10-2015. 
 19. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2307288/Paris-gay-attack-victim-Wilfred-Bruijns-Facebook-injuries-picture-goes-viral.html
 20. HRW Slams Effects Of Russia's Gay 'Propaganda' Law, One Year On. RFE/RL. 1 July 2014. Dostupné online [cit. 15 July 2014]. (anglicky) 
 21. http://www.nakluky.cz/magazin/tag/235-homofobie/3/#!/magazin/item/4002-homosexualove-v-rusku-vitezi-zakaz-gay-pride-byl-nezakonny/
 22. Archivovaná kopie. www.izbori.hr [online]. [cit. 23-01-2014]. Dostupné v archivu pořízeném dne 20-01-2014. 
 23. Northern Cyprus becomes last European territory to decriminalize gay sex. Reuters. 27 January 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 24. Feu vert pour le mariage gay au Luxembourg [online]. Chamber of Deputies (Luxembourg), 18 June 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. (francouzsky) Mémorial A n° 125 de 2014 Archivováno 16. 9. 2016 na Wayback Machine
 26. Same-sex marriages from January 1
 27. Same-Sex Marriage in Luxembourg from 1 January 2015
 28. http://www.tportal.hr/vijesti/342766/Povijesna-odluka-Hrvatska-ima-Zakon-o-zivotnom-partnerstvu.html
 29. ОТВОРЕНА ВРАТАТА ЗА ЗАБРАНА НА ИСТОПОЛОВИ БРАКОВИ [online]. Time.mk, 16 July 2014 [cit. 2014-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14-08-2014. (anglicky) 
 30. Parliament Passes Cohabitation Act. news.err.ee [online]. [cit. 06-11-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 30-11-2015. 
 31. (estonsky) Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse
 32. Slovakia to Hold Referendum on Same-Sex Marriage. ABC News. Nov 27, 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 09-12-2014. (anglicky) 
 33. Slovakia's Anti-Gay Rights Referendum Flops Due To Low Turnout. Huffington Post. 8 February 2015. Dostupné online [cit. 11 February 2015]. (anglicky) 
 34. Slovakia: Referendum to further limit gay rights ruled invalid. Euronews. 8 February 2015. Dostupné online [cit. 11 February 2015]. (anglicky) 
 35. [1]
 36. Danir fara at eftirlíka ynskinum úr Føroyum [online]. [cit. 2016-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-05-07. (Faroese) 
 37. Faroe Islands Say Yes to Same-Sex Marriage [online]. [cit. 2016-06-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Unioni Civili: Mattarella firma la legge [online]. [cit. 2016-05-20]. Dostupné online. (Italian) 
 39. Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze [online]. [cit. 2016-05-24]. Dostupné online. (Italian) 
 40. Guernsey Has Just Voted To Introduce Same-Sex Marriage
 41. Guernsey passes same-sex marriage law
 42. [2]
 43. TERRITORY, West – welfare, society and. Italian Court recognizes gay marriage officiated abroad for the first time [online]. [cit. 2017-10-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. Germany votes to legalise same-sex marriage [online]. [cit. 2017-10-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. Malta legalises same-sex marriage [online]. [cit. 2017-10-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. Views of a Changing World 2003 [online]. [cit. 2007-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. a b Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage [online]. [cit. 2006-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 05-09-2008. (anglicky) 
 48. Sex uncovered poll: Homosexuality. The Guardian. London: 26 October 2008. Dostupné online [cit. 7 May 2010]. (anglicky) 
 49. Archivovaná kopie. www.gcn.ie [online]. [cit. 18-06-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-03-2012. 
 50. French Back Same-Sex Marriage, Not Adoption [online]. [cit. 2006-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-26. (anglicky) 
 51. Same-Sex Marriage Nixed By Russians [online]. [cit. 2006-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-26. (anglicky) 
 52. Italians Divided Over Civil Partnership Law [online]. [cit. 2007-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 05-05-2007. (anglicky) 
 53. Italiani più avanti della politica | Arcigay [online]. Arcigay.it, 22 February 1999 [cit. 2011-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 03-10-2009. (anglicky) 
 54. Italiani più avanti della politica | Arcigay [online]. Arcigay.it, 22 February 1999 [cit. 2011-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 03-10-2009. (anglicky) 
 55. Archivovaná kopie. images.tanea.gr [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-02. 
 56. http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Heartening-change-in-attitudes-to-put-gay-unions-on-political-agenda-20120604
 57. Feliksiak, Michał. Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich [online]. Centrum Badania Opinii Społecznej, February 2013 [cit. 2014-06-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 58. http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/228968/Default.aspx
 59. Public opinion and same-sex unions (2003) [online]. [cit. 2006-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 08-02-2007. (anglicky) 
 60. a b c d e f Umfrage: Mehrheit will Ehe und Adoptionsrecht für Homosexuelle [online]. Der Standard, 3 November 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 61. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Detailed Tables [online]. Ipsos, 18 June 2013 [cit. 2014-08-18]. S. 13. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27-10-2014. (anglicky) 
 62. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay EUROBAROMETER 66 FIRST RESULTS [online]. European Commission, December 2006 [cit. 2014-08-06]. S. 80. Dostupné online. (anglicky) 
 63. a b c Pilarov Barometar Hrvatskog Društva – Same-sex marriages [online]. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, June 2014 [cit. 2014-08-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. http://www.sigmalive.com/news/local/101742/dimoskopisi-apodoxi-i-oxi-tis-omofylofilias-stin-kypro
 65. http://www.sigmalive.com/news/local/101742/dimoskopisi-apodoxi-i-oxi-tis-omofylofilias-stin-kypro
 66. http://www.sigmalive.com/news/local/101742/dimoskopisi-apodoxi-i-oxi-tis-omofylofilias-stin-kypro
 67. a b c d e f g h i Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2017 [online]. CVVM, 8 June 2017 [cit. 2018-02-07]. Dostupné online. (Česky) 
 68. a b c d e f Le mariage et l’adoption pour tous, un an après [online]. YouGov [cit. 2014-08-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 69. a b Teder, Merike. Uuring: eestlased pole samasooliste kooselu registreerimise vastu [online]. Postimees.ee, 13 September 2012 [cit. 2014-08-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. a b Survey finds rising support for gay marriage [online]. Yle, 13 March 2014 [cit. 2014-08-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. a b c d e f 68% des Français désormais favorables au mariage pour tous et 53% à l'adoption par les couples homosexuels [online]. Ifop, 15 November 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 72. a b c Most Germans support gay marriage, poll shows [online]. Reuters, 27 February 2014 [cit. 2014-08-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 73. a b c «Δεν αρκεί το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης» [online]. Tanea, 20 September 2010 [cit. 2014-08-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 74. a b c Archivovaná kopie. images.tanea.gr. Tanea, 20 September 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 75. a b c Raidió Teilifís Éireann. Poll finds strong support for same-sex marriage [online]. RTÉ News, 20 February 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 76. a b c ATLANTE POLITICO 45 – IL GRADIMENTO DI RENZI [online]. Demos, October 2014 [cit. 2014-10-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 77. a b c Lietuviai nenori vienos lyties santuokų [online]. Delfti, 31 December 2013 [cit. 2014-08-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 78. a b c d e f Politmonitor: Breite Mehrheit für Homo-Ehe [online]. Luxemburger Wort, 10 March 2013 [cit. 2014-08-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 79. a b c d e f g h Vella, Matthew. Heartening change in attitudes to put gay unions on political agenda [online]. MaltaToday, 5 June 2012 [cit. 2014-08-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 80. a b c d e f STOSUNEK DO PRAW GEJÓW I LESBIJEK ORAZ ZWIAZKOW PARTNERSKICH [online]. CBOS, 2013 [cit. 2014-12-09]. S. 8. Dostupné online. (polsky) 
 81. a b c Portuguese Split on Same-Sex Marriage [online]. Angus Reid Global, 11 January 2010 [cit. 2014-08-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-09-24. (anglicky) 
 82. a b c d e Vast majority of Russians oppose gay marriage and gay pride events – poll [online]. Russia Today, 12 March 2013 [cit. 2014-08-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 83. Dostupné online. (anglicky) 
 84. http://upogau.org/ru/inform/ournews/ournews_606.html
 85. http://upogau.org/ru/inform/ournews/ournews_606.html
 86. a b Gay weddings: 'Fifth of Britons would turn down invitation' [online]. BBC, 28 March 2014 [cit. 2014-08-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. a b c d e f g h i j k l Detailed Tables [online]. Ipsos, 18 June 2013 [cit. 2014-11-17]. S. 89. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27-10-2014. (anglicky) 
 88. www.taloustutkimus.fi [online]. [cit. 18-01-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-12-2014. 
 89. www.taloustutkimus.fi [online]. [cit. 18-01-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-12-2014. 
 90. www.taloustutkimus.fi [online]. [cit. 18-01-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-12-2014. 
 91. Thejournal.ie. Dostupné online. (anglicky) 
 92. Detailed Tables [online]. Ipsos, 18 June 2013 [cit. 2014-11-17]. S. 89. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27-10-2014. (anglicky) 
 93. http://upogau.org/ru/inform/ournews/ournews_606.html
 94. http://upogau.org/ru/inform/ournews/ournews_606.html
 95. Consolidated version of the Treaty oon European Union
 96. Macho-minded Albania to break gay marriage taboo Reuters
 97. http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2011/0101/breaking25.html
 98. http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_23/adozioni-gay-corte-d-appello-roma-conferma-si-due-mamme-8217cf40-a993-11e5-8f07-76e7bd2ba963.shtml
 99. Lichtenštejnsko schválilo v referendu registrovaná partnerství Archivováno 24. 6. 2011 na Wayback Machine LUI Magazine, 19. 6. 2011
 100. The Constitution of the Republic of Poland
 101. Portugal's president ratifies gay marriage law, Business Week, Barry Hatton
 102. Archivovaná kopie. coalition.org.mk [online]. [cit. 02-01-2013]. Dostupné v archivu pořízeném dne 20-01-2015. 
 103. Criminal Justice and Immigration Act 2008 (c. 4)
 104. Discrimination will be banned, draft law says. www.hurriyetdailynews.com [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-28. 
 105. Archivovaná kopie. www.kushtetutakosoves.info [online]. [cit. 21-02-2008]. Dostupné v archivu pořízeném dne 26-05-2008. 
 106. Archivovaná kopie. www.kaosgl.com [online]. [cit. 15-01-2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 14-02-2017. 
 107. Archivovaná kopie. www.kaosgl.com [online]. [cit. 02-04-2014]. Dostupné v archivu pořízeném dne 07-04-2014. 
 108. Archivovaná kopie. www.kaosgl.com [online]. [cit. 15-01-2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 14-02-2017. 
 109. Archivovaná kopie. www.kaosgl.com [online]. [cit. 02-04-2014]. Dostupné v archivu pořízeném dne 07-04-2014. 
 110. Archivovaná kopie. old.ilga.org [online]. [cit. 11-06-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 19-07-2013. 
 111. Archivovaná kopie. www.gibraltarlaws.gov.gi [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 112. http://www.guernseylegalresources.gg/article/104112/Sexual-Offences-Bailiwick-of-Guernsey-Amendment-Law-2011
 113. http://jurist.org/hotline/2012/11/paul-johnson-guernsey-homosexuality.php
 114. http://www.guernseylegalresources.gg/article/96738/Prevention-of-Discrimination-Enabling-Provisions-Bailiwick-of-Guernsey-Law-2004
 115. Archivovaná kopie. old.ilga.org [online]. [cit. 11-06-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 19-07-2013. 
 116. http://www.legislation.gov.im/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2011/2011-0002/CivilPartnershipAct2011_2.pdf
 117. Archivovaná kopie. old.ilga.org [online]. [cit. 11-06-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 19-07-2013. 
 118. http://www.legislation.gov.im/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2011/2011-0002/CivilPartnershipAct2011_2.pdf

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]